04-08-2021. Eksempel på hvad der ikke er en overtrædelse af god advokat skik, efter advokat nævnets afgørelse i klagen 2020-1932. over Lundgrens advokater.

Få her forståelsen af advokat nævnets afgørelse 30-06-2021, en afgørelse der har præjudikat virkning.

Men som også understøtter at du ikke kan stole på mange af advokatsamfundets medlemmer, da flere af disse advokater dækker over advokater, der som Lundgrens advokater har været direkte medvirkende til Jyske Bank bedrageri mod den lille kunde, hvor i sagen også Lund Elmer Sandager advokater har bistået Jyske Bank med at Jyske Bank kunne fortsætte bankens forbrydelser, enkelt ved at Lund Elmer Sandager advokater flere gange har løjet overfor domstolen, ved at fremlægge falske oplysninger for at skuffe i retsforhold.

 

Jyske bank støtter er direkte medvirkende til at undergrave retssikkerhed for de klienter, der bliver udsat for bedrageri af nogle af Danmarks største virksomheder, herunder den kriminelle organisation Jyske Bank A/S

Hvilket du kan læse mere om i min tidslinje bog, og læse hvem der vidste og kendte til Jyske Banks forbrydelser, og hvem undlod at blande sig, med henvisning til at det var ikke deres bord.

 

Om hvad der ikke er en overtrædelse af god advokat skik.

 

Advokater må gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført.

Kort sagt, advokat nævnet / advokatsamfundet, har 30 juni 2021. ved 5 medlemmer af advokat nævnet besluttet.

AT:

Klienten ikke selv kan bestemme over, hvad klientens påstande mod en sagsøgt handler om, det er alene advokaten som fuldt ud selv bestemmer, hvilket påstande klienten har, hvilket ses som en krænkelse af mine menneske rettigheder.

Er der nogle af disse 9. advokatvirksomheder som ikke er enig i afgørelsen.

 Horten advokater ved Birgitte Frølund. /  Lund Elmer Sandager advokater ved Henrik Høpner. / Herbst Thoregaard Advokater ved Linda Hebo Lange. / Quistgaard Advokatfirma ved Anders Quistgaard. / Bech Bruun Advokatfirma. ved Lars Lindencrone Petersen. / Kromann Reumert advokater ved Jens Steen Jensen. / Stage advokatfirma ved Gert Dyrn. / Paragrafadvokaterne ved Søren Vasegaard Andreasen. / Leoni Advokater / ved Lars Kaasgaard.

🤪

Grundet at advoknævnet pure har afvist alle 27. klagepunkter. Er at deres konklusionen at god advokat skik reglerne, er at hverken Dan Terkildsen eller Lundgrens advokater har overskredet god skik reglerne, som advokat nævnet medlemmer selv forstår, og  bruger reglerne i de advokatvirksomheder som medlemmerne selv er tilknyttet.

Har Carsten Storbjerg valgt 30-07-2021. At skrive i mail, med link til advoknævnet, på lige fod med Jyske Banks direktion, for at oplyse om konsekvenserne af afgørelsen, der har præjudikat virkning i ligende klage forhold.

⚖️

HER KAN DU LÆSE MERE OM NÆVNETS MEDLEMMER:

🙈🙉🙊

Læs nu klagen 05-06-2020. samt Lundgrens afgivet svar 08-09-2020. og klagers afsluttende bemærkninger med OPFORDRINGER. 19-09-2020. Lundgren vil ikke svare på nogle opfordringer og udebliver 08-12-2020advokatnævnet ved kun 5 medlemmer, uden oplyste navne afviser klagen 30-06-2021. Nævnet mener ikke at Lundgren har været i loyale eller i interessekonflikt, da det ikke er klienten der bestemmer deres anbringener.

I advokat nævnet finder vi hurtigt advokat Henrik Høpner, der er partner i Lund Elmer Sandager advokater, sammen med den løgnagtige partner Philip Baruch, som gentagne gange, for Jyske Banks bestyrelse har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen, for at skuffe i retsforhold, så advokat nævnet er allerede farvet, og mon ikke venskaber også her er til hinder for at de advokater som lyver overfor domstolen sammen med de korrupte Lundgrens advokater bliver stoppet,

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvad en klient må få fremlagt af påstande og anbringer.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvilket beviser en klient må få fremlagt til klientens påstande og anbringer.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokaten ændrer i klientens påstand, hvis en klient påstår noget er usandt, falsk, eller ugyldig, så må advokaten gerne ændre klientens påstand til det modsatte.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare på klientens henvendelser.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgers processkrifter med klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgtes processkrifter med klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke at dele retsbøger med klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder advokaten om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder domstolen om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At selv om advokater har bekræftet mundtligt, ”eller med optagelse” overfor deres klienter, at disse advokater ikke fremlægger noget for retten, uden klienten er helt enig med advokaten, så må advokater gerne efterfølgende fremlægge påstande, som ikke er sammenligneligt med klientens påstande.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer i klientens anbringer, selv om klienten har skrevet til advokaten, du må intet fremlægge for domstolen, uden at jeg ”klienten” har godkendt det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer klientens anbringer, også uden at oplyse klienten noget om det. altså advokater behøver ikke at dele noget af det som advokaten fremlægger.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater indkalder andre vidner end dem klienten har sagt, også uden at oplyse klienten noget om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater fjerne klientens vidner, også uden at oplyse klienten noget om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater laver litterings rod, ved fremlæggelse af bilag.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater vildleder klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skriver ydelser på en klient, så som taxa regninger på en klient, selv om det ikke vedrører klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare klienten på spørgsmål der omhandler spørgsmål, hvorvidt andre advokater fra samme advokatkontoret, måtte have arbejder for den samme advokat virksomhed, som klientens advokat er ansat i, hvilket advokat firmaet i forvejen var til at fremlægge en svig og falsk sag mod.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare deres klienter på spørgsmål, og som advokaten bagefter tager honorar / betaling for ikke at svare på det deres klienter spørge om.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skjuler overfor deres klienter, at retten har skrevet til advokaten, som at retten vil se bort fra klientens egne fremlagte skriftlige vidneforklaringer, med klientens påstande og bilag der understøtter klientens forklaring, hvilket klienten selv sendte til retten, efter advokaten glemte at fremlægge nogle af klientens påstande.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat opfordrer en klient, til at fortsætte med at udføre handlinger, som modpartens advokat i en sag, har skrevet til klientens advokat er strafbar handling.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat tilbage holder breve for klienten, hvori klienten beskyldes for at begå strafbar handling, eftersom advokater ikke behøver oplyse klienten om at klienten, beskyldes for at for at overtræde straffeloven.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At bryde tavshedspligten ved i retsforhold, ikke at skjule mail adresser som er sendt Bcc. og som klienten ønsker skjult.

 

📢

 

 

FAKTUM. Lundgrens advokat kontor, som blev ansat til at ændre klients påstande mod Jyske Bank, og fremlægde bankens brug af svig og falsk, alligevel vælger Lundgrens efterfølgende, at indgår en stor million opgave for samme sagsøgte Jyske Bank, som Partner Dan Dan Terkildsen få måneder tidligere, var blevet ansat til at fremlægge flere svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S.

Efter nævnets afgørelse 30-06-2021. Må du som advokat gerne modarbejde din egen klient, du behøver hverken at gøre hvad din klient giver instruks om, eller at svare din klient.

Du kan efter afgørelsen roligt tage mod bestikkelse eller returkommission for at gøre det modsatte af det din klient har ansat dig til for at ville skuffe i retsforhold.

💰

Efter nævnets afgørelse må et advokat selskab gerne, som her ved en partner ved Lundgrens advokater gerne arbejde for Jyske Bank A/S i sag der har indbragt Lundgrens advokater millioner.

💸

Samtidig med at samme Lundgrens advokat virksomhed ved en anden partner gerne må have en svig og falsk sag imod samme Jyske Bank A/S. klient for Lundgrens advokater

Oplysning til de danske advokater, som også har betydning for dig, og hvad du må overfor din klient.

Når du som dansk advokat bliver kontaktet af en klient der anmoder dig som advokat, at bistå klienten og at fremlægge klientens påstande og anbringer med understøttelse af beviser herfor, som klienten her i sagen BS-402/2015-VIB. med klagen 2020-1932 har fremlagt den for advoknævnet, og som Lundgrens advokater mindst ved Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Pernille Hellesøe, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Karoline Stampe Eriksen og Dan Terkildsen har læst det.

Så er det efter seneste nævn’s afgørelse bestemt, at når en klient ansætter en advokat for at fremlægge klientens anbringer er der det dig som advokat der alene bestemmer hvad klientens sag omhandler

Advokat nævnet

Det Danske Advokatsamfund
Kronprinsessegade 28
1306 København K

har lagt linjen for hvad der er god skik i ny afgørelse, hvilket du som advokat skal vide, det vil blive præciseret og delt med advokat samfundet samt deres medlemmer, således at alle danske advokater ved hvordan disse må handle.

Således at vil en klient klage over at advokaten, så har advokatnævnet i afgørelsen 2020-1932. Over Lundgrens advokater slået fast.

Her et lille udsnit.

Advokatnævnet slår fast, at det er alene advokaten som bestemmer klientens påstande, det er også advokaten, der bestemmer hvilken vidner klienten ønsker at

 

Det er ikke overtrædelse af god advokat skik.

HER ER HVAD ADVOKATNÆVNET HAR AFGJORT IKKE ER OVERTRÆDELSER MOD GOD SKIK REGLER.

SOM IKKE ER BESKREVET PÅ ADVOKAT SAMFUNDETS HJEMMESIDE:

 

Når der ikke er en overtrædelse af god advokatskik, er det så direkte at forstå, som at være god advokatskik.