20-12-2020. Lidt af beviserne for at Jyske Bank krævede tvangssalg af byggegrund nr. 45, og efterfølgende nægter at modtage købesummen.

20-12-2020.

Opdatering 20-12-2020.

 

Lidt af beviserne for at Jyske Bank krævede tvangssalg af byggegrund nr. 45. Og efterfølgende benægter alt, ligesom, Jyske Bank nægtede at oprette en Deponerings konto.

 

Lidt af det som Jyske Bank har taget pant i, og kræver salg af, for bagefter nægter at kende noget til Jyske Banks krav, se breve fra Anette Kirkeby, Casper Dam Olsen, Birgit Buch Thuesen.

 

SPØRG GERNE JYSKE BANK.

HVORFOR DEN GRØNNE SLAGTER NÆGTEDE AT OPRETTE EN DEPONERINGS KONTO.

Og spørg hvorfor Jyske Bank, ved Birgit Buch Thuesen og advok Morten Ulrik Gade, nægter at kender til at Jyske Bank A/S ved Anette Kirkeby og Casper Dam Olsen har Afskrevet salg af grunden nr. 45.

Og hvorfor Jyske Bank derefter nægtede at oprette en Deponerings konto, eller at medvirke til afslutning af salget i 3,5 år.

Og spørg Jyske Bank A/S hvorfor banken hæver renter 5,32 %. af beløbet, som Jyske Bank har tvunget afdraget på det lån som Carsten’s firma har fået tilbudt DKK 4.300.000. 06-05-2009. og som er hjemtaget 03-07-2009, Jyske Bank i retsforhold fastholder er rentebytte 16-07-2008. med en SWAP i Jyske Bank på 4.328.000 DKK.

BILAG ER VEDHÆFTEDE I DETTE BILAG 134.

Og spørg Jyske Bank hvorfor Jyske Bank samtidig hæver 5,32 % i rente, også af de ca. 1.500.000 kr. Som Jyske Bank nægter at modtage, selv om Jyske Banks koncern står bag tvangs salg.

Du kan se forskellen på det lån på 4.300.000 dkk. Fra 03-07-2009. som Som Jyske Bank koncernen har fastholdt er rentebyttet med en SWAP på 4.328.000 DKK. Fra 16-07-2008. I Jyske Bank.

SE BILAG 134. FRA KLAGEN.

 

 

Jyske Bank fastholder, at banken vil have renter, da kunden ikke tidligere har opdaget, at Jyske Bank koncernen vildedte og har bragt kunden i en forvildelse, ved kontinuerligt at have løjet både overfor kunden, kundens advokat, pengeinstitut ankenævnet.

SE JYSKE BANKS PROCESSKRIFT D. Dette her er Jyske Banks svar på Processkrift 3. af 04-05-2020. Med bilag af forløbet Processkrift 3. af 28-10-2019. som Carsten Storbjerg selv måtte lave og fremlægge, dette kunne Jyske Banks bestyrelse og deres advokater fra Lund Elmer Sandager ikke forstå, og krævede at det blev fremlagt af en advokat.

Hvilket skete 04-05-2020. Jyske Bank kræver at sagen er forældet, og at banken skal have 5,32 % i renter af en swap på 4.328.000 DKK i 20 år.

Eftersom Carsten ikke tidligere har opdaget at Jyske Bank koncernen løj at Carsten / firma i 2008 har lånt 4.328.000 DKK i Nykredit, hvilket Jyske Bank igen 2012 løj som være omlagt til et nyt lån på 4.300.000 DKK i Nykredit.

At CEO Anders Christian Dam og Lund Elmer Sandager Advokater i maj. 2016 nægter at bevise Carsten rent faktisk har lånt 4.328.000 DKK i Nykredit.

 

Hvorfor ?. Se bilag 134. Der bør bevise det Carsten Storbjerg skriver.

At Nykredit ikke ville svare på, om Carsten har lånt 4.328.000 DKK og omlagt dette lån, en ukendt dato, til et andet lån på 4.300.000 DKK. Vides ikke.

Dog indrømmer Nykredit Advokaten Mette Egholm Nielsen den 18-10-2016. efter at Carsten har stævnet Nykredit, At der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. I Nykredits arkiver.

Advokat Mette Egholm Nielsen sagde iøvrigt også at Nykredit ikke ville levere skyts imod Jyske Bank.

HVORFOR MON.

Jyske Bank har 05-11-2018. Efterfølgende selv fremlagt beviser for at Jyske Bank vidste at Carsten aldrig har lånt 4.328.000 DKK. Samt at Nykredit har skrevet til Jyske Bank den 6 maj 2009. At tilbud og pantebrev på 4.328.000 DKK var bortfaldet. BILAG 240.

ALLIGEVEL NÆGTER PHILIP BARUCH AT JYSKE BANK KENDTE TIL, AT KUNDEN IKKE I NYKREDIT HAR LÅNT 4.328.000 KR.

Bilag 134. Er Processkrift 2. Som Lundgrens advokater har tilbageholdt for Klienten, med kopi af bevis for at Jyske Bank er i ond tro, lave vildledning, fuldmagtsmisbrug, svig, dokumentfalsk, hvilket Dan Terkildsen var blevet ansat af klienten til at fremlægge.

 

Og også ved at Jyske Banks nu næstformand advokat Philip Baruch der er senior partner / medstifter af Lund Elmer Sandager Advokater, men som også har løjet overfor de danske domstole, ved at have fremlagt falske oplysninger, eller fremlægde Manipuleret beviser for at skuffe i retsforhold.

JYSKE BANKS BESTYRELSE MEDLEM HAR 01-02-2019. SKREVET TIL LUNDGRENS ADVOKATER AT CARSTEN UDFØRE FLERE STRAFBARE FORHOLD.

Dette brev har Lundgrens partner Dan Terkildsen, ikke haft noget ønske om at oplyse Carsten noget om, hvorfor Carsten i breve til Jyske Banks bestyrelse, undskylder over for Banken, at Carsten ikke vidste hvad Lundgrens advokater fortog sig, da partner Dan Terkildsen, ikke ville svare på Carsten’s henvendelser, eller dele sagens Bilag med Carsten. “Klienten”.

Selv efter Klienten, Carsten Storbjerg skrev til Domstolen, med anmodning om at få agtindsigt i den sag Lundgrens advokater var ansat til føre imod Jyske Bank A/S.

 

Når Carsten 22-24. Juni 2020. Retter henvendelse til CEO Anders Christian Dam, for at spørger om Jyske Bank denne her gang, vil oprette en Deponerings konto, så er der jo en grund.

HENVISER TIL

Jyske Bank der i 2013. har krævet Salgsfuldmagt på den ejendom, Jyske Bank 24-06-2020. Spørges om de vil lave en deponerings konto til. Jyske Bank har ikke her 20-12-2020. Svaret på anmodning.

 

Så formode Anders Christian Dam, vil modarbejde klientens anmodning om at hjælp med en Deponerings konto, for salg af den den ejendom, som Den grønne slagter i 2013. ved Birgit Bush Thuesen, krævede Carsten underskrev en Salgsfuldmagt på.

 

Og som Birgit Buch Thuesen der ikke fik en underskrift uden advokat forbehold hurtigt nok. Og derfor spærrede for alle kundens konti til Carsten underskrev Salgs fuldmagten, uden advokat forbehold.

 

Jyske Bank holdte Carsten’s konti spæret i omkring 1 år. efter underskrift, da Jyske Banks slagter ville bestemme hvad Carsten fik lov at betale.

 

Se krav og benægtelser her under, ved et lille udsnit af beviserne mod Jyske Bank koncernen for udnyttelse, svig, falsk og efterfølgende million svindel mod bankens kunde.

Lånt fra opslag 19-12-2020. Med lidt Opfordringer til Processkrift 4.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

27-04-2011. Bilag 63. 1-2. 14.55. Casper Dam Jyske Bank.
ET KRAV AT GRUND SÆTTES TIL SALG VED MÆGLER.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

13.04.2011. Bilag 63. 2-2. kl 13.21. Casper Dam Jyske Bank.
FORVENTER DER ER TAGET KONTAKT TIL EJENDOMSMÆGLER senest 1 maj.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

26-05-2011. 18.10. Bilag 64. Casper Dam Olsen Grund sættes til salg hos mægler senest 1 juli. 2011. provision hæves med 1,5 procent til 3 %, den hæves kort efter igen til 3,5 %. Det sørger Casper Dam Olsen for.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

01-07-2012. Bilag 72. s. 1-3. Skøde. salg af grund Bybjergvej 45.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

01-07-2012. Bilag 72. s. 2-3. Skøde. salg af grund Bybjergvej 45.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

01-07-2012. Bilag 72. s. 3-3. Skøde. salg af grund Bybjergvej 45.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

18-06-2013. KL. 13.57. Bilag 159. side 4. Jyske Bank Birgit Buch Thuesen skriver at banken er panthaver, og vil 18-06-2013. KL. 13.57. Bilag 159. side 4. Jyske Bank Birgit Buch Thuesen skriver at banken er panthaver, og vil orienteres om salg af grunden nr. 45. om salg af grunden nr. 45.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

01-08-2013. 12.56. Bilag 159. side 4. køber af grunden beder JB. Birgit Buch Thuesen oplyse et konto nummer i JB til modtagelse af provenuet efter salg af grund. Jyske Bank vil ikke modtage

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

19-08-2013. kl. 12.38. Bilag 95. JB. Birgit Buch Thuesen. skriver at du senest fredag, skal laver en aftale om afvikling af hele dit bankengagement.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

28-08-2013. 14.50. Bilag 140. JB Birgit Buch Thusen skriver du skal kontakte NK der har første priotet i grunden. for en aftale.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

07-01-2014. Bilag E. Jyske Bank Birgit Buch Thuesen mener kun at banken har opfordret til salg af grunden nr. 45.
på trods af bilag 63. 64. og flere. hvor der står det er et krav.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

17-11-2015. Bilag 89. side 1-5. Morten Ulrik Gade Jyske Bank er ikke enig med at have noget ansvar, for salg, og nægtet modtagelse af provenuet.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

17-11-2015. Bilag 89. side 2-5. Morten Ulrik Gade Jyske Bank skriver som bekendt har NK. 1. prioritet,
DU SKAL TAGE KONTAKT TIL NYKREDIT

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

17-11-2015. Bilag 89. side 3-5. Morten Ulrik Gade Jyske Bank skriver at have opfordret til at tage kontakt til NK,
MEN NYKREDIT HAR IKKE SVARET PÅ NOGLE MAILS. FØR 24-11-2015. BILAG 75. SIDE. 8.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

17-11-2015. Bilag 89. side 4-5. Morten Ulrik Gade Jyske Bank skriver du ønsker aktindsigt det ønsker JB ikke at give dig.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

17-11-2015. Bilag 89. side 5-5. Morten Ulrik Gade Jyske Bank skriver at han opfordre til Dialog med JB Helsingør.
MEN BLIVER EFTERFØLGENDE NÆGTET.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

23-11-2015. 10.50. Bilag 75. side 1-9. Skriver til NK. der har gjort krav på provenuet siden 2013.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

20-11-2015. 09.26. Bilag 75. side 2-9. Til Jyske Bank. orentere om flere henvendelser til NK. vedr. modtagelse af provenuet

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

19-11-2015. 19.36. Bilag 75. side 3-9. Til Jyske Bank. oplyser om flere henvendelser til NK

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

18-11-2015. 14.53. Bilag 75. side 4-9. Til Jyske Bank. oplyser at have noteret at JB er uden ansvar for salget og manglende modtagelse af provenuet.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

18-11-2015. 13.51. Bilag 75. side 5-9. JB skriver at banken er uden ansvar for salget, og at køber ikke kunne betale provenuet, JB var ikke forpligtet til at medvirke til afslutning af salg.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

23-11-2015. 14.12. Bilag 75. side 5 og 6. NK skriver, du skal bede JB. om at frem sende et brev til NK. om ekstraordinær afdrag af lån.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

24-11-2015. 14.25. Bilag 75. side 6. og 7-9. NK har siden aug. 2013. forelangt at få provenuet. for salg af grund.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

24-11-2015. 14.25. Bilag 75. side 7 og 8.-9. Beder Nykredit om at modtage provenuet NU

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

24-11-2015. 15.06. Bilag 75. side 8 og 9. -9. Nykredit skriver Lad os få lukket denne her sag, Jyske Bank vil ikke oprette en deponeringskonto. samtykke erklæring.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

10-12-2015. side 1-2. Bilag 78. Deponerings. konto 8117-3988265. NK modtager betaling for salg af grund nr. 45. da Jyske Bank nægtede.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

19-12-2015. BILAG 77. S.1-3. Til Jyske Bank Birgit Buch Thuesen at være oplyst at JB ikke vil oprette en deponeringskonto. Birgit skriver 24-11-2015. kl. 15.19 at have aftalt med NK.. får provenuet.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

19-12-2015. BILAG 77. S.2-3. Til JB Birgit Buch Thuesen at være oplyst at JB ikke vil oprette en deponeringskonto. Birgit skriver 24-11-2015. kl. 15.19 at have aftalt med NK. får provenuet.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

19-12-2015. BILAG 77. S.3-3. Til JB Birgit Buch Thuesen at være oplyst at JB ikke vil oprette en deponeringskonto. Birgit skriver 24-11-2015. kl. 15.19 at have aftalt med NK. får provenuet.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

14-01-2016. Bilag 78. Deponerings. konto 8117-3988265. NK modtager betaling for salg af grund nr. 45. da JB nægtede. Og sørger for at betale lån af i Nykredit efter JB forlangte salg.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

30-12-2020. 1-2.. JB hæver 65.470,94 kr. i rente af en gæld SWAP 2.404.377,47. – mod nykredit gæld. 964.175,03 kr.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

30-12-2020. 2-2.. JB hæver 65.470,94 kr. i rente af en gæld SWAP 2.404.377,47. – mod nykredit gæld. 964.175,03 kr.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

31-12-2020. Gæld 894.124,17 kr. bygning 43. til Nykredit tilbud 06-05-2009. Jyske Bank hæver renter af 2.402.377,47 kr. JB lavet SWAP 16-07-2008.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

30-06-2020 S. 1-2. Jyske Bank hævede 70.772 kr. på trods af brev til ledelsen 24-06-2020. med oplysning om fortsat bedrageri.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

30-06-2020 S. 2-2. Jyske Bank hævede 70.772 kr. på trods af brev til ledelsen 24-06-2020. med oplysning om fortsat bedrageri.

 

Læs nogle af de til Ledelsen og Direktion sendte breve som Jyske Bank koncernen ikke vil svare på.

LINK. 20-12-2020. Jyske Banks krav og benægtelser.

LINK. 11-12-2020. Brev til CEO Anders Christian Dam.

LINK. 06-07-2020. Brev til CEO Anders Christian Dam.

LINK. 24-06-2020. Brev til CEO Anders Christian Dam.

LINK. 25-04-2019. Lidt flere breve til Jyske Bank og retten.

LINK. 30-04-2017. Brev til CEO Anders Christian Dam.

LINK. 03-05-2016. Og brev 17-08-2015. / brev 20-04-2016. + 28-12-2017. + 07-08-2018. + 22-08-2018. + 19-09-2018. + 28-01-2019. + 20-06-2019. Brev til Jyske Bank og advokat Morten Ulrik Gade. Og naturligvis ledelsen.

SE lidt nede på siden sagens Bilag 104. / Bilag 122. / Bilag 99. / Bilag 85. / Bilag 86. / Bilag 87. / Bilag 88. / Bilag 133.

Bilag 133. Er omtalt flere gange som bilag 102. Og Jyske Bank har 01-02-2019. besvaret til Lundgrens, ved klage Bilag 55.). / og sags Bilag 134. 

Men ingen af ansvarlige i Jyske Bank A/S vil svare, Jyske Banks bedste svar var at Ledelsen gav mine Lundgrens advokater, en million opgave for Jyske Bank A/S, mod at Lundgrens ikke fremlægge nogle af mine påstande mod Jyske Bank koncernen.

Spørg dem du kender i Jyske Bank, hvorfor banken udsætter os kunder for Udnyttelse Dokumentfalsk og Bedragei, og om det er normalt, eller Carsten er særlig udvalgt.