22-06-2020. Brev til Jyske Banks konsernledelse, koncern ledergruppe att CEO Anders Christian Dam

Her kan du læse det brev Carsten Storbjerg skrev til koncert ledelsen

&

Koncern ledergruppen

ved CEO Anders Christian Dam 22-06-2020. Formoder det er dig Anders Christian Dam der står bag det fortsatte bedrageri.

Oplyser at vi har fundet en hæderlig advokat, efter vi opdaget at Lundgrens arbejde for Jyske Bank A/S

oplyser til den samlede ledelse at Jyske bank laver bedrageri, bilags manipulation og dokumentfalsk, oplyser at Lundgrens nok er korrupte, da lundgrens er medvirkende til Jyske Banks besvigelser, og at Jyske bank samt Lundgrens har skjult deres samarbejde.

Spørger Jyske Bank hvornår de indgik et samarbejde med Lundgrens.

Oplyser at Dan terkildsen har fjernet vores påstande, og byttet bilag om, og at Lundgrens har manipulet med beviserne.

Opfordre til Dialog.

Jyske Banks har ikke svaret.

Læs brev med link nederst.


En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

22-06-2020. s.1-4. Brev til Jyske Bank. Anders Christian Dam koncernledelse og Koncern Ledergruppe, Lundgrens er indklaget for advokatnævnet, spørger til Jyske Bank bilen. mm

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

22-06-2020. s.2-4. Brev til Jyske Bank. Anders Christian Dam koncernledelse og Koncern Ledergruppe, Lundgrens er indklaget for advokatnævnet, spørger til Jyske Bank bilen. mm

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

22-06-2020. s.3-4. Brev til Jyske Bank. Anders Christian Dam koncernledelse og Koncern Ledergruppe, Lundgrens er indklaget for advokatnævnet, spørger til Jyske Bank bilen. mm

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

22-06-2020. s.4-4. Brev til Jyske Bank. Anders Christian Dam koncernledelse og Koncern Ledergruppe, Lundgrens er indklaget for advokatnævnet, spørger til Jyske Bank bilen. mm

 


 

Læs evt brevet her PDF.

Eller her.

Med indsatte links til nævnte bilag i brevet.

 

Jyske Bank A/S                 22-06-2020

Vestergade 8-16               Q Post.

8600 Silkeborg                BS-402/2015-VIB

 

Rettet lidt stavefejl 24-06

 

 Til den samlede Koncernledelsen &

Koncernledergruppen

 

AT CEO Anders Christian Dam

 

Kærer Anders Dam

Jeg har netop modtaget brevet med reference 29532-36996, heri står der at vi har vi har lavet en swap med Jyske Bank 15-08-2008. på 4.328.000 kr. for et påstået bagvedliggende lån i Nykredit på 4.328.000 kr.

 

I brevet står der at Jyske Bank vil hæve renter af 2.514.583,25 kr. i alt 70.772,67 kr.

Du ved vi har et andet lån, og dette har en restgæld på under 1.000.000 kr. efter Jyske Bank krævede salg af Bybjergvej 45. 3060 Espergærde, som det nu er fremlagt i sagen 28-10-2019. og genfremlagt 04-05-2020.

 

Vi skal igen som den samlede familie fra Hornbæk, anmode at du Anders Christian Dan, som øverste leder for Jyske Bank koncernen om ikke Uberettet at hæve fra vores konto, da det er fortsat svigagtig optræden, uanset i står sammen i Jyske Banks koncern om at udsætte jeres kunder for svig og falsk, og det vil derfor forsat være at drive en uredelig bankvirksomhed.

 

Det er stadig vores opfattelse af sagen, at hver gang Jyske Bank A/S hæver for denne påstået swap, sagens Bilag 1. Hvor Jyske Bank har krævet det for domstolen påstået underliggende, og om lagte lån nedbragt.

Anders dam og jer andre i ledelsen og ledergruppen, i ved udmærket alle sammen, at det i udsætter os for er bedrageri, som er udført ved hjælp af dokumentfalsk, og bilags manipulation, hver gang i fortsætter jeres svig, er det et svigagtigt forhold.

Anders du har mindste siden maj 2016. kendt til jyske Bank svig, man du har valgt at stået sammen med din bestyrelse, om at fortsætte med at besvige os Jyske Banks kunder, og det sker fortsatt i forening.

Det er øv at i fra Jyske Bank fortsætter med at udsætte jeres kunder for bedrageri, formoder det er dig personlig Anders Dam, der står bag ansættelsen af Lundgrens advokater, hvilket havde til formål at købe Lundgrens, til ikke at fremlægge vores påstande i mod Jyske Bank A/S for brug af svig og falsk.

 

I så fald vi tager fejl anmodes du / Jyske bank om at forklare hvorfor Jyske Bank valgte lige netop at ansætte Lundgrens til at rådgive Jyske Bank med en handel til omkring 600 millioner danske kroner Klagens Bilag 12

I særdeleshed når Jyske Bank i forvejen har et samarbejde, med flere andre advokatvirksomheder.

 

Vil Jyske Bank besvare hvilket dato Jyske Bank kontaktede Lundgrens og tilbød dem at arbejde for Jyske Bank, vi ønsker at kunne fremlægge jeres svare overfor advokatsamfundet når Lundgrens har svaret klagen.

 

Vi har som skrevet i processkrift 3.  indbragt Lundgrens over for advokatsamfundet 5 juni grundlovsdag. Der var dog lukket 😊 så klagen er først afleveret 8 juni, Vi anklager blandt andet Lundgrens for at have modtaget returkommission fra Jyske Bank, og denne returkommission (bestikkelse) er sket ved at Jyske bank har givet Lundgrens en millionordere, mod ikke at fremlægge vores påstande imod Jyske Bank A/S for brug af svig.

 

Siden 30 januar 2018. har vi kontinuerligt skrevet til Lundgrens advokater og anmodet dem fremlægge Jyske Banks brug af svig, så hvornår kontakter Jyske Bank Lundgrens.?. se Bilag 2. + 3.

 

At Jyske Bank har skjult dette samarbejde med Lundgrens er en ting.

Men at Lundgrens har skjult deres samarbejde med Jyske Bank A/S selv om vi har spurgt direkte, der er en mere alvorlig ting, særligt nu da vi selv har måtte finde bevis for jeres samarbejde.

 

Dan Terkildsen har kun 13-08-2019. sagt. ”jeg ved jo ikke om der er nogle fra kontoret der arbejder for Jyske Bank, det er jo et stort kontor.” dette er nærmer beskrevet i klagen over Lundgrens.

 

Vi har optaget samtaler med Lundgrens, disse er med til at understøtte vores klage over Lundgrens advokater, efter vi opdager at Lundgrens er korrupte, for når Lundgrens mindste 85 har læst, de skulle fremlægge vores sag mod Jyske Bank, for at have brugt af svig og falsk.

Og Lundgrens intet fremlægger af vores påstande, Lundgrens ladder os eksempelvis.  Os ikke se deres eget svarskrift 02-09-2019. skulle Lundgrens egenhændig have fundet på dette? eller er det sket som følge af samarbejdet mellem Lundgrens og Jyske Bank A/S

Vi har nu fundet en advokat der er ærlig, og som Jyske Bank ikke kan bestikke.

 

Vores sag er efter 4 års forsøg nu blevet fremlagt den 04-05-2020 hvilket Jyske Bank fik svarfrist til besvare 08-06-2020

Vores advokat oplyser at Jyske Bank 8 juni. har bedt retten om 6 ugers udsættelse til at svare, dette er at forhale sagen.

Anders Dam du ved hvad sagen handler om, kan du sparke til dine advokater, således vi hurtig kan få sagen fremmet til hovedforhandling, og det snarest.

Dine advokater fra Lund Elmer Sandager har tidligere skrevet, at Jyske Bank koncernen ønsker en hurtig domsforhandling, det gør vi jo også, skal vi så ikke enes om ikke at trække tiden. (sagen)

 

Hvis du er enig med mig, skal vi så ikke få noget fart på, så vi snart kan mødes i retten, nu du ikke vil tale med os.

Vi håber ikke vi skal vente hele 4 uger mere før i svare på vores påstande, Bilag 204. og 153. i klagen, der er intet der forhindre at i Jyske bank A/S fremsender jeres svar inden for den næste uge, eller måske vil i lige vente til klagen over Lundgrens er fremlagt i sagen. Kopi er Bilag 233.

 

Andres Dam hvis vi tager fejl med nogle af vores påstande så ring +4522227713 og fortæl hvad, vi ønsker ikke at blive til grin i retten, hvis noget at det vi skriver er usandt, så skal vi jo have det rettet.

Sender en kopi af dette brev til Ledelsen / bestyrelsen i Lundgrens advokater, de er trods alt medvirkende til at Jyske Bank kan fortsætte bankens besvigelser.

 

Skal i øvrigt beklage at vi i alle de breve vi har sendt til dig og ledelsen siden 28-12-2018 med henvisning til bilag 28-101. indeholder henvisninger til dokumenter og påstande der ikke var/blev fremlagt, dette skjulte Lundgrens for os frem til 23-08-2019, dette beklager vi.

Dette og at Lundgren har manipuleret med vores sag og beviser, samt at de planlagde at møde til hovedforhandling 30-09-2019. uden at have fremlagt vores påstande, understøtter at Lundgrens ikke arbejde for os. se Bilag 110. og 111. samt bilag 51. som først modtages efter vi skrev til retten.

 

Når Jyske Bank koncernen får Philip Baruch LES til at fremlægge falske beviser for domstolen, og det sker for at skuffe i retsforhold, så er det ondt gjort, men det er åbenbart ikke ulovligt at lyver overfor retten, eller at benytte sig af svig og falsk, ellers ville i Jyske bank A/S vel ikke gøre det.

 

Men Anders

Syntes ikke at du skylder os en forklaring.

Husk det er ikke os der ikke vil tale med Dig eller Jyske bank.

Du bør tage dit ansvar og indrømme de forhold af svig og falsk vi har fået fremlagt, og i som bestyrelse skulle tale sammen, om Jyske Bank fortsat vil udsætte jeres kunder for svig, og benytte sig af bilags manipulation, men det ser vi 30-06-2020 hvis i hæver 70.772,67 fra konto 5050-1258029.

De anklager vi har skrevet tidligere fastholdes.

Anders du ved vi har forsøgt at få kontakt til dig i over 4 år, måske griner i alle sammen stadig af os, men fakta er at Jyske Bank udfører svig, og bruger falsk, kan du ikke se det det er forkert.

Jyske bank / Anders Dam i kan ikke være det bekendt, syntes i skulle skamme jer.

 

Eftersom Lundgrens advokat har tilbageholdt flere oplysninger, så som jeres svarskrift marts 2019. og ikke har tilladt os at svare i sagen, er det først 28-10-2019 og 04-05-2020. vores sag er fremlagt, har set vi har glemt at fremlægge bilagslisten for de bilag Lundgrens fremlagde, uden processkrift eller andet, da Lundgrens fjernede vores bilag 100 og 101, som vi har refereret til i perioden 28-12-2018 til 23-08-2019.

Ved godt det er lidt pinligt ikke at vide hvad ens advokat laver, men vi skulle jo først anmode retten om at få aktindsigt i det Lundgrens lavede, før vi kunne opdage at Lundgrens ville holde os ude af sagen.

 

Så kære Jyske Bank koncernen, når i er færdige med at grine over jeres magt i samfundet, og over vores latterlige breve, som i sikkert vil skide på så husk vi siden februar 2016, alene har måtte kæmpe i mod jeres millions svig, i skrev på et tidspunkt ved Philip Baruch 01-02-2019. at det var strafbart at kører rundt med vores reklame, og skriver om sagen. se Bilag 55.

Dette delte Lundgrens ikke med os, vi er nu bange for at overtræde loven og beder om at i vil mødes med os, for at forklare hvad der er strafbare handlinger, således vi kolde op, og rette ind, men det er altså også Dan Terkildsen det har lokket os, hvilket står i klagen.

 

Vi ønsker stadig at vi taler sammen som voksne mennesker, har Jyske Bank udsat og for det vi skriver eller ej, det er jo ret enkelt.

Mvh Familien Skaarup            Carsten Storbjerg Skaarup.

Søvej 5.

3100 Hornbæk     +45 22227713

 

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

30-06-2020 S. 1-2. Jyske Bank hævede 70.772 kr. på trods af brev til ledelsen 24-06-2020. med oplysning om fortsat bedrageri.


En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

30-06-2020 S. 2-2. Jyske Bank hævede 70.772 kr. på trods af brev til ledelsen 24-06-2020. med oplysning om fortsat bedrageri.