23-09-2021. LUK JYSKE BANK A/S. Velkommen til Banknyt. Organized crime in Denmark’s probably the largest fraud case, carried out by the Danish bank Jyske Bank.

Tekst i toppen af banknyt frem til 23-09-2021.

 

Hvor længe kan staten og myndighederne som Finanstilsynet og Justitsministeriet herunder Domstolsstyrelsens ansatte, som højestes dommer Kurt Rasmussen fra advokatnævnet, og topadvokater som Martin Lavesen fra advokat samfundet, dække over Jyske Banks forbrydelser, og reelt selv være medvirkende til at Jyske Banks økonomiske kriminalitet mod bankens kunder, ikke bliver efterforsket, og de medvirkende til Jyske Banks bedrageri bliver retsforfulgt.

 

Jysk Bank A/S Should be closed, due to the bank's completely deliberate million fraudulent businesses. Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Viborg court. Banking news. About the Danish bank Jyske Bank, which has been taken for use of forgery and fraud, our former Lundgren lawyers who was hired to present the case to the court, was subsequently bought by Jyske bank to damage our case, and withhold our claim in court.

Justitsministeriet sikrer, at Danmark er et trygt og sikkert samfund.

Justitsministeriet er garant for retsstatens grundlæggende principper.

Men hvis loven ikke er lige for alle danskere, hvordan kan Justitsministeriet så stille en sådan garanti.

 

Top af siden banknyt, frem til 24. September 2021.

LUK JYSKE BANK A/S. . Organized crime in Denmark’s probably the largest fraud case, carried out by the Danish bank Jyske Bank. Why do you think ? no authority or Jyske Bank itself will comment on this page. The reason is simple then the Danish Financial Supervisory Authority, would require an investigation of Jyske Bank’s crimes, which most likely will close the danish bank. due to the bank’s completely deliberate million fraudulent businesses. Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Banking news. Jyske Bank, which has been taken for use of forgery, fraud and bribery.

En skandale for retssikkerheden når også advokat nævnet dækker over bankers kriminalitet. 🗞️ Read more about the scared CEO Anders Christian Dam from the criminal Danish bank, who is one of the mastermind behind Jyske Bank’s continued crimes. ⚔️ and about there corrupt Danish lawyers as Lundgrens, which the politicians and the authorities know very well, but unfortunately will not do anything about it, therefore the weak victim alone must fight against the highly criminal organization Jyske Bank, to stop the bank’s long-standing fraudulent businesses.🙊🙉🙈. Jyske Bank is probably Denmark’s most dangerous Bank, as the bank commits fraud, forgery, bribery, misuse of powers of attorney 🥳🍻 And with the help of Lund Elmer Sandager lawyers, who has lied to the court. 🤔 We are talking about serious organized crime, which is carried out in association 🤝 🤑.

🤣🚔🤣

 

Det handler ret meget om disse virksomheder, der er medlemmer eller har bistået den organiserede kriminalitet som Jyske Bank koncernen står bag.

Lundgrens advokater, Lund Elmer Sandager advokater, hvilket iøvrigt også flere advokater i at advoknævnet støtter, herunder advokat nævnets formand Højesterets dommer Kurt Rasmussen, og som også advokat samfundets formand Martin Lavesen har støttet op om.

 

Uanset dommen i sagen BS-402/2015-VIB i Byretten, og derefter i Landsretten, og sikkert også Højesteretten hvor Kurt Rasmussen fra advokatnævnet er dommer.

Hvor Jyske Banks koncern samt ledelsen, kæmper for at kunne beholde de millioner, som Jyske Bank A/S har tjent ved brug af dokumentet falsk og bedrageri og så videre, med påstand om frifindelse.

Jyske Bank og Lund Elmer Sandager advokater der slår på at kunden først har opdaget Jyske Banks organiseret bedrageri efter 3 år. da det var lykkedes for Jyske Bank at skjule de bedrageriske handlinger ved at fremlægge falske oplysninger overfor kunden, der derfor blev bragt i en forvildelse.

Og derfor mener Jyske Bank koncernen og Lund Elmer Sandager advokater, at bankens kriminalitet er forældet, og banken må beholde de millioner Jyske Bank A/S reelt har stjålet fra kunden, ved brugen af mandatsvig, dette og forhold som Jyske Bank A/S bestak Lundgrens advokater til at ændre i klientens påstande, og fremlægge sagen blot som dårlig rådgivning, hvorved klienten ville tabe overfor den kriminelle organisation Jyske Bank A/S er sandheden.

Uanset en dom, ændre det ikke på at Jyske Bank og Lund Elmer Sandager advokater samt Lundgrens advokater har lavet, hvad der er fremlagt her på bloggen www.banknyt.dk

 

Dette her forsvinder ikke, bare fordi i alle sammen, nægter at erkende det kammerateri og korruption der findes iblandt danske advokater og advoknævnet.

Vil du handle for at sikker Danmark ikke også i fremtiden, vil blive styret af kammerateri og korruption, mellem private finansielle virksomheder og korrupte advokater, og videre op i samfundet, uanset der blot er tale om returkommission, som her mellem Lundgrens advokater og Jyske Bank A/S

Hvor den snue Dan Terkildsen valgte at snigløbe og modarbejde sin klient, for at varetage modparten Jyske Banks interesser, korruption som politimesteren i København har ladet forstå, at bestikkelse er ikke strafbare handlinger, bare det sker mellem private virksomheder, hvilket advokatnævnet med højesteretsdommer og top advokater også har valgt at dække over.

At partner Dan Terkildsens sammen med flere andre Lundgrens ansatte, har optrådt dybt I-loyalet overfor Lundgrens klient, og det på en sådan måde, at det skulle have frataget mindst Dan Terkildsen retten til at virke som advokat og voldgiftdommer.

Men desværre er flere top advokater i advokat nævnet, og en Højesteretsdommer Kurt Rasmussen der er formand i advokatnævnet, sammen med advokatsamfundets formand Martin Lavesen fra DLA Piper Advokater, der alle har valgt at dække over de korupte Lundgrens advokater, og dermed også dækker over Lund Elmer Sandager advokater, der har bistået direktion i Jyske Bank A/S, med at kunne fortsætte bankens bedrageri mod bankens kunde og Lundgrens klient.

Det her er en skandale i ikke kan tie ihjel, blot ved at ingurer problemet, der nu også har inddraget en Højesteretsdommer fra domstolsstyrelsen, for når dommere uden for deres hverv, direkte har medvirket til at dække over at den kriminelle Jyske Bank A/S ved returkommission har bestukket Lundgrens advokater, til ikke at fremlægge klientens svig påstande mod Jyske Bank A/S, hvorfor selve tilliden til Retssystemet og Domstolsstyrelsen er under pres.

Selv om dommeren har frikendt de korupte og iloyale Lundgrens advokater, for overtrædelse af god advokat skik, så er det problematisk selv en dommer vil være front manden, der frikender advokater der reelt hjulpet har en kriminel organisation, ved ikke at forholde sig til den alvorlige klage 2020-1932. over Lundgrens advokater.

For når en højesteretsdommer uden uden for retten, har valgt at dække over de korupte Lundgrens advokater, der reelt har været medvirkende til at Jyske Banks økonomiske kriminalitet kunne fortsætte mod kunde, hvordan vil så personer som her, ved Højesterets dommer Kurt Rasmussen overhovedet kunne dømme efter lovens bestemmelser, når han arbejder for domstolsstyrelsen.

Vil også Domstolsstyrelsen ingurer kammerateri blandt dommerne, som er medvirkende til at dække over de korrupte advokater, så skyder også Domstolsstyrelsen med skarp mod folkets retssikkerhed, når der er tale om organiseret kriminalitet som de mest magtfulde til dato har dækket over.

 

Carsten Storbjerg Skaarup har smidt en bombe, ind under de myndigheder, der skulle beskytte borgerne mod kriminelle, hvilket advokat nævnet og Domstolsstyrelsen læner sig op af, når de ved

Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, Ved domstolsstyrelsen og advokater som Birgitte Frølund fra Hjorten Advokater. / Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert Advokater. / Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbrugerklagenævnet. / Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv. Og som advokat nævnets formand Martin Lavesen fra DLA Piper Advokater.

Valgte at dække over de strafbare handlinger, som Jyske Bank A/S beviseligt har udført, ved at dække over og acceptere de korrupte Lundgrens advokater.

 

Når advokat nævnet hvor der står dommere bag, har valgt at dække over kriminelle danske banker, er danske borgers retssikkerhed under angreb, af dem der skulle hjælpe dig med at stoppe kriminelle handlinger.

Dette sammen sidste advokat samfund, hvor kammerateri, og aftaler laves bag lukkede døre, om det er for at dække over de største korupte advokater ?, Men her anmeldes Advokat nævnet 14-09-2021. dels fordi samfundet indirekte dækker over den organiseret økonomisk kriminalitet som Jyske Bank koncernen står bag, ved at afvise klagen over Lundgrens advokater for ikke at fremlægge nogle af klientens anbringer mod Jyske Bank A/S

 

 

Bag Danmarks måske største kriminelle organisation Jyske Bank A/S står

 Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus og Peter Schleidt.

 

Billede af Niels Erik Jakobsen Jyske Bank A/S. / En kamp for retssikkerheden, når Danmarks største virksomheder som her, Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, hvilket jeg har skrevet om på banknyt siden 2016 her på bloggen. / En sag og kamp som de danske myndigheder, herunder Finanstilsynet bør hjælp til med bliver stoppet, men foreløbig ser det kun ud til at statslige institutioner, herunder Nationalbanken, Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen samt Finanstilsynet og vores politikere, samt også politiet med anklagemyndigheden og statsadvokaten nøjes med at lurer passe, og ser passivt til at her står Jyske Bank bag organiseret økonomisk kriminalitet, Ingen tør blande sig, mens advokatnævnet direkte er igang med at undergrave danskernes retssikkerhed, men som også er undergravende for tilliden til de danske advokater, og undergravende for tilliden til retssystemet, for når en højesteretsdommer Kurt Rasmussen står bag, at advoknævnet har valgt at dække de over korrupte Lundgrens advokater. Og advokat nævnet dirækte fratager danskernes ret til selv at bestemme over deres egen sag, og advokat nævnet har besluttet at det alene er advokaten som bestemmer i klientens sager, og hvad klienten må få fremlagt, så er der reelt ingen retssikkerhed for danskerne. Hvilket advokat nævnets medlemmer, der tilsyneladende alle arbejder efter samme principper, som Lundgrens advokater har arbejdet med i sagen BS-402/2015-VIB. / Hvilket har været at modvirke retfærdighed og modvirke klientens rettigheder. Advokat Samfundets formand Martin Lavesen bakker op om advokatens rettigheder til at bestemme over deres egen klienter. // Mens kunde kæmper mod Jyske Bank koncernen reelt for bedrageri, hvilket både Lund Elmer Sandager og Lundgrens har været medvirkende til, har også advoknævnet ved Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, Ved domstolsstyrelsen og advokater som Birgitte Frølund fra Hjorten Advokater. / Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert Advokater. / Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbrugerklagenævnet. / Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv. Og som advokat nævnets formand Martin Lavesen fra DLA Piper Advokater, alle valgte at medvirke til at bistå, at ligende svindel også i fremtiden kan ske.

Niels Erik Jakobsen Bankdirektør
Telefon: 89 89 20 03
E-mail: direktion@jyskebank.dk

Billede af Per Skovhus Jyske Bank A/S. / En kamp for retssikkerheden, når Danmarks største virksomheder som her, Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, hvilket jeg har skrevet om på banknyt siden 2016 her på bloggen. / En sag og kamp som de danske myndigheder, herunder Finanstilsynet bør hjælp til med bliver stoppet, men foreløbig ser det kun ud til at statslige institutioner, herunder Nationalbanken, Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen samt Finanstilsynet og vores politikere, samt også politiet med anklagemyndigheden og statsadvokaten nøjes med at lurer passe, og ser passivt til at her står Jyske Bank bag organiseret økonomisk kriminalitet, Ingen tør blande sig, mens advokatnævnet direkte er igang med at undergrave danskernes retssikkerhed, men som også er undergravende for tilliden til de danske advokater, og undergravende for tilliden til retssystemet, for når en højesteretsdommer Kurt Rasmussen står bag, at advoknævnet har valgt at dække de over korrupte Lundgrens advokater. Og advokat nævnet dirækte fratager danskernes ret til selv at bestemme over deres egen sag, og advokat nævnet har besluttet at det alene er advokaten som bestemmer i klientens sager, og hvad klienten må få fremlagt, så er der reelt ingen retssikkerhed for danskerne. Hvilket advokat nævnets medlemmer, der tilsyneladende alle arbejder efter samme principper, som Lundgrens advokater har arbejdet med i sagen BS-402/2015-VIB. / Hvilket har været at modvirke retfærdighed og modvirke klientens rettigheder. Advokat Samfundets formand Martin Lavesen bakker op om advokatens rettigheder til at bestemme over deres egen klienter. // Mens kunde kæmper mod Jyske Bank koncernen reelt for bedrageri, hvilket både Lund Elmer Sandager og Lundgrens har været medvirkende til, har også advoknævnet ved Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, Ved domstolsstyrelsen og advokater som Birgitte Frølund fra Hjorten Advokater. / Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert Advokater. / Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbrugerklagenævnet. / Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv. Og som advokat nævnets formand Martin Lavesen fra DLA Piper Advokater, alle valgte at medvirke til at bistå, at ligende svindel også i fremtiden kan ske.

Per Skovhus Bankdirektør
Telefon: 89 89 20 04
E-mail: direktion@jyskebank.dk

Billede af Peter Schleidt Jyske Bank A/S. / En kamp for retssikkerheden, når Danmarks største virksomheder som her, Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, hvilket jeg har skrevet om på banknyt siden 2016 her på bloggen. / En sag og kamp som de danske myndigheder, herunder Finanstilsynet bør hjælp til med bliver stoppet, men foreløbig ser det kun ud til at statslige institutioner, herunder Nationalbanken, Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen samt Finanstilsynet og vores politikere, samt også politiet med anklagemyndigheden og statsadvokaten nøjes med at lurer passe, og ser passivt til at her står Jyske Bank bag organiseret økonomisk kriminalitet, Ingen tør blande sig, mens advokatnævnet direkte er igang med at undergrave danskernes retssikkerhed, men som også er undergravende for tilliden til de danske advokater, og undergravende for tilliden til retssystemet, for når en højesteretsdommer Kurt Rasmussen står bag, at advoknævnet har valgt at dække de over korrupte Lundgrens advokater. Og advokat nævnet dirækte fratager danskernes ret til selv at bestemme over deres egen sag, og advokat nævnet har besluttet at det alene er advokaten som bestemmer i klientens sager, og hvad klienten må få fremlagt, så er der reelt ingen retssikkerhed for danskerne. Hvilket advokat nævnets medlemmer, der tilsyneladende alle arbejder efter samme principper, som Lundgrens advokater har arbejdet med i sagen BS-402/2015-VIB. / Hvilket har været at modvirke retfærdighed og modvirke klientens rettigheder. Advokat Samfundets formand Martin Lavesen bakker op om advokatens rettigheder til at bestemme over deres egen klienter. // Mens kunde kæmper mod Jyske Bank koncernen reelt for bedrageri, hvilket både Lund Elmer Sandager og Lundgrens har været medvirkende til, har også advoknævnet ved Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, Ved domstolsstyrelsen og advokater som Birgitte Frølund fra Hjorten Advokater. / Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert Advokater. / Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbrugerklagenævnet. / Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv. Og som advokat nævnets formand Martin Lavesen fra DLA Piper Advokater, alle valgte at medvirke til at bistå, at ligende svindel også i fremtiden kan ske.

Peter Schleidt Bankdirektør
Telefon: 89 89 20 03
E-mail: direktion@jyskebank.dk

 

LUK JYSKE BANK A/S. Organized crime in Denmark's probably the largest fraud case, carried out by the Danish bank Jyske Bank. Why do you think ? no authority or Jyske Bank itself will comment on this page. The reason is simple then the Danish Financial Supervisory Authority, would require an investigation of Jyske Bank's crimes, which most likely will close the danish bank. due to the bank's completely deliberate million fraudulent businesses. Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Banking news. Jyske Bank, which has been taken for use of forgery, fraud and bribery.

Når stat og myndighederne giver fanden i danskernes retssikkerhed, for at dække over en kriminel organisation som Jyske Bank A/S, så er det en skandale.

Nok Danmarks farligste mand Anders Christian Dam, særligt for danskernes retssikkerhed, der samme med de magtfulde venner, blandt store advokat virksomheder og organisationer, kæmper sammen med Jyske Banks ledelse, for at slippe af sted med Jyske Banks mange svig forbrydelser.

Men Anders Dam risikerer istedet at lukke Jyske Bank A/S grundet måden han som hersker har fået Jyske Banks fundament til at rådne, sammen med Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus og Peter Schleidt.

Som man siger tag en chance.

Anders Christian Dam Ordførende direktør

Telefon: 89 89 20 01
E-mail: direktion@jyskebank.dk

Derfor var svaret 31. Maj også en bevidst vildledning, i besvarelsen på den fremsendte mail 25 maj 2016. Som Philip Baruch 31 maj. 2016. Ikke ville besvare men istedet for gav det vildledende svar.Først 18 oktober 2016. Lykkedes det at få besvaret det spørgsmål i brevet 25 maj 2016. til Jyske Banks direktion og Lund Elmer Sandager advokater, dog måtte kunden dog lige stævne Nykredit A/S. før det overhovedet blev muligt at få oplyst, at lånet som Jyske Bank har påstået hjemtaget og omlagt, aldrig har eksisteret.
Et lån som Jyske Bank ved Nicolai Hansen 19 februar. 2010. Ellers skrev til kunden fandtes. Og som Jyske Bank ved Casper Dam Olsen har skrevet 9 Januar. 2012. var omlagt.Med hensyn til spørgsmål i brevet 25 maj 2016. om indgåelse af swappen 16 juli 2008. til det enslydende bagvedliggende lån, som Nicolai Hansen 19. Februar. 2010. skrev fandtes. Men som kunden ikke mente fandtes, hvilket Jyske Banks ledelse og Anders Dam undlod at svare, på trods af at bankens ansatte vidste, at Jyske Bank 16 juli. og 24 Juli. samt igen 30 Juli. 2008.altså hele 3 gange, havde forsøgt at få kunden til at indgå swappen W015785. Med Jyske Bank A/S.
Uden at kunden på noget tidspunkt har underskrevet og mundtlig indgået aftalen.Alt dette vidste Philip Baruch, men tilbageholdte denne oplysning for domstolen, og fremlægde istedet falske oplysninger overfor retten, altsammen for at skuffe i retsforhold, Jyske Banks medhjælpere troede nok det var en smal sag at bedrage bankens kunde, der ikke kunne huske noget efter en større hjerneblødning, men mon ikke de er blevet klogere idag, hvor Jyske Bank A/S kan miste retten til at drive bank virksomhed i Danmark.Efterfølgende kunden febuar 2016. opdager svindlen og efter Rødstenen advokater, bad kunden Lundgrens advokater om at fremlægge dette bedrageri for retten, hvilket Jyske Bank vil hindre, og kommer i forkøbet med, ved at Jyske Bank A/S i 2018 betalte Lundgrens advokater Bestikkelse, skjult ved returkommission i handel for 600 millioner dkk, der var for at Lundgrens advokater ikke måtte fremlægge nogle af klientens påstande mod Jyske Bank koncernen.Derudover skulle Lundgrens ændre klientens påstande mod Jyske Bank A/S, hvorfor Lundgrens så bag om ryggen på klienten, den 2 september 2019. I Processkrift 2.Skrev at kunden har indgået swappen W015775. af 16 juli 2008, på trods af at kunden, som skrevet i klagen, siden 30 januar 2018. til 2 september 2019.Og kontinuerligt har skrevet og påstået det modsatte, hvilket du også kan høre i samtalerne der alle ligger her, men hør bare denne samtale med Lundgrens 22 marts 2019. med henvisning til min vidne forklaring fra 28 december 2018. Siger Bilag 100. og Bilag 101.

Vidneforklaring blev dog først fremlagt den 2 september 2019, med Processkrift 2.

Hvilket først skete efter trusler om fyring.

Vidneforklaring er fremlagt som Bilag 164. Hvilket sker uden at forklare noget om vidneforklaring i Processkrift 2. hvorfor den ikke ville kunne bruges, en bevidst strategi af de korrupte Lundgrens advokater, med Dan Terkildsen som en af bagmændene fra Lundgrens advokater.

Hør også samtale fra 8 juli 2019. del 1. og 8 juli 2019. del 2.

Kan du hører at Emil Hald Vendelbo Bekræfter ikke at fremlægge noget uden vi er fuldstændig enig, lyt til de samlede delte 4 samtaler, og læs Processkrift 2. som Lundgrens advokater Dan Terkildsen ikke engang efterfølgende ville udlevere en kopi af, hvilket højesteretsdommer Kurt Rasmussen har bestemt at klienten heller ikke har krav på.

Og så spørg hvorfor politiet ikke må efterforske Lundgrens advokater, for at være blevet bestukket af Jyske Bank koncernen, til at ændre klientens påstande mod Jyske Bank A/S, igen for at Jyske Bank koncernen ikke må straffes for det bedrageri og dokumentfalsk Jyske Bank A/S bevisligt har udført.

DETTE ER UDEN TVIVL DANMARKS STØRSTE SKANDALE I NYERE TID.

Du kan her i linket hører de samlede 4 samtaler med Lundgrens, 14. December 2018. og 18 december 2018. Samt 22 marts 2019. og 8 Juli 2019.

Men når kammeraterne i advokat nævnet, så kollektivt vælger at dække over de tydeligvis korrupte Lundgrens advokater, så er det svært at opnå retfærdighed i Danmark, og særligt når der står top advokater og en højestes dommer bag, og er bevidst om at dækker de over det korupte Lundgrens advokater, er det sandsynligt, for at dække over Jyske Banks forbrydelser.

Men Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt må alle sammen, have regnet forkert i sag der nu kan fratage Jyske Bank retten til at drive bank virksomhed i Danmark.

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #Chri

Jysk Bank troede aldrig at bankens bedrageri ville blive opdaget, men bankens kriminelle bande medlemmer glemte en vigtig detalje.

 

Selv om Jyske Banks bestyrelse, har fået hjælp fra Lund Elmer Sandager advokater, Rødstenens advokater og Lundgrens advokater til at skuffe i retsforhold, ved enkelt at lyve for retten, og at Jyske Bank A/S har fået klientens advokat til at ændre klientens påstande mod Jyske Bank.

Hvilket flere andre af advokat samfundet top advokater, sammen med advokat nævnet, har støttet op om, og reelt har medvirket til at Jyske Banks forbrydelser mod bankens kunde, stadig ikke er blevet efterforsket, og der er sket strafforfølgning af de mange kriminelle som har hjulpet Jyske Bank koncernen med organiseret kriminalitet.

 

Alle i #jyskebanks Koncernledelsen er tilbudt at underskrive dette, om ikke at ville fortsætte bedrageri mod kunde, desvære nægtede Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen MarianneLillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt nægter alle at underskrive, da de hellere vil bedrage kunde

Jyske Bank på Vesterbrogade 9, står bag million svindel mod bankens kunde, bedraget er udført sammen med Jyske Bank Helsingør afdeling, hvor flere i dag er flyttet til Jyske Bank Hillerød afdeling og Jyske Bank på Vesterbrogade København.

Svindle er bistået af hovedkontoret Jysk Bank Silkeborg, sammen med Lund Elmer Sandager advokater, og er også hjulpet af Lundgrens advokater. Jyske Bank A/S er en kriminel organisation, se opslag 31-05-2021. Jyske Banks organisation. / Og mailen 31-05-2021. TIL Jyske Banks bestyrelse. LINK. / Er delt i MAILEN TIL Jyske Bank 23-06-2021. LINKET. Se flere reklamer her i linket.

🎭

Mit navn er Carsten Storbjerg Skaarup, og jeg har opfordret, og udfordre her igen Jyske Banks bestyrelse, Lund Elmer Sandager advokater, Lundgrens advokater samt advokat nævnet.

Og ikke mindst deres formand, Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, Ved domstolsstyrelsen og advokater som Birgitte Frølund fra Hjorten Advokater. / Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert Advokater. / Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbrugerklagenævnet. / Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv. Og som advokat nævnets formand Martin Lavesen fra DLA Piper Advokater.

 

I kommer bare alle sammen i mod mig, hvis i ikke mener Jyske Bank med jeres viden, og ved at dække over de korrupte Lundgrens advokater er direkte medvirkende i Danmarks måske største skandale, der bør fratage Jyske Bank retten til at drive bank virksomhed i Danmark.

Se de forskellige Videoer som er delt, i kan bruge disse som beviser for at jeg Carsten Storbjerg Skaarup, offentligt fortæller om Jyske Banks forbrydelser, herunder bedrageri, brugen af dokument falsk, brugen af bestikkelse, samt at Jyske Bank også har lavet vanhjemmel samt benytter sig af udnyttelse.

I kommer bare hvis i mener nogle af jer er udsat for bagvaskelse, injurier er jo en alvorlig sag, men det er bedrageri og dokumentfalsk også og særligt når der er brugt bestikkelse for at skuffe i retsforhold, og jer der har dækket over de korupte Lundgrens advokater, er medvirkende til at modarbejde retssikkerhed, og har reelt været medvirkende til at dække over Jyske Banks forbrydelser.

Mvh Carsten Storbjerg Skaarup.

En anderledes modstander, end dem i plejer at jorde ved jeres kammerateri.

Anders Dam gå af, og sæt dit mandat frit, du skader Jyske Banks omdømme. Vi mødes alligevel til november, da du Anders Dam bliver indkaldt som vidne.

Her er et rigtigt godt tilbud til dig Anders Dam og Jyske Bank, Anders Christian Dam stiller sit mandat frit, og giver afkald på million aftrædelse efter kunde siden maj måned 2016, dirækte har rettet henvendelse om Jyske Banks forbrydelser, hvilket Anders Dam har nægtet at stoppe, men tværtimod valgte at ind drage hele bestyrelsen, og direktionen som har bestukket Lundgrens advokater, for at disse skulle tabe sagen mod Jyske Bank.