26-11-2021. Ny anmeldelse af Jyske Bank trustpilot, om Jyske Banks fundament og forretningsmetoder.

I forbindelse med at jeg er blevet tvunget til at fører en langstrakt sag mod Jyske Bank, der netop har været hoved forhandlet i Viborg Byret under sagen BS-402/2015-VIB

Der afsiges dom 21 december, bagefter fortsætter sagen i landsretten.

Sagen er principiel da sagen viser Jyske Banks forretnings metoder.

Samtidig med at sagen overgår til landsretten, vil jeg stævne Jyske Bank i forbindelsen med overtrædelse af tinglysningslovens paragraf 11. hvor Jyske Bank har slettet mit private pantebrev direkte mod instruks, hvilket Jyske Bank nægter at indrømme også er en lovovertrædelse.

Jyske Bank forsøger jævnligt at fjerne dårlig omtale her på trustpilot, jeg skriver mere uddybende om sagen på BANKNYT dk hvor der er delt bilag og de mange forhold bliver forklaret, som sammenblandingen af samme konto nummer til flere selskaber, de medvirkende nævnes ved navn, stilling og arbejdsplads.

Sagen kort:
Jyske Bank har i perioden 30.12.2008. til omkring 01.03.2021 hævet over 2.5 million kroner i renter af et påstået lån på 4.328.000 dkk

Dette er sket ved at Jyske Bank har lavet en rentebytte, en rentesikring på 4.328.000 dkk til det oplyste og påstået bagvedlæggende lån på de 4.328.000 dkk

Problemet er bare, at der aldrig har eksisteret et lån på 4.328.000 dkk som Jyske Banks medarbejder og advokater har oplyst og fremlagt det i 2013, og igen i 2015. overfor domstolen, dette lån er derfor naturligvis heller ikke blevet omlagt som Jyske Banks advokater i 2015 har fremlagt det for retten, ved et Bilag D.

Jyske Bank erhverv Helsingør. “nu Jyske Bank Hillerød” hvor flere ansatte fra erhverv skrev til mig, på dette tidspunkt lå jeg alvorlig syg efter en større hjerneblødning, så det var nemt at påstå jeg havde lånt 4.328.000 dkk og at dette lån var rente byttet med Jyske Bank

Jeg stolede dengang på Jyske Bank, som i 2012 ved 2 medarbejder sammen skrev i en mail, at jeg har omlagt det bagvedlæggende lån for rentesikringen i Jyske Bank.

Jeg er rent faktisk syg i perioden november 2009. og frem til 2013 og blev først rigtig rask i 2015.

Jeg har siden 2013 anmodet Jyske Bank om at få aktindsigt, hvilket Jyske Banks advokat i november 2015. afviser.

Jeg beder herefter om bevis for at jeg har lånt dette påstået lån på 4.328.000 dkk, hvilket Jyske Banks
advokater og ledelse samt CEO direktør Anders Dam personligt maj 2016 nægter at svare på, først oktober 2016 får jeg andet sted, oplyst at dette lån 4.328.000 dkk aldrig har eksisteret.

Jyske Bank vil have at sagen er forældet, eftersom det er lykkes at skjule sandheden, jeg opdager derfor først 10 år at Jyske Bank har ændret i aftale bilag, samt at banken usandt har påstået jeg har lånt disse 4.328.000 dkk.

Jyske Bank vil beholde renterne, som udgør ca. 2.500.000 dkk de banken har haft hæld med at skjule jeg aldrig har lånt disse påstået 4.328.000 dkk, banken vil have at jeg skulle have opdaget senest 2012 at banken har tilbageholdt sandheden, og skrevet flere usandheder.

Omkring selve rentesikringen bekræftede Jyske Banks vidne og ekspert den 16 november 2021, at renteswappen 4.328.000 dkk var lavet til dette lån på 4.328.000 dkk.

Et andet af Jyske Banks vidner fortalte også den 16 november 2021
At han i februar 2010 har skrevet, jeg har lånt disse 4.328.000 dkk

Vidnet fortæller dog i afhøringen at det var en fejl, da han erkender der ikke var noget lån på 4.328.000 dkk
Vidnet siger så også at han hjalp med at skrive den mail “Bilag D.” som en anden medarbejder skrev.

Således er det er 2 ansatte, som sammen januar 2012 skrev at det bagvedlæggende lån for rente swappen var blevet omlagt.

Jyske Bank vidne 3. og stod som afsender af mailen januar 2012. afgav forklaring 23 november, oplyste i forbindelse med at Jyske Bank har afkrævet salg af en tom byggegrund, hvor Jyske Bank efterfølgende nægtede at modtage provenuet, sagde at jeg var sendt til inkasso, grundet manglende betalinger.

Jyske Banks vidne 3. sagde desuden at banken behøvede mere sikkerhed

Dette er dog direkte usandt, at jeg ikke skulle have betalt Jyske Bank, alle afdrag og deres provision på 3,5 % af 4.300.000 dkk som jeg lånte i 2009. min gæld var i øvrigt under 3.950.000 dkk

Der var i 2013 et møde i Jyske Bank Helsingør hvor deres sener afdelings direktør, hun sagde til mig på vej ud af mødet, nu er du også blevet en dårlig kunde, det hende og vidne 3. der sendte mig til afvikling i 2013.

Så da Jyske Bank sendte mig til afvikling i juni 2013. ved den grønne slagter, var det efter et fremlagt regnskab med overskud på over 400.000 dkk

Og alle mine afdrag og betalinger til Jyske Bank var betalt

Så hvorfor sendte Jyske Bank mig til afvikling, og krævede salg af min ejendom og mit private hus, tænker at var for at kører mig ned, stadig mens jeg var syg og havde svært ved at huske, så jeg ikke ville opdage at jeg aldrig har lånt de 4.328.000 dkk
Carsten Storbjerg

 

måske

Danmarks farligste mand Anders Christian Dam, der for Jyske Bank er leder for den organiseret svindel banken udsætter sine kunder for.

LUK JYSKE BANK A/S. Organized crime in Denmark's probably the largest fraud case, carried out by the Danish bank Jyske Bank. Why do you think ? no authority or Jyske Bank itself will comment on this page. The reason is simple then the Danish Financial Supervisory Authority, would require an investigation of Jyske Bank's crimes, which most likely will close the danish bank. due to the bank's completely deliberate million fraudulent businesses. Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Banking news. Jyske Bank, which has been taken for use of forgery, fraud and bribery.

Når stat og myndighederne giver fanden i danskernes retssikkerhed, for at dække over en kriminel organisation som Jyske Bank A/S, så er det en skandale.

Nok Danmarks farligste mand Anders Christian Dam, særligt for danskernes retssikkerhed, der samme med de magtfulde venner, blandt store advokat virksomheder og organisationer, kæmper sammen med Jyske Banks ledelse, for at slippe af sted med Jyske Banks mange svig forbrydelser.

Men Anders Dam risikerer i stedet at lukke Jyske Bank A/S grundet måden han som hersker har fået Jyske Banks fundament til at rådne, sammen med Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus og Peter Schleidt.

Anders Christian Dam Ordførende direktør
Telefon: 89 89 20 01
E-mail: direktion@jyskebank.dk

Derfor var svaret 31. Maj også en bevidst vildledning, i besvarelsen på den fremsendte mail 25 maj 2016. Som Philip Baruch 31 maj. 2016. Ikke ville besvare men istedet for gav det vildledende svar.Først 18 oktober 2016. Lykkedes det at få besvaret det spørgsmål i brevet 25 maj 2016. til Jyske Banks direktion og Lund Elmer Sandager advokater, dog måtte kunden dog lige stævne Nykredit A/S. før det overhovedet blev muligt at få oplyst, at lånet som Jyske Bank har påstået hjemtaget og omlagt, aldrig har eksisteret.
Et lån som Jyske Bank ved Nicolai Hansen 19 februar. 2010. Ellers skrev til kunden fandtes. Og som Jyske Bank ved Casper Dam Olsen har skrevet 9 Januar. 2012. var omlagt.

Med hensyn til spørgsmål i brevet 25 maj 2016. om indgåelse af swappen 16 juli 2008. til det enslydende bagvedliggende lån, som Nicolai Hansen 19. Februar. 2010. skrev fandtes. Men som kunden ikke mente fandtes, hvilket Jyske Banks ledelse og Anders Dam undlod at svare, på trods af at bankens ansatte vidste, at Jyske Bank 16 juli. og 24 Juli. samt igen 30 Juli. 2008.

altså hele 3 gange, havde forsøgt at få kunden til at indgå swappen W015785. Med Jyske Bank A/S.

Uden at kunden på noget tidspunkt har underskrevet og mundtlig indgået aftalen.Alt dette vidste Philip Baruch, men tilbageholdte denne oplysning for domstolen, og fremlægder i stedet falske oplysninger overfor retten, alt sammen for at skuffe i retsforhold, Jyske Banks medhjælpere troede nok det var en smal sag at bedrage bankens kunde, der ikke kunne huske noget efter en større hjerneblødning, men mon ikke de er blevet klogere i dag, hvor Jyske Bank A/S kan miste retten til at drive bank virksomhed i Danmark.

Efterfølgende kunden februar 2016. opdager svindlen og efter Rødstenen advokater, bad kunden Lundgrens advokater om at fremlægge dette bedrageri for retten, hvilket Jyske Bank vil hindre, og kommer i forkøbet med, ved at Jyske Bank A/S i 2018 betalte Lundgrens advokater Bestikkelse, skjult ved returkommission i handel for 600 millioner dkk, der var for at Lundgrens advokater ikke måtte fremlægge nogle af klientens påstande mod Jyske Bank koncernen.

Derudover skulle Lundgrens ændre klientens påstande mod Jyske Bank A/S, hvorfor Lundgrens så bag om ryggen på klienten, den 2 september 2019. I Processkrift 2.

Skrev at kunden har indgået swappen W015775. af 16 juli 2008, på trods af at kunden, som skrevet i klagen, siden 30 januar 2018. til 2 september 2019.

Og kontinuerligt har skrevet og påstået det modsatte, hvilket du også kan høre i samtalerne der alle ligger her, men hør bare denne samtale med Lundgrens 22 marts 2019. med henvisning til min vidne forklaring fra 28 december 2018. Siger Bilag 100. og Bilag 101.

Vidneforklaring blev dog først fremlagt den 2 september 2019, med Processkrift 2.

Hvilket først skete efter trusler om fyring.

Vidneforklaring er fremlagt som Bilag 164. Hvilket sker uden at forklare noget om vidneforklaring i Processkrift 2. hvorfor den ikke ville kunne bruges, en bevidst strategi af de korrupte Lundgrens advokater, med Dan Terkildsen som en af bagmændene fra Lundgrens advokater.

Hør også samtale fra 8 juli 2019. del 1. og 8 juli 2019. del 2.

Kan du hører at Emil Hald Vendelbo Bekræfter ikke at fremlægge noget uden vi er fuldstændig enig, lyt til de samlede delte 4 samtaler, og læs Processkrift 2. som Lundgrens advokater Dan Terkildsen ikke engang efterfølgende ville udlevere en kopi af, hvilket højesteretsdommer Kurt Rasmussen har bestemt at klienten heller ikke har krav på.

Og så spørg hvorfor politiet ikke må efterforske Lundgrens advokater, for at være blevet bestukket af Jyske Bank koncernen, til at ændre klientens påstande mod Jyske Bank A/S, igen for at Jyske Bank koncernen ikke må straffes for det bedrageri og dokumentfalsk Jyske Bank A/S bevisligt har udført.

DETTE ER UDEN TVIVL DANMARKS STØRSTE SKANDALE I NYERE TID.

Du kan her i linket hører de samlede 4 samtaler med Lundgrens, 14. December 2018. og 18 december 2018. Samt 22 marts 2019. og 8 Juli 2019.

Men når kammeraterne i advokat nævnet, så kollektivt vælger at dække over de tydeligvis korrupte Lundgrens advokater, så er det svært at opnå retfærdighed i Danmark, og særligt når der står top advokater og en højestes dommer bag, og er bevidst om at dækker de over det korrupte Lundgrens advokater, er det sandsynligt, for at dække over Jyske Banks forbrydelser.