7. LUNDGRENS Dan Terkildsen god advokat skik, bestyrelser, sammenarbejde med Jyske Bank.

Dan Terkildsen.

Du kan læse mere i disse links om. Martin Lavesen DLA PIPER advokater, og finde link tillige følgende. Højesterets dommer Kurt Rasmussen. / Jens Steen Jensen Kromann Reumert advokater. / Birgitte Frølund Horten advokater. / Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra forbruger klagenævnet samt. Henrik Hyltoft fra dansk erhverv og. Dan Terkildsen Lundgrens advokater. Det handler om kammerateri og det netværk der er medvirkende til at dække over Jyske Banks brug af dokumentfalsk, fuldmagt misbrug, bedrageri, udnyttelse, bestikkelse korruption, bondefangeri og meget mere.

Jeg skriver at DLA Piper advokater ved Martin Lavesen der selv er medvirkende årsag, til at advokat samfundet og advokat nævnets medlemmer, dækker over den kriminelletet som Jyske Bank A/S beviseligt har udført mod kunde i Jyske Bank, det skal oplyses at DLA PIPER advokater selv er tæt forbundet med Jyske Bank A/S hvilket du kan se mere om længere nede.

Men her er forståelsen af god advokat skik, som DLA Piper advokater selv arbejder efter ved deres magtfulde leder Martin Lavesen som er enige med advokatnævnet’s afgørelse at dette nedenfor, altsammen ikke er en overtrædelse af god advokat skik.

 

Advokat nævnets medlemmer og advokat nævnets formand Højesterets dommer Kurt Rasmussen, og advokat samfundets formand Martin Lavesen, har givet Lundgrens advokater ret i den måde som Lundgrens advokater selv arbejder efter deres forståelse af hvad god skik for advokater er.

Af de 6 nævnte er mindst Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert advokater, Birgitte Frølund fra Hjorten advokater selv forbundet og har arbejdet for og med Jyske Bank, og også advokat nævnets formand Martin Lavesen ved DLA Piper advokater har tætte forbindelser til Jyske Bank, deres sammenarbejder med Jyske Bank, ændre ikke holdning til at Jyske Bank gerne måtte købe og betale Lundgrens advokat partnerselskab at at arbejde for Jyske Bank, samtidig med at en lille virksomhed godt forinden selv havde ansat Lundgrens advokater til at fremlægge klientens svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S for domstolen, hvilket Lundgrens advokater undlod nu Lundgrens advokater selv Arbejde for Jyske Bank, i en sag hvor Jyske Bank må formodes at have betalt Lundgrens advokater i omegnen af 20 millioner danske kroner, og samtidig skjulte Lundgrens advokater over for den første klienten, der ansatte Lundgrens advokater til at fører en Bedrageri sag mod Jyske Bank A/S, dette undlod Lundgrens advokater eftersom Jyske Bank betalte Lundgrens advokat partnerselskab bestikkelse herfor.

Tilbage til den måde som advokat samfundets medlemmer skal forstå hvad der ikke er en overtrædelse af god advokat skik, og som mindst Lundgrens advokater, DLA PIPER advokater ved Martin Lavesen, Højesterets dommer Kurt Rasmussen, Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert advokater, Birgitte Frølund fra Hjorten advokater, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra forbruger klagenævnet samt Henrik Hyltoft fra dansk erhverv alle sammen forstår hvad der ikke er en overtrædelse af god advokat skik.

Hverken advokatsamfundet eller advokatnævnet ønsker ikke at kommentere deres tolkning af de advokatetiske regler.

Advokater må således gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført, med henvisning til klagen 05-06-2020. selve klagen 2020-1932. og BILAG til klagen. og de 27 klagepunkter og afsluttende svar med de 26. opfordringer som Lundgrens ikke ville svare på.

 

Kort sagt, advokat nævnet / advokatsamfundet, har 30 juni 2021.

Ved disse 5 medlemmer af advokat nævnet, Højesterets dommer Kurt Rasmussen,

Advokat Birgitte Frølund,

Advokat Jens Steen Jensen,

Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard,

Henrik Hyltoft,

Hvilket Martin Lavesen støtter op om.

In the case that Jyske Bank writes about here, Jyske Bank is about being able to keep the money Jyske Bank has taken, by used forgery, and fraud to cheat the customer, by sad that the fraud was not discovered within 3 years. This is how Jyske Bank works, and it is quite important to share with the public. Also to warn other nations, and warn against the corruption and camaraderie that rules Denmark. It is sad that even the Danish authorities, cover criminal companies that, like Jyske Bank, have proven organized crime, which emphasizes that Denmark has major problems with corruption and bribery at the highest level. Therefore, not a single one has dared to talk to me to date, as everyone also knows the Danish government and Prime Minister Mette Frederiksen that I have watertight evidence of Jyske Bank’s organized fraud When customers in Denmark are up against the criminal Danish Bank, like Jyske Bank, which enjoys support from the Danish state and authorities, it is important that i write about Jyske Bank’s business methods. Just because Jyske Bank writes in a pleading in the case that is pending in the High Court, it has nothing to do with my campaign. I am a private person who Jyske Bank has exposed to serious crime, this crime covers the Danish state, why i think it is my duty to warn other countries, that in Denmark there is corruption and camaraderie, which helps to limit legal certainty, when the largest Danish companies commit fraud If Jyske Bank does not like my notices and campaigns, then they must talk to me, they can call +4522227713

3/14. April 2022. Stemningsbilleder fra Jyske Bank Boxen.
Jyske Bank bilen med nye og kraftigere reklamer for Jyske Banks forskellige forbrydelser mod bankens kunder.