05-06-2020. Klage over Lundgrens Advokat Partner Dan Terkildsen, og Lundgrens advokater. Hør samtaler og læs udskrifter.

Opdateret 17-08-2020 omhandlende disse dokumenter, fra selve klagen 05-06-2021 2020-1931.

 

Læs klagen Bilag 233. over advokat Dan Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater

Og læs hvad Dan Terkildsen svarer her på linket. DAN TERKILDSEN SVARE HER.

Hør alle samtaler med lundgrens ansatte

Og forstå at dette advokatfirma, Lundgrens må være korrupt og betalt af Jyske Bank A/S skjult som returkommission.

For ikke at fremlægge klientens påstande mod Jyske Bank for brug af svig, og at have fremlagt manipluleret / falske beviser for retten, hvilket må være for at skuffe i retsforhold.

Klage over Lundgrens Advokat Partner Dan Terkildsen.

Og klagen over Lundgrens advokat Partner selskab, hvor Dan Terkildsen er ansat.

Hermed deles Advokatsamfundets brev til Lundgrens og Partner Dan Terkildsen

Advokatnævnet skriver at det er de enkelte advokater som er ansvarlige, ikke selskabet, Klagen behandles således kun over advokat Dan Terkildsen

Se brevet herunder.

Klager over advokat Dan Terkildsen Lundgrens

Advokatnævnet. 16-06-2020. vedr. Klage over Dan Terkildsen Lundgrens advokater. 05-06-2020.

Klage over Advokat Dan Terkildsen 01-07-2020

Klage over Advokat Dan Terkildsen 01-07-2020

Klage over Advokat Dan Terkildsen 01-07-2020

Klage over Advokat Dan Terkildsen 01-07-2020

Klage over Advokat Dan Terkildsen 01-07-2020

Klage over Advokat Dan Terkildsen 01-07-2020


Dette fremlagde Lundgrens

Bilag 134.

Processkrift 2. Dan fremlægger 02-09-2019. imod klientens instruks en anden påstand end klientens groft svig falsk.

Lyt samtaler

Bilag 87. Mette Marie Nielsen Lundgrens siger Bilag 87.A.

At klienten ikke skal være nervøs, og alle bilag skal nok blive sendt med processkrift, Mette Marie forsikrer klienten, at klienten ikke skal være nervøs, Lundgrens skal nok sende klientens sag afsted.

At klienten må stole på at Mette og Dan gør det de er blevet ansat til, og lige hvad Lundgrens advokater er blevet ansat til, er skåret ud i pap, dette bliver dog først fremlagt efter klienten har måtte fyrer Lundgrens som følge af muligt at være bestukket af Jyske bank A/S til ikke at fremlægge klientens påstande.

At Lundgren lover at sende klienten noget i løbet af mandagen 17-12-2018 til godkendelse, men ringer først tirsdag 18-12-2018.  Bilag 91. A. kl. 17.41. uden at have sendt klienten noget.

Mette marie Nielsen Lundgrens Advokater, har lavet det afsluttende svarskrift Bilag 47. klar, og Lundgrens har ikke tænkt sig at deres klients påstande mod Jyske bank A/S skal medtages, hvilket er indlysende eftersom Lundgrens allerede arbejder for Jyske bank. Bilag 12. 

Når du hører samtalerne mellem klienten og Lundgrens, så bemærk at Lundgrens telefonisk giver klienten ret, i at Jyske Bank gør det som banken laver for egen vindings skyld, senest 08-07-2019. Bilag 93Bilag 93.A. Del 1.  –  Bilag 93.B. Del 2.

Her forsikre Emil Hald Winstrøm Lundgrens Klienten at han kan værer sikker på at Lundgrens ikke fremsender noget til retten uden Lundgrens og Klienten er helt enige. Emil Bekræfter over for klienten

Fra Bilag 93.

42. K: Ja men det jeg lægger vægt på det er det jeg har skrevet i alle brevene
43. L: Det er jeg med på.
44. K: Så der er ikke noget nyt, det er bare jeg skærer det ud i PAP, fordi det jeg gå efter der er at nu
er det ikke kun selve banken, nu går vi altså også efter dem i dem i den samlede bestyrelse
45. L: Ja
46. K: Det skal der ikke være nogen tvivl om, fordi bestyrelsen har været inden over det her, det er også
jeg sagde til Mette eller skrev, at det bilag, eller det brev jeg skrev til Jyske bank, den 28 i første, at
det skulle med fremlægges, og det skulle hun fremlægge som Bilag 102. det har jeg ikke fået en
kvittering for at hun har gjort.

53. L: Det lyder godt, det lyder godt Carsten det er vi glade for, men Carsten som vi gerne som du også
selv skriver, lige have et møde, hvor vi diskutere påstandsdokumentet altså hvad vi skal præcis skal
gøre gældende, inden vil skal
54. K: Ja for der er ikke gjort noget, altså det som jeg har gjort gældende i alle mine breve, det er slet
ikke gjort gældende, og som var påstandsdokumentet i puhh 2015. det kan ikke bruges til noget
som helst
55. L: Ja fordi altså det er også derfor vi, når vi mødes til august, som vi vil forslå, at vi så lige fordi at
altså, jeg er helt med på Carsten, at du sagtens kan stå og procedere sagen selv, og skrive at.
56. K: Jamen jeg ska have en der kan gå ned, og virkelig, fordi altså Dan har fået, Jeg har fået at vide at
Dan han piller skelettet ud røvhullet af der Lyver og det skal han gøre med Jyske Bank

57. L: yes jep (eller sådan noget) altså det vil sige at vi på et møde, at det er simpelthen at fordi altså
det er sådan i retssager,
DEN MUNDTLIG FORHANDLING ER IKKE LIGE SÅ AFGØRENDE, SOM DEN SKRIFTLIGE DEN ER
Det vigtige er at vi bliver enige om, at hvorfor en argumentation skal benyttes og hvordan vi
sætter disse dokumenter sammen, og du kan krydse af på det dokument vi skriver, at det her det
står vi inden for, det er vi enig i, OM VI SÅ KAN FÅ SENDT DET AFSTED TIL RETTEN

79. K: Tirsdag 13ende i ottende klokken 14… godt…det er noteret, Og du har fuldstændig styr på at
det vi går efter, det er det jeg har skrevet hele tiden, at vi skal ha, altså de har lavet mandat svig
og de har lavet dokumentfalsk rettet i bilag, og misbrugt min fuldmagt, og sådan nogle ting.
Det er du helt med på ik.
80. L: Jo, altså jeg skal lige tale med Dan om det, det er jo ham der er advokaten på sagen, øhh.. men
81. K: Men det er det vi skal fremføre, det er det vi skal fremføre i hvert fald.
82. L: Ja. Altså vi Carsten på det møde der .. fanger vi helt helt præcist de rammer for hvad vi skal gøre
gældende og hvordan øhh vi skal ha, gøre det gældende, på den måde der er bedst for dig og din
sag.
83. K: Ja, altså det jeg er interesseret i er at vi kan få bestyrelsen, øhh rejst tiltale mod bestyrelsen
bagefter, det er det som er vigtigt for mig.
84. L: Det øhh det ja det må jeg simpelthen sige at Dan ved bedst hvordan vi gør det, anlægger sag,
det må han, der må i lige finde ud af når vi har det møde.
85. K: Når ja men der er bare sådan at du ved at øhh
86. L: Der har ikke noget,
Vi sender ikke noget afsted, uden du er helt enig i hvad hvad hvad vi skriver.
Det ohh det behøver du ikke frygte for.
Altså at, altså vi skal være helt enig om strategien,
Det ohh det kan du være helt rolig for.

Læs SIDE 1. øverst på Bilag 115. fra 27-08-2019. og sammenlign med det Bilag 134. som Emil Hald Winstrøm fremlægger for retten 02-09-2019.

Hvad var det lige at Emil Hald Winstrøm forsikrede klienten i samtalen Bilag 93.A. 08-07-2019.

Bilag 93Bilag 93.A. Del 1.  –  Bilag 93.B. Del 2.

Dette her skulle Lundgrens fremlægge

Bilag 153. Bilag 204.  men bag om klienten fremlægger Lundgrens Bilag 134. som Klienten hverken har set eller fået til godkendelse før Lundgrens 02-09-2019. fremlægger deres processkrift 2.

Når Lundgrens advokater direkte mod klientens instruks fjerner 7 af klientens videner, og ikke fremlægger nogle af klientens påstande mod Jyske Bank A/S, og når Lundgrens heller ikke efterfølgende vil dele Processkrift 2. Bilag 134. fra 02-09-2019. med klienten

Læs her Bilag 137. 5 september 2019. kl. 15.10 vi skriver til Dan Terkildsen at Anders Dam i retten skal forklare sig.

Og det selv efter klienten Bilag 138. skriver til Advokat Dan Terkildsen den 5. september kl 15.14 og direkte beder om en kopi af Bilag 134. fra 2. september 2019.

Dan Terkildsen som er partner i Lundgrens advokater, der jo i forvejen har lavet rådgivning for Jyske Bank for mange millioner danske kroner, vil ikke engang svare klientens anmodning om at få en kopi af processkrift 2.

Dan Terkildsen vælger istedet at ignorere klientens anmodning Bilag 138. 05-09-2019. kl. 15.14 om at få en kopi af processkrift 2. og skriver i stedet kl. 15.20

“Vi har helt sikkert behov for at drøfte strategien da det er åbenbart at vi ikke er enige.”

Lundgrens advokat og partner Dan Terkildsen, har åbenbart en mening om at klienten, skal manipluleres og ikke må få fremlagt klientens sag for retten, om det så har noget med at Lundgrens har fået flere millioner af jyske Bank koncernen, må du spørger Lundgrens partner om.

Men slemt er det at Lundgrens advokater ikke vil dele det som Lundgrens selv vælger at fremlægge for retten, med deres klient, særligt da klienten tidligre har måtte anmode domstolen om at få aktindsigt i deres egen sag, da Lundgrens heller ikke tidligre ville dele retsdokumenter med klienten. Se Bilag 110. fra 21-08-2019.

i brevet til retten 21-08-2019. Bilag 110. skriver klienten til domstolen, at klienten siden 16-04-2019. har anmodet Lundgrens om at dele retsdokumenter med klienten. se også Bilag 111. mailen hvor Bilag 110. er vedhæftet. at Dan Terkildsen bliver mopset Bilag 113. så kunne han jo bar have afleveret de bilag.

Selv efter anmodning til retten, vælger Lundgrens ikke at dele alle retsdokumenter med klienten som Jyske banks processkrift fra marts. 2019.

AT Lundgrens så vil have 232.000 kr. for ikke at fremlægge klientens sag, kan kun være for at hjælpe Jyske Bank med at udhule klientens økonomi imens Jyske bank fortsætter bankens bedrageri / svig / svindel mod deres kunde.


Klage over Lundgrens

Advokat nævn skriver at det er de enkelte advokater der er ansvarlige, og behandler ikke klagen over Lundgrens Advokat Parter selskab

Advokatnævnet. 16-06-2020. vedr. Klage over Lundgrens advokater. 05-06-2020.

Klage over Advokat Lundgrens 01-07-2020

Klage over Advokat Lundgrens 01-07-2020