05-06-2020. Klage over Lundgrens Advokat Partner Dan Terkildsen, og Lundgrens advokater. Hør samtaler og læs udskrifter.

Opdateret 17-08-2020 omhandlende disse dokumenter, fra selve klagen 05-06-2021 2020-1931.

 

Læs klagen Bilag 233. over advokat Dan Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater

Og læs hvad Dan Terkildsen svarer her på linket. DAN TERKILDSEN SVARE HER.

Hør alle samtaler med lundgrens ansatte

Og forstå at dette advokatfirma, Lundgrens må være korrupt og betalt af Jyske Bank A/S skjult som returkommission.

For ikke at fremlægge klientens påstande mod Jyske Bank for brug af svig, og at have fremlagt manipluleret / falske beviser for retten, hvilket må være for at skuffe i retsforhold.

Klage over Lundgrens Advokat Partner Dan Terkildsen.

Og klagen over Lundgrens advokat Partner selskab, hvor Dan Terkildsen er ansat.

Hermed deles Advokatsamfundets brev til Lundgrens og Partner Dan Terkildsen

Advokatnævnet skriver at det er de enkelte advokater som er ansvarlige, ikke selskabet, Klagen behandles således kun over advokat Dan Terkildsen

Se brevet herunder.

Klager over advokat Dan Terkildsen Lundgrens

Advokatnævnet. 16-06-2020. vedr. Klage over Dan Terkildsen Lundgrens advokater. 05-06-2020.

Klage over Advokat Dan Terkildsen 01-07-2020

Klage over Advokat Dan Terkildsen 01-07-2020

Klage over Advokat Dan Terkildsen 01-07-2020

Klage over Advokat Dan Terkildsen 01-07-2020

Klage over Advokat Dan Terkildsen 01-07-2020

Klage over Advokat Dan Terkildsen 01-07-2020


Dette fremlagde Lundgrens

Bilag 134.

Processkrift 2. Dan fremlægger 02-09-2019. imod klientens instruks en anden påstand end klientens groft svig falsk.

Lyt samtaler

Bilag 87. Mette Marie Nielsen Lundgrens siger Bilag 87.A.

At klienten ikke skal være nervøs, og alle bilag skal nok blive sendt med processkrift, Mette Marie forsikrer klienten, at klienten ikke skal være nervøs, Lundgrens skal nok sende klientens sag afsted.

At klienten må stole på at Mette og Dan gør det de er blevet ansat til, og lige hvad Lundgrens advokater er blevet ansat til, er skåret ud i pap, dette bliver dog først fremlagt efter klienten har måtte fyrer Lundgrens som følge af muligt at være bestukket af Jyske bank A/S til ikke at fremlægge klientens påstande.

At Lundgren lover at sende klienten noget i løbet af mandagen 17-12-2018 til godkendelse, men ringer først tirsdag 18-12-2018.  Bilag 91. A. kl. 17.41. uden at have sendt klienten noget.

Mette marie Nielsen Lundgrens Advokater, har lavet det afsluttende svarskrift Bilag 47. klar, og Lundgrens har ikke tænkt sig at deres klients påstande mod Jyske bank A/S skal medtages, hvilket er indlysende eftersom Lundgrens allerede arbejder for Jyske bank. Bilag 12. 

Når du hører samtalerne mellem klienten og Lundgrens, så bemærk at Lundgrens telefonisk giver klienten ret, i at Jyske Bank gør det som banken laver for egen vindings skyld, senest 08-07-2019. Bilag 93Bilag 93.A. Del 1.  –  Bilag 93.B. Del 2.

Her forsikre Emil Hald Winstrøm Lundgrens Klienten at han kan værer sikker på at Lundgrens ikke fremsender noget til retten uden Lundgrens og Klienten er helt enige. Emil Bekræfter over for klienten

Fra Bilag 93.

42. K: Ja men det jeg lægger vægt på det er det jeg har skrevet i alle brevene
43. L: Det er jeg med på.
44. K: Så der er ikke noget nyt, det er bare jeg skærer det ud i PAP, fordi det jeg gå efter der er at nu
er det ikke kun selve banken, nu går vi altså også efter dem i dem i den samlede bestyrelse
45. L: Ja
46. K: Det skal der ikke være nogen tvivl om, fordi bestyrelsen har været inden over det her, det er også
jeg sagde til Mette eller skrev, at det bilag, eller det brev jeg skrev til Jyske bank, den 28 i første, at
det skulle med fremlægges, og det skulle hun fremlægge som Bilag 102. det har jeg ikke fået en
kvittering for at hun har gjort.

53. L: Det lyder godt, det lyder godt Carsten det er vi glade for, men Carsten som vi gerne som du også
selv skriver, lige have et møde, hvor vi diskutere påstandsdokumentet altså hvad vi skal præcis skal
gøre gældende, inden vil skal
54. K: Ja for der er ikke gjort noget, altså det som jeg har gjort gældende i alle mine breve, det er slet
ikke gjort gældende, og som var påstandsdokumentet i puhh 2015. det kan ikke bruges til noget
som helst
55. L: Ja fordi altså det er også derfor vi, når vi mødes til august, som vi vil forslå, at vi så lige fordi at
altså, jeg er helt med på Carsten, at du sagtens kan stå og procedere sagen selv, og skrive at.
56. K: Jamen jeg ska have en der kan gå ned, og virkelig, fordi altså Dan har fået, Jeg har fået at vide at
Dan han piller skelettet ud røvhullet af der Lyver og det skal han gøre med Jyske Bank

57. L: yes jep (eller sådan noget) altså det vil sige at vi på et møde, at det er simpelthen at fordi altså
det er sådan i retssager,
DEN MUNDTLIG FORHANDLING ER IKKE LIGE SÅ AFGØRENDE, SOM DEN SKRIFTLIGE DEN ER
Det vigtige er at vi bliver enige om, at hvorfor en argumentation skal benyttes og hvordan vi
sætter disse dokumenter sammen, og du kan krydse af på det dokument vi skriver, at det her det
står vi inden for, det er vi enig i, OM VI SÅ KAN FÅ SENDT DET AFSTED TIL RETTEN

79. K: Tirsdag 13ende i ottende klokken 14… godt…det er noteret, Og du har fuldstændig styr på at
det vi går efter, det er det jeg har skrevet hele tiden, at vi skal ha, altså de har lavet mandat svig
og de har lavet dokumentfalsk rettet i bilag, og misbrugt min fuldmagt, og sådan nogle ting.
Det er du helt med på ik.
80. L: Jo, altså jeg skal lige tale med Dan om det, det er jo ham der er advokaten på sagen, øhh.. men
81. K: Men det er det vi skal fremføre, det er det vi skal fremføre i hvert fald.
82. L: Ja. Altså vi Carsten på det møde der .. fanger vi helt helt præcist de rammer for hvad vi skal gøre
gældende og hvordan øhh vi skal ha, gøre det gældende, på den måde der er bedst for dig og din
sag.
83. K: Ja, altså det jeg er interesseret i er at vi kan få bestyrelsen, øhh rejst tiltale mod bestyrelsen
bagefter, det er det som er vigtigt for mig.
84. L: Det øhh det ja det må jeg simpelthen sige at Dan ved bedst hvordan vi gør det, anlægger sag,
det må han, der må i lige finde ud af når vi har det møde.
85. K: Når ja men der er bare sådan at du ved at øhh
86. L: Der har ikke noget,
Vi sender ikke noget afsted, uden du er helt enig i hvad hvad hvad vi skriver.
Det ohh det behøver du ikke frygte for.
Altså at, altså vi skal være helt enig om strategien,
Det ohh det kan du være helt rolig for.

Læs SIDE 1. øverst på Bilag 115. fra 27-08-2019. og sammenlign med det Bilag 134. som Emil Hald Winstrøm fremlægger for retten 02-09-2019.

Hvad var det lige at Emil Hald Winstrøm forsikrede klienten i samtalen Bilag 93.A. 08-07-2019.

Bilag 93Bilag 93.A. Del 1.  –  Bilag 93.B. Del 2.

Dette her skulle Lundgrens fremlægge

Bilag 153. Bilag 204.  men bag om klienten fremlægger Lundgrens Bilag 134. som Klienten hverken har set eller fået til godkendelse før Lundgrens 02-09-2019. fremlægger deres processkrift 2.

Når Lundgrens advokater direkte mod klientens instruks fjerner 7 af klientens videner, og ikke fremlægger nogle af klientens påstande mod Jyske Bank A/S, og når Lundgrens heller ikke efterfølgende vil dele Processkrift 2. Bilag 134. fra 02-09-2019. med klienten

Læs her Bilag 137. 5 september 2019. kl. 15.10 vi skriver til Dan Terkildsen at Anders Dam i retten skal forklare sig.

Og det selv efter klienten Bilag 138. skriver til Advokat Dan Terkildsen den 5. september kl 15.14 og direkte beder om en kopi af Bilag 134. fra 2. september 2019.

Dan Terkildsen som er partner i Lundgrens advokater, der jo i forvejen har lavet rådgivning for Jyske Bank for mange millioner danske kroner, vil ikke engang svare klientens anmodning om at få en kopi af processkrift 2.

Dan Terkildsen vælger istedet at ignorere klientens anmodning Bilag 138. 05-09-2019. kl. 15.14 om at få en kopi af processkrift 2. og skriver i stedet kl. 15.20

“Vi har helt sikkert behov for at drøfte strategien da det er åbenbart at vi ikke er enige.”

Lundgrens advokat og partner Dan Terkildsen, har åbenbart en mening om at klienten, skal manipluleres og ikke må få fremlagt klientens sag for retten, om det så har noget med at Lundgrens har fået flere millioner af jyske Bank koncernen, må du spørger Lundgrens partner om.

Men slemt er det at Lundgrens advokater ikke vil dele det som Lundgrens selv vælger at fremlægge for retten, med deres klient, særligt da klienten tidligre har måtte anmode domstolen om at få aktindsigt i deres egen sag, da Lundgrens heller ikke tidligre ville dele retsdokumenter med klienten. Se Bilag 110. fra 21-08-2019.

i brevet til retten 21-08-2019. Bilag 110. skriver klienten til domstolen, at klienten siden 16-04-2019. har anmodet Lundgrens om at dele retsdokumenter med klienten. se også Bilag 111. mailen hvor Bilag 110. er vedhæftet. at Dan Terkildsen bliver mopset Bilag 113. så kunne han jo bar have afleveret de bilag.

Selv efter anmodning til retten, vælger Lundgrens ikke at dele alle retsdokumenter med klienten som Jyske banks processkrift fra marts. 2019.

AT Lundgrens så vil have 232.000 kr. for ikke at fremlægge klientens sag, kan kun være for at hjælpe Jyske Bank med at udhule klientens økonomi imens Jyske bank fortsætter bankens bedrageri / svig / svindel mod deres kunde.


Klage over Lundgrens

Advokat nævn skriver at det er de enkelte advokater der er ansvarlige, og behandler ikke klagen over Lundgrens Advokat Parter selskab

Advokatnævnet. 16-06-2020. vedr. Klage over Lundgrens advokater. 05-06-2020.

Klage over Advokat Lundgrens 01-07-2020

Klage over Advokat Lundgrens 01-07-2020

 

 

When neither Supreme Court Judge Kurt Rasmussen, and

Martin Lavesen. ls DLA Piper lawyers. So agree that what your partner 

 

Below maintains as good lawyer practice is also your way of working.

When there is no violation of good legal practice, it is as directly understood as being good legal practice.

 

We ask DLA Piber lawyers in the United Kingdom, and the United States, if they have the same opinion as their Danish department, that this is not a violation of good legal practice.

Martin Lavesen from DLA Piper lawyerssays together with the Danish Supreme Court judge Kurt Rasmussen that.

It is not a violation of good legal practice: that it is only the lawyers who decide what a client may be presented with claims and places.

It is not a violation of good legal practice: that it is only the lawyers who decide what evidence a client may have presented to the client’s claims and affidavits.

It is not a violation of good legal practice: That the lawyer changes the client’s claim, if a client claims something is untrue, false, or invalid, then the lawyer may want to change the client’s claim to the opposite.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers do not respond to the client’s inquiries.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers do not share plaintiff’s pleadings with the client.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers do not share defendant’s pleadings with the client.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers do not share all court records with the client.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers do not hand over to the client a copy of all court records, even if the client requests the lawyer to do so.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers do not hand over to the client a copy of all court records, even if the client requests both the lawyer but also the court for it.

It is not a violation of good legal practice: that although lawyers have confirmed orally, “or with admission” to their clients, that these lawyers do not present anything to the court, without the client completely agreeing with the lawyer, lawyers may subsequently make claims, which is not comparable to the client’s claims.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers change the client’s position, even if the client has written to the lawyer, you may not present anything to the court without my “client” having approved it.


It is not a violation of good legal practice: That lawyers change the client’s position, even without informing the client about it. that is, lawyers do not have to share any of what the lawyer presents.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers call witnesses other than those the client has told, even without informing the client anything about it.

It is not a violation of good legal practice: For lawyers to remove the client’s witnesses, even without informing the client anything about it.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers make the litigation root, by submitting appendices.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers mislead the client.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers write services on a client, such as taxi bills on a client, even if it does not concern the client.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers do not answer the client’s questions concerning whether other lawyers from the same law firm may have worked for the same company against which the client’s lawyer is employed to present a fraud and false case.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers do not answer their clients’ questions, and that the lawyer subsequently takes a fee / payment for not answering what their clients ask.

It is not a violation of good legal practice: That lawyers hide from their clients that the court has written to the lawyer, the court will disregard the client’s own submitted written testimony, with the client’s allegations and appendices supporting the client’s explanation, which the client himself sent to court , after the lawyer himself forgot to present the client’s allegations.

It is not a violation of good legal practice: That a lawyer encourages a client to continue to perform acts that the other party’s lawyer in a case has written to the client’s lawyer is a criminal act.

It is not a violation of good legal practice: That a lawyer withholds letters from the client in which the client is accused of committing a criminal act, since lawyers do not have to inform the client that the client is accused of violating the penal code.

It is not a violation of good legal practice: To breach the duty of confidentiality by in legal matters, not to hide email addresses that have been sent Bcc. and which the client wants hidden.

Are you all from DLA Piper agree. with our Danish department Martin Lavesen or is it me, who does not understand that DLA Piper lawyers rover each other, when there is corruption involvedbetween banks and lawyers, as between the Danish bank Jyske Bank and Lundgren’s lawyers.

I ask you, as Denmark is only an insignificant small corrupt country.

And don’t worry, I’m getting through all the law firms mentioned here on banking news, no matter how much this scandal grows, my wish is just a just society without bribery and corruption.

 

In the case that Jyske Bank writes about here, Jyske Bank is about being able to keep the money Jyske Bank has taken, by used forgery, and fraud to cheat the customer, by sad that the fraud was not discovered within 3 years. This is how Jyske Bank works, and it is quite important to share with the public. Also to warn other nations, and warn against the corruption and camaraderie that rules Denmark. It is sad that even the Danish authorities, cover criminal companies that, like Jyske Bank, have proven organized crime, which emphasizes that Denmark has major problems with corruption and bribery at the highest level. Therefore, not a single one has dared to talk to me to date, as everyone also knows the Danish government and Prime Minister Mette Frederiksen that I have watertight evidence of Jyske Bank’s organized fraud When customers in Denmark are up against the criminal Danish Bank, like Jyske Bank, which enjoys support from the Danish state and authorities, it is important that i write about Jyske Bank’s business methods. Just because Jyske Bank writes in a pleading in the case that is pending in the High Court, it has nothing to do with my campaign. I am a private person who Jyske Bank has exposed to serious crime, this crime covers the Danish state, why i think it is my duty to warn other countries, that in Denmark there is corruption and camaraderie, which helps to limit legal certainty, when the largest Danish companies commit fraud If Jyske Bank does not like my notices and campaigns, then they must talk to me, they can call +4522227713

Jyske Bank har ikke nogle muligheder for at stoppe mine tiltagende kampagner mod Jyske Bank A/S
Jeg har nu parkeret fast foran Jyske Bank på gammel Kongevej nr. 136.
Jyske Bank A/S og deres mange medhjælpere og CEO Anders Christian Dam kan ikke stoppe mine tiltagende kampagner mod Jyske Bank Boxen, uden at tale med mig om det.

Det her er at opfordre dig Anders Christian Dam til at kontakte politiet, hvis ikke jeg siger og skriver sandheden om Jyske Banks forskellige forbrydelser.
JYSKE BANK I HAR ET REELT PROBLEM.
JERES VIRKSOMHED HAR VED FLERE SAMMEN I FORENING, FOR JYSKE BANK A/S HAR LAVET OG ELLER BRUGT.
1. Bedrageri.
2. Bondefangeri.
3. Dokument falsk.
4. Vildledning.
5. Udnyttelse.
6. Lyver.
7. Vanhjemmel.
8. Bestikkelse / returkommission.
9. Retsmisbrug.
10. Misbrugt adgang til Tinglysningsretten.
11. Fuldmagt misbrug.
12. Ond tro.

Men denne her gang er Jyske Bank blevet så blevet opdaget, selv om banken har gjort det bankens ansatte og advokater kunne for at skjule Jyske Banks forskellige forbrydelser.
Det lyder måske vildt.

Men at også advokat samfundets formand Martin Lavesen, og advokat nævnets formand Højesterets dommer Kurt Rasmussen er medvirkende til at dække over Jyske Banks organiseret kriminalitet, ved at dække over at Jyske Bank A/S ved returkommission bestak Lundgrens advokater, til ikke at fremlægge klientens anbringer mod Jyske Bank A/S.