12-07-2020. Her kan du finde foreløbige delte samtaler med Lundgrens Mette Marie Nielsen – Emil Hald Winstrøm og Rødstenen advokater ved Thomas Schioldan Sørensen.

12-07-2020.

Her kan du finde foreløbige delte samtaler med

Lundgrens, Lund Elmer Sandager, Jyske Bank. Share our call for help, but just for your information some have been blocked BANKNYT.dk on facebook, perhaps to cover the Danish criminal banks, and to hide the truth that Danish police will not investigate Danish banks that are reported for Fraud and Document Fake. - Koncernledelsen i jyske bank står med CEO #bandelederen Anders Christian Dam bag mange års groft bedrageri mod bankkunde i jyske bank Se mere på www.banknyt.dk eller på www.tyv.dk #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt :-) Taler vi om nogle simpel forbrydere der driver en kriminel jysk bank. Det finder vi ud af i Viborg RET Viborg Domstol FØLG SAGEN BS 1-698/2015 Jyske bank har afsluttende svarfrist 19 februar 2019 på den forurettedes bemærkninger, i den for retten 28-12-2018 i sagen fremlagte vidneforklaring. Bilag 100 & 101. Fra 28 december 2018. Læs denne vidneforklaring, og lær den hæderlige og ærlige jyske bank at kende for bankens værdigrundlag. :-) #ATP #PFA #GF vores fælles #værdigrundlag og det gode sammen arbejde med JyskeBank. Husforsikring Bilforsikring Samarbejdspartnere Som finansiel virksomhed følger Jyske Bank en række retningslinjer for "god skik". Som jyske bank ikke behøver at overholde siger bestyrelses medlemmet Philip Baruch :-) Jyske Bank har samarbejdspartnere med det samme værdigrundlag som jyske bank. Danske Selvstændige Ejendomsmæglere #EDC #RealMæglerne #BoligOne #Nellemann Leasing #Pension & #Forsikring AXA Partners #CodanForsikring #GF Forsikring #Letpension #Nærpension #PFA Pension :-) #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #Bankdirektør #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #jyskebank #Skatterådgivning #Hvidvask #Hvidvaskning med jysk bank. - Jyske banks fundament er #GRATIS men #LØGNAGTIG & #DÅRLIG #RÅDGIVNING Vi vil også opfordre jyske bank til at overholde bankens fundamentet og vedtægter som § 1. Styk 4. og Styk 5. Kopi herunder. ( altså her underliggende.) :-) Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger En bank som da Brask Thomsen ejede Finansbanken før jyske bank overtog Fidusbanken :-)

Dækker politiet os statsanklageren over danske bankers bedrageri

Se link til bilag klage over lundgrens og sagen mod Jyske Bank for svig. KLIK

Lundgrens Mette Marie Nielsen – Emil Hald Winstrøm og

Rødstenen advokater ved Thomas Schioldan Sørensen.

 

18-10-2017. Bilag 220.A.

Hør Thomas Schioldan Sørensen fortælle klienten at, kunder i Jyske Bank som udsættes for løgn svig vildning og falske aftaler, de skal betale hvis de ikke opdager, bankens svig med det samme.

DET SKAL OPLYSES AT RØDSTENEN ALDRIG FREMLÆGGER KLIENTENS PÅSTANDES FRA FEBRUAR 2016.

Det er er derfor Lundgrens bliver ansat til at fremlægge disse påstande 

Altså Jyske Bank laver dokumentfalsk, og udsætter kunde for bedrageri, dette siger Rødstenen er ligegyldigt at Thomas Schioldan Sørensen ikke fremlægger klientens påstande og beviser, som klienten siden februar 2016. se eks. Bilag 175. fra 12-02-2016. Rødstenen forsøger at komme uden om klientens påstande, og skriver 18-08-2016. Bilag 182. at Jyske Bank ikke er erstatningspligtige for krav af salg af grund, og nedbringelse af det lån, Jyske bank siger er rente bytte med Jyske Bank, uden at lade swappen følge nedbringelsen.

 

Klienten har anmodet Rødstenen fremlægge påstande som Bilag 175. for retten, vil Rødstenen advokater ikke fortælle deres klient der her spørger ved Bilag 185. 

Klienten må således have en en anden advokat  12. december 2017. Se Bilag 187. til at få Rødstenen til at svare på dette af klientens spørgsmål, Rasmus Lindhardt Jensen Rødstenen svare 12-12-2017. at det har Rødstenen ikke fremlagt, og siger det er aftalt med klienten 18-10-2017 hvilket du her i samtalen er LØGN, således Lyver Rødstenen advokater helt bevidst over for den advokat der beder Rødstenen svare, på klientens spørgsmål. HAR I FREMLAGT KLIENTENS PÅSTANDE se Bilag

Rødstenen kommer 15. december 2017 igen med forkerte oplysninger til klienten ved Bilag 190. og skriver at svig ikke skal behandles under klientens civil sag, og skriver at dette skal fremlægges i strafferetten, således modvirker Rødstenen advokater at klienten kan få fremlagt deres sags påstande for retten, på trods at Thomas Schioldan Sørensen kender til at Politiet og statsadvokaten ikke vil efterforske Jyske bank for svig, se Bilag 196. fra københavns politi økonomisk kriminalitet 27-05-2016. og Bilag 197. til statsadvokaten fra 28-06-2016. statsadvokaten skriver ved Bilag 198. 25-11-2016. at klienten skal fremlægge sagen i civilretten, samt at sagen omhandler et låneforhold i 2008 og de dertil afledte dispositioner, hvilket Lundgrens Ansatte Mette Marie Nielsen 18-12-2018. i Bilag 91./ 91A. siger at Jyske Bank har erkendt at der ikke findes noget lån eller swap.

At klienten i Rødstenen skal opdage at Thomas Schioldan Sørensen i modstrid med lovens bestemmelser, giver klienten urigtige oplysninger, for at få klienten at gå med at opgive, hvilket klienten ikke gør, men alligevel forsøger Lundgrens at ville hæve sagen mod Jyske Bank for svig, hvilket Rødstenen ikke har fremlagt, og som klienten måtte have en anden advokat til at få Rødstenen til at svare på,

Når Rødstenen ville hæve sagen med påstand Se Bilag 188.  at det var aftalt med klienten, på dette her Bilag 220. A. telefonmøde, 18-10-2020. i mod klientens instrukser

 

Når vi også siger og skriver at Rødstenen advokater lyver og har givet forkerte oplysninger for at få klienten til at opgive sagen mod Jyske bank for brug af svig og falsk, så skal man kunne bevise det vi siger og skriver, derfor deler vi samtalen og lidt breve med Rødstenen her, syntes du ikke her er beviser nok, så er der mere hvor det kommer fra. 

HER ER DE SAMLEDE TELEFONSAMTALER MED LUNDGRENS ADVOKATER  

Sagen er alvorlig, ikke kun at Jyske Bank A/S står bag bedrageri mod bankens kunde, men at koncernen bruger dokumentfalsk er også alvorligt.

Nå ja at Jyske banks bestyrelsesmedlem Philip Baruch som er Partner i Lund Elmer Sandager, fremlægger falske og manipluleret beviser i retten, hvilket kun kan være for at skuffe i retsforhold, er da også alvorligt.

Når Jyske banks bestyrelse fremlægger falske beviser for retten, og ledelsen i Jyske bank koncernen støtter bedrageri og medvirker til fortsat bedrageri i forening mod bankens kunde, og at Jyske Bank A/S ledelse. Må have stået bag returkommission, under dække af Bilag 12. hvor Jyske Bank har betalt Lundgrens millioner for at rådgive Jyske Bank A/S i en handel til over en 1/2 milliard DKK

Dette understøttes af samtaler og bilag, men politiet vil ikke hjælpe de offer der bliver udsat for bedrageri af de danske banker, som her jyske bank her står bag. Har du en forklaring på hvorfor Lundgrens gør det modsatte af hvad klienten siger og skriver, samt at Lundgrens vil holde deres klient ude af sagen.

 

14-12-2018. Bilag 87. A.

18-12-2018. Bilag 91. A.

22-03-2019. Bilag 92. A.

08-07-2019. Bilag 93.A.

08-07-2019. Bilag 93. B.

 

Skulle der være tale om grundløse beskyldninger mod Jyske Bank A/S for brug af Svig & Falsk ? NÆPPE

 

Read the complaint here Appendix 233. with links in the complaint to these appendices. 

And Appendix 233. without links or corrections to the complaint against Lundgren’s lawyers for countering the injustice and counteracting justice.

Coming soon 

Read lawyer Dan Terkildsen answer to the lawyer mentioned, about the complaint for violation of good legal practice. LINK. 

Read Jyske Bank’s response to the client’s accusations about the Jyske Bank Group’s use of forgery and use of forgery. LINK.

 

CEO Anders Christian Dam will respond to the customer’s claims on 28-10-2019. Appendix 153. and process document 3. from 04-05-2020. Appendix 204.

Perhaps Jyske Bank’s lawyers from Lund Elmer Sandager will explain their presentation of false evidence before the court.

 

Was it also a mistake, as when Mette Marie Nielsen from Lundgren’s 18-12-2018. say.

Appendix 91.A. tape conversation.

Appendix 91. transcribed interview.

Hear Lundgren’s employees explain, that Jyske Bank A/S has acknowledged that there is no loan, and that there are no swaps, and that is just a mistake.

That Jyske Bank by the group management in the period after, until 30-06-2020 then just snatches 300,000 dkk more from the customer.

Hear the conversation 18-12-2018. Appendix 91.A. and explain why Jyske Bank snatches DKK 300,000 from a customer when Lundgrens here in Appendix 91. says that Jyske bank has acknowledged that there is no loan or swap.

 

L: Mette Marie Nielsen Lundgrens advokater.  & K: Carsten Klienten

Some of the conversation 18-12-2018 is shared

L: Det der er det store og det hele er at vi har kigget særligt på det processkrift som vi har fået
tilbage fra Lund Elmer Sandager, og vi må bare konstatere, at den sag som vi skal gå med i dette
her processkrift, det er i vores optik hele augmentet om, Der er ikke indgået en renteswap aftale.

6) L: Man kan sige vi har fastholdt at det der tidligere er gjort gældende i forhold til den
mangelfulde rådgivning jo ikke er frafaldet, bare fordi de. ”kan vist ikke finder ord”. ….. der ikke
er indgået en rente swap aftale, og grunden til der ikke er det, og det har de også anerkendt,
det er at hele grundlaget for den renteswap aftale, det er lånet.

27) K: Og Jyske Bank de har jo fremlagt, at jeg har haft at jeg har haft det her lån hele tiden,
fordi vi har dem jo allerede i at lyve, og i det, så er det bilag der heder er det Bilag 35.
”Klagens BILAG 47. side 5.” hvor Jyske bank skriver til mig at jeg har det her lån det er jo
også løgn, Det er jo også meget vigtigt… det er der hvor Nicolai Hansen skriver den 19 i
anden,

28) L: JA det er jeg med på, der er bare forskel på, …. Der er forskel på at bevise..at de bevist
løj, med hensigten om at bedrage dig, og at det her var en eller anden, som kikkede på
renteswap aftalen og så sagde, at så må der være et lån……altså en fejl.

29) K. Altså vi er nød til at fremlægge det, at de fortalte mig at jeg havde det, og de gør det mens
jeg ligger syg med en hjerneblødning.

30) L: JO JO men altså vi har jo..det vi har gjort i det tidligere processkrift, det var jo at sige okay i
siger der er et lån fremlæg dokumentation for det, og det har de jo så også erkendt at det kan
de ikke.

31) K: Nej det er jo fordi de har løjet at jeg havde det, og så det har jeg jo troet på fordi jeg
var syg, og jeg har været ved at miste alt ik.

32) L: JA. Så langt er jeg med, men altså deee altså,

34) L. JA ”svagt” det jeg bare siger det er.. statisk i den vi kører med nu, det er at der ikke er
nogle rente swap aftale, fordi der ikke er noget bagvedliggende lån, der er ikke indgået en
rente swap aftale på det nye lån på 4.3 millioner.

36) L: NEJ Og derfor var de ikke beriget til…. at opkræve noget i henhold til en swap aftale, på de
4.328 millioner fordi den ikke eksisterede

 

It is maybe also a mistake, and not deliberate fraud.

See the statement on Jyske Bank’s fraud on only this one factor in a declining document that to date, has secured Jyske Bank A/S an unreported income of DKK 1.794.609,81 and at the same time given the customer a loss of at least the same amount.

See Appendix 117. from the trial. updated Appendix 117 A. 01-07-2020. updated losses due to fraud.