1. Martin Lavesen advokat samfundet Partner DLA PIPER lawyer, forbindelser med Jyske Bank. Bestyrelser. Læs mere mere på BANKNYT. Banking news

Martin Lavesen.

Du kan læse mere i disse links om. Martin Lavesen DLA PIPER advokater, og finde link tillige følgende. Højesterets dommer Kurt Rasmussen. / Jens Steen Jensen Kromann Reumert advokater. / Birgitte Frølund Horten advokater. / Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra forbruger klagenævnet samt. Henrik Hyltoft fra dansk erhverv og. Dan Terkildsen Lundgrens advokater. Det handler om kammerateri og det netværk der er medvirkende til at dække over Jyske Banks brug af dokumentfalsk, fuldmagt misbrug, bedrageri, udnyttelse, bestikkelse korruption, bondefangeri og meget mere.

Opdateres senest 02-05-2022. Kl 13.10

Jeg skriver at DLA Piper advokater ved Martin Lavesen der selv er medvirkende årsag, til at advokat samfundet og advokat nævnets medlemmer, dækker over den kriminelletet som Jyske Bank A/S beviseligt har udført mod kunde i Jyske Bank, det skal oplyses at DLA PIPER advokater selv er tæt forbundet med Jyske Bank A/S hvilket du kan se mere om længere nede.

 

Men her er forståelsen af god advokat skik, som DLA Piper advokater selv arbejder efter, ved deres magtfulde leder Martin Lavesen som er enige med advokatnævnet’s afgørelse at dette nedenfor, altsammen ikke er nogle overtrædelser af god advokat skik.

 

Advokat nævnets medlemmer og advokat nævnets formand Højesterets dommer Kurt Rasmussen, og advokat samfundets formand Martin Lavesen, har givet Lundgrens advokater ret i den måde som Lundgrens advokater selv arbejder efter deres forståelse af hvad god skik for advokater er.

Af de 6 nævnte er mindst Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert advokater, Birgitte Frølund fra Hjorten advokater selv forbundet og har arbejdet for og med Jyske Bank, og også advokat nævnets formand Martin Lavesen ved DLA Piper advokater har tætte forbindelser til Jyske Bank, deres sammenarbejder med Jyske Bank, ændre ikke holdning til at Jyske Bank gerne måtte købe, og betale Lundgrens advokat partnerselskab for at arbejde for Jyske Bank, samtidig med at en lille virksomhed kort tid forinden, selv havde ansat Lundgrens advokater til at fremlægge klientens svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S for domstolen, hvilket Lundgrens advokater undlod nu Lundgrens advokater selv blev betalt af den sagsøgte svindel Bank, og altså selv Arbejdede for Jyske Bank, i en sag hvor Jyske Bank må formodes at have betalt Lundgrens advokater i omegnen af 20 millioner danske kroner, under dække af returkommission.

Og samtidig skjulte Lundgrens advokater over for den første klient, der ansatte Lundgrens advokater til at fører rellt en Bedrageri sag mod Jyske Bank A/S, dette sammenarbejde mellem Lundgrens advokater og Jyske Bank, undlod Lundgrens advokater at oplyse klienten der skulle have fremlagt at Jyske Bank A/S har brugt svig og falsk samt også været i ond tro, men eftersom Jyske Bank A/S betalte Lundgrens advokat partnerselskab bestikkelse herfor, stod den lille klienten reelt uden advokat.

In the case that Jyske Bank writes about here, Jyske Bank is about being able to keep the money Jyske Bank has taken, by used forgery, and fraud to cheat the customer, by sad that the fraud was not discovered within 3 years. This is how Jyske Bank works, and it is quite important to share with the public. Also to warn other nations, and warn against the corruption and camaraderie that rules Denmark. It is sad that even the Danish authorities, cover criminal companies that, like Jyske Bank, have proven organized crime, which emphasizes that Denmark has major problems with corruption and bribery at the highest level. Therefore, not a single one has dared to talk to me to date, as everyone also knows the Danish government and Prime Minister Mette Frederiksen that I have watertight evidence of Jyske Bank’s organized fraud When customers in Denmark are up against the criminal Danish Bank, like Jyske Bank, which enjoys support from the Danish state and authorities, it is important that i write about Jyske Bank’s business methods. Just because Jyske Bank writes in a pleading in the case that is pending in the High Court, it has nothing to do with my campaign. I am a private person who Jyske Bank has exposed to serious crime, this crime covers the Danish state, why i think it is my duty to warn other countries, that in Denmark there is corruption and camaraderie, which helps to limit legal certainty, when the largest Danish companies commit fraud If Jyske Bank does not like my notices and campaigns, then they must talk to me, they can call +4522227713

Tilbage til den måde som advokat samfundets medlemmer skal forstå hvad der ikke er en overtrædelse af god advokat skik, og som mindst Lundgrens advokater, DLA PIPER advokater ved Martin Lavesen, Højesterets dommer Kurt Rasmussen, Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert advokater, Birgitte Frølund fra Hjorten advokater, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra forbruger klagenævnet samt Henrik Hyltoft fra dansk erhverv alle sammen forstår hvad der ikke er en overtrædelse af god advokat skik.

Hverken advokatsamfundet eller advokatnævnet ønsker ikke at kommentere deres tolkning af de advokatetiske regler.

Advokater må således gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført, med henvisning til klagen 05-06-2020. selve klagen 2020-1932. og BILAG til klagen. og de 27 klagepunkter og afsluttende svar med de 26. opfordringer som Lundgrens ikke ville svare på.

 

Kort sagt, advokat nævnet / advokatsamfundet, har 30 juni 2021.

Ved disse 5 medlemmer af advokat nævnet, Højesterets dommer Kurt Rasmussen,

Advokat Birgitte Frølund,

Advokat Jens Steen Jensen,

Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard,

Henrik Hyltoft,

Hvilket Martin Lavesen støtter op om.

In the case that Jyske Bank writes about here, Jyske Bank is about being able to keep the money Jyske Bank has taken, by used forgery, and fraud to cheat the customer, by sad that the fraud was not discovered within 3 years. This is how Jyske Bank works, and it is quite important to share with the public. Also to warn other nations, and warn against the corruption and camaraderie that rules Denmark. It is sad that even the Danish authorities, cover criminal companies that, like Jyske Bank, have proven organized crime, which emphasizes that Denmark has major problems with corruption and bribery at the highest level. Therefore, not a single one has dared to talk to me to date, as everyone also knows the Danish government and Prime Minister Mette Frederiksen that I have watertight evidence of Jyske Bank’s organized fraud When customers in Denmark are up against the criminal Danish Bank, like Jyske Bank, which enjoys support from the Danish state and authorities, it is important that i write about Jyske Bank’s business methods. Just because Jyske Bank writes in a pleading in the case that is pending in the High Court, it has nothing to do with my campaign. I am a private person who Jyske Bank has exposed to serious crime, this crime covers the Danish state, why i think it is my duty to warn other countries, that in Denmark there is corruption and camaraderie, which helps to limit legal certainty, when the largest Danish companies commit fraud If Jyske Bank does not like my notices and campaigns, then they must talk to me, they can call +4522227713

3/14. April 2022. Stemningsbilleder fra Jyske Bank Boxen.
Jyske Bank bilen med nye og kraftigere reklamer for Jyske Banks forskellige forbrydelser mod bankens kunder.

Om os

Kontakt

 

Martin Lavesen

Partner
Country Managing Partner
Martin Lavesen. DLA Piper advokater. I-loyal, bestikkelse, bedrageri / SVIG, korruption, korrupt, kammerateri, Statsministeriet, Folketinget, Statsminister Mette Frederiksen, politiet, politi, forbryder, forbrydelser, retssikkerhed, tyv, straffeloven, strafferet, advokat nævnet, advokat samfundet, danske banker, Bank, finansiel virksomhed, Finanstilsynet, retten, Domstolsstyrelsen, domstol, dommer, den finansielle sektor,
Lokation København
Telefon +45 33 34 00 48
Mobil +45 40 18 00 81

Som managing partner er Martin Lavesen ansvarlig for den daglige ledelse af DLA Piper Denmark. Martin har i de seneste år stået i spidsen for en række organisatoriske og strategiske forandringer, der har styrket DLA Pipers markedsposition.

Udover arbejdet som managing partner rådgiver Martin kunder inden for alle områder af immaterialretten med særligt fokus på kontrakter. Han har i mere end 25 år repræsenteret danske og internationale kunder i alle sektorer, men især inden for de teknologitunge brancher, herunder life sciences.

Martin har særlig viden om og erfaring med at rådgive såvel private som offentlige aktører om kommercialisering, licensaftaler, partnerskaber, selskabsstrukturer og private placements. Herudover har han også ført en række væsentlige sager for domstole og nævn.

I sit virke som en del af formandskabet for Pressenævnet beskæftiger Martin sig også med presse- og medieret. Han er desuden medlem af en række bestyrelser, ligesom han er aktiv i Advokatrådet. Martin er en ofte brugt underviser ligesom han er forfatter til flere bøger og artikler.

 


 

MARTIN LAVESEN FRA ADVOKAT RÅDET OG DLA PIPER ADVOKATER SIGER AT HAN VIL KÆMPE FOR RETSSIKKERHEDEN.

SAMTIDIGT VIL MARTIN LAVESEN SKJULE OG DÆKKER OVER AT JYSKE BANK A/S HAR BESTUKKET LUNDGRENS ADVOKATER, FOR AT LUNDGRENS ADVOKATER IKKE MÅTTE FREMLÆGGE KLIENTENS ANBRINGER MOD JYSKE BANK A/S FOR DOMSTOLEN.

Martin Lavesen moral er godt og dobbelt moral er dobbelt så godt, Martin Lavesen er selv med til at dække over de korrupte danske advokater, som her Lundgrens advokater der blev bestukket af Jyske Bank.


Ny advokatformand påstår at han vil fokusere på retssikkerheden.

Men faktum er at Martin Lavesen der er direktør i DLA Piper advokater, hvem der også arbejder for Jyske Bank A/S heller vil dække over Jyske Banks organiseret kriminalitet, som at Jyske Bank A/S står bag Bestikkelse af Lundgrens advokater, hvilket advokat nævnet i klagen 05-06-2020. har truffet afgørelse om ikke er mod god advokat skik, en afgørelse som Martin Lavesen ikke ønsker kommer befolkningen ved, hvorfor denne ikke bliver offentliggjort.

Advokat Martin Lavesen, DLA Piper (nabo til JP). I-loyal, bestikkelse, bedrageri / SVIG, korruption, korrupt, kammerateri, Statsministeriet, Folketinget, Statsminister Mette Frederiksen, politiet, politi, forbryder, forbrydelser, retssikkerhed, tyv, straffeloven, strafferet, advokat nævnet, advokat samfundet, danske banker, Bank, finansiel virksomhed, Finanstilsynet, retten, Domstolsstyrelsen, domstol, dommer, den finansielle sektor,

Advokat Martin Lavesen fotograferet på taget af DLA Piper Denmark Law Firm i København. Lavesen er valgt som ny formand for Advokatrådet. (Arkivfoto). Foto: Gregers Tycho/Ritzau Scanpix

 


 

DLA Piper rådgiver Jyske Realkredit om udstedelse af særligt dækkede obligationer

Nyheder
13 marts 2019
Sager

DLA Piper har rådgivet Jyske Realkredit om udstedelse af Covered Bonds (SDO’er) for EUR 500.000.000.

Obligationerne er udstedt under Jyske Realkredits eksisterende basisprospekt og er optaget til handel på børsen i Irland.

DLA Piper har rådgivet om dansk ret i forbindelse med udstedelsen, herunder udarbejdelse af tillæg til Jyske Realkredits basisprospekt og transaktionsdokumentationen. Obligationerne er solgt af et konsortium af Nordea, Credit Suisse, Dekabank Deutsche Girozentrale, Landesbank Baden-Württemberg og Jyske Bank.

Lukning af emissionen fandt sted den 12. marts 2019.

DLA Piper-teamet omfattede Ian Tokley, Anders Kaasgaard og Mette Lykke.

 


 

 

Tilbage

Retssikkerheds barometeret: Retssikkerheden tager et nyt dyk

LinkedIn ikonTwitter ikonLink ikonPrink ikon

På trods af at Danmark har et af de højeste niveauer af retssikkerhed i verden, så mener hver femte blandt 573 advokater, at retssikkerheden generelt er dårlig, og mere end hver tredje mener, at retssikkerheden har det værre nu, end den havde for et år tilbage. Der er markante behov for forbedringer, siger Advokatrådets formand Martin Lavesen.

 


Mindst disse har DIREKTE eller indirekte stået bag og medvirket til Jyske Banks million svindel, altså organiseret kriminalitet, Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Lars Aaqvist, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch, Birgit Buch Thuesen, Anders Christian Dam, Kristian Ambjørn Buus Nielsen, Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater, et bedrageri som mindst disse nævnte har dækket over Højesterets dommer Kurt Rasmussen, Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert advokater, Martin Lavesen fra DLA Piper advokater og mange flere, helt op til statsminister Mette Frederiksen

This car is now a regular campaign and warning against the criminal Danish bank Jyske Bank.

Roller i erhvervslivet Martin Lavesen.

ANDRE

 

Fuldt ansvarlig deltager MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte
Bruttofortjeneste

Adm. direktør MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte
Bruttofortjeneste8′ DKK (2021)

Afkastningsgrad0,9% Ikke tilfredsst.(2021)


Adm. direktør MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte290
Bruttofortjeneste441.968′ DKK (2020)

Afkastningsgrad1,7% Svag(2020)


Direktør MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte
Bruttofortjeneste-9′ DKK (2020)

Afkastningsgrad-8,6% Ikke tilfredsst.(2020)


Direktør MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste87′ DKK (2020)

Afkastningsgrad0,5% Ikke tilfredsst.(2020)


Direktør MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte6

Bruttofortjeneste1.546′ DKK (2021)

Afkastningsgrad-1,4% Ikke tilfredsst.(2021)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte1
Bruttofortjeneste

Afkastningsgrad-0,5% Ikke tilfredsst.(2021)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte
Bruttofortjeneste-235′ DKK (2021)

Afkastningsgrad-0,7% Ikke tilfredsst.(2021)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste-69′ DKK (2021)

Afkastningsgrad-374,9% Ikke tilfredsst.(2021)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte9

Bruttofortjeneste8.277′ DKK (2021)

Afkastningsgrad14,5% God(2021)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte2
Bruttofortjeneste7.128′ DKK (2021)

Afkastningsgrad26,7% Meget god(2021)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte
Bruttofortjeneste2.115′ DKK (2020)

Afkastningsgrad4,9% Svag(2020)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte
Bruttofortjeneste-113′ DKK (2021)

Afkastningsgrad-3,6% Ikke tilfredsst.(2021)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte2
Bruttofortjeneste2.980′ DKK (2021)

Afkastningsgrad6,1% Tilfredsst.(2021)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte
Bruttofortjeneste32′ DKK (2021)
Afkastningsgrad16,2% Meget god(2021)

 

Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte18

Bruttofortjeneste13.768′ DKK (2020)

Afkastningsgrad46,6% Meget god (2020)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste-19.139′ DKK (2020)

Afkastningsgrad-14,9% Ikke tilfredsst. (2020)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste9.508′ DKK (2020)

Afkastningsgrad10,1% God (2020)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste-2.285′ DKK (2020)

Afkastningsgrad-6,2% Ikke tilfredsst. (2020)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste-1.906′ DKK (2020)

Afkastningsgrad-7,6% Ikke tilfredsst. (2020)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste-29′ DKK (2020)

Afkastningsgrad-0,1% Ikke tilfredsst. (2020)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte1
Bruttofortjeneste

Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste10.675′ DKK (2020)

Afkastningsgrad16,2% Meget god (2020)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte1

Bruttofortjeneste4.485′ DKK (2020)

Afkastningsgrad12,5% God (2020)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste1.923′ DKK (2020)

Afkastningsgrad8,4% Tilfredsst. (2020)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste-835′ DKK (2020)

Afkastningsgrad-4,9% Ikke tilfredsst. (2020)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte9

Bruttofortjeneste8.152′ DKK (2021)

Afkastningsgrad8,9% Tilfredsst. (2021)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste-238′ DKK (2021)

Afkastningsgrad-47,3% Ikke tilfredsst. (2021)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste-9′ DKK (2020)

Afkastningsgrad-0% Ikke tilfredsst. (2020)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte
Bruttofortjeneste2.215′ DKK (2020)
Afkastningsgrad4,1% Svag (2020)

 

Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste-25′ DKK (2020)

Afkastningsgrad7,5% Tilfredsst. (2020)

 


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste-79′ DKK (2020)

Afkastningsgrad-0,5% Ikke tilfredsst. (2020)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte3

Bruttofortjeneste-1.195′ DKK (2020)

Afkastningsgrad-95,6% Ikke tilfredsst. (2020)

 


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste-10′ DKK (2020)

Afkastningsgrad-0% Ikke tilfredsst. (2020)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste-6′ DKK (2020)

Afkastningsgrad-15,6% Ikke tilfredsst. (2020)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste1.115′ DKK (2020)

Afkastningsgrad2,6% Svag (2020)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste-11′ DKK (2020)

Afkastningsgrad-0,2% Ikke tilfredsst. (2020)


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte
Bruttofortjeneste

Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte
Bruttofortjeneste

Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte
Bruttofortjeneste

Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste-13′ DKK (2021)

Afkastningsgrad-17,8% Ikke tilfredsst. (2021)

 


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte2

Bruttofortjeneste-1.737′ DKK (2021)

Afkastningsgrad-1,3% Ikke tilfredsst. (2021)

 


Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte
Bruttofortjeneste

Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte
Bruttofortjeneste

Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte
Bruttofortjeneste

Bestyrelsesformand MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte3
Bruttofortjeneste

Bestyrelsesmedlem MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte2

Bruttofortjeneste-1.787′ DKK (2020)

Afkastningsgrad-1,3% Ikke tilfredsst.(2020)


Bestyrelsesmedlem MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte45

Bruttofortjeneste21.582′ DKK (2021)

Afkastningsgrad41,1% Meget god(2021)


Bestyrelsesmedlem MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste-1.587′ DKK (2021)

Afkastningsgrad-10,2% Ikke tilfredsst.(2021)


Bestyrelsesmedlem MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste-13′ DKK (2021)

Afkastningsgrad-76,2% Ikke tilfredsst.(2021)

 


Bestyrelsesmedlem MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte93

Bruttofortjeneste9.000′ DKK (2020)

Afkastningsgrad-14,6% Ikke tilfredsst.(2020)


Bestyrelsesmedlem MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte3

Bruttofortjeneste2.574′ DKK (2020)

Afkastningsgrad5,3% Svag(2020)


Bestyrelsesmedlem MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste395′ DKK (2021)

Afkastningsgrad-5,9% Ikke tilfredsst.(2021)


Bestyrelsesmedlem MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte29

Bruttofortjeneste234′ DKK (2021)

Afkastningsgrad-18,4% Ikke tilfredsst.(2021)


Bestyrelsesmedlem MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte14

Bruttofortjeneste-3.916′ DKK (2021)

Afkastningsgrad-76,8% Ikke tilfredsst.(2021)


Bestyrelsesmedlem MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte

Bruttofortjeneste322′ DKK (2020)

Afkastningsgrad1% Ikke tilfredsst.(2020)


Bestyrelsesmedlem MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte5

Bruttofortjeneste-4.249′ DKK (2021)

Afkastningsgrad-54% Ikke tilfredsst.(2021)

 


Bestyrelsesmedlem MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte8

Bruttofortjeneste537′ DKK (2020)

Afkastningsgrad-54,8% Ikke tilfredsst.(2020)


Bestyrelsesmedlem MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte4

Bruttofortjeneste1.085′ DKK (2020)

Afkastningsgrad1,2% Svag(2020)

 


Bestyrelsesmedlem MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte
Bruttofortjeneste

Bestyrelsesmedlem MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte
Bruttofortjeneste

Bestyrelsesmedlem MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte
Bruttofortjeneste

Bestyrelsesmedlem MARTIN LAVESEN.
Antal ansatte17

Bruttofortjeneste20.248′ DKK (2021)

Afkastningsgrad18,7% Meget god (2021)


Antal ansatte

Bruttofortjeneste-9′ DKK (2020)

Afkastningsgrad-8,6% Ikke tilfredsst. (2020)


Antal ansatte

Bruttofortjeneste-25′ DKK (2020)

Afkastningsgrad7,5% Tilfredsst. (2020)

Antal ansatte3
Bruttofortjeneste

Indsat 16-05-2022.

Who knows that Jyske Bank is a criminal organization, there are many, but can start with CEO Anders Christian Dam, Philip Baruch and Kristian Ambjørn Buus Nielsen from Lund Elmer Sandager lawyers, Dan Terkildsen, Jens Grunnet-Nilsson, Sebastian Lysholm Nielsen from Lundgren's lawyers , Mette Marie Nielsen from Danske Bank, Emil Hald Vendelbo Winstrøm who has been involved in the fraud could continue, together with the National Board of Justice, the Ministry of Justice, the Danish Financial Supervisory Authority, the Danish Financial Supervisory Authority and the Prime Minister Mette Frederiksen, who all know that Jyske Bank is deeply criminal, as fraud and forgery are criminal acts and should deprive Jyske Bank of the right to conduct financial business in Denmark, but when there is an ingrained camaraderie in Denmark and corruption that is used, the authorities are passive. It is the politicians who have decided that Jyske Bank must not close, ie must not be blamed for the deliberate and serious crime that Jyske Bank demonstrably exposes their customers to, and when even the authorities cover the crime the Danish banks are demonstrably behind, then is Denmark is a corrupt society.

Have you been exposed to financial crime in a Danish bank, or perhaps you know of Jyske Bank’s use of bribery, forgery, fraud, coercion, coercion, fraud, exploitation and other crime.

Do you know about the Comradeship and the corruption, that is used to cover up banks’ organized crime in Denmark.

Then I would like to hear from you.
Do you want to be anonymous, since you work, or have worked for the danish bank Jyske Bank, this will of course be respected.

Call +4522227713

or write to me on this email.
And will you help me with filming for small anti-commercials, which should be a direct warning against doing business with Jyske Bank. And to state that Denmark is governed by camaraderie and corruption, in which the judiciary and many powerful Danes are directly involved.

My story is about my evidence that Jyske Bank is also run by crime, so that the bank can make an unjustified gain that becomes a decisive asset loss for the customer.
If you also want to help create a real information page, please contact me at +4522227713.
or write to me.

Regards Carsten Storbjerg
Soevej 5.
3100. Hornbaek.
DK. Denmark.

✍️

In the case that Jyske Bank writes about here, Jyske Bank is about being able to keep the money Jyske Bank has taken, by used forgery, and fraud to cheat the customer, by sad that the fraud was not discovered within 3 years. This is how Jyske Bank works, and it is quite important to share with the public. Also to warn other nations, and warn against the corruption and camaraderie that rules Denmark. It is sad that even the Danish authorities, cover criminal companies that, like Jyske Bank, have proven organized crime, which emphasizes that Denmark has major problems with corruption and bribery at the highest level. Therefore, not a single one has dared to talk to me to date, as everyone also knows the Danish government and Prime Minister Mette Frederiksen that I have watertight evidence of Jyske Bank’s organized fraud When customers in Denmark are up against the criminal Danish Bank, like Jyske Bank, which enjoys support from the Danish state and authorities, it is important that i write about Jyske Bank’s business methods. Just because Jyske Bank writes in a pleading in the case that is pending in the High Court, it has nothing to do with my campaign. I am a private person who Jyske Bank has exposed to serious crime, this crime covers the Danish state, why i think it is my duty to warn other countries, that in Denmark there is corruption and camaraderie, which helps to limit legal certainty, when the largest Danish companies commit fraud If Jyske Bank does not like my notices and campaigns, then they must talk to me, they can call +4522227713