28-04-2022. Mail. / Anders Christian Dam it is your fault, that there is a car outside Jyske Bank in Frederiksberg, where it is written that Jyske Bank in Denmark is behind extensive and organized crime against the bank’s customer, and if you do not care what I write, say or does, as all employees of Jyske Bank in the bank’s opinion, must use document false and power of attorney, abuse as well as lie, if it makes money to Jyske Bank’s shareholders, is it now a well-kept secret. JYSKE BANK YOU HAVE SOME SERIOUS CREDIBILITY PROBLEMS. / The customer has documented all accusations, and if you do not care, as the Danish state and government cover Jyske Bank’s various criminal acts.

Opdateret 03-05-2022. Kl. 11.45. følger op med mere.

Mail 28 april 2022. Kl. 14.28 se den lige under min beskrivelse af den korruption, og det kammerateri der er et angreb på danskernes retssikkerhed, og er med til at modvirke retfærdighed i Danmark, når store danske koncerner som Jyske Bank A/S udsætter bankens kunder for organiseret kriminalitet.

TØR DU OGSÅ SOM DEN DANSKE STAT OG DE STATSLIGE INSTITUTIONER, LAVE FORRETNING MED EN BANK, DU VED LAVER ØKONOMISK KRIMINALITET. Jeg skriver at Jyske Bank laver, og eller bruge kriminalitet, altså laver strafbare handlinger i Jyske Banks forretnings metoder så som at: JYSKE BANK A/S HAR LAVET OG ELLER BRUGT. 1. Bedrageri. SVIG 2. Bondefangeri. 3. Dokument falsk. FALSK. 4. Vildledning. 5. Udnyttelse. 6. Lyver for kunde. 7. Vanhjemmel. 8. Bestikkelse / returkommission. 9. Retsmisbrug. 10. Misbrugt adgang til Tinglysningsretten. 11. Fuldmagt misbrug. 12. Ond tro. 13. Retsmisbrug. 14. Mandag svig. 15. Lyver overfor Penge Institut ankenævnet. 16. Lyver overfor domstolen. Hvis Jyske Bank A/S ved deres mange medhjælpere og bagmænd, intet af ovenstående har lavet, så skal Jyske Bank og deres medvirkende advokater samt CEO Anders Christian Dam da bare komme til mig, og i må da gerne beskylde mig for injurier og bagvaskelse af Jyske Bank A/S. Bedrageri ved brug af dokumentfalsk, hvilket er udført ved hjælp af den Dokumentfalsk og misbrug af bankens adgang til tinglysningsretten, og ved misbrug af bortfaldet fuldmagt, altså fuldmagt misbrug hvilket Jeanett Kofoed Hansen for Jyske Bank A/S har brugt og anvendt /udført, som led i det bedrageri Nicolai Hansen startede sammen med Jeanett Kofoed Hansen og Lars Aaqvist, da Jyske Bank startede med at hæve renter af et lån på 4.328.000 dkk. som Jyske Banks ansatte narrede den senere syge kunde til at tro var blevet hjemtaget. Samlet set har mindst disse nævnte direkte og eller indirekte hjulpet Jyske Bank A/S med orgnaceret bedrageri. Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed Hansen, Lars Aaqvist, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Morten Ulrik Gade, Birgit Buch Thuesen, Philip Baruch, Anders Christian Dam, Per Skovhus, Niels Erik Jacobsen, Peter Schleidt da også ledelsen er ansvarlige i at ingure mine henvendelser om Jyske Banks forskellige forbrydelser.

Og bliver disse store danske virksomheder, som her Jyske Bank A/S opdaget i deres organiseret kriminalitet, træder danmarks elite og myndighederne ind og dækker over den kriminelle danske virksomhed, og det er den korruption og kammerateri jeg er oppe mod.

Hvis bare politiet og ville gøre deres job, og stoppe de store danske kriminelle banker, men det må eller vil politiet ikke, selv om der er stærke beviser for at det er organiseret kriminalitet, udført af flere sammen i forening, som her hvor Nicolai Hansen og Jeanett Kofoed Hansen der for Jyske Bank sammen med Lars Aaqvist der igangsætte million bedrageri mod bankens kunder, hvilket senere Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch, Anders Christian Dam med flere har bistået med, enkelt ved at dække over at kunden ikke har lånt de penge som Jyske Bank A/S ved svig har stjålet millioner fra kunden.

Nederst på siden, tilføjes oplysninger om hvem der har medvirket indirekte til Jyske Banks organiseret bedrageri, ved at dække over at de korrupte Lundgrens advokater.

Læs tilføjet oplysninger om de korrupte Lundgrens advokater, samt de som fra advokat nævnet og som indirekte har medvirket til Jyske Banks forbrydelser herunder at dække over bestikkelse, for når fremstående advokater fra Kromann Reumert, Hjorten og også en Højesterets dommer vil dække over, at Jyske Bank A/S har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge klientens svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S.

Dermed skrive advokat nævnet reelt, at det er ok at tage mod bestikkelse, bare det er returkommission, og betalingen er modtaget af andre partnere og i en anden sag, men stadig i samme advokat virksomhed.

 

Morten Ulrik Gade Balle Husevej 135. Silkeborg. Balle Husevej 135. 8600 Silkeborg. 61 69 84 48. / Hvis du vil følge mig og min kamp mod den korruption der styre Danmark ved kammerateri, og ønsker at kunne kontakte mig, kan du gøre det på min Twitter, og eller Facebook, samt her på min private mail, hvis du også ønsker at stoppe den organized kriminalitet som den dansk bank Jyske Bank koncernen, og som det danske advokat samfundet samnen med den danske stat og regering står bag ikke bliver stoppet, så del min historie med befolkningen i dit land.

Kunde siger at også advokat Morten Ulrik Gade for JYSKE BANK har haft en central rolle i Jyske Banks omfattende svindel.

Morten Ulrik Gade har selv medvirket til Jyske Banks organiseret bedrageri mod den lille virksomhed, da Morten Ulrik Gade skjult at kunden ikke har lånt de penge 4.328.000 dkk. som Jyske Bank hæver renter af.

HER ER DEN FAKTUELLE SANDHED OM JYSKE BANKS ORGANISERET, OG OMFATTENDE KRIMINALITET SOM JYSKE BANK A/S VED HJÆLP AF, LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER OG SOM JURIDISK AFDELING I JYSKE BANK SELV STOD BAG, BLANDT ANDET VED MORTEN ULRIK GADE.

Du kan læse om den kriminalitet, som Jyske Bank A/S har udsat deres kunde for.

KUNDEN OPDAGER AT JYSKE BANK OGSÅ BRUGER BESTIKKELSE.

Det er dog først i september 2019. at den korruption og bestikkelse som Jyske Bank har brugt, i forbindelse med, da Jyske Bank bestak Lundgrens advokater til ikke at fremlægge klientens anbringer mod Jyske Bank A/S.
🙈🙉🙊
LÆS MERE OM JYSKE BANKS  FORRETNINGS METODER, OG BANKENS FUNDAMENT, HER I POLITI Anmeldelse af 23 marts. 2016. DEL 1. &  POLITI anmeldelse af 23 marts. 2016. DEL 2. samt læs FLERE FORHOLD AF DEN ORGANISERET KRIMINALITET, SOM JYSKE BANK A/S bevisligt står bag 28 juni. 2016. DEL. 3
🙈🙉🙊
Politiet skriver 27 maj 2016. at dokumentfalsk, mandat svig, bedrageri, udnyttelse, ond tro, falsk og svig, altså Organiseret kriminalitet ikke er strafbart forhold, men faktisk må politiet sket ikke må efterforske, når der er tale om kriminelle forhold, som er udført af de kriminelle danske banker, eftersom det er politisk, ig derfor har kriminelle danske banker fortsat frit spil, og vil sikkert fortsætte med at snyde og bedrage bankens kunder, i det omfang de kan.

Jyske Bank A/S har ved flere ansatte og medvirkende sammen i forening, løjet og vildledt kunden til at tro, at kunden har lånt 4.328.000 dkk. Og Jyske Banks ansatte har løjet kontinuerligt, mens kunden i perioden 2009. Og flere år frem var alvorligt syg efter en hjerneblødning, og i den periode forsøgte Jyske Bank. Mindst ved Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen sammen med Morten Ulrik Gade og at slagte kunden økonomisk.

Kunde opdager i 2016. At Jyske Bank laver bedrageri, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch, Kristian Ambjørn Buus Nielsen, og direktion ved CEO Anders Christian Dam, mener dog ikke at kunden skal have de penge tilbage, som Jyske Bank ved mandat svig og vildledning har bedraget kunden for, eftersom kunden ikke opdagede svindlen inden 2011. Og at Jyske Bank stod bag omfattende svindel og løgn, der ved flere forhold af dokument falsk blev brugt til at dække over Jyske Banks bedrageri.

Så når Jyske Bank blandt andet har hævet renter af 4.328.000 dkk. Og det lykkedes for Jyske Banks forskellige medarbejdere i over 3 år. at skjule at der intet lån fandtes.

SÅ HAR JYSKE BANK DEN HOLDNING AT BANKEN SKAL BEHOLDE  DE PENGE JYSKE BANK HAR STJÅLET. Kort sagt Jyske Bank vil have at kunden ved bondefangeri skal betale renter for et lån, kunden aldrig har hjemtaget, fordi Jyske Bank konsekvent løj om at det var optaget, og senere omlagt, hvilket kunden ikke opdagede da kunden under sin sygdom ikke opdager at Jyske Bank ved deres medarbejdere konsekvent LYVER.

Morten Ulrik Gade og Kristian Ambjørn Buus Nielsen, mener for Jyske Bank ikke det har betydning at kunden havde en hjerneblødning, da Jyske Bank løj, og sagde i Byretten at selskabet var en selvstændig enhed, og skulle selv have opdage at Jyske Bank løj, undskyld men kæden hopper af, en virksomhed kan ikke tænke, men Jyske Bank nægter at det har betydning for afbrydelse af forældelsesfrist, af Jyske Bank har løjet og vildledt kunden samt forfalsket dokumenter samt misbrugt fuldmagter og i øvrigt været i OND TRO.

Men når korruption og kammerateri i Danmark er stærkt medvirkende til at dække over den organiserede kriminalitet som Jyske Bank A/S står bag, så er der en ulige kamp.

Der var dog kun tale om et tilbud på 4.328.000 dkk fra 20 maj 2008. Der iøvrigt er bortfaldet 20 november 2008. Dette stoppede dog langt fra Jyske Banks ansatte og advokater i at lave organiseret bedrageri.

Et bedrageri som Nicolai Hansen og Jeanett Kofoed Hansen startede, og som  Jeanett Kofoed Hansen forsøgte at skjule over for den forurettede, ved at lave dokument falsk, i april 2009. og ved fuldmagt misbrug, misbruger Jeanett Kofoed Hansen for Jyske Bank A/S det tilbud kunden kasserede i 2008, da projektet tilbuddet var givet til ikke blev til noget, altså blev kasseret, og direkte imod kundens instrukser, misbrugte Jeanett Kofoed Hansen 15 april 2009. selv flere af de kasserede dokumenter, Jeanett påføre også en underskrift på et bortfaldet dokument, inden dette blev misbrugt, der også er blevet påført ændringer i dokumenter, dette sker for at forøge hjemtage et lån 4.328.000 dkk. Som Jeanett Kofoed Hansen ved at misbruge Jyske Banks adgang til tinglysningsretten, selv Tinglyser pant på.

l den forbindelse laver Jyske Bank 3 forhold af mandat svig, det af Jeanett Kofoed Hansen tinglyste falsk pant på 4.328.000  dkk bliver dog straks aflyst af Nykredit, dette misbrug gjorde Jeanett Kofoed Hansen for at dække over, at Jyske Bank allerede 30 december 2008. var startet med at udsætte kunden for bedrageri, efterfølgende løj Jyske Banks forskellige ansatte kontinuerligt.

FAKTUM ER. Første løj Nicolai Hansen i Februar 2010. Derefter løj Nicolai Hansen sammen med Casper Dam Olsen i januar 2012. Og så igen ved Jyske Banks advokater i Juridisk afdeling, der stået bag en stor del af den økonomiske svindel, som Jyske Bank A/S udsætter deres kunder for.

Morten Ulrik Gade har og er personligt selv medvirkende til at Jyske Banks bedrageri, kunne fortsætte mindst siden 2013, hvor advokat Morten Ulrik Gade løj over for pengeinstitut ankenævnet, og dermed skjulte at jeg kunden, ikke har lånt 4.328.000 dkk et bagvedliggende lån til en SWAP på 4.328.000 dkk.

Og igen i 2015. løj Advokat og bestyrelsesmedlem Philip Baruch Morten Ulrik Gade har formentlig selv medvirket, for at Jyske Bank A/S kunne fortsætte med at udsætte kunden for groft bedrageri. Eksempelvis her ens lydende breve til Philip Baruch, og til Birgit Buch Thuesen 27-04-2016. Og til Morten Ulrik Gade. 27-04-2016. Morten Ulrik Gade har ingen kommentarer til mailen. / 19-05-2016. / 25-05-2016. / Jyske Bank vil ikke svare på kundens spørgsmål, og nægte at give kunden agtindsigt, og dermed nægter Jyske Bank og deres ledelse at dokumentere at kunden har lånt de 4.328.000 dkk som Jyske Bank hæver renter af.

VIL DU SE MERE DOKUMENTATION FOR AT JYSKE BANK A/S står bag omfattende og organiseret kriminalitet.

Så ring til mig Carsten Storbjerg Skaarup på +4522227713.
Jeg bor på Søvej 5. 3100 i Hornbæk.

Og hvis Morten Ulrik Gade der bor på Balle Husevej 135. 8600 Silkeborg. Telefon 61 69 84 48. Tør mødes og tale med mig. Så kan Morten jo også bare ringe til mig på 22 22 77 13. eftersom Morten Ulrik Gade personligt også har medvirket til Jyske Banks bedrageri mod min virksomhed.

Morten vil ikke selv vidne i retten om hans andel af svindlen. Men hvis Morten Ulrik Gade tør at mødes og tale med mig, så lad os aftale et møde og få den fulde sandhed om Jyske Banks kriminalitet, og hvem der dækker over denne kriminelle bank, eller bare en snak, og dialog for at undgå misforståelser i fremtiden som Morten Ulrik Gade selv skrev den 17. November 2015. Altså før jeg opdagede at Jyske Bank udsatte min virksomhed for million svindel, og at Morten Ulrik Gade for Jyske Bank A/S selv var medvirkende til bedrageri.

Det er sådan medarbejderne i Jyske Bank arbejder, som også her i juridisk afdeling hvor Morten Ulrik Gade hjælper til i Vestergade 8-16. Silkeborg 8600. med at kunne bedrage bankens kunder, og lyver om et lån 4.328.000 dkk som slet ikke findes, alt dette løgn finder kunden først ud af i 2016.

Jeg vil også aller nederst oplyse hvilken virksomheder, de nævnte foreninger og bestyrelser disse er nævnte herunder er medlemmer i, så som, Højesterets dommer Kurt Rasmussen, Advokat Birgitte Frølund, Advokat Jens Steen Jensen, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard, Henrik Hyltoft, hvilken afgørelse Martin Lavesen også støtter op om, og som Martin Lavesen ikke vil have offentliggjort på advokat nævnet hjemmeside.

Når jeg Carsten Storbjerg Skaarup skriver om Jyske Banks organiseret kriminalitet, og om den korruption og det kammerateri, som er medvirkende til at dække over de kriminelle danske banker, og som er med til at modvirke retfærdighed, så er det naturligvis sandheden, ellers ville den kriminelle Jyske Bank for længst være kommet efter mig, eftersom jeg har skrevet siden 2016.

 

Min fortælling er min private historie, om hvordan Jyske Bank bruger bestikkelse, for at forhindre at kunde i Jyske Bank, får fremlagt sine svig påstand mod Jyske Bank A/S der bevisligt har lavet dokument falsk og bedrageri, samt anden strafbar kriminalitet.

Mathias Toxværd Partner, advokat Linea R. Conforti Morten Schwartz Nielsen Jacob Roesen Michael Møller Nielsen Christian B. Elmer Henrik Stamp Nete Weber Kristian Ambjørn Buus-Nielsen Carsten Brink Peter Sørensen Ulrik Bayer Christian Petri Claus Span­gen­berg Henrik Høpner Nicolai Fløe Jørgensen Partner, advokat Kjeld Jørgensen Annacarina Staunstrup Sebastian Rungby Torsten Hylleberg Philip Baruch Steen Raagaard Andersen Julie Flindt Rasmussen Jonas Tofte Bøn­der­gaard Lise Møller Zinck Anders Linde Reislev Kenneth Birkebæk Laursen Karina Enghaven Bentsen Chri­stof­fer Sidelmann Borg Lærke Bruun Hansen Esben Hansen Line Marie Mikalsen Veiby Kasper S. R. Andersen Mathilde Schmidt Denise Gosch Charlotte Urup Stol­ten­berg Joachim Lykke Dresner Marie Boyer-Søgaard Torsten Vagn Hansen Emilie Ipsen Christina Meyer Camilla Ikast Jessen Daniel Boalth Petersen Anna Lin­den­cro­ne Lundin Marta Valgreen Knudsen Cathrine Serup Raasdal Jakob Bax Sander Michael Møller Nielsen Julie Flindt Rasmussen Anna Lin­den­cro­ne Lundin Marta Valgreen Knudsen Helene Lønningdal Jacob Roesen Nicolai Fløe Jørgensen Carsten Brink Christian Petri Claus Span­gen­berg Sebastian Rungby Annacarina Staunstrup Esben Hansen Marie Boyer-Søgaard August Ikov Ulrik Bayer Kjeld Jørgensen Mathias Toxværd Lise Møller Zinck Line Marie Mikalsen Veiby Henrik Stamp Mathias Toxværd Henrik Høpner Lise Møller Zinck Denise Gosch Line Marie Mikalsen Veiby Steen Raagaard Andersen Daniel Boalth Petersen Christian B. Elmer Nete Weber Torsten Vagn Hansen Karina Enghaven Bentsen Lærke Bruun Hansen Mathilde Schmidt Kenneth Birkebæk Laursen Chri­stop­her Mortensen Claus Span­gen­berg Torsten Hylleberg Anders Linde Reislev Charlotte Urup Stol­ten­berg Emilie Ipsen Amalie Fallesen Morten Schwartz Nielsen Kristian Ambjørn Buus-Nielsen Joachim Lykke Dresner Daniel Kim Rasmussen Chri­stop­her Mortensen Natasja Schreiber Fl­in­te­gaard Kasper S. R. Andersen Jeanett Svanholm Kørbits Bettina Cilius Paarup Linea Hjorth Chri­sten­sen Anastasiya R. Andersen Laura Tjørnemark Sofie Halskov Nielsen Jakob Bax Sander Peter Wossler Anja Ahlmann Anne Christine Leth Lone Borup Rasmussen Cristina Schramm Ozaki Anne-Marie Lyngholm Sarah Cliford Hansen Frederik Baungaard Chri­sten­sen Anne Vognsen Sune Reinert Weihe Annelis Chri­sten­sen Anne-Mette Johansen Birgitte Åkerström Charlotte Cramer Charlotte Windeballe Andersen Dorte Halken Henny Lykke Lisbeth Skifte Manja Revsbech Mette Lambert Sisse Thejll-Madsen Susan Plambeck Tanja Aabo Simonsen Peter Mejlby Henrik Pedersen Joachim Lykke Dresner Johanne Gjerløv Charlotte Urup Stol­ten­berg Jan Nickel Mette Wester­gaard Birgitte Åkerström Annette Zaar Annette Haugaard Ermina Silajdzic Dragana Stesevic Jannie Allerslev Søren Boesdal Josephine Repsdorph Møller Emma Ørnsø Fischer Astrid Juncher-Benzon Fatima Salih Anastasiya R. Andersen Anna Kragelund Camilla Martinsen Emma Ørnsø Fischer Ida Maria Strøm Josephine Repsdorph Møller August Ikov Linea Hjorth Chri­sten­sen Simone Blicher Skou Thomsen Anne Sofie Bitsch Hjortshøj Chri­stof­fer Korgaard Hansen Laura Tjørnemark Daniel Benjamin Pedersen Cecilie Sabine Clausen Andjela Pa­reza­novic Hadil El-Jamal Trine Jurek Hybel Sune Reinert Weihe Kalvebod Brygge 39 - 41 1560 København V info@les.dk +45 33 300 200 Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater har bistået Jyske Bank med million svindel.

Rettet 31-07-2021.
Lundgrens NIELS GRAM-HANSSEN. 💰.

Watch the Danish attorneys and banks, as there is evidence of organized crime, bribery and corruption in some of the largest danish companies, which try to stop the customer, who caught the Jyske Bank Group in gross fraud.

You as a journalist, who stumbles across this page, Banking – News. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks.

Do you want a exclusive true story, about danish banks’ use of fraud, and document false, corruption and bribery, among the largest danish banks as Jyske Bank by CEO Anders Christian Dam Danish law firms as Lundgrens lawyers and Lund Elmer Sandager lawyers, then you should check this page out.

Do you have any questions, please contact me, by text message at.

Phone +4522227713.
You can find me here on my facebook profile.

Best regards Carsten Storbjerg Skaarup
Soevej 5. 3100. Hornbaek.
Denmark. DK.

📢

Warning. Hvor mange korrupte advokater findes der i Lundgrens advokat partnerselskab, som vil skade deres klienters økonomiske interesser, og undergrave klientens økonomi for at dække over andre klienters bedrageri, som her hvor Lundgrens ved deres advokater’s I-Loyale handlinger, dækker over Jyske Bank A/S kriminelle handlinger.

Læs testen og de delte links, så ser du at der i Lundgrens advokat firma, findes et hav af inhabile og Iloyale advokater, hvorfor du advares imod at stole på Lundgrens advokater, altså med minder du allerede er kriminel.

SIDEN I linket opdateres. med flere oplysninger om advokat nævnets medlemmer, som deres bestyrelses poster, og hvem der mindst sammenarbejder med Jyske Bank A/S.

Findes der medlemmer i advokat nævnet, som er ansatte eller partnere i Lundgrens advokater.

og / eller.

Lund Elmer Sandager advokater, og hvilke bestyrelser sidder de i.

Og hvor højt oppe i samfundet, finder vi de korrupte advokat virksomheder.

But why would the lawyer board, cover corrupt, incompetent and disloyal Danish lawyers, who cover crime committed by Danish banks.

Where several lawyer companies are involved, Lundgren’s lawyers and Lund Elmer Sandager lawyers mention here, but there may well be more.

How big is the group of the many people that cover fraudulent businesses in denmark.

If you are looking for a job, or collaboration as a finance business partner with the largest banks.

Read more on BANKING NEWS. here you will find some of the best stock trades that you should refrain from.

Findes der medlemmer i advokat nævnet, som er ansatte eller partnere i Lundgrens advokater.

og / eller.

Lund Elmer Sandager advokater.

Hvorfor nævnet ikke ønsker at bringe smuds frem om disse advokat virksomheder, og Advokat nævnet derfor frikender virksomheder for overtrædelse af god advokatskik, hvor egne medlemmer er ansat eller partnere, eller blot venskaber til.

Har nogle af nævnets medlemmer kontakt eller berøring med Jysk Bank A/S ? du kan jo selv se efter, måske nogle af de virksomheder medlemmerne kommer fra laver bankforretninger med Jyske Bank A/S  

Når tidligere klient, i Lundgrens advokater.

I 2018 og 2019. Bad Lundgrens  fremlægge over for domstolen, at Jyske Bank A/S står bag brugen af svig forretninger, og falsk. (altså dokumentfalsk.)

ER DET SÅ IKKE KLIENTEN DET BESTEMMER, nej ikke efter afgørelsen 2020-1932. 30-06-2021. En afgørelse der iøvrigt har præjudikat virkning på fremtidig klager, med samme klage forhold.

SELV OM ADVOKATNÆVNET SKRIVER AT KLIENTEN INTET BESTEMMER, SÅ ER BESTIKKELSE ALTSÅ IKKE IORDEN.

NÅR DETTE OPSLAG MED LINKS TIL BANKNYT, DELES, ER DET EN ADVARSEL MOD LUNDGRENS ADVOKAT PARTNERSELSKAB, og MOD LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER OG IKKE MINDST EN ADVARSEL MOD DANMARKS NOK STØRSTE KRIMINELLE BANK. JYSKE BANK A/S

Da NIELS GRAM-HANSSEN indgik en for Lundgrens advokater, stor million aftale med Jyske Bank A/S i en ejendoms handel til omkring 600 millioner danske kroner, var der reelt tale bestikkelse, som var skjult som returkommission.

Dette million sammenarbejde mellem Lundgrens advokater og Jyske Bank A/S lykkedes det for de mange Lundgrens ansatte, at skjule overfor klienten, frem til 21. September 2019.

Hvor klienten opdager at Lundgrens advokater har en betydelig økonomisk interesse med Jyske Bank

Klienten der ansatte Lundgrens advokater til at fremlægge en større svig og falsk sag imod Jyske Bank A/S, kan naturligvis ikke have et advokat firma, der sandsynligvis er korupte, og som nægter at svare klienten.

Og samtidig har Lundgrens bevidst og uhæderligt holdt klienten ude af sagen.

Hvilket advokat nævnet 30-06-2021. Ved nævnes afgørelsen. Skriver at det må advokater gerne, da det alene er advokaten som bestemmer over klienten, og bestemmer hvilket påstande klienten har, og hvilken Processkrifter vil dele med klienten.

Det lykkedes for Lundgrens advokater at skjule et af sagsøgtes Processkrift C. overfor klienten.

Samt at skjule overfor klienten, at Lundgrens advokat har fjernet klientens forklaring, klagens BILAG 62. LINK. Og BILAG 63.BILAG

Deslige fjerner Lundgrens Bilag’s listen, og indsætter de bilag som Lundgrens ønsker, samtidens med at Lundgrens advokater overtræder deres tavshedspligt, da Lundgrens deler flere navne, som klienten ønsker skjult.

Når du som klient har behov for advokat bistand, for at få fremlagt din sag.

Og skal finde en hæderlig, ærlig, habil, troværdig, loyal advokat, så skal du vide at du ikke kan stole på nogle af Danmarks største advokatfirmaer.

For når de største danske advokatvirksomheder, samtidig med advokat firmaet er blevet ansat, til for dig at fremlægge som her, en svig sag mod en sagsøgt Jyske Bank A/S.

Og så advokat firmaet vælger direkte at ændre i “dine” klientens anbringer, og fjerne dine vidner, kort sagt pille din sag fra hinanden.

Og det samtidig med at andre advokater fra samme “Lundgrens” advokatkontor, af Jyske Bank bliver betalt millioner af kroner, for at yde rådgivning til den samme juridiske klient.
Jyske Bank A/S

Selv om klager og klient ansatte advokat Lundgrens advokat firma til, netop at fremlægge flere svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S.

Så har advokatnævnet besluttet at, Advokat virksomheder gerne må bistå samme klient Jyske Bank A/S, i en anden sag til mange millioner kroner.

Selv om at advokaten, så ikke fremlægge nogle af klientens svig og falsk anbringer mod samme sagsøgte Jyske Bank A/S

Deslige med klienten 23-10-2019. Har opdaget at Lundgrens den 02-09-2019. Har ændret klientens afgørende påstand. AT SAGENS BILAG 1. ER PÅSTÅET FALSK, er ikke til hinder for at LUNDGRENS ADVOKATER. ÆNDRE KLIENTENS ANBRINGER. 

Klienten har kontinuerligt siden Lundgrens advokater blev ansat efter 30. Januar 2018, nedlagt påstand om at Sagens Bilag 1. Swap W015785. en rente bytte på 4.328.000 DKK er Falsk.

Swappen er ikke aftalt, den er ikke underskrevet, på trods af Jyske Bank koncernen, i dokument 16-07-2008. Og så. 24-07-2008 LINK. Og igen 30-07-2008 LINK. Har forsøgt at få kunden til at indgå den rente bytte med Jyske Bank A/S, såfremt at sagsøger og kunden vælger at optage det tilbudte underlæggende lån, der kunne rentebyttes.

Lundgrens skulle fremlægge at Jyske Bank har løjet overfor kunden, og at Jyske Bank ved Lund Elmer Sandager, (der hvor advokatnævnets, medlem Henrik Høpner også er partner.) At Lund Elmer Sandager gentagne har fremlagt falske oplysninger over for domstolen, og har løjet at dette for swappen underliggende lån var optaget, som Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen her skriver. 2010 LINK. Og for domstolen også af Philip Baruch er blevet påstået omlagt, BILAG D. LINK, se side 2. Omlagt / ændre det bagvedliggende lån.

10/10-2018. Sagen er ændret til en svig og falsk sag. Lundgrens advokater svare aldrig på nogle mail. Omkring klientens anbringener.

Deler lidt af de i 5/6-2019. klagens fremlagte dokumenter.

Klientens påstande 06-12-2018- Bilag 40

8/7-2019. Bekræfter Emil Hald Vendelbo Winstrøm fra Lundgrens advokater, telefonisk, at forstå klientens anbringer.

Hør samtalen her DEL 1. LINK. &. DEL 2. LINK.

Lundgrens ansatte bekræfter 8/7-2019. Afskrivning af samtale med Emil Hald Vendelbo.

At have forstået at klientens anbringer mod Jyske Bank koncernen, er svig, og at sagens Bilag 1. Swappen W015785. fra 16-07-2008. Påstår klienten er falsk.

Den ansatte assisterende advokat Emil Hald ved Lundgrens, lover 8/7-2019. ikke at fremlægge nogle, uden at klienten er fuldstændig enige, hvilket Lundgrens advokater alligevel gør 2/9-2019, hvilket Lundgrens advokater så skjulte over for klienten, så har advokatnævnet vedtaget at dette ikke er en overtrædelse af god advokat skik.

Så når Lundgrens, uden klientens godkendelse, uden at medtage Klientens påstande, og direkte ændre klientens påstande, hvilket Lundgrens advokater i Ond Tro fremlagde i Processkrift 2/9-2019. Som værende klientens påstande, hvilke Processkrift Lundgrens advokater deslige nægter at udlevere klienten en kopi af, selv efter Klientens anmodning 5/9-2019.

Så når klienten 5/9. 2019. Spørger Lundgrens advokater, efter en kopi af Processkrift 2. Fra 2/9-2019. Og Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen ikke ud levere en kopi.

Så har advokatnævnet 30/6-2021. Afgjort at heller ikke dette er ikke en overtrædelse af god advokat skik. 

Klienten skriver ved BILAG 106. 11/8-2019. AT SWAPPEN 16-07-2008 PÅSTÅS FALSK.

12/8-2019. Klientens påstande.

21/8-2019. Klientens påstande.

23/8-2019. Klientens påstande.

27-08-2019. BILAG 115. Klientens påstande.

30/8-2019. Klientens påstande.

30/8-2019. gentager påstande om svig og gentager vidner

Lundgrens fremlægger 2/9-2019. Processkrift 2.

som ikke er det klienten ansatte Lundgrens advokater til at fremlægge.

BEMÆRK. LUNDGRENS ADVOKATER HAR BLOT FREMLAGT, AT DER IKKE FINDES NOGET LÅN. BILAG er fra klagen LINK

Og derudover fremlægger Lundgrens advokater mod klientens påstande, at klienten har godkendt og indtrådt den swap W015785. Som klienten, kontinuerligt har påstået er falsk.

Når Lundgrens advokater ændre klientens anbringer omkring at Swappen af 16-07-2008. W015785. Som klienten påstår er falsk.

Til at Swappen W015785. er blevet aftalt og godkendt. Se Processkrift 2. Som Lundgrens advokater 2 september har fremlagt.

Og et Processkrift som Dan Terkildsen, heller ikke vil udlevere klienten en kopi af.

Og det selv om klienten 5/9-2019. Anmoder Dan Terkildsen om en kopi.

Dette ændrede Lundgrens til at, klienten har 16-07-2008. Indgået swappen med Jyske Bank. Se hele Processkrift 2. 02-09-2019. Hvilket Lundgrens advokater bevidst og uhæderligt skjuler overfor klienten, for at hjælpe sagsøgte Jyske Bank, der også er klient i LUNDGRENS ADVOKATER.

Denne måde som groft har tilsidesat deres klients påstande blev fremlagt og mere til, har advokat nævnet 30-06-2021. Afgjort ikke er overtrædelser af god advokat skik.

Hvilket også er fremlagt i klagen 2020-1932. Grundlovsdag 2020 over Lundgrens advokater.

Og med klientens primære påstand, som startet LINK. 30 november 2018. hvor klienten beder Lundgrens hjælpe med en sag, med flere svig forhold mod Jyske Bank. sagens Bilag 1. Swappen af 16-07-2008. Er falsk.

Er der intet at misforstå.

Da Lundgrens valgte at takke ja tak til Jyske Banks tilbud om sammenarbejde.

Var Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen, allerede få uger tidligere blevet antaget, til at fremlægge en betydelig svindel sag mod samme sagsøgte Jyske Bank A/S

Det lykkedes for Lundgrens advokater hvor flere medarbejdere, mindst ved Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Pernille Hellesøe, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Karoline Stampe Eriksen og Dan Terkildsen i en eller anden form, at sørge for at manipulere med klientens svig og falsk anbringer. 

Og både uhæderligt og I-loyalt, at modarbejde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen for brugen af svig og falsk blev fremlagt for domstolen.

Klienten har indbragt Lundgrens advokater for at være iloyale og korupte, og for at Lundgrens har modarbejde klientens retssikkerhed, for at ville tabe sagen.

Når Jyske Bank A/S så efterfølgende har bestukket Lundgrens advokater, skjult som returkommission, for at Lundgrens advokater skulle sørger for at klientens svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S aldrig bliver fremlagt, men blot at ændre klientens svig påstande, og i stedet fremlægge at klienten har fået dårlig rådgivning, dette gjorde Lundgrens for at ville tabe sagen mod Jyske Bank, og for at skuffe i retsforhold.

Lundgrens advokater fortalte ved Dan Terkildsen 13-08-2019. Link med mail 20-09-2019, hvor klienten spørger om Lundgrens advokater har arbejdet for Jyske Bank, hvilket Lundgrens advokater ikke vil svare på. Så når Dan Terkildsen sagde at det var ikke nødvendigt at fremlægge nogle af de mange svig og falsk forhold, som Jyske Bank har udsat deres kunde for, er grunden naturligvis at Jyske Bank koncernen har bestukket Lundgrens advokater.

Dan Terkildsen siger også at det kan man tage de nasty ting under fremlæggelsen.

Dan Terkildsen som siger efter at have læst de af klientens kontinuerligt fremlagt påstande, som her

LINK. 11-08-2019. Med  LINK 12-08-2019.

Og 13-08-2019. Samt igen LINK 18-08-2019. at Swappen W015785. af 16-07-2008 er falsk. og frembragt ved svig.

Dan Terkildsen har til dette møde 13-08-2019. tager Jens Grunnet-Nilsson og Emil Hald Vendelbo Winstrøm med, disse skal formentligt lære at manipulere Lundgrens klienter, ligesom Dan Terkildsen selv gør det.

Lundgrens ansatte der gentagne gange har fået fremlagt klientens anbringer, som også 27-08-2019. og der med henvisning til beviserne mod Jyske Bank A/S for brugen af svig falsk og ond tro.

Hvilket Lundgrens advokater af Jyske Bank koncernen ved returkommission, er blevet betalt for at få fjernet i klientens anbringer mod Jyske Bank A/S.

Når Lundgrens advokater, har fået flere instrukser om, intet at fremlægge uden at klienten har godkendt det som fremlægges for domstolen, så er det for at sikker klientens retssikkerhed.

Klienten ved ikke på dette tidspunkt at Lundgrens advokater er korrupte, hvilket først opdages LINK. 21 september 2019.

Direkte imod klientens anbringender, fremlægger Lundgrens advokater 2. September, det stik modsatte af hvad Klienten skriver.

Når Lundgrens advokater 2. September 2019. Skriver i Processkrift 2. LINK.

At klienten 16-07-2008. har indgået en swapaftale W015785. på 4.328.000 DKK med Jyske Bank.

Så er det i direkte modstrid med klientens anbringender, der er skrevet kontinuerligt til Lundgrens, som 13-08-2019. Og så her igen LINK. den 18-08-2019. Hvor klienten igen påstår Bilag 1. W015785. 16-07-2008. ER FALSK
🙈
LINK. sms 23-08-2019 intet må fremlægges uden klientens godkendelse.
🙉
LINK. mail  med påstand 27-08-2019, og skriver at intet må fremlægges uden klientens godkendelse.
🙊
Så når de iloyale Lundgrens advokater i Processkrift 2. 02-09-2019. Direkte imod klientens påstande, fremlægger noget andet, har fjernet klientens vidner og derefter ikke vil udlevere klienten en kopi af Processkrift 2. September 2019. Og det på trods af at klienten LINK. 05-09-2019. Der anmoder Dan Terkildsen om en kopi af LINK. Processkrift 2.

Så svare Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen slet ikke, på denne anmodning.

Lundgrens svarer heller ikke på LINK. mailen 20-09-2019. Om Lundgrens advokater arbejder for Jyske Bank, der afholdes et møde i Lundgrens, hvor Dan Terkildsen bestemmer at klienten ikke har krav på noget svar, og Lundgrens fakturere klienten for at spørger.

Når så advokat nævnet sag. 2020-1932. i klage afgørelsen 30-07-2021. afviser alle klager mod Lundgrens advokater og Dan Terkildsen, så kan det næppe betale sig at klage over advokater fra Danmarks største advokatfirmaer, da advokatnævnet har fastsat reglerne for, hvad advokat nævnet giver deres medlemmer lov til, et udsnit står længere nede.

At advokat nævnet har Henrik Høpner som medlem, og Henrik Høpner er partner med Philip Baruch på samme advokat kontor hvor Lund Elmer Sandager gentagne gange har fremlagt falske oplysninger over for domstolen, så er det meget tænkeligt at advokat nævnet ikke selv er habile, men ønsker at holde hånden over de advokat virksomheder, som nævnets medlemmer selv er partner i.

Det er den danske elite, hvis medlemmer der dækker over andre kriminelle medlemmer, og derved er til hinder for at korrupte advokater, som Lundgrens advokat partnerselskab bliver stillet til ansvar, ligesom de løgnagtige Lund Elmer Sandager advokater, hvor Kristian Ambjørn Buus-Nielsen og Philip Baruch har dækket over Jyske Banks mange svig og falsk forbrydelser.

Når Lundgrens advokater skulle fremlægge at Partner Philip Baruch fra Lund Elmer Sandager, gentagne gange har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen for at skuffe i retsforhold, som det ses i klagens Bilag. brevet 1 febuar 2019. LINK. Og Lundgrens advokater mod klientens instrukser ikke fremlagde nogle af klientens anbringer

Det bliver meget tydeligt, at Advokat nævnets medlem Henrik Høpner, der også er advokat i Lund Elmer Sandager advokater, hvor Henrik Høpner er partner i Lund Elmer Sandager advokater, der er kraftigt involveret, eller direkte indblandet i Jyske Banks million svindel, altså i den svig og falsk sag mod Jyske Bank A/S som Lundgrens advokater var ansat til at fremlægge, men hvor Lundgrens advokater desværre valgte at tage mod bestikkelse / returkommission fra Jyske Bank koncernen, mod ikke at fremlægge nogle af klientens påstande og anbringer mod Jyske Bank A/S

Advokat nævnet kan ikke have læst eller sat sig ind i hele klagen.

Når advokatnævnet skriver at

NÆVNET HAR LAGT VÆGT PÅ.

At Lundgrens advokater blev fyret, efter at sagen var berammet til hovedforhandling, da Lundgrens 24 september 2019. blev fyret.

Dette er faktuelt forkert.
Fra 5 september 2019. Og frem til klienten 21. September 2019. Hvor klienten opdager at Lundgrens advokater med stor sandsynlighed er iloyale og korrupte, og til Lundgrens advokater bliver fyret 24. September, sagen var altså ikke berammet, da Lundgrens advokater, og Dan Terkildsen blev fyret.

Sagen’s faktiske forhold i klientens sag, hvilket Lundgrens blev ansat til at fremlægge.

Fremlægges først 4 maj 2020. Processkrift 3. Da klienten skulle prøve at finde en hæderlig advokat, blandt advokat samfundets medlemmer, og der findes tydeligt vis ikke hæderlige advokater i Hellerup ved Lundgrens advokat partnerselskab.

Og sagen berammes først 3 december 2020.

Sagens anbringer fremlægges ved yderligere et Processkrift 4. 23 december 2020. Og suppleres med et Processkrift 5.

Med nævnets afgørelse, hvor klagens 27 klagepunkter. Og de ubesvarede 26 opfordringer. Til Lundgrens advokaterr, som advokat nævnet samlet afviser, hermed fastlægger advokat nævnet nye og faste retningslinjer, for hvad en advokat må, og hvornår der er en overtrædelse af god advokat skik, eller de advokatetiske regler. 

Denne afvisning af klagen.

Som her er delt med bilag.

Har stor betydning for alle de danske advokater, som nu kan henvise til denne her afgørelse, for hvad danske advokater må i henhold til advokatnævnet.

Hvilket skal deles med landets advokater.

Og som Advokat nævnet selv bør skrive i advokat samfundets artikler.

Du kan som klient til de danske advokater, ikke stole blindt på nogle af de store danske advokatvirksomheder, det er hvad Danskerne må acceptere efter advokat nævnets medlemmer har afvist alle 27 klage punkter over Lundgrens advokater.

ET STORT PROBLEM FOR KLIENTENS TILLID TIL DANSKE ADVOKATVIRKSOMHEDER.

Efter Advokatnævnet’s afgørelse, på klagen over Lundgrens advokat og partner Dan Terkildsen.

Giver advokatsamfundet de danske advokater, ret til i vidt omfang selv ret til at bestemme hvad der skal fremlægges, og hvem der skal vidne.

Advokat nævnet skriver desuden. Der må indrømmes en advokat betydelig rammer.

Altså en advokat må gøre hvad Advokaten selv vil, og ikke hvad klienten har ansat advokaten til.

Når advokatnævnet med medlemmer, der er placeret i store advokatvirksomheder, har besluttet for advokatnævnet, at det ikke er klienten selv som bestemmer, men alene advokaten, som klienten har ansat der bestemmer alt, bør du undgå disse advokater, jeg har været smadder heldig at kunne finde en advokat som er hæderlig og ærlig, hvilket er ret svært at finde. 

Det er ikke klienten som bestemmer over sin egen sag, men alene advokaten.

Er at:
Advokater behøver ikke at svare klienten.
.
Advokater behøver ikke dele sagsøgers processkrifter, med klienten.
.
Advokater behøver ikke dele sagsøgte’s processkrifter, med klienten.
.
Advokater behøver ikke at dele retsbøger med klienten.
.
Advokater må gene ændre klientens anbringer, også uden at oplyse klienten noget om det.
.
Advokater må gerne indkalde andre vidner end dem klienten har sagt, uden at oplyse klienten noget om det.
.
Advokater må gerne indkalde andre vidner, uden at oplyse klienten noget om det.
.
Advokater må gerne vildlede klienten.
.
Advokater må gerne lave Bilag’s rod.
.
Advokater må gerne skrive taxa regning på en klient, selv om det ikke vedrører klienten.
.
Advokater må gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført.
🤝
Kort sagt, advokat nævnet / advokat samfundet, har 30 juni 2021. besluttet ved 5 medlemmer af advokat nævnet.

At klienten ikke selv kan bestemme over, hvad klientens påstande mod en sagsøgt handler om, det er alene advokaten som fuldt ud selv bestemmer.

ADVOKATNÆVNET DÆKKER OVER DE KORRUPTE OG ILOYALE ADVOKATER, DER ER MEDLEMMER AF ADVOKATSAMFUNDET. 

Formoder da at alle medlemmerne af advokatnævnet er helt enig i, at det alene er en klients advokat der bestemmer, og ikke klienten. Nævnet bør være klar til at besvare henvendelser, når de og medlemmerne orienteres om konsekvenserne af afgørelsen, der er til stor skade for klienterne retsstilling, og er en afgørelse der er til skade for den enkelte danskers retssikkerhed.

Her ved Formandskabet.

Højesteretsdommer Kurt Rasmussen (formand). / 

Landsdommer Mikael Sjöberg, Østre Landsret (næstformand). / 

Dommer Ole Høyer, Retten i Aalborg (næstformand). / 

&

HER KAN DU LÆSE MERE OM NÆVNETS MEDLEMMER:

Om de medlemmer der er udpeget af justitsministeren, også er helt enig i at det er advokaterne som alene, og helt suverænt bestemmer over hvad klientens påstande og anbringer er, og at disse advokater derfor ikke behøver at svare klienten, eller delagtiggøre klienten i hvad advokaten agter at fremlægge, og uden fuldmagt må ænder i alt det klienten vil have fremlagt, og gerne må nægte at udlevere Processkrifter til klienten.

Seniorkonsulent og næstformand Per Jensen, Forbrugerrådet Tænk. – .

2. viceborgmester Henrik Rønnow, Kommunernes Landsforening. -.

Markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv. -. 
Regionsrådsmedlem Kristian Nørgaard, Region Syddanmark. -.

Juridisk konsulent Thea Lyskov Søndergaard, SMV Danmark. -.

Kontorchef Anita Hørby, Social- og Indenrigsministeriet. -.

Fagleder Morten Qvist Fog, Dansk Industri. -.

Seniorjurist Maria Liljeqvist, Forbrugerrådet Tænk. -.
&.
De medlemmer der er valgt af Advokatsamfundet, er de også alle sammen enige med, advokatnævnet’s afgørelse, at det er advokaterne som bestemmer suverænt over hvad klientens påstande er, uanset at det er en krænkelse af klientens retssikkerhed. ? :  

Advokat Birgitte Frølund, Hellerup. Horten advokater. – bruger Jyske Bank A/S.

Advokat Henrik Høpner, København. Lund Elmer Sandager. – bruger Jyske Bank A/S.

Advokat Linda Hebo Lange, Holbæk. Herbst Thoregaard & Lange Advokater. – bruger Jyske Bank A/S.

Advokat Anders Quistgaard, Odense. Quistgaard Advokatfirma. –

Advokat Lars Lindencrone Petersen, København. Bech Bruun advokater. –

Advokat Jens Steen Jensen, København. Kromann Reumert advokater. – bruger Jyske Bank A/S.

Advokat Gert Dyrn, Fredericia. Stage advokatfirma. –

Advokat Søren Vasegaard Andreasen, Auning. paragrafadvokaterne. –

Advokat Lars Kaasgaard, Viborg. Leoni Advokater. – bruger Jyske Bank A/S.

Og også
Om Advokatnævnets stedfortrædere:

Alle er enige i at afvise klagen over Lundgrens advokater, klagen er vel begrundet, og dokumenteret, kan de samlede medlemmer jo samlet tage stilling til.

Højesteretsdommer Jan Schans Christensen. –

Landsdommer Dorte Jensen. Dommer Mette Søgaard Vammen. –

Advokat Anne Sophie Vilsbøll. –

Advokat Maryla Wroblewski. –

Advokat Pernille Bergholt Buhl. –

Advokat Steffen Nielsen. –

Advokat Lotte Lindahl Andreasen. –

Advokat Jacob Pinborg. –

Advokat Carsten Pedersen. –

Advokat Erik Østergaard-Nielsen. –

Advokat Peter Fogh. –

Advokat Ulrika Folkmann-Schjerbeck. –

Advokat Michael Meyn. –

Advokat Jens Jørgen Viuff. –

Advokat Jonna Hjeds. –

Advokat Johan Johnsen. –

Advokat Lars Rieck Sørensen. –

Advokat Tina Bach. –

Advokat Lene Brun. –

Direktør Morten Frihagen. –

Seniorjurist Jakob Steenstrup. –

Statsaut. revisor Søren Skov Larsen. –

Seniorchef konsulent Lars Frolov-Hammer. –

Byrådsmedlem Lone Ravn. –

Chefkonsulent Ole Sellmer Sørensen. –

Jurist Anne Dehn Jeppesen Byrådsmedlem Thyge Nielsen. –

Om alle disse nævnte fra advokatnævnet, så alle sammen er enige, i at Lundgrens advokater ved deres partner Dan Terkildsen og ansatte i øvrigt ikke har overtrådt nogle af de advokat etiske regler. ?. 

Da kun 5 af disse medlemmer har besluttet at for advoknævnet’s at afvise alle 27 klagepunkter.

Ville det være interessant at vide hvem de er, og om også de øvrige medlemmer er helt enige, da afgørelsen giver de danske advokater ret til at modarbejde klientens påstande mod en sagsøgt bliver fremlagt i domstolen.

I afgørelsen at det ikke er klienten som bestemmer over sin egen sag, det gør alene advokaten, som ikke behøver at inddrage klienten, i hvad advokaten foretager sig.

Alt dette må du spørge advokatsamfundet om.

Advokatnævnet’s afgørelse som har præjudikat virkning for andre klager med samme klage forhold, og åbner nemlig betydelig muligheder, for at advokater, frit kan tage mod bestikkelse under dække som returkommission, for at modarbejde deres egen klienter, ved intet at fremlægge, men bevidst og uærligt kan modarbejde klienten, ændrer i klientens påstande, for at skade klientens sag, der her mindst kan sætte danmarks anden største bank, Jyske Bank under skærpet tilsyn, for at lave dokumentfalsk og bedrageri, hvilket Lundgrens advokater skulle fremlægge som brug af svig og falsk.

Man kan vel godt sige at Jyske Bank har lavet undergravende virksomhed ,for at kunne tage deres kundes private ejendom og udlejningsejendom, selv kundens hjemmesider som denne her, ville Jyske Bank have da banken ved Casper Dam Olsen ved et grin satte fingeren hvor kunden var blevet afkrævet en underskrift.

Og sagde se jeg har også taget pant i dine domæner, Casper Dam nærmest grinede af kunden som var svækket efter sin livstruende sygdom, eller hvad en hjerneblødning på 2,5 cm er betegnet som.

Kort efter sender Anette Kirkeby kunden med sin bemærkning.

Nu er du også blevet en dårlig kunde.

Kunden som ikke ved at Jyske Bank, har udsat ham for million svindel, ved hjælp af dokumentfalsk, bliver sendt til afvikling ved den grønne slagter i Silkeborg.

Hvor Birgit Buch Thuesen står klar med yderligere krav, og nægter iøvrigt kunden at tage advokat forbehold.

De nye Jyske Bank biler, - Jyske bank does not care what their customers write about Jyske Bank's organized crime, as long as it does not affect Jysk Bank's use of forgery and misuse of powers of attorney as well as fraud to steal customers' money, this is Jyske Bank's foundation and such the bank's business methods put together. if you want to try your hand at the criminal Jyske bank, then come into one of the bank's many departments, and meet the employees there like Nicolai Hansen together with Jeanett Kofoed Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Morten Ulrik Gade, Birgit Buch Thuesen and Philip Baruch who together with Jysk Bank's Board of Directors and Executive Board by CEO Anders Christian Dam who has been behind the continued and extensive million fraud against Jyske Bank's customer, Jyske Bank's Executive Board at Anders Dam, Per Skovhus, Peter Schleidt, Niels Erik Jakobsen is aware the customer wants remove all posts about Jyske Bank's organized crime, but they all do not care. - Morten Ulrik Gade , Kristian Ambjørn Buus-Nielsen , Philip Baruch , Statsministeriet, , Dan Terkildsen Lundgren Advokater ,, , Postkasse - Klagesagsafdelingen Cc: , Anja Dam Rasmussen , , Justitsministeriet , Jura og Forretning , , Casper Dam Olsen , Tina Agergaard , -

Mail 28 april 2022. Kl. 14.28  Indsætter lidt stemningsbilleder.

Kære Anders Christian Dam Jyske Bank.

På et eller andet tidspunkt, er der nogle som vil stille dig og Jyske Bank spørgsmålet.

Hvorfor holder der en Jysk Bank bil, fast parkeret lige udenfor døren til Jyske Banks afdeling på Gammel Kongevej nr 136. Frederiksberg.

Der står nogle meget grove anklager mod Jyske Bank, som at Jyske Bank ved Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch og direktion ved dig CEO Anders Christian Dam har stået bag, og eller været med til organiseret kriminalitet mod kunde i Jyske Bank.

Er det noget i kender til, og hvorfor vil i ikke tale med kunden.

 

Jeg vil gerne have at Jyske Bank koncernen ved CEO Anders Christian Dam besvare disse 4 enkelte og små spørgsmål.

1.
Har kunden som har parkeret foran Jyske Bank, ret i noget af det som kunden skriver og siger i videoerne som også er delte på YouTube.

2.
Eller vil Jyske Bank og deres medarbejdere påstå at jeres kunde lyver.

3.
Hvis du CEO Anders Christian Dam, svare at kunden lyver og skriver at Jyske Bank aldrig har lavet dokument falsk og bedrageri samt brugt bestikkelse med mere.

Hvorfor få Jyske Bank og dig CEO Anders Christian Dam så ikke kunden til at holde om med at beskylde Jyske Bank for at stå bag omfattende kriminalitet, og også være en kriminel organisation.

4.
Vil Jyske Bank ikke svare, fordi kunden har ret, og kommer det offentligt ud, skal Finanstilsynet fratage Jyske Banks tilladelse til at drive bank virksomhed i Danmark.

Eller som et minimum vil Finanstilsynet blive nødsaget til at sætte Jyske Bank under skærpet tilsyn.

Who knows that Jyske Bank is a criminal organization, there are many, but can start with CEO Anders Christian Dam, Philip Baruch and Kristian Ambjørn Buus Nielsen from Lund Elmer Sandager lawyers, Dan Terkildsen, Jens Grunnet-Nilsson, Sebastian Lysholm Nielsen from Lundgren's lawyers , Mette Marie Nielsen from Danske Bank, Emil Hald Vendelbo Winstrøm who has been involved in the fraud could continue, together with the National Board of Justice, the Ministry of Justice, the Danish Financial Supervisory Authority, the Danish Financial Supervisory Authority and the Prime Minister Mette Frederiksen, who all know that Jyske Bank is deeply criminal, as fraud and forgery are criminal acts and should deprive Jyske Bank of the right to conduct financial business in Denmark, but when there is an ingrained camaraderie in Denmark and corruption that is used, the authorities are passive. It is the politicians who have decided that Jyske Bank must not close, ie must not be blamed for the deliberate and serious crime that Jyske Bank demonstrably exposes their customers to, and when even the authorities cover the crime the Danish banks are demonstrably behind, then is Denmark is a corrupt society.

 

HVORFOR ER I ALLE SAMMEN TAVSE, ER DET HER IKKE EN KÆMPE SKANDALE FOR HELE DANMARK.


Dear Anders Christian Dam Jyske Bank.

At some point, there are some who will ask you and Jyske Bank the question.

Why is there a Jysk Bank car parked right outside the door of Jyske Bank’s branch on Gammel Kongevej no. 136. Frederiksberg.

There are some very serious accusations against Jyske Bank that Jyske Bank by Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Morten Ulrik Gade, Philip Baruch and management by you CEO Anders Christian Dam has been behind and or participated in organized crime against a customer of Jyske Bank, this is something you know about and why you do not want to talk to the customer.

I would like the Jyske Bank Group, by CEO Anders Christian Dam, to answer these 4 simple and small questions.

 

A.P.Møller A/S, LEGO A/S, ATP Pension, PFA Pension, B&O A/S, Vestas A/S, Politi, Folketinget, JYSKE BANKS PENSIONSTILSKUDSFOND, AndersChristianDam JyskeBank, Anette Kirkeby, Atp, Birgit Buch Thuesen, Casper Dam Olsen, Dan Terkildsen, Danish Civil Defense, Danish Ministry of Finance, Danish Parliament, Danmarks billigste Bank, Danmarks nationalbank, danmarks største svindler, direktion@jyskebank.dk, find jyske bank, Fundamentet i Jyske Bank, Gratis billeder af Jyske Bank bil, Jeanett Kofoed-Hansen, juridisk@jyskebank.dk, Jyske Bank, Jyske Bank A/S, jyske bank århus, jyske bank bil, Jyske Bank biler, jyske bank billån, Jyske Bank Huslån, jyske bank lån, kristian ambjørn buus nielsen, Mette Marie Nielsen, Nicolai Hansen, Philip baruch

Is it a criminal offense for the Danish state to cover up a criminal Danish bank’s, or is it completely normal in Denmark.

1.

Is the customer who has parked in front of Jyske Bank right in some of what the customer writes and says in the videos which are also shared on YouTube.

 

2.
Or will Jyske Bank and their employees claim that your customer is lying.

 

3.

If you CEO Anders Christian Dam, answer that the customer is lying and write that Jyske Bank has never made a document false and fraud as well as used bribes and more.

 

4.

Why not get Jyske Bank and you CEO Anders Christian Dam then the customer to stop accusing Jyske Bank of being behind extensive crime, and also being a criminal organization.

Jyske Bank bilen på besøg. THIS IS A SCANDAL THAT JUST GROWS AND GROWS, AND ONLY I FIGHT AGAINST THE CORRUPTION IN DENMARK. How can the public be assured that a judge is not prejudiced, and is it possible to complain about a judge who fails to write what witnesses have confirmed, and not include the fraud and falsehood as well as bad faith and use of bribery in interrupting relationships . the limitation period, in order to fit a rejection of precisely limitation into his judgment. One of the world’s largest law firms, DLA Piper lawyers, has employees or partners like Martin Lavesen. who, together with the Supreme Court judge Kurt Rasmussen, support that this in the link is not a violation of good legal practice. My latest email 29 December 2021. to all of Denmark’s leaders and Jyske Bank, why is there not a single one who will or dares to answer me, is you afraid that Jyske Bank will have a strong cleaning in the board, and that it will be necessary to fires CEO Anders Christian Dam. I am wonder this silence, is it me who breaks the law or is it Jyske bank. Are you a journalist, then here is a good report on corruption, camaraderie between Denmark’s judges, lawyers and banks, which is the hidden form of corruption, it is also about the Danish state is covering the criminal banks, which the authorities themselves do businesswith, instead of launching a investigation and criminal prosecution, which in the worst case can closed Jysk Bank, if the Danish laws and regulations apply to Danish banks.

Nok Denmark’s mest kriminelle bank, må uden tvivl være Jyske Bank.

🙈🙉🙊

If Jyske Bank does not respond because the customer is right and it is made public, the Danish Financial Supervisory Authority must revoke Jyske Bank’s license to conduct banking business in Denmark. Or as a minimum, the Danish FSA will be forced to put Jyske Bank under stricter supervision.

WHY ARE YOU ALL SILENT, THIS IS NOT A HUGE SCANDAL FOR ALL OF DENMARK.

 

🎥🎥🎥🎥🎥

Kopi af facebook opslag.

https://www.facebook.com/JyskeBank.dk/

I WANT YOUR HELP TO STOP DANISH BANK’S USE OF CORRUPTION IN DENMARK.

 

And I would like everyone of you to investigate, whether it is me who commits criminal acts, as for example Philip Baruch from Jyske Bank and the Lund Elmer Sandager wrote on the letter the 1 February 2019. by writing about Jyske Bank’s various crimes, and that my campaigns against Jyske Bank which also includes Jyske Banking cars, where one now is permanently parked on Gammel Kongevej no. 136. Frederiksberg. here it will remain until Monday the 23rd of May 2022.

“Where it will run a round and come back, and be parked again in front of Jyske Bank Boxen”

 

You are all welcome to ask questions to me and to Jyske Bank, because what is this for?

😁

Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TR

3 maj. 2021. Forløbet er disse 2 Jyske Bank biler klar til at blive sat foran, en af Jyske Bank afdelingerne.

27 april.  2022 kl. 13.00 mail.

Kære alle sammen og ikke mindst Jyske Bank A/S og dig Anders Christian Dam der modtager denne her mail. “Lidt er rettet og tilføjet i min dagbog BANKNYT.”

Hele forside på BANKNYT er med, så pas på med at trykke på print alt knappen.

 

Kære alle sammen som modtager denne her mail.

Vil i gerne være søde at hver især at undersøge om det er mig som begår strafbare handlinger, som eksempelvis Philip Baruch skrev 1 februar 2019. ved at skrive om Jyske Banks forskellige forbrydelser, og at mine kampagner der også omfatter Jyske Bank bilerne, hvor den ene nu er parkeret på gammel Kongevej nr 136. Hvor den vil blive stående frem til mandag den 23ende maj 2022.

Herefter kører den en lille tur, og finder en ny plads.

😭

 

Hvis i mener at Philip Baruch fra Jyske Bank A/S og Lund Elmer Sandager advokater har ret i at jeg ikke må skrive at Jyske Bank laver bedrageri og dokumentfalsk med mere.

Vil i så ikke alle sammen hjælpe Jyske Bank A/S med at politianmelde mig Carsten Storbjerg Skaarup for injurier og bagvaskelse af Jyske Bank A/S

Men undersøg nu lige mine påstande og beviser inden i hjælper Jyske Bank A/S yderligere.

Hvis jeg har ret, hvilket jeg har god grund til at tro, hvorfor vil i så ikke hjælpe mig mod Jyske Bank, ?

Er det kammerateri at dække over Jyske Bank.

 

🙈🙊🙉

Stol IKKE på Jyske Bank. Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDIC

Jyske Bank bilen i Helsingør.

Jyske Bank A/S
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg.

 

Anders Dam det her er personligt, det er dig i mod mig Carsten Storbjerg Skaarup.

Du ved jeg ikke ønsker at hænge dig og dine advokater med flere ud, som du har skrevet til retten at jeg gør, i den sag som selskabet Storbjerg Erhverv ApS føre mod Jyske Bank A/S

 

Da du stadig ikke har svare på nogle mine henvendelser, som jeg kontinuerligt har skrevet til dig siden maj måned 2016. altså med dit navn på Anders Christian Dam, så bliver jeg ved og ved og ved.

😆

Jeg opfordre dig Anders Dam til en offentlig debat, hvor jeg medbringer mine beviser for mine påstande mod Jyske Bank A/S.

Så kan du CEO Anders Dam, medtage alle dine advokater “tænker Lund Elmer Sandager advokater Kristian Ambjørn Buus Nielsen og Martin Nielsen samt Morten Ulrik Gade fra Jyske Bank juridisk afdeling.

🤝💰

Og tag også gerne de korrupte Lundgrens advokater med.

Det var dem Jyske Bank formentlig med din medvirkende Anders Christian Dam og mindst også Philip Baruch, som jeg tænker var nogle af de der var BAGMÆND til at Jyske Bank A/S bestak Lundgrens advokater, til ikke at fremlægge klientens anbringer mod Jyske Bank A/S

💰🤝

ANDERS DAM TØR DU.
Så tager vi en offentlig debat om Jyske Bank har lavet bedrageri og dokumentfalsk med mere, eller om Jyske Banks modsat det jeg skriver og siger, ikke har overtrådt nogle regler og love.

Men selvfølgelig Anders Dam, kun hvis du tør mødes til en offentlig debat, om det jeg skriver og påstår.

 

Hvis du Anders Christian Dam ikke tør møde mig, og altså ikke på TV. Tør møde mig hvor vi kan gennemgå de forskellige straffelovs overtrædelser, sammen med de andre love som jeg skriver at Jyske Bank har overtrådt.

🐥

Altså hvis du Anders Christian Dam er en kylling, så skal du gøre som hidtil, nemlig at gemme dig bag dine magtfulde kammerater.

🐣

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

 

Jeg skal også samtidig venligst anmode dig Anders Dam, om at skrive til selskabet der føre sag mod Jyske Bank A/S og til selskabets advokat, at du Anders Dam og Jyske Bank A/S sammen med Lund Elmer Sandager advokater, er kommet til at blande mig Carsten Storbjerg Skaarup og min lille private dagbog sammen med mine private mails til dig, og Jyske Bank A/S ind i jeres lille sag.

Min fortælling er sideløbende og fortsætte også efter sagen har været i EU domstolen.

🗣️

Anders Christian Dam og jer andre, hvis i mener i bliver udsat for injurier og bagvaskelse.

Så gentager jeg igen hvad jeg har skrevet og sagt mange, mange gange.

I altså Anders Dam, du skal naturligvis kontakt politiet, for måske politiet gerne vil og må hjælpe Jyske Bank mod mig.

Jeg er jo nok en lille smule drille syg, og det kan ingen gøre noget ved det, jeg skriver blot sandheden.

Desværre måtte eller ville politiet ikke udsættes Jyske Bank A/S for efterforskning og strafforfølgning, da det er politisk.

Altså at dække over Jyske Banks forskellige strafbare forbrydelser.

Mine beviser for at Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet er elles ret gode.

🙈🙉🙊

Når jeg privat skriver om sagen, er det fordi jeg er anpartshaver i sagsøger’s anpartsselskab, og mine private Facebook opslag og videoer med mere, der er med advarsel og kampagner mod Jyske Bank, som hverken sagsøger i sagen, eller sagsøgeren’s direktør eller sagsøger’s advokat har noget med at gøre.

Jeg skal anmode dig Anders Christian Dam og Jyske Bank A/S om at forstå.

At mine kampagner mod Jyske Bank A/S og dig selv Anders Dam, det er helt alene mig Carsten Storbjerg Skaarup som står bag.

Det er således mine private videoer du har brugt i sagen mellem dig / Jyske Bank og Storbjerg Erhverv ApS

Alle rettigheder til opslag og mine videoer som eksempelvis er delt her på YouTube, er naturligvis mine, men du og andre må gerne dele dem.

https://youtube.com/channel/UCf1owc-4O07QL21cc5Zn0bQ

😆🤣

“Der er en tale fejl på den seneste video, jeg siger at Jyske Bank er verdens bedste til bedrageri eller sådan noget, det kan jeg ikke vide, da det ville komme an på en konkurrence, men dygtige til bedrageri, det er Jyske Banks medarbejdere.”

Alle videoer, opslag og mails det er mine og mine alene, disse er uafhængig af Jyske Bank og deres sag med selskabet Storbjerg Erhverv ApS

🤧

Hvis du Anders Christian Dam, eller nogle af de mange personer som jeg har skrevet og nævnt siden 2016. på og i mine opslag, som på siden www. banknyt. dk, har nogle problemer med det jeg skriver eller siger, så er det mig Carsten Storbjerg Skaarup i skal kontakte.

I skal ikke som Jyske Bank flere gange har gjort, skrevet til domstolen i den sag som selskabet Storbjerg Erhverv ApS føre mod Jyske Bank A/S

Og der nærmest tuder over for retten, at jeg hænger Jyske Bank A/S og de medarbejdere der har været medvirkende til Jyske Banks forskellige forbrydelser ud.

🗣️

Jeg skriver og siger bare hvem der for Jyske Bank A/S har stået bag omfattende kriminalitet mod bankens kunde.

Hvis ikke de nævnte mener de har lavet dokument falsk, bedrageri udnyttelse bondefangeri fuldmagtsmisbrug, misbrug af bankens adgang til tinglysningsretten og meget mere, så må de klage.

I kender beviserne og jeg har skrevet det i opslagene siden 2016.

😭

Hvis i har nogle problemer med det jeg skriver og siger, så er det mig og kun mig Carsten Storbjerg Skaarup i skal tale med.

Har jeg skrevet noget som ikke er sandt, så tal med mig, hvis jeg fejlagtigt har skrevet noget som ikke er sandt, så vil jeg gerne rette og sige undskyld, men 🤫🤐 tavshed er ikke til nogen som helst hjælp.

🤐

Anders Christian Dam du er stadig velkommen til at føre en injurier sag hvis du tør, jeg spiller med åbne kort, så du og i ved hvad i er oppe mod.

Jeg er nok ikke som de andre Jyske Bank sikkert også har snydt og bedraget, hvis i syntes det her er sjovt og det er nemt at snyde og bedrage bankens kunder, eftersom den danske stat og myndighederne herunder

Finanstilsynet, Statsministeriet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Nationalbanken, Domstolsstyrelsen, Rigspolitiet, Anklagemyndigheden, Statsadvokaten osv.

Alle ved at ingure mine henvendelser, og på den måde stikker hoved i jorden, og derved dækker over den økonomiske kriminalitet som Jyske Bank A/S bevidst og bevisligt står bag.

🤫🤐

Anders Christian Dam du har flere muligheder.

Du kan skamme dig, men det her er jo bare sjovt.

1. Hold fortsat mund og gem dig.

2. Indrøm dine fejl og gå af.

3. Du kan også føre en injurier sag mod mig Carsten Storebjerg Skaarup for bagvaskelse af Jyske Bank, flere dommerne er jo i forvejen med til at dække over Jyske Banks bedrageri og bestikkelse af Lundgrens advokater.

4. Du kan jo også prøve at tale med mig, det kaldes for dialog og samtale, hvilket er for at undgå misforståelser og konflikter.

😭

Anders Dam du bør ikke lade dit had til mig gå ud over dine ansatte, for hvorfor udsætter du dine ansatte for mine små drillerier og mobning af Jyske Bank.

Hvad skal det til for, altså at du Anders Dam er grunden til at mine kampagne biler bliver parkeret lige foran indgangen til Jyske Banks forskellige afdelinger.

Forløbet er Jyske Bank på Gammel Kongevej nr 136. Besøgt af min første Jyske Bank bil, den som har kørt med kampagner siden nov, 2015.

Jeg ved at kunder i Jyske Bank og andre har taget billeder og så sendt dem til Jyske Bank.

Med spørgsmål hvad er det her.

📞

Ja hvad er det her for noget Anders Dam, tal med mig og få det til at gå væk, for det forsvinder ikke af sig selv.

Og naturligvis opfordre jeg dig igen, Anders Christian Dam løs dette her lille problem, og sæt derefter dit mandat frit.

Husk det her er din skyld Anders Dam, du skulle have talt med mig allerede i 2016, istedet for at prøve at tage mit private hus, min udlejning’s ejendom og min lille virksomhed, samt mine domæner som

www. tyv. dk .
www. banknyt. dk osv. fra mig.

🚓🎈

Det er ikke for sent, men det er kun dig som kan stoppe mine tiltagende kampagner mod Jyske Bank, men igen Anders Dam det er dig selv som bestemmer hvordan Jyske Bank skal handle og behandle deres kunder.

Det er Jyske Banks fundament, Jyske Banks troværdighed, hvem vil vil stole på en bank, som bevisligt laver bedrageri, dokument falsk, bondefangeri, fuldmagtsmisbrug, bestikkelse, lyver ja lyver Anders Christian Dam.

Der er brug for at nogle skriver om Jyske Banks forskellige forbrydelser, men da alle andre har fået mundkurv på, eller bare ved medvirkende eller kammerateri dækker over den økonomiske kriminalitet som Jyske Bank bevisligt står bag.

Mig kan i ikke stoppe.

🚓
🤣

Forbehold for skrive og stavefejl.

🎥

27 april 2022. 4 billeder vedhæftet til Jyske Bank og deres mange medhjælpere til bankens bedrageri.

Med venlig hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5.
3100 Hornbæk

+4522227713

🗣️👂

carsten.storbjerg@gmail.com
banknyt@gmail.com
bankingnews.press@gmail.com

www. banknyt. dk rettet 27-04-2022. Time 10.35

🤐

Se det her i Google link.
HER FINDER DU DEN ORIGINALE MAIL TIL JYSKE BANK A/S SOM ER DELT.

https://www.google.com/search?q=banknyt.dk+Jyske+Banks+forskellige+forbrydelser+&client=ms-android-motorola-rev2&sxsrf=ALiCzsZJyIFcsU-SrZva9T-j_6TI4z31Zw%3A1651132355308&ei=w0dqYpGjEvSQxc8P6be5gAI&oq=banknyt.dk+Jyske+Banks+forskellige+forbrydelser+&gs_lcp=ChNtb2JpbGUtZ3dzLXdpei1zZXJwEAMyBQgAEKIEMgUIABCiBDIFCAAQogQyBQgAEKIEOgcIIxCwAxAnOgcIIxDqAhAnOg0ILhDHARDRAxDqAhAnOgQIIxAnOgQIABBDOgsIABCABBCxAxCDAToOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6BAguEEM6CwguEIAEELEDENQCOggILhCABBCxAzoICAAQgAQQsQM6BQgAEIAEOgsILhCABBDHARCvAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6EAguEIAEELEDEMcBENEDEAo6BwgjELACECc6BwghEAoQoAE6BQghEKABSgQIQRgBUO41WKncAWCq6QFoAXAAeACAAZYDiAHZGpIBCDQuMTcuNC0xmAEAoAEBsAEPyAEBwAEB&sclient=mobile-gws-wiz-serp

👂😖

Denne her mail er sendt til disse personer, og et par aviser, og hvorfor ingen regere det må du gerne spørge alle de som har modtaget denne her mail 27-04-2022 som.

🗣️

Alt jeg skriver er FAKTUM.

ALTSÅ DEN FAKTUELLE SANDHED OM JYSKE BANKS OMFATTENDE KRIMINALITET, OG HVIS JYSKE BANK, ANDERS DAM, LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER SOM PHILIP BARUCH, KRISTIAN AMBJØRN BUUS NIELSEN ELLER ANDRE.

Også de der for Jyske Bank A/S har stået bag, altså har udsat min virksomhed for million bedrageri, med henvisning til det jeg har skrevet og sagt gentagne.

JYSKE BANK HAR VED HJÆLP AF FLERE SAMMEN I FORENING, FOR JYSKE BANK A/S LAVET OG ELLER BRUGT, OG VÆRET I OND TRO FOR AT BRINGE JYSKE BANKS KUNDE I EN FORVILDELSE.

SÅ AT JYSKE BANK BEDRE KUNNE UDSÆTTE KUNDEN FOR ORGANISERET BEDRAGERI.

1. Bedrageri.
2. Bondefangeri.
3. Dokument falsk.
4. Vildledning.
5. Udnyttelse.
6. Lyver.
7. Vanhjemmel.
8. Bestikkelse / returkommission.
9. Retsmisbrug.
10. Misbrugt adgang til Tinglysningsretten.
11. Fuldmagt misbrug.
12. Ond tro.

AT KUNDEN FIK EN STØRRE HJERNEBLØDNING OG VAR SYG I 5 ÅR. HOLDT IKKE JYSKE BANKS MEDARBEJDERE TILBAGE FOR AT LAVE GROFT BEDRAGERI.

🥵

Jeg Carsten Storebjerg Skaarup siger og skriver at, bag den omfattende kriminalitet, hvilket det er, eftersom der er tale om bedrageri der er udført sammen med flere ansatte i Jyske Bank, disse som sammen i forening har udsat Jyske Banks kunde for million svindel, denne svindel og bedrageri er udført og har kunne fortsættes ved hjælp af mindst, disse nævnte virksomheder.

Lund Elmer Sandager advokater.
Lundgrens advokater.

Jeg er faktisk bange for at Rødsten advokater fra Århus også er blevet bestukket af Jyske Bank, på et tidspunkt efter 2016. Til ikke at fremlægge klientens nye svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S.

🤝

Men jeg kan kun bevise at.

FAKTUM og hvad der er beviser for.

Rødstenen advokater forsøgte at hæve sagen mod Jyske Bank A/S bag om ryggen på klienten.

Rødsten advokater ville ikke svare på om Rødstenen advokater har fremlagt klientens nye opdagelser, hvilket afbryder forældelsesfrist, som at Jyske Bank har løjet, har lavet svig, har lavet falsk, har været i ond tro, har fuldmagt misbrug, med mere.

Derfor spørger jeg Rødstenen advokater i Århus om mine nye anbringer er blevet fremlagt for domstolen, Rødstenen advokater vil ikke svare, og jeg må derfor have en ny advokat til at skrive til Rødsten advokater om disse har fremlagt de anbringender med beviser for svig og falsk med mere var blevet fremlagt for domstolen, Rødsten advokater svare nu den nye advokat.

At Rødstenen advokater ikke har fremlagt nogle af de mange nye svig og falsk anbringer mod Jyske Bank, og at det har 2 advokater fra Rødstenen aftalt med mig Carsten Storebjerg Skaarup, og henviser til en tidligere telefon samtale.

Hvor Rødstenen advokater påstår at det telefonisk er aftalt at hæve sagen mod Jyske Bank A/S

Her har jeg så beviser for at Rødstenen advokater lyver overfor den nye advokat, eftersom samtalen er optaget, har jeg beviser for at Rødsten advokater har løjet over for den anden advokat.

Dette er altsammen medtaget i klagen over de korrupte Lundgrens advokater.
Delt på Banknyt 05-06-2020.

🤝💰
🥵

Men at advokat samfundet / advokat nævnet ved kammerateri, og mindst ved Højesterets dommer Kurt Rasmussen, advokat Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert advokater, Birgitte Frølund fra Horten advokater, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbrugerklagenævnet og Henrik Hyltoft fra Dansk Erhverv, samt Martin Lavesen fra DLA Piper advokater der alle har medvirket, ved at dække over de korrupte Lundgrens advokater.

Lundgrens advokater som var blivet bestukket af Jyske Bank A/S til at holde klienten uden af sagen, og modarbejde klientens anbringer mod Jyske Bank blev fremlagt for domstolen.

Advokat nævnt mener ikke klienten i sagen mod Jyske Bank, som Lundgrens advokater er blevet købt af, har noget krav på at få udleveret hverken

Retsbøger, sagsøger’s processkrifter, sagsøgtes processkrifter, eller at kunne vælge vidner, at få lov at godkende indholdet i processkrifter, at blive besvaret når klienten stiller spørgsmål.

🤝🤝🤝🤝

Advokat nævnt har 30-06-2021. Vedtaget at det alene er advokaten som bestemmer hvad klienten må have af anbringer og påstande, og at det ikke kommer klienten ved at klientens advokat firma også har fået ansættelse i sagsøgte Jyske Bank.

Advokat samfundet vil ikke dele klagen eller afgørelsen da advokat nævnet ved højesteretsdommer KURT RASMUSSEN og Advokat samfundet ved Martin Lavesen fra DLA Piper advokater, ønsker at skjule denne afgørelse.

🤝💰

Efter at Jyske Bank A/S bestak Lundgrens advokater med Returkommission i en rådgivnings opgave for salg af ejendomme til omkring 600.000.000 dkk.

Undlod Lundgrens advokater at svare klienten.

Lundgrens tilbageholdte retsbøger for klienten.

Lundgrens tilbageholdte processkrifter for klienten, dem som Lundgrens advokater selv lavede uden om klienten, og som lundgrens ikke ville have at klienten fik kendskab til.

Lundgrens advokater tilbageholdt også processkrifter som Jyske Bank indledende til retten, da Lundgrens advokater ikke mente at klienten måtte havde kendskab til sagsøgte Jyske Banks processkrifter, hvorfor klienten bliver holdt helt ude af sagen.

Lundgrens advokater tilbageholdt oplysninger overfor klienten at Jyske Bank har ansat Lundgrens, og det kort efter klienten ansatte Lundgrens til at fremlægge klientens svig og falsk anbringer mod Jyske Bank, dette sammen arbejde mellem Lundgrens advokater og Jyske Bank A/S skjulte Lundgrens advokater overfor klienten.

Lundgrens advokater fremlagde i tiden hvor Lundgrens advokater skulle føre klientens svig og falsk sag mod Jyske Bank, ikke en eneste af klientens anbringer der mod Jyske Bank A/S samtidig med at Lundgrens advokater vildledte klienten til at stole på Lundgrens, som altså var blevet bestukket af Jyske Bank, og derfor holdte klienten helt ude af sagen.

Dette er blot nogle af de forskellige klage forhold mod Lundgrens, der kræver 232.000 dkk for at være korrupte og iloyale advokater.

🤝💰💰🤝

At så advokat nævnet ved Højesterets dommer Kurt Rasmussen, advokat Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert advokater, Birgitte Frølund fra Horten advokater, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbrugerklagenævnet og Henrik Hyltoft fra Dansk Erhverv, frikendte Lundgrens advokater i alle 27 klage forhold.

Med begrundelsen at det er advokaten, som ved hvad der bedst for klienten, og det er ikke en overtrædelse af god advokat skik.

Som da lundgrens advokater valgte ikke at ville udlevere klienten kopi af retsbøger.

Eller at Lundgrens advokater tilbageholdte Jyske Banks processkrifter.

Eller at Lundgrens advokater tilbageholdt klientens processkrifter mod Jyske Bank, så klienten ikke vidste noget om hvad Lundgrens advokater fremlagde.

Og meget mere.

🤝🤝🤝

Vi taler om korruption og kammerateri på det allerhøjeste niveau i Danmark.

Dette ønske man fra alle sider at dække over, hvorfor ingen regere over mine henvendelser eller opslag.

Vi har med den nok største skandale i Danmark, som er en hån mod dem, der af de største danske virksomheder bliver udsat for økonomisk kriminalitet.

🤝🤝🤝

Højesterets dommer Kurt Rasmussen, advokat Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert advokater, Birgitte Frølund fra Horten advokater, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbrugerklagenævnet og Henrik Hyltoft fra Dansk Erhverv.

Mener heller ikke at det kom klienten ved at Lundgrens advokater havde taget mod en opgave for Jyske Bank, en sag, der nok har givet Lundgrens advokater et honorar på 20.000.000 dkk. Betalt af Jyske Bank.

🤝💰💰💰🤝

Derfor siger jeg at Kurt Rasmussen, advokat Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert advokater, Birgitte Frølund fra Horten advokater, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbrugerklagenævnet og Henrik Hyltoft fra dansk erhverv har medvirket til at dække over de korrupte Lundgrens advokater.

🤝🤝🤝🤝🤝
🗣️🚓🎥

Selve det bedrageri som Jyske Bank har lavet, er udført ved direkte eller indirekte hjælp fra mindst disse nævnte.

Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Lars Aaqvist, Morten Ulrik Gade, Birgit Buch Thuesen, Philip Baruch, Kristian Ambjørn Buus Nielsen, Anders Christian Dam og mange flere

Alle sammen som direkte eller indirekte har udført og eller hjulpet Jyske Bank A/S med at udsætte kunder for organiseret kriminalitet.

🤫🤐

HVIS I MENER DET ER MIG SOM LYVER, ALTSÅ AT JYSKE BANK A/S OVERHOLDER ALLE REGLER OG LOVE.

SÅ SKAL I BARE KONTAKTE POLITIET, SOM HAR MODTAGET MAILEN OG SÅ ANKLAGE MIG CARSTEN STORBJERG SKAARUP FOR INJURIER.

🤫

Mailen 27 april er sendt til disse og opslag her på facebook bliver også her 28 april delt med mindst disse mail adresser, og til personer og instanser bag.

direktion@jyskebank.dk
juridisk@jyskebank.dk
martin.nielsen@jyskebank.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
“”Kristian Ambjørn Buus-Nielsen”” • kbn@les.dk
Philip Baruch • pb@les.dk
Statsministeriet • stm@stm.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
fm@fm.dk
nationalbanken@nationalbanken.dk
kf@nationalbanken.dk
Dan Terkildsen Lundgren Advokater • DAT@lundgrens.dk
REU@ft.dk
folketinget@ft.dk
postkasse@advokatsamfundet.dk
Postkasse – Klagesagsafdelingen • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
frederiksberg@jyskebank.dk
privateksklusivkbh@jyskebank.dk
pa@mailreal.dk
Anja Dam Rasmussen • AnjDam@erst.dk
ean@naevneneshus.dk
Jura og Forretning • jur@domstolsstyrelsen.dk
kmj@atp.dk
jakob.ellemann-jensen@ft.dk
pernille.vermund@ft.dk
christian.rabjerg.madsen@ft.dk
mette.abildgaard@ft.dk
marlene.ambo-rasmussen@ft.dk
simon.ammitzboll@ft.dk
kirsten.normann.andersen@ft.dk
ida.auken@ft.dk
liselott.blixt@ft.dk
morten.messerschmidt@ft.dk
pso@nationalbanken.dk
mads.lebech@apmollerfonde.dk
media@lego.com
JGN@lundgrens.dk
EMW@lundgrens.dk
atv@lundgrens.dk
ths@lundgrens.dk
tkr@lundgrens.dk
shi@lundgrens.dk
sdr@lundgrens.dk
pem@lundgrens.dk
pcc@lundgrens.dk
pbn@lundgrens.dk
pmo@lundgrens.dk
nri@lundgrens.dk
nwk@lundgrens.dk
ngh@lundgrens.dk
nbs@lundgrens.dk
mg@lundgrens.dk
mma@lundgrens.dk
mki@lundgrens.dk
lkj@lundgrens.dk
kra@lundgrens.dk
djur@lundgrens.dk
csc@lundgrens.dk
ama@lundgrens.dk
afw@lundgrens.dk
danskbank@danskebank.dk
bankdata@bankdata.dk
mac@jyskebank.dk
lbj@jyskebank.dk
heidi.skovbjerg@jyskebank.dk
dip@jyskebank.dk
helle-hansen@jyskebank.dk
avw@jyskebank.dk
ahk@jyskebank.dk
hoejsgaard@jyskebank.dk
lillevang@jyskebank.dk
johnny.christensen@jyskebank.dk
clm@jyskebank.dk
beo@cbs-executive.dk
ala@70151000.dk
rina.asmussen@gmail.com
kn@skovadvokater.dk
nicolai-hansen@jyskebank.dk
Casper Dam Olsen • Casper-dam@jyskebank.dk
jkh@jyskebank.dk
kirkeby@jyskebank.dk
Tina Agergaard • AGERGAARD@jyskebank.dk
sw@jyskebank.dk
\\ • frank.ryan@dlapiper.com
simon.levine@dlapiper.com
andrew.darwin@dlapiper.com
nh@naevneneshus.dk
mail@kromannreumert.com
saoek@ankl.dk
SAK@ankl.dk
metnie@danskebank.dk
<NSJ@politi.dk> • nsj@politi.dk

Hvis i som modtager kopi af dette her opslag på Facebook, har nogle indsigelser, eller problemer med det jeg skriver.

Så må i endelig ringe til mig på +4522227713

De aller bedste hilsner

Jeres yndlings offer.

 

Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5
3100 Hornbæk

Danmark DK

 

As you can see, the corrupt Lundgren’s lawyer partner company has chosen together to block my email.

This blocked my email for inquiries, also in the case that Lundgren’s lawyers have sued my company for, as Lundgren’s lawyers demand DKK 232,000 to counteract the client’s fraud and a false plea against Jyske Bank was presented to the court.

And that even though Lundgren’s lawyers have accepted the bribe that Jyske Bank has paid Lundgren’s lawyers, in order not to present the client’s, ie my company’s plea against Jyske Bank A / S.

Lundgrens advokater ønsker ikke at læse om at dette advokat firma er korrupte, og at Lundgrens advokater har taget mod bestikkelse, for ikke at fremlægge klientens anbringer mod den virksomhed”JYSKE BANK” der har bestukket Lundgrens advokater.

In the case that Jyske Bank writes about here, Jyske Bank is about being able to keep the money Jyske Bank has taken, by used forgery, and fraud to cheat the customer, by sad that the fraud was not discovered within 3 years. This is how Jyske Bank works, and it is quite important to share with the public. Also to warn other nations, and warn against the corruption and camaraderie that rules Denmark. It is sad that even the Danish authorities, cover criminal companies that, like Jyske Bank, have proven organized crime, which emphasizes that Denmark has major problems with corruption and bribery at the highest level. Therefore, not a single one has dared to talk to me to date, as everyone also knows the Danish government and Prime Minister Mette Frederiksen that I have watertight evidence of Jyske Bank’s organized fraud When customers in Denmark are up against the criminal Danish Bank, like Jyske Bank, which enjoys support from the Danish state and authorities, it is important that i write about Jyske Bank’s business methods. Just because Jyske Bank writes in a pleading in the case that is pending in the High Court, it has nothing to do with my campaign. I am a private person who Jyske Bank has exposed to serious crime, this crime covers the Danish state, why i think it is my duty to warn other countries, that in Denmark there is corruption and camaraderie, which helps to limit legal certainty, when the largest Danish companies commit fraud If Jyske Bank does not like my notices and campaigns, then they must talk to me, they can call +4522227713

3/14. April 2022. Stemningsbilleder fra Jyske Bank Boxen.
Jyske Bank bilen med nye og kraftigere reklamer for Jyske Banks forskellige forbrydelser mod bankens kunder, og i sadeleshed en advarsel mod de korrupte Lundgrens advokater.

 

Lundgrens advokater ved.

( Indsætter navne og link til flere informationer. )

 

 Har blokeret min mail.

Og det samtidig med at Lundgrens advokater fører sag mod min virksomhed, for at få rettens ord for, at Lundgrens advokater skal have 232.000 dkk.

 

1. For at modarbejde klienten.

2. For at tilbageholde processkrifter for. Klienten, det processkrift som Lundgrens advokater selv lavede i sagen mod Jyske Bank, uden at klienten måtte få sine påstande mod Jyske Bank fremlagt.

3. For at tilbageholde sagsøgte Jyske Banks processkrifter for klienten.

4. For ikke at ville svare klienten.

5. For at tilbageholde retsbøger for klienten.

6. For at opfordre klienten til at fortsætte med at lave anti reklamer mod Jyske Bank og Lund Elmer Sandager, og det samtiden og efter at Jyske Bank ved Philip Baruch skrev at det var strafbar handling at lave reklame, til skræk og advarsel mod Jyske Bank A/S

7. For at tilbageholde breve sagsøgte skrev, som dette fra klagen over de korrupte Lundgrens advokater. Klagens bilag 55.

Her kan du læse hele klagen over de korrupte Lundgrens advokater, der lod sig bestikke af Jyske Bank A/S til ikke at fremlægge nogle af klagers / sagsøger’s påstande mod Jyske Bank A/S. Klagen er fra 05-06-2020. og klagen’s bilag kan ses her i LINKET.

Og meget mere, ialt 27 klage forhold som hverken

Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, fra domstolsstyrelsen og advokater som Birgitte Frølund fra Hjorten Advokater. / Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert Advokater. / Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbrugerklagenævnet. / Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv.

Og heller ikke advokat nævnets formand Martin Lavesen fra DLA Piper Advokater tolker at det nogle af de 27 klage forhold, i klagen 5 juni 2020. er nogle overtrædelser af god advokat skik, og det selv om Lundgrens advokat partnerselskab ved partner Dan Terkildsen er udeblevet, og har ikke svaret på en eneste af de 26 opfordringer, som klager og sagsøger i sagen mod Jyske Bank A/S har skrevet til advokat nævnet, og også skrevet at det skal have processuelt skade virkning, ikke at svare.

 

 

Når der ikke er en overtrædelse af god advokatskik, er det så direkte at forstå, som at være god advokatskik.

Venligst ret mig Carsten Storbjerg Skaarup, hvis jeg har misforstået advokat nævnet har afgjort dette, nedenfor, ikke er en er en overtrædelse af god advokat skik.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvad en klient må få fremlagt af påstande og anbringer.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvilket beviser en klient må få fremlagt til klientens påstande og anbringer.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokaten ændrer i klientens påstand, hvis en klient påstår noget er usandt, falsk, eller ugyldig, så må advokaten gerne ændre klientens påstand til det modsatte.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare på klientens henvendelser.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgers processkrifter med klienten.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgtes processkrifter med klienten.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke deler alle retsbøger med klienten.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder advokaten om det.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder både advokaten men også domstolen om det.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At selv om advokater har bekræftet mundtligt, ”eller med optagelse” for deres klienter, at disse advokater ikke fremlægger noget for retten, uden klienten er helt enig med advokaten, advokater må gerne efterfølgende fremlægge påstande, som ikke er sammenligneligt med klientens påstande.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer i klientens anbringer, selv om klienten har skrevet til advokaten, du må intet fremlægge for domstolen, uden at jeg ”klienten” har godkendt det.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer klientens anbringer, også uden at oplyse klienten noget om det. altså advokater behøver ikke at dele noget af det som advokaten fremlægger.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater indkalder andre vidner end dem klienten har sagt, også uden at oplyse klienten noget om det.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater fjerne klientens vidner, også uden at oplyse klienten noget om det.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater laver litterings rod, ved fremlæggelse af bilag.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater vildleder klienten.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skriver ydelser på en klient, så som taxa regninger på en klient, selv om det ikke vedrører klienten.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare klienten på spørgsmål der omhandler spørgsmål, hvorvidt andre advokater fra samme advokatkontoret, måtte have arbejder for den samme virksomhed, som klientens advokaten er ansat til at fremlægge en svig og falsk sag imod.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare deres klienter på spørgsmål, og som advokaten bagefter tager honorar / betaling for ikke at svare på det deres klienter spørge om.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skjuler overfor deres klienter, at retten har skrevet til advokaten, retten vil se bort fra klientens egne fremlagte skriftlige vidneforklaringer, med klientens påstande og bilag som understøtter klientens forklaring, hvilket klienten selv sendte til retten, efter advokaten selv glemte at fremlægge klientens påstande.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat opfordrer en klient, til at fortsætte med at udføre handlinger, som modpartens advokat i en sag, har skrevet til klientens advokat er strafbar handling.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat tilbage holder breve for klienten, hvori klienten beskyldes for at begå strafbar handling, eftersom advokater ikke behøver oplyse klienten om at klienten, beskyldes for at for at overtræde straffeloven.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At bryde tavshedspligten ved i retsforhold, ikke at skjule mail adresser som er sendt Bcc. og som klienten ønsker skjult.

Hverken advokatsamfundet eller advokatnævnet ønsker ikke at kommentere deres tolkning af de advokatetiske regler.

Advokater må således gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført, med henvisning til klagen 05-06-2020. selve klagen 2020-1932. og BILAG til klagen. og de 27 klagepunkter og afsluttende svar med de 26. opfordringer som Lundgrens ikke ville svare på.

 

Kort sagt, advokat nævnet / advokatsamfundet, har 30 juni 2021.

Ved disse 5 medlemmer af advokat nævnet, Højesterets dommer Kurt Rasmussen,

 Advokat Birgitte Frølund,

 Advokat Jens Steen Jensen,

 Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard,

 Henrik Hyltoft,

Hvilket Martin Lavesen støtter op om.

Herunder kan du se hvilket medlemmer af advokatnævnet og advokat samfundet, som siger at det var i orden at Jyske Bank A/S reelt har bestukket Lundgrens advokater, til ikke at fremlægge klientens anbringer mod sagsøgte Jyske Bank.

 

Disse nævnet medlemmer, mener ikke der var noget galt i at EFTER en klient 5 februar 2018. Reelt ansætte Lundgrens advokater, ved partner Dan Terkildsen, til at fremlægge klientens svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S.

Og at Jyske Bank A/S så kort tid efter 5 februar 2018, også ansætter Lundgrens advokater, til at rådgive Jyske Bank A/S i en handel til 600.000.000 dkk. Hvilket antages at have givet Lundgrens advokater en indtægt fra Jyske Bank på omkring 20.000.000 dkk.

 

Disse nævnet medlemmer, mener heller ikke der var noget galt i, og det ikke er en overtrædelse af god advokat skik.

At Lundgrens advokater efterfølgende, sagsøgte Jyske Bank også ansatte Lundgrens advokater, ikke fremlagde en eneste af klientens anbringer og påstande mod Jyske Bank A/S.

Advokatnævnet har udtalt at klienten må stole på at advokaten gør det advokaten.

Altså som her hvor Lundgrens advokater mente det var bedst for klienten.

I klientens / klagers tilfælde.

At Lundgrens advokater har modarbejde klientens anbringer mod Jyske Bank blev fremlagt for domstolen.

At Lundgrens tilbageholdte retsbøger for klienten, da ikke kom klienten ved.

At Lundgrens ikke ville fortælle klienten, at de at klientens svig og falsk anbringer, samt ond tro anbringer som klienten troede var blevet fremlagt, aldrig har været medtaget af Lundgrens advokater i sagen mod Jyske Bank A/S.

At Lundgrens skjulte og tilbageholde flere processkrifter for klienten, både sagsøger’s processkrifter som klienten ikke måtte have indflydelse på, fordi det ikke kom sagsøger ved hvad Lundgrens advokater fremlagde i sagen mod Jyske Bank.

At Lundgrens også tilbageholdt sagsøgte’s processkrifter overfor klienten / sagsøger.

At Lundgrens skjulte overfor klienten, at Lundgrens advokater efter at klienten 30 januar 2018. havde antaget Lundgrens advokater til at fremlægge en sag mod Jyske Bank hvor der er flere forhold af svig, efterfølgende bliv Lundgrens, og det kort tid efter også ansat af sagsøgte Jyske Bank, til at hjælpe Jyske Bank i en sag med en værdi for Lundgrens advokater på op mod 20 millioner danske kroner.

 

Lundgrens tilbageholdte efterfølgende, alle klientens anbringer mod Jyske Bank A/S for retten, og vildledte klienten til at stole på at Lundgrens advokater ville hjælpe klienten, samtidig med at Lundgrens advokater modarbejde klienten, og undlod at svare klienten, og dermed holdte klienten helt ude af sagen mod Jyske Bank, som Lundgrens advokater samtidig skjulte at Lundgrens advokater selv lavede arbejde for.

At Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen efter at Klienten ansatte Lundgrens Advokater dem 5 februar 2018, skriver et direkte spørgsmål til Dan Terkildsen Lundgrens advokater. Hvor klienten og sagsøger den 20 september 2019. spørger om Lundgrens advokater arbejder, eller har arbejdet for sagsøgte Jyske Bank A/S. Hvilket Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen nægtede at svare på.

Og det er kun for at nævne en smule fra klagen med de 27 klage forhold og de 26. opfordringer, hvilket Lundgrens partner Dan Terkildsen udebliver fra at besvare, og som advokat nævnet alligevel afviser hele klagen og alle 27 klage forhold.

 

En principiel afgørelse der giver et advokatfirma den fulde ret til at bestemme over klientens anbringer, og giver de danske advokat virksomheder lov til samtlige at arbejde for både sagsøger og sagsøgte, bare det er forskellige sager, og det ikke er den samme partner.

 

 

Det er altså efter advokat nævnet vurdering ikke nogle overtrædelse af god advokat skik. at Lundgrens advokater har arbejdet både for Sagsøgte Jyske Bank i en sag om brugen af svig og falsk, hvilket Lundgrens advokater så ikke fremlagde, og at så Lundgrens advokater selv samtidig arbejder for Jyske Bank i en sag, hvor Jyske Bank har betalt Lundgrens advokat partnerselskab i omegnen af 20 millioner danske kroner.

I sagsøger’s sag mod Jyske Bank A/S vil Lundgrens advokater have 232.000 kr. Uden at have fremlagt en eneste af klientens anbringer, som klienten ansatte Lundgrens advokater til at fremlægge mod Jyske Bank A/S, og som klienten efter at have fyret de korrupte Lundgrens advokater, ansatte en hæderlig advokat som efterfølgende måtte starte forfra og idag har fremlagt klientens anbringer mod Jyske Bank.

Sagsøger er ikke et øjeblik i tvivl om at Jyske Bank A/S har bestukket Lundgrens advokater for at Lundgrens advokater skulle vildlede klienten, og holde klienten uden af sagen mod Jyske Bank, samtidig med at Lundgrens advokater var blevet bestukket og af Jyske Bank var blevet ansat og aflønnet ved returkommission på omkring 20 millioner danske kroner, for at skuffe i retsforhold, og for hjælpe sagsøgte Jyske Bank med at underminere, sagsøger’s økonomiske muligheder for at kunne skifte Lundgrens advokater ud med en hæderlig advokat, såfremt klienten og sagsøger ville opdage at klientens advokat firma Lundgrens var blevet bestukket af Jyske Bank A/S og derfor korrupte.

 

Hverken advokat nævnet eller advokat samfundet ved formand Martin Lavesen vil dele klagen eller afgørelsen med andre advokater.

Og det på trods af at afgørelsen har endda meget stor pradikat virkelig på mange fremtidige klager over danske advokater, der derfor i stor stil kan afvises.

 

I korte træk forklaret.

Da det alene er advokaten i en sag som suverænt bestemmer, hvad klienten må få fremlagt af påstande, og hvilken krav klienten må få fremlagt i en sag, og hvilke oplysninger klienten må få oplyst fra klientens sag, og hvilken processkrifter klienten må få kopi af i den sag klienten har ansat en advokat til at fremlægge.

 

 

Altså de advokat etiske regler som disse 5 medlemmer af advokatnævnet har forståelsen af de danske advokater skal behandle deres klienter.

Da disse 5, valgte at dække over, at Jyske Bank A/S har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge klientens anbringer mod Jyske Bank, og selv om den ene.

( Faktisk 2. Både HORTEN ADVOKATER hvor Birgitte Frølund er partner samt KROMANN REUMERT ADVOKATER hvor Jens Steen Jensen er partner, er alle tæt forbundet med Jyske Bank, i deres sammen arbejde. )

Og selv om den ene af de 5 advokater / medlemmer, selv har tætte forbindelser til Jyske Bank, ligesom den advokat virksomhed som Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert advokater er partner i, også som advokat firmaet Kromann Reumert selv har meget tætte forbindelser til, men alligevel valgte Jens Steen Jensen “fra Kromann Reumert advokater” at medvirke til at frikende Jyske Bank A/S at have bestukket Lundgrens advokater.

Who knows that Jyske Bank is a criminal organization, there are many, but can start with CEO Anders Christian Dam, Philip Baruch and Kristian Ambjørn Buus Nielsen from Lund Elmer Sandager lawyers, Dan Terkildsen, Jens Grunnet-Nilsson, Sebastian Lysholm Nielsen from Lundgren's lawyers , Mette Marie Nielsen from Danske Bank, Emil Hald Vendelbo Winstrøm who has been involved in the fraud could continue, together with the National Board of Justice, the Ministry of Justice, the Danish Financial Supervisory Authority, the Danish Financial Supervisory Authority and the Prime Minister Mette Frederiksen, who all know that Jyske Bank is deeply criminal, as fraud and forgery are criminal acts and should deprive Jyske Bank of the right to conduct financial business in Denmark, but when there is an ingrained camaraderie in Denmark and corruption that is used, the authorities are passive. It is the politicians who have decided that Jyske Bank must not close, ie must not be blamed for the deliberate and serious crime that Jyske Bank demonstrably exposes their customers to, and when even the authorities cover the crime the Danish banks are demonstrably behind, then is Denmark is a corrupt society.

 


Advokat samfundets formand.

Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, fra domstolsstyrelsen

 

 


Birgitte Frølund fra Horten Advokater.


Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert Advokater.

 

 


 

Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbrugerklagenævnet.

 


Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv.

 

 


Martin Lavesen. Martin Lavesen, DLA Piper advokater, BANKNYT, Bank, skandale, aktier, fondsbørs, politiker, folketinget, Statsminister Mette Frederiksen, politi, forbryder, tyv, tyveri, strafferet, forbrydelser, kammerateri, advokatsamfundet, sager, god advokatskik, hæderlig, I-loyal, Uværdig, U-hæderlig, korruption, bestikkelse, korruption. / Syntes du at korruption er en overtrædelse af god advokat skik. Og som advokat mener, Martin Lavesen Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvad en klient må få fremlagt af påstande og anbringer. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvilket beviser en klient må få fremlagt til klientens påstande og anbringer. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokaten ændrer i klientens påstand, hvis en klient påstår noget er usandt, falsk, eller ugyldig, så må advokaten gerne ændre klientens påstand til det modsatte. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare på klientens henvendelser. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgers processkrifter med klienten. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgtes processkrifter med klienten. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke deler alle retsbøger med klienten. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder advokaten om det. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder både advokaten men også domstolen om det. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At selv om advokater har bekræftet mundtligt, ”eller med optagelse” for deres klienter, at disse advokater ikke fremlægger noget for retten, uden klienten er helt enig med advokaten, advokater må gerne efterfølgende fremlægge påstande, som ikke er sammenligneligt med klientens påstande. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer i klientens anbringer, selv om klienten har skrevet til advokaten, du må intet fremlægge for domstolen, uden at jeg ”klienten” har godkendt det. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer klientens anbringer, også uden at oplyse klienten noget om det. altså advokater behøver ikke at dele noget af det som advokaten fremlægger. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater indkalder andre vidner end dem klienten har sagt, også uden at oplyse klienten noget om det. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater fjerne klientens vidner, også uden at oplyse klienten noget om det. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater laver litterings rod, ved fremlæggelse af bilag. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater vildleder klienten. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skriver ydelser på en klient, så som taxa regninger på en klient, selv om det ikke vedrører klienten. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare klienten på spørgsmål der omhandler spørgsmål, hvorvidt andre advokater fra samme advokatkontoret, måtte have arbejder for den samme virksomhed, som klientens advokaten er ansat til at fremlægge en svig og falsk sag imod. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare deres klienter på spørgsmål, og som advokaten bagefter tager honorar / betaling for ikke at svare på det deres klienter spørge om. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skjuler overfor deres klienter, at retten har skrevet til advokaten, retten vil se bort fra klientens egne fremlagte skriftlige vidneforklaringer, med klientens påstande og bilag som understøtter klientens forklaring, hvilket klienten selv sendte til retten, efter advokaten selv glemte at fremlægge klientens påstande. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat opfordrer en klient, til at fortsætte med at udføre handlinger, som modpartens advokat i en sag, har skrevet til klientens advokat er strafbar handling. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat tilbage holder breve for klienten, hvori klienten beskyldes for at begå strafbar handling, eftersom advokater ikke behøver oplyse klienten om at klienten, beskyldes for at for at overtræde straffeloven. Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At bryde tavshedspligten ved i retsforhold, ikke at skjule mail adresser som er sendt Bcc. og som klienten ønsker skjult. Hverken advokatsamfundet eller advokatnævnet ønsker ikke at kommentere deres tolkning af de advokatetiske regler.
Lokation København
Telefon +45 33 34 00 48
Mobi +45 40 18 00 81

Som managing partner er Martin Lavesen ansvarlig for den daglige ledelse af DLA Piper Denmark. Martin har i de seneste år stået i spidsen for en række organisatoriske og strategiske forandringer, der har styrket DLA Pipers markedsposition.

Udover arbejdet som managing partner rådgiver Martin kunder inden for alle områder af immaterialretten med særligt fokus på kontrakter. Han har i mere end 25 år repræsenteret danske og internationale kunder i alle sektorer, men især inden for de teknologitunge brancher, herunder life sciences.

Martin har særlig viden om og erfaring med at rådgive såvel private som offentlige aktører om kommercialisering, licensaftaler, partnerskaber, selskabsstrukturer og private placements. Herudover har han også ført en række væsentlige sager for domstole og nævn.

I sit virke som en del af formandskabet for Pressenævnet beskæftiger Martin sig også med presse- og medieret. Han er desuden medlem af en række bestyrelser, ligesom han er aktiv i Advokatrådet. Martin er en ofte brugt underviser ligesom han er forfatter til flere bøger og artikler.

SE MERE HER I LINKET om de forskellige bestyrelser som Martin Lavesen fra advokat nævnet og DLA Piper advokater også er at finde i. Pr. 1 maj 2022. Her en link til PROFF.dk Roller. og her er link til Martin Lavesen LINKEDIN.

 

 

Morten Ulrik Gade var den første advokat der for Jyske Bank løj om et bagvedliggende lån på 4.328.000 dkk, som Jyske Bank brugte til at bedrage kunde med, Morten Ulrik Gade bor selv Balle Husevej 135. Silkeborg, hvor han kan følger med på Banknyt.dk i hans og Jyske Banks kamp mod den kunde som Jyske Bank ved først Nicolai Hansen og Jeanett Kofoed Hansen, der har udsat kunden for omfattende og organiseret økonomisk kriminalitet, penge som Jyske Bank nægter at betale tilbage, Morten Ulrik Gade godkender hvad Lund Elmer Sandager advokater laver for at Jyske Bank kan beholde hvad Jyske Bank A/S ved Bedrageri har stjålet.

Koncernledergruppe Anders Christian Dam Anders Christian Dam Ordførende direktør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Niels Erik Jakobsen Niels Erik Jakobsen Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Per Skovhus Per Skovhus Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Peter Schleidt Peter Schleidt Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Benny Laibach Pedersen Benny Laibach Pedersen Direktør Afdeling:Kredit E-mail:benny-pedersen@jyskebank.dk Bo Ancher Christensen Bo Ancher Christensen Direktør Afdeling:Forretningsservice E-mail:bac@jyskebank.dk Birger Krøgh Nielsen Birger Krøgh Nielsen CFO Afdeling:Økonomi E-mail:birger-nielsen@jyskebank.dk Carsten Tirsbæk Madsen Carsten Tirsbæk Madsen Adm. direktør Afdeling:JR Direktion E-mail:ctm@jyskerealkredit.dk Erik Gadeberg Erik Gadeberg Managing Director Afdeling:Capital Markets E-mail:gadeberg@jyskebank.dk Erik Qvirin Hansen Erik Qvirin Hansen Direktør Afdeling:Kommunika

Kunde siger at også Morten Ulrik Gade for JYSKE BANK har medvirket til Jyske Banks organiseret bedrageri mod den lille virksomhed.
Jyske Bank A/S hvor flere ansatte sammen i forening, har løjet og vildledt kunden til at tro de har lånt 4.328.000 dkk. Som Jyske Bank hæver renter af. Der er dog kun tale om et tilbud fra 20 maj 2008. Der iøvrigt er bortfaldet 20 november 2008. Det stoppede dog langt fra Jyske Banks bedrageri, som Jeanett Kofoed Hansen forsøgte at skjule, ved dokument falsk april 2009. og ved fuldmagt misbrug, misbruger Jeanett Kofoed Hansen for Jyske Bank A/S det tilbud kunden kasserede i 2008, da projektet tilbuddet var givet til ikke blev til noget, og direkte imod kundens instrukser, misbrugte Jeanett Kofoed Hansen 15 april 2009. selv flere af de kasserede dokumenter, hvorpå der også er blevet påført ændringer i dokumenter, dette sker for at forøge hjemtage et lån 4.328.000 dkk. Som Jeanett Kofoed Hansen ved at misbruge Jyske Banks adgang til tinglysningsretten selv Tinglyser pant på, hvorved Jyske Bank laver mandat svig, det tinglyste falsk pant bliver dog straks aflyst af Nykredit, dette misbrug gjorde Jeanett Kofoed Hansen for at dække over, at Jyske Bank allerede var igang med at udsætte kunden for bedrageri, derefter løj Jyske Banks forskellige ansatte kontinuerligt. 
Første løj Nicolai Hansen i 2010. Derefter løj Nicolai Hansen sammen med Casper Dam Olsen i 2012. Og så igen ved Jyske Banks advokater i Juridisk afdeling stået bag en stor del, af den økonomiske svindel som Jyske Bank A/S udsætter deres kunder for.

Morten Ulrik Gade der personligt selv har været medvirkende til at Jyske Banks bedrageri kunne fortsætte mindst siden 2013, ved at advokat Morten Ulrik Gade løj over for pengeinstitut ankenævnet, og dermed skjulte at jeg kunden, ikke har lånt 4.328.000 dkk et bagvedliggende lån til en SWAP på 4.328.000 dkk. Og igen i 2015. løj Advokat og bestyrelsesmedlem Philip Baruch, for at Jyske Bank A/S kunne fortsætte med at udsætte kunden for groft bedrageri. Det er sådan medarbejderne i Jyske Bank arbejder, som også her i juridisk afdeling hvor Morten Ulrik Gade hjælper til i Vestergade 8-16. Silkeborg 8600. med at kunne bedrage bankens kunder, og lyver om et lån 4.328.000 dkk som slet ikke findes, alt dette løgn finder kunden først ud af i 2016. Morten Ulrik Gade var den første advokat der for Jyske Bank løj om et bagvedliggende lån på 4.328.000 dkk, som Jyske Bank brugte til at bedrage kunde med, Morten Ulrik Gade bor selv Balle Husevej 135. Silkeborg.

Morten Ulrik Gade fra Jyske Bank i Silkeborg har et flot hus, her på Balle Husevej 135. 8600 Silkeborg. Telefon 61 69 84 48.