22-08-2022. Jyske Bank der selv bruger bestikkelse, skriver på bankens hjemmeside: I Jyske Bank-koncernen tager vi afstand fra enhver form for korruption og andre uredelige forretningsmetoder. Korruption omhandler bl.a. bestikkelse, bedrageri, underslæb og afpresning.

Værdibaseret adfærd og ledelse

Jyske Bank var i 90’erne en af de første banker til at arbejde med værdibaseret adfærd og ledelse – som modvægt til en ledelsesstil baseret på regelstyring og kontrol. Værdierne er en række ledetråde, som binder os sammen og styrer vores handlinger i det, vi gør over for hinanden og over for andre.

Se vores værdier


Politikker og retningslinjer

I Jyske Bank har vi politikker og retningslinjer for at sikre, at både koncernen og vores medarbejdere agerer i overensstemmelse med vores værdier, lovgivning og med hensyntagen til kunder, medarbejdere og aktionærer.

Politik for bæredygtighed og samfundsansvar

Compliance

Antibestikkelses- og antikorruptionspolitik

I Jyske Bank-koncernen tager vi afstand fra enhver form for korruption og andre uredelige forretningsmetoder. Korruption omhandler bl.a. bestikkelse, bedrageri, underslæb og afpresning, og involverer ikke nødvendigvis en transaktion af penge. Korruption kan ligeledes omfatte udførelsen af tjenester for at opnå fordele som eksempelvis positiv særbehandling og kortere sagsbehandlingstid.

På tilsvarende måde som i den øvrige finansielle sektor er der risiko for, at Jyske Bank-koncernen kan blive eksponeret for korruption, ligesom vores medarbejdere kan benytte sig af korruption.

Formålet med vores antibestikkelses- og antikorruptionspolitik er at tydeliggøre forventninger til alle medarbejderes adfærd i forhold til ydelser, der kan have karakter af bestikkelse eller korruption. Vores antibestikkelses- og antikorruptionspolitik opfylder vores forpligtelse i henhold til FN’s Global Compact.

Læs vores antibestikkelses- og antikorruptionspolitik (på engelsk) [PDF]

Læs også om vores antibestikkelses- og antikorruptionspolitik i den seneste rapport om bæredygtighed.


Adfærd


Indkøb


Investeringer


IT-sikkerhed


Kredit


Løn

Jyske Bank A/S I. L.Tvedesvej 7. 3000 Helsingør. Att. Helsingør afdeling Jeg ved ikke om det er jer der står for at lukke min konto, da jeres advokater syntes at gøre alt for at beholde mig som kunde. Når man som Jyske Banks ansatte i Helsingør bevidst og uhæderligt har udsat kunde for groft bedrageri, herunder gjort brugen af dokumentetfalsk, mandatsvig, magtmisbrug, og vildledt kunde til at tro der er optaget lån, for at kunne tage 2.500.000 dkk i rente, og alt sammen er svindel der er udført bevidst af flere af Jyske banks medarbejder sammen i foreningen. Så af den grund vil jeg naturligvis ikke have noget med Jyske Bank A/S Helsingør afdeling at gøre, uagtet de kriminelle medarbejderer, som eksempelvis Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen og Casper Dam Olsen der i dag arbejder i henholdsvis. Jyske Bank A/S Vesterbrogade 9. København. Jyske Bank A/S Slotsgade 19. Hillerød. Jeg skal desuden oplyse at i mine bøger og opslag, vil jeg fremhæve at Jyske Bank Helsingør afdeling flere gange har misbrugt bankens adgang til tinglysningsretten, senest ved at have udslettet mit private ejerpantebrev mod instruks og uden fuldmagt. Dette er en overtrædelse af tinglysningslovens paragraf 11. Hvis i ønsker at angive en bestemt person som skyldig, vil jeg nøjes med at fremhæve at det er denne medarbejder der har overtrådt tinglysningslovens paragraf 11. Modst eller hvis i forholder jer pasivet til denne henvendelse, vil alle i afdelingen blive nævnt. Tina Agergaard Jyske Bank Hillerød er også nævnt, da hun har været min kontakt til Jyske Bank, og jeg gav instruks om at mit private ejerpantebrev stort 3.000.000 dkk blot skulle returneres til mig, da Jyske Bank ikke længere har pant i min ejendom. Hvis i iøvrigt har nogle spørgsmål til det jeg skriver, så er i velkommen til at kontakte mig på +4522227713. Jeg skriver faktisk i en god mening. Og ønsker kun at Jyske Bank finder ud af at tale med mig. Har rettet et par skrivefejl inden deling, denne mail erstatter, den den tidligere fra 5. apr. 2023 23.30 Venligst hilsen Carsten Storbjerg Skaarup Søvej 5. 3100 Hornbæk carsten.storbjerg@gmail.com +45222227713

 
Copyright © Elvagten | 80 20 20 80 | Design zeeland.dk