06-05-2022. DK. Jyske Bank, Lund Elmer Sandager advokater, Lundgrens advokater og ikke mindst CEO Anders Christian Dam, Per Skovhus, Niels Erik Jacobsen, Peter Schleidt er blandt de mange personer der er bedøvende ligeglade med at Jyske Bank bilerne siden 2016. Har givet Jyske Bank den sjove og anderledes reklame for Jyske Bank måde at udsætte deres kunder for organiseret bedrageri.

Read English translation here.

UPDATED LATEST 07-05-2022. KL. 10.30 the page and posts are in both Danish and English. Frontpage copy www.storbjerg.dk
Welcome to my diary, which deals with corruption and organized crime in Denmark, where Danish banks are behind it.
You can read the previous front page banknyt. 01-03-2022. here, which says a lot and again has dared to answer some of it.
My copy of mail to Jyske Bank, and their staff, 4 May 2022. and 5 May 2022. as I, as since May 2016. still trying to enter into dialogue and contact with CEO Anders Christian Dam. provisional the pages are with code.
Once I’ve edited this page, I might want to replace the front page here with the content shared here. LINK DK. / LINK ENG. READ IT ALREADY NOW, AND ASK YOURSELF WHY THE DANISH STATE, AND THE GOVERNMENT, COVER CRIMINAL DANISH BANKS. and of course with link to previous front page 06-05-2022. HERE.

Bliver opdateret. Bliver en kopi af den færdige forside efter rettelser og tilføjelser.

 

Anders Christian Dam, Jyske Bank A/S, Lund Elmer Sandager, Lundgrens and Others.

 

Synes umiddelbart at være bedøvende ligeglad med hvad bankens kunder som Carsten Storbjerg Skaarup, skriver og siden 2016. har skrevet om Jyske Banks forskellige forbrydelser, som at Jyske Bank bevidst og u-hæderligt, i ond tro, og beviseligt har udført bedrageri mod bankens kunder.

Hvilket er udført ved hjælp af den Dokumentfalsk og misbrug af bankens adgang til tinglysningsretten og ved misbrug af bortfaldet fuldmagt, hvilket Jeanett Kofoed Hansen for Jyske Bank A/S har udført, som led i det bedrageri Nicolai Hansen startede sammen med Lars Aaqvist, da Jyske Bank startede med at hæve renter af et lån på 4.328.000 dkk. som Jyske Banks ansatte narrede den senere syge kunde til at tro var blevet hjemtaget.

Men Jyske Bank lyver og udsætter bevidst kunden for groft bedrageri, og Jyske Bank skal naturligvis bare føre en injurier sag mod mig Carsten Storbjerg Skaarup, hvis Jyske Bank ikke har lavet hvad jeg siden 2016. kontinuerligt har skrevet her på siden banking news / BANKNYT.

At Jyske Bank og deres mange medhjælpere sammen med Finanstilsynet og de mange danskere myndigheder kæmper for at dække over Jyske Banks omfattende og organiseret kriminalitet, hvilket er udført i forening.

Viser og understreger blot at Danmark som stat, også har et troværdigheds problem, og er et angreb mod danskernes retssikkerhed når store danske virksomheder, som her Jyske Bank laver og udsætter deres kunder for organiseret bedrageri.

Jeg gentager her igen Dette er til dig CEO Anders Christian Dam, Jyske Bank, Lund Elmer Sandager advokater, Lundgrens advokater hvis ikke i som jeg herunder nævner.

AT:

Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed Hansen, Lars Aaqvist, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Morten Ulrik Gade, Birgit Buch Thuesen, Philip Baruch, Anders Christian Dam, Per Skovhus, Niels Erik Jacobsen, Peter Schleidt da også ledelsen er ansvarlige i at ingure mine henvendelser om Jyske Banks forskellige forbrydelser.

Og der er flere, som fra de korrupte Lundgrens advokater, hvor mindst disse nævnte.

Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nilsen, Jens Grunnet-Nilsson, der alle har medvirket til at modvirke retfærdighed og medvirke til ikke at fremlægge klientens svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S.

Hvilket var efter at Jyske Bank Bestak Lundgrens advokater, til ikke at fremlægge klientens svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S.

 

Som jeg skriver har de nævnte medvirket til Jyske Banks organiseret kriminalitet kunne lade sig gøre og kunne fortsætte, direkte eller indirekte. Og hvis nogle af jer tør påstå jeg lyver, så kom da og sig jeg lyver, men lad være med at ingure mine henvendelser.

Og bemærk at ikke en eneste af jer, som jeg kontinuerlig har skrevet til siden 2016, om Jyske Banks omfattende og udsperkuleret kriminalitet, har turdet at svare mig på en eneste henvendelse.

Så som ATP, Statsminister Mette Frederiksen, tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, Politiet, Rigspolitiet, Anklagemyndigheden, Statsadvokaten, Justitsministeriet, Nationalbanken, Domstolsstyrelsen, RealMæglerne, Finansministeriet, Erhvervsstyrelsen, Politikerene, Retsudvalget, Statsministeriet, og øvrige samarbejdes partnere til Jyske Bank koncernen, danske pensionskasser og aktionærer i Jyske Bank.

Og

Advokat samfundet ved formand Martin Lavesen fra DLA Piper advokater, der ikke mener det kommer offentligheden ved, at advokatnævnet har afvist 27 klage forhold over Lundgrens advokater, herunder at Jyske Bank ved returkommission har bestukket Lundgrens advokater til at modarbejde klientens anbringer mod Jyske Bank blev fremlagt for domstolen.

 

Altså da Jyske Bank betalte Lundgrens advokater bestikkelse, på nok omkring 20.000.000 DKK under dække som returkommission, for at modvirke retssikkerheden for klienten, dette mener Advokat nævnet ved Højesterets dommer Kurt Rasmussen der er formand for Advokatnævnet ikke er noget problem.

Ligeledes mener advokat nævnet ved Jens Steen Jensen og Birgitte Frølund, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard og Henrik Hyltoft heller ikke, at Lundgrens advokater har overtrådt god advokat skik, i nogle af de 27 klage forhold, herunder det at modtage returkommission hvorfor Lundgrens advokater blev inhabile og korrupte og derefter har optrådte dybt iloyale overfor deres klient, og skjulte at Lundgrens advokater var blevet købt og betalt af sagsøgte Jyske Bank A/S.

 

DU KAN LÆSE KLAGEN HER I LINKET, OG SE ALLE BILAG, OG FÅ EN FORSTÅELSE FOR HVAD ADVOKAT RÅDET VED HØJESTERETS DOMMER KURT RASMUSSEN, JENS STEEN JENSEN FRA KROMANN REUMERT, BIRGITTE FRØLUND FRA HJORTEN ADVOKATER, RIKKE SKADHAUGE SEERUP KROGSGAARD FRA FORBRUGERKLAGENÆVNET OG HENRIK HYLDETOFT FRA DANSK ERHVERV ALLE SAMMEN MENER, IKKE ER OVERTRÆDELSER AF GOD ADVOKAT SKIK, HVILKET OGSÅ MARTIN LAVESEN FRA DLA PIPER ADVOKATER BAKKER OP OM.

HVILKET ER EN AFGØRELSE  2020-1932. SOM MARTIN LAVESEN FRA DLA PIPER ADVOKATER IKKE ØNSKER AT OFFENTLIGHEDEN FÅR INDSIGT I.

 

At Jens Steen Jensen og Birgitte Frølund der sammen med Kurt Rasmussen har afvist, at det er en overtrædelse af god advokat skik, at Jyske Bank betalte Lundgrens advokater i omegnen af 20 millioner danske kroner for at rådgive Jyske Bank i handel til 600 millioner danske kroner,🤫 når Lundgrens advokater af den lille klient kort tid forinden, havde ansat Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen til at fremlægge klientens svig og falsk anbringer mod Jyske Bank, 🤝 hvilket Lundgrens advokater undlod og samtidig holdte klienten helt ude af sagen mod Jyske Bank, som eksempelvis ved at Lundgrens advokater ikke ville udlevere klienten kopi af retsbøger, samt at Lundgrens advokater også skjulte og tilbageholde flere processkrifter for klienten, både processkrift 02-09-2019. som Lundgrens advokater selv lavede, og processkrifter som sagsøgte Jyske Bank fremlagde for domstolen, dette var efter at Jyske Bank selv ansatte Lundgrens advokater, hvorefter Lundgrens advokater bevidst og u-hæderlige holdte klienten helt ude af sagen mod Jyske Bank.

18-08-2019. Skriver til Lundgrens og skære det ud i pap, jeg spørger om Lundgrens advokater er enige med mig, men Lundgrens advokater svare aldrig på nogle af mine mails og breve omhandlede mine / klientens anbringer mod Jyske Bank.

🗣️

23-08-2019. Skriver klienten en sms til Lundgrens advokater ved Emil Hald Vendelbo Winstrøm, i må ikke fremlægge noget, uden jeg klienten har godkendt det.

🗣️

Her er bare et af mange forskellige forklaringer på hvad sagen mod Jyske Bank omhandler, brev og mail 27-08-2019. Er fælles for alle mine henvendelser, og gennemgang af klientens anbringer mod Jyske Bank, undlader Lundgrens advokater at besvare, men Lundgrens advokater nægter at svare på noget som helst tidspunkt.

Og Lundgrens advokater går direkte mod klientens instrukser, om intet at fremlægge uden klientens godkendelse, hvorfor Lundgrens advokater fremlægger deres Processkrift 2. 02-09-2019. Mod Jyske Bank, Uden en eneste af klientens anbringer er blevet medtaget, og bagefter nægter Lundgrens advokater at give klienten en kopi af dette processkrift 2. som Lundgrens advokater har fremlagt mod klientens instrukser, klienten ved derfor ikke hvad Lundgrens advokater laver.

Alt dette er det samlede advokat nævn ved Højesterets dommer Kurt Rasmussen der er formand for Advokatnævnet samt Jens Steen Jensen og Birgitte Frølund, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard og Henrik Hyltoft Helt enige i, altså at det kommer ikke sagsøger / klienten ved hvad klientens advokat laver, og det kommer heller ikke sagsøger / klienten ved, at klientens advokat firma også arbejder for sagsøgte Jyske Bank, i en sag med en handel til 600.000.000 DKK.

Det mener advokat nævnet ikke har påvirket Lundgrens advokat partnerselskab og deres habilitet, til at føre en sag mod Jyske Bank for reelt million bedrageri.

Det værste er, at også advokat samfundets formand Martin Lavesen fra DLA Piper advokater, bakker advokat nævnet op, at klienten har intet at skulle have sagt i deres sager, det er advokaten som bestemmer hvad klienten må få fremlagt, og hvad klientens anbringer er.

Den danske korruption og kammerateri er dybt indgroet i det danske advokat samfundet, hvorfor det at finde en hæderlig advokat, er temmelig svært.

Jeg har kendskab til at Rødstenen advokater kan være blevet betalt ved returkommission eller ved kammerateri, har Rødstenen advokater hjulpet Jyske Bank med ikke at fremlægge klientens svig og falsk anbringer mod Jyske Bank.

Jeg har tilgengæld kendskab til at Lundgrens advokater er korrupte og iloyale, og at Lundgrens advokater har medvirket til Jyske Banks forskellige forbrydelser, ved at modarbejde klientens anbringer mod Jyske Bank blev fremlagt.

Jeg er så også klar over at både Jens Steen Jensen og Birgitte Frølund har meget tætte forbindelser til Jyske Banks ledelse, og også Kromann Reumert advokater, hvor Jens Steen Jensen er partner har arbejdet for sagsøgte Jyske Bank.

Det samme gør sig gældende for det advokat firma, hvor Birgitte Frølund er partner i Hjorten advokater, og også Hjorten advokater har arbejdet for sagsøgte Jyske Bank, det er derfor besynderligt at hverken, Jens Steen Jensen eller Birgitte Frølund har sagt de var inhabile, i en sag der reelt handler om korruption, hvilket det er når Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge klientens anbringer mod Jyske Bank.

Det danske advokat samfund og advokat nævnet styres ved kammerateri af værste skuffe.

 

Først efter at klienten opdaget at Lundgrens advokater og deres advokater var faldet klienten i ryggen, bliver Lundgrens advokater sparket ud.

Altså Lundgrens advokater blev fyret 25-09-2019. efter klienten opdaget at Jyske Bank havede bestukket Lundgrens advokater, her kan du læse en kort opsigelse af de korrupte Lundgrens advokater, der ikke fremlagde nogle af klientens anbringer mod Jyske Bank, klienten / sagsøger må derfor selv 27-10-2019. lave et foreløbigt processkrift 3.

 

🤝

Det var som ved Rødstenen advokater i Aarhus, der forsøgte at hæve sagen mod Jyske Bank bag ryggen af klienten, dette var løgn og blev stoppet, Rødstenen advokater tilbageholdte også oplysninger om at Rødstenen advokater ikke havde fremlagt klientens svig og falsk anbringer mod Jyske Bank, og Rødstenen advokater ville ikke svare klienten på spørgsmålet, da klienten spørger Rødstenen advokater.

Lidt af det som er skrevet til Rødstenen advokater, her Mail 12-02-2016. / Mail 14-02-2016. / Mail 19-04-2016.

Har i fremlagt mine påstande mod Jyske Bank, Rødstenen advokater vil ikke svare klienten, klienten der havede ansat Rødstenen advokater til at føre sagen mod Jyske Bank, kan ikke få oplyst om Rødstenen advokater har fremlagt klientens anbringer mod Jyske Bank, klienten måtte derfor have en ny advokat til at skrive til Rødstenen advokater, og der spørger om Rødstenen advokater har fremlagt klientens anbringer mod Jyske Bank.

Hvortil at Rødstenen advokater svare, klientens anden anden advokat, at Rødstenen advokater har ikke fremlagt klientens svig og falsk anbringer mod Jyske Bank, hvilket at 2 advokater har aftalt med mig som klienten, og Rødstenen advokater siger det er aftalt på et telefonmøde.

Men desværre var dette en stor løgn, Rødstenen advokater har aldrig aftalt med deres klient, altså mig om at hæve sagen mod Jyske Bank.

 

Først løj Rødstenen advokater, og forsøger at hæve sagen mod Jyske Bank bag ryggen af klinten, derefter ansætter jeg som sagsøger Lundgrens advokater, der efterfølgende viser sig at Lundgrens advokater er dybt korrupte, kort tid efter bliver Lundgrens advokater nemlig bestukket af Jyske Bank, til ikke at fremlægge klientens svig og falsk anbringer mod Jyske Bank.

Kort sagt deler her et par dokumenter fra klagen over de korrupte Lundgrens advokater, der findes fuld dokumentation lige som det er fremlagt i klagen over Lundgrens advokater, der er ikke klaget over Rødstenen advokater, da de startede med at hjælpe klienten, frem til klienten opdager at Jyske Bank har lavet dokument falsk.

Appendix 186. Bilag 186. 12-12-2017. 07.55 Klient beder Rødstenen afkræfte det skulle være aftalt at hæve sagen 18-10-2017. HVAD VAR PLANEN.

Appendix 187. Bilag 187. 12-12-2017. kl. 11.46 Advokat Peter spørger Rødstenen om de har fremlagt de påstande Carsten har fremlagt 08-12-2017.

Appendix 188. Bilag 188. 05-12-2017. kl. 19.03. Rødstenen påstår brev, at det er aftalt hæve sagen mod Jyske Bank 18-10-2017, MEN DET ER LYV.

Lyt til samtalen 18-10-2016. som Rødstenen advokater henviser til, klagen’s bilag 220.

Appendix 220. Bilag 220.A. MP3. 18-10-2017 RØDSTENEN VED advokat Thomas Schioldan Sørensen – Rasmus påstår det her er aftalt at hæve sagen mod Jyske Bank. Usandt.

Appendix 189. Bilag 189. 12-12-2017. kl. 12.50. Rødstenen oplyser Advokat Peter Sørensen at Rødstenen ikke har fremlagt klientens påstande.

Appendix 190. Bilag 190. 15-12-2017. kl. 09.54. Rødstenen skriver svig ikke kan fremlægges civilt, og trækker sig Statsadvokaten SAK-2016-41-3357.

Appendix 191. Bilag 191. 20-02-2018. kl. 13.07. Til Thomas Schioldan Sørensen, håber at du får retfærdighed, og held og lykke i det videre forløb.

Appendix 192. Bilag 192. 20-01-2018. kl. 14.33. Rødstenen Thomas Schioldan Sørensen oplyser at klienten finder ny advokat.

Mon det er er tilfældet eller er råddenskab og korruption og eller kammerateri blandt danske advokater blot en normalt måde for de store danske advokat virksomheder at arbejde.

Alt hvad jeg her skriver, kan du læse i klagen 05-06-2020. over Lundgrens advokater, ved at se bilagene.

🤝

Efterfølgende  finder sagsøger en hæderlig advokat, der 04-05-2020. fremlægger Processkrift 3. og så den 23-12-2020. Fremlægger den hæderlige advokat, Processkrift 4. Har sagsøgeren fået fremlagt sine påstande og anbringer mod den kriminelle Jyske Bank.

 

Lundgrens advokater ville heller ikke give klienten en kopi af processkrift 2, 02-09-2019. der ikke indeholdt nogen af sagsøgerens påstand mod Jyske Bank, selv om klienten anmoder partner Dan Terkildsen om en kopi 05-09-2019. Lundgrens gider ikke engang svare klienten, men heller ikke dette er en overtrædelse af god advokat skik, klienten har ingen rettigheder da advokat nævnet har vedtaget, at det alene er advokaten som bestemmer, og her ville Lundgrens advokater ikke have at klienten måtte vide hvad Lundgrens advokat partnerselskab lavede, klienten måtte heller ikke vide at Lundgrens advokater var blevet ansat af sagsøgte Jyske Bank i en sag for millioner, og selv om klienten skriver 20-09-2019. og stiller spørgsmål til Dan Terkildsen, om Lundgrens advokater arbejder for Jyske Bank, eller har arbejdet for sagsøgte Jyske Bank, hvilket Lundgrens advokater heller ikke vil svare klienten på, selv om klienten skriver 20-09-2019. og stiller spørgsmål til Dan Terkildsen, om Lundgrens advokater arbejder for Jyske Bank, eller har arbejdet for sagsøgte Jyske Bank, hvilket Lundgrens advokater heller ikke vil svare klienten på, sagsøger ved derfor ikke at Lundgrens advokater er dybt inhabile og korrupte.

Hvilket hverken Kurt Rasmussen, Jens Steen Jensen, Birgitte Frølund, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard, Henrik Hyltoft eller Martin Lavesen siger, efter deres mening er en overtrædelse af god advokat skik.

Steen Jensen, Birgitte Frølund er selv tæt forbundet med Jyske Bank, og har været advokater for Jyske Bank i store sager. Ligesom deres virksomheder Kromann Reumert og Hjorten advokater også har repræsenteret Jyske Bank i store sager.

 

De advokat etiske regler som Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, fra domstolsstyrelsen og advokater som Birgitte Frølund fra Hjorten Advokater. / Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert Advokater. / Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbrugerklagenævnet. / Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv. Og som advokat nævnet formand Martin Lavesen fra DLA Piper Advokater tolker hvad der ikke er en overtrædelse af god advokat skik.

 

Når der ikke er en overtrædelse af god advokatskik, er det så direkte at forstå, som at være god advokatskik.

Advoknævnet og regler for interesse konflikter.

 

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvad en klient må få fremlagt af påstande og anbringer.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvilket beviser en klient må få fremlagt til klientens påstande og anbringer.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokaten ændrer i klientens påstand, hvis en klient påstår noget er usandt, falsk, eller ugyldig, så må advokaten gerne ændre klientens påstand til det modsatte.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare på klientens henvendelser.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgers processkrifter med klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgtes processkrifter med klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke at dele retsbøger med klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder advokaten om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder både advokaten men også domstolen om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At selv om advokater har bekræftet mundtligt, ”eller med optagelse” for deres klienter, at disse advokater ikke fremlægger noget for retten, uden klienten er helt enig med advokaten, advokater må gerne efterfølgende fremlægge påstande, som ikke er sammenligneligt med klientens påstande.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer i klientens anbringer, selv om klienten har skrevet til advokaten, du må intet fremlægge for domstolen, uden at jeg ”klienten” har godkendt det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer klientens anbringer, også uden at oplyse klienten noget om det. altså advokater behøver ikke at dele noget af det som advokaten fremlægger.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater indkalder andre vidner end dem klienten har sagt, også uden at oplyse klienten noget om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater fjerne klientens vidner, også uden at oplyse klienten noget om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater laver litterings rod, ved fremlæggelse af bilag.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater vildleder klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skriver ydelser på en klient, så som taxa regninger på en klient, selv om det ikke vedrører klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare klienten på spørgsmål der omhandler spørgsmål, hvorvidt andre advokater fra samme advokatkontoret, måtte have arbejder for den samme virksomhed, som klientens advokaten er ansat til at fremlægge en svig og falsk sag imod.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare deres klienter på spørgsmål, og som advokaten bagefter tager honorar / betaling for ikke at svare på det deres klienter spørge om.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skjuler overfor deres klienter, at retten har skrevet til advokaten, retten vil se bort fra klientens egne fremlagte skriftlige vidneforklaringer, med klientens påstande og bilag som understøtter klientens forklaring, hvilket klienten selv sendte til retten, efter advokaten selv glemte at fremlægge klientens påstande.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat opfordrer en klient, til at fortsætte med at udføre handlinger, som modpartens advokat i en sag, har skrevet til klientens advokat er strafbar handling.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat tilbage holder breve for klienten, hvori klienten beskyldes for at begå strafbar handling, eftersom advokater ikke behøver oplyse klienten om at klienten, beskyldes for at for at overtræde straffeloven.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At bryde tavshedspligten ved i retsforhold, ikke at skjule mail adresser som er sendt Bcc. og som klienten ønsker skjult.

Advokater må gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført.

Kort sagt, advokat nævnet / advokatsamfundet, har 30 juni 2021. ved 5 medlemmer af advokat nævnet besluttet.

AT:

Klienten ikke selv kan bestemme over, hvad klientens påstande mod en sagsøgt handler om, det er alene advokaten som fuldt ud selv bestemme, hvilket påstande klienten har, hvilket ses som en krænkelse af mine menneskerettigheder.

Afgørelsen 30-06-2021. I klagen 2020-1932. Fra 05-06-2020. Her med link til bilag.

Er afgjort af:

Højstesrets dommer Kurt RasmussenBirgitte Frølund fra Hjorten advokaterJens Steen Jensen fra Kromann Reumert advokaterRikke Skadhauge Seerup Krogsgaard forbrugerklagenævnetHenrik Hyltoft Dansk Erhverv. Hvilket støttes af formanden for advoknævnet Martin Lavesen fra DLA Piper advokater.

 

Den kunde der i Jyske Bank som er udsat for organiseret økonomisk kriminalitet i Danmark’s anden største Banks, er oppe mod både myndighederne herunder Finanstilsynet og den danske stat samt regeringen der ved statsminister Mette Frederiksen og de øvrige politikere i Danmark ikke vil have at Jyske Bank bliver stillet til ansvar og straffet for bankens åbenlyse brug af dokumentfalsk og fuldmagtsmisbrug misbrug af bankens adgang til tinglysningsretten og øvrig kriminalitet, hvilket er udført i forening og derfor skærpende omstændigheder.

FAKTUM ER.

Det er ubestridt at mindst disse har hjulpet med at dække over at Jyske Bank A/S har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge klientens anbringer mod Jyske Bank,for at ville skuffe i retsforhold, Højesterets dommer Kurt Rasmussen, Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert advokater, Birgitte Frølund fra Hjorten advokater, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbruger klagenævnet, Henrik Hyltoft fra dansk erhverv, bistået af Martin Lavesen fra DLA Piper advokater.

 

Det er ubestridt at Jyske Bank A/S gentagende har fremlagt falske oplysninger i retsforhold.

Det er ubestridt at Jyske Bank A/S har betalt Lundgrens advokater bestikkelse / returkommission for at skuffe i retsforhold.

Det er ubestridt at Jyske Bank A/S gentagende har løjet overfor kunde.

Det er ubestridt at Jyske Bank A/S har lavet fuldmagts misbrug.

Det er ubestridt at Jyske Bank A/S har lavet dokument falsk.

Det er ubestridt at Jyske Bank A/S har lavet mandatsvig.

Det er ubestridt at Jyske Bank A/S har lavet vanhjemmel.

Det er ubestridt at Jyske Bank A/S har lavet bedrageri.

Her finder du de medvirkende bag Jyske bank A/S og bankens mange lovovertrædelser, samt de personer der har været medvirkende til at angribe mig som kunde i Jyske Bank, hvilket kun kan have været for at få en u-berettet økonomisk vinding der er blevet et afgørende formuetab for mig.

Uden mindst disse personer Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed Hansen, Lars Aaqvist, Anette Kirkeby, Casper Dam Olsen, Morten Ulrik Gade, Birgitt Buch Thuesen, Philip Baruch, Kristian Ambjørn Buus Nielsen, samt Lund Elmer Sandager advokater og Dan Terkildsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nilsen, Jens Grunnet-Nilsson og Mette Marie Nielsen der i dag er ansat advokat i den Danske Bank A/S

Uden disse nævnte medvirkende, direkte eller indirekte til Jyske Banks million bedrageri, og eller fortsatte svindel forretning for jyske bank, ville denne her side BANKING NEWS slet ikke eksisterer.

Men sikkert er, mindst disse nævnte personer har medvirket til Jyske Banks bedrageri mod deres kunde bag www.banknyt.dk, i et eller andet omfang.

 

Læs meget mere her på den tidligere forside velkommen. 07-05-2022. www.banknyt.dk og brug de mange links.

 

OPSLAG 21-02-2022 Facesbook. Delt i fler opslag som her. Rettet

Den Danske stat kaster den første bombe i krigen om Danskernes retssikkerhed, ved at dække over den kriminelle Jyske Bank.

🌋

24-02-2022. DANSK. and 24-02-2022. ENGELSK.

🌏

23-02-2022. Jeg kæmper mod kammerateri og korruption i Danmark.

🌍

Læs min historie om det korrupte Danmark, hvor staten støtter kriminelle banker.

22-02-2022. DE DANSKE MYNDIGHEDER OG DEN DANSKE REGERING DÆKKER JYSKE BANKS FINANSIELLE KRIMINALITET.

🌍

FIRMA OG EN GOD HISTORIE FRA DET VIRKELIGE DANMARK, KAN KØBES DU KAN KONTAKTE CARSTEN STORBJERG SKAARUP HER +4522227713.

OGSÅ HVIS DU ER JOURNALIST OG SKRIVER OM DEN ORGANISERET KRIMINALITET HVOR STAT OG REGERINGEN DÆKKER OVER DEN KORRUPTION DER FINDES OG STYRE DANMARK.

Med Danmarks største skandalesag, mod dansk svindelbank, i sagen hvor også den danske stat er involveret 23-02-2022.

Få min eksklusive historie om den organiserede kriminalitet, som den danske stat dækker. Køb gerne virksomheden, der sagsøger Jyske Bank, og vær med til at give Jyske Bank og den danske stat et stort slag i ansigtet, og fortæl dem, at den danske stat dækker over kriminelle danske banker.

🌐

Den danske stat smed den første bombe, over små uskyldige bankkunder, der siger, at Jyske Bank ikke burde kunne overleve et gensidigt angreb på den danske bank Jyske Bank hvis ikke Finanstilsynet og politikerne dækker over Jyske Banks organiseret kriminalitet.

 

 

Underskriver.

Carsten Storbjerg Skaarup.

Søvej 5. 3100 Hornbæk.

 

Jeg garanterer at hvad du kan læse om de Korruption og kriminalitet som den danske bank Jyske Bank står bag er sandt.

Telefonnummer +4522227713

Mail

Carsten.storbjerg@gmail.com

bankingnews.press@gmail.com

banknyt@gmail.com