06-07-2020. Brev til Jyske Banks konsernledelse, koncern ledergruppe att CEO Anders Christian Dam

Her kan du læse det brev Carsten Storbjerg skrev til koncert ledelsen

&

Koncern ledergruppen

ved CEO Anders Christian Dam 06-07-2020. Formoder det er dig Anders Christian Dam der står bag det fortsatte bedrageri.

 

 

Kunde anmoder Jyske Bank og særligt dig Anders Christian Dam om at undersøge om der er sket nogle fejl.

Opfordre til Dialog.

Jyske Banks har ikke svaret.

Læs brev med link nederst.


 

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

06-07-2020. s.1-2. Skriver til Koncernledelsen og koncern ledergruppen, og oplyser om klagen over Lundgrens Dan Terkildsen, opfordre til Dialog.

En særlig tak til de medvirkende Jyske Banks bestyrelse, Anders Christian Dam og Philip Baruch, Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Birgit Buch Thuesen, Jeanett Kofoed-Hansen fra Jyske Bank, og fra Lundgrens Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Pernille Hellesøe, og en særlig tak til direktør Martin Kirkegaard som er vidne sammen med Lundgrens øvrige Bestyrelse, sammen med bla. Lund Elmer Sandager Advokater Kristian Ambjørn

06-07-2020. s.2-2. Skriver til Koncernledelsen og koncern ledergruppen, og oplyser om klagen over Lundgrens Dan Terkildsen, opfordre til Dialog.

 

 

 


 

Læs evt brevet her PDF.

Eller her.

Med indsatte links til nævnte bilag i brevet.

 

 

 

Jyske Bank A/S                    06-07-2020

Vestergade 8-16                   Q Post.

8600 Silkeborg                     vedr. klage over Lundgrens.

Til orientering.

 

 Til den samlede Koncernledelsen &                                                  

Koncernledergruppen

 

AT CEO Anders Christian Dam

Kærer Anders Dam og jer alle sammen.

Eftersom Jyske Bank bruger Lundgrens advokater, og vi mener Lundgrens har taget i mod returkommission, for at skade vores sag mod Jyske Bank A/S, bør Jyske bank undersøge om dette her sin rigtighed.

Klage over at Lundgrens, for ikke at have fremlagt vores påstande i sagen mod Jyske bank A/S sagen BS-402/2015-VIB. Eftersom Jyske Bank A/S er nævnt i klagen, får ledelsen hermed en link til kopi af klagens bilag, de kan læses på www.banknyt.dk såfremt Jyske Bank ønsker at kende til sangen mod Lundgrens advokat Partner selskab, som Jyske Bank syntes at være indblandet i.

PS

Vi skriver også fordi vi igen 30-06-2020 konstateret at Jyske Bank A/S har hævet 70.772,67 dkk. fra konto 5050-0001258029. på trods af, at vores breve og påstande i klagens Bilag. 153. & 204. som nu er lovformeligt fremlagt i sagen mod Jyske Bank koncernen ved vores advokat.

Vi ved godt der er en sag, men som i kan læse i klagen over Lundgrens, syntes vi ikke at vi har fået den advokat bistand / hjælp til at fremlægge vores sag mod Jyske bank A/S, som vi har fremlagt den for både Rødstenen og Lundgrens advokater, måske fordi vores formulering er for ringe.

Vi anmoder igen Jyske bank koncernen, særligt dig Anders Dam, vil du ikke godt undersøge om der foreligger en fejl, således vi kan få vores penge igen, for hvis vi har bare lidt ret, så bør du få rette op, du kan da ikke være andet bekendt.

Vi har siden maj 2016. anmodet Jyske bank koncernen og dig om at undersøge om der bare er sket en eller flere fejl, som Lundgrens advokater forsøgte telefonisk den 18. maj 2018. ved Bilag 91. at overbevise os om.

I så fald Jyske Bank A/S har lavet en fejl, så kan i her indrømme vores påstande og undskylde herfor.

Det behøver vi da ikke at have advokater til Anders Dam, du og jeg må da kunne mødes, og hvis du har ret, og vi er nogle dumme kværulanter, er Jyske Bank så ikke interesseret i at vi får rette op.

Det er alene grundet dig og ledelsen i Jyske Bank, at vi skriver på banknyt og andre steder, vi ønsker dialog intet andet, selv om du sikkert synes det er morsomt, så er det lidt kedeligt det her, vi ønsker faktisk at Jyske Bank tager deres ansvar, og hvis vi har ret. er der vel nogle der skal fyres i Jyske Bank A/S.

 

Vi har brug for at Jyske bank hjælper os med klagen over Lundgrens, er det noget i vil hjælpe os med.

I forbindelse med klagen over Lundgrens Bilag 233. anmoder vi igen Jyske Bank A/S at oplyse hvem fra Jyske bank, og hvilken dato Jyske bank har rettet henvendelse til Lundgrens advokater, for at tilbyde Lundgrens et million samarbejde, Ledelsen i Lundgrens har ikke svaret på Bilag 202. & Bilag 203.

Vi anmoder at Jyske Bank svare og hjælper os, da vi ønsker at fremlægge oplysningen til brug for klagen mod Lundgrens advokater & i mod Partner Dan Terkildsen af 06-05-2020. som banken har fået en kopi af.

Jyske Bank har fået udskrifter/ kopi af disse 4 samtaler Bilag 87. 91. 92. 93.

INDSAT SAMLET HER UNDER.

 

de er fremlagt i klagen over Lundgrens, hvis i ikke mener de kan være afskrevet korrekt, bedes du Anders Dam og dem der ikke tror på os, læse vores dagbog www.Banknyt.dk her kan i hører samtalerne igennem, og holde dem op til afskrivningerne.

Jyske bank koncernen og du, kan også se og læse de bilag som understøtter vores klage over Lundgrens, i skal særligt hæfte jer ved klagens Bilag 104. 106. 114. 115. 118. 131. og sammen med samtalerne, vurdere om Lundgrens har manipuleret med vores påstande imod Jyske Bank A/S ved fremlæggelsen af deres processkrift 2. den 2. september 2019. Bilag 134. hvilket Lundgrens ikke ville dele med os som klienten.

I klagens Bilag 138. anmodes Jyske bank at bemærke, vi faktisk 5. september 2019. anmoder Dan Terkildsen om at få en kopi at dette processkrift 2, Lundgrens partner svarer ikke på anmodning.

Vi skal undskylde at vi bruger jeres dyrebare tid på at fortælle om Lundgrens advokater, og særligt hvis klagens Bilag 12. ikke er grunden til at Lundgrens har modarbejdet at fremlægge vores påstande mod Jyske bank A/S koncernen.

 

Vi i imødeser at Jyske Banks advokater ved Philip Baruch og Lund Elmer Sandager senest om 14 dage besvarer vores processkrift 3. af 20-05-2020 klagens Bilag 204. med anklager som Bilag 179. det foreløbige processkrift 3 af 28-12-2019 så vi kan komme videre med sagen. disse er ligeledes delt i forbindelse med klagen over Lundgrens advokater som banken har fået en kop af den 24-06-2020. med kopi af nævnte bilag.

Håber du Anders Dam og Jyske bank A/S vil være med til, at vi hurtigst muligt får en snarlig dato for en hovedforhandling, i vores for Jyske Bank lille sag, således vi kan få en dom og komme videre, syntes Jyske Bank ikke at domstolen snart skal dømme, eventuelt kunne vi jo modtage rettens tilbud om retsmægling, det har vi ikke noget imod, husk det kræver 2 til tango.

Kære Anders Dam

Du er så velkommen til aftale et møde med os, vi vil rigtig gerne have at du vil tale os, for vi syntes altså ikke det her er særligt morsomt.

Hvis du / i finder noget på nogle sider i mener er usandt, så ring og sig hvor så vi kan rette det.

 

Bedste hilsner

Familien Skaarup Hornbæk

Søvej 5. 3100 Hornbæk

+45 22227713