09-04-2021. Vedtægter for. Jyske Bank BS-402/2015-VIB ApS. Se også bevis for at Jyske Bank A/S laver dokumentetfalsk.

Opdateret senest 30-05-2021. Se formål, samt lidt bevis for at Jyske Bank koncernen står bag dokumentetfalsk og bedrageri.

Read more about the criminal Danish banks and corrupt Danish lawyers here LINK BANKNYT.DK

Gratis rådgivning til dig som Jyske Bank og deres ansatte udspekulert udsætter for bedrageri.

Ny virksomhed til bekæmpelse af Jyske Bank koncernen, altså for at stoppe bankens mangeårige bevidste svindel.

Jyske banks værdier.

Se her på siden bevis for at Jyske Bank A/S laver dokumentetfalsk.

Alle processkrifter.

Og

Her i Linket bevis for at Jyske Bank A/S laver Vanhjemmel.

Medvirken direkte eller indirekte i jyske bank 11 års svindel / bedrageri mod kunde Et par søgeord er smuttet med. #JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

💀

💰

Til deling med Folketinget 12 maj 2021.

Bedes lagt frem i læse salen, og delt med Retsudvalget, og at undersøge hvorvidt Jyske Bank A/S har lavet Dokumentfalsk i bankens forretninger.

Jeg spørger venligst om der fra politisk side kan gives Jyske Bank A/S tilladelse, til at bruge dokumentetfalsk, og om Jyske Bank koncernen gerne overfor domstolen, må fremlægde falske oplysninger for at skuffe i retsforhold.

Mailen er også med henvisning til den kriminelle organisation Jyske Bank A/S. samt de mange som har hjulpet Jyske Bank koncernen, med at kunne fortsætte med at bedrage bankens kunde, deriblandt Lund Elmer Sandager advokater samt Lundgrens advokater.

💰

Danmarks nok farligste Bank koncernen, må uden tvivl være Jyske Bank A/S

 

Hvis du vil se det enkelte bevis på at Jyske Bank A/S er en kriminel organisation, eller at Jyske Bank koncernen er en kriminel virksomhed, at Jyske Bank laver dokumentetfalsk og udspekulert udsætter kunde for million bedrageri, bruger bestikkelse af Lundgrens advokater, der for kunden skulle fremlægge sag mod Jyske Banks svig og falsk forbrydelser for domstolen, men hvor Jyske Bank koncernen lykkes med at bestikke Lundgrens advokater, til intet at fremlægge, for at disse korupte Lundgrens advokater, skulle skuffe i retsforhold, samtidig med at Lundgrens advokater skulle undergrave klientens økonomi, og vildlede klienten, mens Jyske Banks bestyrelse sørgede for at banken fortsatte med at bedrage bankens kunde.

LÆS LINKET HER FRA 11-05-2021. OG SE BEVIS FOR AT LUNDGRENS ADVOKATER BLEV BESTUKKET AF JYSKE BANK A/S TIL AT SKULLE SKUFFE I RETSFORHOLD.

Opslaget 11-05-2021.er lidt af opslag fra 08-05-2021.

Er du også blevet udsat for bedrageri i Jyske Bank, eller bare oplevet at Jyske Bank A/S har lavet dokumentfalsk.

Så er her et selskab der vil hjælpe dig.

Banknyt ApS

Kontakt Carsten Storbjerg på +4522227713 og få hjælp til at se din sag igennem.

Du skal være forsigtig med at stole på større advokat virksomheder, da vi har oplevet at der findes flere korupte advokater, og Jyske Bank koncernen bruger gerne bestikkelse for at skuffe i retsforhold.

 

Carsten ved om nogen, hvordan Jyske Banks rådne fundament er bygget op, og hvordan ansatte i Jyske Bank kontinuerligt lyver, og kan dokumentere at ansatte i Jyske Bank laver mandatsvig, dokument falsk og bedrageri, hvilket Jyske Banks samlede bestyrelse støtter op om fortsætter, så at bankens kriminalitet og svigforetninger bliver fortsat.

Når kunder så ansætter en advokat som Carsten her ansatte Lundgrens advokater, for at fremlægge Jyske Banks svig forbrydelser, så er der en betydelig risiko for at Jyske Bank A/S bestyrelse med CEO Anders Christian Dam i spidsen, vil forsøge at bestikke sagsøgers advokater, som det skete i mit tilfælde, hvor Jyske Bank koncernen har bestukket Lundgrens advokater, ved brug af returkommission for flere millioner kroner, hvilket Jyske Banks bestyrelse betalte Lundgrens advokater, for at stoppe min svindelsag mod Jyske Bank A/S koncernen, ikke af Lundgrens advokater blev fremlagt for domstolen.

Læs processkrifter her.

✍️

Hvor meget bedrageri og dokumentfalsk skal den kriminelle organisation Jyske Bank A/S lave, før det bliver rigtigt ulovligt  spørger et offer for Jyske Banks kontinuerlige og grove forbrydelser.

Når du ikke kan stole på danske banker. / Hvem er den bedste Bank. Hvem er den billigste Bank. Hvem er den dyreste Bank. Hvem er den dårligste Bank. Hvem er den ærligste Bank. Hvem er den mest troværdige Bank. Hvem er den mest hæderlige Bank. Koncernledelse, Koncernbestyrelsen Kurt Bligaard Pedersen, Keld Norup, Rina Asmussen, Anker Laden-Andersen, Per Schnack Bente Overgaard, Christina Lykke Munk, Johnny Christensen, Marianne Lillevang, Koncerndirektionen Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus Peter Schleidt , Koncernbestyrelsen. Kan du stole på alle danske advokater ?. NEJ. Lund Elmer Sandager advokater ved Kristian Ambjørn Buus Nielsen og Philip Baruch har hjulpet Jyske Bank med at kunne fortsætte bankens svigforetninger. Lund Elmer Sandager advokater har gentagne gange løjet overfor domstolen, når Philip Baruch fremlægde falske oplysninger i retsforhold. Lundgrens advokater valgte at modtage bestikkelse, skjult som returkommission, mod at tilbageholde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen for svig og falsk for retten, Dan Terkildsen tavs

Hvad siger finanstilsynet til at Jyske Bank koncernen laver dokument falsk og bedrageri, samt at Jyske Bank bruger bestikkelse som det er dokumenteret på banknyt, og i mail er delt med.
National Banken. Folketinget. Finanstilsynet. Finansministeriet. Justitsministeriet.
Kan staten overhovedet bruge en bank, som Jyske Bank A/S der i ond tro lyver overfor domstolen, for at skjule bankens million bedrageri, og for at ville skuffe i retsforhold.

🤕

HVIS IKKE JEG GØR NOGET FOR AT STOPPE JYSKE BANK A/S I AT OVERTRÆDE LOVE OG REGLER PÅ STRIBE.

😤

HVEM SKAL SÅ.

Senest er Jyske Bank A/S ved at få deres kunder, til at underskrive banken nyeste betingelser, hvilke flere af dem er direkte lovstridige, og imod finanstilsynet god skik regler.

Se § 6. Stk. 3. Vilkår om ændringer i løbende kundeforhold af renter, gebyrer, eller andet vederlag skal være klart fremhævet i aftalen og skal indeholde en angivelse af de forhold, der kan udløse en ændring, og må ikke give den finansielle virksomhed en vilkårlig adgang til at foretage ændringer.

Jyske Bank sikker sig dermed mere magt, og ingen gør noget.

Har du skrevet under på denne samtykke erklæring 2021.

Så kan du selv komme ud i store problemer, den dag Jyske Bank uberettiget har hævet penge fra din konto, som da Jyske Bank A/S udspekulert udsatte mig for fuldmagtsmisbrug og lavede mandatsvig.

Er kæmpe bedrageri hvilket flere af Jyske Banks ansatte ved ond tro skjulte, overfor både mig og min virksomhed, dette ved kontinuerlig at lyve, at Jyske Bank A/S også ved bankens advokater gør brug af dokumentetfalsk.

At Jyske Bank bruger bestikkelse, for at skuffe i retsforhold kan næppe overraske, når man gennem 12 år. er blevet udsat for massiv svindel af Jyske Bank A/S og deres mange medarbejdere, og bankens hjælpere fra Lund Elmer Sandager advokater.

Sidst kom Lundgrens advokater med ind i folden, da Lundgrens efter at have fået til opgave at fremlægge en svig og falsk sag imod Jyske Bank A/S.

 

Da Lundgrens vælger at lade sig købe af Jyske Bank A/S og efterfølgende gør det modsatte af hvad Klienten skriver, advares du derfor mod Lundgrens advokater, da de er korrupte.

 

Skal du bruge en dygtig advokat, så anbefaler vi Lund Elmer Sandager her Partnere Carsten Brink Managing Partner, advokat (H) Christian B. Elmer Partner, advokat (L) Christian Petri Partner, advokat (H) Claus Span­gen­berg Partner, advokat (L) Henrik Høpner Partner, advokat (H) Henrik Stamp Partner, advokat (L) Jacob Roesen Partner, advokat Linea R. Conforti Partner, advokat (L) Mathias Toxværd Partner, advokat (H) Michael Møller Nielsen Partner, advokat (L) Morten Schwartz Nielsen Partner, advokat (H) Nete Weber Partner, advokat (L) Nicolai Fløe Jørgensen Partner, advokat Peter Sørensen Partner, advokat (L) Ulrik Bayer Partner, advokat (H) Erik Hovgaard Seniorpartner, advokat (H) Kjeld Jørgensen Partner, advokat (H) Mads Gierding Seniorpartner, advokat (H) Philip Baruch Seniorpartner, advokat (H) Steen Raagaard Andersen Seniorpartner, advokat (H) Sebastian Rungby Associeret partner, advokat Annacarina Staunstrup Associeret partner, advokat LL.M., HD(F) Kristian Ambjørn Buus-Nielsen Associeret partner, advokat (L) Torsten Hylleberg Associeret partner, advokat Advokater Torsten Vagn Hansen Specialistadvokat Joachim Lykke Dresner Advokat, CMO Julie Flindt Rasmussen Advokat Karina Enghaven Bentsen Advokat Lise Møller Zinck Advokat (L) Lærke Bruun Hansen Advokat Stina Møller Palmberg Advokat Natasja Kri­sti­an­sen Advokat Chri­stof­fer Sidelmann Borg Advokat Anders Linde Reislev Advokat Mathilde Schmidt Advokat Jonas Tofte Bøn­der­gaard Advokat Nikolaj Sommers Gjet­ter­mann Advokat Marie Boyer-Søgaard Advokat Advokatfuldmægtige Anders Nørgaard Hansen Advokatfuldmægtig Ann Louise Rützou Michaelsen Advokatfuldmægtig Camilla Ikast Jessen Advokatfuldmægtig Christina Meyer Advokatfuldmægtig Esben Hansen Advokatfuldmægtig Line Marie Mikalsen Veiby Advokatfuldmægtig Marta Valgreen Knudsen Advokatfuldmægtig Ansættelsesret Michael Møller Nielsen Partner, advokat (L) Julie Flindt Rasmussen Advokat Joachim Lykke Dresner Advokat, CMO Nikolaj Sommers Gjet­ter­mann Advokat Marta Valgreen Knudsen Advokatfuldmægtig M&A Jacob Roesen Partner, advokat Nicolai Fløe Jørgensen Partner, advokat Carsten Brink Managing Partner, advokat (H) Christian Petri Partner, advokat (H) Claus Span­gen­berg Partner, advokat (L) Philip Baruch Seniorpartner, advokat (H) Sebastian Rungby Associeret partner, advokat Annacarina Staunstrup Associeret partner, advokat LL.M., HD(F) Entrepriseret Ulrik Bayer Partner, advokat (H) Erik Hovgaard Seniorpartner, advokat (H) Kjeld Jørgensen Partner, advokat (H) Mathias Toxværd Partner, advokat (H) Lise Møller Zinck Advokat (L) Esben Hansen Advokatfuldmægtig Line Marie Mikalsen Veiby Advokatfuldmægtig Ann Louise Rützou Michaelsen Advokatfuldmægtig Fast ejendom Henrik Stamp Partner, advokat (L) Steen Raagaard Andersen Seniorpartner, advokat (H) Mathias Toxværd Partner, advokat (H) Henrik Høpner Partner, advokat (H) Lise Møller Zinck Advokat (L) Line Marie Mikalsen Veiby Advokatfuldmægtig Ann Louise Rützou Michaelsen Advokatfuldmægtig Insolvens Christian B. Elmer Partner, advokat (L) Nete Weber Partner, advokat (L) Torsten Vagn Hansen Specialistadvokat Karina Enghaven Bentsen Advokat Lærke Bruun Hansen Advokat Joachim Lykke Dresner Advokat, CMO Mathilde Schmidt Advokat IT-ret Claus Span­gen­berg Partner, advokat (L) Torsten Hylleberg Associeret partner, advokat Morten Schwartz Nielsen Partner, advokat (H) Stina Møller Palmberg Advokat Anders Linde Reislev Advokat Joachim Lykke Dresner Advokat, CMO Amalie Fallesen Legal Trainee Inddrivelse Morten Schwartz Nielsen Partner, advokat (H) Kristian Ambjørn Buus-Nielsen Associeret partner, advokat (L) Natasja Kri­sti­an­sen Advokat Mads Gierding Seniorpartner, advokat (H) Joachim Lykke Dresner Advokat, CMO Anders Nørgaard Hansen Advokatfuldmægtig Daniel Kim Rasmussen Erhvervsjuridisk rådgiver Stine Iversen Teamleder, advokatsekretær Lotte Xenia Rahbek Inkassomedarbejder Natasja Schreiber Fl­in­te­gaard Inkassomedarbejder Sarah Fogh Mikkelsen Stud.polit. Linea Hjorth Chri­sten­sen Stud.jur. August Ikov Piccolo Ejendomsadministration Peter Wossler Teamleder Anja Ahlmann Ejendomsadministrator Anne Christine Leth Ejendomsadministrator Lone Borup Rasmussen Ejendomsadministrator Cristina Schramm Ozaki Ejendomsadministrator Anne-Marie Lyngholm Ejendomsadministrator Sarah Cliford Hansen Ejendomsadministrator Anne Vognsen Ejendomsadministratorassistent Amanda Løie Vendelbo Petersen Ejendomsadministratorassistent Sekretærer Annelis Chri­sten­sen Advokatsekretær Anne-Mette Johansen Advokatsekretær Birgitte Åkerström Advokatsekretær, IT-administrator Charlotte Cramer Advokatsekretær Charlotte Windeballe Andersen Advokatsekretær Dorte Halken Juridisk assistent Henny Lykke Ejendomsmægler, valuar Lisbeth Skifte Juridisk assistent Manja Revsbech Advokatsekretær Mette Lambert Juridisk assistent Sisse Thejll-Madsen Advokatsekretær Susan Plambeck Advokatsekretær Tanja Aabo Simonsen Advokatsekretær, statsaut. ejendomsmægler Administration Henrik Hagbarth Administrations- og HR-chef/COO Henrik Pedersen Økonomichef/CFO Joachim Lykke Dresner Advokat, CMO Jan Nickel IT-koordinator Mette Wester­gaard International kommunikations- og marketingkoordinator Birgitte Åkerström Advokatsekretær, IT-administrator Annette Zaar Bogholder Annette Haugaard Bogholder Ermina Silajdzic Regnskabsassistent Dragana Stesevic Receptionist Jannie Allerslev Receptionist Flemming Rasmussen Servicemedarbejder Laura Tjørnemark Piccoline Gustav Richardt Skytte Holm Call assistant Selma Kamuk Jensen Call assistant Studentermedarbejdere Amanda Løie Vendelbo Petersen Ejendomsadministratorassistent Anna Kragelund Stud.jur. Anna Lin­den­cro­ne Lundin Stud.jur. Camilla Martinsen Stud.jur. Chri­stop­her Mortensen Erhvervsjuridisk rådgiver Daniel Boalth Petersen Stud.jur. Emma Ørnsø Fischer Stud. international kommunikation og marketing Frederik Anker Nielsen Stud.merc.jur. Freja Simona Aakjær Olesen Stud.jur. Ida Maria Strøm Stud.jur. Kasper Frimor Stud.jur. Linea Hjorth Chri­sten­sen Stud.jur. Mathilde Kirk Nielsen Stud.jur. Merveille Kanga Stud.merc.jur. Mikkel Skov Chri­sten­sen Stud.jur. Sabina Sinanovic Stud.merc.jur. Sarah Fogh Mikkelsen Stud.polit. Simone Blicher Skou Thomsen Stud.jur.

Jyske Bank Boxen betalt af Jyske Bank A/S

 

Den Jyske svindler.

v/ Anders Christian Dam.

BANKING NEWS

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #Chri

Den Jyske svindel bankens chef CEO Anders Christian Dam.
Er Danmarks den bedste topchef til medierelationer, men også bedst til bank svindel, siger kunden som Anders Dam nægter at stoppe med at lade bedrage, mød de Jyske tilsyneladende stærkt kriminelle bagmænd bag den bevislige kriminelle Jyske Bank A/S, hvis formål er samfunds skadelig, i og med banken bevidst udføre dokumentetfalsk og bedrageri mod bankens kunder, som står bag Jyske Bank nyt.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. / Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen / #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen

Bag den kriminelle danske bank står ledelsen for Jyske bank A/S, er en ledelse ved Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, der står sammen i forening, og som gerne medvirker til at Jyske bank bedrager de af bankens kunder som er muligt, bestikkelse syntes heller ikke at være nogen hindring.

Jyske Bank A/S skal stoppes.

Og her kommer Banknyt ApS ind i billedet.

Koncernledergruppe Anders Christian Dam Anders Christian Dam Ordførende direktør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Niels Erik Jakobsen Niels Erik Jakobsen Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Per Skovhus Per Skovhus Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Peter Schleidt Peter Schleidt Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Benny Laibach Pedersen Benny Laibach Pedersen Direktør Afdeling:Kredit E-mail:benny-pedersen@jyskebank.dk Bo Ancher Christensen Bo Ancher Christensen Direktør Afdeling:Forretningsservice E-mail:bac@jyskebank.dk Birger Krøgh Nielsen Birger Krøgh Nielsen CFO Afdeling:Økonomi E-mail:birger-nielsen@jyskebank.dk Carsten Tirsbæk Madsen Carsten Tirsbæk Madsen Adm. direktør Afdeling:JR Direktion E-mail:ctm@jyskerealkredit.dk Erik Gadeberg Erik Gadeberg Managing Director Afdeling:Capital Markets E-mail:gadeberg@jyskebank.dk Erik Qvirin Hansen Erik Qvirin Hansen Direktør Afdeling:Kommunikation og marketing E-mail:eqh@jyskebank.dk Finn Bødker Knudsen Finn Bødker Knudsen Direktør Afdeling:Ejendomme E-mail:fbk@jyskebank.dk Ivan Stendal Hansen Ivan Stendal Hansen Direktør Afdeling:Private Banking E-mail:ivan-hansen@jyskebank.dk Jes Rosendal Jes Rosendal Direktør Afdeling:Jyske Bank Privat E-mail:jes.rosendal@jyskebank.dk Knud Nørbo Knud Nørbo Direktør, HR Afdeling:HR E-mail:noerbo@jyskebank.dk Lars Waalen Sandberg Lars Waalen Sandberg Direktør Afdeling:Forretningskoncepter E-mail:sandberg@jyskebank.dk Peer Roer Pedersen Peer Roer Pedersen Direktør Afdeling:Risiko E-mail:prp@jyskebank.dk Martin Skovsted-Nielsen Martin Skovsted-Nielsen Juridisk Direktør Afdeling:Juridisk E-mail:martin.nielsen@jyskebank.dk Rune Møller Rune Møller Direktør Afdeling:Jyske Bank Erhverv E-mail:rune@jyskebank.dk Klaus Naur Klaus Naur Adm. Direktør Afdeling:JF Direktion E-mail:naur@jyskefinans.dk Hanne Birgitte Møller Hanne Birgitte Møller Funktionsdirektør Afdeling:Koncerndirektionssekretariatet E-mail:hbm@jyskebank.dk

Jyske Banks ansatte har sagt til dem der har spurgt til sagen, at Carsten bare er en små tosset kunde, dette har jeg bet bankens advokat Lund Elmer Sandager ved partner Kristian Ambjørn Buus Nielsen om at få stoppet.

 

Carsten Storbjerg der bliver dirktør, vil forsøge at gøre en forskel, når myndighederne ikke vil blande sig i Jyske Banks mange svig og falsk forbrydelser, og for at lyve over for domstolen, hvilket advokat virksomheden Lund Elmer Sandager gjorde for at ville skuffe i retsforhold, samtidig med at Lund Elmer Sandager advokater hjalp Jyske Bank koncernen i at kunne fortsætte med bankens igangværende bedrageri.

🤣

Når Jyske Banks bestyrelse og ansatte sammen i forening har besluttet sig for at lave bedrageri, og fortsætte med at bedrage bankens kunder, så vil du opdage at myndighederne så som politiet ikke vil hjælpe de kunder, som Jyske Bank A/S udspekulert udsætter for groft bedrageri, det må du selv stoppe.

Jyske Banks forbrydelser mod kunder skal naturligvis stoppes, det er her Jyske Bank falsk sagen ApS vil hjælpe dig.

DU KAN IKKE STOLE PÅ JYSKE BANK A/S

Her er lidt af mange beviser, men se også linket. BILAG 134. fra klagen Grundlovsdag 2020.

Her i LINKET er alle bilag fra klagen 2020-1932 delt.

Du kan også se BILAG 240. fra samme klage over de korrupte Lundgrens advokater, print disse bilag ud, og eller se lidt af dem lige herunder.

💵⚠️💵

At Jyske Bank A/S valgte at bestikke Lundgrens advokater, til ikke at fremlægge det bevislige dokumetfalsk og bedrageri, som Jyske Bank koncernen i årevis har stået bag overfor domstolen, er sådan som Jyske Bank handler, men denne gang bliver Jyske Banks forbrydelser opdaget, og Anders Dam er sammen med den øvrige ledelses medlemmer tydeligt desperate og vil åbenbart bestikke hvem som helst, for at skuffe i retsforhold.

⚠️💪⚠️🏦⚠️💪⚠️

Jyske Banks ansatte vidste at kunden 26 november 2009 fik en hjerneblødning, og igen i december blev akut indlagt, hvorfor Nicolai Hansen må have tænkt, de har lavet svig og falsk og startet en swap aftale uden fuldmagt, uden underskrift, og til et lån som ikke findes, derfor vælger de ansatte at lyve over for bankens kunder, for at skjule at Jyske Bank er igang med at bedrage bankens egne kunde

Jyske banks fundament er falsk. Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

BILAG 30.
ANNEX 30. Jyske bank claims customer has borrowed $ 4,328,000 in Nykredit Bank
Nykredit as above of 5% shares in Jyske Bank.
Therefore, do not want to help customer against Jyske Bank in fraudulent case.
As Nykredit lawyer Mette Egholm Nielsen says at a meeting, Nykredit does not want to deliver a lawsuit against Jyske Bank.

 

In the most prominent money-laundering case, Raul Arashukov, an adviser to the head of a Gazprom subsidiary, was detained on an allegation of stealing Rbs30bn ($460m) worth of gas. His son Rauf Arashukov was also detained. Father and son deny the allegations and remain in detention. While this money-laundering case is unlikely to have led to Monday’s top executive departures, it adds to the unsettled atmosphere at the gas producer. “We are talking about full-scale changes,” a London-based analyst said of the executive departures. “It is unlikely they were linked to the Arashukovs’ case. “But perhaps this case simply exhausted the patience at the top regarding the company’s management.” Kurt Bilgaard Pedersen,

Bilag Y

Her lyver Jyske Bank ved  Casper Dam Olsen, 11 januar 2012. At lånet på de 4.328.000 dkk er lagt om.

Medvirken direkte eller indirekte i jyske bank 11 års svindel / bedrageri mod kunde Et par søgeord er smuttet med. #JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Appendix D. 09-01-2012 page 1 of 2. you have rescheduled the underlying loan.
And what does it mean behind Jyske bank lying to their sick customer again and again, there is fat business to do fraud for Jyske bank

 

In the most prominent money-laundering case, Raul Arashukov, an adviser to the head of a Gazprom subsidiary, was detained on an allegation of stealing Rbs30bn ($460m) worth of gas. His son Rauf Arashukov was also detained. Father and son deny the allegations and remain in detention. While this money-laundering case is unlikely to have led to Monday’s top executive departures, it adds to the unsettled atmosphere at the gas producer. “We are talking about full-scale changes,” a London-based analyst said of the executive departures. “It is unlikely they were linked to the Arashukovs’ case. “But perhaps this case simply exhausted the patience at the top regarding the company’s management.” Kurt Bilgaard Pedersen,

Appendix D. 09-01-2012 page 2 of 2. you have rescheduled the underlying loan.
And what does it mean behind Jyske bank lying to their sick customer again and again, there is fat business to do fraud for Jyske bank

 

Der har aldrig været noget lån, Jyske Bank ved det, men når bankens ansatte er i ond tro, og det er blevet magtpåliggende for koncernen at fuldføre million bedrageri, så er Jyske Bank nødsaget til at lave dokumentetfalsk, og lyve overfor selv domstolen, for dels at skjule sandheden om Jyske Bank, men også for at skjule bankens forbrydelser overfor dommeren.

PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42

28-09-2018. Først efter Carsten har stævnet Nykredit, vil Nykredit indrømme at der ikke findes noget lån på 4.328.000 DKK

💵

Her må det stå klart at kunden aldrig har lånt de 4.328.000 DKK som Jyske Bank har løjet om, og lavet 3 forhold af mandatsvig, ved at tage penge fra kundens konto for gebyr, lån og sikkerhed banken ved aldrig er blevet hjemtaget.

s.1-8. Jyske Bank AS Samtykke, Aftaler privat kunde link. Alle side 1 til 8.

Generelle forretningsbetingelser 2020 – 2021 du advares mod at underskrive Jyske Banks lovstridige betingelser.

 

Dette svig vil Jyske Bank med deres nye regler, gør det sværere for kunderne at få deres penge til bage, når kunden opdager at Jyske Bank koncernen har lavet million bedrageri.

💵


Og så swappen af 16-07-2008 som er falsk og iøvrigt aldrig underskrevet, for det underliggende lån som Jyske Bank og Lund Elmer Sandager også har løjet fandtes overfor domstolen.

💵

Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisc

Bilag E. Side 4.

Jyske banks fundament er falsk. Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #

Bilag E. Side 5.

 

PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42

Appendix 28. A as you can see here, the swap W015776 is closed. 30-12-2008 which we approved 15-07-2008 for the loan of 4,328,000 dkk which we have not taken up.

💵

Disse 2 bilag. Swappen af 15-07-2008 og at Swappen lukkes 30-12-2008. fjerner Jyske Bank fra årsopgørelse 2008, og dermed bevisligt laver Jyske Bank A/S. 2 x dokument falsk.

Dokumentfalsk er efter min mening strafbar handling, men politiet mener ikke det er ulovligt for banker at lave bedrageri og dokumentfalsk, udnyttelse vildledning og brugen af bestikkelse er heller ikke ulovligt og strafbar handling.

Det er iøvrigt heller ikke strafbar handling at lyve overfor domstolen, for at skjule bedrageri, for ved at fremlægde falske oplysninger overfor retten vil Jyske Bank skuffe i retsforhold, det må banker gerne, hverken Politiet eller Statsadvokaten mener Jyske Bank vil blive dømt.

DET VIRKER TIL AT DANMARK ER ET KORRUPT LAND, HVOR KORRUPTION, BEDRAGERI, BESTIKKELSE STORTRIVES I TOPPEN AF DANSK ERHVERVSLIV.

💵

Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisc

Bilag O.

💵

Jyske Bank har 16-07-2008. selv lavet en ny swap, som Jyske Bank og Lund Elmer Sandager advokater overfor domstolen har løjet, var den fra 15-07-2008, og løjet at denne var aftalt med Carsten.

Lund Elmer Sandager skrev til domstolen, at det var magtpålæggende for Carsten at lave denne swap med Jyske Bank, men sandheden er at det var magtpålæggende for Jyske Bank selv at lave en swap.

Igen har Jyske Bank skjult for retten, at Jyske Bank har forsøgt at få Carsten til at underskrive denne swap, ikke kun 1. Eller 2 gange, men hele 3 gange har Jyske Bank forsøgt at få en underskrift på at Carsten ønskede at lave en ny swap på 4.328.000 DKK for hvis lånet på 4.328.000 DKK i Nykredit blev hjemtaget.

Jyske Bank ikke kun lyver overfor domstolen, men i ond tro skjuler Jyske Bank bilag af 24/7-2008. og 30/7-2008 overfor retten, hvilket kun kan være for at ville skuffe i retsforhold.

Samtidig med at Jyske Bank og deres advokater fra firmaet Lund Elmer Sandager, er bevidst om at kunden aldrig har lånt 4.328.000 DKK, aldrig har lagt noget lån om, aldrig har underskrevet swappen af 16/7-2008. Eller rykker brev af 24/7-2008. Eller rykker af 30/7-2008.

Det handler om at Jyske Bank A/S er helt bevidst om at Jyske Bank koncernen ved bestyrelsens & ledelsens medvirkende, helt bevidst udsætter deres kunder for bedrageri.

 

Sådan handler Jyske Bank koncernen og Lund Elmer Sandager advokater for at skuffe i retsforhold, derfor er det meget mærkeligt at hverken Finanstilsynet eller Politiet har ønsket at stoppe Jyske Banks forbrydelser, som er fremlagt og dokumenteret.

💵

Vozmozhno, samyy bol'shoy bankovskiy skandal v Danii vo vremya eskalatsii. Novyy datskiy bankovskiy skandal rassleduyetsya samim kliyentom, v to vremya kak drugiye yuristy i banki prosto osveshchayut melkiye voprosy. I na etot raz rech' idet ne ob otmyvanii deneg, kotorym uzhe izvestny datskiye banki. Na etot raz delo lozhnoye i moshennichestvo so vtorym po velichine bankom Danii Jyske Bank. V etom sluchaye datskiye advokaty Lundgrens gluboko vovlecheny v to, chto obvineniye kliyenta v moshennichestve i fal'sifikatsiya dokumenta protiv Jyske Bank ne bylo predstavleno sudu do togo, kak sam kliyent dolzhen byl predstavit' dokazatel'stva i obvineniya v sud v oktyabre 28. I pochemu moshennichestvo Jyske Bank protiv ikh melkogo kliyenta yeshche ne prekratilos' posle 11 let moshennichestva. Chto Lundgrens dumayet o nashikh obvineniyakh i dokazatel'stvakh protiv banka v Yiske o moshennichestve? Den Terkildsen zayavil 13 avgusta, chto pravleniye Jyske Bank ni v chem ne vinovato. U Lundgrensa net ni odnogo kommentariya nashikh trebovaniy. ? Eto ochen' stranno? POCHEMU ?. Mesyats nazad, buduchi obnaruzhennym v Lundgrense, on rabotayet v banke Jyske i rabotayet v otvetchike v Jyskebank, po krayney mere, s aprelya 2018 goda. I Den Terkel'sen pozvolil svoyemu kliyentu poverit', chto Lundgrens byl ikh advokatom, no v to zhe vremya advokaty Lundgrena takzhe poluchili million gonorarov za rabotu v Jyske Bank. Skoreye vsego, Jyske Bank podkupil Lundgrens, chtoby vstretit'sya v sude, ne podavaya pretenzii kliyenta protiv Jyske Bank, prosto chtoby proigrat' delo. Khoteli by vy skazat' rukovoditelyu gruppy upravleniya Andersu Damu, chto my ne khotim, chtoby nas obmanuli. My prosto khotim vstretit'sya s Prezidentom Andersom Kristianom Damom, i kogda vzroslyye obshchayutsya vmeste, potomu chto eto ne sposob vesti chestnyy bankovskiy biznes. I nam ne interesno pisat' chto-libo nepravdivoye. Vopros v sude: pravy li my i mozhem li my dokazat', chto my pravy? Chto znachit Lundgrens? ty nikogda ne govoril nam etogo. Ne stesnyaytes' ostavlyat' kommentarii na Facebook, Twitter dlya obnovleniya. Pozhaluysta, pozvonite po adresu +45 22 22 77 13, yesli vam nuzhna dopolnitel'naya informatsiya. Uvidet' bol'she na banknete Ssylka www.BANKNYT.dk Pogonya BS-402/2015-VIB Eto prosto prizyv k dialogu, kak my vpervyye napisali v maye 2016 goda vsemu sovetu direktorov v Jyske Bank. S nailuchshimi pozhelaniyami ot Storbjerg Business Sovey 5 3100 Khornbek --- Возможно, самый большой банковский скандал в Дании во время эскалации. Новый датский банковский скандал расследуется самим клиентом, в то время как другие юристы и банки просто освещают мелкие вопросы. И на этот раз речь идет не об отмывании денег, которым уже известны датские банки. На этот раз дело ложное и мошенничество со вторым по величине банком Дании Jyske Bank. В этом случае датские адвокаты Лундгренс глубоко вовлечены в то, что обвинение клиента в мошенничестве и фальсификация документа против Jyske Bank не было представлено суду до того, как сам клиент должен был представить доказательства и обвинения в суд в октябре 28. И почему мошенничество Jyske Bank против их мелкого клиента еще не прекратилось после 11 лет мошенничества. Что Лундгренс думает о наших обвинениях и доказательствах против банка в Йиске о мошенничестве? Дэн Теркилдсен заявил 13 августа, что правление Jyske Bank ни в чем не виновато. У Лундгренса нет ни одного комментария наших требований. ? Это очень странно? ПОЧЕМУ ?. Месяц назад, будучи обнаруженным в Лундгренсе, он работает в банке Jyske и работает в ответчике в Jyskebank, по крайней мере, с апреля 2018 года. И Дэн Теркельсен позволил своему клиенту поверить, что Лундгренс был их адвокатом, но в то же время адвокаты Лундгрена также получили миллион гонораров за работу в Jyske Bank. Скорее всего, Jyske Bank подкупил Lundgrens, чтобы встретиться в суде, не подавая претензии клиента против Jyske Bank, просто чтобы проиграть дело. Хотели бы вы сказать руководителю группы управления Андерсу Даму, что мы не хотим, чтобы нас обманули. Мы просто хотим встретиться с Президентом Андерсом Кристианом Дамом, и когда взрослые общаются вместе, потому что это не способ вести честный банковский бизнес. И нам не интересно писать что-либо неправдивое. Вопрос в суде: правы ли мы и можем ли мы доказать, что мы правы? Что значит Лундгренс? ты никогда не говорил нам этого. Не стесняйтесь оставлять комментарии на Facebook, Twitter для обновления. Пожалуйста, позвоните по адресу +45 22 22 77 13, если вам нужна дополнительная информация. Увидеть больше на банкнете Ссылка www.BANKNYT.dk Погоня BS-402/2015-VIB Это просто призыв к диалогу, как мы впервые написали в мае 2016 года всему совету директоров в Jyske Bank. С наилучшими пожеланиями от Storbjerg Business Совей 5 3100 Хорнбек

The fake SWAP 015785 Appendix 1. from 16-07-2008
This relationship from false changed Lundgren’s lawyers to be a contract.
But now look at the letters we have shared to Lundgrens and had actually submitted them
How much has Jyske Bank Group Management agreed to pay Lundgrens for not submitting their client’s claims? we just ask

 

Jyske Bank ved Lund Elmer Sandager advokater, har i Processkrift af 10-09-2015 skrevet SE SIDE 6. at det var magtpålæggende for Carsten Storbjerg at lave en swap aftale med Jyske Bank 16-07-2008.

Ved valg af variabelt lån tillige med en renteswap opnåede Storbjerg Erhverv en billigere fast
rente end det, Storbjerq Erhverv kunne opnå ved traditionel konverterbart realkreditlån. Det
var for Storbjerg Erhverv magtpeliggende at sikre sig en fast og billig rente.

Her lyver Jyske Bank igen, og i ond tro skjuler Jyske Bank bilag fra 24-07 og 30-07-2008, ligesom at Jyske Bank og Lund Elmer Sandager advokater skjulte at ingen af dem var underskrevet, sammen med at Jyske Bank skjuler at have løjet også overfor domstolen, at der fandtes et underliggende lån.

 

24-07-2008. SWAP W015785. Da det er magtpålæggende for Jyske Bank at jeg underskriver en rente swap med Jyske Bank. rykker banken igen 30-07-2008. for en underskrift på W015785. hvis jeg ville låne 4.328.000 kr. Som Nykredit har tilbudt.

24-07-2008.
Jyske Bank vil igen have at kunden underskriver at have ønske om at indgå en swap aftale med Jyske Bank A/S på 4.328.000 dkk.
.
For hvis kunden ønsker at hjemtage låne tilbudet på 4.328.000 dkk. i Nykredit der er gældende frem til 20-11-2008.

 

30-07-2008. SWAP W015785. Da det er magtpålæggende for Jyske Bank at jeg underskriver en rente swap med Jyske Bank. rykker banken igen 30-07-2008. for en underskrift på W015785. hvis jeg ville låne 4.328.000 kr. Som Nykredit har tilbudt.

30-07-2008.
Jyske Bank vil igen have at kunden underskriver at have ønske om at indgå en swap aftale med Jyske Bank A/S på 4.328.000 dkk.
.
For hvis kunden ønsker at hjemtage låne tilbudet på 4.328.000 dkk. i Nykredit der er gældende frem til 20-11-2008.

💵

Ingen af disse dokumenter er underskrevet, og så findes der heller ikke noget underlæggende lån, alligevel nægter Jyske Bank at erkende at have lavet svig og falsk, og nægter at tilbage betale noget som helst.

Carsten Storbjerg har gentagne i perioden 30 januar 2018 til 2 september 2019, sagt og skrevet til Lundgrens advokater at Swappen af 16-07-2008 er falsk, og aldrig aftalt.

Alligevel fremlægde Lundgrens advokater 2 september 2019. I Processkrift 2. “BILAG 134.” En bekræftelse på at Swappen af 16-07-2008 var blevet indgået med Jyske Bank A/S. Derfor klagen over Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen.

 

 

Sådan handler Jyske Bank A/S hvorfor du skal advares mod at lave bankforretninger med Jyske Bank koncernen.

 


Advarelser på stribe mod Jyske Bank koncernen.

⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

Jyske Bank er i desideret OND TRO, når banken laver million bedrageri mod bankens kunder.

 

Derfor skal finanstilsynet jo som minimum sætte Jyske Bank koncernen under skærpet tilsyn, hvis ikke Finanstilsynet lukker Jyske Bank A/S.

Banken som i øvrigt har flere venner med stor politisk indflydelse, hvorfor nogle måske dækker over Jyske Banks kriminalitet.

💪

Om God Skik regler har Jyske Bank i flere retssager som i Engskov sagen svaret, at det ikke har nogle konsekvenser, at overtræde god skik reglerne, dette kan læses i sagen her BS-402/2015-VIB. LÆS SIDE 9. Hvor Jyske Bank A/S igen fremlægde deres mening omkring finanstilsynets god skik regler for Bank virksomheder, hvilket Jyske Bank i flere retssager har fremlagt at banken ikke behøver overholde.

Folketinget har ikke gjort god skik for finansielle virksomheder til lov regler, derfor er Jyske Bank A/S ligeglad med disse god skik regler, når kunderne rejser sager mod Jyske Bank koncernen.

😤

At Jyske Bank ikke vil overholde danske love og regler, er bankens egne aftaler, hvor flere af Jyske Banks regler er direkte lovstridige, derfor et udemærket eksempel på.

Og har du / kunden først underskrevet denne, har Jyske Bank koncernen igen sikkert sig en trumf, at kunden vil skulle kæmpe samme kamp som mig, for at få Jyske Bank koncernen til at overholde lovgivningen, da kunden jo har underskrevet på Jyske Banks dokument, at loven ikke gælder for Jyske Bank A/S

⚖️

Jeg ved af gode grunde ikke hvor mange forbrydelser Jyske Bank A/S må lave, før det bliver rigtigt ulovligt, det ved kun finanstilsynet og naturligvis myndighederne, som i øvrigt selv benytter Jyske Bank A/S.

Og vel derfor ønsker staten ikke at Jyske Bank koncernen, med bestyrelsen stilles til ansvar for bankens kriminelle handlinger, som på www.banknyt.dk er fremlagt og forklaret med understøttelse af beviser.

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #Chri

Tør du stole på en bank der, som Jyske Bank A/S laver stribevis af lovovertrædelser.
Så som Bedrageri og Dokumentfalsk.

 

Her deler jeg bevis for at Jyske Bank gør alt for at genere mig, som du kan se laver Jyske Bank “IGEN” fuldmagtsmisbrug, dette ved at Jyske Bank bruger en udløbet fuldmagt, Jyske Bank koncernen overtræder igen love og regler, ved “IGEN” at bruge tinglysnings rettens adgang, som godkendt anmelder, hvor Jyske Bank overtræder Tinglysningsloven’s paragraf 11, og ved vanhjemmel “udsletter” slettede Jyske Bank 26 febuar mit private pantebrev, direkte mod mine instrukser til Jyske Bank.

Se bevis på at Jyske Bank skider på kunden og bagefter nægter at indrømme, at have begået fejl, ved at læse mine mails 12 januar og 15 februar 2021. Til Jyske Bank A/S

Bribery at the top of the Danish business seems to have been politically approved. Following Jyske Bank's fraud case, Lundgren's lawyer partner company paid several million Danish kroner, moreover, the same Lundgren's lawyers who would bring a case against the Danish bank Jyske Bank for fraud. Which Lundgren's lawyer partner company regrettably forgot to submit to the court. That it happened according to Jyske Bank's management, certainly by CEO Anders Dam who is directly contributing to Jyske Bank's continued crimes. When Jyske Bank then chose to give the large law firm Lundgren's lawyers a huge order. it became very clear that the overall board of directors of Jyske Bank continues to expose the customer to very serious fraud transactions. And that Jyske Bank's board of directors is still behind millions of scams and now probably also corruption. All to disappoint in legal matters, and to serve the shareholders in the Danish Bank's financial interests.

Jyske Bank A/S bag Danmarks måske største svindelsag. Hovedforhandling 15. nov. 2021.

Jyske Bank har mange venner, hvor flere af dem har venskaber langt op i poliktiktiske partier, som ikke ønsker at stoppe danske banker i at lave bedrageri mod bankens kunder, derfor er det meget svært at stoppe banker som her Jyske Bank A/S med CEO Anders Christian Dam i spidsen i at udsætte kunder for Udnyttelse, Dokumentfalsk, Bedrageri, Vildledning og så videre.

🙈🙊🙉

Sagen her må om nødvendigt føres ved EU domstolen, såfremt det ikke er muligt at føre svig og falsk sagen mod Jyske Bank A/S i Danmark, men vi prøver at føre sagen cevilretlig ved de danske domstole.

⚠️

Domstolen er oplyst om flere forskellige forhold, som at Lund Elmer Sandager Advokater gentagne gange har løjet overfor domstolen, dette ved at fremlægge falske manipuleret oplysninger, uden at reagere, domstolen har mulighed for selv at anmælde Eks. Lund Elmer Sandager advokater til politiet, dette er ikke sket inu.

Men lad os se efter hovedforhandling 15. 16. og 23 november 2021. om domstolen vil skride ind over for de advokater der har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen for at skuffe i retsforhold.

⚠️

Seneste delte mail er.

Svindel banken Jyske Bank har ingurreret bankens mulighed for at svare senest mail af 30-03-2021.

og

Advarelse mod Jyske Bank A/S 11-04-2021.

🙉🙊🙈

Læs mailen 12-04-2021. til Jyske Bank A/S

Og

Læs mailen 15-04-2021. til Jyske Bank A/S

📢

Har du spørgsmål til Jyske Banks forbrydelser, så læs først Linket her, med de vigtigste elementer i sagen.

Til Jyske Bank A/S ved Bestyrelsen og koncernleder gruppen samt advokat Morten Ulrik Gade, samt til Lund Elmer Sandager advokater ved Kristian Ambjørn Buus Nielsen og Philip Baruch, er deslige sendt til Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen der har medvirket til at Jyske Bank har kunne fortsætte bankens svigforetninger mod bankens kunder.

⚠️

Jyske Bank koncernen opfordres gentagende til at overholde lovgivningen, men dette nægter Jyske Bank A/S, hvor flere af bankens medarbejdere, og den samlede bestyrelse ikke mener at de danske love og regler gælder for Jyske Bank A/S der har den danske stat og institutioners opbakning.

Flere aktionærene som ATP har kendskab til hvordan Jyske Bank står bag million svindel, men når ingen af aktionærerne på Jyske Banks generalforsamling, har fremlagt forslag, at Jyske Banks bestyrelse skal overholde lovgivningen fremadrettet, så vil Jyske Bank koncernen, jo ikke stoppe med at bedrage de af bankens kunder som er muligt.

Derfor må Jyske Bank gerne bruge dokumentetfalsk, ligesom Jyske Bank gerne må udsætte bankens kunder for svindel og bedrageri.

Men når Jyske Bank A/S også bruger bestikkelse, så som i sagen BS-402/2015-VIB Link til alle processkrifter. hvor Jyske Bank har bestukket advokat virksomheden Lundgrens advokater, til ikke at fremlægge klients svig og falsk anbringer mod Jyske Bank koncernen, så er det helt lovligt og sikkert også normalt for Jyske bank A/S der stå bag danmarks nok største svindel sag, målt på antal overtrædelser, såsom af straffeloven, tinglysnings loven, bogføringsloven, og Danmarks love som helhed mod bare en enkelt lille kunde.

⚠️

Dette million bedrageri kunne kun lade sig gøre, da Jyske Banks mange medarbejdere og advokater sammen i forening, vedbliver med at være i ond tro, stadig mens de står bag Jyske Banks forbrydelser mod bankens kunder fortsættes, ligesom Jyske Banks magtfulde venner holder hånden over Jyske Banks bestyrelser, for at disse medlemmer kan bestride andre store bestyrelses poster i samfundet.

⚠️

Det er syntes temmelig klart at, fundamentet for Jyske Banks ansatte og advokater, er at lyve så meget som muligt, også overfor domstolen, hvor Jyske Bank og Lund Elmer Sandager advokater gentagne fremlagde falske oplysninger, hvilke var for at ville skuffe i retsforhold.

⚠️

Når det er ikke lige til at stoppe den kriminelle organisation Jyske Bank A/S og få stoppet bankens kriminelle handlinger, skyldes det nok også i høj grad bankens magtfulde venner, og ikke mindst Jyske Banks bestyrelse, som alle har valgt at støtte bankens svigforetninger, og som ikke selv vil sætte deres mandater fri, hvilket giver et skræmmende af Jyske Banks sande værdier.

⚠️

Derfor har det nye selskab bag JYSKE BANK SAGEN. 9 april 2021. Vedtaget en række bestemmelser i selskabets vedtægter, der har formål at hjælpe Jyske Bank’s kunder med at angribe og stoppe bankens medarbejdere og ledere samt bestyrelsen i at lave mere kriminalitet, når det danske politi ikke vil blande sig i Jyske Banks forbrydelser, det må kunder selv klare, det er her selskabet vil hjælpe dem som i Jyske Bank koncernen bliver udsat for svindel.

📢

🤣😂😅

Anders Christian Dam og den øvrige bestyrelse sammen med Lund Elmer Sandager advokater og Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buus Nielsen må formodes at ligge flade af grin, i forventning om at ingen af statens virksomheder så som Politiet kan eller vil stoppe Jyske Banks kriminelle aktiviteter, og de vil ikke en gang prøve

🙉🙊🙈

Men som jeg Carsten Storbjerg Skaarup fra Hornbæk siger til Anders Christian Dam og ledelsen i Jyske Bank A/S

Denne her gang valgte Jyske Bank den forkerte kunde at udsætte for bedrageri, og målet er at Jyske Bank dømmes for i Ond Tro at have lavet flere forhold af dokumentetfalsk. “FALSK” og lavet flere forhold af bedrageri. “SVIG” for at skaffe Jyske Bank en uberettiget vinding der bliver et afgørende formuetab for kunden.

Should Jysk Bank A/S be closed, due to the bank's completely deliberate million fraudulent businesses. Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Viborg court. Banking news. About the Danish bank Jyske Bank, which has been taken for use of forgery and fraud, our former Lundgren lawyers who was hired to present the case to the court, was subsequently bought by Jyske bank to damage our case, and withhold our claim in court.

Dette sjove opslag har sikkert fået den magtfulde Bank koncernen til at søge hjælp hos deres magtfulde venner.

Også

At sagen mod Jyske Bank A/S også bliver tilføjet med flere forhold og et anderkendelses søgsmål, før Jyske Bank koncernen sigter efter forældelse, som er det eneste svindel bankens advokater Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buus Nielsen har fremlagt.

🏦🤜🖕🤛🏦

Links.

Hele sagen mod Jyske Bank. Opdateres.

✍️

De 40 spørgsmål der siden 2016. har ventet på at CEO Anders Dam og Jyske Bank A/S sammen med Lund Elmer Sandager advokater skulle besvare, disse af sagsøgers spørgsmål om sagsøgte Jyske Banks overtrædelser af danmarks mange love og regler.

✍️

Processkrift 3. Den 4 maj. 2020.

✍️

Processkrift D. Svaret den 19 juli 2020.

✍️

Processkrift 4. Af 23 december 2020.

 

Nu kommer selskabet bag 9 april til hjælp, og sørger for Processkrift 5. bliver delt i linket alle Processkrifter her.

✍️

Sagen der også er forklaret i klagen Grundlovsdag 5 juni 2020. I klagen over Lundgrens advokater / Partner Dan Terkildsen.

🤕😡🤕

Samtidigt med at Jyske Bank koncernen nægter at forholde sig til det million bedrageri Koncernleder Anders Christian Dam sammen med den øvrige bestyrelse, mindst siden maj 2016. har nægtet at stoppe, eller tale med offeret for Jyske Banks forbrydelser om.

⚠️

Derfor skal selskabet bag Jyske Bank sagen, hjælpe med at få Jyske Bank A/S dømt for brug af svig og falsk.

Ligesom selskabet skal advarer andre mod at stole på den stærkt kriminelle organisation, som Jyske Bank A/S har vist sig at være.

⚠️

Jeg har i linket til mail 30-03-2021. Og igen 12-04-2021. indsat en kort beskrivelse, og opfordrer Jyske Bank koncernen til at give til genmæle, men de 3 aber, er kendetegnet for den kriminelle Jyske Bank organisation.

🙈🙊🙉

En beskrivelse Indsat med link som også viser at Jyske Bank A/S koncernen har bestukket Lundgrens advokater, til at modarbejde retssikkerheden for Lundgrens egen klient.

?

Når Jyske Banks bestyrelse støtter op om, bankens Bedrageri og Dokumentfalsk samt Bestikkelse, og staten eller myndighederne intet vil fortage sig, og lader det være op til Jyske Banks offer, selv at standse Bankens åbenlyse forbrydelser mod bankens kunder.

Så er der brug for en eller flere som vil tage kampen op mod Danmarks måske største svindler bank.

Når jeg siger at Danmark har et alvorligt samfunds problem, ved at myndighederne tillade danske banker, som her Jyske Bank A/S koncernen at lave kriminalitet, og det så skal være den lille mand imod den kriminelle organisation som selv må stoppe svindlen, det er fandme ikke ok.

Men understreger blot at Danmark har et problem, i at staten ikke stopper den kriminelle organisation Jyske Bank A/S i at drive bank virksomhed.

Faktum er at Jyske Bank koncernen står bag organiseret kriminalitet, hvilket kan læses ud af bare disse 2 Processkrifter.

Processkrift 3. den 4 maj 2020.

Og

23-12-2020. ved processkrift 4.

Faktum er at Jyske Bank koncernen laver Dokument falsk, Fuldmagtsmisbrug, Mandatsvig, Bedrageri, Udnyttelse osv.

🤣

Og ved i hvad, jeg syntes bare at i er totalt til grin, for i ved jeg har ret.

Lundgrens er ikke så dygtige, men vil du absolut bruge Lundgrens så find en advokat her. PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKAT DIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTI

 

Mvh

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5. 3100

Hornbæk.

📞 +4522227713

Stol IKKE på Jyske Bank. Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDIC

Jyske Bank bilen i Helsingør.

firma navn.

Jyske Bank BS-402/2015-VIB ApS

Binavne.

1.

2.

3.

4.

5.

 

Generalforsamlings refereret. 09-04-2021. for Jyske Bank BS-402/2015-VIB ApS

 

 

Vedtægter for. Jyske Bank BS-402/2015-VIB ApS

 

Formål.

Er blevet rettet en smule, kommer her.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

Vedtægter for Jyske Bank BS-402/2015-VIB ApS – side 1.
Selskabet der skal fremme sandheden om Jyske Banks forbrydelser.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

Vedtægter for Jyske Bank BS-402/2015-VIB ApS – side 2.
Selskabet der skal fremme sandheden om Jyske Banks troværdighed.

🏦⚖️🏦

 

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

Siden BANKNYT.dk er 30-03-2021. kl. 10.23 blevet delt med:
Folketinget, Finanstilsynet, Justitsministeriet, Finansministeriet og National Banken.
Således ved alle 100 % at Jyske Bank koncernen er en kriminel organisation, og staten kan ud fra de beviser der er delt, vurdere om de vil lave Bank forretninger med den kriminelle Jyske Bank A/S
Mailen er sendt direkte til Jyske Bank koncernen, og dennes medvirkende bagmænd fra Koncernleder gruppenLedelsen.
Deriblandt Jyske Banks advokat, Morten Ulrik Gade, og erhvervs rådgiver Tina Agergaard. “Tina har været CC mellem advokaterne og deres indbyrdes aftaler for at skade kunden, før breve er blevet sendt”
Mail er ligeledes til Philip Baruch samt Kristian Ambjørn Buus Nielsen fra Lund Elmer Sandager advokater.
Også sendt til Dan Terkildsen som partner Lundgrens advokater. Dan Terkildsen der for Lundgrens advokater skulle hjælpe Jyske Banks koncern ledelse, med at tilbageholde sagsøgers svig og falsk anbringer, mod sagsøgte Jyske Bank A/S for retten. Samtidig med at Lundgrens advokater skulle undergrave klientens økonomi, som fremlagt i klagen til advoknævnet. ved at udskrive kæmpe regninger for ikke at fremlægge nogle af klientens påstande.
Carsten Storbjerg siger her at Jyske Bank A/S reelt har bestukket Lundgrens advokater, med mindst 1 million opgave, for at hjælpe Jyske Bank A/S med at skulle skuffe i retsforhold, dette ved at Lundgrens advokater ikke fremlægde nogle af klientens påstande mod Jyske Bank A/S.
En sag myndighederne har kendt til i årevis, men som Ingen, altså som absolut slet ingen, her den 10 april 2021. har ønsket at kommentere på.
Det selv om beviserne mod Jyske Banks mange og grove forbrydelser fremstår meget klare, hvilket bør få den danske stat og de kommuner som bruger Jyske Bank A/S til at overveje, om de overhovedet kan have tillid til banken. Hvem kan vide sig sikkert på, at Jyske Bank ikke også vil udsætte staten eller de offentlige institutioner for svindel, hvis Jyske Bank koncernen fik chancen.
Husk det kunne lige så godt være dig selv, som Jyske Bank koncernen valgte at udsætte for groft bedrageri. Så sagen her er for at stoppe Jyske Banks bestyrelse, mod at udsætte flere af bankens kunder for samme grove udnyttelse og svigagtige forretnings metoder, som Jyske Bank koncernen har udsat mig og min lille virksomhed for.
Carsten Storbjerg Skaarup Søvej 5 3100 Hornbæk  +4522227713
Anders Christian Dam du kan jo bare svare. Mindst siden maj 2016, har jeg prøvet at komme i dialog, og med dig.
Det eneste Jyske Bank har foretaget sig, er at bestikke mine tidligere advokater til ikke at fremlægge mine påstande mod dig og Jyske Bank A/S
Jyske Bank har altid snydt hvor de kunne, og lever godt af at snyde kunderne, som landmænd, andelsbolig foreninger med swaps. Og rådgivning til virksomheder og private hvor det at tilbageholde vigtige oplysninger overfor kunden, virker som en naturlig del af Jyske Banks forretning, for så at sigte efter 3 års forældelse, da banken ikke ses at have ønske om at være en redelige bankforretning.
Men Jyske Bank A/S i må da endelig korrigere mig, hvis jeg tager fejl, siger Carsten Storbjerg til bande lederen CEO Anders Dam.
Derfor skal du og Jyske Banks bestyrelse sætte jeres mandater fri, og forlade jeres taburetter i skamme.⚠️

 


 

Delt fra Indsat øverste i mail til Jyske Bank og deres venner.

Man har jo kun de sjov man selv laver, og nu hvor bilerne næsten er færdig dekoreret, kommer næste punkt.

Læs mailen 30-03-2021. Kl. 10.23. underneden de indsatte oplysninger om sagen, der skal føres fra et andet selskab, kun med det formål, at føre krig mod Jyske Bank koncernen, for at stoppe bankens mangeårige bevidste og kriminelle aktiviteter.

Lær jyskebank at kende Hvem dækker over Jyske Banks fortatte svigforretninger. Bribery at the top of the Danish business seems to have been politically approved. Following Jyske Bank's fraud case. Lundgren's lawyer partner company paid several million Danish kroner, moreover, the same Lundgren's lawyers who would not bring a case against the Danish bank Jyske Bank for fraud. Which Lundgren's lawyer partner company regrettably forgot to submit to the court. That it happened according to Jyske Bank's management, certainly by CEO Anders Dam who is directly contributing to Jyske Bank's continued crimes. When Jyske Bank then chose to give the large law firm Lundgren's lawyers a huge order. It became very clear that the overall board of directors of Jyske Bank continues to expose the customer to very serious fraud transactions. And that Jyske Bank's board of directors is still behind millions of scams and now probably also corruption. All to disappoint in legal matters, and to serve the shareholders in the Danish B

Sandheden om Danmarks andenstørste Bank Jyske Bank A/S Er at vi står med en kriminel organisation, hvor den danske stat støtter, eller holder hånden over en svindel bank. Så der bliver den lille mand imod en dybt kriminel organisation, der ikke skyr nogen midler for at ville skuffe i retsforhold.

💰

Kunden går til modangreb på Jyske Bank koncernen.

Nogle skal jo fjerne råddenskaben fra Jyske Banks fundament, og når ingen andre syntes at bekymre sig om at Jyske Bank koncernen, står bag massivt svindel og bedrageri ved brugen af dokumentetfalsk, så må jeg jo gøre det, for ellers stopper Jyske Bank jo nok aldrig med at lave bedrageri i mod kunder.

Siger Carsten Storbjerg Skaarup, Søvej 5. 3100 Hornbæk. DK

Det blev derfor den 9 april 2021. vedtaget at starte nyt selskab, for fremme offentlig gørelsen af svindelsag BS-402/2015-VIB. hvor Jyske Bank A/S med ledelsen og CEO Anders Dam står bag, samt at forstå sagen i mod svindel banken føres til dom, sagen skal tilføjes med et anderkendelses søgsmål, der skal ligges først.

Har Jyske Bank gjort hvad der er fremlagt i Processkrift, lister nogle få forhold op.

DOKUMENTFALSK / FALSK

 BEDRAGERI / SVIG

OND TRO & UDNYTTELSE

 MANIPULERET MED AFTALE BILAG

OG

FREMLAGT FALSKE OPLYSNINGER FOR DOMSTOLEN.

💀

Sagen udvides og sagen understøttes med flere beviser for at Jyske Bank har været i ond tro, og den samlet bestyrelse har stået bag Jyske Banks fortsatte bedrageri (svigforetninger) mindst siden maj måned 2016. blev fortsat.

At Jyske Bank koncernen har været i ond tro siden 2008 understøttes ved flere og nye beviser, som Jyske Bank også har skjult for domstolen, hvilket også kan læses i vedtægter, nye beviser er ikke tidligere fremlagt for domstolen, da de først er skaffet i 2021.

Selskabet skal hjælpe andre med at få kendskab til Jyske Bank A/S og bankens kriminelle og lyssky arbejdsmetoder, og skal hjælpe dem som bliver udsat for samme type af svindel i Jyske Bank koncernen som sagsøgeren er blevet det.

Det nye selskab vil hjælpe dig som bliver svindlet i Jyske Bank A/S.  med at finde en hæderlige advokat, da det har vist sig at Jyske Bank koncernen også gerne bestikker kundens advokater, til ikke at fremlægge kundens anbringer mod Jyske Bank koncernen, hvilke i sig selv er et samfundsmæssigt problem.

Når Selskabet er endelig navngivet, og formål er offentlig, deles alle vedtægter og beslutninger for selskabet, hvilket deles i LINKET her, samt der afgives et nyt processkrift 5. herefter vil der blive udsendt en kort pressemeddelelse, som fortæller om de nye tiltag.

Der er ikke nogle der tidligere har startet et selskab, med det formål at stoppe Jyske Banks forbrydelser mod bankens kunder.

Carsten Storbjerg Skaarup, sagen tager sag mod stor dansk kriminel bank, for reelt Udnyttelse, Dokumentfalsk, Bedrageri og Bestikkelse med mere, en sag som har betydning for Jyske Banks fremtid, spørgsmålet er om Jyske Bank A/S overhovedet er berettiget til at drive dansk bank virksomhed, eller om finanstilsynet ikke mener at Jyske Bank koncernen laver kriminalitet nok, til at det bliver rigtigt ulovligt.

Til top. – Nyt selskab til bekæmpelse af Jyske Bank A/S starter 9 april 2021.

BS-402/2015-VIB.

🤭

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

Anders Dam stiller sit mandat frit, så enkelt kunne han takke af og gå i fængsel, men når man har magtfulde poliktiske venner, så må Politiet nok ikke blande sig.