12-04-2021. Jyske Bank BS-402/2015-VIB ApS er 9 april 2021. iværksat for at stoppe Jyske Banks kriminalitet. & Rykker igen 12 april Jyske Bank koncernen og Lund Elmer Sandager Advokater for svar. Se mail 30 Marts. ?

OPDATERET 20-09-2021.

 

Kampen mod Jyske Bank A/S. er også bevis på et samfundsmæssigt stort problem, når der findes flere rådne og korrupte advokater som Lundgrens advokatfirma, og at advokatsamfundet, ved nævnets medlemmer vælger at dække over både iloyale, og korrupte advokater samt over kriminelle advokater, så er det i høj grad et problem for retssikkerheden i danmark, for en advokat er vel kriminel hvis han som Lund Elmer Sandager advokater fremlægger falske beviser over for domstolen, for at skuffe i retsforhold.

Værd er det at bemærke at et af advokat nævnets medlemmer er Lund Elmer Sanders advokat Henrik Høpner.

 

De nye advokatetiske grundlæggende regler.

Advokaten må frit fremlægge det advokaten selv vil, også selv om det er direkte i mod klientens instrukser.

Advokaten behøver ikke at oplyse at kontoret også har million aftale med sagsøgte i en anden sag.

Advokaten må gerne fremlægge navne og mails på bilag, selv om klienten vil have dem skjult.

Advokaten må selv bestemme hvilket vidner han ønsker, uden at oplyse klienten herom.

Advokaten behøver ikke at inddrage klienten, i advokaterns handlinger.

Advokaten må fjerne klientens vidner, uden at oplyse klienten herom.

Det er advokaten som alene bestemmer, hvad hvad deres klienter vil.

Advokaten behøver ikke at dele processkrifter med klienten.

Klienterne har intet at skulle bestemme i deres egen sager.

Advokaten behøver ikke at dele retsbøger med klienten.

Advokaten behøver ikke fremlægge klientens påstande.

Advokaten behøver ikke at svare klienten.

TAK TIL MEDLEMMER SOM

HENRIK HØPNER FRA LUND ELMER SANDAGER.

4. September 2019 Sagen mod Jyske Bank A/S spidser til. - No one can want to prohibit a customer, from presenting to the court that this is fraud. and then the sanity has only grown, as the board has covered the scam, though several attorneys have helped cover up the fraud. - Vil vores advokat ikke fremlægge vores påstande, som vi siden 2016, har fremlagt den for vores advokater. ER DER FORDI KLIENTENS ADVOKAT IKKE VARETAGER KLIENTENS INTRESSER. Fremlægges klientens påstande ikke for retten i et endeligt påstandes dokument, er dette til skade for klienten. Og klientens advokat har ikke opfyldt sin forpligtelse over for klienten. - - Og klienten har selv over for Jyske Bank og "Domstolen" altså over for retten 3. og 25. januar 2018, oplyst om sagens ændring, og tilføjet med udvidelse af påstande efter retsplejelovens § 358 Klienten der kun er elektriker har selv måtte forsøge at sætte sig ind i love og regler, uden at være klædt på, efter som klienten ikke er hverken er boglig uddannet, og iøvrigt ret dårlig til at formoleret sig. Ja faktisk også ordblind. - Så det er derfor afgørende at når nogle kunder / klienter i Danmark ansætter en Advokat Så er det af afgørende retssikkerhed og betydning for klienten at klienten stole 100 % på at Advokaten gør det som klienten deder deres advokat om. - - Her i sagen har klientens advokat kun frem til nu fremlagt at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. Ikke at Jyske Banks Koncernledelse i mindst 152. dage forud for Bilag 30. 18-10-2016 hvor Nykredit indrømmer Der findes intet lån på 4.328.000 kr. I Nykredits arkiver. - Vedr. det af klientens fremlagte for retten 18-09-2018 og 18-12-2018 Klientens advokat skriver intet til retten om. A. Hvordan klienten har, måtte kæmpe også mod Nykredit der som hovedaktionær i Jyske bank nægtede at svare klienten, på spørgsmålet om det påstået lån i nykredit på 4.328.000 kr. var blevet optaget, og hvornår det i given fald var optaget.. B. Ej heller har, kunne få oplyst, om dette påstået underliggende lån4.328.000 kr. for en rente swap, er blevet omlagt, og en dato for anlæggelse. - Klientens advokat skriver heller intet noget om til retten. C. At klienten ikke har lavet nogle aftale om Bilag 1. der er lavet 16-07-2008 og sideløbende med den aftale Klienten har godkendt 15-07-2008 Bilag E. Side 4. & 5. D. At den aftale klienten godkendte 15-07-2008 Bilag E. Side 4. er lukket 30-12-2008 - Klientens advokat skriver heller intet noget om til retten . E. At Jyske banks fremlagte Bilag O. fra 31-12-2008 ikke indeholder den af klientens godkendte swap, Bilag E. Side 4. "hvis klienten valgte at hjemtage, og hjemtager lånet der er blevet tilbudt 20-05-2008 på de 4.328.000 kr. Bilag Y. F. At Jyske banks fremlagte Bilag O. fra 31-12-2008 ikke indeholder den af klientens godkendte swap, Bilag 18. A er lukket 30-12-2008 / / / Sagen har er af særlig alvorlig karakter, eftersom det er en stor Dansk Bank Jyske Bank A/S der ved Philip Barup bestyrelses medlem i jyske Bank, fra Lund Elmer Sandager advokater har løjet over for retten Har talt usandt for retten Har tilbageholdt tilbageholdt beviser for at skuffe i retsforhold. Har talt usandt over for pengeinstitutankenævnet 328/2013 Har brugt og fremlagt manuplirert og dermed falske beviser. - Dette har aldrig vært klientens ønske, men klienten kæmper imod Danmarks nok største svindler Jyske bank. Og her bruger bankes bestyrelse alle kneb for at skuffe i retsforhold. Som at nægte at udleverer beviser, men bevist tilbageholde beviser. Det har til August 2019 alene været Klienten og kunden i jyske bank der har kæmpet imod giganten, og deres mange advokater og venner af Jyske Bank. - - DET HANDLER OM RETSSIKKERHEDEN NÅR DE STØRSTE VIRKSOMHEDER I DANMARK Som LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER & JYSKE BANK A/S ENTEN LYVER OVERFOR RETTEN - LAVER BEDRAGERI ELLER BARE SVIG, SVIGAGTIG OPTRÆDEN, SOM DET FREMLÆGGES, AT JYSKE BANK GØR DET. OG AT KONCERNLEDELSEN VED Ceo Anders Christian Dam MINDST SIDEN 19. MAJ 2016 HAR VÆRET VIDNE OM DET. Se fremlagte BILAG 80. & 81. - BILAG 30. SOM ER FRA 18-10-2016 Først herefter lykkedes det at få bekræftet at Jyske Bank A/S har tilbageholdt oplysninger omkring, at der ikke findes noget, underliggende lån 4.328.000 kr. som Jyske Bank Har påstået i hele retsforløbet siden 2013. Se Bilag 29. A fra19. febuar 2010 - ALTSÅ: Jyske Bank A/S Jyske Banks Advokater "Morten Ulrik Gade" Lund Elmer Sandager Advokater Koncernledelse / bestyrelsen i Jyske Bank A/S "Anders Dam" Har alle sammen i 152 dage fortiet forhold Som at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. i Nykredit Bilag 30. Og at den godkendte swap fra 15-07-2008 Bilag E. side 4. til dette lånetilbud på 4.328.000 kr. Bilag Y. er lukket 30-12-2008 Bilag 18.A. - Jo CEO Anders Dam skal indkaldes for at bekræfte. At i 152. dage haft viden om at der ikke fandtes noget lån i Nykredit på 4.328.000 Kr. Før det lykkes Sagsøger 18-10-2016 at få Nykredit til at bekræfte at at jyske bank har udsat kunde for svig. - / DET ER VORES SAG DET ER VORES PÅSTANDE DET ER VORES BEVISER DER SKAL BRUGES DET ER DE VIDNER VI FINDER VIGTIGE FOR SAGEN SOM SKAL INDKALDES. Er gentaget mange gange. / Hvilket er. VIDNE LISTEN 1. Anders Christian Dam. Jyske Bank. 2. Philip Baruch. Lund Elmer Sandager. 3. Morten Ulrik Gade. Jyske Bank 4. Nicolai Hansen. Jyske Bank 5. Casper Dam Olsen. Jyske Bank. 6. Birgit Bush Thuesen. Jyske Bank. 7. Jeppe B Rasmussen. Helsingør kommune. 8. Mette Egeholm Nielsen. Nykredit. 9. Peter Sørensen. ADVOKAT som ven og har vidne om sagens tidslinje. / / Har du iøvrigt brug for en advokat, der har rimelig priser, er ærlig så anbefaler vi Advokat Peter Sørensen Lindevangsvej 33. 2950 Vedbæk / / - Til LES dk. Når Henrik Høpner Partner, advokat (H) fra Lund Elmer Sandager er nævnt på banknyt Så er det for at de advokater fra firmaet Lund Elmer Sandager, så Som Philip Baruch, der har løjet i retsforhold, skulle spørge Henrik Høpner, om det er strafbar lovovertrædelse at lyve i retsforhold. - Altså Philip Baruch skulle blot søge sin kollega Henrik Høpner om hjælp, og spørge. - 1. Må man lyve for retten som Lund Elmer Sandager har løjet overfor retten i sagen BS 1-698/2015 2. Må man fremlægge bilag der er rettet i, efter ubderskift, uden at oplyse dette over for retten. 3. Må man skjule aftale bilag overfor retten, som har relevans for belysning af sagen. 4. Må man fremlægge bilag som, Bilag O. årsopgørelse 2008 der ikke indeholder, aftale bilag eks. af 15-07-2008 Bilag E. Side 4. som lukkes 30-12-2008 Altså uden at oplyse bilaget er manipuleret, hvilket Philip Baruch vidste, eftersom Philip selv fremlagge det Bilag E. Side 4. Som er fjernet på bilag O. 5. Må man over for retten oplyse at et bilag E. Side 4. Fra 15-07-2008 blot er byttet ud med et Bilag 1. Fra 16-07-2008, og samtidig skjule sandheden overfor retten som at Bilag E. Side 4. Lukkes 30-12-2008. 6. Må man fremlægge en fuldmagt der er udløbet 20-11-2008. Bilag K. Der er et genbrugt bilag, "en ny fuldmagt fra 19-05-2009 til et andet tilbud" og så overfor retten oplyse at bilaget er aftalt 10-07-2008 Altså uden at oplyse retten at det originale Bilag 7. Som udløb med tilbudet Bilag Y. 20-11-2008 blot af Nicolai Hansen er blevet genbrugt for, som Nicolai Hansen sagde, så slap han for at lave et nyt. Bilag 7. Er udløbet 20-11-2008 for tilbud Bilag Y. Bilag K. Er fra 19-05-2009 for tilbud Bilag AG. - - DET ER HVAD KLIENTEN SIGER AT DERES ADVOKAT SKAL BRUGE Altså fremlægge faktiske oplysninger i påstandsdokument Så skal klientens advokat naturligvis ikke skrive at Lundgrens ikke må bruge disse påstande, og ikke må bruge ord som Svigagtig optræden "svig og falsk" da det vil være mod god advokatskikk at skrive. Det er klientens påstand som advokaten skal hjælpe med at frembringe over for retten, klientens advokat skal ikke fjerne klientens påstande. - Og påstå der bare skal skrives der ikke findes noget lån, som Mette Egholm Nielsen Nykredit skriver 18-10-2016 Altså ikke at ledelsen ved CEO Anders Dam fortier sandheden i perioden 19. maj 2016 Og frem til det, efter 152 dage lykkedes at få Nykredit til at indrømme, der intet lån findes på 4.328.000 kr. 18. September 2016 Bilag 30. - - Kunde fanger jyske bank i millionsvindel. Spørgsmål rettes til Jyske Bank 89898989 Storbjerg. 22227713 - HUSK DER ER BARE SJOVT OG ET KONTAKT FORSØG TIL KONCERNLEDELSEN. Jyske Banks Koncernledelse Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt - - The Danish bank, Jyske Bank, chose not to stop fraud against the bank’s customer, despite the board’s knowledge of fraud least since May 2016

There is nothing the client wants either, but to get help from the professional penal lawyer Henrik Høpner partner, in Lund Elmer Sandager who has partner Philip Baruch to lie in legal matters.

Henrik Høpner. 💰. Opdateres med flere oplysninger om advokatnævnet’s medlemmer.

SIDEN I linket opdateres. med flere oplysninger om advokat nævnets medlemmer, som deres bestyrelses poster, og hvem der mindst sammenarbejder med Jyske Bank A/S.

Findes der medlemmer i advokat nævnet, som er ansatte eller partnere i Lundgrens advokater.
og / eller.
Lund Elmer Sandager advokater, og hvor højt oppe i samfundet finder vi de korrupte advokat virksomheder.
Hvorfor nævnet ikke ønsker at bringe smuds frem om disse advokatvirksomheder, og Advokat nævnet derfor frikender virksomheder for overtrædelse af god advokatskik, hvor egne medlemmer er ansat eller partnere.
Har nogle af nævnets medlemmer kontakt eller berøring med Jysk Bank A/S ? du kan jo selv se efter, måske nogle af de virksomheder medlemmerne kommer fra laver bankforretninger med Jyske Bank A/S  

But why would the lawyer board, cover corrupt, incompetent and disloyal Danish lawyers, who cover crime committed by Danish banks.
Where several lawyer companies are involved, Lundgren’s lawyers and Lund Elmer Sandager lawyers mention here, but there may well be more.

How big is the group of the many people that cover fraudulent businesses in denmark.

If you are looking for a job, or collaboration as a finance business partner with the largest banks.
Read more on BANKING NEWS. here you will find some of the best stock trades that you should refrain from.

Findes der medlemmer i advokat nævnet, som er ansatte eller partnere i Lundgrens advokater.
og / eller.
Lund Elmer Sandager advokater.

Hvorfor nævnet ikke ønsker at bringe smuds frem om disse advokatvirksomheder, og Advokat nævnet derfor frikender virksomheder for overtrædelse af god advokatskik, hvor egne medlemmer er ansat eller partnere.

Har nogle af nævnets medlemmer kontakt eller berøring med Jysk Bank A/S ? du kan jo selv se efter, måske nogle af de virksomheder medlemmerne kommer fra det laver bankforretninger med Jyske Bank A/S  

Når tidligere klient, i Lundgrens advokater.
I 2018 og 2019. Bad Lundgrens  fremlægge over for domstolen, at Jyske Bank A/S står bag brugen af svig forretninger, og falsk. (altså dokumentfalsk.)

ER DET SÅ IKKE KLIENTEN DET BESTEMMER.

SELV OM ADVOKATNÆVNET SKRIVER AT KLIENTEN INTET BESTEMMER. 

NÅR DETTE OPSLAG MED LINKS TIL BANKNYT, DELES ER DET EN ADVARSEL MOD LUNDGRENS ADVOKAT PARTNERSELSKAB, og MOD LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER OG IKKE MINDST EN ADVARSEL MOD DANMARKS NOK STØRSTE KRIMINELLE BANK. JYSKE BANK A/S

Da NIELS GRAM-HANSSEN indgik en for Lundgrens advokater, stor million aftale med Jyske Bank A/S i en ejendoms handel til omkring 600 millioner danske kroner, var der reelt tale bestikkelse, som var skjult som returkommission.

Dette million sammenarbejde mellem Lundgrens advokater og Jyske Bank A/S lykkedes det for de mange Lundgrens ansatte, at skjule overfor klienten, frem til 21. September 2019.

Hvor klienten opdager at Lundgrens advokater har en betydelig økonomisk interesse med Jyske Bank

Klienten der ansatte Lundgrens advokater til at fremlægge en større svig og falsk sag imod Jyske Bank A/S, kan naturligvis ikke have et advokat firma, der sandsynligvis er korupte, og som nægter at svare klienten.
Og samtidig har Lundgrens bevidst og uhæderligt holdt klienten ude af sagen.

Hvilket advokat nævnet 30-06-2021. Ved nævnes afgørelsen. Skriver at det må advokater gerne, da det alene er advokaten som bestemmer over klienten, og bestemmer hvilket påstande klienten har, og hvilken Processkrifter vil dele med klienten.

Det lykkedes for Lundgrens advokater at skjule et af sagsøgtes Processkrift C. overfor klienten.
Samt at skjule overfor klienten, at Lundgrens advokat har fjernet klientens forklaring, klagens BILAG 62. LINK. Og BILAG 63.BILAG
Deslige fjerner Lundgrens Bilag’s listen, og indsætter de bilag som Lundgrens ønsker, samtidens med at Lundgrens advokater overtræder deres tavshedspligt, da Lundgrens deler flere navne, som klienten ønsker skjult.

Når du som klient har behov for advokat bistand, for at få fremlagt din sag.

Og skal finde en hæderlig, ærlig, habil, troværdig, loyal advokat, så skal du vide at du ikke kan stole på nogle af Danmarks største advokatfirmaer.

For når de største danske advokatvirksomheder, samtidig med advokat firmaet er blevet ansat, til for dig at fremlægge som her, en svig sag mod en sagsøgt Jyske Bank A/S.

Og så advokat firmaet vælger direkte at ændre i “dine” klientens anbringer, og fjerne dine vidner, kort sagt pille din sag fra hinanden.

Og det samtidig med at andre advokater fra samme “Lundgrens” advokatkontor, af Jyske Bank bliver betalt millioner af kroner, for at yde rådgivning til den samme juridiske klient.

Jyske Bank A/S

Selv om klager og klient ansatte advokat Lundgrens advokat firma til, netop at fremlægge flere svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S.

Så har advokatnævnet besluttet at, advokatvirksomheder gerne må bistå samme klient Jyske Bank A/S, i en anden sag til mange millioner kroner.
Selv om at advokaten, så ikke fremlægge nogle af klientens svig og falsk anbringer mod samme sagsøgte Jyske Bank A/S

Deslige med klienten 23-10-2019. Har opdaget at Lundgrens den 02-09-2019. Har ændret klientens afgørende påstand. AT SAGENS BILAG 1. ER PÅSTÅET FALSK, er ikke til hinder for at LUNDGRENS ADVOKATER. ÆNDRE KLIENTENS ANBRINGER. 

Klienten har kontinuerligt siden Lundgrens advokater blev ansat efter 30. Januar 2018, nedlagt påstand om at Sagens Bilag 1. Swap W015785. en rente bytte på 4.328.000 DKK er Falsk.

Swappen er ikke aftalt, den er ikke underskrevet, på trods af Jyske Bank koncernen, i dokument 16-07-2008. Og så. 24-07-2008 LINK. Og igen 30-07-2008 LINK. Har forsøgt at få kunden til at indgå den rente bytte med Jyske Bank A/S, såfremt at sagsøger og kunden vælger at optage det tilbudte underlæggende lån, der kunne rentebyttes.

Lundgrens skulle fremlægge at Jyske Bank har løjet overfor kunden, og at Jyske Bank ved Lund Elmer Sandager, (der hvor advokatnævnets, medlem Henrik Høpner også er partner.) At Lund Elmer Sandager gentagne har fremlagt falske oplysninger over for domstolen, og har løjet at dette for swappen underliggende lån var optaget, som Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen her skriver. 2010 LINK. Og for domstolen også af Philip Baruch er blevet påstået omlagt, BILAG D. LINK, se side 2. Omlagt / ændre det bagvedliggende lån.

10/10-2018. Sagen er ændret til en svig og falsk sag. Lundgrens advokater svare aldrig på nogle mail. Omkring klientens anbringener.

Deler lidt af de i 5/6-2019. klagens fremlagte dokumenter.

Klientens påstande 06-12-2018- Bilag 40

8/7-2019. Bekræfter Emil Hald Vendelbo Winstrøm fra Lundgrens advokater, telefonisk, at forstå klientens anbringer.
Hør samtalen her DEL 1. LINK. &. DEL 2. LINK.

Lundgrens ansatte bekræfter 8/7-2019. Afskrivning af samtale med Emil Hald Vendelbo.
At have forstået at klientens anbringer mod Jyske Bank koncernen, er svig, og at sagens Bilag 1. Swappen W015785. fra 16-07-2008. Påstår klienten er falsk.

Den ansatte assisterende advokat Emil Hald ved Lundgrens, lover 8/7-2019. ikke at fremlægge nogle, uden at klienten er fuldstændig enige, hvilket Lundgrens advokater alligevel gør 2/9-2019, hvilket Lundgrens advokater så skjulte over for klienten, så har advokatnævnet vedtaget at dette ikke er en overtrædelse af god advokat skik.

Så når Lundgrens, uden klientens godkendelse, uden at medtage Klientens påstande, og direkte ændre klientens påstande, hvilket Lundgrens advokater i Ond Tro fremlagde i Processkrift 2/9-2019. Som værende klientens påstande, hvilke Processkrift Lundgrens advokater deslige nægter at udlevere klienten en kopi af, selv efter Klientens anmodning 5/9-2019.

Så når klienten 5/9. 2019. Spørger Lundgrens advokater, efter en kopi af Processkrift 2. Fra 2/9-2019. Og Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen ikke ud levere en kopi.

Så har advokatnævnet 30/6-2021. Afgjort at heller ikke dette er ikke en overtrædelse af god advokat skik. 

Klienten skriver ved BILAG 106. 11/8-2019. AT SWAPPEN 16-07-2008 PÅSTÅS FALSK.
12/8-2019. Klientens påstande.
21/8-2019. Klientens påstande.
23/8-2019. Klientens påstande.
27-08-2019. BILAG 115. Klientens påstande.
30/8-2019. Klientens påstande.

30/8-2019. gentager påstande om svig og gentager vidner

Lundgrens fremlægger 2/9-2019. Processkrift 2.
som ikke er det klienten ansatte Lundgrens advokater til at fremlægge.
BEMÆRK. LUNDGRENS ADVOKATER HAR BLOT FREMLAGT, AT DER IKKE FINDES NOGET LÅN. BILAG er fra klagen LINK

Og derudover fremlægger Lundgrens advokater mod klientens påstande, at klienten har godkendt og indtrådt den swap W015785. Som klienten, kontinuerligt har påstået er falsk.

Når Lundgrens advokater ændre klientens anbringer omkring at Swappen af 16-07-2008. W015785. Som klienten påstår er falsk.

Til at Swappen W015785. er blevet aftalt og godkendt. Se Processkrift 2. Som Lundgrens advokater 2 september har fremlagt.

Og et Processkrift som Dan Terkildsen, heller ikke vil udlevere klienten en kopi af.

Og det selv om klienten 5/9-2019. Anmoder Dan Terkildsen om en kopi.

Dette ændrede Lundgrens til at, klienten har 16-07-2008. Indgået swappen med Jyske Bank. Se hele Processkrift 2. 02-09-2019. Hvilket Lundgrens advokater bevidst og uhæderligt skjuler overfor klienten, for at hjælpe sagsøgte Jyske Bank, der også er klient i LUNDGRENS ADVOKATER.

Denne måde som groft har tilsidesat deres klients påstande blev fremlagt og mere til, har advokat nævnet 30-06-2021. Afgjort ikke er overtrædelser af god advokat skik.

Hvilket også er fremlagt i klagen 2020-1932. Grundlovsdag 2020 over Lundgrens advokater.

Og med klientens primære påstand, som startet LINK. 30 november 2018. hvor klienten beder Lundgrens hjælpe med en sag, med flere svig forhold mod Jyske Bank. sagens Bilag 1. Swappen af 16-07-2008. Er falsk.
Er der intet at misforstå.

Da Lundgrens valgte at takke ja tak til Jyske Banks tilbud om sammenarbejde.
Var Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen, allerede få uger tidligere blevet antaget, til at fremlægge en betydelig svindel sag mod samme sagsøgte Jyske Bank A/S

Det lykkedes for Lundgrens advokater hvor flere medarbejdere, mindst ved Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm, Pernille Hellesøe, Sebastian Lysholm Nielsen, Jens Grunnet-Nilsson, Karoline Stampe Eriksen og Dan Terkildsen i en eller anden form, at sørge for at manipulere med klientens svig og falsk anbringer. 

Og både uhæderligt og iloyalt, at modarbejde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen for brugen af svig og falsk blev fremlagt for domstolen.

Klienten har indbragt Lundgrens advokater for at være iloyale og korupte, og for at Lundgrens har modarbejde klientens retssikkerhed, for at ville tabe sagen.

Når Jyske Bank A/S så efterfølgende har bestukket Lundgrens advokater, skjult som returkommission, for at Lundgrens advokater skulle sørger for at klientens svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S aldrig bliver fremlagt, men blot at ændre klientens svig påstande, og i stedet fremlægge at klienten har fået dårlig rådgivning, dette gjorde Lundgrens for at ville tabe sagen mod Jyske Bank, og for at skuffe i retsforhold.

Lundgrens advokater fortalte ved Dan Terkildsen 13-08-2019. Link med mail 20-09-2019, hvor klienten spørger om Lundgrens advokater har arbejdet for Jyske Bank, hvilket Lundgrens advokater ikke vil svare på. Så når Dan Terkildsen sagde at det var ikke nødvendigt at fremlægge nogle af de mange svig og falsk forhold, som Jyske Bank har udsat deres kunde for, er grunden naturligvis at Jyske Bank koncernen har bestukket Lundgrens advokater.

Dan Terkildsen siger også at det kan man tage de nasty ting under fremlæggelsen.
Dan Terkildsen som siger efter at have læst de af klientens kontinuerligt fremlagt påstande, som her

LINK. 11-08-2019. Med  LINK 12-08-2019.

og 13-08-2019. Samt igen LINK 18-08-2019. at Swappen W015785. af 16-07-2008 er falsk. og frembragt ved svig.

Dan Terkildsen har til dette møde 13-08-2019. taget Jens Grunnet-Nilsson og Emil Hald Vendelbo Winstrøm med, disse skal formentligt lære at manipulere Lundgrens klienter, ligesom Dan Terkildsen selv gør det.

Lundgrens ansatte der gentagne gange har fået fremlagt klientens anbringer, som også 27-08-2019. og der med henvisning til beviserne mod Jyske Bank A/S for brugen af svig falsk og ond tro.

Hvilket Lundgrens advokater af Jyske Bank koncernen ved returkommission, er blevet betalt for at få fjernet i klientens anbringer mod Jyske Bank A/S.

Når Lundgrens advokater, har fået flere instrukser om, intet at fremlægge uden at klienten har godkendt det som fremlægges for domstolen, så er det for at sikker klientens retssikkerhed.

Klienten ved ikke på dette tidspunkt at Lundgrens advokater er korrupte, hvilket først opdages LINK. 21 september 2019.

Direkte imod klientens anbringen, fremlægger Lundgrens advokater 2. September, det stik modsatte af hvad Klienten skriver.

Når Lundgrens advokater 2. September 2019. Skriver i Processkrift 2. LINK.
At klienten 16-07-2008. har indgået en swapaftale W015785. på 4.328.000 DKK med Jyske Bank.

Så er det i direkte modstrid med klientens anbringen, der er skrevet kontinuerligt til Lundgrens, som 13-08-2019. Og så her igen LINK. den 18-08-2019. Hvor klienten igen påstår Bilag 1. W015785. 16-07-2008. ER FALSK

LINK. sms 23-08-2019 intet må fremlægges uden klientens godkendelse.

LINK. mail  med påstand 27-08-2019, og skriver at intet må fremlægges uden klientens godkendelse.

Så når de iloyale Lundgrens advokater i Processkrift 2. 02-09-2019. Direkte imod klientens påstande, fremlægger noget andet, har fjernet klientens vidner og derefter ikke vil udlevere klienten en kopi af Processkrift 2. September 2019. Og det på trods af at klienten LINK. 05-09-2019. Der anmoder Dan Terkildsen om en kopi af LINK. Processkrift 2.

Så svare Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen slet ikke, på denne anmodning.
Lundgrens svarer heller ikke på LINK. mailen 20-09-2019. Om Lundgrens advokater arbejder for Jyske Bank, der afholdes et møde i Lundgrens, hvor Dan Terkildsen bestemmer at klienten ikke har krav på noget svar, og Lundgrens fakturere klienten for at spørger.

Når så advokat nævnet sag. 2020-1932. i klage afgørelsen 30-07-2021. afviser alle klager mod Lundgrens advokater og Dan Terkildsen, så kan det næppe betale sig at klage over advokater fra Danmarks største advokatfirmaer, da advokatnævnet har fastsat reglerne for, hvad advokat nævnet giver deres medlemmer lov til, et udsnit står længere nede.

At advokat nævnet har Henrik Høpner som medlem, og Henrik Høpner er partner med Philip Baruch på samme advokat kontor hvor Lund Elmer Sandager gentagne gange har fremlagt falske oplysninger over for domstolen, så er det meget tænkeligt at advokat nævnet ikke selv er habile, men ønsker at holde hånden over de advokat virksomheder, som nævnets medlemmer selv er partner i.

Det er den danske elite, hvis medlemmer der dækker over andre kriminelle medlemmer, og derved er til hinder for at korrupte advokater, som Lundgrens advokat partnerselskab bliver stillet til ansvar, ligesom de løgnagtige Lund Elmer Sandager advokater, hvor Kristian Ambjørn Buus-Nielsen og Philip Baruch har dækket over Jyske Banks mange svig og falsk forbrydelser.

Når Lundgrens advokater skulle fremlægge at Partner Philip Baruch fra Lund Elmer Sandager, gentagne gange har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen for at skuffe i retsforhold, som det ses i klagens Bilag. brevet 1 febuar 2019. LINK. Og Lundgrens advokater mod klientens instrukser ikke fremlagde nogle af klientens anbringer

Det bliver meget tydeligt, at Advokat nævnets medlem Henrik Høpner, der også er advokat i Lund Elmer Sandager advokater, hvor Henrik Høpner er partner i Lund Elmer Sandager advokater, der er kraftigt involveret, eller direkte indblandet i Jyske Banks million svindel, altså i den svig og falsk sag mod Jyske Bank A/S som Lundgrens advokater var ansat til at fremlægge, men hvor Lundgrens advokater desværre valgte at tage mod bestikkelse / returkommission fra Jyske Bank koncernen, mod ikke at fremlægge nogle af klientens påstande og anbringer mod Jyske Bank A/S

Advokat nævnet kan ikke have læst eller sat sig ind i hele klagen.
Når advokatnævnet skriver at
NÆVNET HAR LAGT VÆGT PÅ.
At Lundgrens advokater blev fyret, efter at sagen var berammet til hovedforhandling, da Lundgrens 24 september 2019. blev fyret.

Dette er faktuelt forkert.
Fra 5 september 2019. Og frem til klienten 21. September 2019. Hvor klienten opdager at Lundgrens advokater med stor sandsynlighed er iloyale og korrupte, og til Lundgrens advokater bliver fyret 24. September, sagen var altså ikke berammet, da Lundgrens advokater, og Dan Terkildsen blev fyret.

Sagen’s faktiske forhold i klientens sag, hvilket Lundgrens blev ansat til at fremlægge.

Fremlægges først 4 maj 2020. Processkrift 3. Da klienten skulle prøve at finde en hæderlig advokat, blandt advokat samfundets medlemmer, og der findes tydeligt vis ikke hæderlige advokater i Hellerup ved Lundgrens advokat partnerselskab.

Og sagen berammes først 3 december 2020.

Sagens anbringer fremlægges ved yderligere et Processkrift 4. 23 december 2020. Og suppleres med et Processkrift 5.

Med nævnets afgørelse, hvor klagens 27 klagepunkter. Og de ubesvarede 26 opfordringer. Til Lundgrens advokaterr, som advokat nævnet samlet afviser, hermed fastlægger advokat nævnet nye og faste retningslinjer, for hvad en advokat må, og hvornår der er en overtrædelse af god advokat skik, eller de advokatetiske regler. 
Denne afvisning af klagen.
Som her er delt med bilag.

Har stor betydning for alle de danske advokater, som nu kan henvise til denne her afgørelse, for hvad danske advokater må i henhold til advokatnævnet.

Hvilket skal deles med landets advokater.

Og som Advokat nævnet selv bør skrive i advokat samfundets artikler.

Du kan som klient til de danske advokater, ikke stole blindt på nogle af de store danske advokatvirksomheder, det er hvad Danskerne må acceptere efter advokat nævnets medlemmer har afvist alle 27 klage punkter over Lundgrens advokater.

ET STORT PROBLEM FOR KLIENTENS TILLID TIL DANSKE ADVOKATVIRKSOMHEDER.

Efter advokatnævnets afgørelse, på klagen over Lundgrens advokat og partner Dan Terkildsen.
Giver advokatsamfundet de danske advokater, ret til i vidt omfang selv ret til at bestemme hvad der skal fremlægges, og hvem der skal vidne.
Advokat nævnet skriver desuden. Der må indrømmes en advokat betydelig rammer.
Altså en advokat må gøre hvad Advokaten selv vil, og ikke hvad klienten har ansat advokaten til.

Når advokatnævnet med medlemmer, der er placeret i store advokatvirksomheder, har besluttet for advokatnævnet, at det ikke er klienten selv som bestemmer, men alene advokaten, som klienten har ansat der bestemmer alt, bør du undgå disse advokater, jeg har været smadder heldig at kunne finde en advokat som er hæderlig og ærlig, hvilket er ret svært at finde. 

Det er ikke klienten som bestemmer over sin egen sag, men alene advokaten.

Er at:
Advokater behøver ikke at svare klienten.
.
Advokater behøver ikke dele sagsøgers processkrifter, med klienten.
.
Advokater behøver ikke dele sagsøgte’s processkrifter, med klienten.
.
Advokater behøver ikke at dele retsbøger med klienten.
.
Advokater må gene ændre klientens anbringer, også uden at oplyse klienten noget om det.
.
Advokater må gerne indkalde andre vidner end dem klienten har sagt, uden at oplyse klienten noget om det.
.
Advokater må gerne indkalde andre vidner, uden at oplyse klienten noget om det.
.
Advokater må gerne vildlede klienten.
.
Advokater må gerne lave Bilag’s rod.
.
Advokater må gerne skrive taxa regning på en klient, selv om det ikke vedrører klienten.
.
Advokater må gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført.

Kort sagt, advokat nævnet / advokat samfundet, har 30 juni 2021. besluttet ved 5 medlemmer af advokat nævnet.

At klienten ikke selv kan bestemme over, hvad klientens påstande mod en sagsøgt handler om, det er alene advokaten som fuldt ud selv bestemmer.

DÆKKER ADVOKATNÆVNET OVER KORRUPTE OG ILOYALE ADVOKATER, DER ER MEDLEMMER AF ADVOKATSAMFUNDET. 

Formoder da at alle medlemmerne af advokatnævnet er helt enig i, at det alene er en klients advokat der bestemmer, og ikke klienten. Nævnet bør være klar til at besvare henvendelser, når de og medlemmerne orienteres om konsekvenserne af afgørelsen, der er til stor skade for klienterne retsstilling, og er en afgørelse der er til skade for den enkelte danskers retssikkerhed.

Her ved Formandskabet.
Højesteretsdommer Kurt Rasmussen (formand). / 
Landsdommer Mikael Sjöberg, Østre Landsret (næstformand). / 
Dommer Ole Høyer, Retten i Aalborg (næstformand). / 

&

HER KAN DU LÆSE MERE OM NÆVNETS MEDLEMMER:

Om de medlemmer der er udpeget af justitsministeren, også er helt enig i at det er advokaterne som alene, og helt suverænt bestemmer over hvad klientens påstande og anbringer er, og at disse advokater derfor ikke behøver at svare klienten, eller delagtiggøre klienten i hvad advokaten agter at fremlægge, og uden fuldmagt må ænder i alt det klienten vil have fremlagt, og gerne må nægte at udlevere Processkrifter til klienten.

Seniorkonsulent og næstformand Per Jensen, Forbrugerrådet Tænk. – .
2. viceborgmester Henrik Rønnow, Kommunernes Landsforening. -.
Markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv. -. 
Regionsrådsmedlem Kristian Nørgaard, Region Syddanmark. -.
Juridisk konsulent Thea Lyskov Søndergaard, SMV Danmark. -.
Kontorchef Anita Hørby, Social- og Indenrigsministeriet. -.
Fagleder Morten Qvist Fog, Dansk Industri. -.
Seniorjurist Maria Liljeqvist, Forbrugerrådet Tænk. -.

&.

De medlemmer der er valgt af Advokatsamfundet, er de også alle sammen enige med, advokatnævnets afgørelse, at det er advokaterne som bestemmer suverænt over hvad klientens påstande er, uanset at det er en krænkelse af klientens retssikkerhed. ? :  

Advokat Birgitte Frølund, Hellerup. Horten advokater. – bruger Jyske Bank A/S.
Advokat Henrik Høpner, København. Lund Elmer Sandager. – bruger Jyske Bank A/S.
Advokat Linda Hebo Lange, Holbæk. Herbst Thoregaard & Lange Advokater. – bruger Jyske Bank A/S.
Advokat Anders Quistgaard, Odense. Quistgaard Advokatfirma. –
Advokat Lars Lindencrone Petersen, København. Bech Bruun advokater. –
Advokat Jens Steen Jensen, København. Kromann Reumert advokater. – bruger Jyske Bank A/S.
Advokat Gert Dyrn, Fredericia. Stage advokatfirma. –
Advokat Søren Vasegaard Andreasen, Auning. paragrafadvokaterne. –
Advokat Lars Kaasgaard, Viborg. Leoni Advokater. – bruger Jyske Bank A/S.

Og også

Om Advokatnævnets stedfortrædere:

Alle er enige i at afvise klagen over Lundgrens advokater, klagen er vel begrundet, og dokumentert, kan de samlede medlemmer jo samlet tage stilling til.

Højesteretsdommer Jan Schans Christensen. –
Landsdommer Dorte Jensen. Dommer Mette Søgaard Vammen. –
Advokat Anne Sophie Vilsbøll. –
Advokat Maryla Wroblewski. –
Advokat Pernille Bergholt Buhl. –
Advokat Steffen Nielsen. –
Advokat Lotte Lindahl Andreasen. –
Advokat Jacob Pinborg. –
Advokat Carsten Pedersen. –
Advokat Erik Østergaard-Nielsen. –
Advokat Peter Fogh. –
Advokat Ulrika Folkmann-Schjerbeck. –
Advokat Michael Meyn. –
Advokat Jens Jørgen Viuff. –
Advokat Jonna Hjeds. –
Advokat Johan Johnsen. –
Advokat Lars Rieck Sørensen. –
Advokat Tina Bach. –
Advokat Lene Brun. –

Direktør Morten Frihagen. –
Seniorjurist Jakob Steenstrup. –
Statsaut. revisor Søren Skov Larsen. –
Seniorchef konsulent Lars Frolov-Hammer. –
Byrådsmedlem Lone Ravn. –
Chefkonsulent Ole Sellmer Sørensen. –
Jurist Anne Dehn Jeppesen Byrådsmedlem Thyge Nielsen. –

Om alle disse nævnte fra advokatnævnet, så alle sammen er enige, i at Lundgrens advokater ved deres partner Dan Terkildsen og ansatte i øvrigt ikke har overtrådt nogle af de advokat etiske regler. ?. 

Da kun 5 af disse medlemmer har besluttet at afvise alle klagepunkter.

Ville det være interessant at vide hvem de er, og om også de øvrige medlemmer er helt enige, da afgørelsen giver de danske advokater ret til at modarbejde klientens påstande mod en sagsøgt bliver fremlagt i domstolen.

I afgørelsen at det ikke er klienten som bestemmer over sin egen sag, det gør alene advokaten, som ikke behøver at inddrage klienten, i hvad advokaten foretager sig.

Alt dette må du spørge advokatsamfundet om.

Advokatnævnets afgørelse åbner nemlig betydelig muligheder, for at advokater, frit kan tage mod bestikkelse under dække som returkommission, for at modarbejde deres egen klienter, ved intet at fremlægge, men bevidst og uærligt kan modarbejde klienten, for at skade klientens sag, der her mindst kan sætte danmarks anden største bank, Jyske Bank under skærpet tilsyn, for at lave dokumentfalsk og bedrageri, hvilket Lundgrens advokater skulle fremlægge som brug af svig og falsk.

Når advokatnævnet 30 juni 2021. hvor Henrik Høpner er medlem, har besluttet at fjerne klientens indflydelse på deres sag, og advokatsamfundets klagenævn overdrager alle beslutninger over en klients sag, til advokaten som her til Lundgrens, så bliver det et problem for de klienter der troede de kunne stole på deres advokater, der i vores tilfælde stod med de korrupte Lundgrens advokater, som mod alt god advokatskik, uhæderligt valgte at hjælpe sagsøgte, modpart Jyske Bank A/S med at tilbageholde alle klientens anbringenre mod Jyske Bank A/S.

 

Advokatsamfundet har ved denne afgørelse 30-06-2021. 2020-1932. givet al magt til advokaten. og advokatsamfundet har her efter bestemt ved deres medlemmer at alle advokater, i vidt omfang selv må vurdere, hvilket sagsskridt der skal iværksættes, herunder hvilken anbringer og beviser, der skal fremføres, og hvilken vidner der skal indkaldes, advokatnævnet undergraver dermed tilliden til de største advokatvirksomheder, der fremover kan handle som de vil mod deres klienter, og kodekset må være, at de største advokater dækker over deres kollegaer.

 

Så når du som klient vælger en af advokatnævnets advokater, må du forvente at disse handler på samme måde som det er fremlagt i klagen mod Lundgrens advokater, nævner her blot de advokatvirksomheder, som de advokater der er valgt af advokatsamfundet er advokater i.

 

SE BILAG PÅ DENNE HER SIDE, 12-07-2021.

Hvor der er taget et par bilag og indsat herunder.

Så når du ansætter en advokat, som disse.

Advokat Birgitte Frølund, HellerupHorten advokater. – bruger Jyske Bank A/S.
Advokat Henrik Høpner, København. Lund Elmer Sandager. – bruger Jyske Bank A/S.
Advokat Linda Hebo Lange, Holbæk. Herbst Thoregaard & Lange Advokater. – bruger Jyske Bank A/S.
Advokat Anders Quistgaard, Odense. Quistgaard Advokatfirma. –
Advokat Lars Lindencrone Petersen, København. Bech Bruun advokater. –
Advokat Jens Steen Jensen, København. Kromann Reumert advokater. – bruger Jyske Bank A/S.
Advokat Gert Dyrn, Fredericia. Stage advokatfirma. –
Advokat Søren Vasegaard Andreasen, Auning. paragrafadvokaterne. –
Advokat Lars Kaasgaard, Viborg. Leoni Advokater. – bruger Jyske Bank A/S.
Og også
Om Advokatnævnets stedfortrædere:
Alle er enige i at afvise klagen over Lundgrens advokater, klagen er vel begrundet, og dokumentert, kan de samlede medlemmer jo samlet tage stilling til.
Højesteretsdommer Jan Schans Christensen. –
Landsdommer Dorte Jensen. Dommer Mette Søgaard Vammen. –
Advokat Anne Sophie Vilsbøll. –
Advokat Maryla Wroblewski. –
Advokat Pernille Bergholt Buhl. –
Advokat Steffen Nielsen. –
Advokat Lotte Lindahl Andreasen. –
Advokat Jacob Pinborg. –
Advokat Carsten Pedersen. –
Advokat Erik Østergaard-Nielsen. –
Advokat Peter Fogh. –
Advokat Ulrika Folkmann-Schjerbeck. –
Advokat Michael Meyn. –
Advokat Jens Jørgen Viuff. –
Advokat Jonna Hjeds. –
Advokat Johan Johnsen. –
Advokat Lars Rieck Sørensen. –
Advokat Tina Bach. –
Advokat Lene Brun. –

Direktør Morten Frihagen. –
Seniorjurist Jakob Steenstrup. –
Statsaut. revisor Søren Skov Larsen. –
Seniorchef konsulent Lars Frolov-Hammer. –
Byrådsmedlem Lone Ravn. –
Chefkonsulent Ole Sellmer Sørensen. –
Jurist Anne Dehn Jeppesen Byrådsmedlem Thyge Nielsen. –

Alle fra advokatnævnet.

Og giver din advokat klar instruks, at han eller hun, skal fremlægge at du ikke har indgået en eller anden aftale med sagsøgte.

Som her i et eksempel, en swap W018785. / rentebytte, og så påstår at sagsøgte laver svig.

Så forvent at du ikke kan stole på disse advokater som er er nævnt 12-07-2021, da de største advokater syntes at dække over hinanden.

 

Carsten Storbjerg Skaarup altså den bombe 💣, ind i advokatnævnet, der skulle beskytte borgerne mod kriminelle, og iloyale advokater, hvilket advokat nævnet og Domstolsstyrelsen har svært ved at efterkomme,

Når de læner sig op af

Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, Ved domstolsstyrelsen og advokater som Birgitte Frølund fra Hjorten Advokater. / Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert Advokater. / Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Forbrugerklagenævnet. / Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv. Og som advokat nævnets formand Martin Lavesen fra DLA Piper Advokater.

Det sammen valgte at dække over de strafbare handlinger, som Jyske Bank A/S beviseligt har udført, ved at dække over og acceptere de korrupte Lundgrens advokater.

 

Når advokat nævnet hvor der står dommere bag, har valgt at dække over kriminelle danske banker, er danske borgers retssikkerhed under angreb, af dem der skulle hjælpe dig med at stoppe kriminelle handlinger.

Dette sammen sidste advokat samfund, hvor kammerateri, og aftaler laves bag lukkede døre, om det er for at dække over de største korupte advokater ?, Men her anmeldes Advokat nævnet 14-09-2021. dels fordi samfundet indirekte dækker over den organiseret økonomisk kriminalitet som Jyske Bank koncernen står bag, ved at afvise klagen over Lundgrens advokater for ikke at fremlægge nogle af klientens anbringer mod Jyske Bank A/S

 

Her er det bilag klienten gentagende siger til Lundgrens er falsk, men som Lundgrens advokater fremlægger som var der aftalt.

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

24-07-2008. SWAP W015785. Da det er magtpålæggende for Jyske Bank at jeg underskriver en rente swap med Jyske Bank. rykker banken igen 30-07-2008. for en underskrift på W015785. hvis jeg ville låne 4.328.000 kr. Som Nykredit har tilbudt.

30-07-2008. SWAP W015785. Da det er magtpålæggende for Jyske Bank at jeg underskriver en rente swap med Jyske Bank. rykker banken igen 30-07-2008. for en underskrift på W015785. hvis jeg ville låne 4.328.000 kr. Som Nykredit har tilbudt.

 

OG NÅR DU SOM KLIENT, VEDVARENDE OG KONSTANT SIGER OG FREMLÆGGER AT DENNE SWAP W015785. af 16-07-2008. IKKE ER INDGÅET.

 

OG KLIENTEN HELLER IKKE HAR UNDERSKREVET SWAPPEN W015785.

OG HELLER IKKE LÅNT 4.328.000 dkk.

OG SOM ADVOKATEN HAR FÅET FREMLAGT NATURLIGVIS ER EN SVIG SAG.

 

FUNDAMENTET I JYSKE BANK ER BUND RÅDDENT. Bare fordi Politiet Statsanklageren, Politimesteren, Finanstilsynet, Justitsministeriet, Finansministeriet og øvrige myndigheder, ikke vil efterforske de kriminelle banker og deres bagmænd, som CEO Anders Christian Dam, eller stoppe Jyske Banks forbrydelser, gør ikke at Jyske Bank ikke har lavet vanhjemmel, dokumentetfalsk, bedrageri, udnyttelse, fuldmagtsmisbrug eller brugt bestikkelse, da dette blot er FAKTUM. Jeg stiller stadig gerne op til en gennemgang af sagens beviser, at Jyske Bank koncernen står bag organiseret kriminalitet, hvilket Ledelse i forening ved CEO Anders Christian Dam står bag og er medvirkende til. Udfordring. Jeg Carsten Storbjerg Skaarup. Søvej 5. 3100 Hornbæk. Udfordre Jyske Bank’s top ledelse til en duel på sandt og falsk.

 

Så har medlemmerne i advokatnævnet nu besluttet, at det ikke er klienten som bestemmer, men alene advokaten.

Og at advokaten kan frit ændre klientens altså dine påstand efter behov, for at til gode se egne øknomiske fordele, eller at kunne til gode se, de øknomiske fordele for det advokatfirma du har ansat, eller firmaer som advokatnævnets medlemmer selv er ansat eller advokat i.

 

Advokaten Dan Terkildsen er her i tilfældet partner i Lundgrens.

At en anden partner i Lundgrens så har bistået til, at Lundgrens har modtaget flere millioner, af den klient som Lundgrens blev ansat til at fører svig sagen mod, og Lundgrens gør det modsatte af hvad klienten giver instruks om.

Tegner der sig et klart billed af bestikkelse.

Når Lundgrens advokate ændre 100 % i klientens påstande, mod sagsøgte Jyske Bank A/S, der tilfældigvis er den samme klient Jyske Bank A/S der har betalt Lundgrens millioner af kroner.

Hvilket advokatnævnet godkender som god advokatskik.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

Hvis det ikke er Jyske Bank som ved brugen af bestikkelse, har fået Lundgrens til bag om ryggen af klienten har ændre klientens påstand, hvilket processkrift Lundgrens iøvrigt også skjulte over for deres klient.

SÅ ER DETTE ADVOKATNÆVNETS KODEX. Dæk over dine partnere og kolleger som hjælper andre klienter med at fortsætte kriminalitet.

Her er igen link til opslaget 12-07-2021. om advokat nævnets medlemmer.

 

Så har advokatsamfundet besluttet ved deres medlemmer, at det ikke er klienten som bestemmer, og klienten ikke krav på at vide hvad klientens advokater fremlægger, og i øvrigt må samme advokatfirma, gerne modtaget millioner af den sagsøgte, bare det ikke er i samme sag.

 

Om det er Horten advokater / ved Birgitte Frølund. Lund Elmer Sandager advokater / ved Henrik Høpner. Herbst Thoregaard Advokater / ved Linda Hebo Lange. Quistgaard Advokatfirma / ved Anders Quistgaard. Bech Bruun Advokatfirma / ved Lars Lindencrone Petersen. Kromann Reumert advokater / ved Jens Steen Jensen. Stage advokatfirma / ved Gert Dyrn. Paragrafadvokaterne / ved Søren Vasegaard Andreasen. Leoni Advokater / ved Lars Kaasgaard.

 

Så når den lille mand fører sag mod nogle at danmarks nok største kriminelle, som støttes af de største advokater, kommer retssikkerheden under pres, hvor mange korrupte og eller uhæderlige advokater findes der i danmark.

Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TR

Stemningsbilleder 4. om det som Jyske Bank A/S udspekulert udsætter deres kunder for.

Selskabet Banknyt Holding ApS cvr. 32443206, har stiftet selskabet med CVR. nr. 42547999 “BS-402/2015-VIB. sagen mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS”

Sagen mod Jyske Bank A/S for brugen af svig og falsk skal fortsættes af selskabet / BS-402/2015-VIB. sagen mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS, hvilket bliver meddelt af advokaten i næste processkrift.

Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TR

Stemningsbilleder 5. om det som Jyske Bank A/S udspekulert udsætter deres kunder for.

 

Vedtægter for : Banknyt Holding ApS

Cvr. Nr. 32443206

§ 1
Selskabets navn er.

Banknyt Holding ApS

Selskabets hjemsted er Bybjergvej 43. G. 3060 Espergærde

§ 2

Selskabets formål er at

At hjælpe af den lilles mands kamp mod store danske organisationer som nægter at overholde dansk lovgivning, og føre sager mod personer og selskaber, som her hvor ledelsesansvar mod bestyrelsen og personkredse i Jyske Bank A/S gør sig gældende, eller hvor bestyrelsen i forening står bag svig, og eller fortsættelse af svig forretninger, og andre økonomiske sager.

 

Hovedformål er sagen BS-402/2015-VIB hvor Lundgrens advokat partnerselskab, januar 2018 blev ansat til at fremlægge klientens svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S, deslige med brugen af ond tro.

 

Lundgrens advokater blevet fyret 24 september 2019., efter disse blev opdaget at være købt af Jyske Bank A/S, for i sagen BS-402/2015-VIB at skulle skuffe i retsforhold, enkelt ved at modarbejde klienten, sagen er efter 4 års kamp, blevet fremlagt 4 maj 2020. som den SVIG og FALSK sag mod Jyske Bank A/S hvor gentagende OND TRO gør sig gældende, selskabet opfordrer kunder i Jyske Bank A/S, finansielle virksomheder og aktionærer i Jyske Bank A/S at følge sagen hovedforhandling 15. 16 og 23 november 2021.

 

Sagen omhandler blandt andet bedrageri, hvilket er udført gennem udnyttelse, vildledning, forvildelse hvor der er udført flere forhold af dokumentfalsk, samt at Jyske Bank A/S har skjult disse forhold overfor retten, hvilket igen er sket for at ville skuffe i retsforhold, at Jyske Bank A/S via deres egne advokater, og ved hjælp af Lund Elmer Sandager advokater, gentagende gange har fremlagt usande og falske oplysninger ”i retsforhold” over for domstolen, i sagen som har verseret siden 2013. først ved pengeinstitutankenævnet 328/2013. efterfølgende fortsat ved domstolen under sagsnr. BS-402/2015-VIB har samfundsmæssig interesse, hvorfor dette selskab skal fremme offentligheden om Jyske Banks forretningsmetoder.

 

Selskabets formål er at fremme offentliggørelse af sagen BS-402/2015-VIB, og vise hvordan Jyske Bank A/S ved ledelsen & bestyrelsen arbejder, så som at den samlede bestyrelse i Jyske Bank A/S, har ignoreret alle kundes advarsler, omkring Jyske Banks brug af dokumentfalsk i bankens svig forretninger imod bankens kunde, der mindst siden maj 2016. kontinuerligt har rettet henvendelser til bestyrelsen og koncernledergruppen, som ved løbende at orienteret Jyske Banks advokater og bestyrelse at Jyske Bank laver svig og falsk, hvilket Bestyrelsen ved CEO Anders Christian Dam til dato 1 juli 2021. har nægtet at bringe til ophør.

 

At Jyske Bank A/S valgte at ansætte eller købe Lundgrens advokater til at hjælpe Jyske Bank A/S. mod at Lundgrens advokater ikke fremlagde nogle af sagsøgers svig og falsk anbringer mod sagsøgte Jyske Bank A/S viser Jyske Banks fundament som ikke tidligere er dokumenteret og eller bevist i tidligere retssager.

 

Lundgrens advokater var først af sagsøger blevet ansat, alene for at fremme klientens retssikkerhed, ved at skulle fremlægge sagsøgers svig og falsk anbringer mod sagsøgte Jyske Bank A/S, dette modarbejde Lundgrens advokater, efter de blev ansat eller bestukket af selv samme Jyske Bank A/S, hvorfor en klage mod Lundgrens partner Dan Terkildsen blev indbragt i klagen 2020-1932.

Selskabet arbejder for at få afsat Jyske Banks bestyrelse, deriblandt Anders Christian Dam, og at der bliver iværksat en uvildig advokat undersøgelse af Jyske Bank A/S forretningsmetoder, samt at Jyske Bank A/S sættes under skærpet tilsyn, frem til der ikke længer er risiko for at Jyske Bank vil udføre svig, eller benytte sig af falsk i bankens forretning, imod bankens kunder.

 

Selskabet formål er derudover at købe, eller overtage sager mod dem der ikke vil betale for et udført stykke arbejde, samt at give rådgivning til Bankkunder der muligvis bliver udsat for svigagtighed, bankkunder kan få gratis rådgivning til hvordan de skal føre deres sag imod en eventuel kriminel bank, med henvisning til www.banknyt.dk

 

Selskabet ville skifte navn til: Sagen mod Jyske Bank BS-402/2015-VIB, Jyske Banks Svig sag, Jyske Banks falsk sag, Sagen om Jyske Banknyt. Men for ikke at blive forvekslet med en bankforretning, blev det efterfølgende 01-07-2021 godkendt at ændre binavne til de i § 3. følgende binavne for selskabets aktiverer.

 

§ 3

Selskabets har følgende binavne.

Bank-nyt ApS

Banknyt.dk ApS

Elvagten Franchise ApS

EL-Vagten Franchise ApS

VVSvagten Franchise ApS

 

§ 4
Selskabets anpartskapital udgør kr. 125,000,-

§ 5
På generalforsamlingen giver hver anpartsbeløb på kr. 1000,- én stemme.

§ 6

Tegnings regel.

Selskabet skal ingen bestyrelse have. Selskabet tegnes af ejeren & direktøren eller af

Carsten Storbjerg Skaarup søvej 5. 3100 Hornbæk

Direktøren og eller bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling.

§ 7
Selskabets regnskabsår løber fra 01-01 til 31-12

§ 8
Selskabets årsregnskaber revideres godkendes af en af generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor, som vælges for 1 år ad gangen.

Opmærksomheden henledes på, at ovenstående vedtægter er udformet efter minimumsbestemmelsen i anpartsselskabslovens § 5.

 

 

Banknyt Holding ApS

Direktør Carsten Storbjerg Skaarup

 

 

Formål af 9 april, i vedtægter Jyske Bank BS-402/2015-VIB ApS, for bekæmpelse af Jyske Banks forbrydelser, er blevet rettet.

Sagsøger gør klar til en krig mod Danmarks anden største bank, for at stoppe Jyske Bank A/S i at udsætte flere af bankens kunder for million svindel, som sagsøger har fremlagt det.

Nederst er mailen fra 30-03-2021. Kl. 10.23. Til Jyske Bank og Lund Elmer Sandager hvilket Jyske Bank koncernen også har ignoreret, hvorfor jeg skriver igen.

Se også rykkere 15-04-2021. Til Jyske Bank koncernen.

 

Når du ikke kan stole på danske banker. / Hvem er den bedste Bank. Hvem er den billigste Bank. Hvem er den dyreste Bank. Hvem er den dårligste Bank. Hvem er den ærligste Bank. Hvem er den mest troværdige Bank. Hvem er den mest hæderlige Bank. Koncernledelse, Koncernbestyrelsen Kurt Bligaard Pedersen, Keld Norup, Rina Asmussen, Anker Laden-Andersen, Per Schnack Bente Overgaard, Christina Lykke Munk, Johnny Christensen, Marianne Lillevang, Koncerndirektionen Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus Peter Schleidt , Koncernbestyrelsen. Kan du stole på alle danske advokater ?. NEJ. Lund Elmer Sandager advokater ved Kristian Ambjørn Buus Nielsen og Philip Baruch har hjulpet Jyske Bank med at kunne fortsætte bankens svigforetninger. Lund Elmer Sandager advokater har gentagne gange løjet overfor domstolen, når Philip Baruch fremlægde falske oplysninger i retsforhold. Lundgrens advokater valgte at modtage bestikkelse, skjult som returkommission, mod at tilbageholde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen for svig og falsk for retten, Dan Terkildsen tavs

Når Jyske Bank koncernen uhæderligt, vælger også at bruge bestikkelse for at stoppe kundes svig og falsk sag mod Jyske Bank koncernen bliver fremlagt for domstolen, så kan Jyske Bank A/S ikke synke dybere.
At den danske stat vil lave bankforretninger med Jyske Bank Koncernen, er ubegribeligt.


HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

LÆS DEM HER: Vedtægter for Jyske Bank BS-402/2015-VIB ApS – side 1.
Selskabet der skal fremme sandheden om Jyske Banks forbrydelser, vent og se hvad der sker nu.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

LÆS DEM HER: Vedtægter for Jyske Bank BS-402/2015-VIB ApS – side 2.
Selskabet der skal fremme sandheden om Jyske Banks troværdighed, selskab i krig mod Jyske Bank.

SAGEN DER BØR LUKKE JYSKE BANK A/S

✍️

RYKKER FOR SVAR AF BREVE Re: Opfølgning. Grundet manglende reaktion. Fwd: Vedr. Privat klage af 1 marts og opfølgning op til 12. – 30 Marts, at Jyske Bank koncernen har lavet vanhjemmel, overtrådt Tinglysningsloven & fuldmagtsloven, samt lige opfriskning af sagen mod Jyske Bank A/S med kort gennemgang af sagen mod Jyske Bank koncernen for reelt Udnyttelse Bedrageri og Dokumentfalsk, delt på BANKNYT.dk


2021 kl. 01.39

Til: direktion@jyskebank.dk, Kristian Ambjørn Buus-Nielsen <kbn@les.dk>, Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>, Philip Baruch <pb@les.dk>

Cc: kf@nationalbanken.dk, finanstilsynet@ftnet.dk, fm@fm.dk, jm@jm.dk, folketinget@ft.dk, Tina Agergaard <ansat@jyskebank.dk>, Dan Terkildsen Lundgren Advokater <DAT@lundgrens.dk>

🤭

Til Jyske Bank A/S  12-04-2021.

Kære alle Jyske Bank A/S

Bestyrelsen, Ledelsen, Koncernleder gruppen.

Og Jyske Bank ved Lund Elmer Sandager advokater der gentagne gange har løjet overfor domstolen, ved at fremlægge falske oplysninger, samt at Jyske Bank koncernen har lavet dokumentfalsk og manipuleret med aftale bilag, bare for at nævne lidt.

Se CC. Dan Terkildsen, finanstilsynet

🙏

Til Jer alle sammen som har medvirket, indirekte eller direkte, med at dække over Jyske Banks svig og falsk forbrydelser, hvilket er sket ved ond tro, og uredelige Bank forretninger.

Jeg savner at Jyske Bank koncernen og jeres advokater tager jer sammen, og svare mig PRIVAT på nogle ret så enkle spørgsmål, men i ligger sikkert stadig flade af grin, over mine latterlige små morsomme opslag, og sjove biler, i mailen her, er der et par billeder fra www.banknyt.dk

Som Simon Spies sagde, heller dårlig reklame end ingen reklame, og her er det mig som er sponsor for Jyske Bank A/S, ligesom Jyske Bank A/S er sponsorer for Jason Watt, og den fede bil i har betalt.

Det er da morsomt.

Når jeg har foreslået, at Anders Christian Dam sætter sig mandat frit som den første, så er grunden at Jyske Bank koncernen skulle sættes under skærpet tilsyn, for at lave bedrageri og dokumentfalsk samt bruger bestikkelse.

At Jyske Banks Bestyrelsen skulle sættes af, det har jeg skrevet til jer flere gange, men Jyske Bank har jo nok en del, som holder hånden over Jyske Banks organiseret kriminalitet, så det ikke påvirker Jyske Bank, og bestyrelsens medvirkende til bankens brug af dokumentet falsk og svig forretninger imod bankens kunder.

I kommer bare hvis i er uenige, det har jeg skrevet i årevis, men jeres opførelse som de 3 aber

 🙈🙊🙉

er uanstendig, og i lever ikke op til finanstilsynets regler, for at få lov til at drive bank virksomhed.

Men se nu og få grinet færdig i jeres virksomhed, og svar mig så.

 

📢

Det er ikke virksomheden i er i krig med som skriver.

Altså det er mig privat

Mit navn er Carsten Storbjerg

Og der er mig der skriver, og den del har jeg ikke advokat på til.

Det bør heller ikke være nødvendig, hvis Jyske ellers vil leve op til jeres påstande om at være en hæderlig, troværdig og redelig Bank koncernen, som overholder alle landets regler og love, som jeg gasser lidt med på www.banknyt.dk

 

⚠️

Jeg gentagne her det jeg beder Jyske Bank A/S om at besvare.

1.

Har Jyske Bank koncernen Kontaktet Tinglysnings retten, og meddelt at banken har kommet til at udslette, jeres kundes private pantebrev.

2.

Og har Jyske Bank koncernen så forespurgt Tinglysnings retten, om de kan rette op på Jyske Banks fejl.

3.

Jyske Bank A/S i kan også benægte at have lavet de fejl jeg har skrevet til jer om, og klaget over.

Men kære alle sammen, tag og svar mig, for jeg tænker faktisk på om jeg skal blive lidt små sur, men det ligger ikke til mig, da jeg bare syntes det her er komisk.

🥳

For det kan vel ikke passe at det er den, private kunde selv, der selv skal skrive til Tinglysnings retten, og der forklare at Jyske Bank koncernen har det svært med at overholde lovgivningen, for når Jyske Bank laver fuldmagtsmisbrug og vanhjemmel, ved overtrædelse af Tinglysnings lovens paragraf 11. Så er det da lov overtrædelser, men i er klogere end jeres kunder, så hjælp mig nu.

TAL MED MIG, ISTEDET FOR AT PISSE PÅ MIG.

DIALOG FREMMER FORSTÅELSEN

I SKULLE PRØVE.

MIT NUMMER ER +4522227713

📞

Og må jeg så få mit private pantebrev.

4.

Vil Jyske Bank nægte mig min ejendom, altså vil Jyske Bank A/S nægte at returnere mig, det pantebrev på 3.000.000 DKK som jeg i “vist 2006” udlånte som sikkerhed til Jyske Bank A/S, og som jeg aftalt med Nicolai Hansen at jeg skulle have tilbage.

Jeg husker faktisk udemærket hvad jeg har talt med Nicolai Hansen om, men hvis alle Jyske Banks ansatte lyver, så må Jyske Bank koncernen, da have et kolossalt troværdighed’s problem.

⚠️

Jeg kan bevise at Jyske Bank lyver.

og

jeg kan også bevise at Jyske Banks ansatte, er i ond tro.

⚠️

Når Jyske bank valgte at bedrage mig / min virksomhed, så har Jyske Bank taget røven på den forkerte, det vil jeg gerne selv forklarer dommeren, når jeg skal vidne og forklare min sag med beviser.

Læs nu det jeg skriver, og har skrevet til Jyske Bank, og svar mig så på punkt 1. 2. 3. 4.

🤕

Jeg skriver klagen færdig til finanstilsynet og såfremt Jyske Bank nægter at svare mig, eller at Jyske Bank nægter at udlevere mit orginiale private pantebrev, så er klagen enste mulighed.

“Efterfulgt af en privat retssag mod Jyske Bank A/S.”

 

Derefter må jeg så gå rettens vej, for at få mit private pantebrev tilbage, mod en modtager kvittering, uden at afkræve min underskrift på en tilføjet sætning, der skulle skade min retsstilling, ved en sag mod Jyske Bank anlagt ved domstolene.

✍️

I må endelig sige til, hvis i mener mine påstande mod Jyske Bank koncernen, som er delt på www.banknyt.dk er udokumenterede.

Så skal jeg gerne skære det ud i pap.

🙏

Jeg anmoder igen Jyske Bank koncernen og Lund Elmer Sandager advokater, til at mødes med mig, for at vi sammen kan gennemgå brevet af 1 febuar 2019. Hvor Philip Baruch beskylder mig for at begå strafbar handling, ved offenlig skrive at Jyske Bank koncernen laver dokument falsk og bedrageri mm.

Og så at Jyske Bank forklare hvad og hvori, mine forbrydelser skulle være mod Jyske Bank koncernen, så som CEO Anders Christian Dam, og mod Lund Elmer Sandager og Philip Baruch som i skrev til Dan Terkildsen Lundgrens advokater. LINK INDSAT.

📞

Så jeg har mulighed for at rette op, hvis jeg har lavet strafbar handling mod Jyske Bank koncernen, og mod Lund Elmer Sandager advokater.

🚓

“Indsat i () ej i mailen”

(Jyske Bank i kan da anmode politiet om at bistå Jyske Bank A/S og Lund Elmer Sandager advokater for at hjælpe jer.

Jeg Carsten Storbjerg Skaarup siger i kommer bare, jeg er ikke bange for en svindler, som Jyske Bank A/S koncernen er.)

🚓

Jeg skal gerne komme ind på jeres kontor, og fremlægge den dokumantion, jeg siden februar 2016 har skrabet sammen, og har forsøgt at få fremlagt for domstolen.

Først af Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen advokater i Århus.

Dernæst af Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i Hellerup.

Med påstande som det første er lykkedes mig at få fremlagt 4 maj. & 23 december 2020.

Jeg imødeser stadig at Jyske Bank svare på disse 2 Processkrifter.

⚖️

Indsat

Er ikke med sendt i mail 12-04-2021.

Grunden til at jeg siger Lundgrens advokater er korrupte, og har taget mod bestikkelse fra Jyske Bank A/S.

Mod at Lundgrens advokater til gængæld skulle tabe sagen mod Jyske Bank A/S i retten, var enkelt ikke at fremlægge nogle af klientens påstande / anbringer sammen med beviserne mod Jyske Bank A/S.

Hvilke du nemt kan se og høre ud af disse her delte bilag samt optagelser.

🏦⚖️🏦

Sagen der bør lukke Jyske Bank A/S koncernen, efter afsløring af omfattende svindel mod bankens egen kunde.

Som ved brugen af svig og falsk, men også bestikkelse, godt nok skjult ved at bruge returkommission.

Flere af Lundgrens ansatte ved blandt andet. Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm og Dan Terkildsen.

Har sammen i forening, bistået Jyske Bank A/S koncernen med at dække over et bestående og fortsat bedrageri mod bankens kunde, i et omfang der ikke er blevet dokumenteret.

Dette skete da klienten var kommet i et afhængighedsforhold med Lundgrens, der ved over fakturering samtidigt, var i gang med at undergrave klientens økonomi, hvilket skete samtidig med at Jyske Bank udsætter kunden for for udspekulert bedrageri.

Disse 2 angreb på sagsøgers økonomi, var for at kører sagsøger økonomiske ned, før sagsøger måtte opdage at sagsøgers advokater “Lundgrens” reelt arbejdede for sagsøgte Jyske Bank A/S

Dermed kunne sagsøger ikke skifte advokat, da sagsøger blev flået økonomisk af Jyske Bank og Lundgrens advokater.

💀💰💀

Læs udskrift af samtalerne.

14-12-2018. / 18-12-2018. / 22-03-2019. / 08-07-2019.

Og hør samtalerne.

Sammenhold dette med hvad Dan Terkildsen (sikkert efter aftale med Ledelsen i Lundgrens og Jyske Bank A/S ved Philip Baruch.) har fremlagt for Lundgrens advokater, der skulle indeholde klientens anbringer mod Jyske Bank A/S.

28-09-2018. – 18-12-2018. – 02-09-2019.

Og sammenlign samtaler, samt de mange henvendelser til Lundgrens advokater, ved Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm.

💵

LINK. KLAGEN. LÆS HVAD KLIENTEN SKREV TIL LUNDGRENS, OG SAGDE DET ER VIGTIGT AT FÅ FREMLAGT.

Advoknævnet har oplyst at nævnet kommer med en afgørelse / kendelse på klagen 2020-1932. Grundlovsdag 2020. i foråret 2021. altså inde udgang af maj måned.

💰

Og hold det som Lundgrens advokater fremlægde.

28-09-2018. – 18-12-2018. – 02-09-2019.

Og hold det op mod hvad Lundgrens advokater skulle have fremlagt.

Hvilket ses nedenfor i Processkrift 3 og Processkrift 4.

Og tænk over om du tør stole på, at Lundgrens advokater ikke også vil modarbejde din sag, nu du ved at Lundgrens advokater kan købes.

😵

Processkrift 3. den 4 maj 2020.

Og

23-12-2020. ved processkrift 4.

💀

Jyske Bank A/S er jo kriminelle.

Derfor er selskabet Jyske Bank BS-402/2015-VIB lavet, med det formål at stoppe den kriminelle organisation i at udsætte flere kunder for bedrageri.

💀📢💀

💪 Myggen mod Jyske Bank A/S 💪

Vedtægter Jyske Bank BS-402/2015-VIB. er ændret.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

Vedtægter for Jyske Bank BS-402/2015-VIB ApS – side 1.
Selskabet der skal fremme sandheden om Jyske Banks forbrydelser.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

Vedtægter for Jyske Bank BS-402/2015-VIB ApS – side 2.
Selskabet der skal fremme sandheden om Jyske Banks troværdighed.

📢🖕📢

🤔

Sagen som klienten har forsøgte at få fremlagt for retten siden februar 2016.

Først ved advokat Thomas Schioldan Sørensen & Rødstenen advokater.

⚠️

Dernæst ved advokat Dan Terkildsen og Lundgrens advokater

⚠️

Lundgrens partner selskab som viste sig 100 % sikkert at være blevet betalt af Jyske Bank A/S, med arbejde for mange millioner kroner, mod at skulle tabe svig og falsk sagen mod Jyske Bank A/S

Enkelt ved at Lundgrens advokater, i direkte modstrid med Klientens instrukser, ikke fremlægge nogle af  klientens svig og falsk sag imod Jyske Bank A/S for domstolen.

💰💵💰

Håber da for de korupte Lundgrens advokater, at deres partnere og ledelsen som har medvirket sammen med de nævnte i klagen er tilfredse med handlen, de har lavet med Jyske Bank A/S

💵💰💵

Nu er sagen så i 2020. 4 maj på Danmarks befrielse, efter 4 år. endelig ved en hæderlig advokat, blevet fremlagt mod Jyske Bank A/S som svig og falsk, hvilke de tidligere korupte advokater og flere ansatte  fra Lundgrens advokater, ikke kunne finde ud af at fremlægge.

Når Selskabet imod Jyske Bank A/S starter 9 april 2021, og klagen over Lundgrens advokater er fra grundlovsdag 2020.

Så er det for at have nogle datoer der kan huskes, og ironiske passer ind i min fortælling om den organiseret kriminalitet der foregår i Danmark, som mange fejlagtigt tror ikke er et korrupt land.

😤

Håbe at i alle sammen “Jyske Bank A/S. Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater, syntes at det var det hele værd, for at i har medvirket til at skade tilliden, til de danske banker og skade tilliden til store advokat virksomheder.

💀

I at Jyske Bank og mindst Lundgrens advokater, har forsøgt at undergrave det danske retssystem, ved at sørge for at en dommer, ikke kunne udføre sit kald efter grundlovens paragraf 64, enkelt ved ikke at fremlægge sagen for domstolene.

Derfor er blandt andet partner Dan Terkildsen ikke værdig som advokat.

Det er Dan Terkildsen, som er ansvarlig for at Lundgrens advokater har modarbejdet klienten, ved at Lundgrens efterfølgende Lundgrens blev ansat af sagsøger, har Lundgrens så valgt at tage arbejde for sagsøgte Jyske Bank A/S, hvorved Lundgrens har medvirket til at Jyske Banks Bedrageri mod bankens kunde (sagsøger) har kunne fortsætte i årevis.

Når du ikke kan stole på danske banker. / Hvem er den bedste Bank. Hvem er den billigste Bank. Hvem er den dyreste Bank. Hvem er den dårligste Bank. Hvem er den ærligste Bank. Hvem er den mest troværdige Bank. Hvem er den mest hæderlige Bank. Koncernledelse, Koncernbestyrelsen Kurt Bligaard Pedersen, Keld Norup, Rina Asmussen, Anker Laden-Andersen, Per Schnack Bente Overgaard, Christina Lykke Munk, Johnny Christensen, Marianne Lillevang, Koncerndirektionen Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus Peter Schleidt , Koncernbestyrelsen. Kan du stole på alle danske advokater ?. NEJ. Lund Elmer Sandager advokater ved Kristian Ambjørn Buus Nielsen og Philip Baruch har hjulpet Jyske Bank med at kunne fortsætte bankens svigforetninger. Lund Elmer Sandager advokater har gentagne gange løjet overfor domstolen, når Philip Baruch fremlægde falske oplysninger i retsforhold. Lundgrens advokater valgte at modtage bestikkelse, skjult som returkommission, mod at tilbageholde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen for svig og falsk for retten, Dan Terkildsen tavs

Hvad siger finanstilsynet til at Jyske Bank koncernen laver dokument falsk og bedrageri, samt at Jyske Bank bruger bestikkelse som det er dokumenteret på banknyt, og i mail delt med.
National Banken. Folketinget. Finanstilsynet. Finansministeriet. Justitsministeriet.
Kan staten overhovedet bruge en bank, som Jyske Bank der i ond tro lyver overfor domstolen, for at skjule bankens million bedrageri.

Prøv nu at lytte til samtaler med Lundgrens advokater.

Og hør godt efter og sammenhold dette med Lundgrens handlinger.

23-11-2018 LINK. Opridser mine vidner, i mail til Lundgrens advokater.

27-08-2019 LINK. Skrev jeg til Lundgrens, at de ikke måtte fremlægde noget uden det først var godkendt af mig.

Hvilket Emil Hald Vendelbo Winstrøm i øvrigt bekræfter telefonisk 8/7. Du han være sikker på, vi fremlægger ikke noget, undtagen vi er hele enige.

01-09-2019 LINK. gentager lige mine vidner, da Lundgrens advokater ikke har ville bekræfte at disse indkaldes.

Processkrift 2. 02-09-2019. Der er ikke medtaget nogle af mine påstande, og mine vidner er også fjernet.

 

05-09-2019 LINK. her spørger jeg Lundgrens partner Dan Terkildsen, om jeg må få en kopi af Processkrift 2. Lundgrens advokater ingurer min anmodning.

Først efter Lundgrens advokater er blevet fyret 24-09-2019. grundet mistanke om at Jyske Bank koncernen har bestukket Lundgrens advokater, til ikke at fremlægge nogle af mine påstande mod Jyske Bank koncernen, lykkes det (vist) 03-10-2019. at få en kopi af Processkrift 2. Fra retten.

Klagen Grundlovsdag 2020. er ikke uden grund, og det er sandsynligt at der står flere medarbejdere og partner samt at bestyrelsen står bag.

Selvfølgelig har Jyske Bank A/S koncernen bestukket Lundgrens advokater.

😤

I skulle skamme jer, men det ord kender i nok ikke.

🤔

Når Jyske Bank koncernen mindst betalte Lundgrens advokater et ukendt milliardbeløb, for at skade klientens retssikkerhed, og for at hjælpe Jyske Bank og Lund Elmer Sandager advokater med at skuffe i retsforhold.

Alle sagens processkrifter kan læses her i LINKET.

Og.

Alle klagens punkter over Lundgrens partner advokat Dan Terkildsen kan læses her i LINKET.

Selv om Bestikkelse er betalt som Returkommission, så viser det blot Jyske Banks arbejdes metoder.

⚖️

Processkrifter 3 og 4. er på dansk og fremlagt af en hæderlig advokat, vil Jyske Bank svare inden der kommer inu et processkrift, som blot understøtter alle de forvejen fremlagte påstande, omhandlende Jyske Banks forbrydelser og at banken er i ond tro.

?

🏦

Indsat tilføjet tekst er udført, og du kan læse resten af den fremsendte mail 12-04-2021 herunder.

⚠️

Den sag handler ikke om dommen, men om Anders Dam og jer andre har gjort hvad jeg siger og skriver, som at Jyske Bank koncernen har bestukket Lundgrens advokat partnerselskab, til ikke at gøre mine anbringer mod Jyske Bank koncernen gældende overfor domstolen.

Jeg har beklaget før, og beklager igen, jeg vidste ikke noget om at Lundgrens advokater var korrupte, og kunner købes af Jyske Bank koncernen for et million samarbejde, mod at Lundgrens advokater, modarbejde at fremlægge nogle af klientens påstande, mod Jyske Bank A/S

🤕

Kan staten og kommuner have tillid til at Jyske Bank ikke også vil udsætte de offentlige institutioner for svig, hvis banken får chancen, som i / Jyske Bank koncernen har udsat mig / virksomhed for million svindel.

Jeg vil meget gerne tale med Anders Christian Dam, som er den øverste ansvarlige, og jeg tager gerne til Jyske Bank Koncernen i Silkeborg, alternativ kan Anders Christian Dam komme til mig i København, og mødes med mig der.

Jeg vil gerne forklare og vise CEO Anders Dam mine beviser mod Jyske Bank A/S og vise Anders loven, for at få tilladelse til at drive bank virksomhed, for det kræves at Bestyrelsen er hæderlige, og min sag viser at det har ledelsen altså problemer med.

Jeg har skrevet Kontinuerligt siden maj 2016, og direkte forsøgt at komme i kontakt og dialog med Jyske Bank koncernen, med Anders Christian Dam og Philip Baruch for at nævne et par.

Det eneste i Jyske Bank koncernen har gjort, er altså at bestikke mine tidligere advokater, til ikke at fremlægge nogle af mine påstande mod Jyske Bank koncernen, og at Jyske Bank ved Lund Elmer Sandager måske ved Philip Baruch må have lavet en aftale med Dan Terkildsen.

DET FREMGÅR DA MEGET KLART.

Jeg forstår at i starter med at indrømmer jeres fejl begået mod mig.

Og har Jyske Bank koncernen mere luft, så indrømme og undskyld, for de forhold der er fremlagt.

Prøv nu smile til verden, og tal med jeres kunder, også dem i udsætter for bedrageri.

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

3100 Hornbaek Danmark

004522227713

www.banknyt.dk er rettet lidt


😵

Jeg har i mailen til Jyske Bank koncernen og Lund Elmer Sandager Indsat kopi af toppen af forsiden banknyt. Med dato 11-04-2021.

THE BOARD OF JYSKE BANK IS RESIGNING, 🏦 SO SIMPLE SHOULD CEO ANDERS CHRISTIAN DAM ACT. 💰 WELCOME: ABOUT FRAUD IN THE DANISH BANK, JYSKE BANK 🏦. WARNING ⚠️ AGAINST DOING BUSINESS WITH LARGE DANISH BANKS AND LAW FIRMS, HERE IS A RISK OF THE USE OF BRIBERY AND THE USE OF FORGERY TO COMMIT FRAUD AGAINST THE CUSTOMER.

 

Page is under updating latest 11-04-2021. You will find more in both Danish and English a little further down on the page.

HUSK DETTE ER BLOT MIN LIDT MORSOMME DAGBOG, om at være kunde i en dansk bank som bevist laver million svindel, ps. er ordblind derfor kan noget synes at være lidt rodet skrevet.
Har du lyst til at skrive min historie, så Jyske Banks direktion og bestyrelse samt Lund Elmer Sandager advokater bedre ligge flade af grin, og så den nemt kan forstås, og eller måske at lave en ny side som er forståeligt at let finde rundt i, så send en sms på 22227713. Vh Carsten.

⚠️

New company starts April 9 with name as Jyske Bank svig og falsksagen ApS. Read the rules companys of association, and names on the link.

Jyske Bank BS-402/2015-VIB ApS

 Formål er bla. at oplyse danskerne om Jyske Banks forbrydelser, mod bankens kunder.

🏦💀🚓💀🏦

Press release.

11 april 2021. and 30 marts 2021.

⚠️

Vil du gerne arbejde for en kriminel organisation, så søg ind hos Jyske Bank A/S

Når du ikke kan stole på danske banker. / Hvem er den bedste Bank. Hvem er den billigste Bank. Hvem er den dyreste Bank. Hvem er den dårligste Bank. Hvem er den ærligste Bank. Hvem er den mest troværdige Bank. Hvem er den mest hæderlige Bank. Koncernledelse, Koncernbestyrelsen Kurt Bligaard Pedersen, Keld Norup, Rina Asmussen, Anker Laden-Andersen, Per Schnack Bente Overgaard, Christina Lykke Munk, Johnny Christensen, Marianne Lillevang, Koncerndirektionen Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus Peter Schleidt , Koncernbestyrelsen. Kan du stole på alle danske advokater ?. NEJ. Lund Elmer Sandager advokater ved Kristian Ambjørn Buus Nielsen og Philip Baruch har hjulpet Jyske Bank med at kunne fortsætte bankens svigforetninger. Lund Elmer Sandager advokater har gentagne gange løjet overfor domstolen, når Philip Baruch fremlægde falske oplysninger i retsforhold. Lundgrens advokater valgte at modtage bestikkelse, skjult som returkommission, mod at tilbageholde klientens påstande mod Jyske Bank koncernen for svig og falsk for retten, Dan Terkildsen tavsVille du også være ansat i en virksomhed, hvor flere ansatte sammen i forening, og med en bestyrelsen der står bag Jyske Banks million bedrageri mod virksomhedens kunder.

Så kontakt Jyske Bank A/S 📞 89898989 📞 Og få et godt job i en bank hvor alle arbejder sammen imod kunden bag Jyske Bank nyt.

Bliv ansat i en bank, hvor selv Jyske Banks bestyrelse sammen i forening, både dækker over bedrageri og dokumentfalsk, men også støtter koncernens million svindel imod bankens kunder.

Her i sagen møder CEO Anders Dam og Philip Baruch og deres øvrige advokater fra Lund Elmer Sandager, nok for første gang et offer, der går til modangreb mod banken og på Jyske Banks troværdighed.

En sag der stiller store spørgsmål til Jyske Bank’s berettigelse for at drive dansk bank virksomhed, men det er finanstilsynet som bestemmer, hvor meget kriminalitet en bank må lave, før det bliver rigtigt ulovligt, før finanstilsynet vælger at sætte Jyske Bank koncernen under skærpet tilsyn.

Følg det nye selskab Jyske Bank BS-402/2015-VIB ApS Jyske Bank Nyt ApS. Jyske bank vælger selv hvem banken vil bedrage, og den ussel måde koncernleder gruppen og bestyrelsen arbejder på, hvilket nok gør Jyske Bank A/S til en samfunds skadelig virksomhed.

💪

read BANKNYT.dk

Tør de danske kunder og stats institutioner stole på Jyske Bank A/S efter denne her sag er delt med dem.

En enkelt kunde går mod den stærkt kriminelle Jyske bank, der ikke skyr nogen midler for at knuse de af bankens kunder, som Jyske Bank koncernen i forvejen udspekulert, udsætter for groft bedrageri.

Stol IKKE på Jyske Bank. Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICSiden BANKNYT.dk er 30-03-2021. kl. 10.23 blevet delt med:

Folketinget, Finanstilsynet, Justitsministeriet, Finansministeriet og National Banken.

Således ved alle 100 % at Jyske Bank koncernen er en kriminel organisation, og staten kan ud fra de beviser der er delt, vurdere om de vil lave Bank forretninger med den kriminelle Jyske Bank A/S

Mailen er sendt direkte til Jyske Bank koncernen, og dennes medvirkende bagmænd fra Koncernleder gruppenLedelsen.

Deriblandt Jyske Banks advokat, Morten Ulrik Gade, og erhvervs rådgiver Tina Agergaard. “Tina har været CC mellem advokaterne og deres indbyrdes aftaler for at skade kunden, før breve er blevet sendt”

Mail er ligeledes til Philip Baruch samt Kristian Ambjørn Buus Nielsen fra Lund Elmer Sandager advokater.

Også sendt til Dan Terkildsen som partner Lundgrens advokater. Dan Terkildsen der for Lundgrens advokater skulle hjælpe Jyske Banks koncern ledelse, med at tilbageholde sagsøgers svig og falsk anbringer, mod sagsøgte Jyske Bank A/S for retten. Samtidig med at Lundgrens advokater skulle undergrave klientens økonomi, som fremlagt i klagen til advoknævnet. ved at udskrive kæmpe regninger for ikke at fremlægge nogle af klientens påstande.

Carsten Storbjerg siger her at Jyske Bank A/S reelt har bestukket Lundgrens advokater, med mindst 1 million opgave, for at hjælpe Jyske Bank A/S med at skulle skuffe i retsforhold, dette ved at Lundgrens advokater ikke fremlægde nogle af klientens påstande mod Jyske Bank A/S.

En sag myndighederne har kendt til i årevis, men som Ingen, altså som absolut slet ingen, her den 10 april 2021. har ønsket at kommentere på.
Det selv om beviserne mod Jyske Banks mange og grove forbrydelser fremstår meget klare, hvilket bør få den danske stat og de kommuner som bruger Jyske Bank A/S til at overveje, om de overhovedet kan have tillid til banken. Hvem kan vide sig sikkert på, at Jyske Bank ikke også vil udsætte staten eller de offentlige institutioner for svindel, hvis Jyske Bank koncernen fik chancen.

Husk det kunne lige så godt være dig selv, som Jyske Bank koncernen valgte at udsætte for groft bedrageri. Så sagen her er for at stoppe Jyske Banks bestyrelse, mod at udsætte flere af bankens kunder for samme grove udnyttelse og svigagtige forretnings metoder, som Jyske Bank koncernen har udsat mig og min lille virksomhed for.

Carsten Storbjerg Skaarup Søvej 5 3100 Hornbæk 📞 +4522227713

Anders Christian Dam du kan jo bare svare. Mindst siden maj 2016, har jeg prøvet at komme i dialog, og med dig.

Det eneste Jyske Bank har foretaget sig, er at bestikke mine tidligere advokater til ikke at fremlægge mine påstande mod dig og Jyske Bank A/S

Jyske Bank har altid snydt hvor de kunne, og lever godt af at snyde kunderne, som landmænd, andelsbolig foreninger med swaps. Og rådgivning til virksomheder og private hvor det at tilbageholde vigtige oplysninger overfor kunden, virker som en naturlig del af Jyske Banks forretning, for så at sigte efter 3 års forældelse, da banken ikke ses at have ønske om at være en redelige bankforretning.

Men Jyske Bank A/S i må da endelig korrigere mig, hvis jeg tager fejl, siger Carsten Storbjerg til bande lederen CEO Anders Dam.

Derfor skal du og Jyske Banks bestyrelse sætte jeres mandater fri, og forlade jeres taburetter i skamme.

⚠️🏦🤕🏦⚠️

Who is the first newspaper that is not afraid of Jyske Bank, and dares to write about the case against the deeply criminal Danish bank.

🙊🙉🙉

Regardless of whether Jyske Bank is fighting to make the bank’s million fraud obsolete, so that the bank’s shareholders can get a share of the money the danish bank Jyske Bank Group, has earned from criminal acts.

That’s do not change the fact that Jyske Bank has exposed customers to massive fraud, by having exposed customer to exploitation, deception, and repeated have lied to the court, by providing false evidence, and used bribery as well by purchasing plaintiff’s attorneys, Lundgrens.

💀

Who would want to do business with criminal banks and corrupt lawyers ?.

As Jyske Bank A/S and Lundgren’s lawyers.

And lawyers who deliberately lie in court, to want to disappoint in legal matters, here I am talking about Lund Elmer Sandager lawyers.

Will you dare to do business with Jyske Bank, Lundgren’s lawyers or Lund Elmer Sandager lawyers, if they are all involved in a million frauds could continue.

Would you ?

🧐

Read all the rules of procedure submitted to the court after 4 May 2020. here on the link.

🤔 23-12-2020. Processkrift 4.

🤔 04-05-2020. Processkrift 3.

🤔 27-10-2019. Foreløbig Processkrift 3.

Stol IKKE på Jyske Bank. Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICSiden BANKNYT.dk er 30-03-2021. kl. 10.23 blevet delt med:

Folketinget, Finanstilsynet, Justitsministeriet, Finansministeriet og National Banken.

Således ved alle 100 % at Jyske Bank koncernen er en kriminel organisation, og staten kan ud fra de beviser, der er delt med dem, selv vurdere om de kan og vil lave Bank forretninger med en kriminel organisation, som Jyske Bank A/S må siges at være.

Mailen er sendt direkte til Jyske Bank koncernen, og dennes medvirkende bagmænd fra Koncernleder gruppen, Ledelsen.

Deriblandt Jyske Banks advokat, Morten Ulrik Gade “det var ham der fremlægde falske oplysninger overfor pengeinstitut ankenævnet” og erhvervs rådgiver Tina Agergaard. “Tina har været CC mellem advokaterne og deres indbyrdes aftaler for at skade kunden, før breve er blevet sendt”

Mail er ligeledes til Philip Baruch “det var ham der gentagne fremlægde falske oplysninger overfor domstolen” samt Kristian Ambjørn Buus Nielsen fra Lund Elmer Sandager advokater.

Også sendt til Dan Terkildsen som partner i Lundgrens advokater. “Det var Dan Terkildsen der for Lundgrens advokater skulle hjælpe Jyske Banks koncern ledelse, med at tilbageholde sagsøgers svig og falsk anbringer, mod sagsøgte Jyske Bank A/S for retten.” Samtidig med at Lundgrens advokater skulle undergrave Klientens økonomi, ved at udskrive kæmpe regninger for ikke at fremlægge nogle af klientens påstande.

Carsten Storbjerg siger her at Jyske Bank A/S reelt har bestukket Lundgrens advokater, med mindst 1 million opgave, for at hjælpe Jyske Bank A/S med at skulle skuffe i retsforhold, dette ved at Lundgrens advokater ikke fremlægde nogle af klientens påstande mod Jyske Bank A/S

En sag myndighederne har kendt til i årevis, men som Ingen, altså som absolut stadig ingen, frem til nu 10 april 2021. har ønsket at kommentere på, eller iøvrigt at gøre noget ved.
Det selv om beviserne mod Jyske Bank A/S for bankens mange og grove forbrydelser, der fremstår meget klare, hvilket derfor bør få den danske stat og de kommuner som benytter Jyske Bank A/S, til at overveje. Om statslige institutioner kan have tillid til, at Jyske Bank ikke også vil udsætte dem / staten eller de offentlige institutioner for samme svindel som banken har udført mod mig, hvis Jyske Bank koncernen fik chancen.

Husk lige dig griner af mig. Det kunne lige så godt være dig selv, som Jyske Bank koncernen valgte at udsætte for groft bedrageri, og så opdage at du bliver overladt til selv at skulle kæmpe mod en kriminel organisation, ville du have krafter til det ?.

Sagen her er for at stoppe Jyske Banks bestyrelse, mod at udsætte flere af bankens kunder for samme grove udnyttelse og svigagtige forretnings metoder, som Jyske Bank koncernen har udsat mig og min lille virksomhed for.

Carsten Storbjerg Skaarup Søvej 5 3100 Hornbæk 📞 +4522227713

Anders Christian Dam du kan jo bare svare. Mindst siden maj 2016, har jeg prøvet at komme i dialog, og særligt med dig.

Det eneste Jyske Bank har foretaget sig, er at bestikke mine tidligere advokater, til ikke at fremlægge mine påstande mod dig og Jyske Bank A/S

Jyske Bank har altid snydt hvor de kunne, og lever godt af at snyde kunderne, som landmænd, andelsbolig foreninger med swaps. Og rådgivning til virksomheder og private hvor det at tilbageholde vigtige oplysninger overfor kunden, virker som en naturlig del af Jyske Banks forretning, for så at sigte efter 3 års forældelse, da banken ikke ses at have ønske om at være en redelige bankforretning. Med ovenstående er der tænk på et par af de mange sager, der har været mod Jyske Bank.

Men kære alle sammen Jyske Bank A/S – Lundgrens advokater – Lund Elmer Sandager advokater.

I må da endelig korrigere mig, hvis jeg tager fejl, så skal jeg gerne rette, eventuelle misforståelser.

siger Carsten Storbjerg her til bande lederen CEO Anders Dam.

Derfor skal du og bestyrelsen sætte jeres mandater fri, og forlade jeres taburetter i skamme.

🤯🙉🙈🙊🤯

It is incomprehensible that the Danish state will do banking business, with the Jyske Bank Group.

Knowing that the bank deliberately and cunningly exposes customer / business to million fraud.

 

Stol IKKE på Jyske Bank. Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICNår Jyske Bank koncernen uhæderligt, vælger også at bruge bestikkelse for at stoppe kundes svig og falsk sag mod Jyske Bank koncernen bliver fremlagt for domstolen, så kan Jyske Bank A/S ikke synke dybere.
At den danske stat vil lave bankforretninger med Jyske Bank Koncernen, velvidende at banken bevidst og udspekulert udsætter kunde / erhvervsvirksomhed for million bedrageri er ubegribeligt.

🙈

When the Jyske Bank Group dishonestly chooses to use bribes to stop the customer’s fraud and false case against the Jyske Bank Group is brought before the court.

Then Jyske Bank A/S cannot sink deeper.
It is incomprehensible that the Danish state will do banking business with the Jyske Bank Group.

🙉

Er du også fanget i Jyske Banks spind, så har du sikkert allerede underskrevet bankens nyeste og lovstridige betingelser.

Se § 6. Stk. 3. Vilkår om ændringer i løbende kundeforhold af renter, gebyrer, eller andet vederlag skal være klart fremhævet i aftalen og skal indeholde en angivelse af de forhold, der kan udløse en ændring, og må ikke give den finansielle virksomhed en vilkårlig adgang til at foretage ændringer.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,Jyske Bank A/S laver stribevis af lov overtrædelser, både Bedrageri og Dokumentfalsk, står den danske bank Jyske Bank bag, men Politiet siger det er ikke strafbar handling.

Mon det er noget som er politisk besluttet, eller at straffe loven bare ikke gælder for de danske banker, og deres bestyrelser.

Ved Jyske Bank har mange magtfulde venner, men at de tilsyneladende holder hånden over Jyske Bank A/S & bestyrelsen som står sammen bag Jyske Banks forbrydelser mod bankens kunder, med henvisning til sagen BS-402/2015-VIB

Jeg forstår simpelthen ikke at finanstilsynet ik forlængst har sat Jyske Bank A/S under skærpet tilsyn, da bankens bestyrelsen meget tydeligt i deres handlinger, viser at bestyrelsen ikke ønsker Jyske Bank drives efter reglerne for at drive dansk bank virksomhed.

Jyske Bank A/S bag Danmarks måske største svindelsag, målt på antal af forhold.

Videoafspiller

00:00
01:59

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,Jyske Banks bestyrelse ingurer 5 års advarelser om bankens svigforetninger. “Sidste reklamer er klar.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,Jyske Banks bestyrelse har ingurrerede svindelsag, mindst siden maj 2016. Hvis nogle af de ansatte i Jyske Bank A/S, Lund Elmer Sandager eller Lundgrens advokater har nogle spørgsmål. Eller bare gerne vil tale med offeret for Jyske Banks forbrydelser. Så er jeg her 22227713 Mvh Carsten Storbjerg Søvej 5. / 3100 Hornbæk.

Hovedforhandling

15. 16. & 23. nov. 2021.

Proces skrifter og links.

Siden www.banknyt.dk er 30-03-2022. Alt er Indsat i en mail, og delt med.

direktion@jyskebank.dk
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
Philip Baruch • pb@les.dk
kf@nationalbanken.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
fm@fm.dk
jm@jm.dk
folketinget@ft.dk
En Jyske Bank erhvervsrådgiver • en ansat@jyskebank.dk
Dan Terkildsen Lundgren Advokater • DAT@lundgrens.dk

At Jyske Bank koncernen står bag million svindel mod små kunder, er offenlig kendt, men hvem vil sige til Jyske Banks bestyrelse.

FY FY FY DET MÅ I IKKE.

🙈🙉🙊🤔🙊🙉🙈

Læs mere i mail 30-03-2021. Kl. 10.23 til Jyske Bank A/S.

&

Lund Elmer Sandager advokater Philip Baruch og Kristian Ambjørn Buus Nielsen.

Lundgrens advokater Dan Terkildsen.

Advokat Morten Ulrik Gade.

& CC

Finanstilsynet, Justitsministeriet, Finansministeriet, National Banken samt Folketinget.

Ingen har på noget tidspunkt valgt at svare eller på anden måde hjælpe offeret for Jyske Bank’s million svindel.

Hvorfor mon !.

Nok for ikke at skulle straffe Jyske Bank koncernen for bankens organiseret kriminalitet.

Stor aktionær som ATP er orienteret.

Stol IKKE på Jyske Bank. Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDIC

Danmarks nok mest ihærdige kunde, går i krig mod Jyske Bank koncernen, for at få fyret Anders Christian Dam og den øvrige bestyrelse, for at stå bag million svindel.

 

Læs her hvad Carsten Storbjerg 30-03-2021. skriver kl. 10.23 til bagmændene bag Jyske Banks forbrydelser, og vedhæftede hele forsiden fra BANKNYT.


PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PR

Jyske Bank bliver ved med at overtræde div. love og regler, på stribe, men at Jyske Bank vælger at benægte at have lavet fejl over for deres offer, der selv har stået for efterforskning af Jyske Banks million svig.

🤯

Det er fandme dumt, ihvertfald når kunden har ret.

Should Jysk Bank A/S be closed, due to the bank's completely deliberate million fraudulent businesses. Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Viborg court. Banking news. About the Danish bank Jyske Bank, which has been taken for use of forgery and fraud, our former Lundgren lawyers who was hired to present the case to the court, was subsequently bought by Jyske bank to damage our case, and withhold our claim in court.A. Siden TH. Reklame Jyske Bank bilen.

Stol IKKE på Jyske Bank. Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICDe første 2 af 3 nye gratis biler for Jyske Bank Reklamer er ved at være klar.
Jyske Bank må elske Simon Spies slogan.
.
”Dårlig reklame er bedre end ingen reklame”.

Se nye reklamer til bilerne her.

Bribery at the top of the Danish business seems to have been politically approved. Following Jyske Bank's fraud case, Lundgren's lawyer partner company paid several million Danish kroner, moreover, the same Lundgren's lawyers who would bring a case against the Danish bank Jyske Bank for fraud. Which Lundgren's lawyer partner company regrettably forgot to submit to the court. That it happened according to Jyske Bank's management, certainly by CEO Anders Dam who is directly contributing to Jyske Bank's continued crimes. When Jyske Bank then chose to give the large law firm Lundgren's lawyers a huge order. it became very clear that the overall board of directors of Jyske Bank continues to expose the customer to very serious fraud transactions. And that Jyske Bank's board of directors is still behind millions of scams and now probably also corruption. All to disappoint in legal matters, and to serve the shareholders in the Danish Bank's financial interests.De første 2 af 3 nye gratis biler for Jyske Bank Reklamer er ved at være klar, alle gamle reklamer bliver frisket op,  top og bund.
Jyske Bank må elske Simon Spies slogan.
.
”Dårlig reklame er bedre end ingen reklame”.
Bribery at the top of the Danish business seems to have been politically approved. Following Jyske Bank's fraud case, Lundgren's lawyer partner company paid several million Danish kroner, moreover, the same Lundgren's lawyers who would bring a case against the Danish bank Jyske Bank for fraud. Which Lundgren's lawyer partner company regrettably forgot to submit to the court. That it happened according to Jyske Bank's management, certainly by CEO Anders Dam who is directly contributing to Jyske Bank's continued crimes. When Jyske Bank then chose to give the large law firm Lundgren's lawyers a huge order. it became very clear that the overall board of directors of Jyske Bank continues to expose the customer to very serious fraud transactions. And that Jyske Bank's board of directors is still behind millions of scams and now probably also corruption. All to disappoint in legal matters, and to serve the shareholders in the Danish Bank's financial interests.Den søde hilsen til Danmarks måske største svindel bank, Jyske Bank A/S.
Stop med at bedrage bankens kunder.

Lundgrens er ikke så dygtige, men vil du absolut bruge Lundgrens så find en advokat her. PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKAT DIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTI

Og her i linket forklare jeg hvorfor der kommer 3 nye kampagne biler på vejene 29-03-2021.

Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR & KOMMUNIKATIONSCHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKAT BARSEL CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CAMILLA VINGAARD MARKETINGASSISTENT CARINA GAMST PARALEGAL CARLA NISSEN SUPPORTER CASPER RATHSACH LEGAL TRAINEE CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT D DAN TERKILDSEN ADVOKAT (H)PARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON ADVOKATFULDMÆGTIG DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL H. VENDELBO WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT G GUSTAV KIRKEGAARD HOLM LEGAL TRAINEE H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENE CHRISTENSEN LEGAL TRAINEE HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IBEN HUSTEDT BARSØE KOMMUNIKATIONS & MARKETINGKOORDINATOR IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ILLAN OLIVER DAVOODI SUPPORTER INGOLFUR ORN INGOLFSSON ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JEANNET FJELDSTED TEAM ASSISTENT JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE WEIHE KJÆRGAARD SUPPORTER JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA ULRIK SUPPORTER KLARA WINTHER KISELBERG ADVOKATFULDMÆGTIG KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER L LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LEA CECILIE PARK WIUFF ADVOKATFULDMÆGTIG LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKAT MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARJAM BRINK ADVOKATFULDMÆGTIG PORTRÆT UNDERVEJS MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKAT METTE SØDERLUND THUNGNOI ADVOKATDIRECTOR METTE-MARIE VENDELBO HAMANN ADVOKATFULDMÆGTIG MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE SEHESTED ADVOKAT MICK FRIIS HANSEN SAGSCONTROLLER MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNE N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICHOLAS ENGBERG BACKHAUSEN LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA RINGEN ADVOKAT (L)PARTNER O OLIVIA SACEANU ADVOKATFULDMÆGTIG P PATRICK ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS DE LA PORTE REICHSTEIN ADVOKAT RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOFIE WALSTED JESSEN LEGAL TRAINEE SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (H)PARTNER SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP ASSOCIATE TOBIAS VIETH ADVOKATFORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEENår danske banker laver økonomiske forbrydelser, er det nok Politisk besluttet at politiet skal dække over bankens svig forretninger.

Kære Jyske Bank A/S i har selv alle dokumenterne der beviser bankens million bedrageri, hvor svært kan det være og indrømme og få skrevet de fyresedeler.

Se her det opslag som er delt 23-03-2021. kl. 15.00

Hvis Jyske Bank ikke overtræder fuldmagtsloven.

Og Jyske Bank heller ikke overtræder tinglysningsloven.

Og Jyske Bank da slet ikke laver vanhjemmel, hvilket iøvrigt alt sammen er dokumentert her i Linket.

Medvirken direkte eller indirekte i jyske bank 11 års svindel / bedrageri mod kunde Et par søgeord er smuttet med. #JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Er der så nogle der gider at fortælle mig, hvad fanden Jyske Bank så har gang i.

Det i linket er jo bare en lille ny privat sag imod Jyske Bank A/S, og den med hvad Jyske Bank ellers står bag, tegner der sig et dystert billede af Jyske Bank koncernen.

Hvilket du vil kunne se her på siden, eller ved opslag her til alle sagens BS-402/2015-VIB. Processkrifter.

😷


tir. 30. mar. 2021 10.23 skrev Carsten Storbjerg <>:

Jyske Bank A/S                    30-03-2021.

Morten Ulrik Gade

Bestyrelsen

Att CEO Anders Christian Dam

Koncernen Ledelsen

Koncernleder gruppen

Lund Elmer Sandager advokater

Kristian Ambjørn Buus Nielsen

&

Philip Baruch

Kære alle sammen i Jyske Bank A/S.

I ved godt det her, bare er for at komme i kontakt med jer, grundet der er noget råddent i Jyske Banks fundament, der bør ses efter, inden der derfor alvor vokser en hussvamp op igennem jeres højhus.

I behøver ikke at svare på spørgsmål omkring den vercende sag, hvis i ikke tør, eller i stadig ikke mener Jyske Bank har lavet andet end hvad Jyske Bank koncernen normalt gør, den sag køre jo.

⚠️

Men da jeg siden september 2019. Offenligt har skrevet at Jyske Bank A/S har bestukket Lundgrens advokater for ikke at gøre mine / selskabets synspunkter anbringer gældende mod Jyske Bank A/S overfor domstolen, og med henvisning Philip Baruch 1. Februar 2019. Skrev til Dan Terkildsen, og påstod jeg begik strafbare handlinger, ved at køre mine Jyske Bank Reklame biler og skriver sandheden om Jyske Bank på blandt andet www.banknyt.dk

Jeg ønsker ikke at beskylde Jyske Bank koncernen for at lave bedrageri hvis, det er lovligt det jyske bank har lavet.

Jeg har flere gange skrevet til bestyrelsen, og direktionen ved Anders Christian Dam, for at få noget hjælp hertil, da jeg ikke forstår beskyldninger om at jeg Carsten Storbjerg begår strafbare forhold mod Jyske Bank A/S og mod Lund Elmer Sandager advokater

Og jeg vil gerne rette op, hvis jeg med urette beskylder Jyske Bank koncernen for at være en kriminel organisation, og det er grundløse og udokumenterede påstande, så medvirker jeg gerne til en opklaring.

Jeg skriver idag da der er nye reklamer om Jyske Bank A/S på vej på gaden.

Jyske Bank blev for en uges tid siden, spurgt om der noget særligt banken ønskede at få på de nye reklamerne, men har ikke fremlagt noget ønske herom.

Reklamerne er nu klar, til en nye og morsomme reklamer om Jyske Banks forbrydelser, og at Jyske Banks bestyrelse står bag i forening.

Er vist skærpede omstændigheder, men i kender nok straffeloven bedre end mig.

HER MÅ JYSKE BANK GERNE SVARE.

Jeg har jo ikke sendt klagen Privat over Jyske Bank til Finanstilsynet i nu.

Med hensyn til min klage over Jyske Bank koncernen.

Jeg skal venligst igen anmode Jyske Bank A/S Kontakte Tinglysnings retten, og der meddele Tinglysnings retten.

At Jyske Bank koncernen, omkring 26 februar har kommet til at udslette mit private pantebrev på 3.000.000 DKK mod Tinglysnings lovens paragraf 11.

Og at Jyske Bank skriver tydeligt til Tinglysnings retten, at kunden meget klart og tydeligt 12 januar skrev at Jyske Bank IKKE måske udslette kundens private pantebrev.

Hvilket jeg i ny henvendelse igen skrev til Jyske Bank 15 februar 2021.

Jyske Bank svare ikke.

Jyske Bank har heller ikke svaret om, Jyske Bank har Kontaktet Tinglysnings retten, og meddelt at Jyske Bank A/S uden fuldmagt, er kommet til at ved vanhjemmel at have udslettet mit pante brev.

Jeg anmoder Jyske Bank koncernen om at meddele mig Carsten Storbjerg Skaarup, om det er kundens ansvar, at Jyske Bank har overtrådt flere love og regler, og det derfor er kunden selv der skal kontakte Tinglysnings retten, for at høre om fejlen kan gøres godt igen.

Jeg beder kun Jyske Bank om at tage ansvar for bankens handlinger.

I  fald Jyske Bank nægter at meddele Tinglysnings retten at Jyske Bank har lavet fejl og ikke vil anmode Tinglysnings retten om at få rettet fejlen op, vil Jyske Bank koncernen så venligst meddelele mig, at Jyske Bank A/S nægter at tage ansvar for, de af bankens handlinger som strider mod loven.

Så skal jeg gøre mit for at hjælpe Jyske Bank, og selv skrive til Tinglysnings retten, og det selv om jeg er dårlig til at skrive.

⚖️

Og venligst meddelele mig, hvorvidt Jyske Bank nægter at udlevere mit orginiale private pantebrev.

Jeg har skrevet, at jeg vil underskrive en modtager kvittering, uden yderligere indsatte tekster.

Har jeg forstået det rigtigt.

Altså hvis jeg ikke vil underskrive den af Kristian Ambjørn Buus Nielsen og Morten Ulrik Gade afkrævet ekstra påført tekst på en modtagelse kvitering

Vil Jyske Bank A/S nægte at udlevere / retur min private ejendom.

Jyske Bank har siden 15 februar 2021, ikke harft nogle gyldig fuldmagt, eller pant, da jeg har betalt alt ud.

Jeg har skrevet at jeg gerne ville have en saldo kvittering, dette blev ingurreret, det var vist før 26 februar hvorJyske Bank koncernen overtrådte Tinglysningsloven og Fuldmagtsloven, hvor Jyske Bank lavede Vanhjemmel.

Med hensyn til sagens beviser mod Jyske Bank koncernen, finder jeg stadig mere.

Det kan undre mig at Jyske Bank konsekvent er i ond tro.

Som da Philip Baruch 10-09-2015 fremlægde at det var magtpålæggende for mig at få en renteswap

Jyske Bank i lyver gentagne overfor domstolen.

Sagen er beskrevet i Processkrift 3 og 4

Men det at Jyske Bank A/S tilbage holder utallige oplysninger overfor domstolen, og samtidig lyver for at skuffe i retsforhold, det er lavt.

Jeres tidligere næstformand Philip Baruch, fremlægde 10 september 2015, at jeg havde et underliggende lån for en swap aftale med Jyske Bank.

Og fremhæver at det var magtpålæggende for mig / kunden at få den omtalte swap som Jyske Bank har lavet 16-07-2008.

Jeg syntes Jyske Bank er en ussel og kriminel Bank, som påstår til en kunde der ligger syg efter en hjerneblødning, hvor bankens medarbejdere Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen skriver til den syge kunde

Nicolai:

Du har lånt 4.328.000 DKK

Du har rentesikret lånet med Jyske Bank

Casper:

Du har lavet (omlagt) det bagvedliggende lån for swappen.

Mens Jyske Banks ansatte ved.

Lånet 4.328.000 ikke er hjemtaget, da banken har fået brev, om at dette er bortfalde.

Et bevis som Lund Elmer Sandager advokater i øvrigt selv fremlagde 5 november 2018.

☠️

Jyske Bank er også bevidst om at der ikke er indgået en swap aftale, for det pågældende tilbud, som er bortfaldet.

Jyske Bank vælger også at skjule den oplysning overfor domstolen, at Jyske Bank A/S

16/07-2008

24/07-2008

30/07-2008

Disse 3 datoer har forsøgt at få kunden / mig til at underskrive den swap, Jyske Bank har løjet om, første overfor Pengeinstitut ankenævnet, og som så Jyske Bank igen overfor pengeinstitut ankenævnet og så overfor domstolen, fremlægde var indgået.

Når Jyske Bank lyver i retten, med påstand at det var magtpålæggende for kunden, at få en swap til det lån som Jyske Bank også lyver overfor domstolen er blevet optaget.

Så er sandheden en ganske anden.

Det var klart magt pålægende for Jyske Bank koncernen at lyve overfor domstolen for at skuffe i retsforhold.

Det var også magtpålæggende for Jyske Bank at lyver for retten, om at kunden havde hjemtaget og efterfølgende omlagt et underliggende lån for en swap.

Den swap aftale som Jyske Bank har fremlagt at være magtpålæggende for kunden at indgå med Jyske Bank.

Og som Jyske Bank prøvet at få underskrevet, her dokumenteret 3 gange.

16/07-2008

24/07-2008

30/07-2008

Men ingen af disse dokumenter er underskrevet, og der der findes heller ingen underliggende lån.

At Jyske Banks bestyrelse mindst siden maj måned 2016 har vidst dette, men bevidst vælger at nægte at svare på kundens ønsker, om at få bevis på det påståede underliggende lån er optaget, og i hele taget bestyrelsens medvirken til Jyske Banks fortsætte svig, gør bestyrelsen ansvarlig, for sammen i forening at stå bag Jyske Banks fortsatte svigforetninger.

At Jyske Bank ikke ønsker at retter op, viser hvilket værdier Jyske Bank koncernen har.

Men tak jeres advokater og kollegaer for at her, har i fået nok jeres mest sure kunde.

Jeg syntes ikke det er morsomt, og håber da jeres latter over mine tanker, der deles her på bloggen banknyt, vil forstumme om ikke andet når vi mødes 15. 16. & 23 november. I Viborg domhus.

Der skal vidner som Dan Terkildsen, Anders Christian Dam, Philip Baruch, Morten Ulrik Gade med flere svare på spørgsmål, og det under ED.

Jeg ville jo helst gerne tale med Jyske Bank, men Jyske Bank vil helst bedrage mig.

Det er ikke mig som får denne her sag til at vokse ! Det er er ledelsen og Lund Elmer Sandager som gentagne gange har løjet overfor domstolen, ved at fremlægge falske oplysninger.

🤝

Husk nu samtale fremmer forståelsen

Og med henvisning til hvad Morten Ulrik Gade skrev 17. November 2015.

⚖️⚖️

Grundet sagens alvorlighed, at en stor dansk bank, der laver dokument falsk og bedrageri, og i ond tro udnytter et bestående afhængighedsforhold til at få en uberettiget vinding der bliver et afgørende formuetab for kunden, og er bank for staten, deles denne her mail med.

CC Finanstilsynt

CC Justitsministeriet

CC Finansministeriet

CC Nationalbanken

CC Folketinget

Og naturligvis

CC Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen.

Se kopi af siden www.banknyt.dk neden under mail 15. Marts. 2021 10.47

Hvis nogle mener jeg beskylder nogle for noget de ikke har gjort, så kom frem og sig det, så retter jeg gerne.

Men nu er det påske og der er gået 5 år. siden Jeg forsøgte at få hjælp til at stoppe Jyske Banks forbrydelser første gang.

Siden har jeg skrevet igen og igen.

Sagen her ville kunne lukke og sende en hver anden virksomheds ledere dirækre bag tremmer, men er Jyske Bank fritaget for at overholde lovgivningen ?

I må have en fantastisk påske alle sammen, husk nu at det er jo bare for sjov, og dette er min måde at råbe op om bankens hæderlighed, redelighed og troværdighed har det svært.

Mvh Carsten

Søvej 5

3100 Hornbæk

22227713

———- Forwarded message ———
Fra: Carsten Storbjerg <>
Date: man. 15. mar. 2021 10.47
Subject: Vedr. klage af 1 marts og opfølgning op til 12 Marts, at Jyske Bank koncernen har lavet vanhjemmel. Og anmeldelse til finanstilsynet og efterfølgende indbringelse af sagen til Domstolen. NY SAG Sagsnr. 125004
To: Kristian Ambjørn Buus-Nielsen <kbn@les.dk>
Cc: Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>, Tina Agergaard <AGERGAARD@jyskebank.dk>

 

Jyske Bank A/S.

Lund Elmer Sandager Advokater v/Kristian Ambjørn Buus NielsenM

15 Marts2021.

Kære Kristian

Jeg har idag modtager din mail, afsendt 14 marts.

Jeg indklager ikke Jyske Bank koncernen til pengeinstitut ankenævnet, dette skyldes at Jyske Bank normalt ikke efterlever deres kendelser, sagen vil derfor blive anlagt ved de danske domstole.

Jeg skal samtid min besvarelse. Orientere Jyske Bank A/S koncernen at jeg er ved at skrive en anmeldelse til Finanstilsynet over Jyske Bank A/S

Denne indgives 17 marts 2021 eller snarest herefter, da jeg har givet Jyske Bank A/S frist til senest denne dato at erkende at Jyske Bank koncernen er skyld i det i klagens punkt 1-8 angivende fejl.

Anmeldelsen til Finanstilsynet bliver tillagt de allerede tidligere fremlagte oplysninger mod Jyske Bank, der er dokumenteret, og skal understøtte bankens generalle måde at drive bank virksomhed på.

Anmeldelsen indgives da Jyske Bank koncernen, som jeg fremlægger beviser for, har lavet en utrolig masse lad os kalde det fejl, og ikke selv evner at rette op.

Disse fejl er som jeg nu privat i min klage over Jyske Bank A/S koncernen, senest i mailen 12 marts har anmodet Jyske Bank at indrømme og rette.

At Jyske Bank efter flere henvendelser, endelig vælger at tilbage betale hvad jeg har skrevet, frikender ikke Jyske Bank koncernen i at lavet flere fejl.

Det gøres gældende at Jyske Bank koncernen har lavet flere fejl, og en tilbage betaling, ikke frigøre Jyske Bank for deres ansvar.

Disse fejl skal jeg igen bede Jyske Bank om at anerkende over for mig, således jeg på skrift er oplyst at der fra Jyske Banks side er lavet flere fejl.

Det handler om anderkendelses spørgsmål, vil Jyske Bank ikke anderkende at have lavet vanhjemmel og fejl som der er klaget over, må sagen indbringes for domstolene, for der at få en dom.

Som jeg også er ved at skrive til finanstilsynet, så handler min anmeldelse om at Jyske Bank skal erkende at have lavet de fejl jeg skriver.

Der er alvorligt at en bank laver vanhjemmel, uanset Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager er af en anden holdning.

Jeg beder derfor igen Jyske Bank erkende deres fejl, og at ingen af disse omtalte fejl skyldes Carsten Storbjerg, men alene skyldes Jyske Bank som er ansvarlig alle fejl.

Dette med henvisning til klagen punkt 1-8.

Jeg spørger venligst.

Om jyske bank ved at tilbage fører de penge som Jyske Bank koncernen uberettiget har rykket rundt på, samt tilbage førelse af for meget beregnet renter, og gebyrer der ikke findes aftalt

Er en ander kendelser af at Jyske Bank har lavet fejl.

Hertil mangler det så at Jyske Bank anderkender at banken mod kundens instruks, og uden fuldmagt har slettet mit private pantebrev og derned lavet vanhjemmel.

Jyske Bank tilbyder grundet deres fejl, lave et nyt pante brev, og indsætte det under forringet pantsikkerhed, og rykke pantet bagerst fra den 3 prioritet hvor det lå, inden Jyske Bank ved vanhjemmel slettede mit pantebrevet, og tilbyder at indsætte et nyt som sidste prioritet.

I brevet skriver du “Kristian” at Pantebrev ikke kan indsættes på samme prioetet, grundet andre prioriteter.

Hvilket er en irrelevant oplysning, jeg skal anmode Jyske Bank om at rette deres fejl, og sørger for at genindsætte det Pantebrev jyske bank har slettet, under samme 3 prioetet.

Eller erkende at Jyske Bank ved brug af vanhjemmel har slettet mit personlige pantebrev, og at banken ikke kan eller vil lave et nyt pantebrev og genindsætte dette med samme prioetet.

Hvilket skader pantets værdi

Jeg kan gå med til at Jyske Bank indsætter pante brev sidst, mod, at skrive en uforbeholden anderkendelses af skylden og give en undskyldning.

🥳

Du skriver at Jyske Bank nu har fundet mit orginiale private pantebrev på 3.000.000 DKK som var blevet slettet og forsvandt, hvilket er godt at vide.

Samt at Jyske Bank koncernen nu gerne vil returnere det af Jyske Bank slette pantebrev, det vil dog ikke blive afhentet i Helsingør.

Som tidligere nævnt står Jyske Bank Helsingør afdeling bag, at selskabet Storbjerg Erhverv er blevet udsat for massiv svigforetninger, ved brugen af dokumentetfalsk, hvilket bankens leder Anette Kirkeby var en medvirkende generator for.

Der er også ansatte i Jyske Bank Helsingør afdeling som har udtalt sig til kunder om min person, at jeg er bare en tosset kunde.

Jeg har noteret at du på vejene af Jyske Bank benægter dette.

Så nej jeg henter ikke noget i Helsingør, men på Vesterbrogade 9.

Uanset at medarbejder herfra har bistået Helsingør afdeling med at udsætte mig for svig

Kære Kristian du skriver jeg kun kan få udbetalt mit private, nu aflyste pantebrev, mod jeg underskriver den af dig dikteret tekst.

Sådan en tekst kan jeg ikke godkende, og vil ikke underskrive.

Du må ændre teksten, da Jyske Bank har det med at gøre tingene omstændige, og gerne vil skrive sig ud af deres fejl, det kommer ikke til at ske.

De smarte tekster, der skulle skade min sag mod Jyske Bank koncernen, i så fald jeg bliver nødsaget til at indbringe sagen for domstolene, om skyld spørgsmål, vil ikke blive godkendt.

Du må ændre teksten, og skrive som jeg skriver, hvis du ikke mene dette er sandheden, skriver du bare at Jyske Bank afviser eller benægter at have lavet vanhjemmel, så lader vi Domstolen om at dømme.

TEKSTEN TIL UDLEVERING AF PANTEBREV

Modtaget det originale Pantebrev DKK 3.000.000 som Carsten Storbjerg den dato _______ gav Jyske Bank A/S til sikkerhed, for privat kredit. konto 5050-1354067. Og som Jyske Bank aflyste 26 febuar 2021. Efter at Carsten Storbjerg den 15 februar indfriet sin gæld til Jyske Bank.

________________________     dato _______

Carsten Storbjerg Skaarup

Jeg forventer ikke at Jyske Bank vil indrømme deres fejl, da det historisk ikke tidligere er sket, men omstændighederne i min sag gør at dette kræves, ellers må Domstolen tage stilling til spørgsmålet, som ikke er et penge krav.

Jeg forbeholder mig retten, til at medtage denne sag, under den allerede igangværende retssag mod Jyske Bank BS-402-2015-VIB.

VIGTIGT

Jeg har før skrevet at pantebrevet vil blive afhentet Jyske Bank Vesterbrogade 9. København, dette fast holdes.

Jeg har også noterer at ingen i Jyske Bank koncernen vil afholde et møde med mig.

Vil du rette mig hvis jeg har taget fejl, eller misforstået dette.

🥳

PS jeg skal nok skrive bedre til Finanstilsynet.

Jeg er jo en tosse til at skrive, og vil da også bede en advokat om at indbringe sagen for domstolene.

PS når jeg bruger ordet tosse, er det ment sarkastisk, for der er absolut alvorlig bag mine påstande mod Jyske Bank.

Med venlig hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5

3100 Hornbæk

22227713

søn. 14. mar. 2021 19.22 skrev Kristian Ambjørn Buus-Nielsen <kbn@les.dk>:

Kære Carsten Storbjerg

 

Se venligst vedhæftede.

Med venlig hilsen/Best regards

Kristian Ambjørn Buus-Nielsen
Partner, advokat (L)/Partner, Attorney at Law

KOPI AF MIN HJEMMESIDE, WWW.BANKNYT.DK AF 29 MARTS 2021.

HVOR JEG BESKRIVER JYSKE BANK SOM EN KRIMINEL ORGANISATION.

Jyske Bank A/S og jeres medvirkende har løbende selv fulgt med, men her er en kopi af forsiden.

🥳🥳

Should Jysk Bank A/S be closed,  due to the bank’s completely deliberate million  fraudulent businesses.  Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021. Viborg court.  Banking news. About the Danish bank  Jyske Bank, which has been taken for use of forgery and fraud,  our former Lundgren lawyers who was hired to present the case to the court, was subsequently bought  by Jyske bank to damage our case, and withhold our claim in court.

Kunde bad CEO Anders Christian Dam om at stoppe Jyske Banks bedrageri  dette nægtede koncernens bestyrelsen  ved medlem og advokat Philip Baruch at svare på.  I 2018 foreslår kunden istedet de i bestyrelsen som ikke ønsker at fortsætte bankens million bedrageri  om at sætte deres mandater fri.  Bestyrelsens svar var at lade Jyske Banks svig forbrydelser fortsætte mod bankens kunde . ER JYSKE BANKS FUNDAMENT AT LAVE SVIG, DOKUMENTFALSK, FULDMAGTSMISBRUG  & LYVE OVERFOR RETTEN.  Vi taler om organiseret kriminalitet som udføres i forening  og Jyske Banks bestyrelse står bag.  HVILKET DU KAN LÆSE MERE OM HER PÅ BANKNYT.

THE BOARD OF JYSKE BANK IS RESIGNING,  SO SIMPLE SHOULD CEO ANDERS CHRISTIAN DAM ACT.  WELCOME: ABOUT FRAUD IN THE DANISH BANK, JYSKE BANK . WARNING  AGAINST DOING BUSINESS WITH LARGE DANISH BANKS AND LAW FIRMS, HERE IS A RISK OF THE USE OF BRIBERY AND THE USE OF FORGERY TO COMMIT FRAUD AGAINST THE CUSTOMER.

 

Page is under updating latest 29-03-2021. You will find more in both Danish and English a little further down on the page.

HUSK DETTE ER MIN DAGBOG, om at være kunde i en dansk bank som laver millionsvindel, derfor kan nogle synes det er lidt rodet skrevet.
Har du lyst til at skrive min historie så den nemt kan forstås, og eller at lave en ny side som er forståeligt at let finde rundt i, så send en sms på 22227713. Vh Carsten.

read BANKNYT.dk

Jyske Bank A/S bag Danmarks måske største svindelsag, målt på antal af forhold.

Hovedforhandling 15. 16. & 23. nov. 2021. 

Processkrifter og links

Her kan du se hvorfor jyske bank syntes at have bestukket mindst Lundgrens advokater.

Jyske Bank bliver ved med at overtræde div. love og regler, på stribe, men at Jyske Bank vælger at benægte at have lavet fejl over for deres offer, der selv har måtte stå for efterforskning af Jyske Banks million svig.

Det er fandme dumt, ihvertfald når kunden har ret.

  1. Siden TH. Reklame Jyske Bank bilen. SE DE NYE REKLAME TEKSTER HER.

Se nye reklamer til bilerne her.

Og her i linket forklare jeg hvorfor der kommer 3 nye kampagne biler på vejene 29-03-2021.

Når danske banker laver økonomiske forbrydelser, er det nok Politisk besluttet at politiet skal dække over bankens svig forretninger.

Kære Jyske Bank A/S i har selv alle dokumenter, hvor svært kan det være.

Se her det opslag som er delt 23-03-2021. kl. 15.00

Hvis Jyske Bank ikke overtræder fuldmagtsloven.

Og Jyske Bank heller ikke overtræder tinglysningsloven.

Og Jyske Bank da slet ikke laver vanhjemmel, hvilket iøvrigt alt sammen er dokumentert her i Linket.

Er der så nogle der gider at fortælle mig, hvad fanden Jyske Bank så har gang i.

Det i linket er jo bare lille ny privat sag imod hvad Jyske Bank ellers står bag.

Hvilket du vil kunne se her på siden, eller ved opslag her til alle sagens BS-402/2015-VIB. Processkrifter.

Om Jyske Banks bestyrelse så har meddelt ejerne af Jyske Bank, om den verserende svindelsag mod Jyske Bank koncernen, kan du læse mere om i bankens selskabs meddelelse 23-03-2021.

Jyske Banks selskabs meddelelse 23 marts 2021. Kan læses efter stemnings billederne, og mere længere nede, om hvordan de korupte advokater fra Hellerup blev købt af Jyske Bank A/S.

 

Svindlen der er udført af Jyske Bank koncernen, er hjulpet og fortsat ved hjælp af bestyrelsen, og ved hjælp af Lund Elmer Sandager advokater, samt bistået af Lundgrens advokater.

Tak for det.

Læs enkelt hvad Jyske Bank er for en bank, og hvad denne Danske Bank udspekuleret udsætter deres kunder for.

Spørg så dig selv, hvorfor kunderne i danske banker, som her Jyske Bank A/S selv skal kæmpe mod kriminelle organisationer, der nægter at følge landets love.

Og spørg hvorfor det ingen konsekvens har for den kriminelle Jyske bank har at bryde loven.

Og spørger hvilken opgave Politiet har, at beskytte offeret, eller at dække over forbryderen.

Hvis du har spørgsmål til Jyske Bank A/S en eller Lund Elmer Sandager advokater måske til Lundgrens advokater, så er det her oplyst, at de 3 nævnte er fritaget for deres tavshedspligt, omhandlende det her på Banknyt fremlagte, nævnte er også velkommen til at spørger undertegnede hvis i har nogle spørgsmål.

I ved jeg jo bare prøver at få en kontakt med jer.

 

Her er min private historie om Jyske Banks forbrydelser kort fortalt i opslag 15-03-2021.

Sådan handler Jyske Bank. En hverdag som kunde i Jyske Bank A/S, kan være ret så anstrengende, når Jyske Bank gentagne skider på den danske Lovgivning, og nægter at indrømme bankens mange bevidste fejl eller bare fejl, hvor flere af dem er udført i ond tro, for at sikker Jyske Bank koncernen en uberettiget vinding der bliver et afgørende formuetab for kunden.

 

Hvis Jyske Bank og Lund Elmer Sandager advokater, eller Lundgrens advokater mener at være udsat for bagvaskelse, når jeg gentagne gange har skrevet.

1.

At Jyske Bank A/S står bag brugen af dokumentfalsk.

2.