08-04-2023. JYSKE BANK BILERNE KAN OVERTAGS. Kære alle sammen, hvis i som jeg syntes at Jyske Bank skal løse denne lille historie, som såmænd bør være et problem også for den Danske Stat, Den Danske Stat der selv er medvirkende til at undergrave danskernes retssikkerhed.

Jyske Bank A/S I. L.Tvedesvej 7. 3000 Helsingør. Att. Helsingør afdeling Jeg ved ikke om det er jer der står for at lukke min konto, da jeres advokater syntes at gøre alt for at beholde mig som kunde. Når man som Jyske Banks ansatte i Helsingør bevidst og uhæderligt har udsat kunde for groft bedrageri, herunder gjort brugen af dokumentetfalsk, mandatsvig, magtmisbrug, og vildledt kunde til at tro der er optaget lån, for at kunne tage 2.500.000 dkk i rente, og alt sammen er svindel der er udført bevidst af flere af Jyske banks medarbejder sammen i foreningen. Så af den grund vil jeg naturligvis ikke have noget med Jyske Bank A/S Helsingør afdeling at gøre, uagtet de kriminelle medarbejderer, som eksempelvis Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen og Casper Dam Olsen der i dag arbejder i henholdsvis. Jyske Bank A/S Vesterbrogade 9. København. Jyske Bank A/S Slotsgade 19. Hillerød. Jeg skal desuden oplyse at i mine bøger og opslag, vil jeg fremhæve at Jyske Bank Helsingør afdeling flere gange har misbrugt bankens adgang til tinglysningsretten, senest ved at have udslettet mit private ejerpantebrev mod instruks og uden fuldmagt. Dette er en overtrædelse af tinglysningslovens paragraf 11. Hvis i ønsker at angive en bestemt person som skyldig, vil jeg nøjes med at fremhæve at det er denne medarbejder der har overtrådt tinglysningslovens paragraf 11. Modst eller hvis i forholder jer pasivet til denne henvendelse, vil alle i afdelingen blive nævnt. Tina Agergaard Jyske Bank Hillerød er også nævnt, da hun har været min kontakt til Jyske Bank, og jeg gav instruks om at mit private ejerpantebrev stort 3.000.000 dkk blot skulle returneres til mig, da Jyske Bank ikke længere har pant i min ejendom. Hvis i iøvrigt har nogle spørgsmål til det jeg skriver, så er i velkommen til at kontakte mig på +4522227713. Jeg skriver faktisk i en god mening. Og ønsker kun at Jyske Bank finder ud af at tale med mig. Har rettet et par skrivefejl inden deling, denne mail erstatter, den den tidligere fra 5. apr. 2023 23.30 Venligst hilsen Carsten Storbjerg Skaarup Søvej 5. 3100 Hornbæk carsten.storbjerg@gmail.com +45222227713

Jyske Bank bilerne foran Jyske Bank på Frederiksberg, Jyske Banks direktion og direktør Anders Christian Dam er magtesløs, og kan intet sige til reklamerne for Jyske Banks brug af dokumentfalsk og bedrageri mod kunder.

Det handler om da Nicolai Hansen sammen med Jeanette Kofoed-Hansen valgte at udsætte i Jyske Bank for bondefangeri og groft bedrageri, Svindel som Casper Dam Olsen var med til.

JYSKE BANK BILERNE KAN OVERTAGS.

Kære alle sammen, hvis i som jeg syntes at Jyske Bank skal løse denne lille historie, som såmænd bør være et problem også for den Danske Stat

😱

Den Danske Stat er medvirkende til at undergrave danskernes retssikkerhed.

Hvilken skyldes at Danmark er styres af Nebotisme altså kammerateri – korruption hvilket kan gøre Danmark til et af de mest korruption lande i verden.

💣💣

Indslag er langt, så hvis du er ligeglad med hvem der i Danmark bruger bestikkelse, og hvilken banker der laver og bruger bedrageri, bestikkelse, fuldmagtsmisbrug, dokumentfalsk, mandatsvig, magtmisbrug, vildledning, udnyttelse, bondefangeri,  vanhjemmel og mere til.

Så lad være med at læse mere.

💣💣

Den Danske Statsminister Mette Frederiksen gik selv uden at tøve i spidsen, for at modarbejde at retfærdighed kan ske, efter Socialdemokratiet ved Mette Frederiksen der som statsminister selv over trådte loven, og satte hæren og politiet ind i udryddelse af de danske mink, et helt erhverv.

Både Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann-Jensen råbte op at de ville have sagen undersøgt, og de ikke ville give sig.

🤡

Det ender dog med at Socialdemokratiets formand og Statsminister Mette Frederiksen stikker Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann-Jensen hver en bilnøgle til en limousine og giver dem en stor pose penge, ved at udnævne begge til minister, til gengæld vil Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann-Jensen nu hjælpe Mette Frederiksen mod en undersøgelse og rigsretssag.

Sådan virker Nebotisme / kammerateri “korruption” på Christiansborg.

🦾💣

Statsministeret ved Mette Frederiksen og Justitsministeriet ved Peter Hummelgaard Danmarks største magtfaktor.

Og når de ønsker at dække over kriminelle organisationer som Jyske Bank, så bliver det et stort problem for retssikkerheden der ikke findes for dem statens venner udsætter for bedrageri eller anden kriminalitet.

💣😱

Herunder nævner jeg nogle af de organisationer, der bevidst og uhæderligt har medvirket til at undergrave retssikkerheden for den enkelte borger, og den danske befolkning.

Justitsministeriet, Justitsminister Peter Hummelgaard, domstolsstyrelsens medarbejderer som dommere Søren Ejdum, Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, Statsministeriet, Statsminister Mette Frederiksen, Modraterne, Lars Løkke Rasmussen, Venstre Jacob Ellemann-Jensen, og mange flere i parlamentet “Folketinget” der dækker over den kriminalitet Jyske Bank koncernen bevisligt står bag.

😱😱

Yderligere står ledere fra mindst Dansk Erhverv, Kromann Reumert advokater Jens Steen Jensen, Horten advokater, DLA Piper advokater, Lund Elmer Sandager advokater, Lundgrens advokater bag at Danmark er et korrupt land, styret ved magtmisbrug og kammerateri “nepotisme.”

Disse Jens Steen Jensen, Birgitte Frølund, Kurt Rasmussen, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgård, Henrik Hyltoft mener danskernes skal fratags deres selvbestemmelse i deres egne retssager, noget som Martin Lavesen er enig med.

☠️☠️

Da Jens Steen Jensen, Birgitte Frølund, Kurt Rasmussen, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgård, Henrik Hyltoft vedtog, at ingen dansker har ret til at se de processkrifter deres advokater modtager, eller selv fremlægger i klienternes egne sager.

Der for at vise deres magt, og for at dække over den åbenlyst kriminalitet som Jyske Bank koncernen står bag, herunder for at dække over at Jyske Bank A/S bestak Lundgrens advokater til ikke at fremlægge klientens anbringender mod Jyske Bank, og samtidig skjuler at Lundgrens advokater arbejde for Jyske Bank.

🤣🤣🤣
🤣🤣🤣

Selv om alle griner så husk.

I har alle sammen et medansvar for den virksomhed i er ansatte i.

DENNE HER BESKED ER EN OPFORDRING TIL ALLE, DER ER ANSATTE I JYSKE BANK KONCERNEN.

Vil i hjælpe med at rette Jyske Bank op, eller vise om i vil gøre ganske som Nicolai Hansen, Casper Dam Olsen, Jeanett Kofoed Hansen og også udsætte kunder i Jyske Bank for bedrageri når i får chancen.  ?

💣🦾

Jyske Bank AS
Slotsgade 19.
3400 Hillerød.

Til jer alle sammen men særligt til Tina Agergaard og Nicolai Hansen.

Søren Woergaard, Kjeld Aunstrup, Pia Tvorup Ewald, Christina Barth-Højgaard, Nicolai Hansen, Peter Rügler Sørensen, Hanne Eg Bruun, John Erik Madsen, Line Berg, Lisbeth Lykke Rasmussen, Marianne Lohmann, Gitte Müller, Gorm Clausen, Henrik Michael Jensen,Mikkel Møller, Steen Hirschsprung, Susanne Nielsen, Casper Dam Olsen, Tim Ostadian-Lam, Tina Agergaard, Allan Kandrup, Christian Møller, Christina Skovmand, Jan Rasmussen, Nicolai B Strandbæk, Henrik Dyndegaard, Søren Kvist, Torben Harder, Michael Tøgersen, Ann Larsen, Dorthe Breum, Frank Jensen, Henrik Brink Quaade, Henrik Hein Grundsøe, Jakob Pagh, Janet Rahn-Nielsen, Jon Post, Kaj Dahl, Lotte Fuglsang, Louise Leisted, Matias Kolind, Nathia Bentsen-Leach, Rune Kristensen, Zandra Simmelhack Dejrup, Betina Juhl, Bolette Holdegaard, Camilla Bymose Bredtoft, Charlotte Norring-Agerskov, Dita Dalmose, Frank Meldtoft Hammerstad, Frants Bredgaard, Gitte Nielsen, Gry Reese Lundsgaard, Helle Ringgaard, Jacob Carlsen, Jan Anthony-Brüchmann, Jeanette Bengtsen, Jeppe Nielsen, Jette Wiese Høgholm, Kim Lepri, Maibritt Kim Mikkelsen, Malene Scheffmann Hänsch, Maria Møller, Marianne Hansen, Marianne Larsen, Mette Erichsen, Mette Kristina Johansen, Nicki Kennett Hemmingsen, Nicklas Wedell Pedersen, Nina Druedal Andersen, Peter Holmegaard Larsen, Pia Bjerregaard Madsen, Sandra Kostic, Sebastian Pagh Danckert, Steffen Møller, Stephani Mølgård Jensen, Stine Bendtsen, Susanne Nørmark Schlawitz, Ulla Tine Fischer Poulsen.

🌻

Først god påske, den er lige rundt om hjørnet, se disse videoer og forstå at jeg faktisk gerne vil tale med Jyske Bank.

Læs nu mit brev, der er vedhæftet.

https://mail.google.com/mail/u/7?ui=2&ik=71c85b47ca&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-5534341272066426152&view=att&disp=safe&realattid=f_lfzgzpe10

🤫

Hvis Jyske Bank ikke vil tale med mig og ikke ønsker en løsning, der afstedkommer en oprydning.

Så skal Jyske Banks ledelse og direktion bare skrive en mail, hvori de skriver eksempelvis således.

Jyske Bank vil skide dig et stykke, for den Danske Stat dækker over alle de lovovertrædelser Jyske Bank udsætter deres kunder for, så du kan ikke røre os, vi har magten i samfundet, og Regeringen står bag tilladelsen til at Jyske Bank kan lave bedrageri, eller noget i den dur.

😁

Eller også skriver i fra Jyske Bank, at jeg lyver, og at Jyske Bank aldrig har overtrådt nogle regler og love, eller i den dur.

😱

Husk i kan altid lave en politianmeldelse mod mig for bagvaskelse og ærekrænkelse af de der for Jyske Bank har lavet organiseret kriminalitet.

 

Straffeloven § 267

§ 267. Den, der fremsætter eller udbreder en udtalelse eller anden meddelelse eller foretager en handling, der er egnet til at krænke nogens ære, straffes for ærekrænkelse med bøde eller fængsel indtil 1 år, jf. dog §§ 268 og 269.

Stk. 2. Stk. 1 gælder dog ikke, hvis ærekrænkelsen angår en afdød og er begået senere end 20 år efter dødsfaldet, medmindre forholdet er omfattet af § 268.

☠️

Straffeloven § 268

§ 268. Den straf, der er nævnt i § 267, kan stige til fængsel indtil 2 år, hvis

1)en alvorlig beskyldning er usand eller

2)en beskyldning er fremsat eller udbredt gennem indholdet af et massemedie, og beskyldningen er egnet til væsentligt at skade den forurettede.

☠️

Muligheden er at banken selv iværksætter en undersøgelse, og har jeg ret, fyrer Jyske Bank alle dem der har medvirket til bedrageri.

Mindst Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen og Casper Dam Olsen.

☠️

Jeg foreslår dog stadig en mindelig løsning.

Og har foreslået at Nicolai Hansen får lov at løse dette.

Det var trods alt Nicolai Hansen der sammen med Jeanett Kofoed-Hansen der startede det bedrageri mod min virksomhed, som Jyske Banks direktion også har medvirket til, herunder må det være deres beslutning at bestikke Lungrens advokater, til ikke at fremlægge klientens svig og falsk påstande mod Jyske Bank koncernen.

🤣

MAN SKULLE NÆSTEN TRO AT ALLE JYSKE BANKS ADVOKATER VAR BANGE, SIDEN DE IKKE TØR SVARE.

Jeg har skrevet og sagt det mange gange.

Det her holder kun op hvis Jyske Bank ændrer retning, og et forslag er at Jyske Bank starter med at tale med de kunder, der som jeg siger at Jyske Bank har lavet en smutter.

Hvis Jyske Bank vil tale med mig, så løser vi denne her lille konflikt sammen.

🤝🤝
🤝

Hvis Jyske Bank vil finde en løsning, så glemmer jeg alt,  også det jeg spørger Tina Agergaard om omkring pantebrevet.

Tina Agergaard er fra Jyske Bank Slotsgade 19. Hillerød.

https://mail.google.com/mail/u/7?ui=2&ik=71c85b47ca&attid=0.2&permmsgid=msg-a:r-5534341272066426152&view=att&disp=safe&realattid=f_lfzhftig1

✍️

Også de mails til Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen og deres medvirken i bøgerne.

https://mail.google.com/mail/u/7?ui=2&ik=71c85b47ca&attid=0.4&permmsgid=msg-a:r-5534341272066426152&view=att&disp=safe&realattid=f_lfzhkgdf3

🗣

https://mail.google.com/mail/u/7?ui=2&ik=71c85b47ca&attid=0.3&permmsgid=msg-a:r-5534341272066426152&view=att&disp=safe&realattid=f_lfzhjkgt2

🗣

https://mail.google.com/mail/u/7?ui=2&ik=71c85b47ca&attid=0.5&permmsgid=msg-a:r-5534341272066426152&view=att&disp=safe&realattid=f_lfzhkvrc4

🗣🤝

Jeg ønsker dialog er så så svært for Jyske Bank at imødekomme.

🤝

I er som altid velkommen til at vælge om I ønsker at tale med mig, det er jeres eget valg, jeg fortæller bare at jeg gerne ville lave noget andet.

Og jeg beder Jyske Bank om at hjælpe mig.

Skal vi ikke lukke denne bog.
Og få ryddet op.

Med venlig hilsen
Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5.
3100 Hornbæk

Telefon +4522227713

Mail
Banknyt@gmail.com
Carsten.storbjerg@gmail.com

🤫

TIL ALLE I JYSKE BANK A/S koncernen.

Tina Agergaard • agergaard@jyskebank.dk
Casper Dam Olsen • Casper-dam@jyskebank.dk
nicolai-hansen@jyskebank.dk

sw@jyskebank.dk
lisbeth.rasmussen@handelsbanken.dk
mlo@jyskebank.dk
muller@jyskebank.dk
gorm-clausen@jyskebank.dk
hmj@jyskebank.dk
mikm@jyskebank.dk
steen.hirschsprung@handelsbanken.dk
susanne.nielsen@handelsbanken.dk
tim.lam@jyskebank.dk
nordsjaelland.erhverv@jyskebank.dk
hilleroed.privat@jyskebank.dk
allan.kandrup@jyskebank.dk
christian.moller@handelsbanken.dk
christina.skovmand@handelsbanken.dk
jan.rasmussen@handelsbanken.dk
nicolai.strandbak@handelsbanken.dk
kim.hansen@handelsbanken.dk
kjeld.aunstrup@jyskebank.dk
ewald@jyskebank.dk
cbh@jyskebank.dk
rugler@jyskebank.dk
heb@jyskebank.dk
john.madsen@handelsbanken.dk
juridisk@jyskebank.dk
lm@jyskebank.dk
direktion@jyskebank.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
martin.nielsen@jyskebank.dk

Og alle menner jeg alle.

JERA08@handelsbanken.dk
juridisk@jyskebank.dk
lm@jyskebank.dk
direktion@jyskebank.dk
Morten Ulrik Gade • mug@jyskebank.dk
martin.nielsen@jyskebank.dk
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk
benny-pedersen@jyskebank.dk
birger-nielsen@jyskebank.dk
bac@jyskebank.dk
ctm@jyskerealkredit.dk
gadeberg@jyskebank.dk
eqh@jyskebank.dk
hbm@jyskebank.dk
jes-rosendal@jyskefinans.dk
jens.rahbek@jyskebank.dk
me.christensen@jyskebank.dk
christian.b.andreasen@jyskebank.dk
dorthe.kirkeby@jyskebank.dk
torbjorn.egerdal@jyskebank.dk
hoejsgaard@jyskebank.dk
heidi.skovbjerg@jyskebank.dk
bpa@jyskebank.dk
ahk@jyskebank.dk
helle-hansen@jyskebank.dk
avw@jyskebank.dk
dip@jyskebank.dk
pborowy@jyskebank.dk
sej@jyskebank.dk
rune@jyskebank.dk
prp@jyskebank.dk
sandberg@jyskebank.dk
noerbo@jyskebank.dk
klausnaur@jyskebank.dk
kirkeby@jyskebank.dk
sw@jyskebank.dk
Casper Dam Olsen • Casper-dam@jyskebank.dk
jkh@jyskebank.dk
nicolai-hansen@jyskebank.dk
pka@jyskebank.dk
tijo@jyskebank.dk
vn@jyskebank.dk
skn@jyskebank.dk
stefan.klit@jyskebank.dk
mfriis@jyskebank.dk
makn@jyskebank.dk
jmad@jyskebank.dk
jane-rabek@jyskebank.dk
silva.henrik.da@jyskebank.dk
hcn@jyskebank.dk
bfr@jyskebank.dk
suzanne.holst@jyskebank.dk
christine.bernstorn@jyskebank.dk
lundoe@jyskebank.dk
clm@jyskebank.dk
hilleroed.privat@jyskebank.dk
nordsjaelland.erhverv@jyskebank.dk
Tina Agergaard • agergaard@jyskebank.dk
tim.lam@jyskebank.dk
susanne.nielsen@handelsbanken.dk
steen.hirschsprung@handelsbanken.dk
mikm@jyskebank.dk
hmj@jyskebank.dk
gorm-clausen@jyskebank.dk
muller@jyskebank.dk
mlo@jyskebank.dk
lisbeth.rasmussen@handelsbanken.dk
john.madsen@handelsbanken.dk
heb@jyskebank.dk
rugler@jyskebank.dk
cbh@jyskebank.dk
ewald@jyskebank.dk
kjeld.aunstrup@jyskebank.dk
kim.hansen@handelsbanken.dk
nicolai.strandbak@handelsbanken.dk
jan.rasmussen@handelsbanken.dk
christina.skovmand@handelsbanken.dk
christian.moller@handelsbanken.dk
allan.kandrup@jyskebank.dk
nek@jyskebank.dk
jensbech@jyskebank.dk
wiberg@jyskebank.dk
online@jyskebank.dk
kontakt@jyskebank.dk
support@jyskebank.dk
koebenhavncity@handelsbanken.dk
servicecenter.koebenhavn@jyskebank.dk
dyndegaard@jyskebank.dk

🌻
🌻

Delt video og opslag, hvilket er en ny anmodning til Maersk om at tage stilling til om de vil være i et land der bruger kammerateri og korruption, hvis Mærsk selv arbejder på samme måde som Jyske Bank, der overtræder  lovgivningen, så vil Maersk selvfølgelig ikke svare, jeg har for nogle år siden skrevet til DIRKTION I Maersk, omkring Jyske Banks stod bag omfattende bedrageri, mere for at advare Mærsk mod at lave forretninger med Jyske Bank, Maersk Line svarede slet ikke.

🌻

What does Maersk say to living at home in a country ruled by corruption, AP Moeller Maersk was informed about Jyske Bank’s crime against customers.

But will Maersk itself help to fight corruption in Denmark?.

Questions for Bernard L. Bot, Arne Karlsson, Amparo Moraleda, Marc Engel, Robert Mærsk Uggla, Rabab Boulos, Rotem Hershko, Johan Sigsgaard, Keith Svendsen, Ditlev Blicher, Narin Phol, Aymeric Chandavoine, Karsten Kildahl, Henriette Hallberg Thygesen, Katharina Poehlmann , Silvia Ding, Caroline Pontoppidan, Susana Elvira, Navneet Kapoor, Patrick Jany, Vincent Clerc, Kasper Rørsted, Thomas Lindegaard Madsen, Marika Fredriksson, Julija Voitiekute.

😊

YOUTUBE VIDIO.
https://youtu.be/jh1CJcITg_Y

Se alle de delte videoer i dette link, og spørg jer selv hvorfor Jyske Bank ikke tør svare.

https://www.youtube.com/watch?v=zW2FUdw3Qx8&list=UUf1owc-4O07QL21cc5Zn0bQ

🤫

Og i hele taget, hvorfor tror du ingen tør svare på blot en enste henvendelse, omkring det at den Danske stat regeringen og Statsministeret ved Statsminister Mette Frederiksen samt også Finanstilsynet åbenlyst, ved brug af Nebotisme altså korruption dækker over Jyske Banks forbrydelser.

Se YouTube videoen her, der er med en opfordring til CEO Anders Christian Dam om at indgå i dialog med mig.

Ring til mig på +4422227713

✍️

Hvis Jyske Bank som jeg ønsker at vi sammen finder en løsning og få ryddet op, så ring.

Anders Dam og Jyske Bank koncernen, Jeg vil grene hjælpe Jyske Bank.

Derfor tilbyder jeg at Jyske Bank kan overtage disse 3 Jyske Bank biler, Banken kan også få min historie.

Og så kan jeg lave noget andet sjovt, end at drille jer, der i Jyske Bank har en så mærkelig måde at drive Bankvirksomhed på.

Med venlig hilsen
Carsten Storbjerg Skaarup

Soevej 5.
3100 Hornbæk
+4522227713

😊

06-04-2023. tid 1.56
Jyske Bank Gammel kongevej 136. Frederiksberg

Se de 3 Jyske Bank biler samlet foran Jyske Bank butik på Frederiksberg.

Den ene står parkeret hele april 2023.
Jyske Bank kan intet sige til det.

RING TIL MIG HVIS I ØNSKER JEG HOLDER OP  MED DISSE GRATIS REKLAMER FOR JYSKE BANK.

3 Jyske Bank biler drr samlet er med opfordringer til Jyske Bank og ledelsen. gå til politiet eller ring 22227713

🤫

Jyske Bank A/S
I. L.Tvedesvej 7.
3000 Helsingør.

Att.

Helsingør afdeling

Jeg ved ikke om det er jer der står for at lukke min konto, da jeres advokater syntes at gøre alt for at beholde mig som kunde.

Når man som Jyske Banks ansatte i Helsingør bevidst og uhæderligt har udsat kunde for groft bedrageri, herunder gjort brugen af dokumentetfalsk, mandatsvig, magtmisbrug, og vildledt kunde til at tro der er optaget lån, for at kunne tage 2.500.000 dkk i rente, og alt sammen er svindel der er udført bevidst af flere af Jyske banks medarbejder sammen i foreningen.

😁

Så af den grund vil jeg naturligvis ikke have noget med Jyske Bank A/S Helsingør afdeling at gøre, uagtet de kriminelle medarbejderer, som eksempelvis Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen og Casper Dam Olsen der i dag arbejder i henholdsvis.

Jyske Bank A/S Vesterbrogade 9. København.

Jyske Bank A/S Slotsgade 19. Hillerød.

☺️

Jeg skal desuden oplyse at i mine bøger og opslag, vil jeg fremhæve at Jyske Bank Helsingør afdeling flere gange har misbrugt bankens adgang til tinglysningsretten, senest ved at have udslettet mit private ejerpantebrev mod instruks og uden fuldmagt.

Dette er en overtrædelse af tinglysningslovens paragraf 11.

Hvis i ønsker at angive en bestemt person som skyldig, vil jeg nøjes med at fremhæve at det er denne medarbejder der har overtrådt tinglysningslovens paragraf 11.

Hvis i forholder jer pasivet til denne henvendelse, vil alle i afdelingen blive nævnt.

Tina Agergaard Jyske Bank Hillerød er også nævnt, da hun har været min kontakt til Jyske Bank, og jeg gav instruks om at mit private ejerpantebrev stort 3.000.000 dkk blot skulle returneres til mig, da Jyske Bank ikke længere har pant i min ejendom.

🗣👂

Hvis i iøvrigt har nogle spørgsmål til det jeg skriver, så er i velkommen til at kontakte mig på +4522227713.

Jeg skriver faktisk i en god mening.

Og ønsker kun at Jyske Bank finder ud af at tale med mig.

Har rettet et par skrivefejl inden deling, denne mail erstatter, den den tidligere fra  5. apr. 2023 23.30

Venligst hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5.
3100 Hornbæk

carsten.storbjerg@gmail.com

+45222227713

😁

Forwarded message
Date: ons. 5. apr. 2023 23.30

Subject: bemærk venligst PDF fil med mere omkring det at Jyske Bank har lavet overtrædelse af Tinglysningslovens §. 11. Jeg opfordre Jyske Bank til at kontakte politiet hvis Jyske Bank mener jeg lyver og henvise til straffelovens § 267 & 268. eller blot tage en uforpligtende samtale med mig om at rette op. Lad os få lukket bogen og ryddet op. Venligst fremsend en kredit nota, på dkk 120.  og luk konto 5050-1432988 som aftalt 30 december 2022. se de vedhæftet dokumenter, da det virker som fortsat chikane fra Jyske Banks side.

🦾💣

To: direktion@jyskebank.dk, ølm@jyskebank.dk, martin.nielsen@jyskebank.dk, Morten Ulrik Gade. MUG@jyskebank.dk, juridisk@jyskebank.dk

Cc: nicolai-hansen@jyskebank.dk, jkh@jyskebank.dk, Casper Dam Olsen Casper-dam@jyskebank.dk, sw@ jyskebank.dk, kirkeby@jyskebank.dk, Kristian Ambjørn Buus-Nielsen. kbn@les.dk

🎪

Jyske Bank A/S
Vestergade 8-16
8600 Silkeborg

Cc.

Lund Elmer Sandager advokater.
Juridisk Direktør Martin Skovsted-Nielsen
Og direktionen ved CEO Anders Christian Dam

Kære advokat Martin Skovsted-Nielsen.

Kære Koncern direktør CEO Anders Christian Dam.

Kære advokat Morten Ulrik Gade.
Kære  advokat Kristian Ambjørn Buus-Nielsen

🌻

Samt Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen, Anette Kirkeby, Casper dam Olsen, Søren Woergaard der er nogle af dem der har det største ansvar for historien her findes.

I kender mig alle alle sammen.

Og så et par mere, jeg ønske at vi sammen finder en løsning, på det jeg skriver, jeg nævner en masse mennesker på og i mine opslag, mange har intet med sagen at gøre, men oplyses den vej blot at der er noget galt i danmark.

😃

Jeg er ikke advokat, jeg er ordblind, jeg er ikke helt som dem i nok plejer at kommunikere med.

Jeg har ingen boglig uddannelse.

Og så skriver jeg om at korruption i Danmark er problem for retssikkerheden.

Jeg formodet problemet er stort, siden ingen har svaret på bare et eneste spørgsmål, men i alle ved det.

Og den der holder mund kan blive forfremmet.

✍️🤝

Ring til mig, hvis Jyske Bank har nogle intreresse i at vi sammen løser vores lille konflikt.

😊

Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5.
3100 Hornbæk

carsten.storbjerg@gmail.com
+4522227713.