19-08-2021. 11.54. Mail til Jyske Bank A/S, Lund Elmer Sandager advokater, Finanstilsynet, Justitsministeriet, Folketinget, Retsudvalget, Finansministeriet, Advokatnævnet.

Re: Kære Jyske Bank A/S jeres advokater der reelt har været medvirkende til bankens svig forbrydelser. Og jer som eksempelvis Finanstilsynet der er fremlagt dokumentation for at Jyske Bank koncernen har lavet flere forhold af dokumentetfalsk (falsk), mandatsvig, fuldmagtsmisbrug, vanhjemmel, bedrageri (svig), osv. Og i som myndigheder og andre der selv har et sammenarbejde med Jyske Bank A/S. Og måske derfor har valgt at ingurer alle beviserne for at Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, hvor ledelsen i forening er direkte medvirkende til forsat svig, som det skrevet på banknyt, med henvisning til sagen BS-402/2015-VIB. At også advoknævnet der afviste klagen over Lundgrens og Dan Terkildsen virker som et angreb på danskernes retssikkerhed. ⚠️ Husk der er sket kreditorskifte, og Jyske Bank A/S ved CEO Anders Christian Dam aktivt og sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmer, har valgt ikke at være hæderlig, men valgte også at bruge bestikkelse af Lundgrens advokater.

Kom til at skrive forkert i øverste linje

Sagen jeg henviser til er BS-402/2015-VIB

Beklager at i Jyske Bank A/S har valgt at snyde og bedrage en ordblind, men i har selv valgt det her.

Herunder er den før sendte mail.

19-08-2021.

Jysk Bank A/S

Vestergade 8-16

8600 Silkeborg

Kære direktør, direktion, og koncern ledelse “bestyrelse” og jeres advokater i Jyske Bank A/S

Og til Finanstilsynet, Justitsministeriet, Folketinget, Retsudvalget og advokat samfundet.

Læg venligst denne mail offentlige frem, og svar gerne om i seriøst ønsker at gøre forretninger med banker der beviseligt laver dokumentfalsk og lyver overfor domstolen for at skuffe i retsforhold, med henvisning til fremlagte Processkrift 3 og 4.

Og alle opslag på banknyt siden 2015.

⚠️

Eller beslut jer for hvem af jer der fortsat vil hjælpe Jyske Bank A/S og hindrer at bestyrelsen og direktionen samt de medvirkende i denne sag bliver udsat for efterforskning og strafforfølgning.

Hvis nogle af de som modtager denne mail finder at Jyske Bank koncernen og ledelsen eller andre har overtrådt loven, så sørg for at der sker efterforskning og strafforfølgning.

Hvis i mener jeg Carsten Storbjerg Skaarup udsætter Jyske Bank koncernen og Bankens ledelse samt medarbejdere for falske beskyldninger.

Så anmeld mig Carsten Storbjerg Skaarup til politiet, og myndighederne for at stoppe mig i at ville stoppe Jyske Banks kriminalitet.

Det her er politisk, og vil samtidig politikere fortsat stikke hovedet i jorden, i håbet om at nogle fejer mig ind under gulvtæppet, eller vil i medvirke til at Danmark skal være en retsstat hvor loven er lige for alle.

Der er jer som vælger om der skal være retssikkerhed for alle danskere, og om loven skal gælde for alle også Jyske Bank.

Jeg har et håb om at sagen kan hjælpe andre bankkunder med ikke at skulle kæmpe som mig, bare at skulle kæmpe i 4 år for at få fremlagt at Jyske Bank koncernen har lavet Dokumentfalsk.

🙈🙉🙊

I behøver ikke at svare, det har ingen af jer ønsket før

I kan som udgangspunkt gøre hvad i har gjort til dato, hvilket er ingen ting.

Ellers også stoppe den danske elite som bestemmer over hvem loven gælder for.

⁉️

Alternativ kan i hver i sær, som privat person, gerne med hjælp fra myndighederne som anklage myndighederne og politiet skriver hvad i mener om det jeg skriver Jyske Bank A/S har lavet som direkte er beskrevet i straffeloven som værende en strafbar handling.

Har jeg ret eller har Jyske Bank koncernen slet ikke overtrådt nogle love eller regler.

Jeg siger og underskriver at dette her er sandheden, hvem af jer vil sige mig imod.

Hvem tør tage et møde med mig, og vise mig at der står noget andet i loven end det jeg skriver.

🙈🙉🙊

I forbindelse med kreditorskifte i sagen BS-402/2015-VIB er Jyske Bank koncernen blevet meddelt dette skift, Jyske Bank A/S har valgt ikke at svare eller kvitteringer for modtagelse.

Ny kreditorer har opfordret Jyske Banks bestyrelse til at byde ny juridisk person velkommen, men har valgt ikke at svare.

Selskabets BS-402/2015-VIB mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS advokat er nu kommet tilbage fra ferie, og sagen vil blive kommunikeret gennem selskabets advokat i processkrifter, i den forbindelse ses Jyske Bank stadig ikke at have besvaret nogle oplysninger eller at have besvaret Processkrift 4.

Selskabet har samme advokat der fremlagde sagen mod Jyske Bank A/S for Storbjerg Erhverv ApS i Processkrift 3 og altså også Processkrift 4.

Sagen er udvidet er Retsplejelovens 358. som det er skrevet tidligere, sagens genstand er udvidet som beskrevet også på banknyt.

Jeg har forstået på advokat nævnet, der med afvisning af alle forhold, at også disse medlemmer ønsker at hjælpe Jyske Bank, men ikke kun Jyske Bank A/S, også Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater der reelt er direkte har været medvirkende til Jyske Banks fortsatte svig forbrydelser.

Hvorfor advokat nævnet i afgørelsen hvor advokat nævnet 30-06-2021. har afvist alle 27 klagepunkter over Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen, og dermed har sat nye standarder for hvornår en advokat overskrider god advokat skik, eftersom nævnets afgørelse har præjudikat virkning for andre klager med samme klage indhold, kan ingen stole på advokat nævnes medlemmer og de virksomheder disse arbejder for, da de formodes at arbejde på samme måde som Lundgrens advokater.

Alle 48 medlemmer er anmodet om at læse klagen 2020-1932 igen, og tænke over konsekvenserne, ved at lave en kendelse der umyndig gør klienten, eller fratager klientens indflydelse på klientens egen sag.

Om advoknævnets øvrige 43 medlemmer ønsker at omgøre hvad de 5 ukendte medlemmer har besluttet, ved jeg ikke.

Men afgørelsen er et problem for retssikkerheden, når sagsøgte fremover, kan bestikke sagsøgers advokater, uden risiko for at advoknævnet efterfølgende kan gribe ind.

Sagen køre det er ikke lykkedes Jyske Bank at forhindre fremlæggelsen af sagsøgers påstande.

Husk det er jeres altså Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt og Martin Skovsted-Nielsen som er de øverste ansvarlige for at sagen er vokset.

Om sagen kan lukke Jyske Bank A/S, hmm ikke så længe at myndighederne fortsat vælger at dække over Jyske Banks organiseret forbrydelser, ved intet at fortage sig, men bare ingurer den pisse irriterende lille kunde der ønsker at stoppe Jyske Banks måde at drive bank virksomhed på.

📢

PS Jyske Bank A/S har ikke svaret eller BEKRÆFTET at Storbjerg Erhverv ApS

Har skrevet i sidste måned at de lukker deres konto i Jyske Bank koncernen.

Konto 5050-1258029

&

Konto 5050-1513886

Jyske Bank har heller ikke bekræftet at have modtaget mailen, hvori de nævnte sikkerheder og kautioner samt den sidste salgs fuldmagt på ejendommen Søvej 5. 3100 Hornbæk er tilbage kaldt.

Ligesom den afkrævet pant i alle anparter i selskabet Storbjerg Erhverv ApS hermed er tilbage kaldt, se brevet til jer i ledelsen.

Som her er delt et link til.

Samt indsætter det rettet brev som et PDF dokument med dybe links i stedet, samtidig med deling.

Kladde 14-08-2021.

Hvis der er billeder i denne vedhæftede fil, vil de ikke blive vist. Download de oprindelige vedhæftede filer

Med venlig hilsen.

Direktør Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

3100 Hornbæk

For

 

BS-402/2015-VIB mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS

Telefon nummer er +4522227713.

Hermed kopi af www.banknyt.dk som den ser ud lige nu, skriver jo hele tiden på den

Jeg Carsten Storbjerg Skaarup privat syntes vi trængte til at skifte forsiden velkommen ud, og vil i den forbindelse gerne opfordre Jyske Banks bestyrelse, til hver især nøje at læse siden i gennem, hvis i har nogle spørgsmål eller rettelser er i velkommen til at fremlægge dem for mig, da det jeg skriver om Jyske Banks forbrydelser gerne skulle stemme overens med virkelighedens Danmark.

Jeg har gentagne gange opfordret Jyske Bank koncernen om at anlægge en injurier sag mod Carsten Storbjerg Skaarup for bagvaskelse, hvilket Jyske Bank ved Philip Baruch allerede 1 febuar 2019. Ved brev til Lundgrens partner Dan Terkildsen insinuerer.

I har fået den underskrevet tilståelse i klagens 2020-1932 bilag 55.

Samt Video materiale, som også er delt op YouTube tilsendt.

Så hvis Jyske Bank A/S ikke har lavet Dokumentfalsk og Bedrageri.

Og ikke bestukket Lundgrens advokater til at ændre klientens påstande mod Jyske Bank

Som jeg Carsten Storbjerg Skaarup gentagne og kontinuitet skriver siger.

Så kommer i bare.

I ønsker ikke dialog, så derfor er det kun mig der skriver, i må gerne svare hvis andre spørger.

Hvis andre spørger hvad fanden sker der ?

Husk endelig at grine af mig, men lad være at sig til dem der spørger om mine biler, at jeg bare er en små tosset kunde.

Bedste hilsner

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5

3100 Hornbæk

+4522227713

🙈🙉🙊

Den fulde side www.banknyt.dk 19/8-2021.

 


Mvh Carsten

Hele mail også det som ikke hang ved det fremsendte.


OPDATERET SENEST 19-08-2021. KL. 13.20.  BILLEDER OG BILAG INDSÆTTES.

Tidligere forside 17-08-2021. er flyttet hertil LINK.

Der findes mange lings til relevante opslag, som du finder på FORSIDE 17/8-2021FORSIDE 9/12 2020. FORSIDE 8/7 2020. FORSIDE 14/3-2020FORSIDE 22/2-2020. FORSIDE 18/5-2018. FORSIDE 18/2-2016.

If you would rather read the English texts, start with the previous front page here in the link.

19-08-2021. Kl 13.34 mail til jer og lidt flere. Læs  her i linket.
Kom til at skrive forkert i øverste linje, sagen jeg henviser til er BS-402/2015-VIB
Beklager at i Jyske Bank A/S har valgt at snyde og bedrage en ordblind, men i har selv valgt det her.
direktion@jyskebank.dk
martin.nielsen@jyskebank.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk
Philip Baruch • pb@les.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
Justitsministeriet • jm@jm.dk
fm@fm.dk
folketinget@ft.dk
REU@ft.dk
postkasse@advokatsamfundet.dk
Postkasse – Klagesagsafdelingen • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
CC
Tina Agergaard • AGERGAARD@jyskebank.dk
nicolai-hansen@jyskebank.dk
Casper Dam Olsen • Casper-dam@jyskebank.dk
jkh@jyskebank.dk
silkeborg@midtjyllandsavis.dk

Denne side indsættes når den er færdig, som forside på mindst 10 domæner, for at du som klient hos Lundgrens advokater eller Lund Elmer Sandager advokater, eller måske kunde i Jyske Bank A/S kan se hvad disse virksomheder står for.

Det her er et godt tilbud til dig Anders Dam, se videoen nr. 2.

De nye videoer vil løbende blive delt her.

Se flere videoer her i LINKET fra 3 maj 2021.

Om myndighederne vil lukke Jyske Bank, eller om Finanstilsynet sætter Jyske Bank A/S under skærpet tilsyn, mindst frem til bestyrelsen er udskiftet.

Eller om de danske myndigheder og politikere, der i årevis har været vel vidende “dokumenteres i tidslinje bogen.” om Jyske Banks svig og falsk forretninger, fortsat vil dække over bankens omfattende svindel, blot ved at ingurer alle beviserne og stikke hoved dybt ned i jorden, for at fejre Jyske Banks forbrydelser ind under gulvtæppet.

⁉️

Danmark står overfor et reelt problemet når de danske banker i større og større udstrækning, viser at bankerne ikke ønsker at overholde lovgivningen.

Hvilket Jyske Bank A/S i sagen BS-402/2015-VIB tydeligt ved bankens handlinger har understreget.

🙈🙉🙊

Når danske banker som her Jyske Bank A/S bliver taget for at lave dokumentfalsk og bedrageri, står er hær af magtfulde personer klar til at dække over svindlen.

En sag om store danske advokat virksomheder, som Lundgrens og Lund Elmer Sandager der med advokatnævnet tydeligt giver fanden i hvad der er rigtigt og forkert.

Når disse advokater sammen med danske myndigheder, går til angreb på din og min retssikkerhed, er det for at cementere hvem der reelt bestemmer om en kriminel organisation som Jyske Bank og deres medhjælpende Lundgrens og Lund Elmer Sandager må udsættes for efterforskning og retsforfølgelse.

Hvis du har spørgsmål til noget som er skrevet på Banknyt.dk

Eller hvis Jyske Bank A/S koncernen, Lundgrens advokater, Lund Elmer Sandager advokater eller advokat nævnet, eller måske Finanstilsynet, Justitsministeriet eller politiet, samt nogle af medlemmerne i de poliktiske partier, måske ATP selv har et spørgsmål eller 2.

Så er i alle sammen velkommen til at kontakte mig, i ved jo godt hvad jeg i årevis har fremlagt til jer uden nogen af jer øvrigt har ønsket at svare.

Mvh

Carsten Storbjerg Skaarup.

Søvej 5. 3100 Hornbæk.

+4522227713

Koncernledergruppe Anders Christian Dam Anders Christian Dam Ordførende direktør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Niels Erik Jakobsen Niels Erik Jakobsen Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Per Skovhus Per Skovhus Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Peter Schleidt Peter Schleidt Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Benny Laibach Pedersen Benny Laibach Pedersen Direktør Afdeling:Kredit E-mail:benny-pedersen@jyskebank.dk Bo Ancher Christensen Bo Ancher Christensen Direktør Afdeling:Forretningsservice E-mail:bac@jyskebank.dk Birger Krøgh Nielsen Birger Krøgh Nielsen CFO Afdeling:Økonomi E-mail:birger-nielsen@jyskebank.dk Carsten Tirsbæk Madsen Carsten Tirsbæk Madsen Adm. direktør Afdeling:JR Direktion E-mail:ctm@jyskerealkredit.dk Erik Gadeberg Erik Gadeberg Managing Director Afdeling:Capital Markets E-mail:gadeberg@jyskebank.dk Erik Qvirin Hansen Erik Qvirin Hansen Direktør Afdeling:Kommunikation og marketing E-mail:eqh@jyskebank.dk Finn Bødker Knudsen Finn Bødker Knudsen Direktør Afdeling:Ejendomme E-mail:fbk@jyskebank.dk Ivan Stendal Hansen Ivan Stendal Hansen Direktør Afdeling:Private Banking E-mail:ivan-hansen@jyskebank.dk Jes Rosendal Jes Rosendal Direktør Afdeling:Jyske Bank Privat E-mail:jes.rosendal@jyskebank.dk Knud Nørbo Knud Nørbo Direktør, HR Afdeling:HR E-mail:noerbo@jyskebank.dk Lars Waalen Sandberg Lars Waalen Sandberg Direktør Afdeling:Forretningskoncepter E-mail:sandberg@jyskebank.dk Peer Roer Pedersen Peer Roer Pedersen Direktør Afdeling:Risiko E-mail:prp@jyskebank.dk Martin Skovsted-Nielsen Martin Skovsted-Nielsen Juridisk Direktør Afdeling:Juridisk E-mail:martin.nielsen@jyskebank.dk Rune Møller Rune Møller Direktør Afdeling:Jyske Bank Erhverv E-mail:rune@jyskebank.dk Klaus Naur Klaus Naur Adm. Direktør Afdeling:JF Direktion E-mail:naur@jyskefinans.dk Hanne Birgitte Møller Hanne Birgitte Møller Funktionsdirektør Afdeling:Koncerndirektionssekretariatet E-mail:hbm@jyskebank.dk

Jyske Banks ansatte har sagt til dem der har spurgt til sagen, at jeg bare er en småtosset kunde, men det er kun mig der må sig sådan noget, Carsten forsøger bare på en morsom måde at komme i øjenkontakt at for Anders And, mener Anders Dam til at gå til synoptik, og få nogle nye briller, for du ser da vist ikke så godt Anders Christian Dam.

Der er mig Carsten der forsøger at at få dig til at tale med mig.
HVAD HAR JEG GJORT JER I JYSKE BANK
SIDEN I ER SÅ MODBYDELIGE OG ONDE MOD MIG, JEG VIL JO BARE SÅ GERNE TALE MED JER.

Anders tag dig nu sammen og være voksen, ring og aftal at mødes med mig, er der ikke noget vi skal tale om.


📌

Husk jeg giver stadig gratis rådgivning til andre som er udsat for bedrageri i deres bank.

Eller hvis du også står med en af de rådne advokater fra advokat samfundet.

Spørg gerne, send en sms til +4522227713. og skriv kort hvad du ønsker hjælp til.

Jeg ved at det er hårdt at kæmpe alene mod de korrupte og kriminelle organisationer.

Så skriv en sms til mig på 0045 22227713. Hvis du har brug for hjælp.

🤝🙈🙉🙊🤝

Advokatnævnet valgte 30 juni 2021. selv at være medvirkende, og dække over kriminelle advokater, da nævnet vedtog at Lundgrens advokater gerne måtte tage mod den bestikkelse Jyske Bank A/S tilbød for at ændre klientens påstande mod Jyske Bank A/S

Hvilket reelt er det nævnes afgørelsen er konsekvensen af.

Når Danmarks største banker udsætter deres kunder for groft bedrageri, og dette foregår, ved  medvirkende fra ledelses niveau, så er det afgjort et samfundsmæssigt problem.

💰🤝💰

Længer nede i den sendte mail til Jyske Bank A/S der her er delt, er der indsat link, til nogle af de gang hvor Carsten i perioden febuar 2016. til september 2019. har skrevet til først Rødstenen advokater og derefter Lundgrens advokater, at klienten ikke har indgået nogle swap W015785. den 16-07-2008. med Jyske Bank, samt at Carsten skriver den er falsk.

Frem til altså Dan Terkildsen og Emil Hald Vendelbo fra Lundgrens den 2 september 2019. fremlægger i processkrift 2. at klienten har lavet og indgået denne swap W015785. med Jyske Bank.

Når advokatnævnet så 30-06-2021. har vedtaget at du som klient ikke har nogen indflydelse på din egen sag, så er det en bombe mod rets samfundet, en nævnes afgørelse der har Præjudikat virkning, og også har indflydelse for din og andres sager.

Eksempel

At forstå, hvis bliver du sigtet for mord, men nægter sig skyldig, så har advokat nævnet afgjort, at din forsvarsadvokat gerne må ændre din påstand, og fremlægge at du har begået det påståede overlagt mord, selv om du nægter sig skyldig.

Efter kendelsen 2020-1932. som jeg har søgt men ikke kan se på advokat nævnes hjemmeside. Tænker jeg om advokat nævnet måske ikke deler alle afgørelser.

Når du hverken kan, eller må få fremlagt dine påstande i en dansk ret, hvis det advokatfirma du har hyret til at hjælpe dig, ikke ønsker det.

Uanset disse advokat er blevet bestukket af modparten, så tænker du nok hvad skal vi så bruge domstolen til, når en dommer ikke kan dømme efter noget som ikke er fremlagt.

En sag om bestikkelse, bedrageri, udnyttelse, dokumentfalsk som ingen danske bank kunder, tidligere har kunne fremlægge så massive beviser for, og har kæmpet for at få fremlagt for domstolen.

 Du advares imod at stole på nogle af disse nævnte virksomheder, og med hensyn til advokatnævnets 48 medlemmer, inkluderet suppleanter der har afvist hele klagen 2020-1932, du bør også vide hvilken virksomheder disse arbejder for.

Da du som udgangspunkt må forvente disse af advokatnævnets medlemmer arbejder på samme måde som Lundgrens advokater har optrådt, og som det her i klagen er fremlagt, ellers ville advokat nævnets medlemmer ikke have afvist klagen fra Grundlovsdag 2020, hvilket ses som at advokatnævnet har valgt at dække over, nogle af de værste og sikkert mest korrupte advokater, der er medlemmer af advokatsamfundet.

🎁🏦🎁

Det her er stadig lidt morsomt, det lille offer for Jyske Banks organiseret forbrydelser, har som den første valgt at grine over Jyske Banks bestyrelse, og opfordrer ledelsen til at trække sig, eller at Jyske Bank organisation sammen med deres advokater fra Lund Elmer Sandager og Lundgrens advokater går til modangreb, det bør ikke være så svært, det er jer imod mig siger Carsten Storbjerg Skaarup på banknyt dk

Det her er altså et godt tilbud til dig Anders Dam, se videoen nr. 2. Og få et godt og gratis grin i Jyske Banks bestyrelse.

Se flere videoer her i LINKET fra 3 maj 2021.

😆😂🤣📢

Du også kan læse lidt af min private historie her I LINKET, med indsatte bilag mest skrevet på engelsk, til jeg har oversat teksten og brevet her fra 14-08-2021. til Jyske Bank koncernen.

🧐

Spørg ledelsen i Jyske Bank A/S

Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt.

Og jeres top advokat Martin Skovsted-Nielsen der er med i koncernleder gruppen.

Eller spørg en af de andre advokater i Jyske Bank koncernen, som Morten Ulrik Gade der også har dækket over Jyske Banks forbrydelser, måske Jyske Bank juridisk afdeling selv vil have lov til at forsvare Jyske Banks brug af dokumentet falsk, mere set med de juridiske øjne, og også for at forstå den måde Jyske Banks advokater fortolker lovgivningen.

Måske du også skulle spørge bestyrelse eller partnerne i Lund Elmer Sandager advokater, der gentagne gange har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen for at ville skuffe i retsforhold, om det kun er sket i nævnte sag, eller det er normalt for Lund Elmer Sandager advokater, der har partner Henrik Høpner i advokatnævnet.

Omkring at Lundgrens advokater, og at disse har taget mod returkommission for at ændre klientens anbringer, kan du spørge Lundgrens bestyrelse om, da både de og partnere er fuldt ud oplyst om dette problem, som at Lundgrens advokater er korrupte.

Hvis disse advokater.

Og bank direktørerne ikke skulle svare.

Eller mindst handle efter hvad der er bedste for Jyske banks ejere som ATP. Hvor Bente Overgaard er formand, og det samtidig med at Bente Overgaard blandt andet findes i Jyske Banks bestyrelse.

Tænk istedet på de andre aktionærer, og få nu ryddet ud i Jyske Bank A/S

Fyr CEO Anders Christian Dam, som den første for medvirkende til Jyske Banks svig forbrydelser.

Med hensyn til Lundgrens advokater og Lund Elmer Sandager advokater understreger disse blot at flere store danske advokatvirksomheder er bund rådende.

Alle i #jyskebanks Koncernledelsen er tilbudt at underskrive dette, om ikke at ville fortsætte bedrageri mod kunde, desvære nægtede Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen MarianneLillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt nægter alle at underskrive, da de hellere vil bedrage kunde

Jyske Bank på Vesterbrogade 9, står bag million svindel mod bankens kunde, bedraget er udført sammen med Jyske Bank Helsingør afdeling, hvor flere i dag er flyttet til Jyske Bank Hillerød afdeling og Jyske Bank på Vesterbrogade København.

Svindle er bistået af hovedkontoret Jysk Bank Silkeborg, sammen med Lund Elmer Sandager advokater, og er også hjulpet af Lundgrens advokater. Jyske Bank A/S er en kriminel organisation, se opslag 31-05-2021. Jyske Banks organisation. / Og mailen 31-05-2021. TIL Jyske Banks bestyrelse. LINK. / Er delt i MAILEN TIL Jyske Bank 23-06-2021. LINKET. Se flere reklamer her i linket.


📌

Direktion har valgt ikke at respondere på nogle af de mange henvendelser til ledelsen, og i særdeleshed til CEO Anders Dam, som siden maj måned 2016. er blevet sendt til hele bestyrelsen og Lund Elmer Sandager advokater.

🧐

Man skal vælge sine kampe med omhu, og jeg har valgt min, hvis ikke jeg gør noget for at stoppe Jyske Banks kriminelle forretningsmetoder, hvem vil så.

Jeg vil gerne gøre en forskel, og ønsker at stoppe en af Danmarks største kriminelle organisationer, som Jyske Bank, må siges at være en af, og samtidig påpege at retssikkerheden er under angreb.

Når myndigheder som politi og finanstilsynet der i årevis er fremlagt de mange beviser, for at Jyske Bank A/S og bankens bestyrelse står bag organiseret kriminalitet.

Men så disse myndigheder har valgt, enten ikke at ville blande sig, eller ikke at have noget ønske om at stoppe den organiserede kriminalitet som Jyske Bank koncernen står bag.

Eller myndighederne og finanstilsynet måske bare har ønsket at ville dække over Jyske Banks kriminelle forretningsmetoder.

📣

Hvem skal så gøre opmærksom på, at Danmark har et stort problem med de banker, der som Jyske Bank nægter at overholde lovgivningen.

En organiseret kriminalitet som også advokat nævnet har besluttet at dække over.

You must be warned Against the Danish law firm Lundgren's lawyers through their partner Dan Terkildsen and several employees / lawyers have countered their client, and directly against instructions, have chosen to withhold the client's false allegations before the court, at the same time Lundgren's lawyers have taken work for the defendant Danish bank, against which the client asked Lundgren to file a fraud case. / Lundgrens er ikke så dygtige, men vil du absolut bruge Lundgrens så find en advokat her. PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKAT DIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42

Ellers må advokat samfundets 48 nævns medlemmer da selvfølgelig kunne forklare, hvorfor nævnet har vedtaget at Lundgrens advokater ikke har overtrådt god advokat skikk. linket er til klage og bilag

Du kan kontakte advoknævnet her, og bede dem svare om de alle er enige i afgørelsen 2020-1932. at Lundgrens advokater har levet op til god advokat skik, eller ihvertfald ikke har overtrådt god advokat skik, i nogle af de 27 klagepunkter.

Her igen en link til alle klagens Bilag.

⚠️

SELVE KLAGEN 2020-1932. 05-06-2020. Med links.

⚠️

LUNDGRENS BESVARELSE AF KLAGEN. 08-09-2020.

⚠️

DE AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER. 19-09-2020. Med links.

⚠️

Advokat nævnets kendelse. 30-06-2021.

Når advokatnævnet i deres afgørelse 2020-1932 afviser alle 27 klagepunkter over Lundgrens advokater, og reelt skriver at de korrupte Lundgrens advokater med Dan Terkildsen i spidsen, der personligt og indirekte har hjulpet Jyske Bank A/S med at kunne fortsætte bankens kriminalitet mod Lundgrens egen klient, enkelt ved at flere af Lundgrens ansatte har været sammen om at ændre i klientens påstande mod sagsøgte Jyske Bank hvilket Lundgrens advokater sideløbende har arbejdet for.

At advokatrådet har valgt at se gennem fingrene med at Lundgrens, i mod alt sund fornuft har handlet imod god advokatskik, hvilket er blevet til et direkte angreb på danskernes retssikkerhed.

⚖️🔎📢🔍⚖️

Her er bare 2. dokumenter, der tåler at blive gentaget.

Alene ud af disse 2 bilag, hvor begge er fra 2 september 2019. står det klart at Lundgrens advokater ikke har varetaget at fremlægge klientens påstande mod sagsøgte Jyske Bank.

Det ene bilag er Bilag 164. og er fremlagt af Lundgrens advokater, og det på en sådan det er uden betydning for sagen.

Og lige neden under er det andet bilag, et Processkrift 2. “se side 2”

Hvilket er fremlagt så kun dette har betydning for klientens sag, et Processkrift 2. som Lundgrens advokater end ikke ville udlevere klienten en kopi af.

Grundet dette Processkrift 2. ikke indeholder nogle af klientens påstande, som det fremgik af Bilag 164. da Lundgrens advokater mod instruks, fremlagde det modsatte af klientens påstande, efter Lundgrens advokater i ond tro har ændret i klientens påstande, til at indeholde en anerkendelses af en aftale (sagens Bilag 1. W015785. 16-07-2008.) som klienten klart har fremlagt ikke er indgået, og med påstand at Bilag 1. Er falsk. Denne eneste side som Lundgrens advokater fremlagde har også andre fejl, som viser Lundgrens ligegyldighed.

Hvilket du også kan læse ud af alle henvendelser til Lundgrens partnerselskab, som er delt her og dokumenter at klienten kontinuerligt i perioden 30 januar 2018. til 2 september 2019. skriver og også siger at Swappen W015785. Ikke er blevet godkendt, og er falsk.

Processkrift 2. er først kommet til klientens kendskab 23 oktober 2019. efter Lundgrens advokater den 24 september var blevet sparket ud.

👟

Du må gerne spørge Lundgrens advokater, hvor meget Jyske Banks bestyrelse, for Jyske Bank A/S reelt har betalt Lundgrens partner selskab for denne ydelse, eller om Lundgrens advokater selv skulle have fundet på at ændre klientens påstande mod Jyske Bank koncernen.

Og spørg gerne advokatnævnet hvorfor de har besluttet at det alene er advokaten som bestemmer hvad klienten må få fremlagt.

Og spørg også advokatnævnet og advokatsamfundet, om det ikke skader klientens retssikkerhed, at klienten ikke har krav på at vide hvad modparten fremlægger i en sag, eller behøver at vide hvad deres egen advokat fremlægger.

Spørg hvorfor klienten ikke har krav på at vide, om deres advokater har arbejdet for modparten.

Ganske som her hvor Lundgrens advokater også har ydet Jyske Bank koncernen en betydelig million rådgivning, samtidig med Lundgrens advokater var blevet ansat til at fører en svindel sag mod Jyske Bank A/S som skrevet og gen fremlagt i Bilag 164.

📌

Læs Bilag 164. Og det side 2. Af Processkrift 2. neden under som Emil Hald Vendelbo Winstrøm fremlagde på vegne af klientens advokat partner Dan Terkildsen fra firmaet Lundgrens advokater.

Kan du se hvordan Lundgrens advokater har manipuleret med klientens anbringer mod Jyske Bank koncernen.

Alene disse 2 fremlagte bilag, fra 2 september 2019. Samt oplysning om million samarbejdet mellem Lundgrens advokater og Jyske Bank, er med til at understrege, Jyske Bank A/S har bestukket Lundgrens advokater, og at Jyske Bank reelt driver en samfunds skadelig virksomhed der bør lukkes.

To the press. You as a journalist, who stumbles across this page, Banking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks. Anders Dam, Jyske Bank --- Anders Dam topchef i Jyske Bank. Når kunde offentligt deler oplysninger, så som at Anders Dan personligt, og mindst maj 2016. har stået bag Jyske banks fortsatte bedrageri. Efter som Anders Christian Dam vidst at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat Jyske Banks kunde for et voldsomt bedrageri, samt at Jyske bank har lavet dokumentfalsk, for at kunden ikke måtte opdage det. Anders Dam kunne i maj 2016 have fortalt, at kunden ikke har lånt 4.328.000 kr. som Jyske Bank har påstået, hvilket Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har fremlagt for ankenvænet i 2013 og igen overfor retten i 2015, og igen i 2016. Lyver Philip Baruch overfor domstolen, med hensigt at ville skuffe i retsforhold. Da kunden maj 2016 bad CEO Anders Dam at bevise kunden har lånt de 4.328.000 kr. og den 16-07-2008 har aftalt at lave en rente swap med Jyske Bank til dette lån, som Philip Baruch fremlægger for domstolen 10 september 2015. hvor han for Jyske Bank skriver at det var magtpåliggende for kunden. Så var Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager i Ond Tro, da dels vidste at kunden har haft en hjerneblødning, og ikke kunne huske så godt, og at Jyske Bank advokater udmærkede vidste dels at kunden aldrig har lånt det påstået underliggende lån for en swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank ved også at ved Lund Elmer Sandager lyver overfor domstolen ved at skrive at dette underliggende lån skulle være omlagt, efter 16-07-2008. Og så lyver Jyske Banks Lund Elmer advokater også om at swappen W015785. af 16-07-2008. er den banken har indgået med kunden dagen tidligre, hvor der er også en anden swap. Jyske Bank er i ond tro da banken for domstolen påstår at kunden har aftalt denne swap W15785. den 16-07-2008. efter som banken skjuler for kundenog skjuler for domstolen, at banken har forsøgt at få kunden underskrift 16-07-2008. og 24-07-2008 og så igen 30-07-2008 på denne swap W015785, og NEJ DEN ER IKKE UNDERSKREVET, hvilket Jyske Bank ved, men ved ond tro lyver bankens advokater og ansatte at swappen er indgået og lånet til swappen er hjemtaget. Eftersom Jyske Bank i flere år uhæderligt har taget renter af et lån Jyske Bank løj om var hjemtaget, men som kunden oktober 2016. bliver bekraftet i aldrig har eksisteret. viser der sig en meget kedelig side af Jyske Bank. Kunde har siden 2008 været udsat for organiseret svindel, hvilket mange medarbejder i Jyske bank har stået bag, og siden 2016 har Jyske Banks bestyrelse sammen i forening dækket over svindlen. Senest foråret 2018 bestikker Jyske Bank Lundgrens advokater, som kunden bad fremlægge sine beviser og påstande mod Jyske Bank. Anders Dam topchef i Jyske Bank. DU ANDERS DAM STÅR BAG MILLION SVINDEL MOD KUNDE. 12-12-2020. STIL NU DIT MANDAT FRIT, OG SKAM DIG Top manager of Jyske bank Anders Christian Dam has since May 2016. been behind Jyske bank’s continued fraud against the bank’s customer. Anders Dam Click here and focus on this post, it is about you and that Jyske Bank in bad faith commits forgery and fraud. Which Lundgren’s lawyers were hired to present, but you or others from Jyske Bank bribed Lundgren’s to oppose the client’s pleas were presented to the court. Anders Dam. NOW RETURN AND MAKE YOUR SHAREHOLDERS IN JYSKE BANK A GREAT SERVICE. And if there’s something you and your accomplices can’t understand. Then you have my number Anders and you can just call. But at least do yourself and your shareholders a favor and read my post of 12-07-2021. And then answer if I have been wrong, if you dare.

Bilag 164. s.1-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

To the press. You as a journalist, who stumbles across this page, Banking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks. Anders Dam, Jyske Bank --- Anders Dam topchef i Jyske Bank. Når kunde offentligt deler oplysninger, så som at Anders Dan personligt, og mindst maj 2016. har stået bag Jyske banks fortsatte bedrageri. Efter som Anders Christian Dam vidst at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat Jyske Banks kunde for et voldsomt bedrageri, samt at Jyske bank har lavet dokumentfalsk, for at kunden ikke måtte opdage det. Anders Dam kunne i maj 2016 have fortalt, at kunden ikke har lånt 4.328.000 kr. som Jyske Bank har påstået, hvilket Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har fremlagt for ankenvænet i 2013 og igen overfor retten i 2015, og igen i 2016. Lyver Philip Baruch overfor domstolen, med hensigt at ville skuffe i retsforhold. Da kunden maj 2016 bad CEO Anders Dam at bevise kunden har lånt de 4.328.000 kr. og den 16-07-2008 har aftalt at lave en rente swap med Jyske Bank til dette lån, som Philip Baruch fremlægger for domstolen 10 september 2015. hvor han for Jyske Bank skriver at det var magtpåliggende for kunden. Så var Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager i Ond Tro, da dels vidste at kunden har haft en hjerneblødning, og ikke kunne huske så godt, og at Jyske Bank advokater udmærkede vidste dels at kunden aldrig har lånt det påstået underliggende lån for en swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank ved også at ved Lund Elmer Sandager lyver overfor domstolen ved at skrive at dette underliggende lån skulle være omlagt, efter 16-07-2008. Og så lyver Jyske Banks Lund Elmer advokater også om at swappen W015785. af 16-07-2008. er den banken har indgået med kunden dagen tidligre, hvor der er også en anden swap. Jyske Bank er i ond tro da banken for domstolen påstår at kunden har aftalt denne swap W15785. den 16-07-2008. efter som banken skjuler for kundenog skjuler for domstolen, at banken har forsøgt at få kunden underskrift 16-07-2008. og 24-07-2008 og så igen 30-07-2008 på denne swap W015785, og NEJ DEN ER IKKE UNDERSKREVET, hvilket Jyske Bank ved, men ved ond tro lyver bankens advokater og ansatte at swappen er indgået og lånet til swappen er hjemtaget. Eftersom Jyske Bank i flere år uhæderligt har taget renter af et lån Jyske Bank løj om var hjemtaget, men som kunden oktober 2016. bliver bekraftet i aldrig har eksisteret. viser der sig en meget kedelig side af Jyske Bank. Kunde har siden 2008 været udsat for organiseret svindel, hvilket mange medarbejder i Jyske bank har stået bag, og siden 2016 har Jyske Banks bestyrelse sammen i forening dækket over svindlen. Senest foråret 2018 bestikker Jyske Bank Lundgrens advokater, som kunden bad fremlægge sine beviser og påstande mod Jyske Bank. Anders Dam topchef i Jyske Bank. DU ANDERS DAM STÅR BAG MILLION SVINDEL MOD KUNDE. 12-12-2020. STIL NU DIT MANDAT FRIT, OG SKAM DIG Top manager of Jyske bank Anders Christian Dam has since May 2016. been behind Jyske bank’s continued fraud against the bank’s customer. Anders Dam Click here and focus on this post, it is about you and that Jyske Bank in bad faith commits forgery and fraud. Which Lundgren’s lawyers were hired to present, but you or others from Jyske Bank bribed Lundgren’s to oppose the client’s pleas were presented to the court. Anders Dam. NOW RETURN AND MAKE YOUR SHAREHOLDERS IN JYSKE BANK A GREAT SERVICE. And if there’s something you and your accomplices can’t understand. Then you have my number Anders and you can just call. But at least do yourself and your shareholders a favor and read my post of 12-07-2021. And then answer if I have been wrong, if you dare.

Bilag 164. s.2-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

To the press. You as a journalist, who stumbles across this page, Banking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks. Anders Dam, Jyske Bank --- Anders Dam topchef i Jyske Bank. Når kunde offentligt deler oplysninger, så som at Anders Dan personligt, og mindst maj 2016. har stået bag Jyske banks fortsatte bedrageri. Efter som Anders Christian Dam vidst at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat Jyske Banks kunde for et voldsomt bedrageri, samt at Jyske bank har lavet dokumentfalsk, for at kunden ikke måtte opdage det. Anders Dam kunne i maj 2016 have fortalt, at kunden ikke har lånt 4.328.000 kr. som Jyske Bank har påstået, hvilket Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har fremlagt for ankenvænet i 2013 og igen overfor retten i 2015, og igen i 2016. Lyver Philip Baruch overfor domstolen, med hensigt at ville skuffe i retsforhold. Da kunden maj 2016 bad CEO Anders Dam at bevise kunden har lånt de 4.328.000 kr. og den 16-07-2008 har aftalt at lave en rente swap med Jyske Bank til dette lån, som Philip Baruch fremlægger for domstolen 10 september 2015. hvor han for Jyske Bank skriver at det var magtpåliggende for kunden. Så var Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager i Ond Tro, da dels vidste at kunden har haft en hjerneblødning, og ikke kunne huske så godt, og at Jyske Bank advokater udmærkede vidste dels at kunden aldrig har lånt det påstået underliggende lån for en swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank ved også at ved Lund Elmer Sandager lyver overfor domstolen ved at skrive at dette underliggende lån skulle være omlagt, efter 16-07-2008. Og så lyver Jyske Banks Lund Elmer advokater også om at swappen W015785. af 16-07-2008. er den banken har indgået med kunden dagen tidligre, hvor der er også en anden swap. Jyske Bank er i ond tro da banken for domstolen påstår at kunden har aftalt denne swap W15785. den 16-07-2008. efter som banken skjuler for kundenog skjuler for domstolen, at banken har forsøgt at få kunden underskrift 16-07-2008. og 24-07-2008 og så igen 30-07-2008 på denne swap W015785, og NEJ DEN ER IKKE UNDERSKREVET, hvilket Jyske Bank ved, men ved ond tro lyver bankens advokater og ansatte at swappen er indgået og lånet til swappen er hjemtaget. Eftersom Jyske Bank i flere år uhæderligt har taget renter af et lån Jyske Bank løj om var hjemtaget, men som kunden oktober 2016. bliver bekraftet i aldrig har eksisteret. viser der sig en meget kedelig side af Jyske Bank. Kunde har siden 2008 været udsat for organiseret svindel, hvilket mange medarbejder i Jyske bank har stået bag, og siden 2016 har Jyske Banks bestyrelse sammen i forening dækket over svindlen. Senest foråret 2018 bestikker Jyske Bank Lundgrens advokater, som kunden bad fremlægge sine beviser og påstande mod Jyske Bank. Anders Dam topchef i Jyske Bank. DU ANDERS DAM STÅR BAG MILLION SVINDEL MOD KUNDE. 12-12-2020. STIL NU DIT MANDAT FRIT, OG SKAM DIG Top manager of Jyske bank Anders Christian Dam has since May 2016. been behind Jyske bank’s continued fraud against the bank’s customer. Anders Dam Click here and focus on this post, it is about you and that Jyske Bank in bad faith commits forgery and fraud. Which Lundgren’s lawyers were hired to present, but you or others from Jyske Bank bribed Lundgren’s to oppose the client’s pleas were presented to the court. Anders Dam. NOW RETURN AND MAKE YOUR SHAREHOLDERS IN JYSKE BANK A GREAT SERVICE. And if there’s something you and your accomplices can’t understand. Then you have my number Anders and you can just call. But at least do yourself and your shareholders a favor and read my post of 12-07-2021. And then answer if I have been wrong, if you dare.

Bilag 164. s.3-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

To the press. You as a journalist, who stumbles across this page, Banking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks. Anders Dam, Jyske Bank --- Anders Dam topchef i Jyske Bank. Når kunde offentligt deler oplysninger, så som at Anders Dan personligt, og mindst maj 2016. har stået bag Jyske banks fortsatte bedrageri. Efter som Anders Christian Dam vidst at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat Jyske Banks kunde for et voldsomt bedrageri, samt at Jyske bank har lavet dokumentfalsk, for at kunden ikke måtte opdage det. Anders Dam kunne i maj 2016 have fortalt, at kunden ikke har lånt 4.328.000 kr. som Jyske Bank har påstået, hvilket Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har fremlagt for ankenvænet i 2013 og igen overfor retten i 2015, og igen i 2016. Lyver Philip Baruch overfor domstolen, med hensigt at ville skuffe i retsforhold. Da kunden maj 2016 bad CEO Anders Dam at bevise kunden har lånt de 4.328.000 kr. og den 16-07-2008 har aftalt at lave en rente swap med Jyske Bank til dette lån, som Philip Baruch fremlægger for domstolen 10 september 2015. hvor han for Jyske Bank skriver at det var magtpåliggende for kunden. Så var Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager i Ond Tro, da dels vidste at kunden har haft en hjerneblødning, og ikke kunne huske så godt, og at Jyske Bank advokater udmærkede vidste dels at kunden aldrig har lånt det påstået underliggende lån for en swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank ved også at ved Lund Elmer Sandager lyver overfor domstolen ved at skrive at dette underliggende lån skulle være omlagt, efter 16-07-2008. Og så lyver Jyske Banks Lund Elmer advokater også om at swappen W015785. af 16-07-2008. er den banken har indgået med kunden dagen tidligre, hvor der er også en anden swap. Jyske Bank er i ond tro da banken for domstolen påstår at kunden har aftalt denne swap W15785. den 16-07-2008. efter som banken skjuler for kundenog skjuler for domstolen, at banken har forsøgt at få kunden underskrift 16-07-2008. og 24-07-2008 og så igen 30-07-2008 på denne swap W015785, og NEJ DEN ER IKKE UNDERSKREVET, hvilket Jyske Bank ved, men ved ond tro lyver bankens advokater og ansatte at swappen er indgået og lånet til swappen er hjemtaget. Eftersom Jyske Bank i flere år uhæderligt har taget renter af et lån Jyske Bank løj om var hjemtaget, men som kunden oktober 2016. bliver bekraftet i aldrig har eksisteret. viser der sig en meget kedelig side af Jyske Bank. Kunde har siden 2008 været udsat for organiseret svindel, hvilket mange medarbejder i Jyske bank har stået bag, og siden 2016 har Jyske Banks bestyrelse sammen i forening dækket over svindlen. Senest foråret 2018 bestikker Jyske Bank Lundgrens advokater, som kunden bad fremlægge sine beviser og påstande mod Jyske Bank. Anders Dam topchef i Jyske Bank. DU ANDERS DAM STÅR BAG MILLION SVINDEL MOD KUNDE. 12-12-2020. STIL NU DIT MANDAT FRIT, OG SKAM DIG Top manager of Jyske bank Anders Christian Dam has since May 2016. been behind Jyske bank’s continued fraud against the bank’s customer. Anders Dam Click here and focus on this post, it is about you and that Jyske Bank in bad faith commits forgery and fraud. Which Lundgren’s lawyers were hired to present, but you or others from Jyske Bank bribed Lundgren’s to oppose the client’s pleas were presented to the court. Anders Dam. NOW RETURN AND MAKE YOUR SHAREHOLDERS IN JYSKE BANK A GREAT SERVICE. And if there’s something you and your accomplices can’t understand. Then you have my number Anders and you can just call. But at least do yourself and your shareholders a favor and read my post of 12-07-2021. And then answer if I have been wrong, if you dare.

Bilag 164. s.4-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

To the press. You as a journalist, who stumbles across this page, Banking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks. Anders Dam, Jyske Bank --- Anders Dam topchef i Jyske Bank. Når kunde offentligt deler oplysninger, så som at Anders Dan personligt, og mindst maj 2016. har stået bag Jyske banks fortsatte bedrageri. Efter som Anders Christian Dam vidst at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat Jyske Banks kunde for et voldsomt bedrageri, samt at Jyske bank har lavet dokumentfalsk, for at kunden ikke måtte opdage det. Anders Dam kunne i maj 2016 have fortalt, at kunden ikke har lånt 4.328.000 kr. som Jyske Bank har påstået, hvilket Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har fremlagt for ankenvænet i 2013 og igen overfor retten i 2015, og igen i 2016. Lyver Philip Baruch overfor domstolen, med hensigt at ville skuffe i retsforhold. Da kunden maj 2016 bad CEO Anders Dam at bevise kunden har lånt de 4.328.000 kr. og den 16-07-2008 har aftalt at lave en rente swap med Jyske Bank til dette lån, som Philip Baruch fremlægger for domstolen 10 september 2015. hvor han for Jyske Bank skriver at det var magtpåliggende for kunden. Så var Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager i Ond Tro, da dels vidste at kunden har haft en hjerneblødning, og ikke kunne huske så godt, og at Jyske Bank advokater udmærkede vidste dels at kunden aldrig har lånt det påstået underliggende lån for en swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank ved også at ved Lund Elmer Sandager lyver overfor domstolen ved at skrive at dette underliggende lån skulle være omlagt, efter 16-07-2008. Og så lyver Jyske Banks Lund Elmer advokater også om at swappen W015785. af 16-07-2008. er den banken har indgået med kunden dagen tidligre, hvor der er også en anden swap. Jyske Bank er i ond tro da banken for domstolen påstår at kunden har aftalt denne swap W15785. den 16-07-2008. efter som banken skjuler for kundenog skjuler for domstolen, at banken har forsøgt at få kunden underskrift 16-07-2008. og 24-07-2008 og så igen 30-07-2008 på denne swap W015785, og NEJ DEN ER IKKE UNDERSKREVET, hvilket Jyske Bank ved, men ved ond tro lyver bankens advokater og ansatte at swappen er indgået og lånet til swappen er hjemtaget. Eftersom Jyske Bank i flere år uhæderligt har taget renter af et lån Jyske Bank løj om var hjemtaget, men som kunden oktober 2016. bliver bekraftet i aldrig har eksisteret. viser der sig en meget kedelig side af Jyske Bank. Kunde har siden 2008 været udsat for organiseret svindel, hvilket mange medarbejder i Jyske bank har stået bag, og siden 2016 har Jyske Banks bestyrelse sammen i forening dækket over svindlen. Senest foråret 2018 bestikker Jyske Bank Lundgrens advokater, som kunden bad fremlægge sine beviser og påstande mod Jyske Bank. Anders Dam topchef i Jyske Bank. DU ANDERS DAM STÅR BAG MILLION SVINDEL MOD KUNDE. 12-12-2020. STIL NU DIT MANDAT FRIT, OG SKAM DIG Top manager of Jyske bank Anders Christian Dam has since May 2016. been behind Jyske bank’s continued fraud against the bank’s customer. Anders Dam Click here and focus on this post, it is about you and that Jyske Bank in bad faith commits forgery and fraud. Which Lundgren’s lawyers were hired to present, but you or others from Jyske Bank bribed Lundgren’s to oppose the client’s pleas were presented to the court. Anders Dam. NOW RETURN AND MAKE YOUR SHAREHOLDERS IN JYSKE BANK A GREAT SERVICE. And if there’s something you and your accomplices can’t understand. Then you have my number Anders and you can just call. But at least do yourself and your shareholders a favor and read my post of 12-07-2021. And then answer if I have been wrong, if you dare.

Bilag 164. s.5-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

To the press. You as a journalist, who stumbles across this page, Banking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks. Anders Dam, Jyske Bank --- Anders Dam topchef i Jyske Bank. Når kunde offentligt deler oplysninger, så som at Anders Dan personligt, og mindst maj 2016. har stået bag Jyske banks fortsatte bedrageri. Efter som Anders Christian Dam vidst at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat Jyske Banks kunde for et voldsomt bedrageri, samt at Jyske bank har lavet dokumentfalsk, for at kunden ikke måtte opdage det. Anders Dam kunne i maj 2016 have fortalt, at kunden ikke har lånt 4.328.000 kr. som Jyske Bank har påstået, hvilket Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har fremlagt for ankenvænet i 2013 og igen overfor retten i 2015, og igen i 2016. Lyver Philip Baruch overfor domstolen, med hensigt at ville skuffe i retsforhold. Da kunden maj 2016 bad CEO Anders Dam at bevise kunden har lånt de 4.328.000 kr. og den 16-07-2008 har aftalt at lave en rente swap med Jyske Bank til dette lån, som Philip Baruch fremlægger for domstolen 10 september 2015. hvor han for Jyske Bank skriver at det var magtpåliggende for kunden. Så var Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager i Ond Tro, da dels vidste at kunden har haft en hjerneblødning, og ikke kunne huske så godt, og at Jyske Bank advokater udmærkede vidste dels at kunden aldrig har lånt det påstået underliggende lån for en swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank ved også at ved Lund Elmer Sandager lyver overfor domstolen ved at skrive at dette underliggende lån skulle være omlagt, efter 16-07-2008. Og så lyver Jyske Banks Lund Elmer advokater også om at swappen W015785. af 16-07-2008. er den banken har indgået med kunden dagen tidligre, hvor der er også en anden swap. Jyske Bank er i ond tro da banken for domstolen påstår at kunden har aftalt denne swap W15785. den 16-07-2008. efter som banken skjuler for kundenog skjuler for domstolen, at banken har forsøgt at få kunden underskrift 16-07-2008. og 24-07-2008 og så igen 30-07-2008 på denne swap W015785, og NEJ DEN ER IKKE UNDERSKREVET, hvilket Jyske Bank ved, men ved ond tro lyver bankens advokater og ansatte at swappen er indgået og lånet til swappen er hjemtaget. Eftersom Jyske Bank i flere år uhæderligt har taget renter af et lån Jyske Bank løj om var hjemtaget, men som kunden oktober 2016. bliver bekraftet i aldrig har eksisteret. viser der sig en meget kedelig side af Jyske Bank. Kunde har siden 2008 været udsat for organiseret svindel, hvilket mange medarbejder i Jyske bank har stået bag, og siden 2016 har Jyske Banks bestyrelse sammen i forening dækket over svindlen. Senest foråret 2018 bestikker Jyske Bank Lundgrens advokater, som kunden bad fremlægge sine beviser og påstande mod Jyske Bank. Anders Dam topchef i Jyske Bank. DU ANDERS DAM STÅR BAG MILLION SVINDEL MOD KUNDE. 12-12-2020. STIL NU DIT MANDAT FRIT, OG SKAM DIG Top manager of Jyske bank Anders Christian Dam has since May 2016. been behind Jyske bank’s continued fraud against the bank’s customer. Anders Dam Click here and focus on this post, it is about you and that Jyske Bank in bad faith commits forgery and fraud. Which Lundgren’s lawyers were hired to present, but you or others from Jyske Bank bribed Lundgren’s to oppose the client’s pleas were presented to the court. Anders Dam. NOW RETURN AND MAKE YOUR SHAREHOLDERS IN JYSKE BANK A GREAT SERVICE. And if there’s something you and your accomplices can’t understand. Then you have my number Anders and you can just call. But at least do yourself and your shareholders a favor and read my post of 12-07-2021. And then answer if I have been wrong, if you dare.

Bilag 164. s.6-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.


📌

Bilag 164. er iøvrigt et af de bilag som Kristian Ambjørn Buus-Nielsen ved  Processkrift D. vil have afvist. Med henvisning til at det ikke indeholder noget af det som sagen mod Jyske Bank handler om.

Altså Jyske Bank vil stadig gerne bestemme hvad sagen mod Jyske Bank koncernen handler om, hvilket er fremlagt i de processkrifter der er fremlagt efter Processkrift 2. Altså efter Lundgrens partner selskab fik et spark bag i rumpen, da klienten 21-09-2019. opdagede at Lundgrens advokater ret sikkert var blevet bestukket af Jyske Bank A/S, til at manipulere med klientens anbringer, altså til at ændre klientens påstande og anbringer mod Jyske Bank A/S koncernen.

🔍💰⚖️💰🔎

Bilag fra klagen over Lundgrens advokater er samlet her i LINKET. Hvor de 27 klage punkter er forklaret, så godt som en jævn dansk håndværker uden boglig uddannelse kan forklare sig.

🤝⚖️💰⚖️🤝

Kan du forstå hvad jeg Carsten Storbjerg Skaarup gentagne har fremlagt for Lundgrens advokater, og at dette er en påstand, hvilket det danske advokat nævn, i deres afgørelse i klagen 2020-1932. har afgjort at det ikke er noget som klienten bestemmer, hvad de må få fremlagt.

.

Afsluttende Svarskrift. 18-12-2018.

.

Klienten der ikke ved Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater til at ændre klientens påstande mod Jyske Bank A/S forsøger selv 28+29 december 2018. at få fremlagt sine anbringer mod Jyske Bank A/S.

Hvilket er helt samme indehold som Bilag 164. 2 september 2019. Hvor Bilag’s nummer stemmer overens med de faktiske fremlagte.

📢

Appendix 62. Bilag 62. 28-12-2018. Klagens Bilag 62. 100 Nævnet anmodes få Lundgrens til at bevise dette er fremlagt som påstået Bilag 126. (Fremlagt igen 02-09-2019. Bilag 164.)

.

Appendix 63. Bilag 63. 28-12-2018. Klagens Bilag 63. 101 Nævnet anmodes få Lundgrens til at bevise dette er fremlagt som påstået Bilag 126. (Fremlagt igen 02-09-2019. Bilag 164.)

.

Appendix 64. Bilag 64. 28-12-2018. Bilags liste bilag 28-98 til brug for vidneafhøringer og forklaring. brugt i flere breve, sendt til Adv. 3 januar 2019.

.

Processkrift 2. 02-09-2019.

.

Processkrift 3. 27-12-2019. forløbig. fremlagt 04-05-2020. som Bilag 169.

Hvilket processkrift sagsøger selv var nødsaget til at fremlægge, efter at have kæmpet med Lundgrens advokater siden 30 Januar 2018. og faktisk frem til 24 september 2019. for at få fremlagt klientens anbringer, mod Jyske Bank A/S

Stadig uden klienten kan få oplyst hvad Lundgrens advokater har fremlagt 2 september 2019.

.

Processkrift 3. 04-05-2020.

.

Processkrift D. 19-07-2020.

.

Processkrift 4. 23-12-2020.

.


💰⚖️💰

Processkrift 2. Side 2. 02-09-2019.

Billede udskiftes da Dan Terkildsen også nederst skriver det nye lån 4.328.000 DKK om det var bevidst eller om Lundgrens advokater er så ringe må vi overlade til fantasien. 🤣 der er ikke noget nyt lån, men bare et lån og det er på 4.300.000 DKK og hjemtaget 03-07-2009.

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag Processkrift 2. 02-09-2019. Side 2.
Bemærk at Lundgrens advokater, ved Dan Terkildsen order, skriver i et rets dokument, at klienten den 16-07-2008 har indgået swappen W015785. Bilag 1. med Jyske Bank.
Og samtidig i Bilag 164. Har Lundgrens advokater efter en lang kamp, fået fremlagt klientens anbringer.
Herunder at Bilag 1. Ikke er blevet aftalt, eller godkendt, og at det er falsk.
Lundgrens advokater der er blevet bestukket af Jyske Bank koncernen til at ændre klientens påstande, er klart bevidst om at denne handling sker for at skuffe i retsforhold.
Klientens påstande i Bilag 164. Vil ikke blive taget til følge, efter som sagsøger og kundens anbringer ikke er blevet fremlagt i et Processkrift, derfor ville Lund Elmer Sandager advokater kunne kræve, at retten skulle se bort fra Bilag 164.
Alle Lundgrens handlinger har advokatnævnet afgjort ikke er en overtrædelse af god advokatskik, da det er advokaten og ikke klienten som bestemmer hvad de må påstå.

Og hvad var det som klienten nedlagde påstand om ?.

Se side 6. I bilag 164. En gang til.

To the press. You as a journalist, who stumbles across this page, Banking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks. Anders Dam, Jyske Bank --- Anders Dam topchef i Jyske Bank. Når kunde offentligt deler oplysninger, så som at Anders Dan personligt, og mindst maj 2016. har stået bag Jyske banks fortsatte bedrageri. Efter som Anders Christian Dam vidst at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat Jyske Banks kunde for et voldsomt bedrageri, samt at Jyske bank har lavet dokumentfalsk, for at kunden ikke måtte opdage det. Anders Dam kunne i maj 2016 have fortalt, at kunden ikke har lånt 4.328.000 kr. som Jyske Bank har påstået, hvilket Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har fremlagt for ankenvænet i 2013 og igen overfor retten i 2015, og igen i 2016. Lyver Philip Baruch overfor domstolen, med hensigt at ville skuffe i retsforhold. Da kunden maj 2016 bad CEO Anders Dam at bevise kunden har lånt de 4.328.000 kr. og den 16-07-2008 har aftalt at lave en rente swap med Jyske Bank til dette lån, som Philip Baruch fremlægger for domstolen 10 september 2015. hvor han for Jyske Bank skriver at det var magtpåliggende for kunden. Så var Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager i Ond Tro, da dels vidste at kunden har haft en hjerneblødning, og ikke kunne huske så godt, og at Jyske Bank advokater udmærkede vidste dels at kunden aldrig har lånt det påstået underliggende lån for en swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank ved også at ved Lund Elmer Sandager lyver overfor domstolen ved at skrive at dette underliggende lån skulle være omlagt, efter 16-07-2008. Og så lyver Jyske Banks Lund Elmer advokater også om at swappen W015785. af 16-07-2008. er den banken har indgået med kunden dagen tidligre, hvor der er også en anden swap. Jyske Bank er i ond tro da banken for domstolen påstår at kunden har aftalt denne swap W15785. den 16-07-2008. efter som banken skjuler for kundenog skjuler for domstolen, at banken har forsøgt at få kunden underskrift 16-07-2008. og 24-07-2008 og så igen 30-07-2008 på denne swap W015785, og NEJ DEN ER IKKE UNDERSKREVET, hvilket Jyske Bank ved, men ved ond tro lyver bankens advokater og ansatte at swappen er indgået og lånet til swappen er hjemtaget. Eftersom Jyske Bank i flere år uhæderligt har taget renter af et lån Jyske Bank løj om var hjemtaget, men som kunden oktober 2016. bliver bekraftet i aldrig har eksisteret. viser der sig en meget kedelig side af Jyske Bank. Kunde har siden 2008 været udsat for organiseret svindel, hvilket mange medarbejder i Jyske bank har stået bag, og siden 2016 har Jyske Banks bestyrelse sammen i forening dækket over svindlen. Senest foråret 2018 bestikker Jyske Bank Lundgrens advokater, som kunden bad fremlægge sine beviser og påstande mod Jyske Bank. Anders Dam topchef i Jyske Bank. DU ANDERS DAM STÅR BAG MILLION SVINDEL MOD KUNDE. 12-12-2020. STIL NU DIT MANDAT FRIT, OG SKAM DIG Top manager of Jyske bank Anders Christian Dam has since May 2016. been behind Jyske bank’s continued fraud against the bank’s customer. Anders Dam Click here and focus on this post, it is about you and that Jyske Bank in bad faith commits forgery and fraud. Which Lundgren’s lawyers were hired to present, but you or others from Jyske Bank bribed Lundgren’s to oppose the client’s pleas were presented to the court. Anders Dam. NOW RETURN AND MAKE YOUR SHAREHOLDERS IN JYSKE BANK A GREAT SERVICE. And if there’s something you and your accomplices can’t understand. Then you have my number Anders and you can just call. But at least do yourself and your shareholders a favor and read my post of 12-07-2021. And then answer if I have been wrong, if you dare.

Bilag 164. s.6-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.


📌

Stol IKKE på Jyske Bank. Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR & KOMMUNIKATIONSCHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKAT BARSEL CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CAMILLA VINGAARD MARKETINGASSISTENT CARINA GAMST PARALEGAL CARLA NISSEN SUPPORTER CASPER RATHSACH LEGAL TRAINEE CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT D DAN TERKILDSEN ADVOKAT (H)PARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON ADVOKATFULDMÆGTIG DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL H. VENDELBO WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT G GUSTAV KIRKEGAARD HOLM LEGAL TRAINEE H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENE CHRISTENSEN LEGAL TRAINEE HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IBEN HUSTEDT BARSØE KOMMUNIKATIONS & MARKETINGKOORDINATOR IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ILLAN OLIVER DAVOODI SUPPORTER INGOLFUR ORN INGOLFSSON ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JEANNET FJELDSTED TEAM ASSISTENT JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE WEIHE KJÆRGAARD SUPPORTER JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA ULRIK SUPPORTER KLARA WINTHER KISELBERG ADVOKATFULDMÆGTIG KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER L LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LEA CECILIE PARK WIUFF ADVOKATFULDMÆGTIG LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKAT MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARJAM BRINK ADVOKATFULDMÆGTIG PORTRÆT UNDERVEJS MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKAT METTE SØDERLUND THUNGNOI ADVOKATDIRECTOR METTE-MARIE VENDELBO HAMANN ADVOKATFULDMÆGTIG MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE SEHESTED ADVOKAT MICK FRIIS HANSEN SAGSCONTROLLER MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNE N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICHOLAS ENGBERG BACKHAUSEN LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA RINGEN ADVOKAT (L)PARTNER O OLIVIA SACEANU ADVOKATFULDMÆGTIG P PATRICK ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS DE LA PORTE REICHSTEIN ADVOKAT RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOFIE WALSTED JESSEN LEGAL TRAINEE SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (H)PARTNER SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP ASSOCIATE TOBIAS VIETH ADVOKATFORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE

Kan i huske det første billede i fik tilsendt af min bil i Jyske Bank, inde på Vesterbrogade.
Reklamen var så enkelt, og i skrev til Jeres kunde, at i var ved at løse problemet.
Det var i november 2016, i dag skriver vi 1 januar 2021.
Tænker lidt på det som Mette Marie Nielsen fra Lundgrens advokater sagde 2 år. Efter 18. December 2018.
At det var en fejl og at Jyske Bank har indrømmet dette.
Når vi så skriver 2021, og omfanget kun er blevet være, først bedrageri og dokumentfalsk, hvilket vi kan tilføje Bestikkelse / Returkommission til, hvad sker der for jer i Jyske Bank.
I trækker en masse mennesker og virksomheder ind i jeres forbrydelser, hvad tænker i på, er i ligeglade med jeres medarbejdere og de venner i har, siden i trækker dem med ind i jeres svigforetninger mod jeres kunder.
Jeg spørger fordi jeg synes at det er dumt, at i ikke taler med mig.


📌

Jeg Carsten Storbjerg Skaarup siger at Lundgrens advokater, er blevet bestukket af Jyske Bank A/S

Med henblik til at ændre klientens påstande bag ryggen af klinten, for at få Jyske Banks bestyrelse at skulle tabe sagen, uden at fremlægge den, eller for at skuffe i retsforhold.

Hvis jeg ikke kan stoppe den kriminelle Jyske Bank, så vil de kun få mere og mere magt 😁. og blive ved med at bedrage os kunder.

Jeg har i min kamp mod den kriminelle Jyske Bank A/S et mål, hvilket er at få ryddet op i Jyske Bank koncernen, og få de involverede personer der har medvirket til bankens svig forretninger mod bankens kunde, høj som lav stillet til ansvar og fyret.

Personer der for flere af dem er nævnt på www.banknyt.dk

Jeg kommer her til at nævne nogle af dem igen.

📌

Jyske bank kendt som Den Grønne slagter har ikke vegetar burger, :-) Lundgrens advokater DAN Terkildsen til bestyrelsen og partnerer. / Her finder du alle de dygtige advokater og de elever der oplæres til at bliver som Dan Terkildsen, der af Emil Hald Vendelbo Winstrøm betegnes som en Vorherre. Find Lundgrens advokater her. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS BOJEN KROGH SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKATDIRECTOR ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TR

3 maj. Forløbet er disse 2 Jyske Bank biler klar til at blive sat foran, en af Jyske Bank afdelingerne, det handler lige nu om kampen for at få tilbage hvad retmæssigt er kundens private ejendom, men som Jyske Bank og Lund Elmer Sandager nægter at udlevere.


📌

Det du læser her er Davids kamp mod Goliath der med stor politisk støtte bliver dækket over.

Min tidslinje bog skal hjælpe med at vise at Danmark er et korrupt land, hvor det er kammerateri mellem de største og mest indflydelsesrige personer der reelt bestemmer om en forbryder skal gå fri.

Jeg vil med bogen viser et stort edderkoppespind, hvor nogle af Danmarks største advokatfirmaer og ledere står hjælper kriminelle, ved direkte at medvirkende til den kriminelles fortsatte forbrydelser, eller ved blot at dække over den kriminelle organisation, som eksempelvis Politiet og Finanstilsynet har valgt i sagen de er fremlagt om Jyske Banks kriminelle handlinger, blot at dække over Jyske Banks forbrydelser, ved enkelt at vende det blinde øje til.

📝

Her er brevet og mail til Jyske Banks topchef og ledelse, dette er nu blevet offentliggjort som skrevet.

Læs brevet der er vedhæftet her, kommer senere ind rettet nederst med links til de nævnte bilag.

Anders Christian Dam stil dit mandat frit, du er uværdig som leder for Jyske Bank A/S

 

Fwd: Kladde 2. Kære Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt. advokat Martin Skovsted-Nielsen. kan denne lille sag lukke Jyske Bank A/S ?

I må alle fra i dag gerne dele indehold som før skrevet.

Mail 14. august 2021 kl. 16.03

Fra Carsten Storbjerg Skaarup til

direktion@jyskebank.dk
martin.nielsen@jyskebank.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
Philip Baruch • pb@les.dk
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk
nicolai-hansen@jyskebank.dk
Casper Dam Olsen • Casper-dam@jyskebank.dk
jkh@jyskebank.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
Justitsministeriet • jm@jm.dk
fm@fm.dk
folketinget@ft.dk
REU@ft.dk
postkasse@advokatsamfundet.dk

CC

Tina Agergaard • AGERGAARD@jyskebank.dk

📝

14-08-2021.

Deles med folketinget i åbent brev til læsesalen til folketingets medlemmer.

Finanstilsynet der skal sørger for at bankerne overholder loven.

Og myndighederne, og advokatsamfundet, hvor denne sag er oplyst, i behøver ikke at svare, men i har viden om at dette her laver Jyske Bank A/S

📢📝📢

Jyske Bank A/S 

Vestergade 8-16  

8600 Silkeborg.  

Jyske Bank A/S

Bestyrelsen og koncernleder gruppen.

Kære Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt.

Og jeres top advokat Martin Skovsted-Nielsen, der også er jeres presses ansvarlig.

I har ingureret alle henvendelser, og valgt at ikke ville give til genmæle, men i stedet nøjes med at bruge jeres politiske venner, hvilket Dan Terkildsen som konservativ, derfor er dybt inde i, og som venner dækker man da over, selv forbrydelser.

Uanset midlet vil Jyske Bank koncernen tage røven på kunden, det må stå klart i vores sag.

🤪

Jeg Carsten Storbjerg Skaarup har gentagne gange overfor bankens top ledelse og advokater, opfordret Jyske Bank koncernen til at fører en injurier sag mod mig for bagvaskelse.

Altså hvis Jyske Bank koncernen ikke har lavet vanhjemmel dokumentfalsk og laver bedrageri, eller hvad der ellers er skrevet på www.banknyt.dk som også omfatter mandatsvig og bestikkelse.

Jyske Bank har fået beviser tilsendt som brevet af 01-02-2019.

📌

Søger du en dygtig advokat prøv en hos Lundgrens, det gjorde vi. A ALBERTE DAM LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS ALLENTOFT IT SUPPORTER ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATPARTNER ANNA FJORDSIDE ADVOKAT ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR & KOMMUNIKATIONSCHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKAT BARSEL CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CAMILLA VINGAARD MARKETINGASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CARLA NISSEN SUPPORTER PORTRÆT UNDERVEJS CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT D DAN TERKILDSEN ADVOKAT (H)PARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL H. VENDELBO WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELENE CHRISTENSEN LEGAL TRAINEE HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG INGOLFUR ORN INGOLFSSON ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER FREINSILBER ADVOKAT (L)DIRECTOR JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE KJÆRGAARD SUPPORTER PORTRÆT UNDERVEJS JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA ULRIK SUPPORTER PORTRÆT UNDERVEJS KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LAURA MOLLERUP SUPPORTER LEA CECILIE PARK WIUFF CAND. JUR.TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKAT MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKAT METTE SØDERLUND THUNGNOI ADVOKATDIRECTOR PORTRÆT UNDERVEJS METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICHOLAS ENGBERG BACKHAUSEN LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA RINGEN ADVOKAT (L)PARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS DE LA PORTE REICHSTEIN ADVOKAT RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (H)PARTNER SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP ASSOCIATE TOBIAS VIETH ADVOKATFORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT

Billede til klagen Bilag 55. Brevet fra 1. februar 2019.

📌


Der er underskrevet.

Samt links til Videoer.

Carsten Storbjerg indrømmer at offentlig at sige Jyske Bank koncernen laver dokumentfalsk.

😁😆😅😂🤣

Det må man kun skrive og sige hvis det er sandt, ellers er det jo strafbare forhold, som i skriver 1 febuar 2019.

Link brevet 01-02-2019. Klagens Bilag 55.

Åååååååå jeg er så bange for Jyske Bank uhyggelige ting i skrev der hva 🥺

Brug da bare det her i mod mig.

Hvis i ikke selv kan se at Anders Dam har så meget magt at han smadre bankens omdømme, men det er jeres problem.

📌

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt

📌

Jeg er da bedøvende ligeglad, jeg har en kamp og et budskab, Jyske Bank koncernen skal stoppes i deres måde at bedrage bankens kunder, med mindre dette her er en enlig svale.

😅😅😅😅😅

Link til YouTube video 2. 03-06-2021. Klik her.

https://youtu.be/8GeMpSTQ0qs

Her er indsat flere links.

Banknyt. 03-05-2021, flere delte videoer.

Anders Dam gå af, og sæt dit mandat frit, du skader Jyske Banks omdømme. Vi mødes alligevel til november, da du Anders Dam bliver indkaldt som vidne.

Her er et rigtigt godt tilbud til dig Anders Dam og Jyske Bank.


PS. Skal nok prøve at gøre dem mere morsomme, men alt start er svær.

🤥

Når i er færdig med lyve over for os kunder og for jer selv, så tag jer sammen.

Jeg har gentagne tilbudt ledelsen, at i kan tale med mig, hvis der bare var tale om fejl fra Jyske Banks side.

Eller om ledelsen mindst siden maj måned 2016. sammen med Lund Elmer Sandager advokater har stående bag de omfattende, og fortsatte svig forretninger mod Storbjerg Erhverv ApS

📌

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning

Mail 25-05-2016 til Jyske Bank, CEO Anders Dam og Lund Elmer Sandager, Philip Baruch.
Beder Jyske Bank bevise at de 4.328.000 kr. i Nykredit er hjemtaget og omlagt, samt bevis på at en fra Jyske Bank 16/07-2008. Har aftalt at lave et rente swap den 16-07-2008.
Dette tilbydes også den øvrige bestyrelse og advokaterne 25 maj 2016. At svare på.
Tilbyder Jyske Bank 250.000 DKK for at modtage dokumantion på at Carsten har hjemtaget og omlagt lån, samt for en kopi af en optagelse af 16-07-2008, eller en underskrevet aftale fra 16-07-2008.


📌

( det er i øvrigt besluttet at fortage navne skift. )

Det eneste i fra Jyske Bank har kunne præsentere er:

At lave denne her.

🙈🙉🙊

Altså lege struds som stikker hovedet i jorden, når den skal gemme sig.

Hvad er der galt med jer !

📢

Sagen som her er beskrevet, må i fra Ledelsen gerne udtale jer om.

Jyske Bank A/S er ikke bundet af tavshedspligt, overfor hvad der stå på www.banknyt.dk eller her i mailen.

Altså i har hermed tilladelse til at udtale jer til pressen, hvis pressen syntes denne sag har offentlighedens interesse.

Eller om den ikke må blive delt, da sagen er politisk, som det er blevet mig fortalt, nu da staten og kommunerne selv bruger Jyske Bank som bank, i værste fald vil sagen her kunne lukke Jyske Bank koncernen, eller som minimum at Finanstilsynet sætter Jyske Bank koncernen under skærpet tilsyn.

💰🚽

For hvem kan og vil bruge en bank der beviseligt og gentagende gange.

Har fremlagt falske oplysninger over for domstolen, for at skuffe i retsforhold.

Har lavet vanhjemmel.

Har lavet dokumentfalsk. Falsk

Har lavet bedrageri. Svig.

Har brugt returkommission. Bestikkelse.

📌

Anders Christian Dam Ordførende direktør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Niels Erik Jakobsen Niels Erik Jakobsen Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Per Skovhus Per Skovhus Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Peter Schleidt Peter Schleidt Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Benny Laibach Pedersen Benny Laibach Pedersen Direktør Afdeling:Kredit E-mail:benny-pedersen@jyskebank.dk Bo Ancher Christensen Bo Ancher Christensen Direktør Afdeling:Forretningsservice E-mail:bac@jyskebank.dk Birger Krøgh Nielsen Birger Krøgh Nielsen CFO Afdeling:Økonomi E-mail:birger-nielsen@jyskebank.dk Carsten Tirsbæk Madsen Carsten Tirsbæk Madsen Adm. direktør Afdeling:JR Direktion E-mail:ctm@jyskerealkredit.dk Erik Gadeberg Erik Gadeberg Managing Director Afdeling:Capital Markets E-mail:gadeberg@jyskebank.dk Erik Qvirin Hansen Erik Qvirin Hansen Direktør Afdeling:Kommunikation og marketing E-mail:eqh@jyskebank.dk Finn Bødker Knudsen Finn Bødker Knudsen Direktør Afdeling:Ejendomme E-mail:fbk@jyskebank.dk Ivan Stendal Hansen Ivan Stendal Hansen Direktør Afdeling:Private Banking E-mail:ivan-hansen@jyskebank.dk Jes Rosendal Jes Rosendal Direktør Afdeling:Jyske Bank Privat E-mail:jes.rosendal@jyskebank.dk Knud Nørbo Knud Nørbo Direktør, HR Afdeling:HR E-mail:noerbo@jyskebank.dk Lars Waalen Sandberg Lars Waalen Sandberg Direktør Afdeling:Forretningskoncepter E-mail:sandberg@jyskebank.dk Peer Roer Pedersen Peer Roer Pedersen Direktør Afdeling:Risiko E-mail:prp@jyskebank.dk Martin Skovsted-Nielsen Martin Skovsted-Nielsen Juridisk Direktør Afdeling:Juridisk E-mail:martin.nielsen@jyskebank.dk Rune Møller Rune Møller Direktør Afdeling:Jyske Bank Erhverv E-mail:rune@jyskebank.dk Klaus Naur Klaus Naur Adm. Direktør Afdeling:JF Direktion E-mail:naur@jyskefinans.dk Hanne Birgitte Møller Hanne Birgitte Møller Funktionsdirektør Afdeling:Koncerndirektionssekretariatet E-mail:hbm@jyskebank.dk Jyske Banks historie Fra hvordan det hele startede i 1967 og frem til i dag. Læs historien Fundamentet Stammen i Jyske Bank - koncernens værdier, vision og strategi. Læs Fundamentet For pressen Forside Om Jyske Bank Organisation Koncernledergruppe Søg Søg Om Jyske BankBliv kundeIRBæredygtighedKarrierePresseHvidvaskFinanstilsynet Privat Bolig Bil Investering Pension Konti Kort Betaling Lån Bank for børn Unge under 18 år Unge over 18 år Valuta Netbank Apps Priser Sikkerhed Tilmeld nyhedsbrev Erhverv Lokale virksomheder Landsdækkende virksomheder Internationale virksomheder Branchespecialer Cash Management Risk Management Finansiering Netbank Firmakort Konti Investering Pengemarkedssatser Private Banking Formueplan Investering Bolig i udlandet Finansnyt Aktiekurser Obligationskurser Valutakurser FinansnytPlus Andre sites investor.jyskebank.com jyskebank.com jyskebank.tv jyskecapital.com jyskefinans.dk jyskemarkets.com jyskerealkredit.dk plus.jyskebank.dk

Bilag 170. 21-06-2018. s.3-5.
Lundgrens rådgiver Jyske Bank i million handel, og skal samtidig for klient fører en svig og falsk mod Jyske Bank.


📌

⚠️

Finanstilsynet der er en af de offentlige myndigheder, som ikke har ønsket at blande sig i hvordan Jyske Bank udsætter enkelte kunder for.

Udnyttelse Dokumentfalsk, Bedrageri, Vildledning, Fuldmagts Misbrug og har brugt Bestikkelse skjult som returkommission.

🧐

Hvilket må være for at dække over, at Jyske Bank den 16. Juli 2008.

📌

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag 1. Swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank har selv lavet denne Swap.
At. Lund Elmer Sandager advokater 10-09-2015, fremlægge det er den swap der blev aftalt 15-07-2008, er LES.dk advokater i ond tro.
FAKTUM. W015785 er ekstra swap fra 16-07-2007, som Jyske Bank efterfølgende W015776 fra 15-07-2008. selv laver.
Når Jyske Bank og Lund Elmer Sandager advokater i retsforhold har fremlagt Bilag 1. som aftalt til et bagvedliggende lån. “Bilag Y.”
Er det tydeligt der er tale om usande oplysninger, da Jyske Bank selv fremlagde bevis herfor ved Bilag E. side 4 og 5.


📌

Uden kundens godkendelse, har startet en rentebytte for et (påstået) lån, noget Jyske Bank gentagne løj var aftalt.

Og løjet at et bagvedliggende lån for swappen var hjemtaget, hvilket Jyske Bank / Lund Elmer Sandager advokater også overfor domstolen løj om, og dermed har forsøgt at vildlede retten.

📌

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning

Svarskrift 10-09-2015.
Philip Baruch skriver i retsforhold.


📌

Jyske Banks handlinger, er beskrevet i brevet. “Vedhæftet” og så på banknyt.

🤪

Jeg beklager at jeg ikke er blevet helt færdig som planlagt 14 august, med at rette og redigere brevet, det skal være i orden når det deles på BANKNYT.

Laver en engelsk oversættelse til pressen, der skal have oplyst hvordan danske banker og store advokatvirksomheder arbejder som Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater arbejder.

Så pressen ud fra beviserne, selv kan vurdere, om de danske myndigheder reelt har valgt at hjælpe Jyske Bank koncernen, ved at lukke deres øjne for Jyske Banks kriminelle forretningsmetoder, og blot vendt deres øjne bort fra et reelt samfunds problem, og sige det er ikke deres bord, eller det må du selv kæmpe med civilretlig.

Hvilket alene i perioden febuar 2016 til september 2019, var en umulighed for kunden og sagsøger at få fremlagt for domstolene.

Bilag og tidslinjen lyver ikke.

⚠️

Brevet her skal ses som en direkte advarsel mod Jyske Bank koncernens måde at drive dansk bank virksomhed på.

Hvad med andre banker ❓ må de udfører Bank virksomhed som Jyske Bank gør det.

⚠️

Når jeg skriver dette her, så er det stadig et vink med en vognstang, til CEO Anders Dam om at gå af.

📌

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #Chri

Den Jyske svindel bankens chef CEO Anders Christian Dam.
Er Danmarks den bedste topchef til medierelationer, men også bedst til bank svindel, siger kunden som Anders Dam nægter at stoppe med at lade bedrage.


📌

Så jo det er en ganske seriøs opfordring, til Anders Dam der flere gange ( i årevis. ) har lovet familie Danmark, at fremover ville Jyske Bank drive en redelig bankvirksomhed.

💰

📌

Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Krav for at drive bank

Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Sagen kunne handle om bestyrelsen i Jyske bank , måske slet ikke bør have ret til at drive en bank,
Selv om det er aktionærerne som ATP der vælger, bestyrelsen, så er der vel nogle regler bestyrelsen skal leve op til, iøvrigt er Bente Overgaard både formand i ATP og har flere poster i Jyske Bank, deriblandt som medlem af bankens bestyrelse.

You as a journalist, who stumbles across this page, Banking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks. Do you want a exclusive true story, about danish banks’ use of fraud, and document false, corruption and bribery, among the largest danish banks as Jyske Bank by CEO Anders Christian Dam Danish law firms as Lundgrens lawyers and Lund Elmer Sandager lawyers. Then you should check this page out.

Bente Overgaard Jyske Bank bestrider mange poster.
Som ATP bestyrelses formand, og Jyske Banks bestyrelse, hvor ATP pension er hoved aktionær..


📌

Jeg Carsten Storbjerg Skaarup har dog nogle bekymringer, for om vi som dansker og kunder eller myndigheder overhovedet stole på Jyske Bank A/S.

For fortæller CEO Anders Dam sandheden, når Anders udtaler sig.

Her eksempelvis.

Den 5. febuar 2016. udtalte Anders Christian Dam til pressen.

📌

Financial help for lawyer search In the case against Danish bank jyske bank for fraud. :-) Indsæt dit bidrag her. Insert your contribution here Reg. 5479 konto nr. 0004563376 IBAN-kontonummer Account DK0854790004563376 ---------------------- The Danish Bank, deceiving the customer with false loans, and by fraud raises the JYSKE BANK interest rates for a loan that does not exist. :-( Jyske Bank refuses dialogue with the customer, while jyske bank just continue with the fraud crime. FRAUD as Jyske Bank's management CEO Anders Dam from the customer is informed about may 25, 2016 ---------------------- In Danish See more at www.banknyt.dk Pictures of the little annex, the evidence of fraud: https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=albums&ref=page_internal&mt_nav=1 ------------------------ Small family struggling against Jyske Bank. Jyske Bank has in the 9 years lied to the family about the fake loans, at the 4.328.000 dkkr. To be able to take 2.5 million dkkr in interest from the customer, for a loan the royal bank By not availablenot, but the bank lying about. Jyske bank refuses dialogue. When jyske bank only wants to answer the of the bank's clients who discovers that jyske bank is doing fraud and false in the court. For jyske bank, it is about the law Must jyske bank low fraud and a fake. It wants the Bank the court the words for. Therefore, seeking the family, the financial support to the attorney. ----------------------- Want ATP pension to support jyske bank with the fraud of customers at jyske bank Talking about COUNTERFEITING, EXPLOITATION, FRAUD, breach of MANDATE. violating all the rules and good practice, to be able to yield, fraud < < to deceive the customer at jyske bank And allows ATP PFA, PENSAM and other shareholders jyske bank in now 9 years Has deceived his customer in jyske bank using fake loans, in order to be able to manipulate the client, who was ill after a stroke The customer who did not die and or should have ATP paid to his wife Is småsur over the management of the jyske bank refuses to answer the customer ------------------------ The Danish bank. Jyske Bank Continue fraud by the customer on the 9'end of the year. Although jyske bank CEO Anders Dam. At least 2 years have had the knowledge that the bank is doing fraud. Jyske Bank raises the interest rates of the loans, which do not exist, but as jyske bank, dishonorable and dishonest continues lying in order to cheat the bank's customers. Jyske Bank refuses to stop the fraud of the bank's customer. :-) :-) Die Dänische bank. Betriebe Der JYSKE Bank Weiter Betrug durch den Kunden auf der 9'Ende des Jahres. Obwohl Betriebe der JYSKE bank-CEO Anders Dam Mindestens 2 Jahre haben die Kenntnis, dass die bank tun Betrug. Betriebe der JYSKE bank erhöht die Zinsen der Kredite, die nicht existieren, sondern als Betriebe der JYSKE bank, unehrenhaft und unehrlich ist, weiter zu Lügen, um zu betrügen die Kunden der bank. Betriebe der JYSKE Bank sich weigert zu stoppen, Betrug von Kunden der bank. :-) :-) את דנית הבנק. Jyske Bank המשך הונאה על ידי הלקוח ב-9'סוף השנה. למרות jyske מנכ " ל הבנק אנדרס הסכר לפחות 2 שנים יש לו את הידע, כי הבנק עושה הונאה. jyske הבנק מעלה את הריבית של הלוואות אשר לא קיימים, אבל כפי jyske bank, מבישה ולא ישר ממשיכה לשקר על מנת לרמות לקוחות הבנק. Jyske הבנק מסרב להפסיק את ההונאה של לקוחות הבנק :-) :-) La banca danese. Jyske Bank Continua frode da parte del cliente il 9'fine dell'anno. Anche se jyske bank CEO Anders Diga Almeno 2 anni di avere avuto conoscenza che la banca sta facendo la frode. jyske bank alza i tassi di interesse dei prestiti che non esistono, ma come jyske bank, disonorevole e disonesti continua distesa per imbrogliare i clienti della banca. Jyske Bank si rifiuta di interrompere la frode dei clienti della banca. :-) :-) デンマークの銀行です。 Jyske銀行 続き 詐欺により、お客様の9'末ます。 がjyske銀行のCEO Andersダム 少なくとも2年間の知識、日本銀行では詐欺です。 jyske銀行の金利の貸出はありませんが、jyske銀行dishonorable、不正の続きの添い寝のためのチ日本銀行のお客様です。 Jyske銀行の拒否を停止する不正の日本銀行のお客様です。 :-) :-) Duński bank. Jyske Bank Dalej oszustwa ze strony klientów na 9'koniec roku. Chociaż dyrektor generalny jyske bank dam Anders Co najmniej 2 lata wiedza o tym, że bank zajmuje się oszustwem. Jyske bank podnosi oprocentowanie, które nie istnieją, ale jak джиске bank jest w porządku i nie fair nadal kłamie, aby oszukiwać klientów banku. Jyske Bank odmawia zaprzestania oszukiwanie klientów banku. :-) :-) Датский банк. Джиске Банк Далее мошенничества со стороны клиентов на 9'конец года. Хотя генеральный директор джиске банк дам Андерс Не менее 2 лет знание о том, что банк занимается мошенничеством. джиске банк поднимает процентные ставки по кредитам, которые не существуют, но как джиске банк, непорядочно и нечестно по-прежнему лжет, чтобы обманывать клиентов банка. Джиске Банк отказывается прекратить обман клиентов банка. :-) :-) El banco danés. Jyske Bank Continuar el fraude por el cliente en la 9'de fin de año. Aunque jyske bank CEO Anders Presa Al menos 2 años han tenido el conocimiento de que el banco está haciendo fraude. jyske bank eleva las tasas de interés de los préstamos que no existen, pero como jyske bank, deshonrosa y deshonesto sigue mintiendo con el fin de engañar a los clientes del banco. Jyske Bank se niega a detener el fraude de los clientes del banco. :-) :-) คนเดนมาร์กธนาคาร. Jyske ธนาคาร ทำต่อไป หลอกลโดยที่ลูกค้าที่ 9'สิ้นปี. ถึงแม้ว่า jyske ธนาคารของซีอีโอแอนเดอร์เด อย่างน้อย 2 ปีแล้วคนก็มีความรู้ที่ธนาคารกำลังทำอะไรเลยฐานต้มตุ๋นหลอกลวง jyske ธนาคารต่างหาที่สนใจการเต้นของเงินกู้นัซึ่งไม่มีตัวตนแต่ jyske ธนาคาร dishonorable และไม่ซื่อสัตย์ต่อไปโกหกเพื่อที่จะโกรธนาคารลูกค้าค่ะ Jyske ธนาคารปฏิเสธที่จะหยุดคนหลอกลของธนาคารลูกค้าค่ะ :-) :-) Danimarka Bankası. Jyske Bank Devam bu yıl 9' Müşteri tarafından dolandırıcılık;end. Ancak jyske bank CEO'SU Anders Dam En az 2 yıl banka dolandırıcılığı yaptığı bilgisi vardı. jyske bank bulunmayan kredilerin faiz oranlarını artırdı, ama jyske bankası olarak, onursuz ve sahtekar banka müşterileri aldatmak için yalan söylemeye devam ediyor. Jyske Bank müşterilerinin dolandırıcılık durdurmak için reddediyor. :-) :-) La banque danoise. Jyske Bank Continuer la fraude par le client sur le 9'à la fin de l'année. Bien que jyske bank chef de la direction Anders Barrage Au moins 2 ans ont eu la connaissance que la banque est en train de faire de la fraude. jyske bank soulève le taux d'intérêt des prêts qui n'existent pas, mais que jyske bank, déshonorante et malhonnête continue de mentir dans le but de tromper les clients de la banque. Jyske Bank refuse de cesser la fraude de la les clients de la banque. :-) :-) Den danske bank. Jyske Bank Fortætter svindel af kunde på 9'ende år. Selv om jyske bank CEO Anders Dam I mindst 2 år har haft viden om at banken laver bedrageri. jyske bank hæver renter af lån der ikke findes, men som jyske bank, uhæderligt og uærligt fortsætter, lyver om for at snyde bankens kunder. Jyske Bank nægter at stoppe svindlen af bankens kunder. :-) :-) Så hvad kan vi gøre, udover at blive røvet af jyske bank med falsk lån. :-) :-) Se mere på www.banknyt.dk Lille familie kæmper mod Jyske Bank. :-) :-) Jyske Bank har i 9 år løjet over for familien om falsk lån, på 4.328.000 dkkr. For at kunne tage 2.5 milioner kroner i rente fra kunden, for et lån jyske bank ved ikke findes, men bevist lyver om. Jyske bank nægter dialog. Da jyske bank kun ønsker at svare de af bankens kunder som opdager at jyske bank laver svig og falsk i retten. For jyske bank handler det om jura Må jyske bank lave svig og falsk. Det ønsker den store Danske Bank rettens ord for. Derfor søger familien øknomisk støtte til advokat. Derfor søger familien øknomisk støtte til advokat. :-) Støtte søges til sag, mod stor Dansk Bank som lave svig mod kunder. Indsæt dit bidrag her. Reg. 5479 konto nr. 0004563376 IBAN-kontonummer DK0854790004563376 swift NYKBDKKK Støtten buges til advokat regninger Hjælp til at stoppe svig i jyske bank mod bankens kunder.

05-02-2016. Jyske bank Anders Dam
Lover at fremover vil jyske bank drive en hæderlig bank forretning
Hedesagen Swapsager Låne sager i Frankrig med flere


📌

Det kunne kalde på et ærligt og oprigtigt svar fra Andres Dam og et løfte om fremtidig hæderlig bankvirksomhed, alternativt kan kommunen vælge en anden bank.

Delt er på siden med henvisning til en artikel fra BT. Kunne ikke lige finde den originale artikel på BT, som også er delt her.

www.tvnu.dk

Og her i Midtjyllands avis.

https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/20008ce4-48c9-4599-b97f-c7c2db309605/

🤨

Igen i 2019 udtaler CEO Anders Dam at Jyske Bank ville drive en redelig Bank virksomhed.

(Som det da også står i bankens vedtægter, men virkeligheden er dog en ganske  anden.)

⁉️

Fra linket nedenfor.

Politikker

Ansvarlig rådgivning

Jyske Bank-koncernen ønsker at drive en ansvarlig bankvirksomhed med høje etiske standarder. Vores 

værdisæt hviler på åbenhed og hæderlighed.

Vi opdaterer løbende vores politik for antikorruption og

bestikkelse.

Danmark er blandt de mindst korrupte lande.

På trods heraf betalte Jyske Bank selv  i 2018. selv en million stor return kommission 🎁 “Bestikkelse.” til Lundgrens advokater, for at disse Lundgrens advokater, ikke måtte fremlægge klientens svig og falsk anbringer mod Jyske Bank A/S koncernen.

Et samarbejde Lundgrens advokater ikke ville oplyse til den klient, der har ansat Lundgrens advokater til at fremlægge deres svig sag mod Jyske Bank.

🤝

💵💴💶💷

🤝

Bestikkelse.

En påstand der er understøttet af Lundgrens handlinger, og som står i det vedhæftede PDF dokument, indsætter dybe links til nævnte bilag.

Det bliver meget tydeligere i tidslinje bogen, her blive det enda meget tydelig, at Jyske Bank bevidst og uhæderligt har handlet i ond tro.

🤝🎁

Også at det er formentlig er Jyske Bank der har fået Rødstenen advokater til ikke at fremlægge nogle af klientens svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S koncernen.

📝

Faktum er

Carsten Storbjerg Skaarup forsøgte i perioden febuar 2016 til december 2017. først at få Rødstenen advokater til at fremlægge, at Storbjerg Erhverv ikke har indgået nogle aftaler med Jyske Bank koncernen den 16-07-2008. Omkring en ny rentebytte på 4.328.000.

Til et lån som ikke findes.

📌

Nedenunder er den swap af 15-07-2008 der lukkes 30-12-2008.

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag E. s.4. swappen W015776. Som blev aftalt 15-07-2008.
Kun såfremt det bagvedliggende, lån der var tilbudt ved Bilag Y. Blev hjemtaget.

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag 28. Side 2. Swappen W015776. Lukkes 30-12-2008.
I breve til Lundgrens advokater er det dog nævnet som Bilag 29. Perioden 28-12-2018. frem til 27-08-2019. da Lundgrens Dan Terkildsen skjulte dette ikke var var fremlagt domstolen.

📌

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag O. 31-12-2008. En årsopgørelse hvor Jyske Bank har fjernet 2 aftale dokumenter.
1. Bilag E. Hvoraf Philip Baruch selv har fremlagt side. 4 og 5. Fra swappen W015776. den 15-07-2008.
2. Derudover er Bilag 28. s.2. der lukker Swappen W015776. den 30-12-2008. også blevet fjernet.
Hvorfor Jyske Bank har lavet Dokumentfalsk, og fremlagt et falsk dokument 10-09-2015 for at skuffe i retsforhold.


📌📌

I øvrigt for tilbuddet Bilag Y.

You must be warned Against the Danish law firm Lundgren's lawyers through their partner Dan Terkildsen and several employees / lawyers have countered their client, and directly against instructions, have chosen to withhold the client's false allegations before the court, at the same time Lundgren's lawyers have taken work for the defendant Danish bank, against which the client asked Lundgren to file a fraud case. / Lundgrens er ikke så dygtige, men vil du absolut bruge Lundgrens så find en advokat her. PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKAT DIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42

Bilag 240. side 5-25. – Bilag Y. side 2.


📌

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag 29.A. 19-02-2010.
Nicolai Hansen Jyske Bank skriver uhæderligt og ved Ond Tro at kunden har hjemtaget lån 4.328.000 kr. efter tilbuddet Bilag Y.
Og
At dette lån er blevet swappet med Jyske Bank, ved en rentesikring på 4.328.000 kr.
Er omtalte i breve som Bilag 30.
Perioden 28-12-2018. til 27-08-2019. da Lundgrens skjulte at klientens anbringer og beviser bilag 28-101. ikke var fremlagt domstolen.
Hvilket du kan læse mere om i klagen 05-06-2020. Sag 2020-1932. over Lundgrens advokater og Partner Dan Terkildsen.
Under hovedforhandlingen skal både Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen under Ed skulle forklare om de vidste at kunden aldrig har lånt det påståede underlæggende lån, ej heller omlagt dette og heller ikke har lavet eller underskrevet en rentebytte den 16-07-2008. Bilag 1.
.
Det kan du læse mere om i klagen 05-06-2020. Sag 2020-1932. over Lundgrens advokater og Partner Dan Terkildsen.
En klage der i høj grad handler om danskernes retssikkerhed.
FAKTUM ER:
Når du vælger en dansk advokat, kan du ikke forvente advokaten ønsker at hjælpe dig.
En retssikkerhed advokat nævnet 30-06-2021. direkte er medvirkende til at undergrave, ved deres kendelse i klagen 2020-1932.


📌

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag D. 09-01-2012.
Casper Dam Olsen Jyske Bank skriver uhæderligt og ved Ond Tro at kunden har “ændret” omlagt det bagvedliggende lån for swappen.
Under hovedforhandlingen skal både Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen under Ed skulle forklare om de vidste at kunden aldrig har lånt det påståede underlæggende lån, ej heller omlagt dette og heller ikke har lavet eller underskrevet en rentebytte den 16-07-2008. Bilag 1.
.
Det kan du læse mere om i klagen 05-06-2020. Sag 2020-1932. over Lundgrens advokater og Partner Dan Terkildsen.
En klage der i høj grad handler om danskernes retssikkerhed.
FAKTUM ER:
Når du vælger en dansk advokat, kan du ikke forvente advokaten ønsker at hjælpe dig.
En retssikkerhed advokat nævnet 30-06-2021. direkte er medvirkende til at undergrave, ved deres kendelse i klagen 2020-1932.


📌

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag 30. først den 18-10-2016.
Lykkes det efter at have stævnet Nykredit, at få deres advokat Mette Egholm Nielsen, til at indrømme kunden aldrig har hjemtaget noget lån på 4.328.000 kr. I Nykredit.
Og derfor kan dette heller ikke være omlagt eller ændret.
Og da slet ikke efter at Nykredit 06-05-2009. har meddelt Jyske Bank, at tilbuddet og pantebrevet “en henvisning til Bilag Y. & Bilag AC.” er bortfaldet.
.
Jyske Banks ansatte som Nicolai Hansen. Casper Dam Olsen. Jeanett Kofoed-Hansen. Anette Kirkeby og Søren Woergaard har alle været i ond tro.
Som ved Bilag 65. 04-11-2011. at kræve tvangssalg af byggegrund, og afkræve at kunden skal sælge sin private bolig.
For derefter at sende kunden til afvikling ved den grønne slagter.
Her skriver Birgith Bush Thuesen ved Bilag 74.A 18-06-2013. for at sikre Jyske Banks interesser, Jyske Banks krav i forbindelse med afvikling af kunden, er 2. salgs fuldmagter.


📌

Hvilket Jyske Bank ved svig har taget 2.500.000 kr. for ses i vedhæftede PDF dokument.

Da tabet på Swap W015785. nu kan opgøres.

💰

Efter Rødstenen advokater kæmper Storbjerg Erhverv i den efterfølgende periode febuar 2018 til september 2019. med Lundgrens advokater, for at få disse advokater til at fremlægge at Jyske Banks swap aftale fra 16-07-2008. Ikke er aftalt med kunden.

🏦🤝⚖️

Lundgrens advokater der skulle fremlægge at Swappen ikke var aftalt og dermed falsk, har dog lavet en anden plan, om Dan Terkildsen selv har fundet på det, eller Philip Baruch er hjernen sammen Anders Christian Dam, kan ingen vide undtagen dem der står bag.

Men

Se her link til klagens Bilag 62. og klagens Bilag 63. Som er fra 28-12-2018, disse bilag  fik Lundgrens advokater til at forsvinde.

http://banknyt.dk/klage-over-lundgrens-advokater-for-overtraedelse-af-god-advokatskik-du-kan-laese-de-159-sider-her-med-skrive-og-stavefejl/

Det lykkedes at 02-09-2019 få disse påstande fra 28-12-2018. Bilag 100. Og Bilag 101. Gen fremlagt i et nyt bilag 164.

Som her i mailen deles Bilag 164.

Dato 02-09-2019.

📌

To the press. You as a journalist, who stumbles across this page, Banking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks. Anders Dam, Jyske Bank --- Anders Dam topchef i Jyske Bank. Når kunde offentligt deler oplysninger, så som at Anders Dan personligt, og mindst maj 2016. har stået bag Jyske banks fortsatte bedrageri. Efter som Anders Christian Dam vidst at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat Jyske Banks kunde for et voldsomt bedrageri, samt at Jyske bank har lavet dokumentfalsk, for at kunden ikke måtte opdage det. Anders Dam kunne i maj 2016 have fortalt, at kunden ikke har lånt 4.328.000 kr. som Jyske Bank har påstået, hvilket Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har fremlagt for ankenvænet i 2013 og igen overfor retten i 2015, og igen i 2016. Lyver Philip Baruch overfor domstolen, med hensigt at ville skuffe i retsforhold. Da kunden maj 2016 bad CEO Anders Dam at bevise kunden har lånt de 4.328.000 kr. og den 16-07-2008 har aftalt at lave en rente swap med Jyske Bank til dette lån, som Philip Baruch fremlægger for domstolen 10 september 2015. hvor han for Jyske Bank skriver at det var magtpåliggende for kunden. Så var Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager i Ond Tro, da dels vidste at kunden har haft en hjerneblødning, og ikke kunne huske så godt, og at Jyske Bank advokater udmærkede vidste dels at kunden aldrig har lånt det påstået underliggende lån for en swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank ved også at ved Lund Elmer Sandager lyver overfor domstolen ved at skrive at dette underliggende lån skulle være omlagt, efter 16-07-2008. Og så lyver Jyske Banks Lund Elmer advokater også om at swappen W015785. af 16-07-2008. er den banken har indgået med kunden dagen tidligre, hvor der er også en anden swap. Jyske Bank er i ond tro da banken for domstolen påstår at kunden har aftalt denne swap W15785. den 16-07-2008. efter som banken skjuler for kundenog skjuler for domstolen, at banken har forsøgt at få kunden underskrift 16-07-2008. og 24-07-2008 og så igen 30-07-2008 på denne swap W015785, og NEJ DEN ER IKKE UNDERSKREVET, hvilket Jyske Bank ved, men ved ond tro lyver bankens advokater og ansatte at swappen er indgået og lånet til swappen er hjemtaget. Eftersom Jyske Bank i flere år uhæderligt har taget renter af et lån Jyske Bank løj om var hjemtaget, men som kunden oktober 2016. bliver bekraftet i aldrig har eksisteret. viser der sig en meget kedelig side af Jyske Bank. Kunde har siden 2008 været udsat for organiseret svindel, hvilket mange medarbejder i Jyske bank har stået bag, og siden 2016 har Jyske Banks bestyrelse sammen i forening dækket over svindlen. Senest foråret 2018 bestikker Jyske Bank Lundgrens advokater, som kunden bad fremlægge sine beviser og påstande mod Jyske Bank. Anders Dam topchef i Jyske Bank. DU ANDERS DAM STÅR BAG MILLION SVINDEL MOD KUNDE. 12-12-2020. STIL NU DIT MANDAT FRIT, OG SKAM DIG Top manager of Jyske bank Anders Christian Dam has since May 2016. been behind Jyske bank’s continued fraud against the bank’s customer. Anders Dam Click here and focus on this post, it is about you and that Jyske Bank in bad faith commits forgery and fraud. Which Lundgren’s lawyers were hired to present, but you or others from Jyske Bank bribed Lundgren’s to oppose the client’s pleas were presented to the court. Anders Dam. NOW RETURN AND MAKE YOUR SHAREHOLDERS IN JYSKE BANK A GREAT SERVICE. And if there’s something you and your accomplices can’t understand. Then you have my number Anders and you can just call. But at least do yourself and your shareholders a favor and read my post of 12-07-2021. And then answer if I have been wrong, if you dare.

Bilag 164. s.1-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

To the press. You as a journalist, who stumbles across this page, Banking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks. Anders Dam, Jyske Bank --- Anders Dam topchef i Jyske Bank. Når kunde offentligt deler oplysninger, så som at Anders Dan personligt, og mindst maj 2016. har stået bag Jyske banks fortsatte bedrageri. Efter som Anders Christian Dam vidst at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat Jyske Banks kunde for et voldsomt bedrageri, samt at Jyske bank har lavet dokumentfalsk, for at kunden ikke måtte opdage det. Anders Dam kunne i maj 2016 have fortalt, at kunden ikke har lånt 4.328.000 kr. som Jyske Bank har påstået, hvilket Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har fremlagt for ankenvænet i 2013 og igen overfor retten i 2015, og igen i 2016. Lyver Philip Baruch overfor domstolen, med hensigt at ville skuffe i retsforhold. Da kunden maj 2016 bad CEO Anders Dam at bevise kunden har lånt de 4.328.000 kr. og den 16-07-2008 har aftalt at lave en rente swap med Jyske Bank til dette lån, som Philip Baruch fremlægger for domstolen 10 september 2015. hvor han for Jyske Bank skriver at det var magtpåliggende for kunden. Så var Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager i Ond Tro, da dels vidste at kunden har haft en hjerneblødning, og ikke kunne huske så godt, og at Jyske Bank advokater udmærkede vidste dels at kunden aldrig har lånt det påstået underliggende lån for en swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank ved også at ved Lund Elmer Sandager lyver overfor domstolen ved at skrive at dette underliggende lån skulle være omlagt, efter 16-07-2008. Og så lyver Jyske Banks Lund Elmer advokater også om at swappen W015785. af 16-07-2008. er den banken har indgået med kunden dagen tidligre, hvor der er også en anden swap. Jyske Bank er i ond tro da banken for domstolen påstår at kunden har aftalt denne swap W15785. den 16-07-2008. efter som banken skjuler for kundenog skjuler for domstolen, at banken har forsøgt at få kunden underskrift 16-07-2008. og 24-07-2008 og så igen 30-07-2008 på denne swap W015785, og NEJ DEN ER IKKE UNDERSKREVET, hvilket Jyske Bank ved, men ved ond tro lyver bankens advokater og ansatte at swappen er indgået og lånet til swappen er hjemtaget. Eftersom Jyske Bank i flere år uhæderligt har taget renter af et lån Jyske Bank løj om var hjemtaget, men som kunden oktober 2016. bliver bekraftet i aldrig har eksisteret. viser der sig en meget kedelig side af Jyske Bank. Kunde har siden 2008 været udsat for organiseret svindel, hvilket mange medarbejder i Jyske bank har stået bag, og siden 2016 har Jyske Banks bestyrelse sammen i forening dækket over svindlen. Senest foråret 2018 bestikker Jyske Bank Lundgrens advokater, som kunden bad fremlægge sine beviser og påstande mod Jyske Bank. Anders Dam topchef i Jyske Bank. DU ANDERS DAM STÅR BAG MILLION SVINDEL MOD KUNDE. 12-12-2020. STIL NU DIT MANDAT FRIT, OG SKAM DIG Top manager of Jyske bank Anders Christian Dam has since May 2016. been behind Jyske bank’s continued fraud against the bank’s customer. Anders Dam Click here and focus on this post, it is about you and that Jyske Bank in bad faith commits forgery and fraud. Which Lundgren’s lawyers were hired to present, but you or others from Jyske Bank bribed Lundgren’s to oppose the client’s pleas were presented to the court. Anders Dam. NOW RETURN AND MAKE YOUR SHAREHOLDERS IN JYSKE BANK A GREAT SERVICE. And if there’s something you and your accomplices can’t understand. Then you have my number Anders and you can just call. But at least do yourself and your shareholders a favor and read my post of 12-07-2021. And then answer if I have been wrong, if you dare.

Bilag 164. s.2-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

To the press. You as a journalist, who stumbles across this page, Banking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks. Anders Dam, Jyske Bank --- Anders Dam topchef i Jyske Bank. Når kunde offentligt deler oplysninger, så som at Anders Dan personligt, og mindst maj 2016. har stået bag Jyske banks fortsatte bedrageri. Efter som Anders Christian Dam vidst at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat Jyske Banks kunde for et voldsomt bedrageri, samt at Jyske bank har lavet dokumentfalsk, for at kunden ikke måtte opdage det. Anders Dam kunne i maj 2016 have fortalt, at kunden ikke har lånt 4.328.000 kr. som Jyske Bank har påstået, hvilket Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har fremlagt for ankenvænet i 2013 og igen overfor retten i 2015, og igen i 2016. Lyver Philip Baruch overfor domstolen, med hensigt at ville skuffe i retsforhold. Da kunden maj 2016 bad CEO Anders Dam at bevise kunden har lånt de 4.328.000 kr. og den 16-07-2008 har aftalt at lave en rente swap med Jyske Bank til dette lån, som Philip Baruch fremlægger for domstolen 10 september 2015. hvor han for Jyske Bank skriver at det var magtpåliggende for kunden. Så var Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager i Ond Tro, da dels vidste at kunden har haft en hjerneblødning, og ikke kunne huske så godt, og at Jyske Bank advokater udmærkede vidste dels at kunden aldrig har lånt det påstået underliggende lån for en swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank ved også at ved Lund Elmer Sandager lyver overfor domstolen ved at skrive at dette underliggende lån skulle være omlagt, efter 16-07-2008. Og så lyver Jyske Banks Lund Elmer advokater også om at swappen W015785. af 16-07-2008. er den banken har indgået med kunden dagen tidligre, hvor der er også en anden swap. Jyske Bank er i ond tro da banken for domstolen påstår at kunden har aftalt denne swap W15785. den 16-07-2008. efter som banken skjuler for kundenog skjuler for domstolen, at banken har forsøgt at få kunden underskrift 16-07-2008. og 24-07-2008 og så igen 30-07-2008 på denne swap W015785, og NEJ DEN ER IKKE UNDERSKREVET, hvilket Jyske Bank ved, men ved ond tro lyver bankens advokater og ansatte at swappen er indgået og lånet til swappen er hjemtaget. Eftersom Jyske Bank i flere år uhæderligt har taget renter af et lån Jyske Bank løj om var hjemtaget, men som kunden oktober 2016. bliver bekraftet i aldrig har eksisteret. viser der sig en meget kedelig side af Jyske Bank. Kunde har siden 2008 været udsat for organiseret svindel, hvilket mange medarbejder i Jyske bank har stået bag, og siden 2016 har Jyske Banks bestyrelse sammen i forening dækket over svindlen. Senest foråret 2018 bestikker Jyske Bank Lundgrens advokater, som kunden bad fremlægge sine beviser og påstande mod Jyske Bank. Anders Dam topchef i Jyske Bank. DU ANDERS DAM STÅR BAG MILLION SVINDEL MOD KUNDE. 12-12-2020. STIL NU DIT MANDAT FRIT, OG SKAM DIG Top manager of Jyske bank Anders Christian Dam has since May 2016. been behind Jyske bank’s continued fraud against the bank’s customer. Anders Dam Click here and focus on this post, it is about you and that Jyske Bank in bad faith commits forgery and fraud. Which Lundgren’s lawyers were hired to present, but you or others from Jyske Bank bribed Lundgren’s to oppose the client’s pleas were presented to the court. Anders Dam. NOW RETURN AND MAKE YOUR SHAREHOLDERS IN JYSKE BANK A GREAT SERVICE. And if there’s something you and your accomplices can’t understand. Then you have my number Anders and you can just call. But at least do yourself and your shareholders a favor and read my post of 12-07-2021. And then answer if I have been wrong, if you dare.

Bilag 164. s.3-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

To the press. You as a journalist, who stumbles across this page, Banking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks. Anders Dam, Jyske Bank --- Anders Dam topchef i Jyske Bank. Når kunde offentligt deler oplysninger, så som at Anders Dan personligt, og mindst maj 2016. har stået bag Jyske banks fortsatte bedrageri. Efter som Anders Christian Dam vidst at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat Jyske Banks kunde for et voldsomt bedrageri, samt at Jyske bank har lavet dokumentfalsk, for at kunden ikke måtte opdage det. Anders Dam kunne i maj 2016 have fortalt, at kunden ikke har lånt 4.328.000 kr. som Jyske Bank har påstået, hvilket Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har fremlagt for ankenvænet i 2013 og igen overfor retten i 2015, og igen i 2016. Lyver Philip Baruch overfor domstolen, med hensigt at ville skuffe i retsforhold. Da kunden maj 2016 bad CEO Anders Dam at bevise kunden har lånt de 4.328.000 kr. og den 16-07-2008 har aftalt at lave en rente swap med Jyske Bank til dette lån, som Philip Baruch fremlægger for domstolen 10 september 2015. hvor han for Jyske Bank skriver at det var magtpåliggende for kunden. Så var Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager i Ond Tro, da dels vidste at kunden har haft en hjerneblødning, og ikke kunne huske så godt, og at Jyske Bank advokater udmærkede vidste dels at kunden aldrig har lånt det påstået underliggende lån for en swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank ved også at ved Lund Elmer Sandager lyver overfor domstolen ved at skrive at dette underliggende lån skulle være omlagt, efter 16-07-2008. Og så lyver Jyske Banks Lund Elmer advokater også om at swappen W015785. af 16-07-2008. er den banken har indgået med kunden dagen tidligre, hvor der er også en anden swap. Jyske Bank er i ond tro da banken for domstolen påstår at kunden har aftalt denne swap W15785. den 16-07-2008. efter som banken skjuler for kundenog skjuler for domstolen, at banken har forsøgt at få kunden underskrift 16-07-2008. og 24-07-2008 og så igen 30-07-2008 på denne swap W015785, og NEJ DEN ER IKKE UNDERSKREVET, hvilket Jyske Bank ved, men ved ond tro lyver bankens advokater og ansatte at swappen er indgået og lånet til swappen er hjemtaget. Eftersom Jyske Bank i flere år uhæderligt har taget renter af et lån Jyske Bank løj om var hjemtaget, men som kunden oktober 2016. bliver bekraftet i aldrig har eksisteret. viser der sig en meget kedelig side af Jyske Bank. Kunde har siden 2008 været udsat for organiseret svindel, hvilket mange medarbejder i Jyske bank har stået bag, og siden 2016 har Jyske Banks bestyrelse sammen i forening dækket over svindlen. Senest foråret 2018 bestikker Jyske Bank Lundgrens advokater, som kunden bad fremlægge sine beviser og påstande mod Jyske Bank. Anders Dam topchef i Jyske Bank. DU ANDERS DAM STÅR BAG MILLION SVINDEL MOD KUNDE. 12-12-2020. STIL NU DIT MANDAT FRIT, OG SKAM DIG Top manager of Jyske bank Anders Christian Dam has since May 2016. been behind Jyske bank’s continued fraud against the bank’s customer. Anders Dam Click here and focus on this post, it is about you and that Jyske Bank in bad faith commits forgery and fraud. Which Lundgren’s lawyers were hired to present, but you or others from Jyske Bank bribed Lundgren’s to oppose the client’s pleas were presented to the court. Anders Dam. NOW RETURN AND MAKE YOUR SHAREHOLDERS IN JYSKE BANK A GREAT SERVICE. And if there’s something you and your accomplices can’t understand. Then you have my number Anders and you can just call. But at least do yourself and your shareholders a favor and read my post of 12-07-2021. And then answer if I have been wrong, if you dare.

Bilag 164. s.4-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

To the press. You as a journalist, who stumbles across this page, Banking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks. Anders Dam, Jyske Bank --- Anders Dam topchef i Jyske Bank. Når kunde offentligt deler oplysninger, så som at Anders Dan personligt, og mindst maj 2016. har stået bag Jyske banks fortsatte bedrageri. Efter som Anders Christian Dam vidst at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat Jyske Banks kunde for et voldsomt bedrageri, samt at Jyske bank har lavet dokumentfalsk, for at kunden ikke måtte opdage det. Anders Dam kunne i maj 2016 have fortalt, at kunden ikke har lånt 4.328.000 kr. som Jyske Bank har påstået, hvilket Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har fremlagt for ankenvænet i 2013 og igen overfor retten i 2015, og igen i 2016. Lyver Philip Baruch overfor domstolen, med hensigt at ville skuffe i retsforhold. Da kunden maj 2016 bad CEO Anders Dam at bevise kunden har lånt de 4.328.000 kr. og den 16-07-2008 har aftalt at lave en rente swap med Jyske Bank til dette lån, som Philip Baruch fremlægger for domstolen 10 september 2015. hvor han for Jyske Bank skriver at det var magtpåliggende for kunden. Så var Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager i Ond Tro, da dels vidste at kunden har haft en hjerneblødning, og ikke kunne huske så godt, og at Jyske Bank advokater udmærkede vidste dels at kunden aldrig har lånt det påstået underliggende lån for en swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank ved også at ved Lund Elmer Sandager lyver overfor domstolen ved at skrive at dette underliggende lån skulle være omlagt, efter 16-07-2008. Og så lyver Jyske Banks Lund Elmer advokater også om at swappen W015785. af 16-07-2008. er den banken har indgået med kunden dagen tidligre, hvor der er også en anden swap. Jyske Bank er i ond tro da banken for domstolen påstår at kunden har aftalt denne swap W15785. den 16-07-2008. efter som banken skjuler for kundenog skjuler for domstolen, at banken har forsøgt at få kunden underskrift 16-07-2008. og 24-07-2008 og så igen 30-07-2008 på denne swap W015785, og NEJ DEN ER IKKE UNDERSKREVET, hvilket Jyske Bank ved, men ved ond tro lyver bankens advokater og ansatte at swappen er indgået og lånet til swappen er hjemtaget. Eftersom Jyske Bank i flere år uhæderligt har taget renter af et lån Jyske Bank løj om var hjemtaget, men som kunden oktober 2016. bliver bekraftet i aldrig har eksisteret. viser der sig en meget kedelig side af Jyske Bank. Kunde har siden 2008 været udsat for organiseret svindel, hvilket mange medarbejder i Jyske bank har stået bag, og siden 2016 har Jyske Banks bestyrelse sammen i forening dækket over svindlen. Senest foråret 2018 bestikker Jyske Bank Lundgrens advokater, som kunden bad fremlægge sine beviser og påstande mod Jyske Bank. Anders Dam topchef i Jyske Bank. DU ANDERS DAM STÅR BAG MILLION SVINDEL MOD KUNDE. 12-12-2020. STIL NU DIT MANDAT FRIT, OG SKAM DIG Top manager of Jyske bank Anders Christian Dam has since May 2016. been behind Jyske bank’s continued fraud against the bank’s customer. Anders Dam Click here and focus on this post, it is about you and that Jyske Bank in bad faith commits forgery and fraud. Which Lundgren’s lawyers were hired to present, but you or others from Jyske Bank bribed Lundgren’s to oppose the client’s pleas were presented to the court. Anders Dam. NOW RETURN AND MAKE YOUR SHAREHOLDERS IN JYSKE BANK A GREAT SERVICE. And if there’s something you and your accomplices can’t understand. Then you have my number Anders and you can just call. But at least do yourself and your shareholders a favor and read my post of 12-07-2021. And then answer if I have been wrong, if you dare.

Bilag 164. s.5-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

To the press. You as a journalist, who stumbles across this page, Banking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks. Anders Dam, Jyske Bank --- Anders Dam topchef i Jyske Bank. Når kunde offentligt deler oplysninger, så som at Anders Dan personligt, og mindst maj 2016. har stået bag Jyske banks fortsatte bedrageri. Efter som Anders Christian Dam vidst at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat Jyske Banks kunde for et voldsomt bedrageri, samt at Jyske bank har lavet dokumentfalsk, for at kunden ikke måtte opdage det. Anders Dam kunne i maj 2016 have fortalt, at kunden ikke har lånt 4.328.000 kr. som Jyske Bank har påstået, hvilket Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har fremlagt for ankenvænet i 2013 og igen overfor retten i 2015, og igen i 2016. Lyver Philip Baruch overfor domstolen, med hensigt at ville skuffe i retsforhold. Da kunden maj 2016 bad CEO Anders Dam at bevise kunden har lånt de 4.328.000 kr. og den 16-07-2008 har aftalt at lave en rente swap med Jyske Bank til dette lån, som Philip Baruch fremlægger for domstolen 10 september 2015. hvor han for Jyske Bank skriver at det var magtpåliggende for kunden. Så var Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager i Ond Tro, da dels vidste at kunden har haft en hjerneblødning, og ikke kunne huske så godt, og at Jyske Bank advokater udmærkede vidste dels at kunden aldrig har lånt det påstået underliggende lån for en swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank ved også at ved Lund Elmer Sandager lyver overfor domstolen ved at skrive at dette underliggende lån skulle være omlagt, efter 16-07-2008. Og så lyver Jyske Banks Lund Elmer advokater også om at swappen W015785. af 16-07-2008. er den banken har indgået med kunden dagen tidligre, hvor der er også en anden swap. Jyske Bank er i ond tro da banken for domstolen påstår at kunden har aftalt denne swap W15785. den 16-07-2008. efter som banken skjuler for kundenog skjuler for domstolen, at banken har forsøgt at få kunden underskrift 16-07-2008. og 24-07-2008 og så igen 30-07-2008 på denne swap W015785, og NEJ DEN ER IKKE UNDERSKREVET, hvilket Jyske Bank ved, men ved ond tro lyver bankens advokater og ansatte at swappen er indgået og lånet til swappen er hjemtaget. Eftersom Jyske Bank i flere år uhæderligt har taget renter af et lån Jyske Bank løj om var hjemtaget, men som kunden oktober 2016. bliver bekraftet i aldrig har eksisteret. viser der sig en meget kedelig side af Jyske Bank. Kunde har siden 2008 været udsat for organiseret svindel, hvilket mange medarbejder i Jyske bank har stået bag, og siden 2016 har Jyske Banks bestyrelse sammen i forening dækket over svindlen. Senest foråret 2018 bestikker Jyske Bank Lundgrens advokater, som kunden bad fremlægge sine beviser og påstande mod Jyske Bank. Anders Dam topchef i Jyske Bank. DU ANDERS DAM STÅR BAG MILLION SVINDEL MOD KUNDE. 12-12-2020. STIL NU DIT MANDAT FRIT, OG SKAM DIG Top manager of Jyske bank Anders Christian Dam has since May 2016. been behind Jyske bank’s continued fraud against the bank’s customer. Anders Dam Click here and focus on this post, it is about you and that Jyske Bank in bad faith commits forgery and fraud. Which Lundgren’s lawyers were hired to present, but you or others from Jyske Bank bribed Lundgren’s to oppose the client’s pleas were presented to the court. Anders Dam. NOW RETURN AND MAKE YOUR SHAREHOLDERS IN JYSKE BANK A GREAT SERVICE. And if there’s something you and your accomplices can’t understand. Then you have my number Anders and you can just call. But at least do yourself and your shareholders a favor and read my post of 12-07-2021. And then answer if I have been wrong, if you dare.

Bilag 164. s.6-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.


📌

Der er en erstatning for de oprindelig af klientens fremlagt bilag 100 (Klagens Bilag 62.). og bilag 101. (Klagens Bilag 63.).

Her fra klagens samlede bilag.

Banknyt 05-06-2020. Alle klage bilag over Lundgrens advokater.

🔍🔎

Deler billeder af Bilag 164. Og Processkrift 2. Der begge er fra samme dag 2. September 2019. Og fremlagt samtidig.

📌

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag Processkrift 2. 02-09-2019. Side 2.
Bemærk at Lundgrens advokater, ved Dan Terkildsens ordrer, skriver i et rets dokument, at klienten den 16-07-2008 har indgået swappen W015785. Bilag 1. med Jyske Bank.
Og samtidig i Bilag 164. Har Lundgrens advokater efter en lang kamp, fået fremlagt klientens anbringer.
Herunder at Bilag 1. Ikke er blevet aftalt, eller godkendt, og at det er falsk.
Lundgrens advokater der er blevet bestukket af Jyske Bank koncernen til at ændre klientens påstande, er klart bevidst om at denne handling sker for at skuffe i retsforhold.
Klientens påstande i Bilag 164. Vil ikke blive taget til følge, efter som sagsøger og kundens anbringer ikke er blevet fremlagt i et Processkrift, derfor ville Lund Elmer Sandager advokater kunne kræve, at retten skulle se bort fra Bilag 164.
Alle Lundgrens handlinger har advokat nævnet afgjort ikke er en overtrædelse af god advokat skik, da det er advokaten og ikke klienten som bestemmer hvad de må påstå.


📌

Husk at Lundgrens advokater ikke ville udlevere en kopi af Processkrift 2, af 2/9-2019. derfor opdagede Carsten først 3/10-2019. At Lundgrens advokater har fremlagt noget andet end hvad klienten kontinuerligt har påstået som der også står i Bilag 164.

💰🤝🏦

Hvordan kan Lundgrens advokater få sig selv til at skrive noget andet, i Processkrift 2, end hvad Klienten skriver i sin forklaring ? Spørg Lundgrens advokater og deres partnere som alle er informert om dette her lille problem for retssikkerheden.

⚖️

Spørg også gerne rundt om i Jyske Bank om de har noget at gøre med at Lundgrens advokater har modarbejdet klientens retssikkerhed, ved at ændre klientens påstande.

Eller om Jyske Bank vil påstå at Lundgrens advokater har arbejdet alene imod klienten.

🔍

Men

Prøv nu at holde det bilag 164. (Som i Kristian Ambjørn Buus Nielsen vil have fjernet) op mod hvad der står i Processkrift 2. Fra samme dag.

Og så overveje om Jyske Banks ansættelse af Lundgrens advokater har en stor sandsynlighed for.

At Jyske Bank koncernen der har ansat Lundgrens.

Reelt var betaling til Lundgrens advokater, ved returkommission for at Lundgrens skulle skrive at kunden har indgået en swap aftale med Jyske Bank 16-07-2008.

📌

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag 1. Swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank har selv lavet denne Swap.
At. Lund Elmer Sandager advokater 10-09-2015, fremlægge det er den swap der blev aftalt 15-07-2008, er LES.dk advokater i ond tro.
FAKTUM. W015785 er ekstra swap fra 16-07-2007, som Jyske Bank efterfølgende W015776 fra 15-07-2008. selv laver.
Når Jyske Bank og Lund Elmer Sandager advokater i retsforhold har fremlagt Bilag 1. som aftalt til et bagvedliggende lån. “Bilag Y.”
Er det tydeligt der er tale om usande oplysninger, da Jyske Bank selv fremlagde bevis herfor ved Bilag E. side 4 og 5.


📌

På trods af at Jyske Bank forsøger at få kunden til at indgå swappen W015785.

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Appendix 1. Page 1/5. SWAP W015785
The main claim is that it was made by Jyske Bank itself 16-07-2008 by Jyske bank without agreement, and is therefore FALSE.

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Appendix 1. Page 2/5. SWAP W015785
The main claim is that it was made by Jyske Bank itself 16-07-2008 by Jyske bank without agreement, and is therefore FALSE.

📌

Den 16/7 og 24/7 og så igen den 30/7-2008.

📌

24-07-2008. SWAP W015785. Da det er magtpålæggende for Jyske Bank at jeg underskriver en rente swap med Jyske Bank. rykker banken igen 30-07-2008. for en underskrift på W015785. hvis jeg ville låne 4.328.000 kr. Som Nykredit har tilbudt.

24-07-2008.
Jyske Bank vil igen have at kunden underskriver at have ønske om at indgå en swap aftale med Jyske Bank A/S på 4.328.000 dkk.
.
For hvis kunden ønsker at hjemtage låne tilbudet på 4.328.000 dkk. i Nykredit der er gældende frem til 20-11-2008.

30-07-2008. SWAP W015785. Da det er magtpålæggende for Jyske Bank at jeg underskriver en rente swap med Jyske Bank. rykker banken igen 30-07-2008. for en underskrift på W015785. hvis jeg ville låne 4.328.000 kr. Som Nykredit har tilbudt.

30-07-2008.
Jyske Bank vil igen have at kunden underskriver at have ønske om at indgå en swap aftale med Jyske Bank A/S på 4.328.000 dkk.
.
For hvis kunden ønsker at hjemtage låne tilbudet på 4.328.000 dkk. i Nykredit der er gældende frem til 20-11-2008.

📌

Deler forsiden fra disse datoer her igen.

Til et lån der ikke findes, som kunden 19 maj 2016 bad ledelsen og Anders Dam og Lund Elmer Sandager dokumenter, hvilket banken ikke ville, men blot fastholder overfor kundens advokat at kunden har lavet en swap den 16/7-2008

🙊

Lundgrens advokater der ikke ville oplyse klienten noget om Lundgrens million aftale med Jyske Bank koncernen, var sjovt nok også de samme Lundgrens advokater der 02-09-2019. fremlagde at klienten / Jyske Banks kunde har indgået en swap aftale med Jyske Bank koncernen den 16-07-2008.

🧐😤

Bemærk klagens Bilag

Banknyt 05-06-2020. Klagen advokat nævnet.

Er finder i alle klage Bilag, starter lidt nede på siden.

Tilføjet en del tekst og links 17-08-2021.

I kan selvfølgelig læse klagens bilag igen, og også det som er indsat om Rødstenen advokater, der skrev til advokat Peter Sørensen, at Rødstenen advokater på et telefonmøde “18-10-2017. 1 times optagelse” havde aftalt at hæve sagen mod Jyske Bank.

Anbefaler du hører samtalen 18-10-2017. mens du læser de delte klage bilag i gennem, til og fra Rødstenen advokater således du selv kan vurdere om Rødstenen måske Thomas Schioldan Sørensen er blevet betalt, eller har fået en anden ydelse fra Jyske Bank, mod til gengæld at Rødstenen advokater skal forsøge at hæve sagen mod Jyske Bank A/S, uden at klientens påstande med beviser var blevet fremlagt domstolen.

På trods af klienten siger det modsatte, vælger klientens advokater at påstå klienten har aftalt med Rødstenen at hæve sagen mod Jyske Bank A/S, hvilket Rødstenen advokater ved Thomas Schioldan Sørensen da også meget smart forsøger, men som Carsten Storbjerg Skaarup ved et rent tilfælde opdager da han tilfældigt sender en mail med spørgsmålet, er der noget nyt i sagen mod Jyske Bank. Rødstenen advokater skriver at de har sendt et brev med aftale at hæve sagen, et brev som aldrig har nået klientens postkasse.

Efter som Rødstenen ikke ville oplyse klienten, om klientens påstande var blevet fremlagt, måtte klienten anmode en anden advokat om at spørger Rødstenen advokater, om disse advokater har fremlagt klientens påstande. hvilket Rødstenen så til sidst indrømmede, at klientens påstande mod Jyske Bank ikke var blevet fremlagt, med påstand om at det var blevet aftalt.

Se korrespondance med Rødstenen som er delt med advokatnævnet.

Dette bliver meget klart dokumenteret i min tidslinje bog.

Hvis der ikke var optagelser af samtalen, hvem ville man så stole på. 2 advokater fra Rødstenen.

Altså de uærlige advokater fra advokat samfundet, eller den lille mand der vælger at tage kampen mod de korrupte danske advokater og kriminelle banker.

Hvad syntes du som ikke er fedtet ind i dette spin af uærlige og korrupte advokat fra advokatsamfundet, der har valgt at dække over dansk banks bedrageri, mener du det samme som advokatnævnet, altså at det ikke er klienten der bestemmer hvad klientens påstand er.

Først stod klienten med Rødstenen advokater, der siden febuar 2016. skulle fremlægge at klienten ikke har lavet en swap med Jyske Bank den 16-07-2008. W015785. sagens Bilag 1.

Og lyt så til samtalen MP3. 18-10-2017. mellem klienten og 2 advokater fra firmaet Rødstenen som ikke vil indrømme at rødstenen direkte imod hvad Klienten siger, påstår at klienten ønsker noget andet.

Se bare disse breve mellem Rødstenen og klienten. Klagens Bilag der også er fremlagt advokatnævnet for at understrege at klienten har kæmpet siden februar 2016. til september 2019. for at få fremlagt at klienten ikke har aftalt og godkendt swappen W015785. fra 16-07-2008.

Hvad skriver klienten til Rødstenen advokater, og svare Rødstenen advokater eller vildleder Rødstenen advokater deres klient, og giver usande oplysninger, under henvisning til loven.

Du vil kunne se at Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen advokater står bag samme maniplulering, og ikke at fremlægge hvad klienten påstår, ganske som Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater har manipuleret med klienten, og ikke fremlagt klientens anbringer mod Jyske Bank A/S.

Der kommer mange flere bilag i tidslinje bogen.

18-08-2016. kl. 16.29. Klagens bilag 182. Rødstenen skriver at salget af grund, mener ikke Jyske Bank har erstatningspligtig.

28-08-2017. Klagens bilag 200. Afslag fri proces. Styrelsen finder ikke sagen principiel, afhænger af en konkretet vurdering, af om det underliggende lån i nykredit er hjemtaget eller ikke. ( Jystitsministeriet har fået dokumenterne at lånet ved tilbudet Bilag Y.  4.328.000 dkk. ikke er hjemtaget, og at tilbudet er bortfaldet ses i Bilag AG. fra disse bilag klagens bilag 240. hvilket Nykredit har bekræftet ved Bilag 30

Det virker som om, at Civilstyrelsen reelt har ønsket at fratage sagsøger retten til at få fri proces, hvilket kan være for at begrænse sagsøgers mulighed for at kunne fører sag mod Jyske Bank, for de forhold at sagsøger reelt er udsat for SVIG “bedrageri”, hvilket sagsøger forsøger at få fremlagt civilretligt, men som både Rødstenen og Lundgrens advokater modarbejdede klienten i at få fremlagt.

05-09-2017. kl. 06.09. Klagens bilag 214. Rødstenen. Nykredit vil ikke lever skyts imod Jyske Bank sagde Advokat Mette Egholm Nielsen.

05-09-2017. kl. 13.44. Klagens bilag 215. Rødstenen Nykredit. Advokat Mette Egholm vil du underskrive det aldrig har været et lån 4.328.000.

05-09-2017. Klagens bilag 184. Rødstenen at få underskrift med tekst, er aldrig optaget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. for sag er principiel.

05-09-2017. kl. 14.24. Klagens bilag 216. Rødstenen. Philip Baruch. falsk bedrageri. Lund Elmer Sandager advokater. Skuffe i retsforhold.

05-09-2017. kl. 19.47. Klagens bilag 217. Rødstenen- advokat Mette Egholm Nielsen vil ik lever skyts imod Jyske Bank. hjælper Nykredit Jyske Bank.

05-09-2017. kl. 21.21. Klagens bilag 218. Rødstenen vigtigt Nykredit underskriver ikke findes lån 4.328.000. JB skriver usandt i retsforhold.

03-10-2017. Klagens bilag 219. Thomas Schioldan Sørensen har fået gentaget oplysninger, vil kun mødes. Hør samtale af 18-10-2017. Bilag 220.A. 

05-12-2017. kl. 19.03. Klagens bilag 188. Rødstenen påstår brev, at det er aftalt hæve sagen mod Jyske Bank 18-10-2017, MEN DET ER LYV.

12-12-2017. 07.55 Klagens bilag 186. Klient beder Rødstenen afkræfte det skulle være aftalt at hæve sagen 18-10-2017. HVAD VAR PLANEN.

12-12-2017. kl. 11.46 Klagens bilag 187. Advokat Peter spørger Rødstenen om de har fremlagt de påstande Carsten har fremlagt 08-12-2017.

12-12-2017. kl. 12.50. Klagens bilag 189. Rødstenen oplyser Advokat Peter Sørensen at Rødstenen ikke har fremlagt klientens påstande.

15-12-2017. kl. 09.54. Klagens bilag 190. Rødstenen skriver svig ikke kan fremlægges civilt, og trækker sig Statsadvokaten SAK-2016-41-3357.

20-12-2017. kl. 13.44. Klagens bilag 223. skriver igen til Rødstenens hvad klientens påstande er. kriminelt SVIG. FALSK

20-01-2018. kl. 14.33. Klagens bilag 192. Rødstenen Thomas Schioldan Sørensen oplyser at klienten finder ny advokat.

25-01-2018. kl. 12.56. Klagens bilag 193. Retten, Brev 25-01-2018. sagen er om svig og falsk, anmoder retten pålæg banken udleverer kopier.

20-02-2018. kl. 13.07. Klagens bilag 191. Til Thomas Schioldan Sørensen, håber at du får retfærdighed, og held og lykke i det videre forløb.

Derefter stod klienten med Lundgrens  advokater, der siden Januar 2018. skulle fremlægge at klienten ikke har lavet en swap med Jyske Bank den 16-07-2008. W015785. sagens Bilag 1. og med påstand at denne er falsk. stadig med delte bilag fra klagen 2020-1932. fra klagen 05-06-2020. over Lundgrens og Dan Terkildsen.

30-01-2018. kl. 14.38. Klagens bilag 2. Skriver til Lundgrens og beder Dan Terkildsen at indtræde i en sag om flere forhold af SVIG.

30-01-2018. Klagens bilag 3. vedhæftet klagens Bilag 2. Sagen i korte træk vildledt. ved svig og falsk. forklaring af sag delvist.

09-02-2018. kl. 12.45. Klagens bilag 6. meddeler Retten & Lundgrens Dan Terkildsen indtræde den 2 og 15-03-2018, for Svig. Falsk, udnyttelse.

30-08-2018. s.1 og 2. Klagens bilag 20. Få den rettet Svig sag indbragt, sigter mod dom for brug af SVIG og FALSK, Bestyrelsen er ansvarlig.

10-10-2018. s.1-3. Klagens bilag 25. Sag ændret til svig og falsk, ond tro. Løjet, tilbageholdt, vidneafhøringer. Advokat og ledelsens ansvar.

03-11-2018. Klagens bilag 29. Tidslinje om SVIG dokumentfalsk som Lundgrens 10-10 og 15-10, samt igen 03-11-2018 skulle fremlægge.

23-11-2018. S.1 til 3. Klagens bilag 238. vidne liste til Lundgrens. vi går efter at få Jyske bank dømt for groft svig, kan ikke misforståes.

10-12-2018. 14.14. side 1-3. Klagens bilag 38. INSTRUKS om at fremlægge de mange svigt forhold, fuldmagts misbrug, løgne, udnyttelse, over pant.

06-12-2018. Klagens bilag 40. Klar instruks at fremlægge sagen som svig og falsk, med vildledning. SE Side 1. 2. 3. 40. i påstande, mail & mappe.

13-12-2018. 13.50. Klagens bilag 44. Vil forklare bilag mundtlig, har afleveret de originale udskrifter fra lægen, tænke selvmord. FÅR IK SVAR.

Afskrevet samtale 18-12-2018Klagens bilag. 87.

Afskrevet samtale 18-12-2018Klagens bilag. 91.

22-12-2018. Klagens bilag 49. Bilag skal fremlægges, Brev 11-12-2018 med Bilag 19-113. Det er afgørende for vores sag at Svig og falsk.

28-12-2018. Klagens Bilag 62. 100 Nævnet anmodes få Lundgrens til at bevise dette er fremlagt som påstået Bilag 126.

SE FREMLAGTE BILAG 164. 02-09-2019.

28-12-2018. Klagens Bilag 63. 101 Nævnet anmodes få Lundgrens til at bevise dette er fremlagt som påstået Bilag 126.

SE FREMLAGTE BILAG 164. 02-09-2019.

03-01-2019. 15.16. Klagens bilag 50. svarer ikke klients SVIG FALSK sag, klient fremlægger selv bilag og sag og retter Lundgrens fejl litering.

08-01-2019. Klagens bilag 51. Rettens brev. klienten må bede Retten om aktindsigt 21-08-2019 Klagens Bilag 110 og får først her efter en kopi, hvori Dan Terkildsen er meddelt at retten vil se bort fra Klagens bilag 62 & 63. 

01-03-2019. Klagens bilag 68. Rykker for svar af 19-02-2019. husk fremlægge Bilag 102. bilag 28- 101 er vigtigt . GROFT SVIG Emil svarer ikke.

10-03-2019. Klagens bilag 69. Skriver, ingen svare, VIDNER. RYKKER sagen skal fremlægges efter vores vidneforklaring, svig falsk ledelsen.

18-03-2019. Klagens bilag 72. Vidne liste til Lundgrens, handler om Svig og Falsk. Vidner Anders Dam. Philip Baruch, Dan Terkildsen skrev.

Afskrevet samtale 22-03-2019. Klagens bilag. 92.

28-03-2019. Klagens bilag 72. Bekræft sag er om svig og falsk alle bilag til 102 medtages i retten, Anders Dam hoved vidne, bestyrelses ansvar.

Afskrevet samtale 08-07-2019. Klagens bilag. 93.

26-07-2019. 15.57. Klagens bilag 103. Er der nok beviser, DU HAR IKKE BEKRÆFTET HAR vi EN GOD SAG. eller DÅRLIG SAG. groft svig og bedrag.

30-07-2019. 21.44. Klagens bilag 104. Er der beviser nok, NOTERE DE 9 vidner. Groft svig, retsbøger, dokumentfalsk osv. rykker for svar.

11-08-2019. s.1 til 8. i PÅSTANDE DOKUMENT Klagens bilag 106. sendt i mail 02.53 12-08-2019. Bilag 107. SVIG OG FALSK påstande er klare.

12-08-2019. kl. 02.53. Klagens bilag 107. Mail med klientens påstande SVIG FALSK IGEN. for 13-08-2019. ledelsens ansvar, misbrug fuldmagt. Klagens Bilag 106. er vedhæftet.

18-08-2019. s.1 – 10. Klagens bilag 109. Ridser igen påstande op for Lundgrens der ikke svarer. sag er SVIG og FALSK . Ledelsens ansvar mm.

21-08-2019. kl. 11.56. Klagens bilag 111. Retten viborg anmoder om aktindsigt, med sender Bilag 110 til retten og Lundgrens Dan Terkildsen.

21-08-2019. Klagens bilag 110. Klient beder domstolen om aktindsigt, da Lundgrens ikke vil dele bilag. PÅSTAND ER SVIG OG FALSK.

23-08-2019. kl. 09.14. Klagens bilag 112. Gennemgår sagen og de forhold af svig og falsk, fremlægger det. Bilag 106. 13-08. Bilag 1. falsk.

23-08-2019. kl. 16.58. Klagens bilag 114. Svig alt skal med i påstande, ville være rat du svarede, intet må fremlægges uden godkendelse.

27-08-2019. Klagens bilag 115. Risser sagen op, for at være sikker på Lundgrens fremlægger svig falsk som gentaget Bilag 40. fra 06-12-2018.

28-08-2019. kl. 00.43. Klagens bilag 123. Bilag 100 og 101 ej fremlagt, kunde er sendt til afvikling grundet at Jyske Bank laver svig Bilag 74.A.

28-08-2019. kl. 09.44. Klagens bilag 125. Domstolen Lundgrens ej fremlagt svig falsk for retten, oplyst 3 og 25 januar 2018 ændret påstande. 

Lundgrens får et alternativ, at fremlægge klientens beviser senest i morgen inden kl. 14. ellers stopper vi samarbejdet, kun derfor fremlægger Lundgrens så klientens bilag som Bilag 164. der er en afløser af Bilag 100. og Bilag 101. fra 28-12-2019. finanstilsynet er CC.

01-09-2019. kl 11.44. Klagens bilag 130. Gentager vidner Anders Dam. Philip Baruch oplyst hver gang vi har mødtes, påstande svig og falsk.

02-09-2019. kl. 11.26. Klagens bilag 132. Lundgrens må ikke misse noget, de bilag vidner skal spørges til. LUNDGRENS SVARE ALDRIG KLIENT.

02-09-2019. Processkrift 2. Klagens bilag 134. Dan fremlægger imod klientens instruks en anden påstand end klientens groft svig falsk. 18 sider. Lundgrens nægter at dele dette processkrift 2. med klienten. Bemærk intet af teksten fra BILAG 164. er fremlagt procesuelt, hvorfor bilag er uden betydning.

05-09-2019. kl. 15.14. Klagens bilag 138. Ønsker at se Processkrift 2 Dan Terkildsen svarer ikke. Dan skriver i stedet kl. 15.20 vi har brug for at drøfte strategien.

Dette var bare en lille smule af de gange Carsten Storbjerg har skrevet og sagt at Jyske Bank koncernen har lavet Dokumentfalsk og Bedrageri, læs tidslinje bogen og se hvor svært det er at finde en hæderlig advokat fra advokaten samfundet.

Når Lundgrens

Vælger præcis 4 uger før hovedforhandling 30 september 2019.

At fremlægger klientens påstande ved Bilag 164. samtidig med at Lundgrens i processkrift 2. også 2. september 2019. at fremlægge.

At swappen W015785 er blevet aftalt mellem klienten og Jyske Bank A/S, og at Dan Terkildsen i øvrigt i samme processkrift har fjernet klientens vidner, så er det meget svært at fører den sag klienten og sagsøger har ansat en advokat til at fremlægge og fører i en dansk retssal.

Så når klienten har anklaget Lundgrens, for at modarbejde at en dommer kan udfører sit arbejde og dømme efter loven, når Lundgrens ansatte deriblant Dan Terkildsen har fjernet klientens påstande, så er det en direkte hindring for klientens retssikkerhed, da en dommer alene har at rette sig efter loven, og ikke vil kunnde dømme after klientens påstande i Bilag 164. da disse ikke re fremlagt i processkriftet samme dag. Grundlovens § 64

Bemærk Dan Terkildsen er bevidst om klienten ikke mulighed for at komme med nye påstande efter 2. september 2019. da sagens forberedelse slutter. Vi har her tale om en saddles utspekulert Dan Terkildsen, der ikke har noget ønske om at fremlægge klientens påstande som de er fremlagt i bilag 164.

Dette er et angreb på klientens retssikkerhed, men var ikke nok for Lundgrens advokater, som ikke engang efterfølgende ville udleverer klienten en kopi af processkriftet, selv om klienten 5. september anmoder om en kopi af fremlagte processkrift 2.

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag Processkrift 2. 02-09-2019. Side 2.
Bemærk at Lundgrens advokater, ved Dan Terkildsens order, skriver i et rets dokument, at klienten den 16-07-2008 har indgået swappen W015785. Bilag 1. med Jyske Bank.
Og samtidig i Bilag 164. Har Lundgrens advokater efter en lang kamp, fået fremlagt klientens anbringer.
Herunder at Bilag 1. Ikke er blevet aftalt, eller godkendt, og at det er falsk.
Lundgrens advokater der er blevet bestukket af Jyske Bank koncernen til at ændre klientens påstande, er klart bevidst om at denne handling sker for at skuffe i retsforhold.
Klientens påstande i Bilag 164. Vil ikke blive taget til følge, efter som sagsøger og kundens anbringer ikke er blevet fremlagt i et Processkrift, derfor ville Lund Elmer Sandager advokater kunne kræve, at retten skulle se bort fra Bilag 164.
Alle Lundgrens handlinger har advokatnævnet afgjort ikke er en overtrædelse af god advokatskik, da det er advokaten og ikke klienten som bestemmer hvad de må påstå.


Når advokatnævnet 30-06-2021. fejer klagen 2020-1932. af boret, og afviser alle klagepunkter over Lundgrens advokater og Dan Terkildsen.

Med deres afgørelse, at en klients advokater har den fulde ret til at ændre klientens påstande, dermed skyder advokat nævnets 48 medlemmer retssikkerheden for den enkelte borger ned, når advokat nævnet har afgjort at det er advokaterne der bestemmer over hvad en sagsøger må få fremlagt.

Og iøvrigt kommer det ikke klienten ved KLAGENS BILAG 140. og Bilag 141.

At det advokatfirma klienten har ansat, også har har modtaget millioner fra sagsøgte, for at give rådgivning i en anden sag. omhandlende en ejendomssalg til 600.000.000 dkk. KLAGENS BILAG 12.

Du som dansker vil herefter ikke længere kunne stole på en dansk advokat.

Da det vil værre det samme som at spille LOTTO måske finder du en af de ærlige.

🙈🙉🙊

PDF

Læs Jyske Bank skriver i deres redegørelse for samfundsansvar 2019.

Og hold det om mod Jyske Banks måde at udsætte os kunder for svig, for jeg virkelig være den eneste ene som Jyske Bank koncernen har udsat for svig “Bedrageri”

Og skulle denne her sag BS-402/2015-VIB være den eneste gang Jyske Bank A/S har manipuleret med aftale bilag, og lavet dokument falsk, for at få en uberettiget vinding der er blevet et afgørende formuetab for kunden.

‼️

Et er at myndighederne vælger at se igennem med at Jyske Banks bestyrelse har bestået til bankens fortsatte svig, altså bedrageri.

Men at politiet og Advokat nævnet vælger at støtte Jyske Banks handlinger og åbenlyse forbrydelser, ved at for advokatnævnets side at frikende Lundgrens advokater, ved at skrive.

At klientens advokat bestemmer hvad klienten må få fremlagt, og advokater gerne må ændre klientens påstande og anbringer uden at oplyse om det, eller få klientens godkendelse.

At politiet skriver at det kun er bestikkelse, hvis Jyske Bank betalte en offentlig myndighed med returkommission.

Som her i sagen for at ændre i klientens anbringer mod Jyske Bank A/S

Og politiet skriver at Jyske Bank gerne måtte betale Lundgrens advokater for at få disse advokater til at hjælpe Jyske Bank, da aftaler mellem 2 private virksomheder ikke ulovligt, selv om Jyske Bank reelt betale Lundgrens advokater for at ændre klientens påstande mod Jyske Bank A/S

Rapport Jyske Bank 2019.

⚖️🔍

Vi ses i Viborg ret til november.

Der vil vores advokat stille spørgsmål til blandt andet Anders Christian Dam, Philip Baruch, Dan Terkildsen

Der som meddelt er ny kreditorer og overtager sagen BS-402/2015-VIB

Vil Jyske Bank koncernen ved ledelsen og jeres advokater venligst kvittere for at have modtaget det underskrevet dokument om kreditor skifte, selskabets advokat er den samme som har fremlagt Processkrift 3 og 4.

🧐

Samt kvittere for at Carsten Storbjerg Skaarup

Har tilbagekaldt den kaution der af Carsten Storbjerg Skaarup var givet til Jyske Bank A/S

At salgs fuldmagten på ejendommen Søvej 5. 3100 Hornbæk er tilbage kaldt, Morten Ulrik Gade har ikke 17-11-2015 eller efterfølgende også bekræftet at den seneste salgs fuldmagt er tilbage kaldt.

Kort sagt alle garantier, fuldmagter, sikkerheder som Carsten Storbjerg Skaarup har underskrevet i perioden 01-01-2006. Til 01-01-2021 hermed alle er tilbagekaldt.

Hvis Jyske Bank ellers gad at svare var det slet ikke nødvendigt at skrive, men jyske bank er som jeres ledelse og Anders Dam har besluttet, uagtet jeres egne vedtægter.

Har delt print af det øverste på www.banknyt.dk 14-08-2021.

Nedenunder bilag 164. Og Processkrift 2.

❓⚠️

Og nedenunder hvad de advokat etiske regler betyder, mere hvad der ikke er en overtrædelse af god advokat skik.

Så Jyske Bank ikke er i tvivl om at det nu er Lund Elmer Sandager advokater der bestemmer hvad disse advokater vil have fremlagt.

Men hvad er det som Jyske Banks bestyrelse sikkert skrald grinende står bag, og som kunderne ikke kan få myndighederne til at igangsætte en efterforskning af.

Læs Banknyt opslag 12-12-2021.

Se evt. Banknyt opslag 12-07-2021.

Min private fortælling om hvordan Jyske Bank koncernen har lavet Dokumentfalsk og Bedrageri kan du også læse mere om her

I Banknyt opslag 08-07-2021.

😊

Læs det vedhæftede.

BILAG 164. 02-09-2019. Klientens påstande.

6 billeder.

Læs det vedhæftede.

PROCESSKRIFT 2. 02-09-2019. Dette skriver Lundgrens advokater, men der er jo ikke det klienten har skrevet i eks. Bilag 164.

En sag der meget sandsynligt kommer til EU domstolen, for at få en fortolkning af loven.

https://www.eu.dk/da/leksikon/Praejudicielle%20spoergsmaal

Ved god at Jyske Bank koncernen er stærke, men gælder Love da ikke også for Jyske Bank A/S koncernen.

Print alle billeder ud og se om i har handlet som en redelig Bank virksomhed bør gøre, elle at Jyske Bank koncernen har handlet som kriminel organisation gør, nogle af bilagene her, Bilag’s nr fra 28 & 29 december 2018. Så  ved i det.

Med bedste hilsen

Jeres nye ven.

Altså ny juridisk person.

Husk at finde smilet frem.

Direktør Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

3100 Hornbæk

Telefon nummer er +4522227713 

For

BS-402/2015-VIB mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS

 

📢

HER ER TOPPEN AF FORSIDEN BANKNYT.

To the press. Opdateret 14-08-2021. Kl. 08.50

The danish Bank Jyske bank’s management is afraid of the customers the bank exposes to fraud, as the bank’s concept is not concessions.

Press release shortly after 14 August. ENG. LINK

“Presse meddelelse: Her kan du i Linket læse det seneste brev med bilag til Jyske Banks koncernledelse. redigeret deles lige efter 14 august.”

Read what Jyske Bank’s top managers by director Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt. and lawyer Martin Skovsted-Nielsen.
was presented on 8 and 11. and again 12 August, without the perpetrators of the criminal organization having ruled.

The letter is editing and will be shared here.

Det her er et godt tilbud til dig Anders Dam, se videoen nr. 2.

De nye videoer vil løbende blive delt her.

Se flere videoer her i LINKET fra 3 maj 2021.

A simple question for the Board of Directors of Jyske Bank Denmark.

Can you enter into a large million agreement, partly because Jyske Bank abuses a power of attorney, and unauthorized making a registration of an expired mortgage deed.

⁉️‼️

And it is enough that Jyske Bank 3 times, have tried get the customer to sign an agreement, which the customer did not want to sign, and that Jyske Bank, afterwards continuously is lying to the customer about.

Where several of Jyske Bank’s employees falsely say, that the customer has entered into the swap, which the customer never has wanted to sign.

And that Jyske Bank is lying and untrue writes, that the customer has taken out a loan, and then restructured the loan, as well as having made a swap agreement between Jyske Bank and the customer to exchange interest.

Which Jyske Bank is falsely telling their customer, after the customer had become seriously ill after a branin haermorrhage.

In connection with their way of operating a bank, Jyske Bank has used forged documents, which Jyske Bank also repeatedly has used in Danish courts, where the bank has presented several false documents to the court, with the intention of disappointing in legal matters.

But that Jyske Bank has also used bribes of the client’s lawyers, to get them to write that the client has entered into this swap agreement with Jyske Bank.

“The agreement that the customer has not signed.” This is a direct insult to the rule of law.


This is the way the Jyske Bank Group makes their own agreements, and even starts by withdrawing money from the customer’s account.

JYSKE BANK’S DIRECTOR. CEO Anders Christian Dam, does not see the problem in the Jyske Bank Group is making a false document and manking fraud, as this is how the Jyske Bank Group’s management has decided that Jyske Bank must make money for the bank itself and the shareholders.

Incidentally, it was Jyske Bank itself, through Nicolai Hansen who was a direct contributing factor, to the offer appendix Y. being discarded, which Jyske Bank’s employees subsequently used for a million frauds, it adds to the letter.

It will all be presented in the timeline book, with the names of those involved in Jyske Bank’s crimes.

TIMELINE BOOK: READ IT IN ENGLISH. LINK. / LÆS DEN PÅ DANSK. LINK.

Watch the
Danish attorneys and banks, as there is evidence of organized crime, bribery and corruption in some of the largest danish companies, which try to stop the customer, who caught the Jyske Bank Group in gross fraud.

Are you good at making videos, with inserted vouchers, so that everyone can understand how dangerous Jyske Bank and Anders Dam are to society, then call me, +4522227713. Carsten Storbjerg.

🤝⚖️🤝

Here you can read what the Danish lawyer board 30-06-2021. has decided is not a violation of good lawyer practice. Which you as a lawyer can use against your clients, if you yourself are offered a return commission, and just as Lundgren’s lawyers choose to accept bribes, for to harm the client’s case, then the Bar Council fully supports you.

A story from real life, about the little customer who fights against the criminal Danish Bank Jyske Bank, which is assisted by Lund Elmer Sandager and the corrupt Lundgren’s Lawyers.

💸🚽

Read the mail 30-07-2021. to Jyske Bank and the law community about the Danes’ legal security.

Read the mail 01-08-2021. at CEO Anders Dam. When Danish banks have power over Danish politics, things can go horribly wrong, here is Denmark’s second largest bank, Jyske Bank behind exploitation, mandate fraud, forgery, exploitation, bribery and fraud, and I can continue who will do something about it, do you dare to trust Jyske Bank or lawyer community members, maybe they just have not read the complaint.

How many other times has Jyske Bank used the same way to strangle their customers, to cover up the bank’s extensive fraud, as here in my case. I’m just asking.

📝

To the press.

You as a journalist, who stumbles across this page, Banking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks.

Anders Dam, Jyske Bank --- Anders Dam topchef i Jyske Bank. Når kunde offentligt deler oplysninger, så som at Anders Dan personligt, og mindst maj 2016. har stået bag Jyske banks fortsatte bedrageri. Efter som Anders Christian Dam vidst at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat Jyske Banks kunde for et voldsomt bedrageri, samt at Jyske bank har lavet dokumentfalsk, for at kunden ikke måtte opdage det. Anders Dam kunne i maj 2016 have fortalt, at kunden ikke har lånt 4.328.000 kr. som Jyske Bank har påstået, hvilket Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har fremlagt for ankenvænet i 2013 og igen overfor retten i 2015, og igen i 2016. Lyver Philip Baruch overfor domstolen, med hensigt at ville skuffe i retsforhold. Da kunden maj 2016 bad CEO Anders Dam at bevise kunden har lånt de 4.328.000 kr. og den 16-07-2008 har aftalt at lave en rente swap med Jyske Bank til dette lån, som Philip Baruch fremlægger for domstolen 10 september 2015. hvor han for Jyske Bank skriver at det var magtpåliggende for kunden. Så var Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager i Ond Tro, da dels vidste at kunden har haft en hjerneblødning, og ikke kunne huske så godt, og at Jyske Bank advokater udmærkede vidste dels at kunden aldrig har lånt det påstået underliggende lån for en swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank ved også at ved Lund Elmer Sandager lyver overfor domstolen ved at skrive at dette underliggende lån skulle være omlagt, efter 16-07-2008. Og så lyver Jyske Banks Lund Elmer advokater også om at swappen W015785. af 16-07-2008. er den banken har indgået med kunden dagen tidligre, hvor der er også en anden swap. Jyske Bank er i ond tro da banken for domstolen påstår at kunden har aftalt denne swap W15785. den 16-07-2008. efter som banken skjuler for kundenog skjuler for domstolen, at banken har forsøgt at få kunden underskrift 16-07-2008. og 24-07-2008 og så igen 30-07-2008 på denne swap W015785, og NEJ DEN ER IKKE UNDERSKREVET, hvilket Jyske Bank ved, men ved ond tro lyver bankens advokater og ansatte at swappen er indgået og lånet til swappen er hjemtaget. Eftersom Jyske Bank i flere år uhæderligt har taget renter af et lån Jyske Bank løj om var hjemtaget, men som kunden oktober 2016. bliver bekraftet i aldrig har eksisteret. viser der sig en meget kedelig side af Jyske Bank. Kunde har siden 2008 været udsat for organiseret svindel, hvilket mange medarbejder i Jyske bank har stået bag, og siden 2016 har Jyske Banks bestyrelse sammen i forening dækket over svindlen. Senest foråret 2018 bestikker Jyske Bank Lundgrens advokater, som kunden bad fremlægge sine beviser og påstande mod Jyske Bank.

Anders Dam topchef i Jyske Bank.

DU ANDERS DAM STÅR BAG MILLION SVINDEL MOD KUNDE. 12-12-2020
STIL NU DIT MANDAT FRIT, OG SKAM DIG 

Top manager of Jyske bank Anders Christian  Dam has since May 2016. been behind Jyske bank’s continued fraud against the bank’s customer.

Anders Dam Click here and focus on this post, it is about you and that Jyske Bank in bad faith commits forgery and fraud.

Which Lundgren’s lawyers were hired to present, but you or others from Jyske Bank bribed Lundgren’s to oppose the client’s pleas were presented to the court.

Anders Dam. NOW RETURN AND MAKE YOUR SHAREHOLDERS IN JYSKE BANK A GREAT SERVICE.

And if there’s something you and your accomplices can’t understand.

Then you have my number Anders and you can just call.

But at least do yourself and your shareholders a favor and read my post of 12-07-2021. And then answer if I have been wrong, if you dare.

To the press.

Has added a number of links to previous posts 01-08-2021. About Jyske Bank’s organized crime, and in this connection I request Carsten Storbjerg Skaarup, herewith the independent press, to help Denmark’s second largest Bank, Jyske Bank with investigating Carsten’s allegations against the Jyske Bank Group for exploitation, document forgery, mandate fraud , misleading, fraud and legal wrongdoing are true, and whether Jyske Bank’s Board of Directors at least since May 2016, has been behind Jyske Bank’s continued crimes with the help of Lund Elmer Sandager’s lawyers, and Jyske Bank’s management has bribed Lundgren’s lawyers. Or whether Jyske Bank’s board and management, including their lawyers, are just being slandered.

To the press.

The fraud that the Danish banks are behind, and that Danish lawyers help with, is not stopped by the authorities, but you as a journalist can make a difference and draw attention to this Danish problem.

Do you want a exclusive true story, about danish banks’ use of fraud, and document false, corruption and bribery, among the largest danish banks as Jyske Bank by CEO Anders Christian Dam and Danish law firms as Lundgrens lawyers and Lund Elmer Sandager lawyers.

Then you should check this page out.

Do you have any questions, please contact me, by text message at.

Phone +4522227713.

Best regards

Carsten Storbjerg Skaarup
Soevej 5. 3100 Hornbaek. Denmark. DK.

You can find me here on my facebook profile, and I admit that I publicly say that the Jyske Bank Group is behind fraud and forging documents, and the Danish state and the Danish legal community do not care.

🚽⚖️🚽

Danske Advokater dækker i stort omfang over de største kriminelle organisationer, når selv advokater fra Advokat nævnet angriber danskernes retssikkerhed, og tager kontrollen over hvad klienter må få fremlagt for domstolen. juni 2021, se links og bilag samt link til advoknævnet her.

Så prøv at forstår hvor stort et slag mod retssikkerheden, afgørelsen 2020-1932 er, når de største danske advokater fra advokat samfundet / advokat nævnet 30-06-2021. har bestemt, at det alene er advokaten som bestemmer hvad klienterne må få fremlagt i en retssag.

Så har Danmark ikke længere nogen retssikkerhed for offeret, hvor de største danske erhvervsledere som Anders Christian Dam for Jyske Banks bestyrelse står bag, dansk banks organiseret kriminalitet, som Carsten Storbjerg har masser af beviser for, derfor tør ingen svare på de mange alvorlige beskyldninger mod Jyske Bank, Lundgrens advokater og Lund Elmer Sandager advokater.

Link til YouTube video 2. 03-06-2021. Klik her.

Og her er link til flere videoer.

⚠️

Help me write my story, about the little man against some of the biggest crime companies such as lawyers and banks in Denmark.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale.
Jyske Bank Anders Dam.

En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager.

Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”.

Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Vi gennemgår 12-07-2021. hvad danske advokater har tilladelse til at lave mod deres klienter, uden det er en overtrædelse af god advokat skik.

Denne af advokat nævnets afgørelse har også betydning for dig som er sigtet i en straffe sag, selv om du overfor din advokat påstår dig uskyldig i drab, tyveri, overfald eller i økonomisk kriminalitet, så må din advokat efter nævnets afgørelse gerne ændre din påstand, da det alene og altid er advokaten som bestemmer, dette har advokatnævnet afgjort i en nævnes afgørelsen 2020-1932. 30-06-2021. Advokat samfundet har selv valgt disse medlemmer.

🔎

De advokat etiske regler giver nye muligheder for danske advokater.

http://banknyt.dk/12-07-2021-hvilken-advokater-er-medlem-i-advokatnaevnet-findes-der-traade-til-jyske-banks-a-s-eller-til-lundgrens-advokater-eller-til-lund-elmer-sandager-advokater-siden-advokat-naevnet-afviser-k/

🔎

Når der ikke er en overtrædelse af god advokatskik, er det så direkte at forstå, som at være god advokatskik.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvad en klient må få fremlagt af påstande og anbringer.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvilket beviser en klient må få fremlagt til klientens påstande og anbringer.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokaten ændrer i klientens påstand, hvis en klient påstår noget er usandt, falsk, eller ugyldig, så må advokaten gerne ændre klientens påstand til det modsatte.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare på klientens henvendelser.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgers processkrifter med klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgtes processkrifter med klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke at dele retsbøger med klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder advokaten om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder domstolen om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At selv om advokater har bekræftet mundtligt, ”eller med optagelse” for deres klienter, at disse advokater ikke fremlægger noget for retten, uden klienten er helt enig med advokaten, advokater må gerne efterfølgende fremlægge påstande, som ikke er sammenligneligt med klientens påstande.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer i klientens anbringer, selv om klienten har skrevet til advokaten, du må intet fremlægge for domstolen, uden at jeg ”klienten” har godkendt det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer klientens anbringer, også uden at oplyse klienten noget om det. altså advokater behøver ikke at dele noget af det som advokaten fremlægger.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater indkalder andre vidner end dem klienten har sagt, også uden at oplyse klienten noget om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater fjerne klientens vidner, også uden at oplyse klienten noget om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater laver litterings rod, ved fremlæggelse af bilag.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater vildleder klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skriver ydelser på en klient, så som taxa regninger på en klient, selv om det ikke vedrører klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare klienten på spørgsmål der omhandler spørgsmål, hvorvidt andre advokater fra samme advokatkontoret, måtte have arbejder for den samme virksomhed, som klientens advokaten er ansat til at fremlægge en svig og falsk sag imod.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare deres klienter på spørgsmål, og som advokaten bagefter tager honorar / betaling for ikke at svare på det deres klienter spørge om.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skjuler overfor deres klienter, at retten har skrevet til advokaten, retten vil se bort fra klientens egne fremlagte skriftlige vidneforklaringer, med klientens påstande og bilag som understøtter klientens forklaring, hvilket klienten selv sendte til retten, efter advokaten selv glemte at fremlægge klientens påstande.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat opfordrer en klient, til at fortsætte med at udføre handlinger, som modpartens advokat i en sag, har skrevet til klientens advokat er strafbar handling.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat tilbage holder breve for klienten, hvori klienten beskyldes for at begå strafbar handling, eftersom advokater ikke behøver oplyse klienten om at klienten, beskyldes for at for at overtræde straffeloven.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At bryde tavshedspligten ved i retsforhold, ikke at skjule mail adresser som er sendt Bcc. og som klienten ønsker skjult.

Advokater må gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført.

Kort sagt, advokat nævnet / advokatsamfundet, har 30 juni 2021. ved 5 medlemmer af advokat nævnet besluttet.

AT:

Klienten ikke selv kan bestemme over, hvad klientens påstande mod en sagsøgt handler om, det er alene advokaten som fuldt ud selv bestemmer, hvilket påstande klienten har, hvilket ses som en krænkelse af mine menneske rettigheder.


⚠️⚠️

– Forwarded message –
Fra: Carsten Storbjerg.
Date: tor. 12. aug. 2021 16.45
Subject: Kladde 2. Kære Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt. advokat Martin Skovsted-Nielsen. kan denne lille sag lukke Jyske Bank A/S

To: direktion@jyskebank.dk

martin.nielsen@jyskebank.dk
Cc: Carsten Storbjerg

“Har rettet nogle skrive fejl, hvilke gøres løbende i alle opslag”

 

Jyske Bank A/S   date. 12/8-2021.

Vestergade 8-16

8600 Silkeborg

                

Kære jer alle sammen i Jyske Bank A/S.

 

og særligt jer De5.

Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt.

 

Og advokat Martin Skovsted-Nielsen.

Jeg har har indskrevet her i kladde 2. at have nogle spørgsmål til Finansrådet.

 

Jeg forventer ikke at i 5. tør at svare mig, da i / Jyske bank syntes at være bange for lille mig.

 🙂

😅

Hvad kan jeg dog skade Jyske Bank med.

 

Er Jyske Bank en skadelig virksomhed, det er mere det i skal overveje. 

 

Som i kan se har sagen omkring Bilag 1. en værdi på nu, på knap 2.5 million plus renter i alt ca. 3.4 millioner danske kroner.

Hvilket i har stået bag at bag ikke er blevet stoppet, jeg vil derfor anse Jyske Bank for at være en kriminel organisation, der med flere i forening har medvirket til bedrageri og fortsat svig mod bankens kunder.  

Pyt det ændre ikke ved at Jyske Bank har lavet hvad jeg skriver på www.banknyt.dk

 

Jeg forventer først at dele brev og bilag i weekenden. 

I kan også få indført 1 side 

Så hvis Jyske bank ønsker at benægte at have lavet dokumentfalsk og bedrageri som at have været i ond tro.

Så indsætter jeg gerne sidst i brevet Jyske Banks bemærkninger. kun 1 side. i kan bruge jyske bank tv og havkatten til at sprede jeres benægtelser. 

Bevis for at jeg offentlig beskylder banken for brugen af dokumentfalsk, starter ved klik på

www.banknyt.dk

 

Jeg har givet frist til i morgen, og brevet er da heller ikke færdig i nu. 

Hvis Anders Christian Dam ikke har klister i rumpen og hænger ubehjælpsom fast på taburetten.

Så er dette her et vink med en vognstang, Anders Dam gå af. 

 

“Glemte at skrive at Jyske Bank ved ledelsen, sikkert ved CEO Anders Christian Dam i spidsen,  har stået Bestikkelse af Lundgrens advokater, for at disse skulle ændre klientens påstande mod Jyske Bank, det står bedre beskrevet i vedhæftede kladde 2.”

📝

Deler de delte bilag samt brevet ved en opdatering her.

📝

Med venlig hilsen, og hav en dejlig aften.

 

Direktør Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

3100 Hornbæk

For

 

BS-402/2015-VIB mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS

Telefon nummer er +4522227713.

Herunder er kladde som Jyske Bank koncernen ikke har ønsket at kommentere eller svare på, lige som alle andre henvendelser fra mig til dig. 😊 Anders Christian Dam. Og også jer andre.

Dette her under nederdelen bliver udskiftet med bedre læsbar kopi, som det er vedhæftet i mailen.

⚠️

Læs brevet der er vedhæftet her under, bliver rettet med links til nævnte bilag.

Og indsættes med link til en selvstændig side.

Samt indsætter det rettet brev som et PDF dokument med dybe links i stedet, samtidig med deling.

Kladde 14-08-2021.

Hvis der er billeder i denne vedhæftede fil, vil de ikke blive vist.   Download de oprindelige vedhæftede filer