06-09-2021. Opfordrer igen folketinget til at sætte en debat igang, om staten samt offentlige institutioner og virksomheder må / bør bruge banker, der som Jyske Bank A/S koncernen, laver dokument falsk og bedrageri samt bruger bestikkelse.

Mail. 06-09-2021. Kl. 12.43.

06-09-2021. Opfordrer igen folketinget til at sætte en debat igang, om staten samt offentlige institutioner og virksomheder må / bør bruge banker, der som Jyske Bank A/S koncernen, laver dokument falsk og bedrageri samt bruger bestikkelse.

Efter mailen den, 2 september 2021. bad Carsten Storbjerg de politiske partier på Christiansborg, om at tage problemet om Jyske Bank A/S, stadig skal have plads som Bank, for danske statslige virksomheder og  institutioner op til debat, ingen reaktion så derfor denne direkte opfordring om at lukke Jyske Bank koncernen.

Læs også denne her mail til advoknævnet og deres medlemmer 08-09-2021 LINK.

stavefejl er blevet rettet

Til:

Til: direktion@jyskebank.dk, Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>, martin.nielsen@jyskebank.dk, ATV@lundgrens.dk, MKI@lundgrens.dk, tkr@lundgrens.dk, nri@lundgrens.dk, ama@lundgrens.dk, kra@lundgrens.dk, mto@les.dk, lc@les.dk, msn@les.dk, jro@les.dk, mmn@les.dk, cbe@les.dk, hst@les.dk, nwe@les.dk, Kristian Ambjørn Buus-Nielsen <kbn@les.dk>, Philip Baruch <pb@les.dk>, hho@les.dk, cb@les.dk, pme@les.dk, Dan Terkildsen Lundgren Advokater <DAT@lundgrens.dk>, finanstilsynet@ftnet.dk, REU@ft.dk, mette.abildgaard@ft.dk, marlene.ambo-rasmussen@ft.dk, simon.ammitzboll@ft.dk, kirsten.normann.andersen@ft.dk, ida.auken@ft.dk, liselott.blixt@ft.dk, anne.sophie.callesen@ft.dk, henrik.dahl@ft.dk, uffe.elbaek@ft.dk, jakob.ellemann-jensen@ft.dk, stm@stm.dk, naser.khader@ft.dk, rosa.lund@ft.dk, inger.stojberg@ft.dk, mette.thiesen@ft.dk, pernille.vermund@ft.dk, fm@fm.dk, Justitsministeriet <jm@jm.dk>, kmj@atp.dk, kf@nationalbanken.dk, postkasse@advokatsamfundet.dk, Postkasse – Klagesagsafdelingen <klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk>, bankdata@bankdata.dk, SAK@ankl.dk

Cc:

nicolai-hansen@jyskebank.dk, Casper Dam Olsen <Casper-dam@jyskebank.dk>, jkh@jyskebank.dk, Tina Agergaard <AGERGAARD@jyskebank.dk>
Tekst i emnefeltet.

Kære Jyske Bank koncernen jeg opfordrer jer at i få ryddet ud i dem der står bag Jyske Banks forbrydelser, hvilket dokument falsk, og bedrageri må siges at være. Derudover opfordrer jeg de danske myndigheder om at handle ud fra den viden i har fået, LUK JYSKE BANK, eller som minimum at Finanstilsynet sætter Jyske Bank A/S under skærpet tilsyn. Samt at Folketinget og Retsudvalget sætter en debat igang om starten bør bruge banker de er blevet fremlagt beviser for laver dokument falsk og bedrageri, vanhjemmel samt benytter Bestikkelse.

Kære alle sammen

Jeg syntes ikke det er rimeligt at danske borgere, selv skal kæmpe mod organisationer, som her hvor Jyske Bank A/S ganske tydeligt, har udført flere kriminelle handlinger, hvilket er sket og fortsat med bestyrelsens medvirkende, der i forening har stået bag.

Jeg er i dag ikke i tvivl om, at også advoknævnet, har dækket over denne organiseret kriminalitet, som da nævnt 30-06-2021 valgte at dække over det korupte Lundgrens partner selskab.

At Lundgrens advokater valgte at tage mod bestikkelse fra Jyske Bank A/S koncernen, mod tilgengæld “at ændre klientens påstande mod Jyske Bank”, som Lundgrens advokater direkte og uhæderligt skulle ændre i.

Klientens påstande er at dokument sagens Bilag 1. er falsk.

Dette ændrede Lundgrens til at Bilag 1. var aftalt.

!

Desuden anklager jeg Jyske Bank for at have betalt Lundgrens partner selskab, bestikkelse i form af returkommission, for at Lundgrens advokater ikke måtte fremlægge nogle af klientens påstande og anbringer mod Jyske Bank A/S, denne opgave har advokat og partner i Lundgrens Dan Terkildsen påtaget sig.

Hvilket kan læses ud af klagen 2020-1932. Som advokatnævnet 30-06-2021. Valgte at afgøre, at det var i overensstemmelse med god advokat skik.

 

SE nu at få advokat nævnet, til at dele denne afgørelse 2020-1932. Så andre advokater kan henvise til denne afgørelse.

Jeg håber ikke at der findes lige så mange dommere, der opføre sig som advokat nævnet, for at dække over Jyske Banks forbrydelser.

Jeg kan ikke tvinge myndighederne til at stoppe, med at dække over de største kriminelle organisationer, men kan blot opfordrer jer alle sammen, til at stoppe med at holde hånden over de korupte Lundgrens advokater, og stoppe med at holde hånden over Lund Elmer Sandager advokater, da disse direkte har medvirket til at Jyske Banks svigforetninger, ved at fremlægge falske oplysninger overfor domstolen og tilbage holde vigtigt oplysninger for at skuffe i retsforhold, hvilket var for at Jyske Banks svig forbrydelser kunne fortsætte i årevis.

 

Jeg opfordrer myndighederne til at Lukke Jyske Bank A/S, eller som minimum at Finanstilsynet eller anden myndighed griber ind og får sat Jyske Bank koncernen under skærpet tilsyn, mindst frem til koncern har vist at ville overholde lovgivningen.

Indsat. (Her tænker jeg altså både straffeloven og reglerne for at drive bank virksomhed.)

Og så opfordrer jeg folketinget og retsudvalget til at beslutte om staten og myndighederne vil tillade at statslige institutioner og virksomheder bruger banker som åbenlyst har overtrådt straffelovens bestemmelser.

Det behøver myndighederne ikke nogle DOM for, da beviserne ligger her.

 

Sådan ser www.banknyt.dk ud 06-09-2021.

Hvis i er nogle der ønsker at påstå, det her som jeg skriver og siger ikke er sandt, så venligst kontakt mig for et møde, hvor vi sammen kan gennemgå mine påstande og beviser mod Jyske Bank koncernen.

Jeg vedstår miner påstande og siger at mine beviser er ægte, spørgsmålet er bare.

Hvad vil i gøre ved Jyske Bank A/S

Lukke banken, sætte banken under skærpet tilsyn, iværksætte en uvildig advokatundersøgelse.

Eller håbe på at i kan få de uvildige dommere til at frikende Jyske Bank på en eller anden måde, så sagen skal behandles i EU domstolen.

Jeg syntes det er en skandale ingen gør noget.

Læs nu www.banknyt.dk og forstå at det her er et problem, som også i folketinget og retsudvalget må tage op.

I kan da i det mindste tale med mig, problemerne er blot vokset til en størrelse der måske er lidt mere voldsomt, end hvis Anders Christian Dam og Philip Baruch, i maj måned 2016. Havde valgt at rette op, istedet for at fortsætte med bankens svig.

Og valgte efterfølgende at tage bestikkelse i brug for at opnå fulde kontrol over sagen BS-402/2015-VIB mod Jyske Bank A/S, gennem sammenarbejde med sagsøgers advokat firma Lundgrens.

Med venlig hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5

3100 Hornbæk

+4522227713

Mail er delt med pressen.

🗣️📣

Vedhæftet i mailen.

LUK JYSKE BANK A/S. . Organized crime in Denmark’s probably the largest fraud case, carried out by the Danish bank Jyske Bank. Why do you think ? no authority or Jyske Bank itself will comment on this page. The reason is simple then the Danish Financial Supervisory Authority, would require an investigation of Jyske Bank’s crimes, which most likely will close the danish bank.  due to the bank’s completely deliberate million  fraudulent businesses.  Join the main hearing, 15. 16 and 23 November 2021.  Banking news. Jyske Bank, which has been taken for use of forgery, fraud and bribery.

TO THE PRESS: HEAD OF DEEP CRIMINAL BANK ANDERS CHRISTIAN DAM RETIRE AS CEO. 🏦 SO SIMPLE SHOULD CEO ANDERS DAM ACT. 💰 WELCOME: ABOUT FRAUD IN THE DANISH BANK, JYSKE BANK 🏦. WARNING ⚠️ AGAINST DOING BUSINESS WITH LARGE DANISH BANKS AND LAW FIRMS, HERE IS A RISK OF THE USE OF BRIBERY AND THE USE OF FORGERY TO COMMIT FRAUD AGAINST THE CUSTOMER.

OPDATERET SENEST 06-09-2021. KL. 10.50 BILLEDER OG BILAG INDSÆTTES.

En faktuel beretning om bestikkelse, korruption og kammerateri af den værste slags, hvilket sker for at dække over den organiseret kriminalitet, så som bedrageri og anden økonomisk kriminalitet, hvor Jyske Bank laver dokumentfalsk for at sikre sig en uberettiget vinding der bliver til et afgørende formuetab for kunden.

Det sker i Danmark, og har de sidste 12 år. været dagligdagen for mig, og sikkert også for andre, så her står jeg Carsten Storbjerg Skaarup, alene op mod den kriminelle organisation Jyske Bank A/S, som støttes af deres magtfulde venner, hvor der findes tråde helt ind på Christiansborg.

Men jeg er anderledes, og vil ikke finde mig i den optræden, som den bedrageriske Jyske Bank har udsat mig for, hvorfor denne her side BANKNYT.dk skal ses som en opfordring til myndighederne, om at lukke Jyske Bank A/S.

Min opfordring til at fratage Jyske Banks tilladelse til bankdrift, eller at lukke Jyske Bank, er udelukkende for at sikker andre mod at Jyske Bank og Bankens bestyrelse, ikke også kan udsætte eller lave bedrageri mod nogle af bankens andre kunder.

 

Det er derfor jeg 2 september 2021 i mail. bad de politiske partier på Christiansborg, om at tage problemet om Jyske Bank, stadig skal have plads som Bank, for danske statslige virksomheder og  institutioner op til debat.

📢🙈🙉🙊📢

Det er næppe første gang myndighederne har dækket over kriminelle danske banker, men denne gang er sagen voldsom, og offeret altså mig Carsten Storbjerg Skaarup siger = jeg er ikke som andre, hvilket den bedrageriske Jyske Bank efterhånden må have fundet ud af.

Dette her er stadig en invitation Jyske Bank om at mødes, og tale sammen.

Men at Jyske Banks bestyrelse selv går af, bør være en selvfølgelighed, og dig Anders Christian Dam du er den direkte årsag til alt hvad jeg har skrevet den seneste tid.

Hvorfor du Anders Dam selv bør give afkald på din aftrædelses ordning, eller godtgørelse om du vil.

Og du meddeler selv at du Anders Christian Dam forlader Jyske Bank og har givet afkald på million aftrædelse.

🗣️⚠️💰🧻🚽

 

Probably Denmark’s largest organized bank fraud case, where the Danish authorities prevent an investigation and criminal prosecution.

The site is shared today 2 september 2021. on the 2nd anniversary of Lundgren’s attack on the Danes ‘legal security with those who have participated in or covered Denmark’s perhaps biggest fraud bank, which is a scandal for the whole society, as even the Bar Council covers lawyers’ crimes.

 

Jysk Bank’s customer throws a bomb and tries to draw attention to the problem of fraud and forgery, as well as bribery in Denmark’s largest companies.

🎬🎥

If you want a good and at the same time truthful account of corruption and organized crime in Denmark’s largest companies, then read on, and ask if you thought it was not written comprehensibly enough.

This must definitely be a huge scandal for Denmark’s decision makers, that they have not managed to stop the organized crime in Denmark, which is carried out by Denmark’s largest companies with reference to Jyske Bank, and which is supported by the largest law firms with reference to members of the Bar Council, including Lund Elmer Sandager and Lundgren’s lawyers.

The crime that the Danish authorities, which the Danish Financial Supervisory Authority has not only covered, but has directly opposed, is being investigated.

But of course if I have misunderstood something, then you are welcome to talk to me, which you have denied, you can also accuse me of libel and slander, my timeline book will support my claims that Denmark is a corrupt society at the highest level.

I Carsten Storbjerg Skaarup want to do away with camaraderie and corruption in Denmark’s largest organizations, which purpose is to retain its power and influence in society, and the economic advantage it then has, it is about power and money.

And if I do not write about it, it will just continue.

I have to date after 5 years of struggle, not seen a single Danish newspaper, mention anything about that crime as Danish banks are behind, which is supported by the Danish state, by simply looking passively, while the authorities refuse to relate to the fact that this is a major societal danish problem.

🙈🙉🙊

Is the Danish bank, Jyske Bank at risk of being closed due to crime, or are the employees of Jyske Bank right, when they tell their other customers that. I am just a little crazy customer. The Danish authorities have presented evidence that they are violating Jyske Bank sections of the Penal Code on stripe, and what will the state do about the criminal bank.

👁️🚔

Jyske Bank syntes klart at drive samfunds skadelig virksomhed.

Nogle kalder det landskabelig virksomhed men redelig bankvirksomhed er det ihvertfald ikke, og vil nogle dommer frikende Jyske Bank A/S i at have udført flere forhold af dokumentetfalsk og svig, “bedrageri.” vil det have uoverskuelige konsekvenser for alle danskere, da en dom vil have præjudikat virkning, på den sidste retssikkerhed i der måtte være tilbage i samfundet.

📣🚔

Jeg kan gøre det ret enkelt i spørgsmålet om Jyske Banks forbrydelser, hvorfor valgte statsadvokaten at modsætte sig efterforskning af de mange lov overtrædelser, som Jyske Bank koncernen har stået bag, statsadvokaten var fremlagt vandtætte beviser for de mange kriminelle og strafbare forhold som Jyske Bank A/S med ledelsen og medarbejderne samt Lund Elmer Sandager advokater har stået bag.

VIL DE DANSKE DOMMENE, ELLER NOGLE AF DEM, OGSÅ DÆKKE OVER DEN KRIMINELLE JYSKE BANK A/S, SOM ADVOKAT STANDEN INKLUDERET MULIGE  DOMMERNE I ADVOKAT NÆVNET 30-06-2021.

SOM DA ADVOKAT NÆVNET VALGTE, AT DÆKKE OVER DE KORUPTE LUNDGRENS ADVOKATER.

VED DERES AFGØRELSE 2020-1932, HAR VEDTAGET AT DET ER IKKE OVERTRÆDELSE AF GOD ADVOKAT SKIK, AT JYSKE BANK A/S. HAR BETALT LUNDGRENS ADVOKATER EN MILLION BESTIKKELSE, SKJULT SOM  RETURKOMMISSION, FOR AT ÆNDRE I KLIENTENS ANBRINGER MOD JYSKE BANK A/S, MED DET FORMÅL AT VILLE SKUFFE I RETSFORHOLD.

 

👁️🎬🎥🎞️

Meget muligt i er dygtige, men der er næppe noget være end iloyale og kriminelle advokater, da disse kan ødelægge retssikkerheden, hvilket i sammen med advokat nævnet allerede er godt igang med.

 

📝

En sag om at dække og holde hånden over de korupte og iloyale Lundgrens advokater der sammen med Lund Elmer Sandager advokater direkte har medvirket til at Jyske Bank A/S koncernen har kunne fortsætte bankens svigforetninger.

🗣️📣🗣️

Deles med pressen se herunder linket.

Vil de samlede folketings medlemmer dække over Jyske Banks forbrydelser, eller vil i handle, sidst jeg skrev til flere partier og partimedlemmer, med beviser for at Jyske Bank brugte dokument falsk og bedrageri var før valget i 2018.

Nu igen 2 september 2021. meddeles flere poliktiske beslutningstagere i folketinget, at Jyske Bank A/S også bruger bestikkelse.

🙈🙉🙊

Hvis ikke politikerne ønsker at stoppe Jyske Banks brug af dokumentet falsk og bedrageri, samt også brugen af bestikkelse, hvad vil der så ske, med dem bankerne udsætter for million svindel.

Jeg kan da umuligt være den eneste kunde, der af en bank er blevet udsat for bedrageri.

Om interesse konflikter. Opslag 14-05-2021.

💣💰🤝💰💣

Hvilket bedrageri de danske myndighederne og dermed staten, har medvirket til ikke måtte blive efterforsket, da myndighederne ganske enkelt har modsat sig at danske banker, som her Jyske Bank koncernen og de medvirkende ledelsesmedlemmer, samt de medvirkende advokater ikke måtte udsættes for efterforskning og strafforfølgning, uanset deres indirekte eller direkte medvirkede til organiseret kriminalitet mod danske bank kunder.

Dette kan jo også ske ved andre banker, men hvem tør sige fra, og give afkald på den rigdom og magt det kan give, at dække over nogle af de største kriminelle organisationer.

🤬

 

I har hermed allesammen chancen, til at gøre noget ved den kriminelle Jyske bank A/S

 Eller svare, at myndighederne blåstempler at loven ikke gælder for Danmarks banker, da i som stat og myndigheder ikke vil blande jer i de danske bankers kriminalitet, stort som småt.

🙈🙉🙊

 

Men i som myndighederne og beslutningstagere i folketinget er hermed 02-09-2021. Igen oplyst at Jyske Bank koncernen står bag organiseret økonomisk kriminalitet, hvilket både Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater har bistået med.

📣💣📣

Mail 2. sep. 2021 14.26 er udover at være sendt til Lundgrens advokater og Lund Elmer Sandager samt Jyske Bank A/S. Sendt til nedenstående folketingets medlemmer og myndigheder samt hoved aktionærer.

direktion@jyskebank.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
martin.nielsen@jyskebank.dk
ATV@lundgrens.dk
MKI@lundgrens.dk
tkr@lundgrens.dk
nri@lundgrens.dk
ama@lundgrens.dk
kra@lundgrens.dk
mto@les.dk
lc@les.dk
msn@les.dk
jro@les.dk
mmn@les.dk
cbe@les.dk
hst@les.dk
nwe@les.dk
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk
Philip Baruch • pb@les.dk
hho@les.dk
cb@les.dk
pme@les.dk
Dan Terkildsen Lundgren Advokater • DAT@lundgrens.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
REU@ft.dk
mette.abildgaard@ft.dk
marlene.ambo-rasmussen@ft.dk
simon.ammitzboll@ft.dk
kirsten.normann.andersen@ft.dk
ida.auken@ft.dk
liselott.blixt@ft.dk
anne.sophie.callesen@ft.dk
henrik.dahl@ft.dk
uffe.elbaek@ft.dk
jakob.ellemann-jensen@ft.dk
stm@stm.dk
naser.khader@ft.dk
rosa.lund@ft.dk
inger.stojberg@ft.dk
mette.thiesen@ft.dk
pernille.vermund@ft.dk
fm@fm.dk
Justitsministeriet • jm@jm.dk
kmj@atp.dk
kf@nationalbanken.dk
postkasse@advokatsamfundet.dk
Postkasse – Klagesagsafdelingen • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
bankdata@bankdata.dk

Brev / mail til beslutningstagere, og jer i folketinget samt øvrige myndigheder, advokater og Jyske Bank 02-09-2021. Deles her med dig. Sagen er stor og meget alvorligt, og bør desuden kunne lukke Jyske Bank, hvilket myndighederne ikke vil tillade, og istedet for har eksempelvis Finanstilsynet valg at dække over Jyske Banks forbrydelser, ved at nægte at blande sig.

Rettelser af skrive og stave fejl, foretages jævnligt.

⚠️

Jysk Bank kunde smider en bombe 💣 ind på Christiansborg og siger, få nu sat en debat igang, vil staten og folketinget fortsat tillade, at danske banker som Jyske Bank laver kriminalitet, uden at politiet må gribe ind.

💰

Jeg opfordrer alle aktionærer der er modstander af bedrageri og bestikkelse, til at sælge deres aktier i Jyske Bank A/S.

Jeg er klar over at ATP. pension, ved deres bestyrelse har besluttet at de støtter Jyske Banks forbrydelser og forretnings metoder, da det giver et godt afkast, men når ATP’s formand Bente Overgaard bestrider både bestyrelse poster i Jyske Bank A/S og ATP samtidig, må det da være et problem.

 


En lille stemnings video.

🎭

Vi starter frisk med dette gode tilbud til dig CEO Anders Dam, se videoen nr. 2. en video som også er en advarsel mod Jyske Bank A/S

[/video]

Videoer vil løbende blive delt.

Her i LINKET fra 3 maj 2021. Finder du alle videoer.

Jeg har lidt længere nede indsat 3 link til YouTube videoer, se dem igen og overvej nu om Jyske Banks bestyrelse selv bør gå af.

Eller om det er nu Finanstilsynet reelt skal træde i karakter, og sætte Jyske Bank koncernen under skærpet tilsyn, mens Jyske Banks bestyrelse afsættes, og der ledes efter nogle hæderlige mennesker, der kan og vil lede Jyske Bank, samtidig med Finanstilsynet kræver at Jyske Bank A/S selv igang sætter en uvildig advokatundersøgelse, hvis det da overhovedet er muligt at finde hæderlige advokater i advokat samfundet, altså ud over den advokat jeg har til at fremlægge sagens anbringer.

 

🎭🏦🎭

Jysk Bank i vil hellere kæmpe mod mig end tale med mig, er det fordi i ved at myndighederne til dato, har dækket over Jyske Banks forbrydelser, og sandsynligvis fortsat vil dække over den kriminalitet som danske banker herunder Jyske Bank A/S udfører.

 

🎬🎥🎞️

 

Og så vil jeg gerne, og helt personligt sige til dig Anders Christian Dam, du skulle have svaret mig, da jeg skrev direkte til dig og bestyrelsen tilbage i maj 2016, dengang skrev jeg, jeg tror ikke jeg har lånt 4.328.000 DKK. men at jeg er udsat for et kæmpe bedrag.

Anders Christian Dam du og Philip Baruch skal vidne, for at bekræfte at du og Lund Elmer Sandager advokater samt Jyske Banks bestyrelse allerede maj 2016, af Carsten Storbjerg Skaarup blev fremlagt at Jyske Bank A/S nok udsatte deres kunde for million bedrageri, hvilket du og ledelsen ikke ønskede at stoppe med.

Vi ved alle sammen at i “Jyske Bank A/S så går hele vejen og bestikker kundens advokater til at ændre i klientens påstande mod Jyske Bank koncernen.

Igen kan i jo svare på om jeg Carsten Storbjerg Skaarup har misforstået noget, da jeg jo ikke vil skrive at Jyske Bank koncernen er en kriminel organisation som bør lukkes, hvis der bare er tale om en lille misforståelse.

Jeg har sagt og skrevet det før, vil i kæmpe mod mig, så får i en kamp i ikke før har prøvet, det er jeres beslutning, jeg ønsker ikke krig, men ret skal være ret.

 

🎤🤬📣

Anders Dam Indrøm nu Jyske Banks forbrydelser, og sørg for at få ryddet op i koncernen, der er rigtig mange som skal fyres.

 

Hvis myndighederne stadig, efter at være fremlagt jeres organiseret kriminalitet, vil modsætte sig efterforskning og syntes at Jyske Bank koncernen skal have ret til at drive bank virksomhed, så er det politisk.

Jeg mener ikke at banker, der som Jyske Bank A/S koncernen, og beviseligt har lavet flere kriminelle forhold, herunder dokument falsk, vanhjemmel, bedrageri, udnyttelse og bruger bestikkelse for at skuffe i retsforhold, bør have tilladelse til at drive bank virksomhed i Danmark.

Når Jyske Bank koncernen i mindst mit tilfælde har overtrådt mange af lovens bestemmelser, for at kunne bedrage bankens kunde, eller kunder, har Jyske Bank ikke nogle berettigelse, til at drive bank virksomhed i Danmark.

⚠️🧻🚽⚠️

Men da myndighederne som Finanstilsynet samt politiet og staten, sammen med folketinget stadig ikke har ville blande sig i den kriminalitet, som her Jyske Bank har udført, hvordan kan danskerne så sikker sig mod ligende forbrydelser mod dem.

📣🤬📣

Se hele tidslinje bogen, og forstå hvilken kamp det er, for dem der er offer for danske bankers kriminalitet, og hvad disse står oppe mod, da myndighederne ganske tydeligt dække over svindlen i de danske banker, ved at eksempelvis Finanstilsynet nægter at stoppe bankers overtrædelse af straffelovens bestemmelser, eller at skride ind overfor kriminalitet, det er nemlig ikke Finanstilsynets opgave at stoppe banker, der som her udsætte kunder for bedrageri, men hvad Finanstilsynet så er lavet for, kan jeg kun stille spørgsmålstegn ved.

Du Anders Christian Dam og ledelse i Jyske Bank sammen med Lund Elmer Sandager advokater valgte at skjule, dels at jeg ikke havde lånt de 4.328.000 DKK. I skjulte også at jeg ikke har underskrevet en rentebytte W015785 Bilag 1. til dette påstået lån, som Jyske Bank gentagne gange løj var optaget, og samtidig vel vidende om, at Jyske Bank hele 3 gange har forsøgt at få mig til at underskrive denne swap, altså uden det er lykkedes at få mig til at skrive under på en eneste, af de 3 swap aftaler, som Jyske Bank forsøgte at få mig til at underskrive.

🎞️

Jeg deler flere gange disse bilag, der viser at Jyske Bank i ond tro valgte at lyver overfor deres syge kunde, hvilket var for at kunne bedrage bankens lille erhvervs kunde for millioner.

🏦

JYSK BANK LØJ GENTAGNE FOR AT BEDRAGE MIG, SÅ ENKELT KAN DET SKRIVES.

🏦

Et tilbud Bilag Y. fra 20-05-2008. som dog samme med et projekt er blevet kasseret, og i øvrigt er udløbet 20-11-2008. “Bilag Y er neden under fra klagens Bilag 240.” Som Nicolai Hansen i Ond Tro lyver at kunden har hjemtaget.

You must be warned Against the Danish law firm Lundgren's lawyers through their partner Dan Terkildsen and several employees / lawyers have countered their client, and directly against instructions, have chosen to withhold the client's false allegations before the court, at the same time Lundgren's lawyers have taken work for the defendant Danish bank, against which the client asked Lundgren to file a fraud case. / Lundgrens er ikke så dygtige, men vil du absolut bruge Lundgrens så find en advokat her. PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKAT DIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42

Bilag 240.side 5-25. – Bilag Y. side 2.

You must be warned Against the Danish law firm Lundgren's lawyers through their partner Dan Terkildsen and several employees / lawyers have countered their client, and directly against instructions, have chosen to withhold the client's false allegations before the court, at the same time Lundgren's lawyers have taken work for the defendant Danish bank, against which the client asked Lundgren to file a fraud case. / Lundgrens er ikke så dygtige, men vil du absolut bruge Lundgrens så find en advokat her. PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKAT DIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42

Bilag 240. side 6-25. – Bilag Y. side 3. Det er Jyske Banks medarbejdere der selv har sat denne streg, ud for hjemtages senest 20 november 2008.

En Swap som Jyske Bank selv 16-07-2008. har lavet for at rentebytte et lån, der blev tilbudt 20-05-2008. ved Bilag Y.

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag 1. Swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank har selv lavet denne Swap.
At. Lund Elmer Sandager advokater 10-09-2015, fremlægge det er den swap der blev aftalt 15-07-2008, er LES.dk advokater i ond tro.
FAKTUM. W015785 er ekstra swap fra 16-07-2007, som Jyske Bank efterfølgende W015776 fra 15-07-2008. selv laver.
Når Jyske Bank og Lund Elmer Sandager advokater i retsforhold har fremlagt Bilag 1. som aftalt til et bagvedliggende lån. “Bilag Y.”
Er det tydeligt der er tale om usande oplysninger, da Jyske Bank selv fremlagde bevis herfor ved Bilag E. side 4 og 5.

 

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag XX. FREMLÆGGES. Jyske Bank forsøger igen 24-07-2008. At få kunden til at indgå aftale om denne ekstra rentebytte til tilbuddet Bilag Y.
En Swap W015785. Fra 16-07-2008. som kunden ikke har ønsket at underskrive, selv om det er magtpålæggende for Jyske Bank at få kunden til at indgå swappen med Jyske Bank.
Valgte kunden ikke at underskrive, kunden hjemtaget heller ikke det tilbudte underlæggende lån.
Alligevel fastholder Jyske Bank og Lund Elmer Sandager, med gentagne skiftende forklaringer overfor retten, at kunden har indgået aftale om at lave swappen W015785 Bilag 1. den 16-07-2008. men nu bare til et andet tilbud, og andet beløb, et lån fra 03-07-2009.

 

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag XX. FREMLÆGGES. Jyske Bank forsøger igen 30-07-2008. At få kunden til at indgå aftale om denne ekstra rentebytte til tilbuddet Bilag Y.
En Swap W015785. Fra 16-07-2008. som kunden ikke har ønsket at underskrive, selv om det er magtpålæggende for Jyske Bank at få kunden til at indgå swappen med Jyske Bank.
Valgte kunden ikke at underskrive, kunden hjemtaget heller ikke det tilbudte underlæggende lån.
Alligevel fastholder Jyske Bank og Lund Elmer Sandager, med gentagne skiftende forklaringer overfor retten, at kunden har indgået aftale om at lave swappen W015785 Bilag 1. den 16-07-2008. men nu bare til et andet tilbud, og andet beløb, et lån fra 03-07-2009.

Kunden kommer 26-11-2009 ind på Hvidovre Hospital, og blev derefter bragt til Hillerød Hospital, hvor hospitalet konstatere en hjerneblødning på 2,5 cm i størrelse, efterfølgende har kunden gennem flere år svære hukommelses problemer, hvilket du kan se at Jyske Bank A/S ved deres ansatte og advokater, har udnyttet til at få en uberettiget vinding, der bliver til et afgørende formuetab for kunden.

Lundgrens er ikke så dygtige, men vil du absolut bruge Lundgrens så find en advokat her. PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKAT DIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42

Hvidovre Hospital 26-11-2009 side 1 af 2.
Efter akut indlæggelse på Hillerød sygehus, viser det sig at kunden har en større hjerneblødning, hvilket Jyske Bank udnytter og siger at kunde har lånt 4.328.000 kr. som Jyske bank derefter tager millioner for i rente, velvidne at dette er løgn.
Jyske bank gør det de er bedst til, nemlig at lyve for at bedrage deres kunde.

Lundgrens er ikke så dygtige, men vil du absolut bruge Lundgrens så find en advokat her. PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKAT DIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42

Hvidovre Hospital 26-11-2009 side 1 af 2.
Efter akut indlæggelse på Hillerød sygehus, viser det sig at kunden har en større hjerneblødning, hvilket Jyske Bank udnytter og siger at kunde har lånt 4.328.000 kr. som Jyske bank derefter tager millioner for i rente, velvidne at dette er løgn.
Jyske bank gør det de er bedst til, nemlig at lyve for at bedrage deres kunde.

Ond tro og udnyttelse samt brug af dokumentet falsk og bedrageri samt bestikkelse af Lundgrens advokater, vil tydeligt fremgå af tidslinje bogen.

Jysk Bank har 16-07-2008. uden om kunden, selv lavet en rentebytte Bilag 1. W015785. på 4.328.000 DKK. til en rentesikring for et underlæggende / bagvedliggende lån for swappen på 4.328.000 DKK. Som Jyske Bank 3 gange forsøgte at få kunden til at indgå og underskrive uden hæld.

Jyske Bank har derefter uredeligt og i Ond Tro 30-12-2008. startet denne rentebytte W015785. af et låne tilbud på 4.328.000 DKK. som kunden fik tilbudt 20-05-2008 og som i øvrigt kun var gyldig til 20-11-2008. Hvor Bilag Y. tilbuddet på de 4.328.000 DKK. udløb og bortfaldt.

💪💰💪

Da Jyske Bank A/S ved Ond Tro, selv 30-12-2008 startede en falsk rentebytte Bilag 1. W015785 for et lån, som ikke findes, eftersom tilbuddet Bilag Y. var udløbet / bortfaldet 41. Dage tidligere, hvorfor Jyske Bank optræder uredeligt, og sikkert også er igang med kriminelle handlinger.

Dagen efter 30-12-2008 hvor Jyske Bank startede den Swap W015785. Som det var magtpålæggende for Jyske Bank koncernen at lave, og som bankens ansatte startede, uden at få kundens mundtlige accept eller underskrift, dagen efter 31-12-2008. er der fremlagt beviser for at Jyske Bank har lavet dokument falsk.

Dette dokument falsk laves ved at Jyske Bank, fjerner 2 aftale dokumenter herunder Bilag E. Swappen W015776. Af 15-07-2008. og Bilag 28. Side 2. Som lukker Swappen W015776. den 30-12-2008.

Da Jyske Bank 31-12-2008 bort skaffer disse 2 bilag / aftale dokumenter fra årsopgørelse 2008. Bilag O. begår Jyske Bank overtrædelse af straffelovens bestemmelser, og har lavet Dokumentfalsk, hvilket Jyske Banks bestyrelsesmedlem Philip Baruch 10-09-2015 ved Jyske Banks svar skrift skjuler overfor retten, da han / Lund Elmer Sandager fremlægger års opgørelsen Bilag Og  fra 2008. I retsforhold, og dermed skjulte at Jyske Bank koncernen har lavet Dokumentfalsk.

💰⚠️🙈🙉🙊💪

Når først Rødstenen advokater dækker over Jyske Banks brug af dokumentet falsk, og efterfølgende også Lundgrens advokater der efterfølgende også tager mod returkommission for at dække over Jyske Banks forbrydelser, svig og falsk forbrydelser som iøvrigt er bistået af både Jyske Banks bestyrelse samt flere ansatte, og deres advokater, samt Lund Elmer Sandager advokater er ganske groft, men at myndighederne selv ved ordensmagten altså politiet, statsadvokaten, Finanstilsynet og andre myndigheder vælger at dække over Jyske Banks forbrydelser, som de fremlagt også her på hjemmesiden BANKNYT.dk og senest advokat nævnet, indirekte vælger at dække over den organiseret kriminalitet Jyske Bank koncernen har udsat deres kunde for, ved at komme med en urigtig afgørelse i klagen 2020-1932. En afgørelse 30-06-2021. Som advokat nævnet stadig ikke 05-09-2021. har ville dele med offentligheden.

Det her er ganske enkelt en skandale, for hele samfundet, at også advoknævnet som ud over advokater og myndigheds personer, også har dommere til at lave deres afgørelser, når advokatnævnet har valgt at dække over udvalgte advokat virksomheder, for igen at dække over den kriminalitet Jyske Bank A/S står bag, eller bare at dække over kriminelle advokater og eller korrupte advokater.

Så er det noget som er et angreb på danskernes retssikkerhed.

🗣️

Bemærk at Lund Elmer Sandager advokater benægter at Jyske Bank har lavet svig, og at Philip Baruch for Jyske Bank i svarskrift 10-09-2015. fremlægde at det var magtpålæggende for kunden at indgå den swap W015785. som Jyske Bank selv lavede 16-07-2008.

Men som kunden ikke ønskede at indgå eller underskrive, først efter Jyske Bank hele 3 gange, først gang 16/7-2008. forsøgte at få kundens underskrevet, hvilket Nicolai Hansen forsøgte, tog kunden blot dokumentet med, uden at ville underskrive nogle swap.

 

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Appendix 1. Page 1/5. SWAP W015785
The main claim is that it was made by Jyske Bank itself 16-07-2008 by Jyske bank without agreement, and is therefore FALSE.
The applicant has approved a swap W 015776. 15-07-2008 Appendix E. Page 4 and 5. but only if the offer 4,328,000 Appendix Y. was taken home.
Although Jyske bank has lied on the underlying loan of 4,328,000 following the offer Appendix Y. DKK in Nykredit as both taken up as Appendix 29 and restructured Appendix D.
Appendix 30. Nykredit here states that no loan of DKK 4,328,000 has existed in Nykredit

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Appendix 1. Page 2/5. SWAP W015785
The main claim is that it was made by Jyske Bank itself 16-07-2008 by Jyske bank without agreement, and is therefore FALSE.
The applicant has approved a swap W 015776. 15-07-2008 Appendix E. Page 4 and 5. but only if the offer 4,328,000 Appendix Y. was taken home.
Although Jyske bank has lied on the underlying loan of 4,328,000 following the offer Appendix Y. DKK in Nykredit as both taken up as Appendix 29 and restructured Appendix D.
Appendix 30. Nykredit here states that no loan of DKK 4,328,000 has existed in Nykredit

 

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Appendix 1. Page 3/5. SWAP W015785
The main claim is that it was made by Jyske Bank itself 16-07-2008 by Jyske bank without agreement, and is therefore FALSE.
The applicant has approved a swap W 015776. 15-07-2008 Appendix E. Page 4 and 5. but only if the offer 4,328,000 Appendix Y. was taken home.
Although Jyske bank has lied on the underlying loan of 4,328,000 following the offer Appendix Y. DKK in Nykredit as both taken up as Appendix 29 and restructured Appendix D.
Appendix 30. Nykredit here states that no loan of DKK 4,328,000 has existed in Nykredit

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Appendix 1. Page 4/5. SWAP W015785
The main claim is that it was made by Jyske Bank itself 16-07-2008 by Jyske bank without agreement, and is therefore FALSE.
The applicant has approved a swap W 015776. 15-07-2008 Appendix E. Page 4 and 5. but only if the offer 4,328,000 Appendix Y. was taken home.
Although Jyske bank has lied on the underlying loan of 4,328,000 following the offer Appendix Y. DKK in Nykredit as both taken up as Appendix 29 and restructured Appendix D.
Appendix 30. Nykredit here states that no loan of DKK 4,328,000 has existed in Nykredit

 

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Appendix 1. Page 5/5. SWAP W015785
The main claim is that it was made by Jyske Bank itself 16-07-2008 by Jyske bank without agreement, and is therefore FALSE.
The applicant has approved a swap W 015776. 15-07-2008 Appendix E. Page 4 and 5. but only if the offer 4,328,000 Appendix Y. was taken home.
Although Jyske bank has lied on the underlying loan of 4,328,000 following the offer Appendix Y. DKK in Nykredit as both taken up as Appendix 29 and restructured Appendix D.
Appendix 30. Nykredit here states that no loan of DKK 4,328,000 has existed in Nykredit

🤬📣

Da Jyske Bank ikke fik kunden til at indgå swappen W015785 den 16-07-2008. Forsøgte Jyske Bank igen 24/7-2008. Hvor det heller ikke lykkedes at få kunden til at indgå denne swap aftale med Jyske Bank.

Da det er magtpålæggende for Jyske Bank at få kunden til at lave en rentebytte aftale med Jyske Bank, forsøger Jyske Bank så igen 30/7-2008. at få kunden til at underskrive swappen W015785, stadig uden at få kunden til at underskrive.

Men Jyske Bank opgiver ikke, da det var magtpålæggende for Jyske Bank at få så mange kunder som muligt til at lave swaps med Jyske Bank.

Hvilket understøttes af de mange landmænd og andelsboligforeninger som Jyske Bank siden 2008 har kørt ned, hvor engskov sagen, hvor Jyske Bank erklæret Engsoven konkurs og tog ejendommen.

Da kunden ikke efter 3 forsøg ville underskrive swappen W015785. var Jyske Banks tålmodighed opbrugt, hvorefter Jyske Bank ved ond tro selv 30-12-2008 igangsætter den nu falske swap, og det uden der overhovedet var noget lån, hverken underliggende eller over liggende lån, der fandtes ikke engang noget tilbud 30-12-2008.

Hvilket dog ikke hindre Jyske Bank koncernen i den 30-12-2008. At starte bankens årelange bedrageri, og at Jyske Bank 31-12-2008. laver dokumentetfalsk for at dække over det bedrageri, som Jyske Bank påbegyndte 30-12-2008.

⚠️

Der er tale om ganske mange penge, som Jyske Bank her lave svindel for, da Jyske Banks medarbejdere sammen i forening, herunder nævnes blandt andet Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen, Casper Dam Olsen, Anette Kirkeby, Lars Aaqvist, som for Jyske Bank startede det reelle bedrageri mod bankens egne kunde.

👁️🚔💰💪💰🚔👁️

Lars Aaqvist Jyske Bank Vesterbrogade, syntes at være en af dem, der har stået for at lave det dokumentfalsk, hvor Jyske Bank A/S har fjernet 2 aftale dokumenter, og lavet en falsk årsopgørelse, hvor swappen W015776 der blev lavet 15-07-2008. og blev lukket 30-12-2008.

Begge disse aftale bilag omhandlende swappen nr. W015776. er blevet fjernet fra årsopgørelse 2008, og aftale dokumenter kan altså ikke fjerne sig selv.

Dokument falsk som også tydeligt er fremlagt i Processkrift 4.

🎬🎥🎞️

Med hensyn til at lave Bilag’s manipulation, har Jyske Banks medarbejdere lavet dette for at sikker sig en uberettiget vinding, der er blevet til et afgørende formuetab for kunden, hvilket Jyske Banks bestyrelse og direktion med hjælp fra Lund Elmer Sandager Advokater, herunder blandt andet Philip Baruch og Anders Christian Dam i maj måned 2016. Kunne have stoppet, men vælger at bruge deres magt.

Og Jyske Bank A/S ender da også op med at bestikke Lundgrens advokater, til ikke at fremlægge nogle af klientens påstande mod Jyske Bank koncernen.

🎭🎬🎥🎞️

Det her er som at være centrum af en gyser, om Jyske Banks forbrydelser.

Mens Jyske Banks bestyrelse og direktion ved Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, sikkert ligger flade af grin, og nyder at myndighederne beskytter Jyske Bank A/S på trods af at Jyske Bank koncernen har lavet vanhjemmel, dokumentetfalsk, bedrageri, udnyttelse, bestikkelse.

For hvad har Jyske Bank ellers deres venner til, hvis ikke de vil dække over den økonomiske kriminalitet som Jyske Bank koncernen har lavet.

💪🏦😅

Her er en opgørelse fra de gange Jyske Bank har hævet på kundens konto, første gang Jyske Bank hæver et beløb på kundens konto der ses at være et markant rente beløb, er 28 december 2009. Her hæver Jyske Bank 61.733,10 DKK.

Hvert eneste gang Jyske Bank, efter 30-12-2008. har taget af kundens betroede midler, er et forhold af mandatsvig.

At Jyske Bank derudover tvang kunden til at sælge sin byggegrund, for at nedbringe det lån Jyske Bank har fremlagt var rentebytte med swappen W015785. Uden at lade rentesikringen / swappen følge med ned er også bedrageri.

05-07-2021 Sagens Bilag 1. W015785 s 1-4. falsk swap. ej underskrevt eller aftalt.

Eftersom kunden blev alvorligt syg 26 november 2009, er kunden forsvarsløs da Jyske Bank A/S 30-12-2008. starter deres organiseret bedrageri mod bankens egne kunde.

En svig forbrydelse, der ses først gang 28-12-2009 med den markante hævning på kundens konto, og som den samlede bestyrelse og direktion samt Lund Elmer Sandager advokater og også Lundgrens advokater har medvirket til kunne fortsætte i årevis.

Jysk Bank og deres bestyrelse har sammen med Lund Elmer Sandager advokater, stået bag fremlæggelsen af falske og manipuleret oplysninger overfor domstolen for at skuffe i retsforhold, men arbejder nu efter at få Jyske Banks mange svig forbrydelser forældet, ved at påstå at kunden skulle have opdager at Jyske Bank A/S har lavet Dokumentfalsk og Bedrageri, samt at Jyske Bank har i gangsat en rentebytte W015785 af 16-07-2008 uden at kunden har ville underskrive og indgå denne swap med Jyske Bank i øvrigt for et tilbud, der ikke bliver anvendt.

Jysk Bank vil have forældelse, eftersom det er lykkedes Jyske Bank koncernen, ved Ond Tro, i perioden 2008 / 2009 til 18-10-2016 at lyve overfor deres alvorlige syge kunde, at kunden både har indgået en rentebytte aftale W015785 med Jyske Bank, og at kunden forud for igangsætte af denne swap har hjemtaget det bagvedliggende lån for, den rentebytte. / swappen som Jyske Bank i årevis har fremlagt at kunden har indgået med Jyske Bank.

En løgn det lykkedes for Jyske Banks bestyrelse og direktion samt senest for Lund Elmer Sandager advokater at skjule overfor bankens kunde, og som Jyske Bank A/S samlet løj som indgået, overfor kundens advokater, og løj om over for pengeinstitut ankenævnet, og igen løj om over for domstolen, frem til det lykkedes for kunden at skaffe bevis 18-10-2016. for at det underliggende lån i Nykredit aldrig har eksisteret, hvilket daværende Rødstenen advokater modsatte sig blev fremlagt, med de øvrige beviser, for svig og falsk.

Det er herefter kunden må skifte advokat, Rødstenen advokater er ude december 2017, og først slut Januar 2018 bliver Lundgrens advokater, som også Danske Bank brugte anbefalet.

Efterfølgende fortsatte Jyske Bank stadig med den falske swap, og nægter at tilbagerulle swappen, kunden der ansatte Lundgrens advokater kæmper igen for at få fremlagt sine beviser, blandt andet Bilag Y. og Bilag AG. Som klienten ikke måtte få fremlagt, kun mailen af 18-10-2016. Hvori Nykredit skriver at der har aldrig været noget lån 4.328.000 dkk. hvilket er det omtalte bagvedliggende lån, ville Lundgrens advokater fremlægde.

Jyske Bank koncernen og Lund Elmer Sandager advokater der gentagne har fremlagt for domstolen, at dette lån fandtes og at dette var rente byttet med swappen W015785.

Efter Jyske Bank og Lund Elmer Sandager advokater november 2018, fremlægger nye løgnagtige oplysninger overfor domstolen, at W015785 Swappen på 4.328.000 DKK fra 16-07-2008 nu var lavet og aftalt, til et tilbud på 4.300.000 DKK. der er fra 06-05-2009. og som blev hjemtaget 03-07-2009.

Vælger Jyske Bank i Ond Tro stadig at tilbageholde oplysninger overfor domstolen, stadig for at skuffe i retsforhold.

Jyske Bank skjulte at kunden aldrig har underskrevet swappen W015785.

Jyske Bank skjulte enkelt at banken forsøgte hele 3 gange, at få kunden til at underskrive swappen W015785. på datoer 16-07-2008. Og 24-07-2008. Samt 30-07-2008. Hvilket kunden ikke har ønsket at underskrive.

Jyske Bank forsøger at dække over de mangeårige bevidste svigforetninger, for hvergang Jyske Bank uberettiget har taget penge fra kundens konto, ved nu at forsøge at få retten til at dømme.

At en bank som her Jyske Bank gerne må lave dokumentetfalsk, og gerne må lyve overfor kunden, og at banker selv kan vælge at lave økonomiske aftaler med en kunde, uden kunde vil underskrive, blot banken 3 gange har forsøgt at få kunden til at underskrive, så giver det banken ret til at hæve penge på kundens konto, for den aftalte der er magtpålæggende for banken at kunden skal have.

Hvilket hvert eneste beløb der så er hævet, er et forhold af mandatsvig, med henvisning til straffeloven.

⚠️

Læs den mail, Nicolai Hansen sender 19 februar 2010 til bankens kunde, hvor Nicolai Hansen skriver, din låne oversigt, lån i Nykredit 4.328.000 DKK. samt en rentebytte med Jyske Bank på 4.328.000 DKK.

Nicolai Hansen er bevidst om at kunden har meget svært ved at huske, hvorfor Jyske Bank koncernen løbende kræver flere og flere sikkerheder, samt afkræver salg af byggegrund, og salgs fuldmagt i kundens private ejendom, og samtidig afkræver salgs fuldmagt i kundens udlejningsejendom.

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag 29.A. 19-02-2010.
Nicolai Hansen Jyske Bank skriver uhæderligt og ved Ond Tro at kunden har hjemtaget lån 4.328.000 kr. efter tilbuddet Bilag Y.
Og
At dette lån er blevet swappet med Jyske Bank, ved en rentesikring på 4.328.000 kr.
Er omtalte i breve som Bilag 30.
Perioden 28-12-2018. til 27-08-2019. da Lundgrens skjulte at klientens anbringer og beviser bilag 28-101. ikke var fremlagt domstolen.
Hvilket du kan læse mere om i klagen 05-06-2020. Sag 2020-1932. over Lundgrens advokater og Partner Dan Terkildsen.
Under hovedforhandlingen skal både Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen under Ed skulle forklare om de vidste at kunden aldrig har lånt det påståede underlæggende lån, ej heller omlagt dette og heller ikke har lavet eller underskrevet en rentebytte den 16-07-2008. Bilag 1.
.
Det kan du læse mere om i klagen 05-06-2020. Sag 2020-1932. over Lundgrens advokater og Partner Dan Terkildsen.
En klage der i høj grad handler om danskernes retssikkerhed.
FAKTUM ER:
Når du vælger en dansk advokat, fra advokat samfundet kan du ikke forvente advokaten ønsker at hjælpe dig, og slet ikke en advokat som har tilknytning til advoknævnet.
En retssikkerhed advokat nævnet 30-06-2021. direkte er medvirkende til at undergrave, ved deres kendelse i klagen 2020-1932.

 

Nicolai Hansen har overdraget kunden til Casper Dam Olsen, der skal sørger for at Jyske Bank får de penge ud af kunden som banken har planlagt og arbejdet for, hvorfor Casper Dam Olsen 19 januar 2012. skriver til den stadig syge kunde, du har lavet “omlagt” det bagvedliggende lån for swappen om.

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag D. 09-01-2012.
Casper Dam Olsen Jyske Bank skriver uhæderligt og ved Ond Tro at kunden har “ændret” omlagt det bagvedliggende lån for swappen.
Under hovedforhandlingen skal både Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen under Ed skulle forklare om de vidste at kunden aldrig har lånt det påståede underlæggende lån, ej heller omlagt dette og heller ikke har lavet eller underskrevet en rentebytte den 16-07-2008. Bilag 1.
.
Det kan du læse mere om i klagen 05-06-2020. Sag 2020-1932. over Lundgrens advokater og Partner Dan Terkildsen.
En klage der i høj grad handler om danskernes retssikkerhed.
FAKTUM ER:
Når du vælger en dansk advokat, kan du ikke forvente advokaten ønsker at hjælpe dig.
En retssikkerhed advokat nævnet 30-06-2021. direkte er medvirkende til at undergrave, ved deres kendelse i klagen 2020-1932.

 

Kunde som maj 2016 er kommet sig, og ikke tror på at han har lånt 4.328.000 DKK i Nykredit, eller har lavet en rente bytte den 16-07-2008 på 4.328.000 DKK. til dette lån med Jyske Bank.

Kunden har flere gange tidligere skrevet til Jyske Banks advokat Morten Ulrik Gade, for at få beviser, hvilket Jyske Banks advokat ikke har ville svare på, da disse skjulte den svindel kunden af Jyske Bank blev udsat for, hvorfor kunden maj måned 2016 skriver til Jyske Banks advokater Lund Elmer Sandager, der er sat til at skjule sandheden for at skuffe i retsforhold, både Philip Baruch og Anders Christian Dam bliver spurgt om de vil dokumentere at kunden har lånt de 4.328.000 DKK. i Nykredit hvilket Anders Christian Dam nægter at svare på, inden han 31-05-2016. lader Philip Baruch give bankens svar på kundens spørgsmål.

Jyske Bank vil ikke dokumentere at kunden har lånt 4.328.000 DKK. i Nykredit, og giver derfor et vildledende svar.

Altsammen dokumenteres ved deling af breve og mail i tidslinje bogen, der bliver frigivet her i LINKET. Hvor også advoknævnet hænges ud for at have dækket over de danske korupte advokater i advokatsamfundet, hvilket Lundgrens advokater der med mindst 6 ansatte har modarbejdet klienten.

Advokatnævnet som angriber danskernes retssikkerhed og frikender de korupte Lundgrens advokater, hvilket i høj grad også rykker på tilliden til advokat nævnets medlemmer, og de virksomheder deres advokat nævnes medlemmer er ansatte eller partnere i.

👁️

Jyske banks bestyrelse kunne i maj måned 2016. klart kunne have fortalt sandheden, og stoppet med at lave bedrageri, i stedet vælger Jyske Bank A/S ved ledelsen og med Lund Elmer Sandager advokater i stedet, sandsynligvis direkte ved Anders Christian Dam og Philip Baruch at fortsætte bankens svigforetninger mod bankens kunde.

Og Jyske Bank A/S ender op med i 2018, at bestikke Lundgrens advokat partnerselskab, til at dette advokat firma skal ændre klientens påstande mod Jyske Bank A/S.

Hvilket advokat nævnet siger er helt efter de advokatetiske regler, altså at en advokat bag ryggen af klienten, gerne må ændre klientens påstande, og at advokaten gerne må tilbageholde Processkrifter overfor klienten.

Det at modtage bestikkelse, samt at kammerateri og korruption for at dække over også Lund Elmer Sandager advokater der gentagne gange har løjet overfor domstolen for at skuffe i retsforhold, sådan er det i Danmark.

Hvorfor et advokat firma gerne for advoknævnet, må tage mod bestikkelse, og eller returkommission, da dette 30-06-2021 blev blåstemplet af netop advokatnævnet, som værende god advokat skik, eller ihvertfald ikke er en overtrædelse af god advokat skik.

Konsekvensen er at du ikke kan stole på advokat nævnet, der indirekte har medvirket og hjulpet Jyske Bank med bedrageri.

Se opslag om konsekvenserne for afgørelsen, der også vil ramme din retssikkerhed.

OPSLAG LINK 12-07-2021. og LINK 01-08-2021 også til advoknævnet.

Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisc

Hvilket også fremlagt bilag i klagen over Lundgrens.

Bilag 195. 25-05-2016. kl. 12.32 anmoder Jyske Banks bestyrelse, Morten Ulrik Gade og Baruch dokumentere lånt 4.328.000 kr. i NK

 

PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42

31-05-2016. Lund Elmer Sandager will not speak to customer asking for proof of having taken out a loan 4,328,000 dkk

Philip Baruch does not respond to what the customer asks Jyske Bank to answer, namely to prove that the customer has taken out a loan in Nykredit of 4,328,000 tire and when it may need to be rescheduled

Kunden har godt nok i 2009 maj måned fået et andet tilbud, som var på et andet beløb, og til et andet projekt, et lån kunden hjemtog 3 juli 2009, i dette tilbud skrev Nykredit til Jyske Bank, at tidligere tilbud hermed er bortfaldet.

 

You must be warned Against the Danish law firm Lundgren's lawyers through their partner Dan Terkildsen and several employees / lawyers have countered their client, and directly against instructions, have chosen to withhold the client's false allegations before the court, at the same time Lundgren's lawyers have taken work for the defendant Danish bank, against which the client asked Lundgren to file a fraud case. / Lundgrens er ikke så dygtige, men vil du absolut bruge Lundgrens så find en advokat her. PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKAT DIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42

Bilag 240. side 20-25. – Bilag AG. side 1.

You must be warned Against the Danish law firm Lundgren's lawyers through their partner Dan Terkildsen and several employees / lawyers have countered their client, and directly against instructions, have chosen to withhold the client's false allegations before the court, at the same time Lundgren's lawyers have taken work for the defendant Danish bank, against which the client asked Lundgren to file a fraud case. / Lundgrens er ikke så dygtige, men vil du absolut bruge Lundgrens så find en advokat her. PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKAT DIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42

Bilag 240. side 23-25. – 06-05-2009 Bilag AG. side 4.

 

Jysk Bank har ud over det i tilbud, som er oplyst udløbet 20-11-2008. fået brev fra Nykredit, og igen heri blevet oplyst at låne tilbuddet, på de 4.328.000 dkk er bortfaldet, samtidig med at Jyske Bank ved at kunden har indgået en anden aftale til et andet projekt, og dette tilbud er så hjemtaget 3 juli 2009.

You must be warned Against the Danish law firm Lundgren's lawyers through their partner Dan Terkildsen and several employees / lawyers have countered their client, and directly against instructions, have chosen to withhold the client's false allegations before the court, at the same time Lundgren's lawyers have taken work for the defendant Danish bank, against which the client asked Lundgren to file a fraud case. / Lundgrens er ikke så dygtige, men vil du absolut bruge Lundgrens så find en advokat her. PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKAT DIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42

Bilag 240. side 24-25. – Bilag AH.

Jyske Bank har tidligere eksempelvis lavet sammenblanding af 2 selskaber til samme konto, hvilket Jyske Bank koncernen må være den eneste Bank der af Finanstilsynet har fået lov til dette.

Men nu da hverken Jyske Banks bestyrelse eller direktion ved Anders Christian Dam, og heller ikke Philip Baruch fra Lund Elmer Sandager advokater ville dokumentere at kunden har lån det påstået underliggende lån 4.328.000 DKK i Nykredit, måtte kunden forsøge at få Nykredit til at svare.

Nykredit ville som Jyske Bank først heller ikke svare, kunden der havde stævnet Nykredit fik først oplyst af deres advokat Mette Egholm Nielsen at Nykredit ikke ville levere skyts imod Jyske Bank, men det lykkes dog efter flere forsøg, at få denne mail, hvori Nykredit skriver.

Der findes ingen lån på 4.328.000 DKK. i Nykredit.

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag 30. først den 18-10-2016.
Lykkes det efter at have stævnet Nykredit, at få deres advokat Mette Egholm Nielsen, til at indrømme kunden aldrig har hjemtaget noget lån på 4.328.000 kr. I Nykredit.
Og derfor kan dette heller ikke være omlagt eller ændret.
Og da slet ikke efter at Nykredit 06-05-2009. har meddelt Jyske Bank, at tilbuddet og pantebrevet “en henvisning til Bilag Y. & Bilag AC.” er bortfaldet.
.
Jyske Banks ansatte som Nicolai Hansen. Casper Dam Olsen. Jeanett Kofoed-Hansen. Anette Kirkeby og Søren Woergaard har alle været i ond tro.
Som ved Bilag 65. 04-11-2011. at kræve tvangssalg af byggegrund, og afkræve at kunden skal sælge sin private bolig.
For derefter at sende kunden til afvikling ved den grønne slagter.
Her skriver Birgith Bush Thuesen ved Bilag 74.A 18-06-2013. for at sikre Jyske Banks interesser, Jyske Banks krav i forbindelse med afvikling af kunden, er 2. salgs fuldmagter.

 

Helt frem til september 2019. Stod kunden med de korrupte Lundgrens advokater, som af Jyske Bank koncernen var blevet bestukket til at ændre klientens anbringer.

Lund Elmer Sandager der i 2013 og 2015 fremlagde at klienten har indgået den swap W015785 som Jyske Bank har fremlagt som aftalt mellem kunden og Jyske Bank den 16 juli 2008. for en RENTESIKRING / rentebytte af et bagvedliggende lån.

Hvilke påstande Jyske Bank dog i 2016 og 2018 ændre til at være en rentebytte til et fremtidigt lån på et andet beløb.

Dette betalte Jyske Bank Lundgrens advokater for at imod klientens anbringer at bekræfte i overfor domstolen, og skjulte det samtidig for klienten der påstår at Swappen er falsk.

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Her kan du tydelig se at Lundgrens partner Dan Terkildsen 2 september 2019. skriver i Processkrift 2. at klienten den 16-07-2008. har Indgået en swap aftale med Jyske Bank, hvilket er direkte imod hvad klienten påstår.

Og nederst skriver Lundgrens advokater igen noget som ikke er sandt. det nye lån 4.328.000 fra 22 maj 2009. Hvilket også er faktuelt forkert.

Eftersom der ikke findes noget lån på 4.328.000 dkk, og iøvrigt er der ikke hjemtaget noget lån den 22 maj 2009.

Alt dette sammenblander Lundgrens advokater, på samme måde som Jyske Bank med et andet projekt, uden at skrive det i processkrift 2.

Der findes god nok et andet projekt, med et andet tilbud, dette tilbud 4.300.000 DKK blev hjemtaget 3 juli 2009.

Hvilket klienten har skrevet til Lundgrens som ikke ønskede at svare, eller regere på klientens henvender.

Ligesom Lundgrens advokater ikke ville udlevere en kopi af dette dokument / Processkrift 2 til klienten, dette har advokat nævnet 30-06-2021. I klagen 2020-1932. over Lundgrens og Dan Terkildsen besluttet, at det har klienten heller ikke ret til at få.

Når advokaten som her Lundgrens, har bestemt at klienten ikke må få kopi af alle sagsøgtes og sagsøgers !. processkrifter, er grunden naturligvis at Jyske Bank koncernen har bestukket Lundgrens advokater til direkte at ændre i klientens påstande, og samtidig skjule dette overfor klienten ved at tilbageholde Processkrifter for klienten.

Hvilket advokats nævnets medlemmer synes er fantastisk flot advokat arbejde, og slet ikke er en overtrædelse af god advokat skik.

Der må være mindst 5 medlemmer i advokat nævnet, som selv ønsker at kunne tage mod bestikkelse, hvis advokat nævnets medlemmer af Jyske Bank eller en anden bank bliver tilbudt returkommission, for at skade deres klienters retssikkerhed og interesser, mod betaling.

 når klienten skriver at Swappen af 16-07-2008. Er falsk og ikke aftalt, så må advokaten gerne ændre klients påstand. Uanset hvor oftere klienten har skrevet det, og advokaten behøver ikke at svare på henvendelser som Eks. BILAG 40. klientens påstande 6/12-2018. &  BILAG 106. 11/8-2019.

og igen 18-08-2019. Bilag 109.

ligeledes sender klienten 23-08-2019. sms`er som BILAG 114. i “Lundgrens” må ikke fremlægge noget til retten, uden klientens godkendelse.       

BILAG 115. klienten skærer igen sine påstande ud for Lundgrens 27/8-2019. og gør det meget klart over for Lundgrens advokater at Partner Dan Terkildsen, intet må fremlægge uden at klienten FØRST har godkendt det Lundgrens agter at fremlægge.

Hvilket også skrives til Emil Hald Winstrøm 

Lundgrens advokater nægter i øvrigt at udlevere klienten en kopi af BILAG 134. Processkrift 2. selv om klienten BILAG 138. 5/9-2019. Spørger om han må få en kopi, Lundgrens advokater svare slet ikke.

Hvorfor mon Lundgrens også har tilbageholdt og skjult Sagsøgtes Processkrift B. af 20/3-2019. selvølge for at holde klienten ude af den sag, som Lundgrens skal hjælpe Jyske Bank A/S med ikke bliver fremlagt som det svig sagen handler om. 

Og også fordi Lundgrens advokater ved returkommission fra Jyske Bank A/S er blevet bestukket, eller betalt for ikke at fremlægge nogle af klientens svig og påstande mod Jyske Bank A/S

Har Lundgrens advokater en anden forklaring, end at Lundgrens advokater er korrupte, så er i opfordret til at svare mange gange siden september 2019.

 

⚖️💰💰💰⚖️

 

I dag over 5 år efter, har du Anders Dam og din svindel bank frem til oktober 2021. kun udsat mig som kunde for noget, de færreste kunder ville kunne modstå, hvilket sikkert er Jyske Banks måde at drive virksomhed på, men denne gang, er det ikke nok at politiet og myndighederne som Finanstilsynet støtter op om Jyske Banks forbrydelser, og har valgt dækker over bankers strafbare handlinger, ved at stikke hovedet i jorden, og lade offeret stå alene tilbage mod en kriminel organisation.

Jeg har før set ind i løbet på en pistol “revolver” og skulle jeg så være bange for Jyske Bank og jeres bande af kriminelle bagmænd, i kan jo bare komme hvis i tør 🤣

🎬🎥🎞️

 


At ATP pension ikke vil sælge deres aktier i Jyske Bank, er nok fordi ATP’s formand også er placeret i Jyske Banks bestyrelse, hvilket blot tydeligt viser hvordan magten i Danmark er fordelt på meget få hænder, og at korruption eller at bytte tjenester og kammerateri kommer før overholdelse af lovgivningen og sund fornuft.

Jeg skal naturligvis også opfordre staten, herunder Nationalbanken og de danske myndigheder, alvorligt at overvejer, om det nu er klogt at bruge en bank, som Jyske Bank, hvor myndighederne er fremlagt dokumentation for at banken har lavet Dokumentfalsk, Bedrageri, Vildledning, Udnyttelse, Fuldmagtsmisbrug, Mandatsvig, Vanhjemmel, Bestikkelse / korruption.

Hvilket Jyske Bank iøvrigt ikke anger eller har ønsket at holde op med, eller indrømme eller undskylde for.

 

Jeg opfordrer her klart igen myndighederne til iværksættere en undersøgelse, af min sag og anklager mod Jyske Bank, og har jeg ret, så skal myndighederne lukke Jyske Bank A/S, eller mindst fratage banken deres tilladelsen til at drive bank virksomhed i Danmark.

Men har jeg ikke ret i at Jyske Bank koncernen står bag organiseret økonomisk kriminalitet, som jeg har skrevet og fremlagt dokumentation for, så opfordrer jeg samtidig staten og myndighederne, til at anklage mig for falsk anklage, og i må meget gerne bruge dokumenterne fra anmeldelsen påsken 2016. Sags nr. 0100-83966-00085-16.

Ligesom Jyske Bank A/S og deres mange venner gentagne er opfordret til at føre en injurier sag mod mig for bagvaskelse af Jyske Bank og deres advokater, hvilket selv advokat nævnets medlemmer nu også er blevet en del af.

I kan jo bare komme.

I kende mine beviser men nægter alligevel at medvirke til, at stoppe danske kriminelle banker som her Jyske Bank A/S

 

 

Når jeg opfordrer myndighederne som Finanstilsynet til at i ser på hvad Jyske Bank koncernen har udsat mig for, herunder brugen af dokumentetfalsk, bedrageri, bestikkelse med mere, så er det seriøst.

Men hvis Finanstilsynet og  øvrige myndigheder samt staten stadigvæk vil dække over Jyske Bank A/S, på trods af deres viden om Jyske Banks forbrydelser, og ikke vil lukke Jyske Bank.

 

Så beder jeg Folketinget lige at tænker over, om Jyske Bank ikke også vil udsætte kommunale og statslige institutioner herunder Nationalbanken for helt det samme svig og falsk, som banken har udsat mig og min virksomhed for, hvis Jyske Bank skulle få chancen, tror i så selv på at Jyske Bank A/S kun vil bedrage mindre kunder.

Tror i så som de danske myndigheder, selv på at i kan stole på Jyske Bank, og tør i som stat og myndighed lave forretninger med en virksomhed, der bevisligt har lavet dokumentetfalsk, vanhjemmel og bedrageri.

 

Er det sund fornuft at staten laver bankforretninger med kriminelle organisationer, og om Jyske Bank A/S er dømt eller ej gør det en forskel når i har vandtætte beviser for at Jyske Bank koncernen har lavet Dokumentfalsk og Bedrageri.

Husk at det er staten og myndighederne som stå bag, og har forhindret at politiet må lave en efterforskning, og strafforfølgning af Jyske Banks ansatte og de bestyrelsesmedlemmer der har medvirket til bankens svig og falsk forbrydelser.

Jeg vil også spørge de danske institutioner og Nationalbanken om de fortsat tør bruge en bank, der er mistænkt for brugen af dokumentetfalsk og bedrageri, men som myndighederne selv har modsat sig bliver efterforsket.

⁉️

29 august har jeg bet en poliktiker direkte om at hjælpe mig, i min kamp for at få en retsstat, uden kammerateri og korruption mellem magtens elite, 2 september 2021. beder jeg så direkte og denne gang flere partimedlemmer, om at hjælpe, og iværksætte en undersøgelse af et nationalt problem med retssikkerheden og kriminelle banker, samt korrupte og løgnagtige advokater som advokat nævnet dækker over.

 

Jeg har tidligere eksempelvis omkring april/ maj 2019. skrevet til flere politikere som Enhedslisten, Socialdemokratiet, Venstre, Dansk folkeparti og De Konservative samt myndigheder som Finanstilsynet, alle valgte ikke at besvare mit opråb om hjælp, istedet har disse blot ønsket ikke at blande sig, eller at ved passivitet valgt at dække over Jyske Banks forbrydelser, ved enkelt at stikke hovedet i jorden, hvilket du kan i læse mere om i tidslinje bogen, hvor alle breve bliver delt.

Så du kan se den kamp det er at kæmpe mod kriminelle organisationer som bruges og støttes af staten / myndighederne,

Vi har med et kammerateri at gøre som rækker langt op i det danske samfund, og er yderst skadeligt for et land som bryster sig med at være en retsstat.

Disse henvendelser til folketinget og retsudvalget skete samtidig med, at vi stod med de korrupte Lundgrens advokater, som også advokatnævnet har valgt at dække over.

Men i kan ikke stopper mig, og denne kamp er vigtigt for at kunne stoppe Jyske Banks bestyrelse i at bedrage flere af bankens kunder.

Tør den danske stat og myndigheder tage chancen og bruge en bank der beviseligt har lavet flere forhold af dokumentfalsk og bedrageri, samt har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge nogle af sagsøgers svig påstande mod Jyske Bank, eller som har fået Lund Elmer Sandager advokater til gentagne at fremlægge falske oplysninger overfor domstolen for at skuffe i retsforhold.

Sagen er større end mig, og jeg mener ikke at staten bør have eller bruge banker, der som Jyske Bank beviseligt og gentagende gange har overtrådt straffelovens bestemmelser, uanset at det er myndighederne selv som har modsat sig en efterforskning af Jyske Bank A/S.

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #Chri

Jysk Bank troede aldrig at bankens brug af dokumentet falsk og bedrageri ville blive opdaget, men bankens kriminelle bande medlemmer glemte en vigtig detalje, klik og besøg min Twitter. Men da Jyske Bank valgte mig som et nemt offer, syntes i så i var dygtige eller har i fortrudt i valgte at bedrage lige netop mig, i skulle jo bare have ringet og sagt undskyld, istedet valgte i nok Jyske Banks bestyrelse ved CEO Anders Christian Dam og Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidtat bestikke Lundgrens advokater til at ændre i klientens, altså mine påstande mod Jyske Bank A/S, syntes i det er redelig bankvirksomhed, eller er Jyske Bank en skamplet for Danmark.

 

Dette er bare min mening, Jyske Bank ønsker ikke at tale med mig omkring organisations bedrageri, men måske myndighederne der indirekte har medvirket og sørget for at Jyske Bank A/S kunne fortsætte med deres kriminelle handlinger, for at offer mig, bør se at her er ikke længere plads under gulvtæppet.

Alternativt kan Jyske Banks bestyrelse selv og straks stille deres mandater frit, og selv anmode Finanstilsynet om at komme under skærpet tilsyn, til der kan findes en ny bestyrelse, der vil drive en redelig bankvirksomhed.

🎭

Jeg indrømmer at jeg offentlig beskylder Jyske Bank koncernen for million svindel, herunder brugen af dokumentetfalsk og bedrageri.

YouTube video med opfordringer om at CEO Anders Christian Dam går af. Videoen er på 117. Sekunder.

🚽

YouTube video, her beskylder jeg Jyske for bedrageri, og opfordrer Jyske Bank til at føre en injurier sag mod mig, hvis banken ikke har lavet bedrageri, jeg gør klart at har jeg ret så har Jyske Bank et problem. Videoen er på 47. Sekunder.

🧻

Og YouTube video. Kære Jyske Bank og jeres advokater, jeg beskylder jer for bedrageri, og hvis i ikke lavet hvad jeg siger, så har i her en opfordring til at føre en injurier sag imod mig for bagvaskelse. Videoen er på 34. Sekunder.

 

🤣🗣️🤣

Jeg Carsten Storbjerg Skaarup har med henvisning til grundlovens paragraf 77. hermed erklæret at jeg er ansvarlig for mine udtalelser.

 

Og i kan alle sammen bare komme, jeg har ret i det jeg skriver og siger.

 

🎬🎥🎞️

 

Jysk Bank er gentagende gange opfordret til dialog, som her 18-05-2021. eller for åben skærm tage en debat, om der er hold og beviser for Jyske Banks mange forbrydelser.

Du må selvfølgelig gerne dele alt indhold på BANKNYT.dk helt eller delvist.

Og du som kunde, ejer / aktionærer, sammenarbejder partner eller medarbejdere i Jyske Bank A/S bør naturligvis kontakte Jyske Banks bestyrelse og advokater straks du ser dette opslag, måske banken vil forklare sig til dig.

 

Jeg Carsten Storbjerg Skaarup opfordrer her igen, alle jer som på siden banknyt og andre medier der af mig bliver omtalt som kriminelle, altså jer som jeg Carsten Storbjerg beskylder for at have lavet overtrædelser af straffelovens bestemmelser, med henvisning til blandt andet brugen af dokumentet falsk, bedrageri og brugen af bestikkelse.

Samt jer som jeg beskylder for at dække over Jyske Banks forbrydelser og dækker over at Lundgrens advokater har modtaget returkommission, for at undergrave sagsøgers økonomi ved blandt andet over fakturering, og for at modarbejde klientens svig og falsk påstande mod Jyske Bank blev fremlagt domstolen, men også for at skulle skuffe i retsforhold.

Altså jeg opfordre nu også dirækte advokat nævnets medlemmer, og siger i også har medvirket og hjulpet Lundgrens advokater til at undergrave klientens økonomi, samtidig med at Jyske Bank udsatte kunden for bedrageri, da advokat nævnet 30-06-2021. i jeres afgørelse har besluttet at Lundgrens advokater har ret til 232.000 dkk for deres arbejde, hvilket arbejde har været at modvirke min altså klientens retssikkerhed, herunder at lave undergravende virksomhed, altså at forringe klientens økonomiske muligheder for at kunne skifte til et hæderligt advokat firma, som det også er beskrevet her på hjemmesiden BANKNYT.

⚠️

At selv advokatnævnet 30-06-2021. Valgte dækker over medvirkende til kriminalitet er en skandale, Advokat nævnets afgørelse bærer tydeligt præg af fejl og at nævnet har besluttet på forhånd at afvise alle 27 klagepunkter her 05-06-2020 finder du hvad advokat nævnet har ønsket at dække over, og der er flere faktuelle fejl i oplysninger om begrundelsen for afvisning af klagen, hvilket advokat nævnet har besluttet ikke at dele med offentligheden.

Hvorfor advokat nævns afgørelse af 30-06-2021 stadig ikke 02-09-2021 er blevet delt på advoknævnets hjemmeside med afgørelser, er sandsynligt for at advoknævnet, selv ønsker at dækket over forbrydelser hvor advokat samfundets medlemmer aktivt eller passivt har medvirket til samfunds skadelig virksomhed.

Derfor valgte advoknævnets medlemmer, selv at medvirket til at dække over kriminalitet, og ikke kun dækker advokat nævnet over de korrupte Lundgrens advokater, men ved at afvise klage kunne advokat nævnet også dækker over den kriminelle Jyske Bank A/S som har fået Lund Elmer Sandager advokater, til at bistå Jyske Bank med kriminalitet, herunder at fremlægge falske manipuleret oplysninger overfor domstolen for at skuffe i retsforhold, mens Jyske Banks bestyrelse sørgede for at fortsætte bankens svigforetninger mod kunden.

At Lund Elmer Sandager advokater har partner Henrik Høpner siddende i advokatnævnet, er en af grundene til at jeg spørger hvem af de samlede 48 medlemmer og suppleanter af advokatnævnet, som har afvist klagen.

Og afgjort at Lundgrens advokater / Partner Dan Terkildsen ikke har overtrådt god advokat skik i nogle af de 27 klage forhold, og som har afgjort at mine afsluttende bemærkninger der er blevet ingureret af både indklagede og advokat nævnet, er uden betydning.

Da denne afgørelse har præjudikat virkning, og giver en advokat ret til at bestemme hvad deres klienter må få fremlagt, og at advokater ikke længere behøver at dele hverken sagsøgers eller sagsøgtes Processkrifter, så både skal og må den deles, så andre advokater kan henvise til denne afgørelse.

Afgørelsen er et angreb mod retssikkerheden.

En afgørelse der frikender at mindst 6 ansatte i Lundgrens advokat partnerselskab, der alle direkte og indirekte har medvirket, til at sørger for at klientens påstande mod Jyske Bank ikke bliver fremlagt i retten.

Og at disse særligt Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Winstrøm og Dan Terkildsen der direkte mod klientens anbringer og instrukser, ændre klientens påstande mod Jyske Bank A/S, og dette samtidig med at Jyske Bank iøvrigt fik hjælp af Lund Elmer Sandager advokater, til at fortsætte med bankens bedrageri eller svig forretninger mod Lundgrens klient.

Selvfølgelig opfordrer jeg igen og gentagne Advokat nævnet og Lundgrens advokater samt Lund Elmer Sandager advokater til at læse alt som står på www.Banknyt.dk

12-07-2021. Her er et lille udsnit om konsekvenserne, for at advoknævnet har dækket over korupte og eller kriminelle advokater der er medlemmer af advokat samfundet.

 

Advokat nævnet og advokat samfundet anmodes igen 2 SEPTEMBER 2021. på mail, med kopi af siden banknyt.

Om at offentliggøre og dele deres afgørelse 2020-1932 den 30-06-2021. Uanset begrundelse og en del af afgørelsen er truffet på faktuelle forkerte grunde.

 

Jeg anmoder her 2 september 2021 igen at Advokatnævnet offentliggøre, at det ikke er en overtrædelse af god advokat, da Lundgrens advokater skjulte overfor klienten, at Lundgrens advokater af Jyske Bank har fået en stor million opgave, for at give rådgivning i handlen til 600.000.000 DKK. At Lundgrens advokater har fået flere millioner af Jyske Bank A/S for denne opgave, hvilket Carsten Storbjerg Skaarup gentagne har skrevet at være returkommission / bestikkelse, for at Lundgrens advokater ændre klientens påstande.

Som i nærværende sag BS-402/2015-VIB hvor klienten kontinuerligt, og det siden februar 2016. først har fremlagt til Rødstenen advokater, og derefter til Lundgrens advokater, at klientens har nedlagt påstand omkring sagens Bilag 1. En Swap W015785 fra 16-07-2008 er falsk, og ikke aftalt, samt iøvrigt ugyldig efter aftale lovens bestemmelser, hvis den var aftalt.

 

At advokat nævnet ikke mener at det er en overtrædelse af god advokat skik, at advokater, som her hvor Lundgrens uredeligt har ændret klientens påstande, inden Lundgrens 2 september 2019. 4 uger inden hovedforhandling 30 september 2019. fremlægde hvad Lundgrens advokater sikkert har aftalt mellem advokat Dan Terkildsen og Jyske Banks advokat Philip Baruch fra Lund Elmer Sandager advokater overfor domstolen, i håbet om at Lundgrens advokater kunne skuffe i retsforhold, at Lundgrens advokater så heller ikke vil dele deres Processkrift af 2 september 2019 med klienten, er naturligvis for at skjule overfor klienten, at Lundgrens advokater arbejder for at skuffe i retsforhold, vel vidende at klienten ikke efter 2 september kan få fremstillet deres anbringer mod Jyske Bank koncernen for brugen af dokumentetfalsk “FALSK” og bedrageri “SVIG” for domstolen.

Jeg anklager også advokat nævnets medlemmer, for indirekte at dække over Jyske Banks forbrydelser.

 

Hvis ikke Advokat nævnet vil anlægge en injurier sag mod mig for bagvaskelse af advokat nævnet og advokat samfundet, så bør i sørger for straks at fremlægge klagen over Lundgrens advokater og deres partner Dan Terkildsen for alle jeres medlemmer, og jeg henviser til klagen 05-06-2020. / 2020-1932.

Hvis advokat nævnet ønsker fortsat at modarbejde retssikkerheden, så skal i blot forhold jer passive som hidtil, sammen med Finanstilsynet og øvrige myndigheder der er fremlagt sagen som her på siden banknyt.dk er delt.

Jeg Carsten Storbjerg Skaarup anmoder at advoknævnet offentliggøre afgørelsen 2020-1932, og skriver hvilket medlemmer af advokat nævnet, der står bag, eftersom der også findes dommere som er medlemmer af advokatnævnet, og Henrik Høpner fra Lund Elmer Sandager advokater der i klagen er fremlagt at kontinuerligt har løjet overfor domstolen, er det for retssikkerheden vigtigt at vide.

⚠️

Eller vil i 48 medlemmer af advokatnævnet offer retssikkerheden, bare for at dække over korupte advokat virksomheder som Lundgrens, og den kriminalitet som her Jyske Bank A/S koncernen har lavet.

⚠️

Sagen handler for mig Carsten Storbjerg Skaarup om at stoppe jeres kammerateri og jeres dækken over hinanden, mens de magtfulde personer bag svindlen, eller dem som direkte eller indirekte har medvirket til at dække over Jyske Banks forbrydelser, har klistret sig selv fast i taburetten, for at sikker sig den fortsatte adgang til penge og magten.

 

⚠️

Jeg opfordrer hermed også advokat samfundet, samt øvrige myndigheder til straks at anlægge en injurier sag mod mig for bagvaskelse, hvis i ikke har lavet, eller har medvirket direkte eller indirekte til at Jyske Banks bedrageri ikke er blevet stoppet, hvilket flere myndigheder og folketinget kender til, men har valgt at dække over, ved at forholde sig passivt, og har ingureret mine henvendelser og advarsler mod Jyske Bank.

Jeg Carsten Storbjerg Skaarup, boende Søvej 5. 3100 Hornbæk opfordre jer alle sammen, også myndighederne herunder Finanstilsynet hvor også Nationalbanken er repræsenteret, til at tage Jyske Banks tilladelse til bankdrift fra banken, eller som minimum at Finanstilsynet sætter Jyske Bank A/S koncernen under skærpet tilsyn, frem til bankens bestyrelse er blevet sat af, og sørger for at der sker efterforskning i sagen, samt strafforfølgning mod alle de som har været medvirkende til Jyske Banks forbrydelser, herunder bedrageri.

 

I kan for mig alle sammen i Folketinget, Finanstilsynet, Finansministeriet, Justitsministeriet, Nationalbanken, Advokat nævnet og advokat samfundet, samt statsadvokaten og politiet og aktionærer som ATP. sammensætte alle jeres bedste advokater sammen med Jyske Bank, Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater i mod mig, og anklage mig for injurier og bagvaskelse, mod de som har dækket over Jyske Banks forbrydelser.

 

Jyske Bank i valgte denne gang den forkerte at udsætte for bedrageri.

 

Om mailen 27 oktober 2021. til advokat samfundet, med beskyldninger mod advoknævnet for dækker over de korrupte advokater i advokat samfundet, mail er delt med myndighederne og indeholder hele forsiden BANKNYT.dk så ingen kan stikke hovedet i jorden, og benægte at have kendskab til Jyske Banks forbrydelser mod bankens kunder.

 

Jysk Bank you can sue me for defamation, or admit the bank uses document falsely in their business, your lawyers and management have this time chosen to deceive a weak and sick customer, who recovered and now takes up the fight against one of Denmark’s perhaps biggest criminals organizations.

The case that may close Jyske Bank, but which the Danish authorities and large law firms, together with the law committee have chosen to cover.

 

Tidligere forside 17-08-2021. er flyttet hertil LINK.

Der findes mange lings til relevante opslag, som du finder på. FORSIDE 17/8-2021FORSIDE 9/12 2020FORSIDE 8/7 2020FORSIDE 14/3-2020.  FORSIDE 22/2-2020FORSIDE 18/5-2018FORSIDE 18/2-2016.

If you would rather read the English texts, start with the previous front page here in the link.

 

I det tilfælde også Domstolsstyrelsen, som iøvrigt også kender alt til sagen og siden banknyt.

Og hvis domstolen på trods af de vandtætte beviser, alligevel ved deres dommere som advokat nævnet, også vælger at tilsidesætte den lille mands retssikkerhed, og dømmer at Jyske Bank gerne selv må laver økonomiske million aftaler, uden hverken at have en mundtlig eller skriftlig aftale.

Og at Jyske Bank får rettens ord for at Jyske Bank gerne må lyve overfor kunderne, ved usandt at påstå bankens kunder har lavet aftaler med Jyske Bank, i sager som denne her BS-402/2015-VIB, omkring rentebytte SWAP af lån der ikke findes, men som Jyske Bank bevidst og uhæderligt kontinuerligt har løjet om.

Da kunden i november 2009 blev alvorlig syg med en større hjerneblødning, blev dette blot udnyttet at de mange Jyske Bank ansatte, der sammen i forening uhæderligt valgte at bruge denne mulighed til at bringe kunden i en forvildelse, dels for at dække over Jyske Banks brug af dokumentet falsk, men også for at dække over den falske swap aftale Jyske Bank, selv 16-07-2008 har lavet og igangsat, for et ikke eksisterende lån.

 

Jyske Bank A/S har bevist og uærligt arbejdet for at kunne lyve og bedrage bankens kunde, og samtidigt udsatte Jyske Bank kunden for grov økonomisk udnyttelse, da banken tog pant i alle kundens aktiver, samt afkræve at kunden underskrev salgs fuldmagter, hvilket banken i øvrigt nægtede kunde at indskrive et advokat forbehold, hvorfor banken spærrede alle kundens konti for at afkræve en underskrift uden advokat forbehold.

 

I dag ved jeg hvor råddent det danske samfund er, omkring både kammerateri og korruption, samt den magt det politiske system er bygget op omkring, og tænker mere over den sætning en fra bagmandspolitiet sagde for år tilbage, “hvis politiet nægter at efterforske dette her, så er blevet politisk besluttet, og så kan du ikke gøre noget.

Hvis en dommer så også mener og vil dømme, på samme måde som advokatnævnet der valgte at dække over de korupte Lundgrens advokater, igen for at dække over den organiserede kriminalitet der foregår i de danske banker.

Så har Danmark et kæmpe problem med retssikkerheden, hvorfor denne her sag helt sikkert skal fremlægges for EU domstolen eftersom sagen ikke kan behandles i Danmark, da kammerateri og korruption hersker over retssikkerheden.

Til november 2021, vil der falde dom, og vil dommeren så frikende Jyske Bank for at have lavet svig og falsk, vil alle danske banker fremover frit kunne lave dokumentetfalsk, og bedrageri for egen vindings skyld, uden risiko for efterforskning og strafforfølgning.

Og så er Danmark i en større krise end først antaget, hvis bestikkelse og korruption samt kammerateri mellem de største kriminelle organisation, for de danske myndighederne får lov at fortsætte, så glem alt om at kalde Danmark for en retsstat hvor loven er lige for alle.

At Jyske Banks advokater ved Lund Elmer Sandager, selv overfor domstolen har løjet, for at skjule, at kunden ikke har hjemtaget noget lån, eller skriftlig godkendt den rente bytte af lånet som Jyske Bank i 12 år har brugt til bedrageri, hvilket mindst siden maj 2016. er fortsat med bestyrelsens medvirkende, som i forening har stået bag Jyske Banks forbrydelser ikke blev stoppet i perioden maj 2016 til februar 2021.

Ligesom det er Jyske Banks bestyrelse eller direktionen, der har stået bag bestikkelse af Lundgrens advokater, for at ændre mine og sagsøgers påstande mod Jyske Bank.

Jyske Banks bestyrelse kæmper sammen mod alt redelig bankvirksomhed, for at få ret til at lyve, og lave dokumentetfalsk for at kunne lave og fortsætte bedrageri mod bankens kunder, hvilket må være for at Jyske Bank fremover frit kan lyve om andre økonomiske forhold, for også der at kunne få en uberettiget vinding der bliver et afgørende formuetab for kunden, uden banken ikke i fremtiden, også bliver nødsaget til at bruge bestikkelse af andre kunders advokater, som i nærværende sag.

En sådan dom vil have Præjudikat virkelig over for alle danskere, og vil naturligvis blive indbragt for EU DOMSTOLEN, i så fald en dommer ikke dømmer efter hvad der står i loven.

 

Vi ved allerede nu at Advokat nævnet, med deres 48. medlemmer som her 12-07-2021. er nævnt, har besluttet at dække over Jyske Bank og deres korrupte Lundgrens advokater, hvilket også omfatter Lund Elmer Sandager advokater der har medvirket til af Jyske Banks fortsatte økonomiske kriminalitet, hvis det måtte være en fejl er advoknævnet og advokat samfundet blevet fremlagt og opfordret til at se på lidt mere af klagen over Lundgrens advokater og deres partner Dan Terkildsen.

Advokat nævnets 48 medlemmer i er alle sammen velkommen til at rette henvendelse til mig Carsten Storbjerg Skaarup, som står bag banknyt.dk som også ved dette her 04-07-2021 opslag. Jeg understreger og skriver det tydeligt, jeg beskylder advoknævnet, for at dække over de korupte Lundgrens advokater, der reelt har været en direkte medvirkende årsag, til Jyske Banks fortsatte svig forbrydelser, eller bedrageri om i vil, samtidig med at advoknævnet her opfordres til at undersøge, om der findes nævnes medlemmer, der har ønsket at dække over de rådne og korrupte danske advokater, måske fordi disse selv har økonomiske interesser i Jyske Bank, mere hvis der bare er tale om fejl, så har i fået muligheden for at omgøre jeres nævnes afgørelse fra 30-06-2021, og se så at få afgørelsen 2020-1932. delt på advoknævnets hjemmeside.

 

Her er en Mail til advoknævnet og advokat samfundet 27-08-2021. Der beskyldes for at dække over de korrupte Lundgrens advokater, hvilket er delt med folketinget, finanstilsynet, finansministeriet, justitsministeriet, nationalbanken, ATP og et par mere.

 

Hvor stort problem har advokat samfundets medlemmer og myndighederne med at håndtere problemerne med overtrædelse af loven for de danske banker.

Muligt Danske bank der allerede er kendt som verdens største hvidvaskningsbank, men hvad sker der når banker overtræder loven, vi husker dengang storaktionær Mærsk Mc-Kinney Møller krævede at danske banks bestyrelse blev sat af, men hvor er disse tidligere bestyrelsesmedlemmer i dag, har politiet og anklagemyndigheden fortager efterforskning og strafforfølgning, eller blot fejet sagen ind under gulvtæppet, så disse fortsat kan arbejde i andre banker, man kunne tro også politiet har lavet en Erik Ninn Hansen, som statsadvokaten også hjalp politiet og Jyske Bank med.

At min politi anmeldelse over Jyske Bank blev fejet ind under gulvtæppet, med teksten JYSKE BANK VIL IKKE BLIVE STRAFFET, er blot faktum, se lidt af min tidligere kamp, Klagers 2020-1932. Bilag 190. bare for at få fremlagt mine påstande mod Jyske Bank koncernen, som at jeg ikke har lavet en swap 4.328.0000 DKK 16-07-2008. og ikke har lånt 4.328.000 DKK i 2008.

Læs klagens Bilag 198. Statsadvokaten afviser at efterforske Jyske Bank.

klagens Bilag 197. Klage over manglende efterforskning.

Politiet mener ikke i 2016. at Jyske Bank har begået noget strafbart klagens Bilag 196. hvilket politimesteren i København i øvrigt gentager i 2020.

 

Men både Nordea og Jyske Bank der også har lavet hvidvaskning, Jyske Bank er i Spanien blevet dømt for hvidvaskning, men har desuden også rådgivet kunder til skattesvindel, hvilket for åben skærm blev vist i DR tv, men hvad gør staten og myndighederne ? Ingen ting.

 

Nu kommer jeg så med en ny sag, men hvad myndighederne så gøre ved det ?!, foreløbig har alle der har kendskab til Jyske Banks forbrydelser valgt at hjælpe banken, ved at stikke hovedet i jorden.

Hvem dækker over Jyske banks svig og falsk forbrydelser, altså ud over Finanstilsynet hvilket medlemmer du finder her, Finanstilsynet som har afvist at blande sig når danske banker laver dokument falsk og bedrageri, er fremlagt beviser for Jyske Banks organiseret forbrydelser.

Bestyrelsen i Finanstilsynet.

Bestyrelsen er udpeget af erhvervs- og vækstministeren og består af medlemmer med særlige kompetencer i form af praktiske og teoretiske sagkundskaber, herunder juridisk, økonomisk og finansiel indsigt.
Professor, Ph.d., SDU, Nina Dietz Legind (formand). / Fhv. direktør, Preben Lund Hansen (næstformand). / CFO, Scandinavian Tobacco Group A/S, Marianne Rørslev Bock. / Vicedirektør, Danmarks Nationalbank, Karsten Biltoft. / Fhv. generalsekretær i Financial Stability Board, Svein Andresen. / Ken Lamdahl Bechmann, professor, ph.d., Institut for Finansiering, CBS. / Paul Brüniche-Olsen, tidl. administrerende direktør i Lærernes Pension. / Thomas Elholm, professor, ph.d., Juridisk Fakultet, Københavns Universitet. / Martin Tvede Zachariasen, rektor, IT-Universitetet . / Observatør for Erhvervsministeriet: Finansdirektør, Steen Lohmann Poulsen.

Tilsynet mener det er kunders eget problem at stoppe kriminelle danske banker.

 

Efter at advoknævnet 30-06-2021. Ved deres afgørelse afviser alle klagens 27 klagepunkter over Lundgrens advokater herfra klagens Bilag, er jeg alvorlig bange for at dette dækken over korupte advokat virksomheder og dækken over kriminelle banker række helt op til folketinget, men nu har folketinget da i mailen 23-08-2021. fået muligheden for at kræve en undersøgelse, eller vise om disse folkevalgte også som myndighederne og advokat nævnet, ønsker at dække over korrupte advokat virksomheder og Jyske Banks forbrydelser, mailen 27-08-2021 til advoknævnet er ligeledes delt med folketinget og ligger fremme i læsesalen.

 

Sagen her understreger klart, at der er et stort behov for at nogle gør noget, for at stoppe Danmarks måske største og mest kriminelle virksomheder.

At det så lige skal være mig som stiller mig i front, pyt nogle skal jo gå først, og jeg er bedøvende ligeglad med at jeg har valgt som ene mand at vil stoppe en organisation i at fortsætte med deres kriminelle aktiviteter, hjulpet af nogle af Danmarks største advokatfirmaer, som så advokatnævnet medlemmer har valgt at dække over.

Men nu er disse her medlemmer da senest 23-08-2021. Igen blevet opfordret til at læse klagen over Lundgrens advokater, hvor også Jyske Bank og Lund Elmer Sandager advokater er omfattet som medvirkende.

Advokat nævnets medlemmer.

Højesteretsdommer Kurt Rasmussen (formand). / Landsdommer Mikael Sjöberg, Østre Landsret (næstformand). / Dommer Ole Høyer, Retten i Aalborg (næstformand).
Medlemmer udpeget af justitsministeren:
Seniorkonsulent og næstformand Per Jensen, Forbrugerrådet Tænk. / 2. viceborgmester Henrik Rønnow, Kommunernes Landsforening. / Markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv. / Regionsrådsmedlem Kristian Nørgaard, Region Syddanmark. / Juridisk konsulent Thea Lyskov Søndergaard, SMV Danmark. / Kontorchef Anita Hørby, Social- og Indenrigsministeriet. / Fagleder Morten Qvist Fog, Dansk Industri. / Seniorjurist Maria Liljeqvist, Forbrugerrådet Tænk. /
Medlemmer valgt af Advokatsamfundet:
Advokat Birgitte Frølund, Hellerup. / Advokat Henrik Høpner, København. / Advokat Linda Hebo Lange, Holbæk. / Advokat Anders Quistgaard, Odense. / Advokat Lars Lindencrone Petersen, København. / Advokat Jens Steen Jensen, København. / Advokat Gert Dyrn, Fredericia. / Advokat Søren Vasegaard Andreasen, Auning. / Advokat Lars Kaasgaard, Viborg.
Advokatnævnets stedfortrædere:
Højesteretsdommer Jan Schans Christensen. / Landsdommer Dorte Jensen. / Dommer Mette Søgaard Vammen. / Advokat Anne Sophie Vilsbøll. / Advokat Maryla Wroblewski. / Advokat Pernille Bergholt Buhl. /Advokat Steffen Nielsen. / Advokat Lotte Lindahl Andreasen. / Advokat Jacob Pinborg. / Advokat Carsten Pedersen. / Advokat Erik Østergaard-Nielsen. / Advokat Peter Fogh. / Advokat Ulrika Folkmann-Schjerbeck / Advokat Michael Meyn. / Advokat Jens Jørgen Viuff / Advokat Jonna Hjeds. /
Advokat Johan Johnsen. / Advokat Lars Rieck Sørensen. / Advokat Tina Bach. / Advokat Lene Brun. / 
Og Direktør Morten Frihagen. / Seniorjurist Jakob Steenstrup. / Statsaut. revisor Søren Skov Larsen. / Seniorchefkonsulent Lars Frolov-Hammer. / Byrådsmedlem Lone Ravn. / Chefkonsulent Ole Sellmer Sørensen. / Jurist Anne Dehn Jeppesen. / Byrådsmedlem Thyge Nielsen.
Om det så kun er 5. af disse advokater og advokat nævnets medlemmer som ikke syntes, der er noget forkert i at modtage bestikkelse er nævnets 48 medlemmer blevet fremlagt i mail til advoknævnet, og der opfordret til at disse tager stilling, om korruption og bestikkelse af Lundgrens advokater ikke er et problem.

 

Det understreger blot vigtigheden af min kamp mod Jyske Bank koncernen som støttes af de mest indflydelsesrige og magtfulde personer som i Danmark, mens Jyske Bank usselt stå bag økonomisk kriminalitet, økonomiske forbrydelser som vennerne ønsker at dække over, mens Jyske Banks bestyrelse håber at kunne undgå at blive udsat for efterforskningen og strafforfølgning.

 

 

Jeg Carsten Storbjerg Skaarup udfordre  Anders Christian Dam, Anders, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus og Peter Schleidt, samt deres top advokat Martin Skovsted-Nielsen kom an hvis i tør møde mig.

 

Min mail 23-08-2021. Kl. 14.27 til advoknævnet og advokat samfundet.

🙈

Min mail 23-08-2021. Kl. 13.10 til folketinget.

🙉

Min mail 19-08-2021. Kl. 12.54 til Jyske Bank og deres ordførende direktør.

🙊

Begge mails 23-08-2021. Indeholder kopi af mail 19-08-2021 til direktion@jyskebank.dk og CEO Anders Christian Dam, der gentagende er opfordret til at stille sig mandat frit, og få ryddet op, og fyrer dem i banken der står bag Jyske Banks forbrydelser.

Gentagne har Carsten Storbjerg Skaarup sendt mail og breve til den stærkt kriminelle Jyske bank som nægter at svare, som her opslag af 19-05-2021. Og du må gerne spørge Jyske Banks koncernledelse og de ikke tør give til genmæle, elle om Jyske Bank koncernen blot er simpelt kriminelle.

Hvad gør at også Finanstilsynet har valgt ikke at ville blande sig, når danske banker som her Jyske Bank koncernen har lavet Dokumentfalsk og Bedrageri, her i opslag 06-05-2021. Skriver Carsten igen at der er problemer med kriminalitet i danske banker, at Jyske Bank også laver vanhjemmel mod bankens private kunder, hvilket Finanstilsynet i delte mail er fremlagt oplysninger og beviser for, læs flere opslag fra bloggen her.

💰⚖️💰

Er bestikkelse og kammerateri et større dansk problem, end først antaget.

 

Fra: Carsten Storbjerg til Jyske Bank koncernen og ledelsen.
Sendt: 19-08-2021. Kl. 12:54

19-08-2021. Kl 12.34 mail til jer og lidt flere, som her i linket.

kl. 12.54 Kom til at skrive forkert i øverste linje, sagen jeg henviser til er BS-402/2015-VIB se evt linket.
direktion@jyskebank.dk
martin.nielsen@jyskebank.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk
Philip Baruch • pb@les.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
Justitsministeriet • jm@jm.dk
fm@fm.dk
folketinget@ft.dk
REU@ft.dk
postkasse@advokatsamfundet.dk
Postkasse – Klagesagsafdelingen • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
CC
Tina Agergaard • AGERGAARD@jyskebank.dk
nicolai-hansen@jyskebank.dk
Casper Dam Olsen • Casper-dam@jyskebank.dk
jkh@jyskebank.dk

.

silkeborg@midtjyllandsavis.dk
Har delt oplysninger om Jyske Banks forretnings metoder med Midtjyllands avis, da denne avis selv er storkunde i Jyske Bank, og ofte bringer positive artikler om Jyske Bank, avisen kan frit vælge om redaktøren vil tillade den fulde sandheden om Danmarks andenstørste bank bliver delt, jeg kan kan kun opfordre til at skrive at Jyske Bank koncernen ud over at lave et billån også laver dokument falsk og bedrageri.

📝

Jyske Bank A/S denne gang, valgte i at snyde og bedrage den forkerte kunde, men at Jyske Banks bestyrelse ikke har ønsket at hverken indrømme eller undskylde, for flere af Jyske Banks ansatte sammen har lavet dokumentfalsk “falsk” og Fuldmagtsmisbrug i forbindelse med det omfattende bedrageri “svig” Jyske Bank har udført mod kunden, hvilket åbenbart er sådan Jyske Bank A/S koncernen handler, og mindst ovenstående kender alt til, men at disse også myndigheder har valgt at hjælpe, ved at dække over Jyske Bank, som de nu bedst kan, ved at stikke hovedet i busken.

Hvilket poliktiske partier og politikere har også direkte fået leveret oplysninger om Jyske Banks massive overtrædelser af straffelovens bestemmelser med mere, og hvad har disse politikere gjort ved denne viden, dette kan du blandt andet læse i tidslinje bogen.

🙈🙉🙊

Når eks. CEO Anders Christian Dam og Partner og tidligere næstformand i Jyske Bank, Philip Baruch bliver indkaldt som vidne, vil Lund Elmer Sandager advokater ved Kristian Ambjørn Buus-Nielsen, sikkert forsøge at hindre disse vidner bliver indkaldt, disse vidner er dog vigtige, og skal bruges for at afdække overfor domstolen.

Hvad vidste Jyske Banks advokater og hvad vidste ledelsen i Jyske Bank, vidste Anders Christian Dam at sagsøger ikke har underskrevet swappen W015785 og heller ikke har optaget det pågældende lån for swappen, vidste eller burde Jyske Banks bestyrelse vide at der heller intet lån er blevet omlagt, og valgte ledelsen at lade deres advokater fremlægge gentagne falske og manipuleret oplysninger for domstolen for at skuffe i retsforhold.

At Jyske Banks advokat Lund Elmer Sandager ved Philip Baruch der samtidigt var medlem af Jyske Banks bestyrelse, og derfor var der nære relationer mellem Philip Baruch og Anders Christian Dam, hvilket gør at Jyske Banks bestyrelse må være direkte medvirkende, til sammen i forening at nægte kunden og sagsøger de dokumenter kunden efterspørger Jyske Banks bestyrelse om, kunden der har en igangværende efterforske af Jyske Banks forbrydelser, bliver forhindret af bankens bestyrelse og bankens advokater i at få fremlagt de bilag som ledelsen ønsker at skjule, igen udelukkende for at skuffe i retsforhold.

Det som var magtpålæggende for Jyske Banks bestyrelse og Lund Elmer Sandager advokater at skjule, bliver mere tydeligt fremlagt i Processkrift 5.

 

Eftersom CEO Anders Christian Dam, og Philip Baruch også har et bestyrelses ansvar, er disse vidner vigtige, for når Philip Baruch gentagne fremlægde falske oplysninger overfor domstolen, hvilket var for at skuffe i retsforhold, handler det også om hvem der har hindret at Jyske Banks svigforetninger ikke blev stoppet.

 

🧻🚽

Har 14-08-2021. sendt denne foreløbig gennemgang af Jyske Banks forbrydelser til bankens ledelse der bare ingurer, de massive mængder beviser for bankens million bedrageri, som er fremlagt koncernleder gruppen ved Anders Christian Dam, bliver opdateret også med links til nævnte bilag.

 

Denne forside indsættes når den er færdig, som forside på mindst 10 domæner, for at du som klient hos Lundgrens advokater eller Lund Elmer Sandager advokater, eller måske kunde i Jyske Bank A/S kan se hvad disse virksomheder står for.

😅

Og et af de mange den tidligere forside linker til mange opslag 17-08-2021, om hvem der frikendte de korupte Lundgrens advokater, og hvem står reelt bag advokat nævnet, hvilket advokat virksomheder disse arbejder i, og må forventes at arbejde på samme måde som de korrupte Lundgrens advokater, og så videre.

💰🤝💰

Hvis du tænker at det her er til en god film, så har jeg flere oplevelser, dog ikke om organiseret kriminalitet.

Jeg har før kæmpet alene mod 2 bombemænd, der havde sat en bombe i et S-tog, dengang var der også flere passive vidner ligesom nu i min kamp mod den kriminelle Jyske bank bande, jeg er heller ikke bange for svindlere i Jyske Bank, jeg har opfordret jer i årevis, i kommer bare hvis i tør.

TIMELINE BOOK: READ IT IN ENGLISH. LINK. / LÆS DEN PÅ DANSK. LINK.

Hvad med dig, tør du som journalist skrive min historie, der er som at være med i en film om magtens korridorer, her er opslag 29-07-2021. Til Jyske Bank.

🔎📢🔍

Hvad handler sagen om, og hvorfor blev den ikke fremlagt af først Rødstenen eller efterfølgende Lundgrens advokater, men blev først fremlagt 4 maj 2020, når sagsøger siden februar 2016 har kæmpet for at få fremlagt sine anbringer mod Jyske Bank koncernen.

⚠️

01-08-2021. En mail til Jyske Bank der også forklare hvorfor Jyske Bank bør lukkes. Eller at Finanstilsynet tager Jyske Banks tilladelse til at drive bank virksomhed i Danmark fra Jyske Bank A/S

💰⚖️🤝🏦🤝⚖️💰

 

Om myndighederne vil lukke Jyske Bank for brugen af dokumentetfalsk, bedrageri og bestikkelse eller om Finanstilsynet sætter Jyske Bank A/S under skærpet tilsyn, mindst frem til bestyrelsen er udskiftet.

Eller om de danske myndigheder og politikere, der i årevis har været vel vidende om Jyske Banks svig og falsk forretninger.

“dette dokumenteres tydeligt i tidslinje bogen.” om disse myndigheds personer fortsat vil dække over Jyske Banks omfattende svindel, blot ved at ingurer alle beviserne og stikke hoved dybt ned i jorden, for at fejre Jyske Banks forbrydelser ind under gulvtæppet, det ser vi.

Men hvordan tør Nationalbanken, Real mæglerne, GF forsikring, de danske myndigheder og andre lave forretninger med en bank som laver dokument falsk, og lyver overfor domstolen for at skuffe i retsforhold ?.

⁉️

Danmark står overfor et reelt problemet når de danske banker i større og større omfang, viser at bankerne ikke ønsker at overholde lovgivningen.

Hvilket Jyske Bank A/S i sagen BS-402/2015-VIB tydeligt ved bankens handlinger har understreget.

🙈🙉🙊

Når danske banker som her Jyske Bank A/S bliver taget for at lave dokumentfalsk og bedrageri, står en hær af magtfulde personer klar til at dække over svindlen.

En sag om store danske advokat virksomheder, som Lundgrens og Lund Elmer Sandager der med advokatnævnet tydeligt giver fanden i hvad der er rigtigt og forkert.

Når disse advokater sammen med danske myndigheder, går til angreb på din og min retssikkerhed, er det for at cementere hvem der reelt bestemmer om en kriminel organisation som Jyske Bank og deres medhjælpende Lundgrens og Lund Elmer Sandager må udsættes for efterforskning og strafforfølgning.

Hvis du har spørgsmål til noget som er skrevet på Banknyt.dk

Eller hvis Jyske Bank A/S koncernen, Lundgrens advokater, Lund Elmer Sandager advokater eller advokat nævnet, eller måske Finanstilsynet, Justitsministeriet eller politiet, samt nogle af medlemmerne i de poliktiske partier, måske ATP selv har et spørgsmål eller 2.

Så er i alle sammen velkommen til at kontakte mig, i ved jo godt hvad jeg i årevis har fremlagt til jer uden nogen af jer øvrigt har ønsket at reagere eller svare.

Mvh

Carsten Storbjerg Skaarup.

Søvej 5. 3100 Hornbæk.

+4522227713

caption id=”attachment_12410″ align=”aligncenter” width=”300″]Koncernledergruppe Anders Christian Dam Anders Christian Dam Ordførende direktør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Niels Erik Jakobsen Niels Erik Jakobsen Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Per Skovhus Per Skovhus Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Peter Schleidt Peter Schleidt Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Benny Laibach Pedersen Benny Laibach Pedersen Direktør Afdeling:Kredit E-mail:benny-pedersen@jyskebank.dk Bo Ancher Christensen Bo Ancher Christensen Direktør Afdeling:Forretningsservice E-mail:bac@jyskebank.dk Birger Krøgh Nielsen Birger Krøgh Nielsen CFO Afdeling:Økonomi E-mail:birger-nielsen@jyskebank.dk Carsten Tirsbæk Madsen Carsten Tirsbæk Madsen Adm. direktør Afdeling:JR Direktion E-mail:ctm@jyskerealkredit.dk Erik Gadeberg Erik Gadeberg Managing Director Afdeling:Capital Markets E-mail:gadeberg@jyskebank.dk Erik Qvirin Hansen Erik Qvirin Hansen Direktør Afdeling:Kommunikation og marketing E-mail:eqh@jyskebank.dk Finn Bødker Knudsen Finn Bødker Knudsen Direktør Afdeling:Ejendomme E-mail:fbk@jyskebank.dk Ivan Stendal Hansen Ivan Stendal Hansen Direktør Afdeling:Private Banking E-mail:ivan-hansen@jyskebank.dk Jes Rosendal Jes Rosendal Direktør Afdeling:Jyske Bank Privat E-mail:jes.rosendal@jyskebank.dk Knud Nørbo Knud Nørbo Direktør, HR Afdeling:HR E-mail:noerbo@jyskebank.dk Lars Waalen Sandberg Lars Waalen Sandberg Direktør Afdeling:Forretningskoncepter E-mail:sandberg@jyskebank.dk Peer Roer Pedersen Peer Roer Pedersen Direktør Afdeling:Risiko E-mail:prp@jyskebank.dk Martin Skovsted-Nielsen Martin Skovsted-Nielsen Juridisk Direktør Afdeling:Juridisk E-mail:martin.nielsen@jyskebank.dk Rune Møller Rune Møller Direktør Afdeling:Jyske Bank Erhverv E-mail:rune@jyskebank.dk Klaus Naur Klaus Naur Adm. Direktør Afdeling:JF Direktion E-mail:naur@jyskefinans.dk Hanne Birgitte Møller Hanne Birgitte Møller Funktionsdirektør Afdeling:Koncerndirektionssekretariatet E-mail:hbm@jyskebank.dk Jyske Banks ansatte har sagt til dem der har spurgt til sagen, at jeg bare er en småtosset kunde, men det er kun mig der må sig sådan noget, Carsten forsøger bare på en morsom måde at komme i øjenkontakt at for Anders And, mener Anders Dam til at gå til synoptik, og få nogle nye briller, for du ser da vist ikke så godt Anders Christian Dam.

Der er mig Carsten der forsøger at at få dig til at tale med mig.
HVAD HAR JEG GJORT JER I JYSKE BANK
SIDEN I ER SÅ MODBYDELIGE OG ONDE MOD MIG, JEG VIL JO BARE SÅ GERNE TALE MED JER.

Anders tag dig nu sammen og være voksen, ring og aftal at mødes med mig, er der ikke noget vi skal tale om.[/caption]

📌

Husk jeg giver stadig gratis rådgivning til andre som er udsat for bedrageri i deres bank.

Eller hvis du også står med en af de rådne advokater fra advokat samfundet.

Spørg gerne, send en sms til +4522227713. og skriv kort hvad du ønsker hjælp til.

Jeg ved at det er hårdt at kæmpe alene mod de korrupte og kriminelle organisationer, jeg ved også at myndighederne ikke vil hjælpe offeret for den økonomiske kriminalitet, der er udført af de danske banker.

Så skriv en sms til mig på 0045 22227713. Hvis du har brug for hjælp.

 

🤝🙈🙉🙊🤝

Advokatnævnet valgte 30 juni 2021. selv at være medvirkende, og dække over de kriminelle og eller korrupte advokater, da nævnet vedtog at Lundgrens advokater gerne måtte tage mod den bestikkelse Jyske Bank A/S tilbød under dække af returkommission, for at Lundgrens advokater skulle ændre i klientens påstande mod Jyske Bank A/S

💰🤝💰

Når advokat nævnet laver en afvisning af 27 klage forhold, for mindst at dække over de korrupte Lundgrens advokater, kan sådan en afgørelse naturligvis pege på at selv advokatnævnet er fedtet ind i andre tilsvarende problemer, eftersom rådne og korrupte advokater synes at være mere udbredt i advokat samfundets medlemmer.

⚖️🤝⚖️🚽

Når Danmarks største banker som Jyske Bank udsætter deres kunder for groft bedrageri, og dette foregår, med medvirkende fra ledelses niveau, så er det afgjort et samfundsmæssigt problem.

Det er utænkeligt at Anders Christian Dam, Anders, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus og Peter Schleidt ikke personligt har været direkte medvirkende til at Jyske Bank A/S valgte at købe sagsøgers advokater, for at disse ikke måtte fremlægge nogle svig og falsk påstande mod Jyske Bank i nævnte sag. BS-402/2015-VIB

💰🤝💰

 

Længer nede i den sendte mail til Jyske Bank A/S der her er delt, er indsat link til nogle af de gang hvor Carsten i perioden febuar 2016. til september 2019. har skrevet først til Rødstenen advokater og derefter til Lundgrens advokater, med klienten’s påstande, som at klienten ikke har indgået nogle swap W015785. den 16-07-2008. med Jyske Bank, samt at Carsten skriver den er falsk.

Frem til altså Dan Terkildsen og Emil Hald Vendelbo fra Lundgrens partnerselskab den 2 september 2019. Og fremlægger i processkrift 2. at klienten har lavet og indgået denne swap W015785. med Jyske Bank.

Når advokatnævnet så 30-06-2021. i kendelsen 2020-1932. har vedtaget, at du som klient ikke har nogen indflydelse på din egen sag, så er det en bombe mod rets samfundet, en nævnes afgørelse der har Præjudikat virkning, og også har indflydelse for din og andres sager.

Her et tænkt og voldsomt eksempel på konsekvenserne af advokat nævnets afgørelse 2020-1932.

At forstå, hvis bliver du sigtet for mord, men nægter dig skyldig, så har advokat nævnet afgjort, at din forsvarsadvokat gerne må ændre din påstand, og fremlægge at du har begået det påståede overlagt mord, selv om du nægter sig skyldig.

Det er nemlig ikke klienten som bestemmer men alene advokaten.

Med denne kendelse kan alle advokater tage mod returkommission / bestikkelse for at ændre i klientens anbringer, uden risiko for mindst en klage.

 

Efter kendelsen 2020-1932. 30-06-2021. som jeg har søgt efter, men ikke kan se på advokat nævnes hjemmeside. Så tænker jeg om advokat nævnet måske ikke deler alle afgørelser på advokat samfundets hjemmeside.

Når du hverken kan, eller må få fremlagt dine påstande i en dansk ret, hvis det advokatfirma du har hyret til at hjælpe dig, ikke ønsker det, så har du ingen retssikkerhed.

Uanset disse Lundgrens advokater er blevet bestukket af modparten Jyske Bank, så tænker du nok ?, hvad skal vi så bruge domstolen til, når en dommer ikke kan dømme efter noget som ikke er fremlagt.

En sag om bestikkelse, bedrageri, udnyttelse, dokumentfalsk som ingen danske bank kunder, tidligere har kunne fremlægge så massive beviser for, og har kæmpet for at få fremlagt for domstolen.

 Du advares imod at stole på nogle af disse nævnte virksomheder, og med hensyn til Advokatnævnets 48 medlemmer, inkluderet suppleanter der har afvist hele klagen 2020-1932, du bør også vide hvilken virksomheder disse arbejder for.

Da du som udgangspunkt må forvente disse af advokatnævnets medlemmer arbejder på samme måde som Lundgrens advokater har optrådt, og som det her i klagen er fremlagt, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe have afvist klagen fra Grundlovsdag 2020, hvilket ses som at advokatnævnet har valgt at dække over, nogle af de værste, og sikkert mest korrupte advokater, der er medlemmer af advokatsamfundet.

 

🎁🏦🎁

Det her er stadig lidt morsomt, det lille offer for Jyske Banks organiseret forbrydelser, har som den første valgt at grine over Jyske Banks bestyrelse, og opfordrer ledelsen til at trække sig, eller at Jyske Bank organisation sammen med deres advokater fra Lund Elmer Sandager og Lundgrens advokater går til modangreb, det bør ikke være så svært, det er jer imod mig siger Carsten Storbjerg Skaarup på banknyt dk

Det her er altså et rigtig godt tilbud til dig Anders Dam, se nu videoen nr. 2. Og få et godt og gratis grin i Jyske Banks bestyrelse.

Se flere videoer her i LINKET fra 3 maj 2021.

😆😂🤣📢

 

Du også kan læse lidt af min private historie her I LINKET, med indsatte bilag mest skrevet på engelsk, til jeg har oversat teksten og brevet her fra 14-08-2021. til Jyske Bank koncernen.

🧐

Spørg ledelsen i Jyske Bank A/S

Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt.

Og jeres top advokat Martin Skovsted-Nielsen der er med i koncernleder gruppen.

 

Eller spørg en af de andre advokater i Jyske Bank koncernen, som Morten Ulrik Gade der også har dækket over Jyske Banks forbrydelser, måske Jyske Bank juridisk afdeling selv vil have lov til at forsvare Jyske Banks brug af dokumentet falsk, mere set med de juridiske øjne, og også for at forstå den måde Jyske Banks advokater selv fortolker lovgivningen.

Måske du også skulle spørge bestyrelse eller partnerne i Lund Elmer Sandager advokater, der gentagne gange har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen for at ville skuffe i retsforhold, om det kun er sket i nævnte sag, eller det er normalt for Lund Elmer Sandager advokater at lyve overfor domstolen,

Lund Elmer Sandager der har partneren Henrik Høpner, hvilket du også finder i advokatnævnet, LES syntes ikke at have nogle problemer med at lyve overfor retten.

 

Omkring at Lundgrens advokater, og at disse har taget mod returkommission for at ændre klientens anbringer, kan du spørge Lundgrens bestyrelse om, da både de og partnere er fuldt ud oplyst om det problem, som at Lundgrens advokater er korrupte.

 

Hvis disse advokater.

Og bank direktørerne ikke skulle svare.

Eller mindst handle efter hvad der er bedste for Jyske banks ejere som ATP. Hvor Bente Overgaard er formand, og det samtidig med at Bente Overgaard blandt andet findes i Jyske Banks bestyrelse.

Tænk istedet på de andre aktionærer, og få nu ryddet ud i Jyske Bank A/S

 

Fyr CEO Anders Christian Dam, som den første for medvirkende til Jyske Banks svig forbrydelser.

 

Med hensyn til Lundgrens advokater og Lund Elmer Sandager advokater understreger disse blot at flere store danske advokatvirksomheder er bund rådende.

Alle i #jyskebanks Koncernledelsen er tilbudt at underskrive dette, om ikke at ville fortsætte bedrageri mod kunde, desvære nægtede Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen MarianneLillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt nægter alle at underskrive, da de hellere vil bedrage kunde

Jyske Bank på Vesterbrogade 9, står bag million svindel mod bankens kunde, bedraget er udført sammen med Jyske Bank Helsingør afdeling, hvor flere i dag er flyttet til Jyske Bank Hillerød afdeling og Jyske Bank på Vesterbrogade København.

Svindle er bistået af hovedkontoret Jysk Bank Silkeborg, sammen med Lund Elmer Sandager advokater, og er også hjulpet af Lundgrens advokater. Jyske Bank A/S er en kriminel organisation, se opslag 31-05-2021. Jyske Banks organisation. / Og mailen 31-05-2021. TIL Jyske Banks bestyrelse. LINK. / Er delt i MAILEN TIL Jyske Bank 23-06-2021. LINKET. Se flere reklamer her i linket.


📌

 

Direktion har valgt ikke at respondere på nogle af de mange henvendelser til ledelsen, og i særdeleshed til CEO Anders Dam, som siden maj måned 2016. er blevet sendt til hele bestyrelsen og Lund Elmer Sandager advokater.

🧐

Man skal vælge sine kampe med omhu, og jeg har valgt min, hvis ikke jeg gør noget for at stoppe Jyske Banks kriminelle forretningsmetoder, hvem vil så.

 

Jeg vil gerne gøre en forskel, og ønsker at stoppe en af Danmarks største kriminelle organisationer, som Jyske Bank, må siges at være en af, og samtidig påpege at retssikkerheden er under angreb.

Når myndigheder som politi og finanstilsynet der i årevis er fremlagt de mange beviser, for at Jyske Bank A/S og bankens bestyrelse står bag organiseret kriminalitet.

Men så disse myndigheder har valgt, enten ikke at ville blande sig, eller ikke at have noget ønske om at stoppe den organiserede kriminalitet som Jyske Bank koncernen står bag.

Eller myndighederne og finanstilsynet måske bare har ønsket at ville dække over Jyske Banks kriminelle forretningsmetoder.

📣

Hvem skal så gøre opmærksom på, at Danmark har et stort problem med de banker, der som Jyske Bank nægter at overholde lovgivningen.

 

En organiseret kriminalitet som også advokatnævnet har besluttet at dække over.

You must be warned Against the Danish law firm Lundgren's lawyers through their partner Dan Terkildsen and several employees / lawyers have countered their client, and directly against instructions, have chosen to withhold the client's false allegations before the court, at the same time Lundgren's lawyers have taken work for the defendant Danish bank, against which the client asked Lundgren to file a fraud case. / Lundgrens er ikke så dygtige, men vil du absolut bruge Lundgrens så find en advokat her. PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKAT DIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42

Ellers må advokat samfundets 48 nævns medlemmer da selvfølgelig kunne forklare, hvorfor nævnet har vedtaget at Lundgrens advokater ikke har overtrådt god advokat skikk. linket er til klage og bilag

 

Du kan kontakte advoknævnet her, og bede dem svare om de alle er enige i afgørelsen 2020-1932. at Lundgrens advokater har levet op til god advokat skik, eller ihvertfald ikke har overtrådt god advokat skik, i nogle af de 27 klagepunkter.

Her igen en link til alle klagens Bilag.

⚠️

SELVE KLAGEN 2020-1932. 05-06-2020. Med links.

⚠️

LUNDGRENS BESVARELSE AF KLAGEN. 08-09-2020.

⚠️

DE AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER. 19-09-2020. Med links.

⚠️

Advokat nævnets kendelse. 30-06-2021.

 

Når advokatnævnet i deres afgørelse 2020-1932 afviser alle 27 klagepunkter over Lundgrens advokater, og reelt skriver at de korrupte Lundgrens advokater med Dan Terkildsen i spidsen, der personligt og indirekte har hjulpet Jyske Bank A/S med at kunne fortsætte bankens kriminalitet mod Lundgrens egen klient, enkelt ved at flere af Lundgrens ansatte har været sammen om at ændre i klientens påstande mod sagsøgte Jyske Bank A/S hvilket Lundgrens advokater sideløbende har arbejdet for.

🤝💰🧻🚽⚖️

At advokatrådet har valgt at se gennem fingrene med at Lundgrens, i mod alt hæderlighed og uden sund fornuft har handlet imod god advokatskik.

Hvorved advoknævnets 48 medlemmer på denne måde har hjulpet med et angreb på danskernes retssikkerhed.

⚠️

⚖️🔎📢🔍⚖️

 

Her er bare 2. dokumenter, fra sagen, fra bilag / Processkrifter i sagen BS-402/2015. der begge tåler at blive gentaget.

Alene ud af disse 2 bilag, hvor begge er fra 2 september 2019. står det meget klart at Lundgrens advokater ikke har varetaget klientens interesser, som var at fremlægge klientens påstande mod sagsøgte Jyske Bank.

Lundgrens partner Dan Terkildsen og ansatte ikke kun tilbageholdte alle klientens påstande overfor domstolen, men sammen i forening gik flere ansatte fra Lundgrens advokater, direkte i mod klienten, og bevidst ændrede i klientens påstand omkring sagens Bilag 1. Swap W015785.

Dette kan kun være for at dække over Jyske Banks grove svig forbrydelser, samt Jyske Banks brug af dokumentet falsk “opslag 12-12-2020”, og endvidere for at dække over at Lund Elmer Sandager advokater gentagne gange har løjet overfor domstolen, ved fremlæggelse af falske oplysninger.

Dette er alt sammen klart og tydeligt blevet fremlagt i klagen, så når advokat nævnet har besluttet, at sådan må danskerne forvente at deres advokater vil modarbejde klientens anbringer bliver fremlagt, særligt når advokat firmaet, er blevet bestukket som Lundgrens advokater blev det.

Når vi taler om de advokater virksomheder som advoknævnets 48 medlemmer inkluderet suppleanter er repræsenteret i se opslag 12-07-2021, må du forvente at disse advokater virksomheder arbejder efter samme principper som Lundgrens advokater.

⚠️

Når 48 medlemmer fra advokat nævnet, mener en klients advokat gerne må ændre klientens påstande, og blot 2 timer inden forberedelsen slutter, og så efterfølgende skjule dette over for klienten, så er det et stort problem for tilliden til advokat nævnet og advokat nævnet 48 medlemmer, kommer til at løbe alle sammen efter for at se hvilke bestyrelser og nævn, de ellers måtte være en del af.

Her er bare 10 af de 48 som viser de advokatvirksomheder der må forventes at være enig i at frikende Lundgrens advokater i alle 27 klagepunkter.

Nr. 1. Horten advokater ved Birgitte Frølund. / Nr. 2. Lund Elmer Sandager advokater ved Henrik Høpner. / Nr. 3. Herbst Thoregaard Advokater ved Linda Hebo Lange. / Nr. 4. Quistgaard Advokatfirma ved Anders Quistgaard. / Nr. 5. Bech Bruun Advokatfirma. ved Lars Lindencrone Petersen. / Nr. 6.  Kromann Reumert advokater ved Jens Steen Jensen. / Nr. 7. Stage advokatfirma ved Gert Dyrn. / Nr. 8. Paragrafadvokaterne ved Søren Vasegaard Andreasen. / Nr. 9. Leoni Advokater / ved Lars Kaasgaard.

🚽🧻🚽

 

Det ene af de 2 ovenstående nævnte bilag er Bilag 164. og er fremlagt af Lundgrens advokater, og det på en sådan det er uden betydning for sagen.

Og lige neden under er det andet bilag, et Processkrift 2. “se side 2”

 

Hvilket er fremlagt så kun dette har betydning for klientens sag, et Processkrift 2. som Lundgrens advokater end ikke ville udlevere klienten en kopi af.

 

Grundet dette Processkrift 2. ikke indeholder nogle af klientens påstande, som det fremgik af Bilag 164. fra 2 september 2019.

Da Lundgrens advokater mod instruks, fremlagde det modsatte af klientens påstande, efter Lundgrens advokater i ond tro har ændret i klientens påstande, til at indeholde en anderkendelses af en aftale (sagens Bilag 1. W015785. 16-07-2008.) som klienten klart har fremlagt ikke er indgået eller aftalt, og med påstand at Bilag 1. Er falsk.

Denne eneste side som Lundgrens advokater fremlagde 2 september 2019. har også andre fejl.

Når Lundgrens nederst skriver det nye lån på 4.328.000 dkk,

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Her kan du tydelig se at Lundgrens partner Dan Terkildsen 2 september 2019. skriver i Processkrift 2. at klienten den 16-07-2008. har Indgået en swap aftale med Jyske Bank, hvilket er direkte imod hvad klienten påstår.

Og nederst skriver Lundgrens advokater igen noget som ikke er sandt. det nye lån 4.328.000 fra 22 maj 2009. Hvilket også er faktuelt forkert.
Eftersom der ikke findes noget lån på 4.328.000 dkk, og iøvrigt er der ikke hjemtaget noget lån den 22 maj 2009.

Alt dette sammenblander Lundgrens advokater, på samme måde som Jyske Bank med et andet projekt, uden at skrive det i processkrift 2.

Der findes god nok et andet projekt, med et andet tilbud, dette tilbud 4.300.000 DKK blev hjemtaget 3 juli 2009.
Hvilket klienten har skrevet til Lundgrens som ikke ønskede at svare, eller regere på klientens henvender.

Ligesom Lundgrens advokater ikke ville udlevere en kopi af dette dokument / Processkrift 2 til klienten, dette har advokat nævnet 30-06-2021. I klagen 2020-1932. over Lundgrens og Dan Terkildsen besluttet, at det har klienten heller ikke ret til at få.

Når advokaten som her Lundgrens, har bestemt at klienten ikke må få kopi af alle sagsøgtes og sagsøgers !. processkrifter, er grunden naturligvis at Jyske Bank koncernen har bestukket Lundgrens advokater til direkte at ændre i klientens påstande, og samtidig skjule dette overfor klienten ved at tilbageholde Processkrifter for klienten.

Hvilket advokats nævnets medlemmer synes er fantastisk flot advokat arbejde, og slet ikke er en overtrædelse af god advokat skik.

Der må være mindst 5 medlemmer i advokat nævnet, som selv ønsker at kunne tage mod bestikkelse, hvis advokat nævnets medlemmer af Jyske Bank eller en anden bank bliver tilbudt returkommission, for at skade deres klienters retssikkerhed og interesser, mod betaling.

 når klienten skriver at Swappen af 16-07-2008. Er falsk og ikke aftalt, så må advokaten gerne ændre klients påstand. Uanset hvor oftere klienten har skrevet det, og advokaten behøver ikke at svare på henvendelser som Eks. BILAG 40. klientens påstande 6/12-2018. &  BILAG 106. 11/8-2019.

og igen 18-08-2019. Bilag 109.

ligeledes sender klienten 23-08-2019. sms`er som BILAG 114. i “Lundgrens” må ikke fremlægge noget til retten, uden klientens godkendelse.       

BILAG 115. klienten skærer igen sine påstande ud for Lundgrens 27/8-2019. og gør det meget klart over for Lundgrens advokater at Partner Dan Terkildsen, intet må fremlægge uden at klienten FØRST har godkendt det Lundgrens agter at fremlægge.

Hvilket også skrives til Emil Hald Winstrøm 

Lundgrens advokater nægter i øvrigt at udlevere klienten en kopi af BILAG 134. Processkrift 2. selv om klienten BILAG 138. 5/9-2019. Spørger om han må få en kopi, Lundgrens advokater svare slet ikke.

Hvorfor mon Lundgrens også har tilbageholdt og skjult Sagsøgtes Processkrift B. af 20/3-2019. selvølge for at holde klienten ude af den sag, som Lundgrens skal hjælpe Jyske Bank A/S med ikke bliver fremlagt som det svig sagen handler om. 

Og også fordi Lundgrens advokater ved returkommission fra Jyske Bank A/S er blevet bestukket, eller betalt for ikke at fremlægge nogle af klientens svig og påstande mod Jyske Bank A/S

Har Lundgrens advokater en anden forklaring, end at Lundgrens advokater er korrupte, så er i opfordret til at svare mange gange siden september 2019.


📌

Så ved Lundgrens ansatte at Dan Terkildsen selv har 28-09-2018. har fremlagt Processkrift 1. hvor det oplyses at der aldrig har været et lån på 4.328.000 DKK.

 

PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42

28-09-2018. Processkrift 1.

 

PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42

28-09-2018,

 

PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42

28-09-2018,

 

PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKATDIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE MARIE ABRAHAMSON ADVOKATPARTNER ANNE METTE SLOTH BERNER HEAD OF TRADEMARK PROSECUTIONEUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY ANNE SOFIE JACOBS ADVOKAT ANNE VALLØ HANSEN TEAM ASSISTENT B BENEDICTE RØNBØG SECHER LEGAL TRAINEE BENJAMIN THIDEMANN ADVOKAT BETTINA HASSING HR CHEF BIRGITTE MILLER BRINCK EUROPEAN TRADEMARK & DESIGN ATTORNEY BUSAKORN SUKSAMRAN LINDE ØKONOMIMEDARBEJDER C CAMILLA BACH SCHOU STUB ADVOKATFULDMÆGTIG CAMILLA HEISEL TEAM ASSISTENT CARL JOHAN BJÆRGE ABRAHAMSON SUPPORTER CAROLINE BILLESØ PRIEMÉ SUPPORTER CECILIE GYRSTING ADVOKATFULDMÆGTIG CHARLOTTE KJELDSEN RECEPTIONIST CHARLOTTE LARSEN TEAM ASSISTENT PORTRÆT UNDERVEJS CHRISTIAN BREDTOFT GULDMANN ADVOKAT (L)PARTNER CHRISTIAN SCHERFIG ADVOKATPARTNER CHRISTINA BUHL NIELSEN ADVOKAT CHRISTOPHER HJULSAGER ADVOKATFULDMÆGTIG D DAN TERKILDSEN ADVOKATPARTNER DANIEL SCHIØTTE PETTERSSON LEGAL TRAINEE DITTE OPSTRUP ANDERSEN MARKETING MANAGER DORTE FRANDSEN TEAM ASSISTENT E ELISABETH EIBERG TEAM ASSISTENT ELISABETH THAL JANTZEN LEGAL TRAINEE EMIL HALD WINSTRØM ADVOKATFULDMÆGTIG EMILIE LERSTRØM ADVOKAT F FRANK TVEDE ØKONOMIMEDARBEJDER FREDERIK HASENBERG SUPPORTER FREDERIK HOLMSTED JENSEN LEGAL TRAINEE FREDERIKKE LINDBO HENNINGS ADVOKAT BARSEL H HANNAH DEHN-RASMUSSEN ADVOKATFULDMÆGTIG HANS HOLTEN INGERSLEV LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS HEIDI THANNING RINGSTRØM SAGSCONTROLLER HELENA LYBÆK GUÐMUNDSDÓTTIR LEAD ADVISORPH.D. HELLE GROTHE NIELSEN BOBEHANDLERTEAM ASSISTENT I IDA JOHANNE DORÉ PAGH LEGAL TRAINEE IDA SIMONE SARBORG-PEDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG J JACOB HENRIKSEN IT STUDENT JACOB SKOVGAARD KRISTENSEN ADVOKATFULDMÆGTIG JAKOB SCHILDER-KNUDSEN ADVOKATPARTNER JAKOB SKOV BUNDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG JENS GRUNNET-NILSSON LEGAL TRAINEE JESPER CARØE PETERSEN SAGSCONTROLLER JESPER HJETTING ADVOKAT (H)DIRECTOR JESPER LUNDGREN ADVOKATOF COUNSEL JOAKIM WISCHMANN ADVOKAT JOHAN FREDERIK EHRENREICH ADVOKATFULDMÆGTIG JONAS ADSBØLL LEGAL TRAINEE PORTRÆT UNDERVEJS JONAS LYKKE HARTVIG NIELSEN ADVOKAT JULIE CATHRIN ROVSING ADVOKAT K KARIN KLINT HENRIKSEN ØKONOMICHEF KAROLINE STAMPE ERIKSEN SAGSCONTROLLER KIA ELISABETH GLAD ØKONOMIMEDARBEJDER KIRSTEN SEEBERG HR KONSULENT KLARA WINTHER KISELBERG LEGAL TRAINEE KRISTIAN GUSTAV ANDERSSON ADVOKATPARTNER KRISTIAN HØJBJERG JØRGENSEN SUPPORTER L LARS JAPP HASLUND DIRECTORHEAD OF DATA PROTECTION LARS KJÆR ADVOKATPARTNER LARS KROG ADVOKATDIRECTOR LARS PETERSEN ADVOKAT (H)OF COUNSEL LAURA HYANG KROER MADSEN ADVOKAT LENE WINTHER JENSEN RECEPTIONIST LINDA ZÜREK SAGSCONTROLLER LINE STOUGAARD ESKILDSEN ADVOKAT BARSEL LOUISE CECILIE MUNCK COMPLIANCE CONTROLLER M MADDALENA VOSS ADVOKATFULDMÆGTIG MAGNUS MØRCH TUXEN ADVOKATFULDMÆGTIG MAJA ILSØ LEGAL TRAINEE MAJSE JARLOV ADVOKAT MALENE OVERGAARD ADVOKATDIRECTOR MARCUS NIMMO ALLERUP BOGH LEGAL TRAINEE MARIA GISELA BRAMMER LEGAL TRAINEE MARIA WESSEL LINDBERG ADVOKATFULDMÆGTIG MARIE LOUISE AAGAARD ADVOKATDIRECTOR MARIE VON SICHLAU ADVOKATFULDMÆGTIG MARIO FERNANDEZ ADVOKATDIRECTORHEAD OF INDIRECT TAXES MARTIN AAGREN NIELSEN ADVOKAT (L) MARTIN BALSLEV ADVOKATFULDMÆGTIG MARTIN KIRKEGAARD DIREKTØR/CHIEF OPERATING OFFICER MATHIAS BELL WILLUMSEN ADVOKAT METTE MARIE NIELSEN ADVOKATFULDMÆGTIG METTE-MARIE VENDELBO HAMANN LEGAL TRAINEE MICHAEL ALSTRØM ADVOKAT (H)FORMAND FOR BESTYRELSENPARTNER MICHAEL AMSTRUP ADVOKAT (H)PARTNER MICHAEL GAARMANN ADVOKATPARTNER MICHALA RING GALE ADVOKAT MICKA SINETTE M. THORSEN TEAM ASSISTENT MORTEN ROSENMEJER ADVOKAT (L)PARTNER N NADIA AZAQUOUN ADVOKATFULDMÆGTIG NADIA BRANDT EXECUTIVE ASSISTANT NANNA MUNK WARMDAHL LEGAL TRAINEE NICOLAI B. SØRENSEN ADVOKAT (H)PARTNER NICOLAI THORNINGER ADVOKAT (L) NICOLE SOWE ADVOKATFULDMÆGTIG BARSEL NIELS GRAM-HANSSEN ADVOKATPARTNER NIELS WIVE KJÆRGAARD ADVOKAT (H)PARTNER NIKOLAJ BRANDT CLAUSEN IT CHEF NINA LUND-ANDERSEN ADVOKATFULDMÆGTIG NINA RINGEN ADVOKATPARTNER O OLIVIA SACEANU LEGAL TRAINEE P PEDRAM MOGHADDAM ADVOKATPARTNER PERNILLE HELLESØE TEAM ASSISTENT PETER ABILDGAARD ADVOKATFULDMÆGTIG PETER BRUUN NIKOLAJSEN ADVOKAT (L)PARTNER PETER CLEMMEN CHRISTENSEN ADVOKAT (H)PARTNER PETER MOLLERUP ADVOKAT (L)PARTNER PIA LYKKE MATHIASEN ADVOKATDIRECTOR R RASMUS REICHSTEIN ADVOKATFULDMÆGTIG RASMUS STUB ADVOKAT RASMUS VANG ADVOKAT (H)DIRECTOR REGITZE RUHOFF SUPPORTER RIKKE TOFT GRABSKI IT STUDENT S SARA KIRSTINE KLOUGART ADVOKAT SEBASTIAN DYHR RASMUSSEN LEGAL TRAINEE SEBASTIAN LYSHOLM NIELSEN ADVOKATDIRECTOR SIMONE EMILIE VIUF CHRISTIANSEN ADVOKATFULDMÆGTIG SISSEL BAY FRANDSEN TEAM ASSISTENT SOPHIA PATRICIA STRØMQVIST HR ASSISTENT STINE BERNT STRYHN ADVOKATDIRECTOR SØREN DANELUND REIPURTH ADVOKAT (L)DIRECTOR SØREN HILBERT ADVOKAT (L)PARTNER T THOMAS KRÆMER ADVOKATPARTNER THOMAS STAMPE ADVOKAT (H)PARTNER THOMAS SVENNINGSEN LEGAL TRAINEE THORSTEIN BOSERUP LEGAL TRAINEE TOBIAS VIETH ADVOKATPARTNER U URSULA IZZARD LEGAL TRAINEE V VIBE TOFTUM LEGAL TRAINEE Y YVONNE EJLERSEN TEAM ASSISTENT Samme rådgiver er altid med dig, når du arbejder med Lundgrens ADVOKATPARTNERSELSKAB TUBORG BOULEVARD 12 DK-2900 HELLERUP ÅBNINGSTIDER, ALLE HVERDAGE: 8.00-17.00 E-MAIL INFO@LUNDGRENS.DK LINKEDIN GÅ TIL LINKEDIN FACEBOOK GÅ TIL FACEBOOK TELEFON +45 3525 2535 CVR NR 36 44 20 42

28-09-2018,
18-10-2016. Skriver Nykredit Mette Egholm Nielsen. metn@nykredit.dk
DER FINDES INTET UNDERLÆGGENDE LÅN AT RENTE BYTTE

Advokaten Mette Egholm Nielsen fra Nykredit ville ikke først fortælle om der var lånt 4.328.000 kr. I Nykredit, som hun sagde Nykredit ville ikke lever skyts imod Jyske Bank A/S
.

📌

 

Så viser det tydeligt Lundgrens ligegyldighed overfor klienten, der efter at have fyrret Lundgrens advokater, måtte ud og lede efter en ny advokat, for findes der overhovedet hæderlige advokater i advokat samfundet, klienten var meget heldig og fandt en, som så måtte starte helt om og fremlægge det klienten i 4 år har kæmpet for at få fremlagt domstolen.

 

At advokat nævnet 30-06-2021. i kendelsen 2020-1932. mener Lundgrens advokater har lavet et stort arbejde, der berettiger disse korrupte advokater til at fakturere klienten 232.000 kr.

Mens klinten har påstået at Jyske Bank A/S koncernen reelt har betalt Lundgrens advokater for at undergrave klientens økonomi, samtidig med at Lundgrens advokater skulle ændre klientens påstande mod Jyske Bank.

 

Dette bliver også et problem for retssikkerheden, når selv advokatnævnet på den måde dækker over korrupte medlemmer af advokat samfundet.

⚠️

 

Hvilket du også kan læse ud af alle henvendelser til Lundgrens partnerselskab, som er delt her og dokumenter at klienten kontinuerligt i perioden 30 januar 2018. til 2 september 2019. skriver og også siger at Swappen W015785. Ikke er blevet godkendt, og er falsk.

 

Processkrift 2. er først kommet til klientens kendskab 23 oktober 2019. efter Lundgrens advokater den 24 september var blevet sparket ud.

👟

Du må gerne spørge Lundgrens advokater, hvor meget Jyske Banks bestyrelse, for Jyske Bank A/S reelt har betalt Lundgrens partner selskab for denne ydelse, eller om Lundgrens advokater selv skulle have fundet på at ændre klientens påstande mod Jyske Bank koncernen, i håb om at få flere million opgave for Jyske Banks bestyrelse.

 

Og spørg da også gerne advokatnævnet, hvorfor de har besluttet at det alene er advokaten, som bestemmer hvad klienten må få fremlagt.

Og så spørg samtidig advokatnævnet og advokatsamfundet, om det ikke skader klientens retssikkerhed, at klienten ikke har krav på at vide hvad modparten fremlægger i en sag, eller behøver at få oplyst, hvad deres egen advokat fremlægger.

Spørg hvorfor klienten ikke har krav på at vide, om deres advokater har arbejdet for modparten.

Ganske som her hvor Lundgrens advokater også har ydet Jyske Bank koncernen en betydelig million rådgivning, samtidig med Lundgrens advokater tidligere var blevet ansat til at fører en større svindel sag mod Jyske Bank A/S som skrevet, og igen er fremlagt i Bilag 164.

 

📌

Læs Bilag 164. Og det side 2. Af Processkrift 2. neden under som Emil Hald Vendelbo Winstrøm fremlagde på vegne af klientens advokat partner Dan Terkildsen fra firmaet Lundgrens advokater.

Så kan du meget tydeligt se hvordan Lundgrens advokater har manipuleret med klientens anbringer mod Jyske Bank koncernen.

 

Alene disse 2 fremlagte bilag, fra 2 september 2019. Samt oplysning om million samarbejdet mellem Lundgrens advokater og Jyske Bank, er med til at understrege, Jyske Bank A/S har bestukket Lundgrens advokater, og at Jyske Bank A/S reelt driver en samfunds skadelig virksomhed der bør lukkes.

To the press. You as a journalist, who stumbles across this page, Banking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks. Anders Dam, Jyske Bank --- Anders Dam topchef i Jyske Bank. Når kunde offentligt deler oplysninger, så som at Anders Dan personligt, og mindst maj 2016. har stået bag Jyske banks fortsatte bedrageri. Efter som Anders Christian Dam vidst at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat Jyske Banks kunde for et voldsomt bedrageri, samt at Jyske bank har lavet dokumentfalsk, for at kunden ikke måtte opdage det. Anders Dam kunne i maj 2016 have fortalt, at kunden ikke har lånt 4.328.000 kr. som Jyske Bank har påstået, hvilket Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har fremlagt for ankenvænet i 2013 og igen overfor retten i 2015, og igen i 2016. Lyver Philip Baruch overfor domstolen, med hensigt at ville skuffe i retsforhold. Da kunden maj 2016 bad CEO Anders Dam at bevise kunden har lånt de 4.328.000 kr. og den 16-07-2008 har aftalt at lave en rente swap med Jyske Bank til dette lån, som Philip Baruch fremlægger for domstolen 10 september 2015. hvor han for Jyske Bank skriver at det var magtpåliggende for kunden. Så var Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager i Ond Tro, da dels vidste at kunden har haft en hjerneblødning, og ikke kunne huske så godt, og at Jyske Bank advokater udmærkede vidste dels at kunden aldrig har lånt det påstået underliggende lån for en swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank ved også at ved Lund Elmer Sandager lyver overfor domstolen ved at skrive at dette underliggende lån skulle være omlagt, efter 16-07-2008. Og så lyver Jyske Banks Lund Elmer advokater også om at swappen W015785. af 16-07-2008. er den banken har indgået med kunden dagen tidligre, hvor der er også en anden swap. Jyske Bank er i ond tro da banken for domstolen påstår at kunden har aftalt denne swap W15785. den 16-07-2008. efter som banken skjuler for kundenog skjuler for domstolen, at banken har forsøgt at få kunden underskrift 16-07-2008. og 24-07-2008 og så igen 30-07-2008 på denne swap W015785, og NEJ DEN ER IKKE UNDERSKREVET, hvilket Jyske Bank ved, men ved ond tro lyver bankens advokater og ansatte at swappen er indgået og lånet til swappen er hjemtaget. Eftersom Jyske Bank i flere år uhæderligt har taget renter af et lån Jyske Bank løj om var hjemtaget, men som kunden oktober 2016. bliver bekraftet i aldrig har eksisteret. viser der sig en meget kedelig side af Jyske Bank. Kunde har siden 2008 været udsat for organiseret svindel, hvilket mange medarbejder i Jyske bank har stået bag, og siden 2016 har Jyske Banks bestyrelse sammen i forening dækket over svindlen. Senest foråret 2018 bestikker Jyske Bank Lundgrens advokater, som kunden bad fremlægge sine beviser og påstande mod Jyske Bank. Anders Dam topchef i Jyske Bank. DU ANDERS DAM STÅR BAG MILLION SVINDEL MOD KUNDE. 12-12-2020. STIL NU DIT MANDAT FRIT, OG SKAM DIG Top manager of Jyske bank Anders Christian Dam has since May 2016. been behind Jyske bank’s continued fraud against the bank’s customer. Anders Dam Click here and focus on this post, it is about you and that Jyske Bank in bad faith commits forgery and fraud. Which Lundgren’s lawyers were hired to present, but you or others from Jyske Bank bribed Lundgren’s to oppose the client’s pleas were presented to the court. Anders Dam. NOW RETURN AND MAKE YOUR SHAREHOLDERS IN JYSKE BANK A GREAT SERVICE. And if there’s something you and your accomplices can’t understand. Then you have my number Anders and you can just call. But at least do yourself and your shareholders a favor and read my post of 12-07-2021. And then answer if I have been wrong, if you dare.

Bilag 164. s.1-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

 

To the press. You as a journalist, who stumbles across this page, Banking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks. Anders Dam, Jyske Bank --- Anders Dam topchef i Jyske Bank. Når kunde offentligt deler oplysninger, så som at Anders Dan personligt, og mindst maj 2016. har stået bag Jyske banks fortsatte bedrageri. Efter som Anders Christian Dam vidst at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat Jyske Banks kunde for et voldsomt bedrageri, samt at Jyske bank har lavet dokumentfalsk, for at kunden ikke måtte opdage det. Anders Dam kunne i maj 2016 have fortalt, at kunden ikke har lånt 4.328.000 kr. som Jyske Bank har påstået, hvilket Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har fremlagt for ankenvænet i 2013 og igen overfor retten i 2015, og igen i 2016. Lyver Philip Baruch overfor domstolen, med hensigt at ville skuffe i retsforhold. Da kunden maj 2016 bad CEO Anders Dam at bevise kunden har lånt de 4.328.000 kr. og den 16-07-2008 har aftalt at lave en rente swap med Jyske Bank til dette lån, som Philip Baruch fremlægger for domstolen 10 september 2015. hvor han for Jyske Bank skriver at det var magtpåliggende for kunden. Så var Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager i Ond Tro, da dels vidste at kunden har haft en hjerneblødning, og ikke kunne huske så godt, og at Jyske Bank advokater udmærkede vidste dels at kunden aldrig har lånt det påstået underliggende lån for en swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank ved også at ved Lund Elmer Sandager lyver overfor domstolen ved at skrive at dette underliggende lån skulle være omlagt, efter 16-07-2008. Og så lyver Jyske Banks Lund Elmer advokater også om at swappen W015785. af 16-07-2008. er den banken har indgået med kunden dagen tidligre, hvor der er også en anden swap. Jyske Bank er i ond tro da banken for domstolen påstår at kunden har aftalt denne swap W15785. den 16-07-2008. efter som banken skjuler for kundenog skjuler for domstolen, at banken har forsøgt at få kunden underskrift 16-07-2008. og 24-07-2008 og så igen 30-07-2008 på denne swap W015785, og NEJ DEN ER IKKE UNDERSKREVET, hvilket Jyske Bank ved, men ved ond tro lyver bankens advokater og ansatte at swappen er indgået og lånet til swappen er hjemtaget. Eftersom Jyske Bank i flere år uhæderligt har taget renter af et lån Jyske Bank løj om var hjemtaget, men som kunden oktober 2016. bliver bekraftet i aldrig har eksisteret. viser der sig en meget kedelig side af Jyske Bank. Kunde har siden 2008 været udsat for organiseret svindel, hvilket mange medarbejder i Jyske bank har stået bag, og siden 2016 har Jyske Banks bestyrelse sammen i forening dækket over svindlen. Senest foråret 2018 bestikker Jyske Bank Lundgrens advokater, som kunden bad fremlægge sine beviser og påstande mod Jyske Bank. Anders Dam topchef i Jyske Bank. DU ANDERS DAM STÅR BAG MILLION SVINDEL MOD KUNDE. 12-12-2020. STIL NU DIT MANDAT FRIT, OG SKAM DIG Top manager of Jyske bank Anders Christian Dam has since May 2016. been behind Jyske bank’s continued fraud against the bank’s customer. Anders Dam Click here and focus on this post, it is about you and that Jyske Bank in bad faith commits forgery and fraud. Which Lundgren’s lawyers were hired to present, but you or others from Jyske Bank bribed Lundgren’s to oppose the client’s pleas were presented to the court. Anders Dam. NOW RETURN AND MAKE YOUR SHAREHOLDERS IN JYSKE BANK A GREAT SERVICE. And if there’s something you and your accomplices can’t understand. Then you have my number Anders and you can just call. But at least do yourself and your shareholders a favor and read my post of 12-07-2021. And then answer if I have been wrong, if you dare.

Bilag 164. s.2-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

 

To the press. You as a journalist, who stumbles across this page, Banking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks. Anders Dam, Jyske Bank --- Anders Dam topchef i Jyske Bank. Når kunde offentligt deler oplysninger, så som at Anders Dan personligt, og mindst maj 2016. har stået bag Jyske banks fortsatte bedrageri. Efter som Anders Christian Dam vidst at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat Jyske Banks kunde for et voldsomt bedrageri, samt at Jyske bank har lavet dokumentfalsk, for at kunden ikke måtte opdage det. Anders Dam kunne i maj 2016 have fortalt, at kunden ikke har lånt 4.328.000 kr. som Jyske Bank har påstået, hvilket Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har fremlagt for ankenvænet i 2013 og igen overfor retten i 2015, og igen i 2016. Lyver Philip Baruch overfor domstolen, med hensigt at ville skuffe i retsforhold. Da kunden maj 2016 bad CEO Anders Dam at bevise kunden har lånt de 4.328.000 kr. og den 16-07-2008 har aftalt at lave en rente swap med Jyske Bank til dette lån, som Philip Baruch fremlægger for domstolen 10 september 2015. hvor han for Jyske Bank skriver at det var magtpåliggende for kunden. Så var Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager i Ond Tro, da dels vidste at kunden har haft en hjerneblødning, og ikke kunne huske så godt, og at Jyske Bank advokater udmærkede vidste dels at kunden aldrig har lånt det påstået underliggende lån for en swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank ved også at ved Lund Elmer Sandager lyver overfor domstolen ved at skrive at dette underliggende lån skulle være omlagt, efter 16-07-2008. Og så lyver Jyske Banks Lund Elmer advokater også om at swappen W015785. af 16-07-2008. er den banken har indgået med kunden dagen tidligre, hvor der er også en anden swap. Jyske Bank er i ond tro da banken for domstolen påstår at kunden har aftalt denne swap W15785. den 16-07-2008. efter som banken skjuler for kundenog skjuler for domstolen, at banken har forsøgt at få kunden underskrift 16-07-2008. og 24-07-2008 og så igen 30-07-2008 på denne swap W015785, og NEJ DEN ER IKKE UNDERSKREVET, hvilket Jyske Bank ved, men ved ond tro lyver bankens advokater og ansatte at swappen er indgået og lånet til swappen er hjemtaget. Eftersom Jyske Bank i flere år uhæderligt har taget renter af et lån Jyske Bank løj om var hjemtaget, men som kunden oktober 2016. bliver bekraftet i aldrig har eksisteret. viser der sig en meget kedelig side af Jyske Bank. Kunde har siden 2008 været udsat for organiseret svindel, hvilket mange medarbejder i Jyske bank har stået bag, og siden 2016 har Jyske Banks bestyrelse sammen i forening dækket over svindlen. Senest foråret 2018 bestikker Jyske Bank Lundgrens advokater, som kunden bad fremlægge sine beviser og påstande mod Jyske Bank. Anders Dam topchef i Jyske Bank. DU ANDERS DAM STÅR BAG MILLION SVINDEL MOD KUNDE. 12-12-2020. STIL NU DIT MANDAT FRIT, OG SKAM DIG Top manager of Jyske bank Anders Christian Dam has since May 2016. been behind Jyske bank’s continued fraud against the bank’s customer. Anders Dam Click here and focus on this post, it is about you and that Jyske Bank in bad faith commits forgery and fraud. Which Lundgren’s lawyers were hired to present, but you or others from Jyske Bank bribed Lundgren’s to oppose the client’s pleas were presented to the court. Anders Dam. NOW RETURN AND MAKE YOUR SHAREHOLDERS IN JYSKE BANK A GREAT SERVICE. And if there’s something you and your accomplices can’t understand. Then you have my number Anders and you can just call. But at least do yourself and your shareholders a favor and read my post of 12-07-2021. And then answer if I have been wrong, if you dare.

Bilag 164. s.3-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

 

To the press. You as a journalist, who stumbles across this page, Banking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks. Anders Dam, Jyske Bank --- Anders Dam topchef i Jyske Bank. Når kunde offentligt deler oplysninger, så som at Anders Dan personligt, og mindst maj 2016. har stået bag Jyske banks fortsatte bedrageri. Efter som Anders Christian Dam vidst at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat Jyske Banks kunde for et voldsomt bedrageri, samt at Jyske bank har lavet dokumentfalsk, for at kunden ikke måtte opdage det. Anders Dam kunne i maj 2016 have fortalt, at kunden ikke har lånt 4.328.000 kr. som Jyske Bank har påstået, hvilket Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har fremlagt for ankenvænet i 2013 og igen overfor retten i 2015, og igen i 2016. Lyver Philip Baruch overfor domstolen, med hensigt at ville skuffe i retsforhold. Da kunden maj 2016 bad CEO Anders Dam at bevise kunden har lånt de 4.328.000 kr. og den 16-07-2008 har aftalt at lave en rente swap med Jyske Bank til dette lån, som Philip Baruch fremlægger for domstolen 10 september 2015. hvor han for Jyske Bank skriver at det var magtpåliggende for kunden. Så var Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager i Ond Tro, da dels vidste at kunden har haft en hjerneblødning, og ikke kunne huske så godt, og at Jyske Bank advokater udmærkede vidste dels at kunden aldrig har lånt det påstået underliggende lån for en swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank ved også at ved Lund Elmer Sandager lyver overfor domstolen ved at skrive at dette underliggende lån skulle være omlagt, efter 16-07-2008. Og så lyver Jyske Banks Lund Elmer advokater også om at swappen W015785. af 16-07-2008. er den banken har indgået med kunden dagen tidligre, hvor der er også en anden swap. Jyske Bank er i ond tro da banken for domstolen påstår at kunden har aftalt denne swap W15785. den 16-07-2008. efter som banken skjuler for kundenog skjuler for domstolen, at banken har forsøgt at få kunden underskrift 16-07-2008. og 24-07-2008 og så igen 30-07-2008 på denne swap W015785, og NEJ DEN ER IKKE UNDERSKREVET, hvilket Jyske Bank ved, men ved ond tro lyver bankens advokater og ansatte at swappen er indgået og lånet til swappen er hjemtaget. Eftersom Jyske Bank i flere år uhæderligt har taget renter af et lån Jyske Bank løj om var hjemtaget, men som kunden oktober 2016. bliver bekraftet i aldrig har eksisteret. viser der sig en meget kedelig side af Jyske Bank. Kunde har siden 2008 været udsat for organiseret svindel, hvilket mange medarbejder i Jyske bank har stået bag, og siden 2016 har Jyske Banks bestyrelse sammen i forening dækket over svindlen. Senest foråret 2018 bestikker Jyske Bank Lundgrens advokater, som kunden bad fremlægge sine beviser og påstande mod Jyske Bank. Anders Dam topchef i Jyske Bank. DU ANDERS DAM STÅR BAG MILLION SVINDEL MOD KUNDE. 12-12-2020. STIL NU DIT MANDAT FRIT, OG SKAM DIG Top manager of Jyske bank Anders Christian Dam has since May 2016. been behind Jyske bank’s continued fraud against the bank’s customer. Anders Dam Click here and focus on this post, it is about you and that Jyske Bank in bad faith commits forgery and fraud. Which Lundgren’s lawyers were hired to present, but you or others from Jyske Bank bribed Lundgren’s to oppose the client’s pleas were presented to the court. Anders Dam. NOW RETURN AND MAKE YOUR SHAREHOLDERS IN JYSKE BANK A GREAT SERVICE. And if there’s something you and your accomplices can’t understand. Then you have my number Anders and you can just call. But at least do yourself and your shareholders a favor and read my post of 12-07-2021. And then answer if I have been wrong, if you dare.

Bilag 164. s.4-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

 

To the press. You as a journalist, who stumbles across this page, Banking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks. Anders Dam, Jyske Bank --- Anders Dam topchef i Jyske Bank. Når kunde offentligt deler oplysninger, så som at Anders Dan personligt, og mindst maj 2016. har stået bag Jyske banks fortsatte bedrageri. Efter som Anders Christian Dam vidst at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat Jyske Banks kunde for et voldsomt bedrageri, samt at Jyske bank har lavet dokumentfalsk, for at kunden ikke måtte opdage det. Anders Dam kunne i maj 2016 have fortalt, at kunden ikke har lånt 4.328.000 kr. som Jyske Bank har påstået, hvilket Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har fremlagt for ankenvænet i 2013 og igen overfor retten i 2015, og igen i 2016. Lyver Philip Baruch overfor domstolen, med hensigt at ville skuffe i retsforhold. Da kunden maj 2016 bad CEO Anders Dam at bevise kunden har lånt de 4.328.000 kr. og den 16-07-2008 har aftalt at lave en rente swap med Jyske Bank til dette lån, som Philip Baruch fremlægger for domstolen 10 september 2015. hvor han for Jyske Bank skriver at det var magtpåliggende for kunden. Så var Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager i Ond Tro, da dels vidste at kunden har haft en hjerneblødning, og ikke kunne huske så godt, og at Jyske Bank advokater udmærkede vidste dels at kunden aldrig har lånt det påstået underliggende lån for en swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank ved også at ved Lund Elmer Sandager lyver overfor domstolen ved at skrive at dette underliggende lån skulle være omlagt, efter 16-07-2008. Og så lyver Jyske Banks Lund Elmer advokater også om at swappen W015785. af 16-07-2008. er den banken har indgået med kunden dagen tidligre, hvor der er også en anden swap. Jyske Bank er i ond tro da banken for domstolen påstår at kunden har aftalt denne swap W15785. den 16-07-2008. efter som banken skjuler for kundenog skjuler for domstolen, at banken har forsøgt at få kunden underskrift 16-07-2008. og 24-07-2008 og så igen 30-07-2008 på denne swap W015785, og NEJ DEN ER IKKE UNDERSKREVET, hvilket Jyske Bank ved, men ved ond tro lyver bankens advokater og ansatte at swappen er indgået og lånet til swappen er hjemtaget. Eftersom Jyske Bank i flere år uhæderligt har taget renter af et lån Jyske Bank løj om var hjemtaget, men som kunden oktober 2016. bliver bekraftet i aldrig har eksisteret. viser der sig en meget kedelig side af Jyske Bank. Kunde har siden 2008 været udsat for organiseret svindel, hvilket mange medarbejder i Jyske bank har stået bag, og siden 2016 har Jyske Banks bestyrelse sammen i forening dækket over svindlen. Senest foråret 2018 bestikker Jyske Bank Lundgrens advokater, som kunden bad fremlægge sine beviser og påstande mod Jyske Bank. Anders Dam topchef i Jyske Bank. DU ANDERS DAM STÅR BAG MILLION SVINDEL MOD KUNDE. 12-12-2020. STIL NU DIT MANDAT FRIT, OG SKAM DIG Top manager of Jyske bank Anders Christian Dam has since May 2016. been behind Jyske bank’s continued fraud against the bank’s customer. Anders Dam Click here and focus on this post, it is about you and that Jyske Bank in bad faith commits forgery and fraud. Which Lundgren’s lawyers were hired to present, but you or others from Jyske Bank bribed Lundgren’s to oppose the client’s pleas were presented to the court. Anders Dam. NOW RETURN AND MAKE YOUR SHAREHOLDERS IN JYSKE BANK A GREAT SERVICE. And if there’s something you and your accomplices can’t understand. Then you have my number Anders and you can just call. But at least do yourself and your shareholders a favor and read my post of 12-07-2021. And then answer if I have been wrong, if you dare.

Bilag 164. s.5-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

 

To the press. You as a journalist, who stumbles across this page, Banking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks. Anders Dam, Jyske Bank --- Anders Dam topchef i Jyske Bank. Når kunde offentligt deler oplysninger, så som at Anders Dan personligt, og mindst maj 2016. har stået bag Jyske banks fortsatte bedrageri. Efter som Anders Christian Dam vidst at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat Jyske Banks kunde for et voldsomt bedrageri, samt at Jyske bank har lavet dokumentfalsk, for at kunden ikke måtte opdage det. Anders Dam kunne i maj 2016 have fortalt, at kunden ikke har lånt 4.328.000 kr. som Jyske Bank har påstået, hvilket Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har fremlagt for ankenvænet i 2013 og igen overfor retten i 2015, og igen i 2016. Lyver Philip Baruch overfor domstolen, med hensigt at ville skuffe i retsforhold. Da kunden maj 2016 bad CEO Anders Dam at bevise kunden har lånt de 4.328.000 kr. og den 16-07-2008 har aftalt at lave en rente swap med Jyske Bank til dette lån, som Philip Baruch fremlægger for domstolen 10 september 2015. hvor han for Jyske Bank skriver at det var magtpåliggende for kunden. Så var Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager i Ond Tro, da dels vidste at kunden har haft en hjerneblødning, og ikke kunne huske så godt, og at Jyske Bank advokater udmærkede vidste dels at kunden aldrig har lånt det påstået underliggende lån for en swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank ved også at ved Lund Elmer Sandager lyver overfor domstolen ved at skrive at dette underliggende lån skulle være omlagt, efter 16-07-2008. Og så lyver Jyske Banks Lund Elmer advokater også om at swappen W015785. af 16-07-2008. er den banken har indgået med kunden dagen tidligre, hvor der er også en anden swap. Jyske Bank er i ond tro da banken for domstolen påstår at kunden har aftalt denne swap W15785. den 16-07-2008. efter som banken skjuler for kundenog skjuler for domstolen, at banken har forsøgt at få kunden underskrift 16-07-2008. og 24-07-2008 og så igen 30-07-2008 på denne swap W015785, og NEJ DEN ER IKKE UNDERSKREVET, hvilket Jyske Bank ved, men ved ond tro lyver bankens advokater og ansatte at swappen er indgået og lånet til swappen er hjemtaget. Eftersom Jyske Bank i flere år uhæderligt har taget renter af et lån Jyske Bank løj om var hjemtaget, men som kunden oktober 2016. bliver bekraftet i aldrig har eksisteret. viser der sig en meget kedelig side af Jyske Bank. Kunde har siden 2008 været udsat for organiseret svindel, hvilket mange medarbejder i Jyske bank har stået bag, og siden 2016 har Jyske Banks bestyrelse sammen i forening dækket over svindlen. Senest foråret 2018 bestikker Jyske Bank Lundgrens advokater, som kunden bad fremlægge sine beviser og påstande mod Jyske Bank. Anders Dam topchef i Jyske Bank. DU ANDERS DAM STÅR BAG MILLION SVINDEL MOD KUNDE. 12-12-2020. STIL NU DIT MANDAT FRIT, OG SKAM DIG Top manager of Jyske bank Anders Christian Dam has since May 2016. been behind Jyske bank’s continued fraud against the bank’s customer. Anders Dam Click here and focus on this post, it is about you and that Jyske Bank in bad faith commits forgery and fraud. Which Lundgren’s lawyers were hired to present, but you or others from Jyske Bank bribed Lundgren’s to oppose the client’s pleas were presented to the court. Anders Dam. NOW RETURN AND MAKE YOUR SHAREHOLDERS IN JYSKE BANK A GREAT SERVICE. And if there’s something you and your accomplices can’t understand. Then you have my number Anders and you can just call. But at least do yourself and your shareholders a favor and read my post of 12-07-2021. And then answer if I have been wrong, if you dare.

Bilag 164. s.6-6. Fremlagt 02-09-2019. Med Processkrift 2.
Bemærk påstanden swappen W015785 ikke er aftalt, og denne med påstand at være falsk.
Se hvad den konservative stjerne advokat Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater i stedet skriver på 2. I Processkrift 2.
Og spørg så dig selv, om Jyske Banks bestyrelse står bag bestikkelse af Lundgrens advokater, til at ændre klientens påstande.

📌

Der er en erstatning for de oprindelig af klientens fremlagt bilag 100 (Klagens Bilag 62.). og bilag 101. (Klagens Bilag 63.).

Her fra klagens samlede bilag.

Banknyt 05-06-2020. Alle klage bilag over Lundgrens advokater.

🔍🔎

Deler billeder af Bilag 164. Og Processkrift 2. Der begge er fra samme dag 2. September 2019. Og fremlagt samtidig.

📌

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag Processkrift 2. 02-09-2019. Side 2.
Bemærk at Lundgrens advokater, ved Dan Terkildsens ordrer, skriver i et rets dokument, at klienten den 16-07-2008 har indgået swappen W015785. Bilag 1. med Jyske Bank.
Og samtidig i Bilag 164. Har Lundgrens advokater efter en lang kamp, fået fremlagt klientens anbringer.
Herunder at Bilag 1. Ikke er blevet aftalt, eller godkendt, og at det er falsk.
Lundgrens advokater der er blevet bestukket af Jyske Bank koncernen til at ændre klientens påstande, er klart bevidst om at denne handling sker for at skuffe i retsforhold.
Klientens påstande i Bilag 164. Vil ikke blive taget til følge, efter som sagsøger og kundens anbringer ikke er blevet fremlagt i et Processkrift, derfor ville Lund Elmer Sandager advokater kunne kræve, at retten skulle se bort fra Bilag 164.
Alle Lundgrens handlinger har advokat nævnet afgjort ikke er en overtrædelse af god advokat skik, da det er advokaten og ikke klienten som bestemmer hvad de må påstå.


📌

Husk at Lundgrens advokater ikke ville udlevere en kopi af Processkrift 2, af 2/9-2019. derfor opdagede Carsten først 3/10-2019. At Lundgrens advokater har fremlagt noget andet end hvad klienten kontinuerligt har påstået som der også står i Bilag 164.

💰🤝🏦

Hvordan kan Lundgrens advokater få sig selv til at skrive noget andet, i Processkrift 2, end hvad Klienten skriver i sin forklaring samme dato ? Spørg Lundgrens advokater og deres partnere som alle er informeret om dette her lille problem for retssikkerheden.

⚖️

Spørg også gerne rundt om i Jyske Bank om de har noget at gøre med at Lundgrens advokater har modarbejdet klientens retssikkerhed, ved at ændre klientens påstande.

Eller om Jyske Bank vil påstå at Lundgrens advokater har arbejdet alene imod klienten.

🔍

Men

Prøv nu at holde det bilag 164. (Som i Kristian Ambjørn Buus Nielsen vil have fjernet) op mod hvad der står i Processkrift 2. Fra samme dag.

Og så overveje om Jyske Banks ansættelse af Lundgrens advokater har en stor sandsynlighed for.

At Jyske Bank koncernen der har ansat Lundgrens.

Reelt var betaling til Lundgrens advokater, ved returkommission for at Lundgrens skulle skrive at kunden har indgået en swap aftale med Jyske Bank 16-07-2008.

📌

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag 1. Swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank har selv lavet denne Swap.
At. Lund Elmer Sandager advokater 10-09-2015, fremlægge det er den swap der blev aftalt 15-07-2008, er LES.dk advokater i ond tro.
FAKTUM. W015785 er ekstra swap fra 16-07-2007, som Jyske Bank efterfølgende W015776 fra 15-07-2008. selv laver.
Når Jyske Bank og Lund Elmer Sandager advokater i retsforhold har fremlagt Bilag 1. som aftalt til et bagvedliggende lån. “Bilag Y.”
Er det tydeligt der er tale om usande oplysninger, da Jyske Bank selv fremlagde bevis herfor ved Bilag E. side 4 og 5.


📌

På trods af at Jyske Bank forsøger at få kunden til at indgå swappen W015785.

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Appendix 1. Page 1/5. SWAP W015785
The main claim is that it was made by Jyske Bank itself 16-07-2008 by Jyske bank without agreement, and is therefore FALSE.

Main suspect in Danish bank fraud case Jyske BANK Anders Dam, Jyske Bank suspected of million scams and corruption. Philip Baruch Advokat og Partner I Lund Elmer Sandager Les.dk Thomas Schioldan Sørensen rodstenen.dk - Lundgrens advokater. Dan Terkildsen. Rødstenen advokater. bestyrelsen Jyske Bank Sven Buhrækall. Kurt Bligaard Pedersen. Rina Asmussen. Philip Baruch. Jens Borup. Keld Norup. Christina Lykke Munk. Johnny Christensen. Marianne Lillevang. Anders Christian Dam. Niels Erik Jakobsen. Per Skovhus. Peter Schleidt. #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen / Vedtægter § 1 Stk. 1: Bankens navn er Jyske Bank A/S. Stk. 4: Bankens formål er som bank og som moderselskab at drive bankvirksomhed efter lovgivningen Stk. 5: Banken drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik, god bankpraksis og bankens værdier og holdninger :-) :-) Lidt søge ord. #Justitsministeriet #Finansministeriet #Statsministeriet JYSKE BANK BLEV OPDAGET / TAGET I AT LAVE #MANDATSVIG #BEDRAGERI #DOKUMENTFALSK #UDNYTTELSE #SVIG #FALSK / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #PhilipBaruch #LES #Boxen Jyske Bank Boxen #KristianAmbjørnBuus-Nielsen #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt

Appendix 1. Page 2/5. SWAP W015785
The main claim is that it was made by Jyske Bank itself 16-07-2008 by Jyske bank without agreement, and is therefore FALSE.

📌

Den 16/7 og 24/7 og så igen den 30/7-2008.

📌

24-07-2008. SWAP W015785. Da det er magtpålæggende for Jyske Bank at jeg underskriver en rente swap med Jyske Bank. rykker banken igen 30-07-2008. for en underskrift på W015785. hvis jeg ville låne 4.328.000 kr. Som Nykredit har tilbudt.

24-07-2008.
Jyske Bank vil igen have at kunden underskriver at have ønske om at indgå en swap aftale med Jyske Bank A/S på 4.328.000 dkk.
.
For hvis kunden ønsker at hjemtage låne tilbudet på 4.328.000 dkk. i Nykredit der er gældende frem til 20-11-2008.

30-07-2008. SWAP W015785. Da det er magtpålæggende for Jyske Bank at jeg underskriver en rente swap med Jyske Bank. rykker banken igen 30-07-2008. for en underskrift på W015785. hvis jeg ville låne 4.328.000 kr. Som Nykredit har tilbudt.

30-07-2008.
Jyske Bank vil igen have at kunden underskriver at have ønske om at indgå en swap aftale med Jyske Bank A/S på 4.328.000 dkk.
.
For hvis kunden ønsker at hjemtage låne tilbudet på 4.328.000 dkk. i Nykredit der er gældende frem til 20-11-2008.

📌

Deler forsiden fra disse datoer her igen.

Til et lån der ikke findes, som kunden 19 maj 2016 bad ledelsen og Anders Dam og Lund Elmer Sandager dokumenter, hvilket banken ikke ville, men blot fastholder overfor kundens advokat at kunden har lavet en swap den 16/7-2008

🙊

Lundgrens advokater der ikke ville oplyse klienten noget om Lundgrens million aftale med Jyske Bank koncernen, var sjovt nok også de samme Lundgrens advokater der 02-09-2019. fremlagde at klienten / Jyske Banks kunde har indgået en swap aftale med Jyske Bank koncernen den 16-07-2008.

🧐😤

Bemærk klagens Bilag

Banknyt 05-06-2020. Klagen advokat nævnet.

Er finder i alle klage Bilag, starter lidt nede på siden.

Tilføjet en del tekst og links 17-08-2021.

I kan selvfølgelig læse klagens bilag igen, og også det som er indsat om Rødstenen advokater, der skrev til advokat Peter Sørensen, at Rødstenen advokater på et telefonmøde “18-10-2017. 1 times optagelse” havde aftalt at hæve sagen mod Jyske Bank.

Anbefaler du hører samtalen 18-10-2017. mens du læser de delte klage bilag i gennem, til og fra Rødstenen advokater således du selv kan vurdere om Rødstenen måske Thomas Schioldan Sørensen er blevet betalt, eller har fået en anden ydelse fra Jyske Bank, mod til gengæld at Rødstenen advokater skal forsøge at hæve sagen mod Jyske Bank A/S, uden at klientens påstande med beviser var blevet fremlagt domstolen.

På trods af klienten siger det modsatte, vælger klientens advokater at påstå klienten har aftalt med Rødstenen at hæve sagen mod Jyske Bank A/S, hvilket Rødstenen advokater ved Thomas Schioldan Sørensen da også meget smart forsøger, men som Carsten Storbjerg Skaarup ved et rent tilfælde opdager da han tilfældigt sender en mail med spørgsmålet, er der noget nyt i sagen mod Jyske Bank. Rødstenen advokater skriver at de har sendt et brev med aftale at hæve sagen, et brev som aldrig har nået klientens postkasse.

Efter som Rødstenen ikke ville oplyse klienten, om klientens påstande var blevet fremlagt, måtte klienten anmode en anden advokat om at spørger Rødstenen advokater, om disse advokater har fremlagt klientens påstande. hvilket Rødstenen så til sidst indrømmede, at klientens påstande mod Jyske Bank ikke var blevet fremlagt, med påstand om at det var blevet aftalt.

Se korrespondance med Rødstenen som er delt med advokatnævnet.

Dette bliver meget klart dokumenteret i min tidslinje bog.

Hvis der ikke var optagelser af samtalen, hvem ville man så stole på. 2 advokater fra Rødstenen.

Altså de uærlige advokater fra advokat samfundet, eller den lille mand der vælger at tage kampen mod de korrupte danske advokater og kriminelle banker.

Hvad syntes du som ikke er fedtet ind i dette spin af uærlige og korrupte advokat fra advokatsamfundet, der har valgt at dække over dansk banks bedrageri, mener du det samme som advokatnævnet, altså at det ikke er klienten der bestemmer hvad klientens påstand er.

Først stod klienten med Rødstenen advokater, der siden febuar 2016. skulle fremlægge at klienten ikke har lavet en swap med Jyske Bank den 16-07-2008. W015785. sagens Bilag 1.

Og lyt så til samtalen MP3. 18-10-2017. mellem klienten og 2 advokater fra firmaet Rødstenen som ikke vil indrømme at rødstenen direkte imod hvad Klienten siger, påstår at klienten ønsker noget andet.

Se bare disse breve mellem Rødstenen og klienten. Klagens Bilag der også er fremlagt advokatnævnet for at understrege at klienten har kæmpet siden februar 2016. til september 2019. for at få fremlagt at klienten ikke har aftalt og godkendt swappen W015785. fra 16-07-2008.

Hvad skriver klienten til Rødstenen advokater, og svare Rødstenen advokater eller vildleder Rødstenen advokater deres klient, og giver usande oplysninger, under henvisning til loven.

Du vil kunne se at Thomas Schioldan Sørensen fra Rødstenen advokater står bag samme manipulering, og ikke har ønsket at fremlægge hvad klienten påstår, ganske som Dan Terkildsen fra Lundgrens advokater har manipuleret med klienten, og ikke fremlagt klientens anbringer mod Jyske Bank A/S.

Der kommer mange flere bilag i tidslinje bogen.

18-08-2016. kl. 16.29Klagens bilag 182. Rødstenen skriver at salget af grund, mener ikke Jyske Bank har erstatningspligtig.

28-08-2017Klagens bilag 200. Afslag fri proces. Styrelsen finder ikke sagen principiel, afhænger af en konkret vurdering, af om det underliggende lån i nykredit er hjemtaget eller ikke. ( Justitsministeriet har fået dokumenterne at lånet ved tilbudet Bilag Y.  4.328.000 dkk. ikke er hjemtaget, og at tilbudet er bortfaldet ses i Bilag AG. fra disse bilag klagens bilag 240. hvilket Nykredit har bekræftet ved Bilag 30.

Det virker som om, at Civilstyrelsen reelt har ønsket at fratage sagsøger retten til at få fri proces, hvilket kan være for at begrænse sagsøgers mulighed for at kunne fører sag mod Jyske Bank, for de forhold at sagsøger reelt er udsat for SVIG “bedrageri”, hvilket sagsøger forsøger at få fremlagt civilretligt, men som både Rødstenen og Lundgrens advokater modarbejdede klienten i at få fremlagt.

💰🦷📝🗣️

Rødstenen advokater ved Thomas Schioldan, der udover at have tilbage holdt klientens anbringer mod Jyske Bank A/S overfor domstolen usandt siger, hør optagelsen 18-10-2017.

 • Svig kan ikke fremlægges cevilretlig, men skal forgå ved en politi anmeldelse.
 • Hvis nogle siger du har en god sag, skriver de med ført pind.
 • At svig også er forældet inden for 3. hvis det ikke kan opdages inden, at Thomas oplyses at det seneste svigforhold kun er 2 år siden, svare han hurtigt uden om.
 • Når både Thomas og Rasmus fra Rødstenen advokater påstår at der på dette telefonmøde 18-10-2017. Skriver at det blev aftalt at hæve sagen mod Jyske Bank, hvilket Carsten Storbjerg siger er løgn, men hvem vil tro på en lille elektriker, der er oppe mod 2 advokater som anses for at arbejde for Jyske Bank, hvis ikke samtalen var blevet opdaget, ville kun de uhæderlige advokater blive hørt, her er et par mail hvor Rødstenen skriver usant 12-12-2017. Kl. 12.50. og 01-12-2017. Kl. . Skriver Rødstenen advokater at det oktober telefonisk blev aftalt at hæve sagen mod Jyske Bank, “sætning med ordene hæve sagen, er streget ud, af frygt for Rødstenen ønskede at kunne misforstå.” Så når advokat firma Rødstenen skriver at det er aftalt at hæve sagen mod Jyske Bank, hvis banken ikke ønskede at forlige sagen så lyve også Rødstenen advokater, hvilket opdages ved en tilfældighed, eftersom brevet mystisk nok aldrig er lagt i min postkasse, du kan få en kopi af brev af 1 december 2017. Uden nogen er streget ud.

Sådanne advokater har jeg, kæmpet imod gennem 4 år. Og disse advokater dækker advokat nævnet så over, igen for at dække over Jyske Banks Svigforetninger.

05-09-2017. kl. 06.09Klagens bilag 214. Rødstenen. Nykredit vil ikke lever skyts imod Jyske Bank sagde Advokat Mette Egholm Nielsen.

05-09-2017. kl. 13.44. Klagens bilag 215. Rødstenen Nykredit. Advokat Mette Egholm vil du underskrive det aldrig har været et lån 4.328.000.

05-09-2017. Klagens bilag 184. Rødstenen at få underskrift med tekst, er aldrig optaget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. for sag er principiel.

05-09-2017. kl. 14.24Klagens bilag 216. Rødstenen. Philip Baruch. falsk bedrageri. Lund Elmer Sandager advokater. Skuffe i retsforhold.

05-09-2017. kl. 19.47Klagens bilag 217. Rødstenen- advokat Mette Egholm Nielsen vil ik lever skyts imod Jyske Bank. hjælper Nykredit Jyske Bank.

05-09-2017. kl. 21.21Klagens bilag 218. Rødstenen vigtigt Nykredit underskriver ikke findes lån 4.328.000. JB skriver usandt i retsforhold.

03-10-2017Klagens bilag 219. Thomas Schioldan Sørensen har fået gentaget oplysninger, vil kun mødes. Hør samtale af 18-10-2017. Bilag 220.A. 

05-12-2017. kl. 19.03Klagens bilag 188. Rødstenen påstår brev, at det er aftalt hæve sagen mod Jyske Bank 18-10-2017, MEN DET ER LYV.

12-12-2017. 07.55 Klagens bilag 186. Klient beder Rødstenen afkræfte det skulle være aftalt at hæve sagen 18-10-2017. HVAD VAR PLANEN.

12-12-2017. kl. 11.46 Klagens bilag 187. Advokat Peter spørger Rødstenen om de har fremlagt de påstande Carsten har fremlagt 08-12-2017.

12-12-2017. kl. 12.50Klagens bilag 189. Rødstenen oplyser Advokat Peter Sørensen at Rødstenen ikke har fremlagt klientens påstande.

15-12-2017. kl. 09.54Klagens bilag 190. Rødstenen skriver svig ikke kan fremlægges civilt, og trækker sig Statsadvokaten SAK-2016-41-3357.

20-12-2017. kl. 13.44Klagens bilag 223. skriver igen til Rødstenens hvad klientens påstande er. kriminelt SVIG. FALSK

20-01-2018. kl. 14.33Klagens bilag 192. Rødstenen Thomas Schioldan Sørensen oplyser at klienten finder ny advokat.

25-01-2018. kl. 12.56Klagens bilag 193. Retten, Brev 25-01-2018. sagen er om svig og falsk, anmoder retten pålæg banken udleverer kopier.

20-02-2018. kl. 13.07Klagens bilag 191. Til Thomas Schioldan Sørensen, håber at du får retfærdighed, og held og lykke i det videre forløb.

Derefter stod klienten med Lundgrens  advokater, der siden Januar 2018. skulle fremlægge at klienten ikke har lavet en swap med Jyske Bank den 16-07-2008. W015785. sagens Bilag 1. og med påstand at denne er falsk. stadig med delte bilag fra klagen 2020-1932. fra klagen 05-06-2020. over Lundgrens og Dan Terkildsen.

30-01-2018. kl. 14.38Klagens bilag 2. Skriver til Lundgrens og beder Dan Terkildsen at indtræde i en sag om flere forhold af SVIG.

30-01-2018Klagens bilag 3. vedhæftet klagens Bilag 2. Sagen i korte træk vildledt. ved svig og falsk. forklaring af sag delvist.

09-02-2018. kl. 12.45Klagens bilag 6. meddeler Retten & Lundgrens Dan Terkildsen indtræde den 2 og 15-03-2018, for Svig. Falsk, udnyttelse.

30-08-2018. s.1 og 2. Klagens bilag 20. Få den rettet Svig sag indbragt, sigter mod dom for brug af SVIG og FALSK, Bestyrelsen er ansvarlig.

10-10-2018. s.1-3. Klagens bilag 25. Sag ændret til svig og falsk, ond tro. Løjet, tilbageholdt, vidneafhøringer. Advokat og ledelsens ansvar.

03-11-2018Klagens bilag 29. Tidslinje om SVIG dokumentfalsk som Lundgrens 10-10 og 15-10, samt igen 03-11-2018 skulle fremlægge.

23-11-2018. S.1 til 3Klagens bilag 238. vidne liste til Lundgrens. vi går efter at få Jyske bank dømt for groft svig, kan ikke misforståes.

10-12-2018. 14.14. side 1-3. Klagens bilag 38. INSTRUKS om at fremlægge de mange svigt forhold, fuldmagts misbrug, løgne, udnyttelse, over pant.

06-12-2018Klagens bilag 40. Klar instruks at fremlægge sagen som svig og falsk, med vildledning. SE Side 1. 2. 3. 40. i påstande, mail & mappe.

13-12-2018. 13.50Klagens bilag 44. Vil forklare bilag mundtlig, har afleveret de originale udskrifter fra lægen, tænke selvmord. FÅR IK SVAR.

Afskrevet samtale 18-12-2018Klagens bilag. 87.

Afskrevet samtale 18-12-2018Klagens bilag. 91.

22-12-2018Klagens bilag 49. Bilag skal fremlægges, Brev 11-12-2018 med Bilag 19-113. Det er afgørende for vores sag at Svig og falsk.

28-12-2018Klagens Bilag 62. 100 Nævnet anmodes få Lundgrens til at bevise dette er fremlagt som påstået Bilag 126.

SE FREMLAGTE BILAG 164. 02-09-2019.

28-12-2018Klagens Bilag 63. 101 Nævnet anmodes få Lundgrens til at bevise dette er fremlagt som påstået Bilag 126.

SE FREMLAGTE BILAG 164. 02-09-2019.

03-01-2019. 15.16Klagens bilag 50. svarer ikke klients SVIG FALSK sag, klient fremlægger selv bilag og sag og retter Lundgrens fejl litering.

08-01-2019Klagens bilag 51. Rettens brev. klienten må bede Retten om aktindsigt 21-08-2019 Klagens Bilag 110 og får først her efter en kopi, hvori Dan Terkildsen er meddelt at retten vil se bort fra Klagens bilag 62 & 63.

01-03-2019Klagens bilag 68. Rykker for svar af 19-02-2019. husk fremlægge Bilag 102. bilag 28- 101 er vigtigt . GROFT SVIG Emil svarer ikke.

10-03-2019Klagens bilag 69. Skriver, ingen svare, VIDNER. RYKKER sagen skal fremlægges efter vores vidneforklaring, svig falsk ledelsen.

18-03-2019Klagens bilag 72. Vidne liste til Lundgrens, handler om Svig og Falsk. Vidner Anders Dam. Philip Baruch, Dan Terkildsen skrev.

Afskrevet samtale 22-03-2019Klagens bilag. 92.

28-03-2019Klagens bilag 72. Bekræft sag er om svig og falsk alle bilag til 102 medtages i retten, Anders Dam hoved vidne, bestyrelses ansvar.

Afskrevet samtale 08-07-2019Klagens bilag. 93.

26-07-2019. 15.57Klagens bilag 103. Er der nok beviser, DU HAR IKKE BEKRÆFTET HAR vi EN GOD SAG. eller DÅRLIG SAG. groft svig og bedrag.

30-07-2019. 21.44Klagens bilag 104. Er der beviser nok, NOTERE DE 9 vidner. Groft svig, retsbøger, dokumentfalsk osv. rykker for svar.

11-08-2019. s.1 til 8. i PÅSTANDE DOKUMENT Klagens bilag 106. sendt i mail 02.53 12-08-2019. Bilag 107. SVIG OG FALSK påstande er klare.

12-08-2019. kl. 02.53. Klagens bilag 107. Mail med klientens påstande SVIG FALSK IGEN. for 13-08-2019. ledelsens ansvar, misbrug fuldmagt. Klagens Bilag 106. er vedhæftet.

18-08-2019. s.1 – 10Klagens bilag 109. Ridser igen påstande op for Lundgrens der ikke svarer. sag er SVIG og FALSK . Ledelsens ansvar mm.

21-08-2019. kl. 11.56Klagens bilag 111. Retten viborg anmoder om aktindsigt, med sender Bilag 110 til retten og Lundgrens Dan Terkildsen.

21-08-2019Klagens bilag 110. Klient beder domstolen om aktindsigt, da Lundgrens ikke vil dele bilag. PÅSTAND ER SVIG OG FALSK.

23-08-2019. kl. 09.14Klagens bilag 112. Gennemgår sagen og de forhold af svig og falsk, fremlægger det. Bilag 106. 13-08. Bilag 1. falsk.

23-08-2019. kl. 16.58Klagens bilag 114. Svig alt skal med i påstande, ville være rat du svarede, intet må fremlægges uden godkendelse.

27-08-2019Klagens bilag 115. Risser sagen op, for at være sikker på Lundgrens fremlægger svig falsk som gentaget Bilag 40. fra 06-12-2018.

28-08-2019. kl. 00.43Klagens bilag 123. Bilag 100 og 101 ej fremlagt, kunde er sendt til afvikling grundet at Jyske Bank laver svig Bilag 74.A.

28-08-2019. kl. 09.44Klagens bilag 125. Domstolen Lundgrens ej fremlagt svig falsk for retten, oplyst 3 og 25 januar 2018 ændret påstande.

Lundgrens får et alternativ, at fremlægge klientens beviser senest i morgen inden kl. 14. ellers stopper vi samarbejdet, kun derfor fremlægger Lundgrens så klientens bilag som Bilag 164. der er en afløser af Bilag 100. og Bilag 101. fra 28-12-2019. finanstilsynet er CC.

01-09-2019. kl 11.44Klagens bilag 130. Gentager vidner Anders Dam. Philip Baruch oplyst hver gang vi har mødtes, påstande svig og falsk.

02-09-2019. kl. 11.26Klagens bilag 132. Lundgrens må ikke misse noget, de bilag vidner skal spørges til. LUNDGRENS SVARE ALDRIG KLIENT.

02-09-2019. Processkrift 2. Klagens bilag 134. Dan fremlægger imod klientens instruks en anden påstand end klientens groft svig falsk. 18 sider. Lundgrens nægter at dele dette processkrift 2. med klienten. Bemærk intet af teksten fra BILAG 164. er fremlagt procesuelt, hvorfor bilag er uden betydning.

05-09-2019. kl. 15.14. Klagens bilag 138. Ønsker at se Processkrift 2 Dan Terkildsen svarer ikke. Dan skriver i stedet kl. 15.20 vi har brug for at drøfte strategien.

Dette var bare en lille smule af de gange Carsten Storbjerg har skrevet og sagt at Jyske Bank koncernen har lavet Dokumentfalsk og Bedrageri, læs tidslinje bogen og se hvor svært det er at finde en hæderlig advokat fra advokaten samfundet.

Når Lundgrens

Vælger præcis 4 uger før hovedforhandling 30 september 2019.

At fremlægger klientens påstande ved Bilag 164. samtidig med at Lundgrens i processkrift 2. også 2. september 2019. Uredeligt vælger fremlæggelse af.

At swappen W015785 er blevet aftalt mellem klienten og Jyske Bank A/S, og at Dan Terkildsen i øvrigt i samme processkrift har fjernet klientens vidner, så er det meget svært at fører den sag klienten og sagsøger har ansat en advokat til at fremlægge og fører i en dansk retssal.

Så når klienten i klagen har anklaget Lundgrens, for at modarbejde, at en dommer kan udfører sit arbejde og dømme efter loven, når Lundgrens ansatte deriblandt Dan Terkildsen har fjernet klientens påstande, så er det en direkte hindring for klientens retssikkerhed, da en dommer alene har at rette sig efter loven, og ikke vil kunne dømme efter klientens påstande i Bilag 164. da disse ikke er fremlagt i processkriftet samme dag. Grundlovens § 64

Bemærk Dan Terkildsen er bevidst om klienten ikke har mulighed for at komme med nye påstande efter 2. september 2019. da sagens forberedelse slutter. Vi har her tale om en sadlens udspekulert Dan Terkildsen, der ikke har noget ønske om at fremlægge klientens påstande som de er fremlagt i bilag 164.

Dette er et angreb på klientens retssikkerhed, men var ikke nok for Lundgrens advokater, som ikke engang efterfølgende ville udleverer klienten en kopi af processkriftet, selv om klienten 5. september anmoder om en kopi af fremlagte processkrift 2.

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale. Jyske Bank Anders Dam. En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager. Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet, ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”. Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Bilag Processkrift 2. 02-09-2019. Side 2.
Bemærk at Lundgrens advokater, ved Dan Terkildsens order, skriver i et rets dokument, at klienten den 16-07-2008 har indgået swappen W015785. Bilag 1. med Jyske Bank.
Og samtidig i Bilag 164. Har Lundgrens advokater efter en lang kamp, fået fremlagt klientens anbringer.
Herunder at Bilag 1. Ikke er blevet aftalt, eller godkendt, og at det er falsk.
Lundgrens advokater der er blevet bestukket af Jyske Bank koncernen til at ændre klientens påstande, er klart bevidst om at denne handling sker for at skuffe i retsforhold.
Klientens påstande i Bilag 164. Vil ikke blive taget til følge, efter som sagsøger og kundens anbringer ikke er blevet fremlagt i et Processkrift, derfor ville Lund Elmer Sandager advokater kunne kræve, at retten skulle se bort fra Bilag 164.
Alle Lundgrens handlinger har advokatnævnet afgjort ikke er en overtrædelse af god advokatskik, da det er advokaten og ikke klienten som bestemmer hvad de må påstå.


Når advokatnævnet 30-06-2021. fejer klagen 2020-1932. af boret, og afviser alle klagepunkter over Lundgrens advokater og Dan Terkildsen.

Med deres afgørelse, at en klients advokater har den fulde ret til at ændre klientens påstande, dermed skyder advokat nævnets 48 medlemmer retssikkerheden for den enkelte borger ned, for når advokat nævnet har afgjort at det er advokaterne der bestemmer over hvad en sagsøger må få fremlagt, har klienten ingen rettighed.

Og iøvrigt kommer det ikke klienten ved KLAGENS BILAG 140. og Bilag 141.

At det advokatfirma klienten har ansat, også har har modtaget millioner fra sagsøgte, for at give rådgivning i en anden sag. omhandlende en ejendomssalg til 600.000.000 dkk. KLAGENS BILAG 12.

Du som dansker vil herefter ikke længere kunne stole på en dansk advokat.

Da det vil værre det samme som at spille LOTTO, måske er du heldig at finde en af de ærlige.

🙈🙉🙊

PDF

Læs Jyske Bank skriver i deres redegørelse for samfunds ansvar 2019.

Og hold det om mod Jyske Banks måde at udsætte os kunder for svig, for skulle jeg virkelig være den eneste ene, Jyske Bank koncernen har udsat for svig “Bedrageri”

Og skulle denne her sag BS-402/2015-VIB være den eneste gang Jyske Bank A/S har manipuleret med aftale bilag, og lavet dokument falsk, for at få en uberettiget vinding der er blevet et afgørende formuetab for kunden.

NÆPPE

‼️

Et er at myndighederne vælger at se igennem fingrene med, at Jyske Banks bestyrelse har bistået i deres handlinger til bankens fortsatte svig, altså bedrageri.

Men at politiet og Advokat nævnet vælger at støtte Jyske Banks handlinger og åbenlyse forbrydelser, ved at for advokat nævnets side at frikende Lundgrens advokater, ved at skrive.

At klientens advokat bestemmer hvad klienten må få fremlagt, og advokater gerne må ændre klientens påstande og anbringer uden at oplyse om det, eller få klientens godkendelse.

At politiet skriver at det kun er bestikkelse, hvis Jyske Bank betalte en offentlig myndighed med returkommission.

💰

Her i sagen betalte Jyske Bank koncernen Lundgrens advokater for at ændre i klientens anbringer mod Jyske Bank A/S hvilket er helt lovligt skriver politiet efter klage i 2020 til politimesteren i København. “Det er ihvertfald ikke ulovligt.”

Når politiet skriver at Jyske Bank A/S gerne måtte betale Lundgrens advokater, for at få disse advokater til at hjælpe Jyske Bank, da aftaler mellem 2 private virksomheder ikke ulovligt, selv om Jyske Bank reelt betale Lundgrens advokater for at ændre klientens påstande mod Jyske Bank A/S

Rapport Jyske Bank 2019.

⚖️🔍

Vi ses i Viborg ret til november.

Der vil vores advokat stille spørgsmål til blandt andet Anders Christian Dam, Philip Baruch, Dan Terkildsen

Der som meddelt er ny kreditorer og overtager sagen BS-402/2015-VIB

Vil Jyske Bank koncernen ved ledelsen og jeres advokater venligst kvittere for at have modtaget det underskrevet dokument om kreditor skifte, selskabets advokat er den samme som har fremlagt Processkrift 3 og 4.

🧐

Samt kvittere for at Carsten Storbjerg Skaarup

Har tilbagekaldt den kaution der af Carsten Storbjerg Skaarup var givet til Jyske Bank A/S

At salgs fuldmagten på ejendommen Søvej 5. 3100 Hornbæk er tilbage kaldt, Morten Ulrik Gade har ikke 17-11-2015 eller efterfølgende også bekræftet at den seneste salgs fuldmagt er tilbage kaldt.

Kort sagt alle garantier, fuldmagter, sikkerheder som Carsten Storbjerg Skaarup har underskrevet i perioden 01-01-2006. Til 01-01-2021 hermed alle er tilbagekaldt.

Hvis Jyske Bank ellers gad at svare var det slet ikke nødvendigt at skrive, men jyske bank er som jeres ledelse og Anders Dam har besluttet, uagtet jeres egne vedtægter.

Har delt print af det øverste på www.banknyt.dk 14-08-2021.

Nedenunder bilag 164. Og Processkrift 2.

❓⚠️

Og nedenunder hvad de advokat etiske regler betyder, mere hvad der ikke er en overtrædelse af god advokat skik.

Så Jyske Bank ikke er i tvivl om at det nu er Lund Elmer Sandager advokater der bestemmer hvad disse advokater vil have fremlagt.

Men hvad er det som Jyske Banks bestyrelse sikkert skrald grinende står bag, og som kunderne ikke kan få myndighederne til at igangsætte en efterforskning af.

Læs Banknyt opslag 12-12-2021.

Se evt. Banknyt opslag 12-07-2021.

Min private fortælling om hvordan Jyske Bank koncernen har lavet Dokumentfalsk og Bedrageri kan du også læse mere om her

Banknyt opslag 08-07-2021.

😊

Læs det vedhæftede.

BILAG 164. 02-09-2019. Klientens påstande.

6 billeder.

Læs det vedhæftede.

PROCESSKRIFT 2. 02-09-2019. Dette skriver Lundgrens advokater, men der er jo ikke det klienten har skrevet i eks. Bilag 164.

En sag der meget sandsynligt skal fremlægges EU domstolen, for at få en fortolkning af loven, da jeg Carsten er alvorlig bange for at nogle af de danske dommere, måske lige som også advokat samfundet, og de øvrige danske myndigheder politiet, statsadvokaten, folketinget, finanstilsynet, finansministeriet, justitsministeriet har et stort ønske om at dække over Jyske Banks forbrydelser.

Men nu ser vi til november om dommerne vil dømme efter loven, eller om dommerne holde hånden over den kriminelle Jyske bank lige som politiet og myndighederne gør det.

 Jyske Bank

https://www.eu.dk/da/leksikon/Praejudicielle%20spoergsmaal

Ved godt at Jyske Bank koncernen er stærke, men gælder Love da ikke også for Jyske Bank A/S koncernen.

Print alle billeder ud, og se om i har handlet som en redelig Bank virksomhed bør gøre, eller at Jyske Bank koncernen har handlet som en kriminel organisation gør, nogle af bilagene her, Bilag’s nr fra 28 & 29 december 2018. Så ved i det.

Med bedste hilsen

Jeres nye ven.

Altså ny juridisk person.

Husk at finde smilet frem.

Direktør Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

3100 Hornbæk

Telefon nummer er +4522227713 

For

BS-402/2015-VIB mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS

 

📢

HER ER TOPPEN AF FORSIDEN BANKNYT.

To the press. Opdateret 14-08-2021. Kl. 08.50

The danish Bank Jyske bank’s management is afraid of the customers the bank exposes to fraud, as the bank’s concept is not concessions.

Press release shortly after 14 August. ENG. LINK

“Presse meddelelse: Her kan du i Linket læse det seneste brev med bilag til Jyske Banks koncernledelse. redigeret deles lige efter 14 august.”

Read what Jyske Bank’s top managers by director Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt. and lawyer Martin Skovsted-Nielsen.
was presented on 8 and 11. and again 12 August, without the perpetrators of the criminal organization having ruled.

The letter is editing and will be shared here.

Det her er et godt tilbud til dig Anders Dam, se videoen nr. 2.

[/video]

Se flere videoer her i LINKET fra 3 maj 2021.

A simple question for the Board of Directors of Jyske Bank Denmark.

Can you enter into a large million agreement, partly because Jyske Bank abuses a power of attorney, and unauthorized making a registration of an expired mortgage deed.

⁉️‼️

And it is enough that Jyske Bank 3 times, have tried get the customer to sign an agreement, which the customer did not want to sign, and that Jyske Bank, afterwards continuously is lying to the customer about.

Where several of Jyske Bank’s employees falsely say, that the customer has entered into the swap, which the customer never has wanted to sign.

And that Jyske Bank is lying and untrue writes, that the customer has taken out a loan, and then restructured the loan, as well as having made a swap agreement between Jyske Bank and the customer to exchange interest.

Which Jyske Bank is falsely telling their customer, after the customer had become seriously ill after a branin haermorrhage.

In connection with their way of operating a bank, Jyske Bank has used forged documents, which Jyske Bank also repeatedly has used in Danish courts, where the bank has presented several false documents to the court, with the intention of disappointing in legal matters.

But that Jyske Bank has also used bribes of the client’s lawyers, to get them to write that the client has entered into this swap agreement with Jyske Bank.

“The agreement that the customer has not signed.” This is a direct insult to the rule of law.


This is the way the Jyske Bank Group makes their own agreements, and even starts by withdrawing money from the customer’s account.

JYSKE BANK’S DIRECTOR. CEO Anders Christian Dam, does not see the problem in the Jyske Bank Group is making a false document and manking fraud, as this is how the Jyske Bank Group’s management has decided that Jyske Bank must make money for the bank itself and the shareholders.

Incidentally, it was Jyske Bank itself, through Nicolai Hansen who was a direct contributing factor, to the offer appendix Y. being discarded, which Jyske Bank’s employees subsequently used for a million frauds, it adds to the letter.

It will all be presented in the timeline book, with the names of those involved in Jyske Bank’s crimes.

TIMELINE BOOK: READ IT IN ENGLISH. LINK. / LÆS DEN PÅ DANSK. LINK.

Watch the
Danish attorneys and banks, as there is evidence of organized crime, bribery and corruption in some of the largest danish companies, which try to stop the customer, who caught the Jyske Bank Group in gross fraud.

Are you good at making videos, with inserted vouchers, so that everyone can understand how dangerous Jyske Bank and Anders Dam are to society, then call me, +4522227713. Carsten Storbjerg.

🤝⚖️🤝

Here you can read what the Danish lawyer board 30-06-2021. has decided is not a violation of good lawyer practice. Which you as a lawyer can use against your clients, if you yourself are offered a return commission, and just as Lundgren’s lawyers choose to accept bribes, for to harm the client’s case, then the Bar Council fully supports you.

A story from real life, about the little customer who fights against the criminal Danish Bank Jyske Bank, which is assisted by Lund Elmer Sandager and the corrupt Lundgren’s Lawyers.

💸🚽

Read the mail 30-07-2021. to Jyske Bank and the law community about the Danes’ legal security.

Read the mail 01-08-2021. at CEO Anders Dam. When Danish banks have power over Danish politics, things can go horribly wrong, here is Denmark’s second largest bank, Jyske Bank behind exploitation, mandate fraud, forgery, exploitation, bribery and fraud, and I can continue who will do something about it, do you dare to trust Jyske Bank or lawyer community members, maybe they just have not read the complaint.

How many other times has Jyske Bank used the same way to strangle their customers, to cover up the bank’s extensive fraud, as here in my case. I’m just asking.

📝

To the press.

You as a journalist, who stumbles across this pageBanking-news. you may wonder if what I write is true, but of course I guarantee that this is the truth, what I write about the organized crime in Denmark, that the Danish authorities know about, but cover over, by making excuses for not investigating the crime of Danish banks.

Anders Dam, Jyske Bank --- Anders Dam topchef i Jyske Bank. Når kunde offentligt deler oplysninger, så som at Anders Dan personligt, og mindst maj 2016. har stået bag Jyske banks fortsatte bedrageri. Efter som Anders Christian Dam vidst at Jyske Bank A/S siden 2008/2009 har udsat Jyske Banks kunde for et voldsomt bedrageri, samt at Jyske bank har lavet dokumentfalsk, for at kunden ikke måtte opdage det. Anders Dam kunne i maj 2016 have fortalt, at kunden ikke har lånt 4.328.000 kr. som Jyske Bank har påstået, hvilket Morten Ulrik Gade og Philip Baruch har fremlagt for ankenvænet i 2013 og igen overfor retten i 2015, og igen i 2016. Lyver Philip Baruch overfor domstolen, med hensigt at ville skuffe i retsforhold. Da kunden maj 2016 bad CEO Anders Dam at bevise kunden har lånt de 4.328.000 kr. og den 16-07-2008 har aftalt at lave en rente swap med Jyske Bank til dette lån, som Philip Baruch fremlægger for domstolen 10 september 2015. hvor han for Jyske Bank skriver at det var magtpåliggende for kunden. Så var Jyske Bank og deres advokater i Lund Elmer Sandager i Ond Tro, da dels vidste at kunden har haft en hjerneblødning, og ikke kunne huske så godt, og at Jyske Bank advokater udmærkede vidste dels at kunden aldrig har lånt det påstået underliggende lån for en swap W015785. 16-07-2008. Jyske Bank ved også at ved Lund Elmer Sandager lyver overfor domstolen ved at skrive at dette underliggende lån skulle være omlagt, efter 16-07-2008. Og så lyver Jyske Banks Lund Elmer advokater også om at swappen W015785. af 16-07-2008. er den banken har indgået med kunden dagen tidligre, hvor der er også en anden swap. Jyske Bank er i ond tro da banken for domstolen påstår at kunden har aftalt denne swap W15785. den 16-07-2008. efter som banken skjuler for kundenog skjuler for domstolen, at banken har forsøgt at få kunden underskrift 16-07-2008. og 24-07-2008 og så igen 30-07-2008 på denne swap W015785, og NEJ DEN ER IKKE UNDERSKREVET, hvilket Jyske Bank ved, men ved ond tro lyver bankens advokater og ansatte at swappen er indgået og lånet til swappen er hjemtaget. Eftersom Jyske Bank i flere år uhæderligt har taget renter af et lån Jyske Bank løj om var hjemtaget, men som kunden oktober 2016. bliver bekraftet i aldrig har eksisteret. viser der sig en meget kedelig side af Jyske Bank. Kunde har siden 2008 været udsat for organiseret svindel, hvilket mange medarbejder i Jyske bank har stået bag, og siden 2016 har Jyske Banks bestyrelse sammen i forening dækket over svindlen. Senest foråret 2018 bestikker Jyske Bank Lundgrens advokater, som kunden bad fremlægge sine beviser og påstande mod Jyske Bank.

Anders Dam topchef i Jyske Bank.

DU ANDERS DAM STÅR BAG MILLION SVINDEL MOD KUNDE. 12-12-2020
STIL NU DIT MANDAT FRIT, OG SKAM DIG 

Top manager of Jyske bank Anders Christian  Dam has since May 2016. been behind Jyske bank’s continued fraud against the bank’s customer.

Anders Dam Click here and focus on this post, it is about you and that Jyske Bank in bad faith commits forgery and fraud.

Which Lundgren’s lawyers were hired to present, but you or others from Jyske Bank bribed Lundgren’s to oppose the client’s pleas were presented to the court.

Anders Dam. NOW RETURN AND MAKE YOUR SHAREHOLDERS IN JYSKE BANK A GREAT SERVICE.

And if there’s something you and your accomplices can’t understand.

Then you have my number Anders and you can just call.

But at least do yourself and your shareholders a favor and read my post of 12-07-2021. And then answer if I have been wrong, if you dare.

To the press.

Has added a number of links to previous posts 01-08-2021. About Jyske Bank’s organized crime, and in this connection I request Carsten Storbjerg Skaarup, herewith the independent press, to help Denmark’s second largest Bank, Jyske Bank with investigating Carsten’s allegations against the Jyske Bank Group for exploitation, document forgery, mandate fraud , misleading, fraud and legal wrongdoing are true, and whether Jyske Bank’s Board of Directors at least since May 2016, has been behind Jyske Bank’s continued crimes with the help of Lund Elmer Sandager’s lawyers, and Jyske Bank’s management has bribed Lundgren’s lawyers. Or whether Jyske Bank’s board and management, including their lawyers, are just being slandered.

To the press.

The fraud that the Danish banks are behind, and that Danish lawyers help with, is not stopped by the authorities, but you as a journalist can make a difference and draw attention to this Danish problem.

Do you want a exclusive true story, about danish banks’ use of fraud, and document false, corruption and bribery, among the largest danish banks as Jyske Bank by CEO Anders Christian Dam and Danish law firms as Lundgrens lawyers and Lund Elmer Sandager lawyers.

Then you should check this page out.

Do you have any questions, please contact me, by text message at.

Phone +4522227713.

Best regards

Carsten Storbjerg Skaarup
Soevej 5. 3100 Hornbaek. Denmark. DK.

You can find me here on my facebook profile, and I admit that I publicly say that the Jyske Bank Group is behind fraud and forging documents, and the Danish state and the Danish legal community do not care.

🚽⚖️🚽

Danske Advokater dækker i stort omfang over de største kriminelle organisationer, når selv advokater fra Advokat nævnet angriber danskernes retssikkerhed, og tager kontrollen over hvad klienter må få fremlagt for domstolen. juni 2021, se links og bilag samt link til advoknævnet her.

Så prøv at forstår hvor stort et slag mod retssikkerheden, afgørelsen 2020-1932 er, når de største danske advokater fra advokat samfundet / advokat nævnet 30-06-2021. har bestemt, at det alene er advokaten som bestemmer hvad klienterne må få fremlagt i en retssag.

Så har Danmark ikke længere nogen retssikkerhed for offeret, hvor de største danske erhvervsledere som Anders Christian Dam for Jyske Banks bestyrelse står bag, dansk banks organiseret kriminalitet, som Carsten Storbjerg har masser af vandtætte beviser for, derfor tør ingen svare på de mange alvorlige beskyldninger mod Jyske Bank, Lundgrens advokater og Lund Elmer Sandager advokater.

Men at også advoknævnet 30-06-2021. har valgt at dække over de danske korupte og øvrige løgnagtige advokater kom lidt bag på mig, siger Carsten Storbjerg Skaarup på banknyt dk.

[/video]

Link til YouTube video 2. 03-06-2021. Klik her.

Og her er link til flere videoer.

⚠️

Help me write my story, about the little man against some of the biggest crime companies such as lawyers and banks in Denmark.

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale.
Jyske Bank CEO ordførerende formand. Anders Christian Dam.

En sag om retssikkerheden for den lille mand, når danmarks største virksomheder som her Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet, bistået af nogle af danmarks største advokat virksomheder, herunder Lundgrens og Lund Elmer Sandager.

Når advokat nævnets medlemmer, i deres afgørelse på klagen 2020-1932. 30-06-2021. har valgt også at dækker over de rådne Lundgrens advokater, må grunden være tråde mellem Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager op til advokatsamfundet.

 Ellers ville advokat nævnets medlemmer næppe skrive, at det er advokaten i en sag, som alene selv bestemmer “her indsat i opslag 14-05-2021.”.

Når advokaterne ikke behøver at inddrage deres klienter i hvad advokaten fortager sig, er retssikkerheden fjernet, og advokaten kan i vid udstrækning modarbejde at en dommer kan efterleve grundlovens § 64. Da advokater med advokat nævnets afgørelse må fjerne klientens påstande, uden aftale med klienten, så en dommer ikke kan dømme efter loven, da advokat nævnet har godkendt at advokater uden klientens viden eller godkendelse, må fjerne klientens anbringer og beviser i en retssag.

Vi gennemgår 12-07-2021. hvad danske advokater har tilladelse til at lave mod deres klienter, uden det er en overtrædelse af god advokat skik.

Denne af advokat nævnets afgørelse har også betydning for dig som er sigtet i en straffe sag, selv om du overfor din advokat påstår dig uskyldig i drab, tyveri, overfald eller i økonomisk kriminalitet, så må din advokat efter nævnets afgørelse gerne ændre din påstand, da det alene og altid er advokaten som bestemmer, dette har advokatnævnet afgjort i en nævnes afgørelsen 2020-1932. 30-06-2021. Advokat samfundet har selv valgt disse medlemmer.

🔎

De advokat etiske regler giver nye muligheder for danske advokater.

http://banknyt.dk/12-07-2021-hvilken-advokater-er-medlem-i-advokatnaevnet-findes-der-traade-til-jyske-banks-a-s-eller-til-lundgrens-advokater-eller-til-lund-elmer-sandager-advokater-siden-advokat-naevnet-afviser-k/

🔎

Når der ikke er en overtrædelse af god advokatskik, er det så direkte at forstå, som at være god advokatskik.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvad en klient må få fremlagt af påstande og anbringer.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvilket beviser en klient må få fremlagt til klientens påstande og anbringer.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokaten ændrer i klientens påstand, hvis en klient påstår noget er usandt, falsk, eller ugyldig, så må advokaten gerne ændre klientens påstand til det modsatte.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare på klientens henvendelser.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgers processkrifter med klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgtes processkrifter med klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke at dele retsbøger med klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder advokaten om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder både advokaten men også domstolen om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At selv om advokater har bekræftet mundtligt, ”eller med optagelse” for deres klienter, at disse advokater ikke fremlægger noget for retten, uden klienten er helt enig med advokaten, advokater må gerne efterfølgende fremlægge påstande, som ikke er sammenligneligt med klientens påstande.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer i klientens anbringer, selv om klienten har skrevet til advokaten, du må intet fremlægge for domstolen, uden at jeg ”klienten” har godkendt det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer klientens anbringer, også uden at oplyse klienten noget om det. altså advokater behøver ikke at dele noget af det som advokaten fremlægger.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater indkalder andre vidner end dem klienten har sagt, også uden at oplyse klienten noget om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater fjerne klientens vidner, også uden at oplyse klienten noget om det.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater laver litterings rod, ved fremlæggelse af bilag.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater vildleder klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skriver ydelser på en klient, så som taxa regninger på en klient, selv om det ikke vedrører klienten.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare klienten på spørgsmål der omhandler spørgsmål, hvorvidt andre advokater fra samme advokatkontoret, måtte have arbejder for den samme virksomhed, som klientens advokaten er ansat til at fremlægge en svig og falsk sag imod.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare deres klienter på spørgsmål, og som advokaten bagefter tager honorar / betaling for ikke at svare på det deres klienter spørge om.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skjuler overfor deres klienter, at retten har skrevet til advokaten, retten vil se bort fra klientens egne fremlagte skriftlige vidneforklaringer, med klientens påstande og bilag som understøtter klientens forklaring, hvilket klienten selv sendte til retten, efter advokaten selv glemte at fremlægge klientens påstande.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat opfordrer en klient, til at fortsætte med at udføre handlinger, som modpartens advokat i en sag, har skrevet til klientens advokat er strafbar handling.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat tilbage holder breve for klienten, hvori klienten beskyldes for at begå strafbar handling, eftersom advokater ikke behøver oplyse klienten om at klienten, beskyldes for at for at overtræde straffeloven.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At bryde tavshedspligten ved i retsforhold, ikke at skjule mail adresser som er sendt Bcc. og som klienten ønsker skjult.

Advokater må gerne tage betaling for opgaver der ikke er udført.

Kort sagt, advokat nævnet / advokatsamfundet, har 30 juni 2021. ved 5 medlemmer af advokat nævnet besluttet.

AT:

Klienten ikke selv kan bestemme over, hvad klientens påstande mod en sagsøgt handler om, det er alene advokaten som fuldt ud selv bestemmer, hvilket påstande klienten har, hvilket ses som en krænkelse af mine menneske rettigheder.


⚠️⚠️

– Forwarded message –
Fra: Carsten Storbjerg.
Date: tor. 12. aug. 2021 16.45
Subject: Kladde 2. Kære Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt. advokat Martin Skovsted-Nielsen. kan denne lille sag lukke Jyske Bank A/S

To: direktion@jyskebank.dk

martin.nielsen@jyskebank.dk
Cc: Carsten Storbjerg

“Har rettet nogle skrive fejl, hvilke gøres løbende i alle opslag”

 

Jyske Bank A/S   date. 12/8-2021.

Vestergade 8-16

8600 Silkeborg

                

Kære jer alle sammen i Jyske Bank A/S.

 

Og særligt jer De5.

Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt.

 

Og advokat Martin Skovsted-Nielsen.

Jeg har har indskrevet her i kladde 2. at have nogle spørgsmål til Finansrådet.

 

Jeg forventer ikke at i 5. tør at svare mig, da i / Jyske bank syntes at være bange for lille mig.

 🙂

😅

Hvad kan jeg dog skade Jyske Bank med.

 

Er Jyske Bank en skadelig virksomhed, det er mere det i skal overveje. 

 

Som i kan se har sagen omkring Bilag 1. en værdi på nu, på knap 2.5 million plus renter i alt ca. 3.4 millioner danske kroner.

Hvilket i har stået bag at bag ikke er blevet stoppet, jeg vil derfor anse Jyske Bank for at være en kriminel organisation, der med flere i forening har medvirket til bedrageri og fortsat svig mod bankens kunder.  

Pyt det ændre ikke ved at Jyske Bank har lavet hvad jeg skriver på www.banknyt.dk

 

Jeg forventer først at dele brev og bilag i weekenden. 

I kan også få indført 1 side 

Så hvis Jyske bank ønsker at benægte at have lavet dokumentfalsk og bedrageri som at have været i ond tro.

Så indsætter jeg gerne sidst i brevet Jyske Banks bemærkninger. kun 1 side. i kan bruge jyske bank tv og havkatten til at sprede jeres benægtelser. 

Bevis for at jeg offentlig beskylder banken for brugen af dokumentfalsk, starter ved klik på

www.banknyt.dk

 

Jeg har givet frist til i morgen, og brevet er da heller ikke færdig i nu. 

Hvis Anders Christian Dam ikke har klister i rumpen og hænger ubehjælpsom fast på taburetten.

Så er dette her et vink med en vognstang, til Anders Dam om at gå af. 

 

“Glemte at skrive at Jyske Bank ved ledelsen, sikkert ved CEO Anders Christian Dam i spidsen, selv har stået bag, eller har været til bestikkelse af Lundgrens advokater, for at disse skulle ændre klientens påstande mod Jyske Bank, det står bedre beskrevet i vedhæftede kladde 2.”

📝

Deler de delte bilag samt brevet ved en opdatering her.

📝

Med venlig hilsen, og hav en dejlig aften.

 

Direktør Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

3100 Hornbæk

For

 

BS-402/2015-VIB mod Jyske Bank for brugen af Svig og Falsk ApS

Telefon nummer er +4522227713.

Herunder er kladde som Jyske Bank koncernen ikke har ønsket at kommentere eller svare på, lige som alle andre henvendelser fra mig til dig. 😊 Anders Christian Dam. Og også jer andre.

Dette her under nederdelen bliver udskiftet med bedre læsbar kopi, som det er vedhæftet i mailen.

⚠️

Læs brevet der er vedhæftet her under, bliver rettet med links til nævnte bilag.

Og indsættes med link til en selvstændig side.

Samt indsætter det rettet brev som et PDF dokument med dybe links i stedet, samtidig med deling.

Kladde 14-08-2021.

Hvis der er billeder i denne vedhæftede fil, vil de ikke blive vist.