07-12-2022. 18.43. Mail. Mangler stadig at anmode til nogle møder, Anmoder om at få et møde, for en fremlæggelse af Jyske Banks brug af organiseret kriminalitet. Jeg har skrevet kontinuerligt til den danske stat om den organiseret kriminalitet i Danmark. I har ikke svaret, hvorfor jeg konstatere, at de danske myndigheder selv dækker over den økonomiske kriminalitet, som eksempelvis Jyske Bank bevisligt står bag, dette skriver jeg en eller flere bøger om, hvilken i som myndigheder er en medvirkende årsag til, i kan hvis i har indsigelse til det jeg skriver, og påtænker at skrive, selv medvirkende og rette eventuelle fejl. dette kan ske ved at i tager mod invitationen om det møde jeg gentagne gange har opfordret og anmodet om. Jeg ønsker personligt at fremlægge af mine mange beviser, overfor for første, Statsministeriet og Danmarks nationalbank samt Finanstilsynet. Jeg har flere beviser for at Jyske Bank står bag organiseret bedrageri.

Her deler jeg mailen i opslaget nedenfor.                                              “retter løbende skrive fejl. opdateret 07-01-2023.” arbejder mig med af i opslaget, der sendes til de mange medvirkende og kriminelle i Jyske Bank, og sendes til samtidige politikere samt myndighederne der alle har dækket over Jyske Banks bedrageri.

 

Who in Denmark is covering up that Denmark's second largest bank Jyske Bank AS is behind organized crime. I ask the Ministry of Justice, the Minister of Justice, the Danish Courts Agency, as well as your judges, the Bar Association, but all of you who receive this emai, and you who are mentioned in several of my many inquiries and postings. / Do you have any comments or questions about the content of this email, or do you have any questions about some of my previous emails, for example about my accusations about the corruption / and camaraderie that exists in Denmark, which also happens to be the authorities ther is covering up Jyske Bank's organized crime, which I still say and write. / When I write that the Danish politicians cover up Jyske Bank's fraud and false crimes, together with the Financial Supervisory Authority and the State Ministry together with the Danish politicians, and which Danmarks Nationalbank also covers up. so you is informed that you are an actor in the book /

Du som modtager denne her mail, bedes dele den og alle de vedhæftede dokumenter og mails med alle i din / jeres organisation, som. den Dansk Stat, og alle nævnte myndighederne og virksomheder, hvis i mener at have nogen indsigelser eller bemærkninger måske rettelser til det jeg skriver, så skal der være nu, da jeg ikke tænker at ændre noget efter jeg har skrevet min bog færdig.

 

Anmoder om at få et møde, for en fremlæggelse af Jyske Banks brug af organiseret kriminalitet.

 

07-12-2022. kl. 18.43. Gmail – KLADDE. PDS kopi. Mangler stadig at anmode til nogle møder, Anmoder om at få et møde, for en fremlæggelse af Jyske Banks brug af organiseret kriminalitet. Jeg har skrevet kontinuerligt.

Her har jeg rettet den fremsendte mail lidt, og indsat lidt stemnings billeder.

 

Lær jyskebank at kende Hvem dækker over Jyske Banks fortatte svigforretninger. Bribery at the top of the Danish business seems to have been politically approved. Following Jyske Bank's fraud case. Lundgren's lawyer partner company paid several million Danish kroner, moreover, the same Lundgren's lawyers who would not bring a case against the Danish bank Jyske Bank for fraud. Which Lundgren's lawyer partner company regrettably forgot to submit to the court. That it happened according to Jyske Bank's management, certainly by CEO Anders Dam who is directly contributing to Jyske Bank's continued crimes. When Jyske Bank then chose to give the large law firm Lundgren's lawyers a huge order. It became very clear that the overall board of directors of Jyske Bank continues to expose the customer to very serious fraud transactions. And that Jyske Bank's board of directors is still behind millions of scams and now probably also corruption. All to disappoint in legal matters, and to serve the shareholders in the Danish B

Mød Manden Anders Dam der står bag banken Jyske Bank A/S som laver organiseret bedrageri.

Mit navn er Carsten Storbjerg Skaarup og formoder at i alle som er ansatte i den Danske Stat, herunder Finans Danmark, Finanstilsynet, Statsministeret, Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen og øvrige myndigheder alle kender mig, ud fra min kamp for at gøre opmærksom på den korruption der hersker i Danmark, hvilket den Danske Stat og regeringen selv er en del af.

 

Jeg skriver også, da jeg jeg ønsker et møde med nogle af de myndigheder, og de øvrige som dækker over den organiseret kriminalitet i Danmark.

 

Jeg har anmodet kontinuerligt i 1.000 vis af breve til den danske stat, om at få lov at overbringe først til statsministeriet ved statsministeren Mette Frederiksen, og derefter til Danmarks Nationalbank ved Lars Rohde, og i øvrigt også til Finanstilsynet ved Jesper Berg, om tilladelse til at overbringe og lave en fremlæggelse med fuld dokumentation for Jyske Banks bedrageri, og det med henvisning til at Jyske Bank ikke lever op til reglerne, for at kunne have en tilladelse til at drive financial virksomhed i Danmark, og at finanstilsynet fratager Jyske Bank A/S retten til at drive bankvirksomhed.

 

 

Denne bog som jeg skriver på, er et direkte angreb på den Danske Stat, for sammen med flere af de danske myndigheder og ansatte dommere i domstol styrelsen, at disse reelt er medvirkende til Jyske Banks bedrageri, ved enkelt at dække over det.

 

når nu både Jyske Bank og Lundgrens advokater arbejder for at undergrave selskabets økonomi, så er det svært for den lille mand. Men denne her gang har i taget fejl, og i har taget røven på den måske lille og svage kunde, men også den eneste der har samlet beviser nok til at Finanstilsynet kan sætte Jyske Bank under skærpet tilsyn. Men når advokat samfundet og dommere samt myndighederne virker ved kammerateri, for at dække over venner, der som Jyske Bank og og Anders Christian Dam der er ridder af Dannebrog. Hvorfor den lille mand skal skydes for at, staten reelt kan dække over Jyske Banks forretningsmetoder, bedrageri som den Danske Stat formentlig selv er medvirkende til, med mindre myndighederne tager mod min anmodning om at få et møde med nationalBanken, Statsministeriet og Finanstilsynet for at fremlægge min dokumentation for Jyske Banks brug af mange strafbare handlinger. Og jeg siger ikke uden grund, at Jyske Bank A/S skal fratages retten til at drive finansiel virksomhed, herunder bankvirksomhed i Danmark. Jyske Bank har 1 februar 2019. Fremsat beskyldninger mod mig og min person for at lave strafbare handlinger. 23 oktober 2019. Efter de korrupte Lundgrens advokater blev fyret, fik jeg fat i en kopi, og uha jeg blev så bange.

I som læser dette her, og jer som måtte have et ønske om at benægte jeres medvirken til den organiseret kriminalitet udført af Jyske Bank, i bør straks rette henvendelse til mig Carsten Storbjerg Skaarup, så jeres indsigelse kan blive medtaget i min bog, og eller bøger om Den Danske Stat der dækker over nogle af de største kriminelle virksomheder i Danmark.

 

Med hensyn til de interviews i alle er og stadig bliver inviteret til, omhandler at jeg personligt over for jer alle sammen ønsker at fremlægge fuld, dokumentation for Jyske Banks bedrageri, og hvem der anses for at dækker over Jyske Bank kriminalitet, og derfor efter min vurdering også er at betegne som medvirkende.

 

Finansministeriet, Justitsministeriet, Finanstilsynet, Retsudvalget, regeringen ved statsminister Mette Frederiksen, advokatsamfundet og advokat nævnet, Domstolsstyrelsen med flere, samt deles med Jyske Bank A/S Et par af dem der for Jyske Bank A/S påbegyndte bedrageri mod min virksomhed, og hjælp svindelen i gang ved at bruge dokument falsk ved at lyve, er Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen, Casper Dam Olsen og Anette Kirkeby for at nævne et par, mailen er derfor også dem. Jeg tilbyder at interviewe jer enkelt vis, og der er kun til brug for bøgerne, hvis Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen, Casper Dam Olsen og Anette Kirkeby ønsker at være blandt de første der blive interviewet til bøgerne, ring til mig på +4522227713 ønsker i ikke dette vil jeg blot bruge den dokumentation jeg allerede har, men i har her muligheden for at fortælle hvor mange kunder i har udsat for det samme, og om det skulle være noget i selv har fundet på. Jeg tilbyder desuden nu at interviewe Mette-Marie Nielsen og Emil Hald Veldelbo Winstrøm så kan I forklar om det kun var Dan Terkildsen var grunden til at I modarbejdet jeres klient, og i kan selv forklare hvorfor ikke fremlagt klientens svig og falsk påstande mod Jyske Bank A/S. ring til mig på +4522227713 så finder vi en tid, i er også vigtig for mine bøger om korruptionen og korrupte advokater i Danmark. Tidligere Revisor Frank Poulsen har meddelt, at han gerne medvirke, da han af sagens natur er en del af dem hvor Jyske Bank lyver hvad Frank Poulsen har sagt

Foreløbigt har en af Jyske bank bilerne holdt parkeret i alt ca. 4 X 5 uger lige uden for Jyske Bank på Gammel Kongevej 136. Frederiksberg, og ikke en eneste har turde at sige noget til det, Jyske Bank bilen er taget hjem i fredags den 2 december, da der skal nye reklamer på, jeg vil på engelsk formentlig skrive, at Nicolai Hansen og Jeanett Kofoed-Hansen med hjælp fra Casper Dam Olsen og Anette Kirkeby er nogle af de kræfter, der for Jyske Bank koncernen skulle udsætte kunde i Jyske Bank for million bedrageri, alt sammen er faktuelle oplysninger, og da Jyske Bank koncernen ved blandt andet CEO Anders Christian Dam gentagende er blevet opfordret til at lave en politi anmeldelse, mod mig for injurer og bagvaskelse, altså hvis der er bare en i Jyske Bank der tør påstå jeg lyver, når jeg siger og skriver at Jyske Bank står bag omfattende bedrageri, og at dette er udført ved hjælp af dokumentfalsk, så skal i bare komme, Politiet har alle oplysninger og venter kun på Jyske Bank, i kan gøre hvad i vil men min bog den er i alle blevet en del af, og i ved at den betyder meget for mig at skrive.

 

 

Selv Erhvervsministeriet har sat sig over over loven, og har afvist en lovlig beslutning og vedtagelse af selskabets vedtægter, for på den måde at dække over Jyske Bank, dette er det kammerateri som styre Danmark, og Erhvervsministeriet har på den måde sæt sig over domstolen.

Hvis Jyske Bank ikke mener banken står bag organiseret bedrageri og bruger dokumentfalsk, så har jeg gentagende gange opfordret Jyske Bank koncernen om at kontakte politiet, der vil lave en efterforskning, derefter er det op til den dømmende magt, at dømme om noget er en straffelovs overtrædelse eller ej, med henvisning til grundloven om ytringsfrihed.

 

At Erhvervsministeriet 90 dage efter anmeldelsen, afviser mine vedtægter på grund de mener det kan være bagvaskelse af Jyske Bank, der jo bare politi anmelde mig for injurier og bagvaskelse hvis banken tør, men der tør Jyske Bank ikke.

 

Erhvervsministeriet og deres ansvarlige ledelse ved Folketing’s politikeren Simon Kollerup Folketingsmedlem Simon Kollerup, er som følge af deres kammerateri overfor Jyske Bank er naturligvis medtaget i min bog sammen med de samlede medlemmer af parlamentet, eftersom folketinget har ignorer Jyske Banks bedrageri, og det er folketinget der har besluttet at holde hånden over de kriminelle danske banker.

 

✍️✍️

Sagen der omhandler mine vedtægter, og selskabets formål er at gøre opmærksom på Jyske Banks bedrageri, samt også at Jyske Bank laver dokumentfalsk.

 

16-07-2021. Sagsresume for X21-DD-02-VY. Nye vedtægter for Virksomhedsnavn Banknyt Holding ApS, i sagen og kampen mod korruption i Danmark.

✍️✍️

Vedtægter formål 10-11-2021 for virksomheden – Banknyt Holding ApS 32443206

✍️✍️

10-11-2021. Banknyt Holding ApS. Vedtægter. cvr. 32443206. med underskrift.

✍️✍️

18-02-2022. kl. 12.11. Mail. Anmoder om aktindsigt i disse anmeldelser. Og rykker igen for registrering. Vedrører. X21-EX-08-CU. For cvr. 32443206 – Jeg kan ikke se at Jeg er indsat som direktør efter anmeldelse 19 november 2021.

✍️✍️

22-03-2022. Kl. 15.25. Hvis Erhvervsstyrelsen ikke er klar over det, så er selskabets opgave at arbejde for at stoppe de kriminelle danske banker hvilket Jyske Bank er. og så gøre selskabet opmærksom på det kammerateri der florerer.

✍️✍️

25-02-2022. Erhvervsstyrelsen sætter sig over domstolen, Afslag på registrering af anmeldelse af ændring af formål. Banknyt Holding. Erhvervsstyrelsen bemærker, at det anmeldte formål potentielt kan være en overtrædelse af straffelovens. § 267, indeholder beskyldninger om dokumentfalsk.

✍️✍️

25-08-2022. kl. 01.08. Mail. Request to Denmark’s National bank’s director for an answer to my inquiries, regarding a meeting date, for a review of my evidence against Denmark’s second largest bank.

✍️✍️

16-11-2022 kl. 23.23. Kære alle sammen, I VED HVAD JEG SKRIVER OM, MEN HVEM TØR SVARE OG TALE MED MIG, det her er jeres valg, hvis den Danske Stat og Jyske Bank ønsker jeg skal holde op.

✍️✍️

06-11-2022. kl. 14.53. Jeg ønsker at tale med Jyske Bank, og at vi vi løse vores lille konflikt Vil i gerne have dette skriver i stopper Så tal med mig.

✍️✍️

14-11-2022 kl. 14.01. Mail. Kære alle sammen i Jyske Bank, omkring Jyske Bank bilerne, og mine små morsomheder, jeg ønsker at mødes og at vi får talt sammen.

✍️✍️

16-11-2022. kl. 23.37. Mail. Jeg gør alt jeg kan for at få Jyske Bank i tale, og det er ment som en udstrakt hånd.

✍️✍️

03-12-2022. kl. 21.26. Gmail – Kan jeg gøre noget for at hjælpe Jyske Bank. Anders Dam du eller jeres direktion bestyrelsen kan eventuelt få en ledende medarbejder til at lave en aftale med mig.

✍️✍️

05-12-2022. kl. 15.48. Hvis Jyske Bank ikke er allerede er kommet i dialog med Storbjerg Erhverv’s advokat, så anmoder jeg at CEO Anders Christian Dam sørger for at svare selskabets advokat.

 

At. koncern ledergruppen. Koncerndirektionen, Koncern bestyrelsen, Juridisk - Privat, IT, Insolvens og Juridisk - Erhverv og Kapital. Koncern Ledergruppen: Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, Benny Laibach Pedersen, Birger Krøgh Nielsen, Bo Ancher Christensen, Carsten Tirsbæk Madsen, Erik Gadeberg, Erik Qvirin Hansen, Erling Fløe Kristensen, Finn Bødker Knudsen, Hanne Birgitte Møller, Jes Rosendal, Klaus Naur, Knud Nørbo, Lars Stensgaard Mørch, Lars Waalen Sandberg, Martin Skovsted-Nielsen, Peer Roer Pedersen, Rune Møller, Søren Skyum Elbert. Direktion. Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt. Bestyrelsen: Kurt Bligaard Pedersen, Keld Norup, Rina Asmussen, Anker Laden-Andersen, Per Schnack, Bente Overgaard, Marianne Lillevang, Johnny Christensen, Michael C. Mariegaard, Juridisk: Mette Lindekvist Højsgaard, Anette Holck, Anne Voss Winkler, Bende Paulsen, Dion Daa Petersen, Heidi Skovbjerg, Helle Isselin Hansen, Morten Ulrik Gade, Pernille Borowy. Peter Krüger Andersen, Berit Fredberg, Hans Christian Nielsson, Jane Rabek Sørensen, Jens Aakjær Madsen, Marcus Kølbæk-Nyborg, Michael Friis, Stefan Klit, Stine Kragelund Nielsen, Tine Jørgensen.

Læs her en af de mange mails, som ingen har svaret på, og som ingen tør svare på.

✍️

                                                         editor Banknyt <banknyt@gmail.com>                           

 

Mangler stadig at anmode til nogle møder.

 

Anmoder om at få et møde, for en fremlæggelse af Jyske Banks brug af organiseret kriminalitet.

Jeg har skrevet kontinuerligt til den danske stat, om den organiseret kriminalitet i Danmark.

I har ikke svaret, hvorfor ?.

Jeg konstatere, at de danske myndigheder selv dækker over den økonomiske kriminalitet, som eksempelvis Jyske Bank bevisligt står bag, dette skriver jeg en eller flere bøger om, hvilken i som myndigheder er en medvirkende årsag til, i kan hvis i har indsigelse til det jeg skriver, og påtænker at skrive, selv medvirkende og rette eventuelle fejl, dette kan ske ved at i tager mod mine invitationer, om det møde jeg gentagne gange har opfordret og anmodet om.

Jeg ønsker personligt at fremlægge mine mange beviser, overfor for først, statsministeriet, og så for Danmarks nationalbank samt finanstilsynet, da jeg har flere beviser for at Jyske Bank står bag organiseret bedrageri.

 

Her er den delte mail, som jeg har skrevet og her krydder med lidt stemningsbilleder, samt lidt rettelser.

 

Fra. Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>   onsdag sendt  7. december 2022 kl. 18.31

Til: lm@jyskebank.dk, direktion@jyskebank.dk, juridisk@jyskebank.dk, martin.nielsen@jyskebank.dk, Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>
Cc: Kristian Ambjørn Buus-Nielsen <kbn@les.dk>

 

 

Jyske Bank A/S
Vestergade 8-.16.
8600 Silkeborg

 

Kære Jyske Bank
Juridisk og direktionen.

Jeg mangler stadig at lave en indbydelse færdig, og det er op til op Jyske Bank, om jeg skal lave den helt færdig.

Jeg har også andet jeg heller vil lave, det her handler om Jyske Banks troværdighed, og hvis jeg har taget fejl så ret mig.

Så kan vi få denne her lille sag lukket, pyt med selve sagen som måske for Jyske Bank syntes kedeligt, men min historie er både sand og faktisk ret spændende.

 

Dette her er offentlig kendt, alle jer der er modtager denne her mail, og som kender til min fortælling, hvilket ikke en eneste af jer har kommenteret, dette her er mig alene og i kunne jo bede mig holde op, hvis i gerne vil have det, men det har ingen af jer gjort, så tal med mig og bed mig om at lade være med at skrive flere mails, og tag så stilling om i ønsker at bidrage med mere til min bog, end hvad jeg allerede siden 2016 har skrevet om, og som ingen tør tale om. Ja og Undskyld at jeg skriver om selv korruption i Danmark, jeg mener det er et problem for retssikkerheden,og når staten der reelt skal sørge for at de svage også får retfærdighed, reelt modarbejde retssikkerheden for den svage, for at dække over den stærke så er det en skandale. Derfor beder jeg jer alle sammen om at undersøge om jeg har har ret i noget af det jeg har skrevet. eller om jeg ikke har ret. Og jeg bede jer alle om at, når i har iværksat en tilbundsgående undersøgelse, og den er tilendebragt, at i så retter mig hvis jeg har taget fejl, for dette her skal ikke bare forties, fordi jeg er den lille mand mod en stor organisation, der både sammenarbejder med den Danske Stat og desuden nyder statens fulde støtte, som som beviseligt mindst købte mine tidligere Lundgrens advokater til en million stor opgave for Jyske Bank, så omtaler jeg klart at dette er returkommission eller bestikkelse om i vil. Hvad vil i stille op med dem der er som mig, og som bare gør opmærksom på at CEO Anders Christian Dam ikke er den rigtige for Jyske Bank, og når jeg siger at Anders Dam har hovedansvaret for mine små morsomheder, som jeg synes vi skal prøve at blive enig om skal stoppe nu, så er min anbefaling stadig at også at Jyske Bank får skiftet ledelsen ud, og dem der har medvirket til bedrageri for Jyske Bank bliver fyret, og i særdeleshed hvis Jyske Bank koncernen ikke mener de de står bag. I må da se at få ryddet op, og husk det her et et cirkus som ikke bør finde sted i en stat der på råber sig ikke at være styret ved korruption.

Der må i Jyske Bank være nogle der skal stå til ansvar for den svindel, som mindst Nicolai Hansen og Jeanett Kofoed-Hansen med hjælp fra andre ansatte i Jyske Bank der startede, og har stået bag den omfattende kriminalitet, og som derfor skal fyres, altså med mindre Jyske Bank selv har givet instruktion til Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen, Anette Kirkeby og Casper Dam Olsen om at bedrage Jyske Banks kunder.

Hav en god aften.

Med Venlig Hilsen
Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5
3100 Hornbæk

Carsten.storbjerg@gmail.com

+4522227713

Sent til Folketinget patlamentet i Danmark. Aki-Matilda Høegh-Dam, Alex Ahrendtsen, Alex Vanopslagh, Anders Kronborg, Andreas Steenberg, Ane Halsboe-Jørgensen, Anne Paulin, Anne Rasmussen, Anne Honoré Østergaard, Anne Sophie Callesen, Anne Valentina Berthelsen, Annette Lind, Anni Matthiesen, Astrid Carøe, Astrid Krag, Benny Engelbrecht, Bent Bøgsted, Bertel Haarder, Birgitte Bergman, Birgitte Vind, Bjarne Laustsen, Bjørn Brandenborg, Brigitte Klintskov Jerkel, Britt Bager, Camilla Fabricius, Carl Valentin, Carsten Kissmeyer, Charlotte Broman Mølbæk, Christian Juhl, Christian Rabjerg Madsen, Christina Thorholm, Christoffer Aagaard Melson, Claus Hjort Frederiksen, Dan Jørgensen, Daniel Toft Jakobsen, Dennis Flydtkjær, Edmund Joensen, Ellen Trane Nørby, Erling Bonnesen, Eva Flyvholm, Eva Kjer Hansen, Fatma Øktem, Flemming Møller Mortensen, Gitte Willumsen, Halime Oguz, Hans Andersen, Hans Christian Schmidt, Hans Kristian Skibby, Heidi Bank, Henning Hyllested, Henrik Dahl, Henrik Møller, Henrik Dam Kristensen, Ida Auken, Ina Strøjer-Schmidt, Jacob Jensen, Jacob Mark, Jakob Ellemann-Jensen, Jakob Sølvhøj, Jan Johansen, Jan E. Jørgensen, Jane Heitmann, Jens Joel, Jens Rohde, Jens Henrik Thulesen Dahl, Jeppe Bruus, Jesper Petersen, Jette Gottlieb, Jonathan Simmel, Julie Skovsby, Karen Ellemann, Karina Adsbøl, Karina Lorentzen Dehnhardt, Karsten Filsø, Karsten Hønge, Kasper Roug, Kasper Sand Kjær, Katarina Ammitzbøll, Kathrine Olldag, Katrine Robsøe, Kenneth Mikkelsen, Kim Valentin, Kirsten Normann Andersen, Kristian Pihl Lorentzen, Kaare Dybvad Bek, Lars Aslan Rasmussen, Lars Boje Mathiesen, Lars Christian Lilleholt, Lars Løkke Rasmussen, Lea Wermelin, Leif Lahn Jensen, Lennart Damsbo-Andersen, Lisbeth Bech-Nielsen, Lise Bech, Liselott Blixt, Lotte Rod, Louise Schack Elholm, Mads Fuglede, Magnus Heunicke, Mai Mercado, Mai Villadsen, Maja Torp, Malte Larsen, Marcus Knuth, Maria Gudme, Marianne Jelved, Marie Bjerre, Marie Krarup, Marlene Ambo-Rasmussen, Martin Geertsen, Martin Lidegaard, Mattias Tesfaye, Mette Abildgaard, Mette Frederiksen, Mette Gjerskov, Mette Thiesen, Mette Hjermind Dencker, Michael Aastrup Jensen, Mogens Jensen, Mona Juul, Morten Bødskov, Morten Dahlin, Morten Messerschmidt, Naser Khader, Nicolai Wammen, Niels Flemming Hansen, Ole Birk Olesen, Orla Hav, Orla Østerby, Peder Hvelplund, Per Larsen, Pernille Rosenkrantz-Theil, Pernille Skipper, Pernille Vermund, Peter Hummelgaard, Peter Juel-Jensen, Peter Seier Christensen, Peter Skaarup, Pia Kjærsgaard, Pia Olsen Dyhr, Preben Bang Henriksen, Rasmus Jarlov, Rasmus Nordqvist, Rasmus Prehn, Rasmus Stoklund, Rasmus Helveg Petersen, Rasmus Horn Langhoff, René Christensen, Rosa Lund, Samira Nawa, Signe Munk, Sikandar Siddique, Simon Kollerup, Simon Emil Ammitzbøll-Bille, Sjúrður Skaale, Sofie Carsten Nielsen, Sophie Løhde, Stén Knuth, Stinus Lindgreen, Susan Kronborg, Susanne Eilersen, Susanne Zimmer, Søren Espersen, Søren Søndergaard, Søren Egge Rasmussen, Søren Pape Poulsen, Tanja Larsson, Thomas Danielsen, Thomas Jensen, Torsten Gejl, Torsten Schack Pedersen, Trine Bramsen, Trine Torp, Troels Ravn, Troels Lund Poulsen, Uffe Elbæk, Ulla Tørnæs, Victoria Velasquez, Zenia Stampe, Aaja Chemnitz

Jyske Bank A/S Helsingor behind extensive fraud carried out by at least.
Jeanett Kofoed-Hansen and Nicolai Hansen.
And that with the help of at least Casper Dam Olsen. Anette Kirkeby. Soren Woergaard. Morten Ulrik Gade. Birgit Buch Thuesen. Philip Baruch. and CEO Anders Christian Dam.

 

KLADDEN som jeg har skrevet her fra min mobiltelefon, den er til jer alle som her får er kopi af den mail jeg skriver på, i skal vide jeg ikke ønsker at hænge Jyske Bank ud som kriminelle, ihvertfald ikke hvis ikke det er sandt, og det ved i alle sammen at det er.

 

Når i der reelt selv er medvirkende til organiseret bedrageri, eftersom i dækker over Jyske Banks kriminelle forretnings metoder, måske har nogle indsigelser eller bemærkninger til det jeg skriver, så syntes jeg at i skal svare, i har fået mange henvendelser men har blot lavet denne her.

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt

Jyske Bank’s corporate management hides for their customers.

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning

 

Den danske stat er bange for at svare på anklager om statens medvirkende til Jyske Banks bedrageri, dette skriver jeg i min bog, har jeg skrevet noget forkert, måske misforstået noget, så kan i allerede nu kontakte mig her +4522227713. Banknyt@gmail.com

Men husk lige selv om i er mange der ønsker at skjule Danmark er et korrupt land, så vil sandheden altid være tilstede, om ikke andet i de bøger jeg allerede arbejder på at skrive.

 

At. koncern ledergruppen. Koncerndirektionen, Koncern bestyrelsen, Juridisk - Privat, IT, Insolvens og Juridisk - Erhverv og Kapital. Koncern Ledergruppen: Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, Benny Laibach Pedersen, Birger Krøgh Nielsen, Bo Ancher Christensen, Carsten Tirsbæk Madsen, Erik Gadeberg, Erik Qvirin Hansen, Erling Fløe Kristensen, Finn Bødker Knudsen, Hanne Birgitte Møller, Jes Rosendal, Klaus Naur, Knud Nørbo, Lars Stensgaard Mørch, Lars Waalen Sandberg, Martin Skovsted-Nielsen, Peer Roer Pedersen, Rune Møller, Søren Skyum Elbert. Direktion. Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt. Bestyrelsen: Kurt Bligaard Pedersen, Keld Norup, Rina Asmussen, Anker Laden-Andersen, Per Schnack, Bente Overgaard, Marianne Lillevang, Johnny Christensen, Michael C. Mariegaard, Juridisk: Mette Lindekvist Højsgaard, Anette Holck, Anne Voss Winkler, Bende Paulsen, Dion Daa Petersen, Heidi Skovbjerg, Helle Isselin Hansen, Morten Ulrik Gade, Pernille Borowy. Peter Krüger Andersen, Berit Fredberg, Hans Christian Nielsson, Jane Rabek Sørensen, Jens Aakjær Madsen, Marcus Kølbæk-Nyborg, Michael Friis, Stefan Klit, Stine Kragelund Nielsen, Tine Jørgensen.

 

🙈🙉🙊

Hvis i er nogle der tror gassen er ved at gå af ballon, så tager i Fejl.

Jeg har iøvrigt givet Jyske Bank lov til at tage en personlig samtale med selskabets advokat, for om Jyske Bank ønsker at finde en fælles og konstruktiv løsning, og lykkes dette ikke, så er i alle sammen klar over at i bliver nævnt her i den mail og er medvirkende i min fortælling om korruption og magtmisbrug i Danmark.

Når den Danske stat og i folketingets medlemmer forholder jer passivet til kriminelle danske banker, og ikke vil svare, for på den måde at dække over Jyske Banks kriminalitet, så er staten efter min opfattelse selv blevet medvirkede til den organiseret kriminalitet, jeg minst siden maj 2019. Kontinuerligt har skrevet til jer alle sammen om.

Jeg indsætter her nogle mails som i kan se, hvilket er for at vise, hvordan i alle sammen har forholdt jer passivt til alle mine mails, og til den viden i har fået og på den måde ville undgå at Jyske Bank blev stillet til ansvar for bankens forbrydelser mod deres kunder, eftersom det er politisk at den Danske Stat ønsker at dække over den økonomiske og organiseret kriminalitet som Danske banker “Jyske Bank.” bevisligt står bag.

Med henvisning til mine mange mails, anmoder jeg jer alle om sammen om at få et møde, for at kunne lave en fremlæggelse af Jyske Banks brug af organiseret kriminalitet.

 

Customers continue to make fierce accusations against the Jyske Bank group, for being behind extensive crime, including for fraud, use of false documents, use of bribery, abuse of power of attorney, use of legal abuse, and much more.

Hvis i mener jeg har skrevet forkert, måske taget fejl, eller hvis der bare er tale om misforståelser, og jeg måske endda har taget fejl, når jeg som her 30-10-2022. skriver det er aftalt at danske banker ikke er underlagt de danske love.

 

De spørgsmål som jeg har skrevet, tør ingen svare på, og eftersom det er politisk bestemt, at staten skal dække over de kriminelle danske banker og bagmændene som Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus og Peter Schleidt.

 

Jeg synes det på sin plads, at i tager en samtale med mig, da jeg ikke har lyst til at skrive min bog færdig, hvor jeg reelt skriver den danske stat bevidst og uhæderligt dække over kriminelle danske banker, hvis der bare er tale om en mindre misforståelse.

I er alle sammen medvirkende til at dække over Jyske Banks forbrydelser, har jeg taget fejl så gør nu noget ved det.

 

To all members of the group management in Jyske Bank A/S Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt.

 

Jeg har skrevet gentagne gange, jeg ønsker faktisk at finde en løsning på problemet som at Jyske Bank startede er bedrageri, og dette bedrageri er udført og blevet fortsat ved hjælp af mindst Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen, Anette Kirkeby og Casper Dam Olsen der sammen i forening for Jyske Bank A/S står bag dette bedrageri, efterfølgende har både Morten Ulrik Gade og Lund Elmer Sandager advokater sammen med Lundgrens advokater bistået til den organiseret kriminalitet som Jyske Bank A/S bevisligt står bag.

 

Læs mine mange mails, og forstå at tavshed ikke er løsning på Jyske Banks problemer med at overholde samfundets love og regler.

 

Jyske Bank vil utvivlsomt blive ved med at udsætte bankens kunder, for brugen af dokumentfalsk og bedrageri samt endog bruge bestikkelse som selv dommere som Højesterets dommer Kurt Rasmussen har dækket over, Jyske Bank har udsat mig og min lille virksomhed for organiseret bedrageri, så hvis ikke Jyske Bank sættes under skærpet tilsyn, tvivler jeg på at Jyske Bank vil stoppe med at udsætte kunder for bedrageri, og at andre banker måske vil følge en efter.

Sent til Folketinget patlamentet i Danmark. Aki-Matilda Høegh-Dam, Alex Ahrendtsen, Alex Vanopslagh, Anders Kronborg, Andreas Steenberg, Ane Halsboe-Jørgensen, Anne Paulin, Anne Rasmussen, Anne Honoré Østergaard, Anne Sophie Callesen, Anne Valentina Berthelsen, Annette Lind, Anni Matthiesen, Astrid Carøe, Astrid Krag, Benny Engelbrecht, Bent Bøgsted, Bertel Haarder, Birgitte Bergman, Birgitte Vind, Bjarne Laustsen, Bjørn Brandenborg, Brigitte Klintskov Jerkel, Britt Bager, Camilla Fabricius, Carl Valentin, Carsten Kissmeyer, Charlotte Broman Mølbæk, Christian Juhl, Christian Rabjerg Madsen, Christina Thorholm, Christoffer Aagaard Melson, Claus Hjort Frederiksen, Dan Jørgensen, Daniel Toft Jakobsen, Dennis Flydtkjær, Edmund Joensen, Ellen Trane Nørby, Erling Bonnesen, Eva Flyvholm, Eva Kjer Hansen, Fatma Øktem, Flemming Møller Mortensen, Gitte Willumsen, Halime Oguz, Hans Andersen, Hans Christian Schmidt, Hans Kristian Skibby, Heidi Bank, Henning Hyllested, Henrik Dahl, Henrik Møller, Henrik Dam Kristensen, Ida Auken, Ina Strøjer-Schmidt, Jacob Jensen, Jacob Mark, Jakob Ellemann-Jensen, Jakob Sølvhøj, Jan Johansen, Jan E. Jørgensen, Jane Heitmann, Jens Joel, Jens Rohde, Jens Henrik Thulesen Dahl, Jeppe Bruus, Jesper Petersen, Jette Gottlieb, Jonathan Simmel, Julie Skovsby, Karen Ellemann, Karina Adsbøl, Karina Lorentzen Dehnhardt, Karsten Filsø, Karsten Hønge, Kasper Roug, Kasper Sand Kjær, Katarina Ammitzbøll, Kathrine Olldag, Katrine Robsøe, Kenneth Mikkelsen, Kim Valentin, Kirsten Normann Andersen, Kristian Pihl Lorentzen, Kaare Dybvad Bek, Lars Aslan Rasmussen, Lars Boje Mathiesen, Lars Christian Lilleholt, Lars Løkke Rasmussen, Lea Wermelin, Leif Lahn Jensen, Lennart Damsbo-Andersen, Lisbeth Bech-Nielsen, Lise Bech, Liselott Blixt, Lotte Rod, Louise Schack Elholm, Mads Fuglede, Magnus Heunicke, Mai Mercado, Mai Villadsen, Maja Torp, Malte Larsen, Marcus Knuth, Maria Gudme, Marianne Jelved, Marie Bjerre, Marie Krarup, Marlene Ambo-Rasmussen, Martin Geertsen, Martin Lidegaard, Mattias Tesfaye, Mette Abildgaard, Mette Frederiksen, Mette Gjerskov, Mette Thiesen, Mette Hjermind Dencker, Michael Aastrup Jensen, Mogens Jensen, Mona Juul, Morten Bødskov, Morten Dahlin, Morten Messerschmidt, Naser Khader, Nicolai Wammen, Niels Flemming Hansen, Ole Birk Olesen, Orla Hav, Orla Østerby, Peder Hvelplund, Per Larsen, Pernille Rosenkrantz-Theil, Pernille Skipper, Pernille Vermund, Peter Hummelgaard, Peter Juel-Jensen, Peter Seier Christensen, Peter Skaarup, Pia Kjærsgaard, Pia Olsen Dyhr, Preben Bang Henriksen, Rasmus Jarlov, Rasmus Nordqvist, Rasmus Prehn, Rasmus Stoklund, Rasmus Helveg Petersen, Rasmus Horn Langhoff, René Christensen, Rosa Lund, Samira Nawa, Signe Munk, Sikandar Siddique, Simon Kollerup, Simon Emil Ammitzbøll-Bille, Sjúrður Skaale, Sofie Carsten Nielsen, Sophie Løhde, Stén Knuth, Stinus Lindgreen, Susan Kronborg, Susanne Eilersen, Susanne Zimmer, Søren Espersen, Søren Søndergaard, Søren Egge Rasmussen, Søren Pape Poulsen, Tanja Larsson, Thomas Danielsen, Thomas Jensen, Torsten Gejl, Torsten Schack Pedersen, Trine Bramsen, Trine Torp, Troels Ravn, Troels Lund Poulsen, Uffe Elbæk, Ulla Tørnæs, Victoria Velasquez, Zenia Stampe, Aaja Chemnitz

✍️✍️✍️✍️

INDSAT EN GENTAGELSE FRA 16-11-2022.

Jeg har intet ønske om at skrive noget, som Jyske Bank og deres mange medhjælpere ikke mener er sandt, og som i bagefter vil beklage jer over.

I har alle fået invitationer til at blive interviewet til brug for mine bøger, og alle som er nævnt, kan blive interviewet hvis i måtte have et ønske herom.

 

Kontakt mig på 22227713. for en aftale.

✍️

 

Hvem dækker over korruptionen og de kriminelle organisationer som Jyske Bank A/S i Danmark. Det gør Danmarks Nationalbank, Statsministeriet, regeringen ved Mette Frederiksen, Justitsministeriet og Domstolsstyrelsens ansatte ved korrupte dommere, som Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, desliger med Byretsdommer Søren Ejdum. Disse af domstolsstyrelsens ansatte dækker over Jyske Banks organiseret kriminalitet. Samt dækker over at Jyske Bank også har bestukket Lundgrens advokater. Og dækker over at Jyske Bank A/S har betalt Lund Elmer Sandager advokater til at fremlægge falske oplysninger over for domstolen, hvilket var for at dække over Jyske banks brug af dokumentfalsk og bedrageri. Lund Elmer Sandager advokater arbejder i forvejen for Danmarks Nationalbank, som advokater for Nationalbankens whistleblowerordning, der handler om at stoppe de kriminelle banker, som Lund Elmer Sandager sandager advokater selv er medvirkende til at dække over og hjælpe med at slippe god for organiseret bedrageri. Nationalbanken er kontrolleret af politikerne på christiansborg som ligeledes her viden om Jyske Banks kriminalitet, men som vælger at dække over det, hvilke er undergravende virksomhed mod Lov og Orden. Spørg hvorfor ikke en eneste har ville forsvare deres passivitet, og hvorfor ikke en eneste tør at besvare mine mail som denne til Danmarks Nationalbank 29 juli 2022. Og spør Jyske Bank A/S CEO Anders Dam, om det der står på Jyske bank bilen er sandt eller ej. Huske dette handler kun om hvad Jyske Bank har lavet, ikke om hvad de er dømt for, Jyske Bank vil ikke blive dømt for brugen af strafbar lovovertrædelser, da Jyske Bank vil miste retten til at drive bankvirksomhed i danmark, derfor dækker den danske stat over den kriminelle Jyske Bank A/S Og hvis ikke er sandt, hvorfor svare Jyske Bank A/S så ikke, og eller anlægger en injurier sag mod Carsten Storbjerg for bagvaskelse og ærekrænkelse af Jyske Banks troværdighed. Du vil opdage at Jyske lyver, og vil bortlede din din opmærksomhed fra det jeg skriver, til forskellige retssager hvor Jyske Bank ved korruption bliver beskyttet. Hvem tør mødes og tage en debat om Jyske Bank lever op til betingelserne for at drive bankvirksomhed i Danmark.

Og når det så er sagt, så gentager jeg her min opfordring.

 

At Jyske Bank tager et møde med mig, og at de gør det nu, for at denne her sag og historie ikke skal udvikle sig yderligere, til skade for også den Danske Stats troværdighed over for andre nationer.

 
Hvis Jyske Bank A/S sammen med den Danske Stat og regeringen ved Mette Frederiksen og Folketinget samt myndighederne.
Samt hvis nationalbanken ved Lars Rohde ønsker at jeg skal holde op med at skrive mere som dette her nedenfor, så er det mit ønske, at jeg og Jyske Bank finder ud af det, forudsat at Jyske Bank også har et ønske herom.

Disse medvirkende er nogle af dem som ved passivitet dækker over den økonomiske og organiseret kriminalitet Jyske Bank A/S står bag.

Would you be so kind as to answer my inquiries. It is quite simple what I am asking of you. You are all informed about the economic crime that Denmark's second largest bank is behind, my question to all of you is what you will do about it. Will all of you, and therefore also Denmark's National Bank together with the Prime Minister and the government of Prime Minister Mette Fredriksen, cover up the obvious crimes of Jyske Bank, and thus undermine Danish legislation since the law, according to the Danish state's assessment, does not apply to Danish banks. And leave the victims of Danish banks' frauds left alone without any justice or legal certainty. You have all an option not to be involved, do anything, but first of all meet me and receive my personal presentation of my evidence for the fraud I write Jyske Bank is behind, and that it is done with the help of several people together in association. Which CEO Anders Christian Dam is instrumental in.

Direktionen. ​Signe Krogstrup, ​Lars Rohde, Per Callesen. Director of Denmark’s National Bank. Image is from Denmarks Nationalbank’s press photos

Kunde siger at også advokat Morten Ulrik Gade for JYSKE BANK har haft en central rolle i Jyske Banks omfattende svindel. Morten Ulrik Gade der har selv medvirket til Jyske Banks organiseret bedrageri mod den lille virksomhed, da Morten Ulrik Gade skjult at kunden ikke har lånt de penge 4.328.000 dkk. som Jyske Bank hæver renter af. Jeres svar vil indgå i min bog, og eventuelle ikke svar vil blive registeret som at i er enige, men jeg beder jer alle samme om og tage en debat i folketinget og der stemme for om alle politikerne fortsat vil dække over Jyske Banks mange strafbare handlinger, eller om i lave en haste lov er undtager Danske banker fra at skulle overholde Dansk lov. Vil i som modtager denne her mail, medvirke til at dække danske bankers lovovertrædelser, og samtidig være med til at undergrave Danskernes retssikkerhed. Indsætter kopi af den sendte Gmail mail her med LINK. Eller. Vil i handle på de oplysninger i har modtaget til dato, i kunne starte med at se beviserne som jeg overbragte til folketinget 1 maj 2019, altså før jeg vidste at Lundgrens der var advokater på sagen mod Jyske Bank A/S, allerede i foråret 2018. var blevet købt og betalt af Jyske Bank A/S for at Lundgrens advokater ikke måtte fremlægge nogle af vore anklager mod Jyske Bank A/S

Kurt Rasmussen, the Supreme Court Judge has decided that the clients do not Need to know what their lawyers are doing.

Then the bar council with the chairman. Supreme Court judge Kurt Rasmussen, in front, chose to cover up Jyske Bank’s bribery of Lundgren’s lawyers, and decided that lawyers do not need to hand over either the plaintiff’s or the defendant’s pleadings to the client, the client has no right to get a copy of pleadings.

SEE THE COMPLAINT AND APPENDIX HERE.
foto advokatnævnet.

Kunde siger at også advokat Morten Ulrik Gade for JYSKE BANK har haft en central rolle i Jyske Banks omfattende svindel. Morten Ulrik Gade der har selv medvirket til Jyske Banks organiseret bedrageri mod den lille virksomhed, da Morten Ulrik Gade skjult at kunden ikke har lånt de penge 4.328.000 dkk. som Jyske Bank hæver renter af. Jeres svar vil indgå i min bog, og eventuelle ikke svar vil blive registeret som at i er enige, men jeg beder jer alle samme om og tage en debat i folketinget og der stemme for om alle politikerne fortsat vil dække over Jyske Banks mange strafbare handlinger, eller om i lave en haste lov er undtager Danske banker fra at skulle overholde Dansk lov. Vil i som modtager denne her mail, medvirke til at dække danske bankers lovovertrædelser, og samtidig være med til at undergrave Danskernes retssikkerhed. Indsætter kopi af den sendte Gmail mail her med LINK. Eller. Vil i handle på de oplysninger i har modtaget til dato, i kunne starte med at se beviserne som jeg overbragte til folketinget 1 maj 2019, altså før jeg vidste at Lundgrens der var advokater på sagen mod Jyske Bank A/S, allerede i foråret 2018. var blevet købt og betalt af Jyske Bank A/S for at Lundgrens advokater ikke måtte fremlægge nogle af vore anklager mod Jyske Bank A/S

Martin Lavesen formand for Advokatrådet.
partner i DLA Piper advokater. Oslo Pl. 2, 2100 København.
160 Aldersgate St, Barbican, London EC1A 4HT
6225 Smith Ave, Baltimore, MD 21209, USA
The DLA Piper lawyer agrees, has decided that the clients do not Need to know what their lawyers are doing.

Then the bar council with the chairman. Supreme Court judge Kurt Rasmussen, in front, chose to cover up Jyske Bank’s bribery of Lundgren’s lawyers, and decided that lawyers do not need to hand over either the plaintiff’s or the defendant’s pleadings to the client, the client has no right to get a copy of pleadings.

SEE THE COMPLAINT AND APPENDIX HERE.
foto. DLA PIPER.

Juridisk afdeling i Jyske Bank og deres mange medhjælpere ledelsen men også Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater kan frit vælge at politianmelde mig for injurier og bagvaskelse af Jyske Bank A/S hvis ikke det som jeg nedenfor for skriver er sandt.

 

Myndighedernes efterforskning af Danske Banks hvidvask-sag har udviklet sig markant i Estland, hvor antallet af mistænkte tidligere Danske Bank-ansatte er næsten fordoblet, mens flere af de hvidvaskede milliarder er blevet forbundet direkte til forbrydelser som it-svindel og bedrageri. Men tro mig når jeg skriver, der kommer aldrig en dansk dom mod nogle af de største danske banker for strafbare kriminalitet, og hvidvaskning er også kriminalitet, det var igen Jyske Bank A/S som var den første der blev taget for hvidvaskning i Spanien. Min historie her på siden, handler om Jyske Banks forskellige forbrydelser, og handler om den kriminalitet som Jyske Bank A/S bevisligt står bag

Tidliger direktør Lars Stensgaard Mørch i Danske Bank, og ansvarlig for hvidvaskning af omkring i Estland for 1.500 milliarder, “1.500.000.000.000 dkk. der nu koste Danske Bank en bøde på 15,3 milliarder kroner, Lars Mørch er stadig ikke blevet godkendt af Finanstilsynet som Ny CEO for Jyske Bank, selv om Anders Dam mener Lars Stensgaard Mørch er den rette tronarving til Jyske Bank koncernen. DR. FORKLARER HER OM SELVE HVIDVASKNINGS sagen. Danske Bank siger farvel til direktions medlemmet Lars Stensgaard Mørch, der siden 2012 har haft ansvaret for de udenlandske aktiviteter – herunder hvidvasknings filialen i Estland.

 

 

Jeg har anmodet Lars Stensgaard Mørch, der tidligere frem til han blev fyret var topchef i Danske Bank A/S, at Lars Mørch sætter sig godt og grundigt i min fortælling, da den kommende direktør er blevet gjort opmærksom på at Jyske Bank laver organiseret bedrageri, og eftersom Lars Mørch ikke selv mener at være medvirkende eller bekendt med Danske Banks hvidvaskning af 1.500.000.000.000 dkk. så kan Lars Mørch ikke frasige sig sin viden om Jyske Banks million bedrageri mod bankens kunder.

 

JYSKE BANK A/S HAR LAVET OG ELLER BRUGT. 1. Bedrageri. SVIG 2. Bondefangeri. 3. Dokument falsk. FALSK. 4. Vildledning. 5. Udnyttelse. 6. Lyver for kunde. 7. Vanhjemmel. 8. Bestikkelse / returkommission. Som da Jyske Bank Bestak Lundgrens advokater til at morarbejde den klient, som havde ansat Lundgrens til at fremlægge en sag om svig og falsk mod Jyske Bank A/S 9. Retsmisbrug. 10. Misbrugt adgang til Tinglysningsretten. 11. Fuldmagt misbrug. 12. Ond tro. 13. XXXXXXX. 14. Mandag svig. 15. Lyver overfor Penge Institut ankenævnet. 16. Lyver overfor domstolen. 17. Kan vel skrive MAGT MISBRUG, også. 18. Har taget overpant og sikkerheder for omkring 12 millioner, for en gæld på ca. 3 millioner, hvor der der givet pant i min ejendom på 3 millioner, et pantebrev Jyske Bank A/S iøvrigt ikke vil udlevere uden at stille krav, og det på trods af at jeg ikke skylder Jyske Bank noget som helst. 19. Nægter at udlevere de dokumenter hvori jeg private tidligere har givet Jyske Bank sikkerhed og kaution for selskabet, der

Lars Stensgaard Mørch. Jyske Bank A/S.
foto Jyske Bank.

Jyske Bank og CEO Anders Christian Dam er gentagende gange blevet opfordret til at politianmelde mig Carsten Storbjerg for injurier, og bagvaskelse af Jyske Bank A/S, hvis Jyske Bank ikke har lavet dokument falsk og bedrageri, for de har vel styr på deres bilag. YouTube videoer, og her en video fra 18 maj 2021, hvor jeg opfordre Jyske Bank til at føre en injurier sag, og siger det kan give op til 2 års fængsel. - Jyske Bank A/S Helsingør bag omfattende bedrageri udført af mindst. Jeanett Kofoed-Hansen og Nicolai Hansen. Og det med hjælp fra mindst Casper Dam Olsen. Anette Kirkeby. Søren Woergaard. Morten Ulrik Gade. Birgit Buch Thuesen. Philip Baruch. CEO Anders Christian Dam.

Morten Ulrik Gade. Jyske Bank.
foto Jyske Bank.

Jeg kan ikke hamle op med korruption og kammerateri helt op i myndighederne herunder Statsministeriet, Finansministeriet, Finanstilsynet, Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen samt Rigspolitiet, som styre hvem der i Danmark skal overholde lovgivningen. Det er klart at den danske stat ved folketinget, samlede set ikke ønsker at danske banker som bevisligt laver kriminalitet bliver straffet, efter det i 2013 blev aftalt at de største danske banker herunder Jyske Bank A/S ikke måtte gå konkurs, så hellere dække over Jyske Banks forbrydelser.. Hvis Jyske Bank ikke har lavet dokument falsk og bedrageri som er fremlagt for politiet der nægter at efterforske Jyske Bank A/S. Jeg opfordre Jyske Bank til at føre en injurier sag, og siger det kan give op til 2 års fængsel. hvis ikke jeg har skrevet sandt - Jyske Bank A/S Helsingør bag omfattende bedrageri udført af mindst. Jeanett Kofoed-Hansen og Nicolai Hansen. Og det med hjælp fra mindst Casper Dam Olsen. Anette Kirkeby. Søren Woergaard. Morten Ulrik Gade. Birgit Buch Thuesen. Philip Baruch. CEO Anders Christian Dam.

Anders Christian Dam. Jyske Bank.
foto Jyske Bank.

Morten Ulrik Gade var den første advokat der for Jyske Bank løj om et bagvedliggende lån på 4.328.000 dkk, som Jyske Bank brugte til at bedrage kunde med, Morten Ulrik Gade bor selv Balle Husevej 135. Silkeborg, hvor han kan følger med på Banknyt.dk i hans og Jyske Banks kamp mod den kunde som Jyske Bank ved først Nicolai Hansen og Jeanett Kofoed Hansen, der har udsat kunden for omfattende og organiseret økonomisk kriminalitet, penge som Jyske Bank nægter at betale tilbage, Morten Ulrik Gade godkender hvad Lund Elmer Sandager advokater laver for at Jyske Bank kan beholde hvad Jyske Bank A/S ved Bedrageri har stjålet.

Jyske Bank bilen ved RealMæglerne som sammenarbejder tæt med den kriminelle organisation.

Der er op til Jyske Bank om de tør modsige at dette nedenfor skrevet, er sandheden om fundamentet i Jyske Bank A/S

 

 • Jyske Bank Lyver.
 • Jyske Bank har lavet Bedrageri.
 • Jyske Bank har lavet Bondefangeri.
 • Jyske Bank har Lavet Mandatsvig.
 • Jyske Bank har lavet retsmisbrug.
 • Jyske Bank har brugt bestikkelse / returkommission.
 • Jyske Bank har lavet Vanhjemmel.
 • Jyske Bank har brugt og bruger udnyttelse.
 • Jyske Bank har lavet fuldmagtsmisbrug.
 • Jyske Bank har misbrugt bankens adgang til tinglysningsretten.
 • Jyske Bank har lavet dokumentfalsk.
 • Jyske Bank har overtrådt bogføringsloven, og lavet sammenblanding af 2 forskellige selskaber til den samme konto i Jyske Bank A/S. både samtidigt og overlappende.
 • Jyske Bank har taget overpant, for at fastholde kunde i et afhængigheds forhold til Jyske Bank.

 

Who knows that Jyske Bank is a criminal organization, there are many, but can start with CEO Anders Christian Dam, Philip Baruch and Kristian Ambjørn Buus Nielsen from Lund Elmer Sandager lawyers, Dan Terkildsen, Jens Grunnet-Nilsson, Sebastian Lysholm Nielsen from Lundgren's lawyers , Mette Marie Nielsen from Danske Bank, Emil Hald Vendelbo Winstrøm who has been involved in the fraud could continue, together with the National Board of Justice, the Ministry of Justice, the Danish Financial Supervisory Authority, the Danish Financial Supervisory Authority and the Prime Minister Mette Frederiksen, who all know that Jyske Bank is deeply criminal, as fraud and forgery are criminal acts and should deprive Jyske Bank of the right to conduct financial business in Denmark, but when there is an ingrained camaraderie in Denmark and corruption that is used, the authorities are passive. It is the politicians who have decided that Jyske Bank must not close, ie must not be blamed for the deliberate and serious crime that Jyske Bank demonstrably exposes their customers to, and when even the authorities cover the crime the Danish banks are demonstrably behind, then is Denmark is a corrupt society.

 

I ved alle sammen hvem jeg er, og at jeg ønsker at få afklaret om jeg har skrevet sandt eller om i mener jeg lyver.

 

Jeg stopper ikke min kamp for at gøre opmærksom på, eller for at stoppe kammerateri og korruption i Danmark, samt for at gøre opmærksom på at nogle Banker som Jyske Bank nægter at overholde landets love og regler.

 

Hvis Jyske Bank en dag bede mig om ikke at skrive mere om Jyske Banks kriminalitet.

Eller at Jyske Banks direktion ved Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus og Peter Schleidt indrømmer og underskriver den indrømmelse, som jeg gerne vil have som en afslutning i bog.

 

Så skal jeg da gerne holde op, men ikke et sekund før.

Altså at jeg sletter og fjerne delte billeder og tekster om Jyske Bank A/S på de sider jeg måtte have skrevet på, og hvis det er lige til at slette.

Så som på.

 • Facebook

 • Instagram

 • Youtube

 • LinkedIn

 • Twitter

 • xxxxx

 • Jyske Bank bilerne.

 • www.Banknyt.dk og de øvrige hjemmesider jeg kontrollere.

 

Customers continue to make fierce accusations against the Jyske Bank group, for being behind extensive crime, including for fraud, use of false documents, use of bribery, abuse of power of attorney, use of legal abuse, and much more.

Jeg ændre gerne mine brugernavne og profilbillede, disse ændres til ikke at være noget omkring Jyske Bank eller min fortælling.

Hvis Jyske Bank ønsker at jeg rydder op og sletter opslag som disse, skal koncernen blot anmode mig herom, og bede mig pænt om.

 

 1. At jeg også fjerner de Google billeder fra Jyske Bank jeg kan finde.
 2. At jeg sletter mine anmeldelser om Jyske Bank på Trustpilot.
 3. At jeg stopper min bog om korruption og kammerateri i Danmark samt om de myndigheder der reelt har været medvirkende til bedrageri.
 4. At jeg skriver til Danmarks nationalbank og oplysninger at det ønskede møde ikke længere er aktuelt.
 5. At jeg skriver til Statsministeriet ved den nuværende statsminister Mette Frederiksen, og oplysninger at det ønskede møde ikke længere er aktuelt.
 6. At jeg skriver til Finanstilsynet og oplysninger at det ønskede møde ikke længere er aktuelt.
 7. At jeg skriver til Finans Danmark og oplysninger at det ønskede spørgeskema ikke længere er aktuelt.
 8. At jeg og min hustru ikke omtaler noget fra sagen, Banknyt eller delte mail i de næste 10 år. Så er det her blevet glemt.
 9. At Jeg sørger for at slette opslag hvor jeg nævner Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen, Anette Kirkeby, Casper Dam Olsen, Birgit Buch Thuesen, Philip Baruch og de som er blevet nævnt og arbejder for For Jyske bank.
 10. Jeg ændre vedtægterne og laver om i selskaberne, som er skrevet før, og gentaget i går til Morten Ulrik Gade.

 

 

Venligst hilsen fra mig i alle sammen gennem flere år har kendt, uden dog at ville svare på noget af mine mange henvendelser.

 

Mit navn er stadig

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

3100 Hornbæk.

carsten.storbjerg@gmail.com

+4522227713

 

når nu både Jyske Bank og Lundgrens advokater arbejder for at undergrave selskabets økonomi, så er det svært for den lille mand. Men denne her gang har i taget fejl, og i har taget røven på den måske lille og svage kunde, men også den eneste der har samlet beviser nok til at Finanstilsynet kan sætte Jyske Bank under skærpet tilsyn. Men når advokat samfundet og dommere samt myndighederne virker ved kammerateri, for at dække over venner, der som Jyske Bank og og Anders Christian Dam der er ridder af Dannebrog. Hvorfor den lille mand skal skydes for at, staten reelt kan dække over Jyske Banks forretningsmetoder, bedrageri som den Danske Stat formentlig selv er medvirkende til, med mindre myndighederne tager mod min anmodning om at få et møde med nationalBanken, Statsministeriet og Finanstilsynet for at fremlægge min dokumentation for Jyske Banks brug af mange strafbare handlinger. Og jeg siger ikke uden grund, at Jyske Bank A/S skal fratages retten til at drive finansiel virksomhed, herunder bankvirksomhed i Danmark. Jyske Bank har 1 februar 2019. Fremsat beskyldninger mod mig og min person for at lave strafbare handlinger. 23 oktober 2019. Efter de korrupte Lundgrens advokater blev fyret, fik jeg fat i en kopi, og uha jeg blev så bange.

Jyske Bank står magtesløse over for Jyske Bank Bilerne, der kører rundt med reklamer for at Jyske Bank er en kriminel organisation, som bevisligt står bag omfattende kriminalitet mod bankens kunder, med støtte fra den danske stat.

KLADDEN

✍️✍️✍️✍️✍️

Kære Jyske Bank og den Danske stat.

Denne mail deles med blandt andet pressen, da den handler om kammerateri / korruption i Danmark, hvilket bruges af også den danske stat, for at dække over den økonomiske kriminalitet som Danmark’s anden største bank beviseligt står bag.

Jeg skrev til Jyske Bank, at jeg ikke ville skrive fra 18 november og 7 dage frem, eller dele nogle opslag, og at jeg ikke ville skrive mails til jer, hvilket jeg har overholdt.

Da hverken Jyske Bank selv, eller nogle af statens politikere eller embedsmænd, har ville svare på en eneste af mine nok 1.000  henvendelser, omhandlede den organiseret kriminalitet i Danmark, bedrageri der er udført af flere medarbejdere sammen i forening for Jyske Bank, om handlende den svindel der er lavet og udført af flere ansatte sammen i forening, hvilket i sig selv er skærpende omstændigheder.

 

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning

 

I min bog skriver jeg sandheden som den er, nemlig at Jyske Bank har udført organiseret bedrageri, hvilket er udført i samarbejde, med blandt andet hjælp fra Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater for Jyske Bank A/S samt flere ansatte i Jyske Bank og den danske stat.

 

Når jeg igen skrive en mail til Jyske Bank, en mail som også er til den Danske Stat “Statsministeriet.” der ved at ignorere organiseret kriminalitet, efter min opfattelse selv er blevet medvirkende til den kriminalitet, den Danske Stat selv dækker over, en svindel der omhandler Jyske Banks mange strafbare lovovertrædelser.

Så er det for at komme i dialog, og i et håb om at den danske stat og de medvirkende dommere samt regeringen, vil holde op med at dække over den omfattende økonomisk kriminalitet som danske banker åbenlyst står bag.

Inden jeg deler denne her mail med pressen og div. myndigheder, opfordre jeg jer alle om at læse den grundigt.

 

Og jeg opfordrer jer alle sammen til at svare mig, i særdeleshed jer som jeg nedenfor nævner.

 

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning

FORSLAG TIL ÆNDRINGER. Åben og hæderlig side 17 jyske bank uhæderlig og løgnagtig
Jyske Banks fundament er usand. Nu er også Handelsbanken købt af den kriminelle organisation, tillykke.

 

HVORFOR SVARER JYSKE BANK IKKE PÅ MINE ANMODNINGER OM AT MØDES, OG TALE MED MIG.

 

Læs her et par af de mange mails jeg har skrevet til nedenstående, men som ikke en eneste har turdet at svare på.

 

Mails som denne 16-11-2022.

16-11-2022 kl. 23.23. Kære alle sammen, I VED HVAD JEG SKRIVER OM, MEN HVEM TØR SVARE OG TALE MED MIG., det her er jeres valg, hvis den Danske Stat og Jyske Bank ønsker jeg skal holde op.

 

CEO Anders Christian Dam Jyske Bank A/S.

Du bedes dele denne funde mail, og alle vedhæftede filer og kopier med bankdirektørerne Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus og Peter Schleidt.

 

The Danish State is becoming a good contributor to Jyske Bank's organized fraud together with Denmarks Nationalbank and the State Ministry, if they do not now take action against the criminal Jyske Bank, this is simply about dialogue, but no one will answer me. For answering my inquiries, Regarding a meeting date, for reviewing my evidence against Denmark's second largest bank, Jyske Bank for the use of fraud, use of forged documents, for use of bribery, for abuse of powers of attorney and other actionable crimes. Copy to the Danish government by Prime Minister Mette Frederiksen. and CC. copy to CEO Anders Christian Dam Jyske Bank A/S

Philip Baruch.
Lund Elmer Sandager, the lawyer, who has played a central role in helping Jyske Bank with fraud, Philip has presented false documents, and has manipulated agreement documents in his presentation, just as Philip Baruch has lied to the court that there was an underlying loan to an interest rate swap.
foto Lund Elmer Sandager advokater.

Statsministeriet ved statsminister Mette Frederiksen.

You must be warned Against the Danish law firm Lundgren's lawyers through their partner Dan Terkildsen and several employees / lawyers have countered their client, and directly against instructions, have chosen to withhold the client's false allegations before the court, at the same time Lundgren's lawyers have taken work for the defendant Danish bank, against which the client asked Lundgren to file a fraud case. / Lundgrens er ikke så dygtige, men vil du absolut bruge Lundgrens så find en advokat her. PERSONER SPECIALER KARRIERE OM OS KONTAKT ENGLISH Hvem søger du? SPECIALEOMRÅDE STILLING Skriv navn A ADAM FUSSING CLAUSEN ADVOKAT ALESSANDRO TRAINA ADVOKAT DIRECTOR AMALIE BILTOFT LEGAL TRAINEE AMALIE CHRISTEL BJERG NIELSEN SAGSCONTROLLER AMANDA EMILIA KAMPH LEGAL TRAINEE AMANDA GULDAGER CLAUSEN ADVOKATFULDMÆGTIG ANDERS OREBY HANSEN ADVOKAT (L)PARTNER ANDREAS LYSKJÆR TOLMAN LEGAL TRAINEE ANN FRØLUND WINTHER ADVOKATDIRECTOR ANNA FJORDSIDE ADVOKAT BARSEL ANNE HANSEN-NORD ADVOKAT ANNE LYSEMOSE ADVOKAT BARSEL ANNE

Folketinget parlament i Danmark bedes delt med alle de 179 politikere, de nye fra 1 november 2022, bliver indsat

 

Aki-Matilda Høegh-Dam, Alex Ahrendtsen, Alex Vanopslagh, Anders Kronborg, Andreas Steenberg, Ane Halsboe-Jørgensen, Anne Paulin, Anne Rasmussen, Anne Honoré Østergaard, Anne Sophie Callesen, Anne Valentina Berthelsen, Annette Lind, Anni Matthiesen, Astrid Carøe, Astrid Krag, Benny Engelbrecht, Bent Bøgsted, Bertel Haarder, Birgitte Bergman, Birgitte Vind, Bjarne Laustsen, Bjørn Brandenborg, Brigitte Klintskov Jerkel, Britt Bager, Camilla Fabricius, Carl Valentin, Carsten Kissmeyer, Charlotte Broman Mølbæk, Christian Juhl, Christian Rabjerg Madsen, Christina Thorholm, Christoffer Aagaard Melson, Claus Hjort Frederiksen, Dan Jørgensen, Daniel Toft Jakobsen, Dennis Flydtkjær, Edmund Joensen, Ellen Trane Nørby, Erling Bonnesen, Eva Flyvholm, Eva Kjer Hansen, Fatma Øktem, Flemming Møller Mortensen, Gitte Willumsen, Halime Oguz, Hans Andersen, Hans Christian Schmidt, Hans Kristian Skibby, Heidi Bank, Henning Hyllested, Henrik Dahl, Henrik Møller, Henrik Dam Kristensen, Ida Auken, Ina Strøjer-Schmidt, Jacob Jensen, Jacob Mark, Jakob Ellemann-Jensen, Jakob Sølvhøj, Jan Johansen, Jan E. Jørgensen, Jane Heitmann, Jens Joel, Jens Rohde, Jens Henrik Thulesen Dahl, Jeppe Bruus, Jesper Petersen, Jette Gottlieb, Jonathan Simmel, Julie Skovsby, Karen Ellemann, Karina Adsbøl, Karina Lorentzen Dehnhardt, Karsten Filsø, Karsten Hønge, Kasper Roug, Kasper Sand Kjær, Katarina Ammitzbøll, Kathrine Olldag, Katrine Robsøe, Kenneth Mikkelsen, Kim Valentin, Kirsten Normann Andersen, Kristian Pihl Lorentzen, Kaare Dybvad Bek, Lars Aslan Rasmussen, Lars Boje Mathiesen, Lars Christian Lilleholt, Lars Løkke Rasmussen, Lea Wermelin, Leif Lahn Jensen, Lennart Damsbo-Andersen, Lisbeth Bech-Nielsen, Lise Bech, Liselott Blixt, Lotte Rod, Louise Schack Elholm, Mads Fuglede, Magnus Heunicke, Mai Mercado, Mai Villadsen, Maja Torp, Malte Larsen, Marcus Knuth, Maria Gudme, Marianne Jelved, Marie Bjerre, Marie Krarup, Marlene Ambo-Rasmussen, Martin Geertsen, Martin Lidegaard, Mattias Tesfaye, Mette Abildgaard, Mette Frederiksen, Mette Gjerskov, Mette Thiesen, Mette Hjermind Dencker, Michael Aastrup Jensen, Mogens Jensen, Mona Juul, Morten Bødskov, Morten Dahlin, Morten Messerschmidt, Naser Khader, Nicolai Wammen, Niels Flemming Hansen, Ole Birk Olesen, Orla Hav, Orla Østerby, Peder Hvelplund, Per Larsen, Pernille Rosenkrantz-Theil, Pernille Skipper, Pernille Vermund, Peter Hummelgaard, Peter Juel-Jensen, Peter Seier Christensen, Peter Skaarup, Pia Kjærsgaard, Pia Olsen Dyhr, Preben Bang Henriksen, Rasmus Jarlov, Rasmus Nordqvist, Rasmus Prehn, Rasmus Stoklund, Rasmus Helveg Petersen, Rasmus Horn Langhoff, René Christensen, Rosa Lund, Samira Nawa, Signe Munk, Sikandar Siddique, Simon Kollerup, Simon Emil Ammitzbøll-Bille, Sjúrður Skaale, Sofie Carsten Nielsen, Sophie Løhde, Stén Knuth, Stinus Lindgreen, Susan Kronborg, Susanne Eilersen, Susanne Zimmer, Søren Espersen, Søren Søndergaard, Søren Egge Rasmussen, Søren Pape Poulsen, Tanja Larsson, Thomas Danielsen, Thomas Jensen, Torsten Gejl, Torsten Schack Pedersen, Trine Bramsen, Trine Torp, Troels Ravn, Troels Lund Poulsen, Uffe Elbæk, Ulla Tørnæs, Victoria Velasquez, Zenia Stampe, Aaja Chemnitz.

 

Samt alle nævnte styrelser, offentlige myndigheder, og institutioner heraf nævner jeg Nationalbanken og ledelsen, Finanstilsynet og ledelsen, Finansministeriet og ministeren, domstolsstyrelsen og ledelse, Justitsministeriet og ministeren, Erhvervsministeriet og ministeren, politiet og politimesteren Rigspolitiet.

Jeg har skrevet til jer mange gange.

Og til dato har ingen af jer ville svare på en eneste af mine henvendelser, ingen af jer har ønske at svare eller indgå i dialog med mig, omkring de mange strafbare handlinger jeg beskylder Jyske Bank A/S og ledelsen, for sammen med en række ansatte at stå bag.

 

09-05-2019. Gmail – Fwd_ anmoder Folketinget un…

✍️

30-04-2019. Brev til ERU@ft.dk retsudvalg. Til …

 

Laver en ny mail liste, så de nyvalgte politikere af 1 november 2022, ikke kan sige de ikke er blevet oplyst, og fremlagt oplysninger at Jyske Bank stå bag omfattende og organiseret kriminalitet.

 

Hvis nogle af politikere har lyst til at blive interviewet til brug for min bog om korruption I Danmark, samt omfattende at danske banker der bevidst og beviseligt står bag omfattende kriminalitet, hvilket jeg i min bog skriver alle danske politikere har valgt at dækker over, ved at forholde sig passive til alle henvendelser, omhandlede den organiseret kriminalitet som Jyske Bank A/S ved CEO Anders Christian Dam har ansvaret for.

Så er dette her en ny opfordring til at tage en personlig samtale med mig Carsten Storbjerg Skaarup, da jeg skriver i alle sammen, inddirekte har og er medvirkende til organiseret bedrageri.

 

 

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen, 20. oktober 2010. Navnesponsoratet giver mulighed for god eksponering, som vi glæder os til at udnytte, siger ordførende direktør Anders Dam, Jyske bank / Vi kan også mødes på jyskebanktv. Men her har jyske bank blokeret os. / Sven Buhrækall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Johnny Christensen Marianne Lillevang Anders Dam Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt / #Bank #AnderChristianDam #Financial #News #Press #Share #Pol #Recommendation #Sale #Firesale #AndersDam #JyskeBank #ATP #PFA #MortenUlrikGade #GF Maresk #PhilipBaruch #LES #LundElmerSandager #Nykredit #MetteEgholmNielsen #Loan #Fraud #CasperDamOlsen #NicolaiHansen #JeanettKofoed-Hansen #AnetteKirkeby #SørenWoergaaed #BirgitBushThuesen / #Gangcrimes #Crimes #Koncernledelse #jyskebank #Koncernbestyrelsen #SvenBuhrkall #KurtBligaardPedersen #RinaAsmussen #PhilipBaruch #JensABorup #KeldNorup #ChristinaLykkeMunk #HaggaiKunisch #MarianneLillevang Finansministeriet Statsministeriet Justitsministeriet Finanstilsynet Finans Bank Banking Aktier Loan Biler Hæderlige Banker #Koncerndirektionen #AndersDam #LeifFLarsen

Du kan ikke stole på Jyske Bank, som lyve og udsætter kunder for svig, ved brug af udnyttelse og dokumentfalsk, dette ved folketingsvalget / parlamentet men er ligeglade.

✍️

Would you be so kind as to answer my inquiries. It is quite simple what I am asking of you. You are all informed about the economic crime that Denmark's second largest bank is behind, my question to all of you is what you will do about it. Will all of you, and therefore also Denmark's National Bank together with the Prime Minister and the government of Prime Minister Mette Fredriksen, cover up the obvious crimes of Jyske Bank, and thus undermine Danish legislation since the law, according to the Danish state's assessment, does not apply to Danish banks. And leave the victims of Danish banks' frauds left alone without any justice or legal certainty. You have all an option not to be involved, do anything, but first of all meet me and receive my personal presentation of my evidence for the fraud I write Jyske Bank is behind, and that it is done with the help of several people together in association. Which CEO Anders Christian Dam is instrumental in.

Lars Rohde. Director of Denmark’s National Bank. Image is from Denmarks Nationalbank’s press photos

Denne her mail er også til Danmarks nationalbank, og bedes delt med bankdirektører, ved Lars Rohde, der anmodes om at sikker sig at bestyrelsen og direktionen få udleveret en kopi.

 

✍️

Denne her mail er også til Finanstilsynet som er blevet oplyst og fremlagt dokumentation for at Jyske Bank står bag omfattende bedrageri, hvilket de samlet i Finanstilsynet har valgt at dække over.

 

The Danish State is becoming a good contributor to Jyske Bank's organized fraud together with Denmarks Nationalbank and the State Ministry, if they do not now take action against the criminal Jyske Bank, this is simply about dialogue, but no one will answer me. For answering my inquiries, Regarding a meeting date, for reviewing my evidence against Denmark's second largest bank, Jyske Bank for the use of fraud, use of forged documents, for use of bribery, for abuse of powers of attorney and other actionable crimes. Copy to the Danish government by Prime Minister Mette Frederiksen. and CC. copy to CEO Anders Christian Dam Jyske Bank A/S

Jesper Berg. direktør for Finanstilsynet.
foto Finanstilsynet.

Til Finanstilsynet og bedes delt med direktør Jesper Berg, samt ledelse og bestyrelsen.

✍️

 

Finans Danmark bedes dele denne mail, med ledelsen og direktør Ulrik Nødgaard, der anmodes om at dele med alle medlemmer af bestyrelsen og ledelsen.

 

Jeg vil hermed 14 august 2022. opfordre jer alle i Finans Danmark, og også alle medlemmer af Finans Danmark, til at se, og eller gense mine YouTube videoer, hvor i jeg beskylder Jyske Bank A/S for at stå bag omfattende kriminalitet, se dem her i LINKET. Hvis Jyske Bank A/S ikke har lavet overtrædelser af straffelovens bestemmelser, så opfordre jeg hermed Finans Danmark til at hjælpe Jyske Bank A/S, ellers hjælp mig med at stoppe kriminelle Danske banker, med henvisning til det jeg skriver på jyske bank bilerne og mange sider som på www.banknyt.dk - jeg forsøger at få noget opmærksomhed, men den Danske stats og regeringens mørke lygte er svære at hamle op med, men jeg bliver da bare ved og ved, og jeg stopper ikke undtagen CEO Anders Christian Dam CEO Jyske Bank A/S beder mig rigtigt pænt om det. Derfor SVAR NU PÅ MIN MAIL OG DETTE BERV. Samt svar på de nu 29 spørgsmål i spørgertemaet.

Finans Danmark. ULRIK NØDGAARD.
foto Finans Danmark.

 

✍️

Who knows that Jyske Bank is a criminal organization, there are many, but can start with CEO Anders Christian Dam, Philip Baruch and Kristian Ambjørn Buus Nielsen from Lund Elmer Sandager lawyers, Dan Terkildsen, Jens Grunnet-Nilsson, Sebastian Lysholm Nielsen from Lundgren's lawyers , Mette Marie Nielsen from Danske Bank, Emil Hald Vendelbo Winstrøm who has been involved in the fraud could continue, together with the National Board of Justice, the Ministry of Justice, the Danish Financial Supervisory Authority, the Danish Financial Supervisory Authority and the Prime Minister Mette Frederiksen, who all know that Jyske Bank is deeply criminal, as fraud and forgery are criminal acts and should deprive Jyske Bank of the right to conduct financial business in Denmark, but when there is an ingrained camaraderie in Denmark and corruption that is used, the authorities are passive. It is the politicians who have decided that Jyske Bank must not close, ie must not be blamed for the deliberate and serious crime that Jyske Bank demonstrably exposes their customers to, and when even the authorities cover the crime the Danish banks are demonstrably behind, then is Denmark is a corrupt society.

De nye Kampagner mod Jyske Banks brug af dokument falsk og bedrageri samt bestikkelse.
Reklamer til Jyske Bank Boxen, Jyske Bank bil.
🍺
Husk at her er det mig i er oppe imod.
🥴
Jeg ved at Jyske bank kæmper for at kunne beholde de penge som Jyske Bank ved svigagtighed, bedrageri, dokumentfalsk, udnyttelse, mandatsvig har udført, og det med flere i forening har stået bag.
🤐
Men her er det mig privat i er gået i krig med.
😡
Og hvis Jyske Bank ikke mener at det er sandt at Nicolai Hansen, Jeanet Kofoed Hansen, Anette Kirkeby sammen med Casper Dam Olsen har udsat sagsøger hvilket er mig der var direktør dengang for organiseret kriminalitet.
💩
Og hvis Morten Ulrik Gade, Philip Baruch, Kristian Ambjørn Buus-Nielsen sammen med dig Anders Christian Dam ikke har været en direkte medvirkende årsag til det Bedrageri direkte eller indirekte, og som politiet ikke må efterforske, da det er politisk.
😤
Så kommer i bare.
Og i kommer bare hvis i vil påstå jeg har løjet, når jeg skriver at jyske bank er en kriminel organisation.
🥱
I skulle tale med mig prøv med dialog, for dette her stopper ikke.

Warning against lundgren's lawyers. In our case, Lundgren's partner company has chosen to work for defendant Jyske Bank, and deliberately chose not to present our case in court. Neither Dan Terkildsen, Emil Hald Vendelbo Windstrøm nor Mette Marie Nielsen, who is a lawyer in Lundgrens, have presented a single one of our allegations against Jyske Bank for fraud and forgery. When none of our claims were presented, we have no case, this is what the plaintiff says already 14-12-2018. where Mette-Marie assures that it will probably be presented, in the same way Emil H. Vendelbo Winstrøm assures 08-07-2019 that Lundgrens will not present anything without our complete agreement. Today we know that Lundgren's work for the counterparty Jyske Bank, which Lundgren's and their customer Jyske Bank benefited from, while Jyske bank paid Lundgren's to help Jyske Bank, while Lundgren's countered that our claims were presented to the court. Today we know that Lundgren's work for the counterparty Jyske Bank, which Lundgrens and their customer Jyske Bank benefited from, and paid Lundgrens to help Jyske Bank, while Lundgren's countered that our claims were presented, which could only be to help Jyske Bank. lawyers Lund Elmer Sandager wants to disappoint in legal matters.

Emil Hald Vendelbo Winstrøm der var assisterende advokat for Dan Terkildsen i Lundgrens og forfatter sammen med Dan Terkildsen dec. 2019. The Law Reviews begge med C. Konservative interesser, for det som Konservative nu står for, Emil Hald Vendelbo Vindstrøm er idag blevet ansat i Rambøll som advokat, selv om Rambøll forinden kunne læse at Emil Hald Vendelbo Vindstrøm kom fra et korrupt advokat firma.

Jyske Bank skriver gentagne både på Havkatten.
Men vi kan sige, at vi hverken stjæler eller bedrager eller forfalsker dokumenter. Vi kan og vil heller ikke hjælpe kunder i skattely; hvis du ikke kan bevise, at du betaler skat, kan du slet ikke være kunde i Jyske Bank. Vi overholder altid de til enhver tid gældende regler og lovgivning. Sådan må og skal det være.

Venlig hilsen Jyske Bank

Kære Jyske Bank skal vi ikke tage den når vi mødes i retten, da jeg har fremlagt dokumentation for at Jyske Bank har lavet både Dokumentfalsk og har overtrådt bogføringsloven, og med meget stor sandsynlighed også har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge nogle af mine anbringer.

Se alle Processkrifter her i LINKET. og læs de processkrifter som Lundgrens advokater, ved Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen Emil Hald Vendelbo Winstrøm har fremlagt.

Det er tydeligt at Lundgrens  advokater kun vil fortsætte en sag om dårlig rådgivning og med stor sandsynlighed for at tabe sagen, hvilket du kan se ud af Processkrifter og klagen 05-06-2020.

Sagen starter i 2013. Klagen 328-2013. 14-04-2014. I pengeinstitut ankenævnet over Jyske Bank, LÆS MERE HER I LINKET.

Jeg ved ikke at Jyske Bank har bragt mig i en forvildelse før, jeg 18-10-2016. bliver bekræftet i at Jyske Bank koncernen i perioden 2008/2009 og 2016 har løjet kontinuerligt om at jeg skulle have lånt 4.328.000 dkk.

Og den efterfølgende stævning 28-10-2015. af Jyske Bank.

Har jeg kæmpet for at få fremlagt hvad jeg har opdaget efter en større efterforskning af Jyske Banks forretnings metoder.

Læs hvad Lundgrens fremlægger Afsluttende svarskrift 18-12-2018. og Processkrift 1. 28-09-2018. Samt Processkrift 2. 02-09-2019. Hvilket Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen ikke engang ville udlevere klienten en kopi af.

Selv om klienten 05-09-2019. Anmoder om en kopi af Processkrift 2. Fra 02-09-2019, Dan Terkildsen svare slet ikke klienten, der ønsker at se hvad Lundgrens advokater har fremlagt, for at sammenligne med det klienten bad Lundgrens advokater om at fremlægge.

Lundgrens klient skriver en veldokumenteret klage 05-06-2020. med 27 klagepunkter, over Lundgrens advokater, for ikke at fremlægge klientens anbringer, og for ikke at dele Processkrifter med klienten, du kan se alle nævnte bilag fra klagen over Lundgrens advokater her i LINKET.

Hvilket Dan Terkildsen 08-09-2020. besvare på 4 sider, det kom ikke klienten ved hvad Lundgrens advokater fremlagde, hvilket advokat nævnet 30-06-2021. ved formanden højesteretsdommer Kurt Rasmussen har besluttet, at afviser alle 27 klage forhold over Lundgrens advokater og deres partner Dan Terkildsen, på trods af at Lundgrens partner udebliver fra de afsluttende bemærkninger 19-09-2020, med 26 opfordringer.

En afvisning Advokat nævnet ikke vil dele, for at skjule at også Advokatnævnet har dækket over de korrupte Lundgrens advokater. Afgørelsen 2020-1932. der har stor Prædikant virkning for andre klager, kan ses her i LINKET, så du som advokat kan henvise til afgørelsen af 30-06-2021, hvis du som advokat får en bøde i ligende forhold, som altså ikke er nogen overtrædelse af god advokat skik, gem og dels klagen og afgørelsen med dine kolleger.

Klientens påstande og anbringer mod Jyske Bank, som er fremlagt Lundgrens advokater, eksempelvis i brevet 06-12-2018. / brevet 18-08-2019. / SMS 23-08-2019. / brevet 27-08-2019. / brevet 30-08-2019.  / brevet 01-09-2019. for at nævne et par bilag fra klagen over Lundgrens advokater 05-06-2020. fælles for alle mails og breve samt sms omhandlende klientens anbringer, svare Lundgrens ansatte aldrig, og hvis ikke Lundgrens advokater har taget mod den Bestikkelse Jyske Bank koncernen har givet for ikke at fremlægge nogle af klientens anbringer mod Jyske Bank, så må Lundgrens partnere og ledelsen have en god forklaring.

Mine anbringer er nu fremlagt i foreløbig Processkrift 3. 27-10-2019. / Processkrift 3. 04-05-2020. og Processkrift 4. 23-12-2020. samt Processkrift 5. 14-10-2021.

Hvilket Lundgrens advokater skulle fremlægge, men som i ved bestak Jyske bank A/S Lundgrens advokater ved en million stor returkommission, se klagens Bilag 12, er fremlagt som sagens Bilag 168. Fra 21-06-2018.

 

Lundgrens advokater bedes ligeledes som i andre der modtager denne her mail, dele alle vedhæftede “mails som her er delt eller delt med mails og dokumenter indsat i links, med alle partnerne.

Del de indsatte mail og bilagene med kopier og dokumentation, for at Jyske Bank A/S og er en kriminel organisation, der bruger bestikkelse for at skuffe i retsforhold, hertil skriver jeg i bogen Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater til at modarbejde retfærdighed overfor deres klient.

 

Bestyrelses formand Tobias Vieth, er blevet oplyst om mine anklager mod Lundgrens advokater for at være korruption, og blandt de danske advokater der kan bestikkes.

 

Alle i det korrupte Lundgrens advokat partner selskab, har valgt at blokere for mine mail med de alvorlige anklager, så hvis i andre der modtager denne her mail vil dele med dette korrupte Lundgrens advokat firma, mere hvis Lundgrens advokater ønsker at beskylde mig for injurier og bagvaskelse, da jeg skriver det samme i bogen.

 

The government and Prime Minister Frederiksen, together with the other politicians at Christiansborg, do not want to do anything about the Danish banks that commit serious economic crimes, for which all authorities have been provided with watertight evidence. Organized crime in Denmark such as the Danish Financial Supervisory Authority, the Prime Minister’s Office, the Ministry of Finance, the Ministry of Justice, the Danish National Bank, the National Board of Justice and the Danish Bar Council has provided strong evidence that the Jyske Bank Group has used forgery and fraud, happened when Jyske Bank bribed Lundgren’s lawyer, so that Lundgren’s partner Dan Terkildsne was not allowed to present my fraud and false allegations with evidence, against the criminal Jyske Bank. JYSK BANK HAS BECOME A PROBLEM FOR THE DANISH STATE, WHICH COVERS BANK’S CRIMINAL ACTS.

Tobias Vieth from the corrupt Lundgren’s lawyer partner company. Advokat Formand For Bestyrelsen Partner Fast Ejendom & Entreprise Mail atv@lundgrens.dk Mobil +4530612224 Telefon +4535252878

Dette her er offentlig kendt, alle jer der er modtager denne her mail, og som kender til min fortælling, hvilket ikke en eneste af jer har kommenteret, dette her er mig alene og i kunne jo bede mig holde op, hvis i gerne vil have det, men det har ingen af jer gjort, så tal med mig og bed mig om at lade være med at skrive flere mails, og tag så stilling om i ønsker at bidrage med mere til min bog, end hvad jeg allerede siden 2016 har skrevet om, og som ingen tør tale om. Ja og Undskyld at jeg skriver om selv korruption i Danmark, jeg mener det er et problem for retssikkerheden,og når staten der reelt skal sørge for at de svage også får retfærdighed, reelt modarbejde retssikkerheden for den svage, for at dække over den stærke så er det en skandale. Derfor beder jeg jer alle sammen om at undersøge om jeg har har ret i noget af det jeg har skrevet. eller om jeg ikke har ret. Og jeg bede jer alle om at, når i har iværksat en tilbundsgående undersøgelse, og den er tilendebragt, at i så retter mig hvis jeg har taget fejl, for dette her skal ikke bare forties, fordi jeg er den lille mand mod en stor organisation, der både sammenarbejder med den Danske Stat og desuden nyder statens fulde støtte, som som beviseligt mindst købte mine tidligere Lundgrens advokater til en million stor opgave for Jyske Bank, så omtaler jeg klart at dette er returkommission eller bestikkelse om i vil. Hvad vil i stille op med dem der er som mig, og som bare gør opmærksom på at CEO Anders Christian Dam ikke er den rigtige for Jyske Bank, og når jeg siger at Anders Dam har hovedansvaret for mine små morsomheder, som jeg synes vi skal prøve at blive enig om skal stoppe nu, så er min anbefaling stadig at også at Jyske Bank får skiftet ledelsen ud, og dem der har medvirket til bedrageri for Jyske Bank bliver fyret, og i særdeleshed hvis Jyske Bank koncernen ikke mener de de står bag. I må da se at få ryddet op, og husk det her et et cirkus som ikke bør finde sted i en stat der på råber sig ikke at være styret ved korruption.

✍️

Lund Elmer Sandager advokater bedes delt med direktør CEO Peter Mejlby.

 

HUSK DE SOM HAR DÆKKET OVER JYSKE BANKS FORTSATTE SVINDEL MOD STORBJERG ERHVERV I ER SKYLDIGE I VI STADIG UDSÆTTES FOR BEDRAGERI DA I NÆGTEDE AT STANDSE EN ÅBENLYS FORBRYDELSE TAK FOR DET HÅBER I SOVER GODT OM NATTEN / At politiet ignorer politilovens Kap. 2. Paragraf 2. Stk. 3. Syntes åbenlyst være for at dække over Danmarks anden største bank jyske bank, ikke må efterforskes for bedrageri ER DETTE FÆLLES FOR ALLE BANKER ? Men nu nærmer vi os retslokalet og kan der få retten til at sætte jysk bank på plads, nu ledelsen ikke selv magter den opgave / Husk vi retter gerne fejl hvis noget er forkert Anders Dam ved godt at nummeret er 22227713 Så er bande lederen Anders Dam eller andre uenige med noget Så bare kom Anders nummeret er 0045 22227713 / / Jyske Bank Boxen præsentere duellen mellem jyske bank og deres bedraget kunde, hvis jyske bank tør mødes i Boxen Jyske Bank BOXEN navnet på Danmarks nye nationale arena i Herning. MCH Messecenter Herning Jyske Bank har indgået en navnesponsor aftale for multiarenaen,

Dårlig omtale er bedre end ingen omtale.
Jyske Bank Anders Dam, at Lund Elmer Sandager advokater har været medvirkende til at dække over Jyske Banks bedrageri og disse advokater gentagne gange har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen er FAKTUM.

MEN VI DA DETTE HER HANDLER OM AT DÆKKER OVER AT STÆRKT DEN KRIMINELLE JYSKE BANK, ER ALLE VENNER OG MYNDIGHEDER HERUNDER FINANSTILSYNET OG STATSMINISTERIET BEHJÆLPELIGE MED AT DÆKKE OVER DEN ORGANISERET KRIMINALITET SOM JYSKE BANK STÅR BAG.

 

 

 

💀

Domstolsstyrelsen bedes dele denne mail med Direktør Kristian Hertz.

Fællesskab er et nøgleord for Kristian Hertz.Det gælder fællesskabet om at nå mål på arbejdspladsen. Og fællesskabet på Roskilde Festival, hvor Kristian Hertz nærmest har været fast inventar siden 1995. Han har også et fællesskab i en uofficiel klub i Skatteministeriet med andre Liverpool-fans, hvor man deler skæbnen som lidelsesfæller på grund af svigtende fodboldresultater. Ordet fællesskab går desuden igen, når Kristian Hertz skal forklare årsagen til, at han ikke blev hængende som konsulent i Deloitte, men vendte tilbage til centraladministrationen efter nogle års fravær. “Det kan lyde lidt højtravende, men jeg synes, en ekstra dimension ved at arbejde i den offentlige sektor er, at man er med til at tjene fællesskabet. Det er en værdi i sig selv og er med til at motivere en i dagligdagen.” Opvækstens værdier Det at yde og nyde i fællesskab var da også en bærende værdi i opvæksten i barndomshjemmet i Lejre. Kristian Hertz beskriver det som to flipperforældre, der satte fællesskab, fest og farver i højsædet. Det gav sig blandt andet udslag i fællesspisning med naboerne og opstart af en lilleskole i lokalområdet.

Kristian Hertz
Direktør Domstolsstyrelsen.
Fællesskab er et nøgleord for Kristian Hertz, og det er da også en værdi, han har fået med sig helt fra barndomshjemmet.
Foto: Skatteministeriet
Kristian Hertz dækker i fællesskab med de øvrige myndigheder over korruption og magtmisbrug samt den organiserede kriminalitet som Jyske Bank A/S står bag.
Som politisk valgt har Kristian Hertz valgt i Fællesskabet at forholde sig passivt til hans og de øvrige politikeres viden om Jyske Banks bedrageri, hvilket viser at fællesskabet går forud for retfærdighed når en af vennerne laver bedrageri.

✍️

 

Justitsministeriet bedes delt med justitsministeren Mattias Tesfaye.

Jyske Bank koncernen er blevet et stort problem for Danmark. Den Danske stat dækker over Jyske Banks forbrydelser, og dette er et faktum. Regeringen og de danske politikere har bestemt at disse banker. Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRF kredit og Sydbank. Ikke må udsættes for efterforskning og strafforfølgning når de overtræder straffeloven. Men når den danske stat og regeringen med alle myndighederne helt op til domstolen, hvor også Højesteretsdommer Kurt Rasmussen har valgt at hjælpe Jyske Bank, med ikke at skulle udsættes for efterforskning og strafforfølgning, ved at også dommere har dækket over Jyske Banks brug af bestikkelse, for at dække over Jyske Bank’s organiseret kriminalitet. Så er sagen nu kommet til at handle om også samfunds skadelig virksomhed.Mattias Tesfaye (født 31. marts 1981) er en dansk politiker, der siden 2022 har været Danmarks justitsminister. Han er medlem af Socialdemokratiet, som han siden folketingsvalget i 2015 har repræsenteret i Folketinget. Tidligere var han næstformand for Socialistisk Folkeparti og blev valgt efter partiets landsmøde 13.-15. april 2012,[1] men trak sig fra posten i december 2012. Før det var han medlem af Enhedslisten 2005-2008. Tesfaye startede sin politiske karriere i Danmarks Kommunistiske Parti Marxister-Leninister.[2] I juni 2019 modtog Tesfaye sin første udnævnelse som minister som udlændinge- og integrationsminister i regeringen Mette Frederiksen. Den 2. maj 2022 udnævntes han i stedet til justitsminister.[3]

Mattias Tesfaye
Member of the Folketing, The Social Democratic Party
Minister of Justice
Justitsministeriet, Slotsholmsgade 10
1216 Copenhagen K
Phone at the Ministry:
+45 7226 8400
Email: jm@jm.dk
Homepage: www.jm.dk
Foto Justitsministeriet.

Dette her er offentlig kendt, alle jer der er modtager denne her mail, og som kender til min fortælling, hvilket ikke en eneste af jer har kommenteret, dette her er mig alene og i kunne jo bede mig holde op, hvis i gerne vil have det, men det har ingen af jer gjort, så tal med mig og bed mig om at lade være med at skrive flere mails, og tag så stilling om i ønsker at bidrage med mere til min bog, end hvad jeg allerede siden 2016 har skrevet om, og som ingen tør tale om. Ja og Undskyld at jeg skriver om selv korruption i Danmark, jeg mener det er et problem for retssikkerheden,og når staten der reelt skal sørge for at de svage også får retfærdighed, reelt modarbejde retssikkerheden for den svage, for at dække over den stærke så er det en skandale. Derfor beder jeg jer alle sammen om at undersøge om jeg har har ret i noget af det jeg har skrevet. eller om jeg ikke har ret. Og jeg bede jer alle om at, når i har iværksat en tilbundsgående undersøgelse, og den er tilendebragt, at i så retter mig hvis jeg har taget fejl, for dette her skal ikke bare forties, fordi jeg er den lille mand mod en stor organisation, der både sammenarbejder med den Danske Stat og desuden nyder statens fulde støtte, som som beviseligt mindst købte mine tidligere Lundgrens advokater til en million stor opgave for Jyske Bank, så omtaler jeg klart at dette er returkommission eller bestikkelse om i vil. Hvad vil i stille op med dem der er som mig, og som bare gør opmærksom på at CEO Anders Christian Dam ikke er den rigtige for Jyske Bank, og når jeg siger at Anders Dam har hovedansvaret for mine små morsomheder, som jeg synes vi skal prøve at blive enig om skal stoppe nu, så er min anbefaling stadig at også at Jyske Bank får skiftet ledelsen ud, og dem der har medvirket til bedrageri for Jyske Bank bliver fyret, og i særdeleshed hvis Jyske Bank koncernen ikke mener de de står bag. I må da se at få ryddet op, og husk det her et et cirkus som ikke bør finde sted i en stat der på råber sig ikke at være styret ved korruption.

Finansministeriet bedes delt med finansministeren Nicolai Halby Wammen.
Advokat nævnet bedes delt med formanden Kurt Rasmussen.
Advokat samfundet bedes delt med formanden Martin Lavesen.

Rigspolitiet bedes delt med politichefen Lene Frank.

😵‍💫🤯

Hvis der er nogle af jer som mener, jeg ikke har skrevet sandt eller måske har bare misforstået noget, så tal eller hold jeres mund når jeg skriver i min bog at i samme er medvirkende til bedrageri, og i sammen arbejder for at undergrave danskernes retssikkerhed når banker laver bedrageri.
Det er det jeg skriver når jeg nævner jeres medvirkende i min bog, hvor jeg redegøre for det omfattende bedrageri en stor dansk bank har udsat deres kunder for, og som den Danske Stat er bevidst om, men som staten alligevel dækker over.

I ved alle sammen i Danmark hvem jeg er, jeres frygt for at svare mig, når jeg skriver til jer, og fortæller om mine mange beviser for at Jyske Bank laver organiseret kriminalitet, ændre ikke på det faktum at den danske stat dækker over, at stor Dansk Bank står bag omfattende bedrageri mod kunde.

Jeg gider ikke blive ved med at skrive og inviterer jer til at blive interviewet, og jeg gider  heller ikke blive ved med at søge dialog for at finde en løsning, jeg har skrevet kontinuerligt siden 2016. Til den kriminelle Jyske Bank, for at finde en løsning, og siden maj 2019. Har jeg skrevet til den danske stat herunder Statsministeriet og Finanstilsynet, Ingen af jer som jeg har skrevet til har ønsket at svare.

Selvfølgelig opgiver jeg på et tidspunkt at få dialog, og i stedet fortsætter jeg med at skrive min bog den organiserede kriminalitet og korruption i Danmark, hvilket den Danske Stat er medvirkende til fortsætter, hvilket efter min vurdering er undergravende virksomhed mod danskernes retssikkerhed.

Så hvis i er uenige i det jeg skriver, så svar mig, aftal at få et møde med mig, og på det møde overbringe fuld dokumentation for Jyske Banks brug af strafbare handlinger, og give jer en mundtlig fremlæggelse af de mange kriminelle handlinger som Jyske Bank står bag.

😭

Bemærk at det er kun de lovovertrædelser Jyske Bank har udført mod mig og min lille virksomhed jeg ønsker at fremlægge beviser for, hvilket jeg tænker at så omfattende og systematisk samt er et udspekuleret bedrageri hvor for jeg næppe er være den eneste som Jyske Bank bedrager.

Jyske Bank kunne ligeledes lave bedrageri mod den danske stat, hvis Jyske Bank fik muligheden for at snyde og bedrage selv nationalbanken, der godt ved at Jyske Bank laver organiseret bedrageri.

🗣️👥

Det er den Danske Stat som ved Statsministeriet der selv vælger om staten vil holde mund og fortsat lade som ingenting når i alle myndigheder ved Jyske Bank laver bedrageri.

Jeg har en bog at skrive.

Jeg regner med at jeg lader de korrupte danske dommere hjælper Jyske Bank ved Lund Elmer Sandager og Lundgrens advokater til slagte den virksomhed som i sammen har hjulpet med at udsætte for organiseret bedrageri, hvilket er slutningen i min bog.

Sådan hjælper den danske stat store danske virksomheder med at udsætte kunder for økonomisk kriminalitet.

🙈🙉🙊

Jyske Bank

Vestergade 8-16
8600 Silkeborg.

Kære alle i Jyske Bank

Juridisk afdeling, repræsentantskabet, koncern ledelsen, koncern direktionen, bestyrelsen og repræsentantskabet, kort sagt jer alle sammen.
Også jeres venner i den danske stat.

Jeg har ingen hemmeligheder over for Jyske Bank, og har altid været ærlig, min opfattelse af Jyske Bank, er at Jyske Bank føre en forretning, der ligger uden for det som loven tillader og hvad der er normen for resten af samfundet.

📞

Jeg ønsker at tale med nogle ansvarlige i Jyske Bank, syntes banken ikke selv at der er noget vi bør tale om. ?

😵‍💫

Hvad har jeg gjort Jyske Bank A/S siden i sammen i forening, har valgt sammen at udsætte mig og min virksomhed for svig, falsk osv.

Hvis Jyske Bank har lavet fejl, eller der blot er sket nogle misforståelser, skulle vi  så ikke starte med en samtale, og løse vores konflikt.

Jeg har forstået at Jyske Bank har store udfordringer med at forholde sig til sandheden, men uden dialog hvordan får vi så løst denne her lille konflikt, som i sikkert har mange flere af.

✍️

Men lad os nu kun fokusere på mig, og om det jeg skriver, hvem vil og tør og vil være den første der tør svare mig.

Deler her med nogle af jer som i min fortælling bliver omtalt som medvirkende, og som har hjulpet Jyske Bank samtidig med i har arbejdet for at modvirke retfærdighed.

ts@rodstenen.dk
rlj@rodstenen.dk
metnie@danskebank.dk
ehvw@ramboll.dk

Nogle af de 179 medlemmer af parlamentet / Folketinget som mindst siden maj 2019. har haft fuldt kendskab Jyske Banks bedrageri, eftersom det er politisk, at i Danmark dækker staten over den økonomiske kriminalitet som danske banker står bag mod befolkningen, indgår staten også i min fortælling om korruption i Danmark

lars.loekke@ft.dk

soren.pape.poulsen@ft.dk

jakob.ellemann-jensen@ft.dk

Statsministeriet og Statsminister Mette Frederiksen stm@stm.dk

Danmarks nationalbank kommunikation@nationalbanken.dk

Lars Løkke Rasmussen, og Jacob Ellemann viser blot sammen med Statsminister Mette Frederiksen, hvordan kammerateri og korruption styre Danmark uden om lov og ret, hvilket er undergravede virksomhed. Jeg skriver selv min bog om korruption i Danmark, og nævner hvem og hvilke muligheder og dommere jeg ved er styret ved kammerateri, og hvordan den danske stat og Folketinget dækker over den organiseret kriminalitet som jeg siger Jyske Bank bevidst og beviseligt står bag. Hvis Jyske Bank eller andre er uenige i mine beviser. Så skal jeg igen opfordre både den danske stat, og Jyske Bank samt de mange medvirkende som Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater, til at føre en injurier sag mod mig, og anklage mig for bagvaskelse af Jyske Bank A/S Men kun hvis Jyske bank ikke selv mener at banken står bag omfattende og udsperkuleret bedrageri mod bankens kunder. Altså hvis Jyske Bank's direktører CEO Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus og Peter Schleidt ikke sammen med mindst, Jeanett Kofoed-Hansen, Casper Dam Olsen, Birgit Buch Thuesen, Philip Baruch, Kristian Ambjørn Buus-Nielsen og Nicolai Hansen, Morten Ulrik Gade sammen i forening, har medvirket til svindel, og eller for Jyske Bank har stået bag organiseret bedrageri. Så opfordre jeg hermed igen Jyske Bank til at tage kontakt til politiet, som i forvejen har hjulpet Jyske Bank A/S ved at forhindre at efterforske Jyske Banks mange kriminelle handlinger. Link til YouTube. https://youtu.be/6EfPY1wo-2Q Det her handler om kammerateri, korruption, korrupte danske advokat firmaer som Lundgrens og nok også Rødstens advokater, samt de danske myndigheder herunder domstolen der er styret af korrupte dommere, hvilket Nationalbanken Danmark og Folketinget sammen med Finanstilsynet og Statsministeriet alle ved, men har valgt dækker over, for at Jyske Bank kan fortsætte med at udsætte danskerne for organiseret kriminalitet, som Jyske Bank bevisligt står bag omfattende svindel udført mod mig og min lille virksomhed. Mit navn er Carsten Storbjerg Skaarup Søvej 5. 3100 Hornbæk +4522227713 Banknyt@gmail.com Carsten.storbjerg@gmail.com God weekend Jeg har anmodet Nationalbanken Danmark og Lars Rohde om et møde angående Jyske Banks organiseret kriminalitet. Jeg har anmodet Statsminister Finanstilsynet om et møde angående Jyske Banks organiseret kriminalitet. Jeg har anmodet Statsministeriet og Statsminister Mette Frederiksen om et møde angående Jyske Banks organiseret kriminalitet. Jeg ønsker at fremlægge fuld dokumentation og forklaring på mine mange beviser for Jyske Banks organiseret bedrageri, og brugen af dokumentfalsk, mandatsvig, fuldmagts misbrug, retsmisbrug, bestikkelse, vanhjemmel, udnyttelse, bondefangeri, misbrug af Jyske Banks adgang til tinglysningsretten. Men desværre tør hverken myndigheder eller politikere svare, grunden er at Jyske Bank fratages retten til at drive finansiel virksomhed herunder bankvirksomhed i Danmark, hvis Jyske Bank stilles til ansvar for bankens bedrageri mod bankens kunder. Er det en stats hemmelighed, at Folketingets medlemmer dækker over kriminelle danske banker. ?. #JyskeBank #NicolaiHansen #CasperDam #NielsErikJakobsen #PerSkovhus #PeterSchleidt #dkpol #Stm #Jm #Fm #Ft #AndersDam #AnetteKirkeby #MetteFrederiksen #Bank #Gas #Vame #Varmetilskud #JeanettKofoed #Folketinget #Lån #Rente #SWAP #Justitsministeriet #Finansministeriet #Finanstilsynet #Rödstenen #Rødstenen #LES #Lundgrens

Lars Løkke Rasmussen og Jacob Ellemann, står på tungen for at dække over Mette Frederiksen der lokker med en ny minister bil.

Når jeg skriver at højtstående ansatte i de danske domstole, Domstolsstyrelsen så som Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, der er fastansat dommer i vestre landsret, og at partner i flere store danske advokatfirmaer, bevidst og UHÆDERLIGT har dækket over korruption mellem Danmarks anden største Jyske Bank og Lundgrens advokat partner selskab.

Altså jeg siger det direkte og retter igen anklager mod.
Højesterets dommer Kurt Rasmussen, og

Birgitte Frølund partner i Horten Advokater.

Jens Steen Jensen partner i Kromann Reumert Advokater.

Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Lægemiddelstyrelsen, tidl. Forbrugerklagenævnet.

Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv.
For alle at have dækket over at Lundgrens advokater, har taget imod bestikkelse fra Jyske Bank, under dække af returkommission, mod at Lundgrens advokater ikke måtte fremlægge nogle af klientens påstande og anbringender mod Jyske Bank koncernen.

Lundgrens advokater skulle desuden hjælpe Jyske Bank koncernen, med at undergrave klientens økonomi, og modvirke retfærdighed ved ikke at fremlægge klientens sag mod Jyske Bank koncernen.

 

✍️

Jeg har skrevet at advokat og Managing partner Martin Lavesen fra DLA PIPER advokater, har medvirket til at dække over Jyske Banks bedrageri, ved at Martin Lavesen ikke vil offentliggøre advokatnævnets kendelse i klagen over de korrupte Lundgrens advokater.

En kendelse som viser at selv advokatnævnets medlemmer selv dækker over de korrupte Lundgrens advokater, der som har hjulpet den danske bank, Jyske med organiseret bedrageri mod Lundgrens egnen klient.

Jeg taler om at Lundgrens advokater reelt er medvirkende til Jyske Banks bedrageri rettet mod Lundgrens egen klient.

En kendelse der danner præcedens, efter denne afgørelse behøver ingen advokater i Danmark at dele nogle af klientens egne processkrifter med deres klienter.

Altså klienten har efter de ansatte i advokatnævnet, som er bestående af dommer og partnere i Kromann Reumert, Horten, DLA Piper advokater, Dansk erhvervs mening overhovedet ingen krav / ret eller rettigheder til at måtte se de processkrifter klientens egen advokater har fremlagt, eller fremlægger i klientens sag mod den virksomhed / eller personer som klienten har sagsøgt.

🤔

En kendelse der danner præcedens, for ingen advokater i Danmark behøver længere at dele nogle af modpartens processkrifter i en sag med deres klienter.

Klienten i et advokatfirma har altså ingen krav på at vide hvad deres advokater bliver fremlagt i den sag, som klienten ansatte advokaterne til at føre.

🤔

En kendelse der danner præcedens for nu behøver ingen advokater i Danmark, på noget tidspunkt at informere deres klienter om hvad advokaten laver, eller agter at foretage sig.

Dommer og partnere i Kromann Reumert, Horten, DLA Piper advokater, Dansk erhverv er af den mening, at dem som bruger et dansk advokatfirma, må stole blindt på det advokatfirma de ansætter, uanset at der er taler om et advokatfirma, der som Lundgrens advokater har taget mod bestikkelse for at modvirke deres klienters retfærdighed.

🤝

En kendelse der danner præcedens for, at der er ingen interessekonflikt er ved at samme advokat virksomhed repræsenterer både A. og. B.

Bare det ikke er i den samme sag.

Og beløbet i at rådgive i en sag til 600.000.000 dkk mener advokatnævnet ikke er et beløb som kan påvirke advokater til at fremlægge en svindel sag mod det firma som er blevet stor kunde i samme advokat virksomhed.

Som når klientens advokater der repræsenterer A. Der blev ansat til at føre en sag mod Firma B.

Og når så firma B. efterfølgende ansætter andre advokater fra firma A. klients advokatfirma, altså andre advokater end dem der repræsenterer klienten A. mod firma B.

så det ansatte advokatfirma både arbejde for det sagsøgte firma B. Og for sagsøger firma A.

Hverken Højesterets dommer Kurt Rasmussen eller partnere, i Kromann Reumert, Horten, DLA Piper advokater, Dansk erhverv, mener at Lundgrens advokater har overtrådt advokatsamfundet regler for hvordan danske advokater skal arbejde for at opnå retfærdighed.

Selv siger klager, der er tidligere klient i Lundgrens advokater, at han var bedre tjent med selv at føre sin sag, efter som Lundgrens advokater ikke fremlagde klientens sag mod Jyske Bank, og at Lundgrens advokater ved mindst Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo Vindstrøm og 

var blevet bestukket til ikke at fremlægge klientens påstande mod Jyske Bank A/S

🤝💰

Hvor almindelig er Korruption i Danmark blandt danske advokater, som vi her i klagen ser at et samlet advokat nævn dækker over.

Klagen.

08-09-2020 svare Dan Terkildsen på 4 sider, kla…

Tidligere klient og klager svarer og fremsætter 26 opfordringer.

19-09-2020. Til advokatsamfundet. med 26 opford…

Dan Terkildsen udebliver og advokatnævnet ved.

Giver deres kendelse, og afviser eller frikender Lundgrens advokater i alle 27 klage forhold, selv om Dan Terkildsen ikke besvaret et eneste af de 26 opfordringer.

30-06-2021. Kendelse i klage over Lundgrens adv…

En kendelse som advokat samfundet og advokat nævnet ikke vil dele da det efter det efter deres mening ikke kommer andre ved.

Disse link gentages længere nede i mailen ons. 16. nov. Til Jyske Bank.

🤝💰

En kendelse der danner præcedens for, at ingen advokater i Danmark behøver at være loyal over for deres klienter, altså danske advokater må efter Advokatnævnets opfattelse gerne lyve overfor deres klienter, for at dække over at de reelt ikke ønsker at hjælpe klienten med den sag klienten har ansat advokatfirmaet til

🤝

Ved at advokatnævnet skjuler for befolkningen, at flere top advokater og dommere har dækket over at, Jyske Bank bestak Lundgrens advokater til at modarbejde retfærdighed for deres egen klient, der først ansætte Lundgrens advokater til at fremlægge og føre en sag om svig mod Jyske Bank koncernen.

Der er tale om korruption og bestikkelse hvilket dem der er en del af det kammerateri, og som styre hvem der ikke skal overholde dansk lovgivning ønsker at dække over.

Og jer der som Jyske Bank kender til det svig og falsk, jeg ved egen efterforskning har fundet ud af, i forbindelse med de undersøgelser der stadig er igang.
Som jeg har skrevet til Jyske Banks direktion og advokater mange gange.

Hvis bankens ledelse ønsker at stoppet mine mange skriverier, skal der komme nogle og anmode mig om ikke at skrive mere om bankens kriminelle forretningsmetoder.

💵💰🤝

Jyske Bank kan ikke ved hjælp at Korruption og kammerateri langt op i den danske stat, stoppe mine tiltagene reklamer for Jyske Banks bedrageri, som den Danske Stat og myndighederne bevidst dækker over, hvorfor den Danske Stat selv er medvirkende til at undergrave danskernes retssikkerhed.

Dem som forholder sig passivt, til deres viden om Jyske Banks bedrageri, for at dække over Jyske Bank, er sikkert selv ligeglade med at de også kan være medvirkende til Jyske Banks bedrageri, da det er politisk at dække over kriminalitet udført af Danske Banker.

🤔

Jeg vil tillade mig at påstå at Managing partner Martin Lavesen fra DLA PIPER advokater lyver, når har siger han på vegne af advokat samfundet vil værne om danskernes retssikkerhed.

Så med mindre at advokat samfundets medlemmer og advokat nævnet offentliggøre deres kendelse og klagen der her deles med dato 05-06-2020, da afgørelsen har stor prædikant virkning på mange klager over advokater der som Lundgrens klart er korrupte.

Martin Lavesen mener som Højesterets dommer Kurt Rasmussen ikke det har offentlighedens interesse, at advokater ikke skal fremlægge de sager som klienten ansætter en advokat til.

Advokatnævnet har skjult denne afgørelse, eftersom advokatnævnet selv er medvirkende til at dække over de korrupte  danske advokater.

Læs nedenfor artiklen fra Berlingske Tidende.

Martin Lavesen fra DLA Piper advokater der siger og lover, at han vil fokusere på at værne om retssikkerheden, som er under pres.

At Martin Lavesen selv medvirker til at undergrave danskernes retssikkerhed, ønsker advokat samfundet skjult for offentligheden.
Martin Lavesen sagde desuden til Berlingske.:

»Vi har som advokater en særlig rolle, og de borgere og virksomheder, som får rådgivning af en advokat, skal kunne have tillid til, at advokat opgaven løses grundigt, og at advokaten opfører sig ordentligt.«

Advokat Rådets fokus på retssikkerhed vil både rette sig mod lovgivningsarbejdet og mod forvaltningen af samfundets love og regler.

 

Når jeg skriver på min bog, hvilket sker  efter min tidslinje, vil i se at jeg starter min fortælling før 2008.En fortælling om Jyske Banks bedrageri som startede 30 december 2008, og som jeg tilfældigvis opdagede i 2016.

Jeg opdaterede svindlen efter at Lund Elmer Sandager advokater, der har hjulpet Jyske Bank med at lave organiseret kriminalitet, at disse advokater har fremlagt falske oplysninger overfor domstolen.

Nærmere bestemt opdager jeg i februar 2016. at bestyrelsesmedlemmet i Jyske Bank, og partner i Lund Elmer Sandager advokater, Philip Baruch 10 september 2015. Har løjet for domstolen, og det er herefter jeg startede min efterforskning af sagen, der viser sig at være langt mere omfattende end jeg havde forestillet mig.

Det er under denne efterforskning, der har været igang siden 2016, at jeg finder det bevist, at Jyske Bank ved flere medarbejdere sammen i forening i april 2009. Ved et tæt sammenarbejde mellem flere medarbejdere.

Først Nicolai Hansen

“Jyske Bank Hillerød. Slotsgade 19, 3400 Hillerød

Og Jeanett Kofoed-Hansen

“Jyske Bank København. Vesterbrogade 9, 1780 København V.”

Efterfølgende træder Casper Dam Olsen og Anette Kirkeby til, og hjælpe Nicolai Hansen og Jeanett Kofoed-Hansen Jyske Bank koncernen med at udsætte kunden for forskellige typer af organiseret kriminalitet, herunder bedrageri, fuldmagtsmisbrug, mandatsvig, udnyttelse, misbrug af bankens adgang til tinglysningsretten, og meget mere.

Dette bedrageri som i udgangspunkt, for Jyske Bank bliv startet og fortsat af Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen, Anette Kirkeby, Casper Dam Olsen udvikler sig.

Faktum er at Jyske Bank bilder kunden ind, at kunde har lånt 4.328.000 dkk i Nykredit, hvilket Jyske Bank efterfølgende ved en rentebytte på 4.328.000 dkk så hæver rente af det påståede bagvedliggende enslydende lån.

Men Jyske Bank lyver, og bankens medarbejdere lyver for at dække over, at Jyske Bank står bag omfattende og systematisk bedrageri mod bankens kunde.

Faktum er at der har aldrig været noget lån, og dette vidste Jyske Bank ved deres mange medhjælper der var i ond tro da eksempelvis Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen sammen i forening 2010 – 2012. Bevidst løj at kunden har lånt de påstande 4.328.000 dkk.

Det er også faktum at Jyske Banks medarbejdere løj over for kunden, hvilket bankens medarbejdere var bevidste om, og derfor nemt kunne skjule bankens bedrageri, eftersom kunden var svækket efter en større hjerneblødning.

 

Nicolai Hansen og Casper Dam Olsen benyttede sig af at kunden ikke kunne huske, Og løj for bevidst og uhæderlig for at narre kunden, og holde kunden i den fortsatte forvildelse, og på den måde skjulte Jyske Bank at Jyske Bank stod bag omfattende svindel.

✍️💰

Hvis Jyske Bank ikke selv mener at Jyske Bank med hjælp af ledelsen som CEO Anders Christian Dam, flere medlemmer af bestyrelsen, og ved hjælp fra Lund Elmer Sandager advokater, Lundgrens advokater, og mange andre ansatte medarbejdere, eksempelvis, Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen, Anette Kirkeby, Casper Dam Olsen, Lars Aaqvist, Morten Ulrik Gade for Jyske Bank står bag organiseret bedrageri mod bankens kunde, og som jeg skriver gentagne som her.

 • Jyske Bank Lyver.

 • Jyske Bank har lavet Bedrageri.

 • Jyske Bank har lavet Bondefangeri.

 • Jyske Bank har Lavet Mandatsvig.

 • Jyske Bank har lavet retsmisbrug.

 • Jyske Bank har brugt bestikkelse / returkommission.

 • Jyske Bank har lavet Vanhjemmel.

 • Jyske Bank har brugt og bruger udnyttelse.

 • Jyske Bank har lavet fuldmagtsmisbrug.

 • Jyske Bank har misbrugt bankens adgang til tinglysningsretten.

 • Jyske Bank har lavet dokumentfalsk.

 • Jyske Bank har overtrådt bogføringsloven, og lavet sammenblanding af 2 forskellige selskaber til den samme konto i Jyske Bank A/S. både samtidigt og overlappende.

 • Jyske Bank har taget over pant, for at fastholde kunde i et afhængighedsforhold til Jyske Bank.

Så vil jeg på det kraftigste opfordre Jyske Bank til at lave en politianmeldelse mod mig Carsten Storbjerg Skaarup for injurier og bagvaskelse af Jyske Bank, når jeg skriver og siger gentagne som skrevet ovenfor, igen med henvisning til mine delinger på nettet som disse nedenfor.

🥺

Jyske bank bilen

Billeder på google.

🥺

Jyske bank bilen

Videoer på google.

🥺

 

Kan jeg stole på Jyske Bank.

Billeder på google.

🥺

Kan jeg stole på Jyske Bank.

Videoer på google.

☮️

Hvis jeg som kunde i den Jyske svindel Bank skriver usandt, så kontakt politiet og bed politiet om at efterforske mine påstande og påstande mod Jyske Bank for at stå bag omfattende og udspekuleret bedrageri mod mig og min lille virksomhed.

 

Jeg siger her i videoen, at Jyske Bank har fået hjælp af den danske stat, Rødsten advokater, Lundgrens advokater og Lund Elmer Sandager advokater.

https://youtu.be/uo__TTVFPBc

Jeg siger her i den lidt over 1 år gamle video fra 2021. at der findes korruption op i de danske myndigheder.

https://youtu.be/6EfPY1wo-2Q

Her i videoen fra start november 2022, siger jeg at Jyske Bank koncernen får hjælp af den danske stat, og nævner også Statsminister Mette Frederiksen er vidne til Jyske Banks bedrageri, og at Jyske Bank, har fået Rødstenen advokater og Lundgrens advokater til at dække over Jyske Banks bedrageri.

Min historie er næppe enestående, men hvor mange andre kunder i Jyske Bank udsættes for omfattende økonomisk kriminalitet udført med ledelsens herunder den ordførende formands viden og eller ledelsens medvirken. ? 

🤔💵💰🤝

Det jeg skriver og siger er, jeg mener Jyske Bank indirekte også har fået hjælp af parterne i Kromann Reumert advokater, Horten advokater, leder i Dansk Industri, og af flere dommere, hvoraf også en Højesterets dommer er indblandet, samt af en partner i DLA Piper advokater, til at dække over at Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater, hvorfor de efter min vurdering selv er blevet en del af den organiserede kriminalitet som Jyske Bank A/S bevidst og helt bevislig står bag.

⚠️

TIL BRUG FOR MIN BOG / BØGER.

Alle der er nævnt, eller som jeg tidligere har nævnt i forbindelse med mine mange breve og mails, og jer som har forbindelse, direkte eller indirekte til de mange medvirkende i den kriminelle Jyske Bank koncernen.

I indbydes til at blive interviewet til brug for mine fortællinger om den organiserede kriminalitet i Danmark.

Jeg skriver om blandt andet.

Organiseret kriminalitet hvilket Jyske Bank står bag, og det med hjælp og støtte fra den danske stat.

Herunder blandt andet Danmarks Statsminister Mette Frederiksen, og Regeringen Statsministeriet, parlamentet (Folketinget.) Justitsministeriet, Finanstilsynet, Nationalbanken, Domstolsstyrelsen, Rigspolitiet, Anklagemyndigheden, Statsadvokaten, Finansministeriet, advokat nævnet, og mange flere, der blot har valgt at lade Jyske Bank lave bedrageri, mens de alle sammen har dækket over det, ved intet at foretage sig.

I min bog om korruption, bestikkelse samt kammerateri og kriminalitet blandt danske banker, skriver jeg om hvordan vi som familie har kæmpet mod korruption, langt ind i den danske domstol, og kampen mod den korruption der styrer nogle af de største danske advokat virksomhed som Lundgrens advokater.
Da jeg mener at kammerateri og korruption er det samme, og ingen af jer har ville sige det modsatte, må grunden være at jeg har ret i min antagelse.

✍️🤝

Jeg har skrevet siden 2016. Og jeg har skrevet over 1.000 gange til Jyske Bank og der direkte til Jyske Banks direktion, og bankens CEO den ordførende formand Anders Christian Dam.

Jeg skriver at selv om Jyske Bank ved hjælp af Anders Dam laver bedrageri mod bankens kunder, så opfordrer jeg gentagne at Jyske Bank tager kontakt til mig, således vi kan mødes og tale sammen.

🤔

🙈🙉🙊

Jyske Bank holder mund mens min ene Jyske Bank bil står fast uden foran en af Jyske Banks butikker.

På bilen står det at Jyske Bank står bag omfattende kriminalitet, som bedrageri og at Jyske Bank har lavet fuldmagtsmisbrug.

På Jyske Bank bilerne, står der en opfordring til Jyske Bank om at lave en politianmeldelse mod mig, hvis det jeg skriver ikke er sandt.

Men det vil Jyske Bank heller ikke svare på.’

 

🤐

Så mon ikke at Jyske Bank godt selv ved at jeg har taget Jyske Bank koncernen for at stå bag omfattende og udspekuleret og samt organiseret kriminalitet.

Ellers så syntes jeg da det er vildt mærkeligt at Jyske Bank gemmer sig bag den Danske Stat og korrupte dommere der dækker over Jyske Banks forbrydelser.

✋☮️

Jeg har ikke modtaget nogen henvendelse fra Jyske Bank til dato.

Så om Jyske Bank ønsker at få sat en stopper for mine små drillerier og mobning af Jyske Bank, der intet kan gøre for at stoppe mig i at skrive sandheden om Jyske Bank organiseret kriminalitet.

DER VED JEG IKKE.

✍️

I ved alle sammen, også Jyske Bank og deres mange medhjælpere, at jeg ikke har noget ønske om at udsætte Jyske Bank for hverken injurier eller bagvaskelse, så hvis jeg har skrevet noget forkert, så ring til mig på +45 22227713 sig hvad der er forkert så jeg kan rette det.

🤝

☮️

I ved jeg faktisk bare ønsker en fredelig løsning på vores små stridigheder.

Skal jeg stoppe med at skrive og lave reklamer og sjov i gaden ved Jyske Bank.

Altså skal jeg ophøre mine skriverier, så  skal der være en dialog, som en fra Jyske Bank eller en fra den danske stat, eventuelt fra Statsministeriet der vil tale med mig.

I kunne spørge pænt, om jeg ikke vil være flink, og ophøre med mine skriverier af Danmarks anden største bank’s kriminelle handlinger.

Lovovertrædelser som den Danske Stat ved Folketinget og myndighederne bevidst dækker over, og som med stor sandsynlighed gør den danske stat medvirkende, til den organiseret kriminalitet som Jyske Bank helt bevidst og u-hæderlige står bag, hvilket er et problem jeg længe har skrevet om.

🙈🙉🙊

Organiseret bedrageri i Danmark som ingen danske myndigheder herunder de danske politikere, Justitsministeriet, Statsministeriet, Finanstilsynet eller Nationalbanken og mange flere, ingen af disse har noget som helst ønske om at rette op, og at stoppe med at lade kammerateri styre Danmark.

⚠️✍️

Jeg deler med pressen.

Da jeg mener det er pressens fornemste opgave, at undersøge og afdække om jeg skriver sandheden.

Når jeg skriver at Jyske Bank er en kriminel organisation, hvilket den danske stat dækker over, så er det alvorlige anklager, hvilket den Danske Stat fortsat og statsminister Mette Frederiksen har lukket sine øjne og ører for.

😤

Sig om i mener det er mig der ikke kan forstå at korruption i Danmark styre over loven.

For måske er jeg bare en der ikke kan forstå de love og regler som folketinget har vedtaget, og som er gældende for den Danske befolkning, ikke gælder for de danske banker.

Hvilket jeg siger krænker danskernes retssikkerhed, når banker som Jyske Bank beviseligt laver organiseret kriminalitet, og at den danske stat herunder Finanstilsynet og Statsministeriet tillader det.

😵‍💫😵‍💫

🤯🤯

😵‍💫😵‍💫

Hvis ikke jeg har skrevet sandt, når jeg skriver som herunder, har jeg så ikke udsat Jyske Bank for injurier og bagvaskelse, hvorfor jeg kan komme i fængsel.

?????

Enten har jeg ret, eller også har jeg ikke ret, når jeg skriver.

Dansk Bank har gennem mange år lavet udspekuleret og systematisk bedrageri mod kunde, der ikke opdager at flere medarbejdere i Jyske Bank i 2008 / 2009, startede med Nicolai Hansen og Jeanett Kofoed-Hansen der sammen i forening har lavet dokumentfalsk, fuldmagtsmisbrug for at lave bedrageri.

Kort efter vælger mindst Anette Kirkeby og Casper Dam Olsen at hjælpe til med Jyske Banks bedrageri mod bankens kunde.

Kunden som var syg efter en større hjerneblødning på 2,5 cm opdager ikke at Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet før 7 år efter, Jyske Bank startede med bedrageri.

Kunden bad derfor Lundgrens advokater om hjælp, til at fremlægge og føre svig og falsk sagen mod Jyske Bank, da Jyske Bank advokater og Lund Elmer Sandager og Jyske Banks bestyrelses medlem opdager dette, tilbyder Jyske Bank næsten med samme Lundgrens advokater at kunne arbejde for Jyske Bank.

Lundgrens advokater vælger at modtage bestikkelse, skjult som returkommission.

Efter Jyske Bank foråret 2018. nok ved ledelsen valgte at bestikke Lundgrens advokater til ikke at fremlægge klientens svig sag mod Jyske Bank, klienten reelt uden advokat , hvilket klienten først opdager næste 2 år efter, hvor kunde og klienten 21 september 2019.  finde det overvejende sandsynligt, at Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge klientens svig og falsk forhold mod Jyske Bank koncernen.

✋📞

PRØV DU AT SPØRGE HVORFOR LUNDGRENS ADVOKATER VALGTE AT LYVE OVERFOR KLIENTEN.

PRØV DU AT SPØRGE HVORFOR LUNDGRENS ADVOKATER SKJULTE DERES SAMARBEJDE MED JYSKE BANK.

PRØV DU AT SPØRGE HVORFOR LUNDGRENS ADVOKATER BEVISELIGT MODARBEJDE KLIENTEN, SAMTIDIG MED AT LUNDGRENS ADVOKATER ARBEJDE FOR JYSKE BANK I EN HANDEL TIL 600 MILLIONER DANSKE KRONER.

PRØV DU AT SPØRGE HVORFOR LUNDGRENS ADVOKATER SKJULTE FLERE PROCESSKRIFTER OVERFOR KLIENTEN.

💰🤝🙈🙉🙊

DU KAN KONTAKTE LUNDGRENS ADVOKATER HER

Det er med glæde at vi byder velkommen til ny bestyrelsesformand i Lundgrens. Fra og med den 15. april 2020 er Tobias Vieth, afdelingsleder i Fast Ejendom & Entreprise, valgt som ny bestyrelsesformand.

Tobias udtaler: ”Jeg er stolt over den tillid, der er vist mig og jeg glæder mig til en travl og spændende tid med mulighed for at sætte mit præg på Lundgrens. Ikke mindst ser jeg frem til at accelerere gennemførelsen af Lundgrens’ vækststrategi, der skal sikre Lundgrens som stedet, hvor kolleger nyder at arbejde og hvor talenterne vil søge hen. Vi skal i endnu højere grad være relevante for klienter og samarbejdspartnere og det vil blive sikret via endnu højere faglig kvalitet, klient pleje og aktiv udnyttelse af netværk herunder ikke mindst det internationale.”

Den samlede bestyrelse består hermed af Tobias Vieth, Thomas Kræmer, Nina Ringens, Niels Wive Kjærgaard samt Kristian Andersson, der indtræder som nyt bestyrelsesmedlem.

Lundgrens takker afgående bestyrelsesformand Michael Alstrøm for sin dedikerede og mangeårige indsats i bestyrelsen. Michael Alstrøm fortsætter i Lundgrens som leder af afdelingen for offentlig-privat virksomhed.

Lundgrens’ organisation: https://lundgrens.dk/organisation

🤯

Alle ved at jeg i årevis har opfordret den danske stat herunder Folketinget til at iværksætte en uvildig undersøgelse af mine mange anklager mod Jyske Bank, ligesom jeg gentagne gange har opfordret Jyske Bank til at politianmelde mig for injurier hvis ikke Jyske Bank mener at jeg har skrevet sandheden.

Jeg har skrevet til pressen og delt flere oplysninger, både om Jyske Banks arbejdsmetoder, samt om det kammerateri som er undergravende virksomhed mod danskernes retssikkerhed med jer gennem flere år, derfor kender i min historie.

Jeg stiller naturligvis gerne op, og forsvare mine oplysninger til hver en tid, i skal blot anmode mig om at få et møde.

Mit navn er stadig

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

3100 Hornbæk.

carsten.storbjerg@gmail.com

+4522227713

📞

🤝

Syntes i som er medlemmer af den danske presse, at det er god advokatskik hvad jeg nedenfor har skrevet, altså giver i som journalister partnerne i Horten advokater og Kromann Reumert advokater samt den ansatte Højesteretsdommer i Domstolsstyrelsen samt partner i DLA Piper advokater ret i at Lundgrens advokater på intet af de 27 klage forhold, har overtrådt god advokatskik.

Klagen og afgørelsen der er vedhæftet berører alle danske statsborgere, der søger hjælp hos et advokatfirma, mod en virksomhed som har udsat dem for bedrageri.

Og som jeg har forstået og tolket advokatnævnets afgørelse, har klienten til danske advokater ingen rettigheder.

Og klienten har ingen krav på at deres advokater fremlægger deres anbringer, ligesom klienten i et advokatfirma heller ikke har ret eller krav på at blive oplyst hvad deres advokater fremlægger eller hvad deres advokater bliver fremlagt af modparten i klientens sag.

Det er advokatnævnet opfattelse, at klienten må stole på deres advokater,  uden klienten må få oplysninger om hvad deres advokater foretager sig.

Jeg anmoder pressen om at få advokatnævnets formand, Højesteretsdommer Kurt Rasmussen.

Og advokatsamfundets formand Martin Lavesen der managing partner i DLA Piper advokater.

Om at bekræfte at intet af dette i brevet skrevet.

Advokat nævnet om hvad der efter nævntes opfattelse ikke er en overtrædelse af god advokatskik.

Jævnfør retsplejelovens

Retsplejelovens § 126.

§ 126

En advokat skal udvise en adfærd, der stemmer med god advokatskik. Advokaten skal herunder udføre sit hverv grundigt, samvittighedsfuldt og i overensstemmelse med, hvad berettigede hensyn til klienternes tarv tilsiger. Sagerne skal fremmes med fornøden hurtighed.

 1. Stk. 2.

  En advokat må ikke kræve højere vederlag for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt.

 2. Stk. 3.
 3. Stk. 4.

  En advokat må ikke uden for sin advokatvirksomhed i forretningsforhold eller i andre forhold af økonomisk art udvise en adfærd, der er uværdig for en advokat.

 4. Stk. 5.
 5. Stk. 6.

Her er et par eksempler.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik.

At dansk advokater tilbageholder og skjuler de processkrifter som advokat virksomheden fremlægger for deres klienter.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik.

At dansk advokater tilbageholder og skjuler de processkrifter som advokat virksomheden fremlægger for deres klienter.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik.

Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik.

Jeg nævner herunder først bare et Problem, hvilket berører alle danskernes retssikkerhed.

Uanset hvad i får af gode historier og oplysninger af Jyske Bank, og flere store advokatvirksomheder.

Er det pressens holdning, at denne historie som berører danskernes retssikkerhed, ikke må fortælles, eller Syntes pressen ikke historien er god nok.

Syntes i som den frie presse at kammerateri er sundt for danskernes retssikkerhed.

 

Dette her er offentlig kendt, alle jer der er modtager denne her mail, og som kender til min fortælling, hvilket ikke en eneste af jer har kommenteret, dette her er mig alene og i kunne jo bede mig holde op, hvis i gerne vil have det, men det har ingen af jer gjort, så tal med mig og bed mig om at lade være med at skrive flere mails, og tag så stilling om i ønsker at bidrage med mere til min bog, end hvad jeg allerede siden 2016 har skrevet om, og som ingen tør tale om. Ja og Undskyld at jeg skriver om selv korruption i Danmark, jeg mener det er et problem for retssikkerheden,og når staten der reelt skal sørge for at de svage også får retfærdighed, reelt modarbejde retssikkerheden for den svage, for at dække over den stærke så er det en skandale. Derfor beder jeg jer alle sammen om at undersøge om jeg har har ret i noget af det jeg har skrevet. eller om jeg ikke har ret. Og jeg bede jer alle om at, når i har iværksat en tilbundsgående undersøgelse, og den er tilendebragt, at i så retter mig hvis jeg har taget fejl, for dette her skal ikke bare forties, fordi jeg er den lille mand mod en stor organisation, der både sammenarbejder med den Danske Stat og desuden nyder statens fulde støtte, som som beviseligt mindst købte mine tidligere Lundgrens advokater til en million stor opgave for Jyske Bank, så omtaler jeg klart at dette er returkommission eller bestikkelse om i vil. Hvad vil i stille op med dem der er som mig, og som bare gør opmærksom på at CEO Anders Christian Dam ikke er den rigtige for Jyske Bank, og når jeg siger at Anders Dam har hovedansvaret for mine små morsomheder, som jeg synes vi skal prøve at blive enig om skal stoppe nu, så er min anbefaling stadig at også at Jyske Bank får skiftet ledelsen ud, og dem der har medvirket til bedrageri for Jyske Bank bliver fyret, og i særdeleshed hvis Jyske Bank koncernen ikke mener de de står bag. I må da se at få ryddet op, og husk det her et et cirkus som ikke bør finde sted i en stat der på råber sig ikke at være styret ved korruption.
Customers continue to make fierce accusations against the Jyske Bank group, for being behind extensive crime, including for fraud, use of false documents, use of bribery, abuse of power of attorney, use of legal abuse, and much more.

Kopi.

Fra: Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>
Date: ons. 16. nov. 2022 23.23

Subject: Kære alle sammen, I VED HVAD JEG SKRIVER OM, MEN HVEM TØR SVARE OG TALE MED MIG, det her er jeres valg, hvis den Danske Stat og Jyske Bank ønsker jeg skal holde holde op med at skrive og dele de oplysninger om Jyske Banks forretnings metoder, så forventer jeg at som minimum at i gider svare mig, Jeg forsøger at gøre Jyske Bank og Staten opmærksomhed på et generelt problem med KRIMINELLE BANKER SAMT KAMMERATERI.

To:

 <hoejsgaard@jyskebank.dk>, <ahk@jyskebank.dk>, <avw@jyskebank.dk>, <bpa@jyskebank.dk>, <dip@jyskebank.dk>, <heidi.skovbjerg@jyskebank.dk>, <helle-hansen@jyskebank.dk>, Morten Ulrik Gade <mug@jyskebank.dk>, <pborowy@jyskebank.dk>, <pka@jyskebank.dk>, <bfr@jyskebank.dk>, <hcn@jyskebank.dk>, <jane-rabek@jyskebank.dk>, <jmad@jyskebank.dk>, <makn@jyskebank.dk>, <mfriis@jyskebank.dk>, <stefan.klit@jyskebank.dk>, <skn@jyskebank.dk>, <tijo@jyskebank.dk>, <direktion@jyskebank.dk>, <benny-pedersen@jyskebank.dk>, <birger-nielsen@jyskebank.dk>, <bac@jyskebank.dk>, <ctm@jyskerealkredit.dk>, <gadeberg@jyskebank.dk>, <eqh@jyskebank.dk>, <erling.kristensen@jyskebank.dk>, <fbk@jyskebank.dk>, <hbm@jyskebank.dk>, <jes.rosendal@jyskebank.dk>, <naur@jyskefinans.dk>, <noerbo@jyskebank.dk>, <lm@jyskebank.dk>, <sandberg@jyskebank.dk>, <martin.nielsen@jyskebank.dk>, <prp@jyskebank.dk>, <rune@jyskebank.dk>, <sej@jyskebank.dk>, <sebastian.dyg.eriksen@jyskebank.dk>, <juridisk@jyskebank.dk>, Statsministeriet <stm@stm.dk>, Folketingets Oplysning <folketinget@ft.dk>, <REU@ft.dk>, Justitsministeriet <jm@jm.dk>, <fm@fm.dk>, <nationalbanken@nationalbanken.dk>, <kf@nationalbanken.dk>, <jakob.ellemann-jensen@ft.dk>, Postkasse – Klagesagsafdelingen <klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk>, <mac@jyskebank.dk>, <lbj@jyskebank.dk>, <lillevang@jyskebank.dk>, <johnny.christensen@jyskebank.dk>, <clm@jyskebank.dk>, <beo@cbs-executive.dk>, <ala@70151000.dk>, <rina.asmussen@gmail.com>, <kn@skovadvokater.dk>, <nicolai-hansen@jyskebank.dk>, Casper Dam Olsen <Casper-dam@jyskebank.dk>, <jkh@jyskebank.dk>, <kirkeby@jyskebank.dk>, <sw@jyskebank.dk>, Kristian Ambjørn Buus-Nielsen <kbn@les.dk>, Philip Baruch <pb@les.dk>, <nh@naevneneshus.dk>, <mail@kromannreumert.com>, <jsj@kromannreumert.com>, <hhy@danskerhverv.dk>, Jura og Forretning <jur@domstolsstyrelsen.dk>, <martin.lavesen@dk.dlapiper.com>, Kommunikation <kommunikation@nationalbanken.dk>, <finanstilsynet@ftnet.dk>, <postkasse@advokatsamfundet.dk>, <soren.pape.poulsen@ft.dk>, <lars.loekke@ft.dk>, <pso@nationalbanken.dk>, <uln@fida.dk>, <aaj@fida.dk>, <edl@fida.dk>, <jkr@fida.dk>, <kgj@fida.dk>, <cbe@fida.dk>, <ibr@fida.dk>, <afe@fida.dk>, <em@em.dk>, <dc@em.dk>, Hotline (FT) <Hotline@ftnet.dk>

Cc:

 <info@loomis.com>, <bankdata@bankdata.dk>, <media@lego.com>, <mads.lebech@apmollerfonde.dk>, <info@ramboll.com>, <ehvw@ramboll.dk>, <metnie@danskebank.dk>, <danskebank@danskebank.dk>, <kmj@atp.dk>, <SAK@ankl.dk>, <saoek@ankl.dk>, Dan Terkildsen Lundgren Advokater <DAT@lundgrens.dk>, Thomas Schioldan Sørensen <ts@rodstenen.dk>

16-11-2022

Jyske Bank A/S
Vestergade 8-16.
8600 Silkeborg.

Særligt til.
Juridisk afdeling
Martin Nielsen
Morten Ulrik Gade.

I har stadig ikke svaret mig på noget som helst, så jeg forsøger her igen at få jeres opmærksomhed.
Ring til mig og tag den dialog jeg siden 2016 har forsøgt. 

Med henvisning til mit brev. 2 September.  2022, vedhæftet som pdf. jeg gentager. og andre breve som dette brev af 22 oktober. 2022.

Skal vi ikke få løst vores lille konflikt, og komme i gang med at få ryddet ud i alle mine opslag, på diverse hjemmesider, Facebook, twitter og andre steder, og så ikke tale mere om det jeg har skrevet om siden 2016., det handler ikke om sagen i retten den kan ikke vindes grundet korruption og kammerateri i de danske domstole og op i Justitsministeriet, men mine kampagner skal vi ikke stoppe dem, og sammen få ryddet op. Jeg ønsker en konstruktiv løsning, der kan gøre alle parter tilfreds. Jeg ønsker fred og det har jeg skrevet mange gange.

Har i styr på hvor mange breve i har fået i perioden alene maj 2016. til i dag. 🙂 

Hold da ferie det er mange, har jeg skrevet nok eller er der noget jeg skal skrive på en anden måde. 

 

01-09-2022. DA. Om Jyske Bank og bankens bedrag…

At. koncern ledergruppen. Koncerndirektionen, Koncern bestyrelsen, Juridisk – Privat, IT, Insolvens og Juridisk – Erhverv og Kapital.

 

Koncern Ledergruppen: Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, Benny Laibach Pedersen, Birger Krøgh Nielsen, Bo Ancher Christensen, Carsten Tirsbæk Madsen, Erik Gadeberg, Erik Qvirin Hansen, Erling Fløe Kristensen, Finn Bødker Knudsen, Hanne Birgitte Møller, Jes Rosendal, Klaus Naur, Knud Nørbo, Lars Stensgaard Mørch, Lars Waalen Sandberg, Martin Skovsted-Nielsen, Peer Roer Pedersen, Rune Møller, Søren Skyum Elbert.

Direktion.  Anders Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt.

Bestyrelsen: Kurt Bligaard Pedersen, Keld Norup, Rina Asmussen, Anker Laden-Andersen, Per Schnack, Bente Overgaard, Marianne Lillevang, Johnny Christensen, Michael C. Mariegaard,

Juridisk: Mette Lindekvist Højsgaard, Anette Holck, Anne Voss Winkler, Bende Paulsen, Dion Daa Petersen, Heidi Skovbjerg, Helle Isselin Hansen, Morten Ulrik Gade, Pernille Borowy.

Peter Krüger Andersen, Berit Fredberg, Hans Christian Nielsson, Jane Rabek Sørensen, Jens Aakjær Madsen, Marcus Kølbæk-Nyborg, Michael Friis, Stefan Klit, Stine Kragelund Nielsen, Tine Jørgensen.

 

direktion@jyskebank.dkbenny-pedersen@jyskebank.dkbirger-nielsen@jyskebank.dkbac@jyskebank.dkctm@jyskerealkredit.dkgadeberg@jyskebank.dkeqh@jyskebank.dkerling.kristensen@jyskebank.dkerling.kristensen@jyskebank.dkfbk@jyskebank.dkhbm@jyskebank.dkjes.rosendal@jyskebank.dknaur@jyskefinans.dknoerbo@jyskebank.dklm@jyskebank.dk,sandberg@jyskebank.dkmartin.nielsen@jyskebank.dkprp@jyskebank.dkrune@jyskebank.dksej@jyskebank.dk

 

hoejsgaard@jyskebank.dkahk@jyskebank.dkavw@jyskebank.dkbpa@jyskebank.dkdip@jyskebank.dkheidi.skovbjerg@jyskebank.dkhelle-hansen@jyskebank.dkmug@jyskebank.dkpborowy@jyskebank.dkpka@jyskebank.dkbfr@jyskebank.dkhcn@jyskebank.dkjane-rabek@jyskebank.dkjmad@jyskebank.dkmakn@jyskebank.dkmfriis@jyskebank.dkstefan.klit@jyskebank.dkskn@jyskebank.dktijo@jyskebank.dk,

 

Alle de personer som denne mail også er til, og som Jyske banks direktionen anmodes om at dele og udlever til alle de i brevet nævnte personer. Som i Koncern Ledergruppen.

Denne her mail er til alle modtager af denne her mail, altså jer der står på som modtager, i bør alle tale sammen om dette her, som selv nationalbankens ansatte taler om er en skandale.

Hvis Jyske Bank ikke har nogen interesse i at mødes med mig, for gennemgå set skete, og se om vi vi som dem stridende parter selv kan løse sagen, og med det mener jeg mine skriverier
Så anmoder jeg at Jyske Bank siger det, skriver det, eller at i sender mig et billed af jeres fock finger.

Jeg gør det klart at Jyske Bank A/S ved Anders Dam har trukket den Danske stat og politikerne med ind i min fortælling, min mening er i måske ligeglad med, men jeg synes ikke dette her skal blive ved.
Dermed er det min holdning at jeg skal holde op, ved en fælles indsats med Jyske Bank.

Jyske Bank i i kan altid forsøge at komme med en løsning, altså et forslag selv, hvis ikke i mener mine forslag er realistiske.
Vi kan mødes når i her et forslag der er spiselig for begge parter.
Og vil Jyske Bank ikke medvirke til at løse mine fortsatte angreb på bankens troværdighed, så giv mig meddelelse herom, ring til mig på 22227713.

Jer som står bag den kamp i alle har kørende, for at ignorere det jeg i mine mange henvendelser skriver.
Det er dumt at stikke hovedet i jorden, for ikke at tale med mig når jeg skriver min fortælling om korruption og kammerateri i Danmark.

Og at det sker med hjælp lang op i de danske myndigheder herunder ansatte i domstolen, det her forsvinder altså ikke bare fordi i er bange for at tale med mig.

Hvis ikke den Danske Stat ved Folketinget og de folkevalgte politikere samt Finanstilsynet, Justitsministeriet, Nationalbanken, Domstolsstyrelsen, Rigspolitiet Anklagemyndigheden, Statsadvokaten, ja selv advokatnævnet og flere dommere bruger kammerateri, for at styrer Danmark, for på den måde at kunne dække over de af jeres kammerater, der som Jyske Bank A/S bevidst og beviseligt forbryder sig mod loven.

Så opfordrer jeg hermed igen at gøre noget, og med det mener jeg at.

1. Statsminister Mette Frederiksen og Statsministeriet.
2. Finanstilsynet og ledelsen.
3. Nationalbanken og bankdirektøren Lars Rohde.
Tager et møde med mig Carsten Storbjerg Skaarup, boende Søvej 5. 3100 Hornbæk.

Og på disse 3 møder med henholdsvis Statsministeriet, Nationalbanken, og Finanstilsynet, overbringer jeg det fulde bevis materialer for at Jyske Bank A/S har gjort brug af organiseret kriminalitet mod bankens kunder. ( altså i forening. )

Hvis den danske stat ikke mener at staten og myndighederne, sammen med de danske politikere i Folketinget alle er medvirkende til Jyske Banks strafbare handlinger, som ved at myndighederne og embedsmænd modarbejder retfærdighed og arbejder for at dække over Jyske Banks kriminelle forretningsmetoder, og at den danske stat dermed selv er medvirkende til at undergraver danskernes retssikkerhed, så store danske virksomheder som her Jyske Bank udsætter dem for bedrageri.

Så opfordrer jeg hermed den danske stat ved Folketinget og Statsminister Mette Frederiksen til at være den første der tage mod min anmodning om at få et møde med Statsministeren.

Hvorfor har i ikke svaret, når det her er et problem.

I bund og grund handler dette her bare om jeg har ret.
Eller om jeg ikke har ret i det jeg skriver og siger.
Altså uden at tale om at Jyske Banks bagmænd skal i fængsel.

Lyt og gem disse lydfiler, de vil blive brugt i retten i den sag hvor Jyske Bank bestak Lundgrens advokater til ikke at fremlægge klientens sag mod Jyske Bank A/S

Og da Jyske Bank formentlig også bestak Rødstenen advokater, deler jeg her et par bilag om Rødstenen.

Jeg skal nævne at Rødstenen lavede et fornuftigt stykke arbejde frem til februar 2016, hvor jeg finder ud af at Jyske Bank A/S formentlig står bag omfattende bedrageri.
Rødstenen har ikke viden om at der ikke findes noget bagvedliggende lån til den swap, Jyske Bank bruget til bedrageri, og Jyske Bank lyver om det.

Den første samtale med Mette Marie Nielsen, hvor Mette Marie siger vi må stole på at Lundgrens gør hvad de er blevet ansat til.

MP3. 14-12-18 Mette Lundgrens advokater der er styr på bilag fredag kl. 14.59.

MP3. 18-12-2018. kl. tir- 17.41 Mette marie lun…

🗣️

MP3. Optagelse 22 marts 2018. 14.51 Emil Hald L…

🗣️

MP3. 08-07-2019 kl.15.35 Emil del 1 af 2 , emil…

🗣️

MP3. 08-07-2019 kl.15.35 Emil del 2 af 2 , emil…

Når ansatte i Jyske Bank i sommeren 2022. lyver og siger at sagen mod Jyske Bank er tabt i landsretten.

Og lyver at det der står på Jyske bank bilen ikke er sandt, så viser det generelt problem for Jyske Bank at banken ikke kan forholde sig til sandt og falsk.

Jyske Bank medarbejder fortæller at sag mod Jys…

 

Se og læs klagen der er herfra med link til bilag.

05-06-2020. Appendix List to the complaint agai…

Klagen.

08-09-2020 svare Dan Terkildsen på 4 sider, kla…

Tidligere klient og klager svarer og fremsætter 26 opfordringer.

19-09-2020. Til advokatsamfundet. med 26 opford…

Dan Terkildsen udebliver og advokatnævnet ved.

Giver deres kendelse, og afviser eller frikender Lundgrens advokater i alle 27 klage forhold, selv om Dan Terkildsen ikke besvaret et eneste af de 26 opfordringer.

30-06-2021. Kendelse i klage over Lundgrens adv…

 

En kendelse som advokat samfundet og advokat nævnet ikke vil dele da det efter det efter deres mening ikke kommer andre ved.

 

Og sig mig så om Lundgrens advokater har fremlagt nogle af det de blev ansat til.

Og spørg hvorfor Lundgrens advokater ved Dan Terkildsen ikke engang, efterfølgende fremlæggelse af processkrift 2.
Den 2 september 2019. ville udlevere en kopi af dette processkrift til klienten.
og heller ikke selvom klienten i en mail 5 september 2019. Beder om at få en kopi af det processkrift 2, som Lundgrens advokater selv lavede og fremlagde uden at medtage nogle af klientens påstande og anbringender.

Og spørg så parterne i Kromann Reumert og Horten advokater samt domstolen hvor Højesteretsdommer Kurt Rasmussen har vedtaget at det kommer ikke klienten ved hvad deres advokater fremlægger, og at klienten heller ikke har nogen krav på at få udleveret processkrifter i sagen som de er medvirkende i.

Dette her er ikke hemmeligt, men ingen vil eller må tale om denne her skandale, her er et par mails til myndighederne ingen af dem er blevet besvaret.

 

06-10-2022. kl. 10.46. Gmail – Jeg beder Statsm…

✍️

31-08-2022. kl  17.50. Gmail – To the board of …

✍️

03-10-2022. kl. 12.42. Gmail – Statsministeriet…

✍️

Kort sagt det er en skandale, at den danske befolkning ikke kan ansætte et advokatkontor til at fremlægge en svig og falsk sag mod en dansk bank, uden at risikere at banken lige efter bestikker advokatfirmaet til ikke at fremlægge klientens sag mod banken, det er undergravende virksomhed mod de danske love, når danske myndigheder selv er medvirkende til at undergrave danskernes retssikkerhed, så er det en skandale for Danmark og den danske stat.

Denne her mail fra i går tirsdag, har som altid flere skrivefejl.
Hvis ikke i kan læse og forstå det jeg skriver, så spørg bare på telefon +45 22227713

 

15-11-2022. kl  17.45. Gmail – Kære alle sammen…

Jeg er som lovet i gang med så småt at uploade videoer til også denne YOUTUBE kanal.

Jeg mangler generelt at lave Tags, men det kommer, nu ligger jeg først stille og roligt de mange videoer op på de nye kanaler.

Jeg har som i sikkert har læst, har jeg skrevet gentagne og mange gange til jer alle sammen.
Så igen hvis nogle af jer i Jyske Bank A/S koncernen, eller nogle af dem som er medvirkende i fortælling altså i min kommende bog, eller bøger, har i nogle indsigelser, rettelser eller andet i vil have medtaget.

Også i mine reklamer så kontakt mig, så vil sammen kan få rettet eventuelle fejl, så vil jeg gerne medvirke og hjælpe med at vi får eventuelle fejl rettet.

Jeg har intet ønske om at skrive noget, som Jyske Bank og deres mange medhjælpere ikke mener er sandt, og som i bagefter vil beklage jer over.

I har fået invitationer til at blive interviewet til brug for mine bøger, og alle som er nævnt, kan blive interviewet hvis i måtte have et ønske herom.
Kontakt mig på 22227713. for en aftale.

 

✍️

Og når det så er sagt, så gentager jeg her min opfordring.

At Jyske Bank tager et møde med mig, og de gør det nu for at denne her sag og historie ikke skal udvikle sig yderligere, til skade for også den Danske Stats troværdighed over for andre nationer.

Hvis Jyske Bank A/S sammen med den Danske Stat og regeringen ved Mette Frederiksen og Folketinget samt myndighederne.
Og nationalbanken ved Lars Rohde ønsker at jeg skal holde op med at skrive mere som dette her nedenfor, så er det mit ønske.

At jeg og Jyske Bank finder ud af det, forudsat at Jyske Bank også har et ønske herom.

 • Jyske Bank Lyver.
 • Jyske Bank har lavet Bedrageri.
 • Jyske Bank har lavet Bondefangeri.
 • Jyske Bank har Lavet Mandatsvig.
 • Jyske Bank har lavet retsmisbrug.
 • Jyske Bank har brugt bestikkelse / returkommission.
 • Jyske Bank har lavet Vanhjemmel.
 • Jyske Bank har brugt og bruger udnyttelse.
 • Jyske Bank har lavet fuldmagtsmisbrug.
 • Jyske Bank har misbrugt bankens adgang til tinglysningsretten.
 • Jyske Bank har lavet dokumentfalsk.
 • Jyske Bank har overtrådt bogføringsloven, og lavet sammenblanding af 2 forskellige selskaber til den samme konto i Jyske Bank A/S. både samtidigt og overlappende.
 • Jyske Bank har taget over pant, for at fastholde kunde i et afhængigheds forhold til Jyske Bank.

Hvis det jeg siger ikke er sandt så må i da fortælle mig det.

Da jeg ellers ikke kan have nogle vinde om at jeg skriver noget der ikke sandt.

 

I ved alle sammen hvem jeg er, og at jeg ønsker at få afklaret om jeg har skrevet sandt eller om i mener jeg lyver.

Jeg vil mene at have gode beviser for mine påstande mod Jyske Bank er sande.

Der er meget mere end dette her.

Bevis-for-Jyske-Bank-AS-overtraeder-tinglysning…

Men hvis Jyske Bank mener at det er mig der overtræder loven og ikke Jyske Bank selv, så lad os da tale om dette her brev.

Læs jeres brev af 1 februar 2019. jeg fik den 23 oktober 2019. og lad os tage en samtale, som jeg har anmodet om mange gange. det er delt i delt brev af 22-08-2022.

 

22-08-2022. Brev til Jyske Bank AS Bestyrelsen….

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.

3100 Hornbæk.

+4522227713.

✍️

Jeg skrev i går 15 november 2022. til jer alle sammen.

martin.nielsen@jyskebank.dk
juridisk@jyskebank.dk
direktion@jyskebank.dk
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
Statsministeriet • stm@stm.dk
Folketingets Oplysning • folketinget@ft.dk
REU@ft.dk
Justitsministeriet • jm@jm.dk
fm@fm.dk
nationalbanken@nationalbanken.dk
kf@nationalbanken.dk
jakob.ellemann-jensen@ft.dk
saoek@ankl.dk
SAK@ankl.dk
kmj@atp.dk
Postkasse – Klagesagsafdelingen • klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk
mac@jyskebank.dk
lbj@jyskebank.dk
heidi.skovbjerg@jyskebank.dk
dip@jyskebank.dk
helle-hansen@jyskebank.dk
avw@jyskebank.dk
ahk@jyskebank.dk
hoejsgaard@jyskebank.dk
lillevang@jyskebank.dk
johnny.christensen@jyskebank.dk
clm@jyskebank.dk
beo@cbs-executive.dk
ala@70151000.dk
rina.asmussen@gmail.com
kn@skovadvokater.dk
nicolai-hansen@jyskebank.dk
Casper Dam Olsen • Casper-dam@jyskebank.dk
jkh@jyskebank.dk
kirkeby@jyskebank.dk
sw@jyskebank.dk
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen • kbn@les.dk
Philip Baruch • pb@les.dk
nh@naevneneshus.dk
mail@kromannreumert.com
jsj@kromannreumert.com
hhy@danskerhverv.dk
pborowy@jyskebank.dk
Jura og Forretning • jur@domstolsstyrelsen.dk
martin.lavesen@dk.dlapiper.com
Kommunikation • kommunikation@nationalbanken.dk
finanstilsynet@ftnet.dk
lm@jyskebank.dk

Og i dag 16 november skriver jeg så igen.

Ment særligt den ordførende direktør Anders Christian Dam
Og den mulige kommende direktør Lars Mørch.
Samt Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt.
Samt juridisk afdeling ved direktør Martin Nielsen og Morten Ulrik Gade, og så alle jer andre.

Jeg afventer stadig jeres svar på, om Jyske Bank har noget ønske, at jeg sletter og fjerne delte billeder og tekster om Jyske Bank A/S på de sider jeg måtte have skrevet på.
Så som på.

 • Facebook

 • Instagram

 • Youtube

 • LinkedIn

 • Twitter

 • xxxxx

 • Jyske Bank bilerne.

 • www.Banknyt.dk og de øvrige hjemmesider jeg kontrollere.

Og at jeg ændre mine brugernavne og profilbillede ændres ikke at være noget omkring Jyske Bank eller sag.

 1. At jeg også fjerner de Google billeder fra Jyske Bank jeg kan finde.

 2. At jeg sletter mine anmeldelser om Jyske Bank på Trustpilot.

 3. At jeg stopper min bog om korruption og kammerateri i Danmark samt om de myndigheder der reelt har været medvirkende til bedrageri.

 4. At jeg skriver til Danmarks nationalbank og oplysninger at det ønskede møde ikke længere er aktuelt.

 5. At jeg skriver til Statsministeriet ved den nuværende statsminister Mette Frederiksen, og oplysninger at det ønskede møde ikke længere er aktuelt.

 6. At jeg skriver til Finanstilsynet og oplysninger at det ønskede møde ikke længere er aktuelt.

 7. At jeg skriver til Finans Danmark og oplysninger at det ønskede spørge tema ikke længere er aktuelt.

 8. At jeg og min hustru ikke omtaler noget fra sagen, Banknyt eller delte mail i de næste 10 år. Så er det her blevet glemt.

 9. At Jeg sørger for at slette opslag hvor jeg nævner Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen, Anette Kirkeby, Casper Dam Olsen, Birgit Buch Thuesen, Philip Baruch og de som er blevet nævnt og arbejder for For Jyske bank.

 10. Jeg ændre vedtægterne og laver om i selskaberne, som er skrevet før, og gentaget i går til Morten Ulrik Gade.

 

Naturligvis vil jeg hvis Jyske Bank ytrer ønske om det, også fjerne alle mine reklamer og kampagner både med hensyn til Lundgrens advokater, Rødstens advokater, Lund Elmer Sandager advokater, partner i Horten advokater og Kromann Reumert advokater samt partnere i DLA Piper advokater, tillige med nævnte dommere og deslige.

Jeg syntes stadig, at vi sammen skal finde en løsning, der passer os begge, så jeg kan komme i gang med at slette de mange og dumme opslag.

Så når jeg nu igen skriver og tilbyder Jyske Bank at komme ind til den afdeling Jyske Bank måtte ønske.
Så mener jeg det, det kan blive i morgen torsdag eller når i måtte have ønske herom.

Lad os nu mødes hvor den medarbejder, eller den eller dem der for Jyske Bank A/S har bemyndigelse til at lave en aftale med mig Carsten Storbjerg Skaarup om at stoppe med mine stadig tiltagende kampagner.
Straks efter vi har aftalt at slutte striden, starte jeg med at rydde op.

Jeg henviser til mine mange tidligere mails og forskellige forslag.

Jeg tillader mig nederst i denne her mail indsætte kopier af de bilag jeg har fremlagt i sagen, hvor Jyske Banks advokater og vore tidligere advokat firma, Lundgrens advokater der har sagsøgt selskabet Storbjerg Erhverv, for at få i alt over 230.000 dkk for at fremlægge 5 siders processkrifter, og ikke at fremlægge selskabets sag mod Jyske Bank, eftersom Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater til netop ikke at fremlægge klientens sag mod Jyske Bank.

Derfor arbejder Lundgrens advokater stadig på at undergrave den tidligere klients økonomi.

Så kan det give et retvisende billede af den kamp jeg må kæmpe mod korruption, og som dommere hjælper Lundgrens med i advokatnævnet at slippe af sted med.

MEN HER ER EN SMULE AF BILAGENE, I DEN SAG JEG OGSÅ SKAL FORULEMPES MED.

Lundgrens advokater har på ingen måde ville fremlægge klientens påstande mod Jyske Bank, da Jyske Bank forår 2018 havde bestukket Lundgrens advokater, til at undergrave klientens økonomi og retssikkerhed.

Så når Højesterets dommer Kurt Rasmussen og partnere i Kromann Reumert advokater samt Horten advokater og ledere i Dansk Industri er enige om, at det kommer ikke klienten ved hvad deres advokater laver, og heller ikke at deres Advokatfirma har ladet sig ansætte i modpartens virksomhed.

Det giver utryghed, og når så også partner i DLA Piper advokater, der er formand i advokatsamfundet giver advokatnævnet og KURT RASMUSSEN ret, så er det et angreb på tilliden til danske advokater.
Det skal oplyses at Kurt Rasmussen samtidig er dommer i vestre landsret, hvor sagen mod Jyske Bank er under behandling.

Og at der findes et samarbejde mellem Kromann Reumert Jens Steen Jensen og Jyske Banks ledelse og bankdirektør Per Skovhus samt Jyske Banks bestyrelsesmedlem som er formand i CBS

Bilag BØ. CBS. Undervisningsteam-1.   pogram 20…

✍️

Bilag BÅ. Programbeskrivelse-Grundkursus-i-Pens…

Og at disse medlemmer ikke mener at Lundgrens advokater og Dan Terkildsen har overtrådt god advokatskik, ved at modarbejde klientens sag mod Jyske Bank blev fremlagt, og de mener heller ikke at Lundgrens advokater der skjulte flere processkrifter for klienten, er nogle overtrædelser af god advokatskik.

Her er en mindre forklaring delt 08-09-2021 LINK. og hvilket skade advokatnævnet har gjort Danmark og mod retssikkerheden for at dække over de korrupte Lundgrens advokater, de etiske regler som

Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, Ved domstolsstyrelsen og advokater som Birgitte Frølund fra Horten Advokater. / Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert Advokater. / Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra tidl. Forbrugerklagenævnet. nu Lægemiddelstyrelsen. / Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv.

Samt Martin Lavesen fra DLA PIPER advokater som er enig i. de 5 medlemmer af advokatnævnet.

Men hvorfor vil advokatnævnet ikke bekræfte at i denne her klage, der er blevet styret kammerateri altså korruption er afgørende for nævnets afgørelse.

Hvis ikke advokat nævnet mener de er medvirkende til at dække over Jyske Banks bedrageri, ved at dække over at Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge klientens sag mod Jyske Bank.

Så skal jeg igen bede advokatnævnet og advokat samfundet om at bekræfte at intet at dette er en overtrædelse af reglerne for god advokatskik.

Og at dette er gældende for alle danske advokater, så underskriv venligst dette dokument, så jeg kan offentliggøre at sådan må danske advokater arbejde uden at det i strid med reglerne for overtrædelse af god advokatskik.

Her er lidt fra det jeg skriver til Lundgrens advokater, og hvad jeg skriver er min sag mod Jyske Banks, nedenfor i processkrift 2. Kan i sammenholde mine påstande mod hvad Lundgrens advokater fremlægger, velvidende at Lundgrens advokater kun fremlægger dårlige rådgivning.

Og det er efter der er 2 Højesterets afgørelse der afviser at dårlig rådgivning stoppe forældelse.
Hvilket brugen af svig, falsk og ond tro samt forvildelse gør, eller bør gøre hvis ikke kammerateri og samarbejde i domstolen gør at dommere som Søren Ejdum manipulere med vidners forklaring, og undlader at citerer vidner korrekt.

Jeg kæmper mod korruption i Danmark, og min kuglepen er min eneste mulighed, og derfor det stærkeste våben for at råbe op, da jeg kæmper mod korrupte advokater og korrupte dommere der dækker over Jyske Bank da det er politisk bestemt.
Og jer der ikke er enig i at det jeg skriver og vil udgive er sandt, i skal straks give mig et opkald og meddele hvis i mener jeg har taget fejl af et eller andet, så jeg kan rette mine påstande, i den fortælling jeg skriver om.

Bilag BW. Klient beder igen advokatsamfundet og…

✍️

✍️

✍️

✍️

✍️

Bilag BB.. 23-08-2019. SMS til Lundgrens. Emil …

✍️

BILAG BF. 02-09-2019. Brev til fremlæggelse. vi…

SE FLERE BILAG SOM ER VEDHÆFTET.

advokat Emil Hald Vendelbo Vindstrøm “arbejder for Rambøll A/S” og advokate Mette Marie Nielsen “arbejder i Danske Bank A/S.” indkaldes da disse har medvirket til at dække over Jyske banks bedrageri.

Lundgrens advokater fremlægger dokumentet, der med mine ord beskriver sagen.

Men Lundgrens advokater skriver ikke et ord om mine påstande i processkrift 2, da de snue og korrupte advokater fra Lundgrens advokater, godt ved at et bilag ikke kan stå alene, hvis ikke indholdet er blevet fremlagt korrekt altså processuelt for retten.
I denne her link til vedhæftet bilag 21 januar 2019. bekræfter Lundgrens at sagen er en svig sag, dokumentet er vedhæftet.

Men alligevel har Lundgrens valgt at modvirke retfærdighed, og direkte arbejde mod klientens ønsker, og kun føre en sag om kun dårlig rådgivning, selv om den ville være tabt på forhånd.

✍️

Bilag BG. 02-09-2019. Processkrift 2. Lundgrens…

✍️

Eftersom Lundgrens advokater er korrupte og har været medvirkende til Jyske Banks bedrageri, ved at narre klienten til at stole på Lundgrens advokater, der skjulte at Jyske Bank havde købt og betalt Lundgrens advokater millioner, under dække af returkommission, og at klienten først næsten 2 år efter opdager at Lundgrens advokater er korrupte, hvorefter klienten selv laver og fremlægge deres processkrift.

Sagen er nu fremlagt.

Og efter Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater til ikke at fremlægge klienten og deres fælles kundes sag mod Jyske Bank, og at Jyske Bank formentlig også har bestukket, kundens tidligere advokater Rødstenen advokater, til ikke at fremlægge klientens påstande mod Jyske Bank.

Så bruger Jyske Bank også dette over for retten, at klienten og kunden i 4 år, ikke har fremlagt de påstande som er fremlagt i 2020 af en hæderlig advokat, som kunden har fundet, og her kræver Jyske Bank sagen mod Jyske Bank afvist, for at kunne beholde hvad Jyske Bank ved brug af bedrageri, bondefangeri, mandatsvig, dokumentfalsk, har franarret og reelt stjålet fra kunden.

Min opfordring til Rødstenen advokater er stadig åben.

 

Men kan Rødsten advokater ikke påvise det sted i samtalen rødstenen advokater med mig har aftalt at hæve sagen mod Jyske Bank, er min konklusion at Jyske Bank også har bestukket Rødstenen advokater, til ikke at fremlægge min sag mod Jyske Bank.

✍️

Så når nu både Jyske Bank og Lundgrens advokater arbejder for at undergrave selskabets økonomi, så er det svært for den lille mand.

Men denne her gang har i taget fejl, og i har taget røven på den måske lille og svage kunde, men også den eneste der har samlet beviser nok til at Finanstilsynet kan sætte Jyske Bank under skærpet tilsyn.

Men når advokat samfundet og dommere samt myndighederne virker ved kammerateri, for at dække over venner, der som Jyske Bank og og Anders Christian Dam der er ridder af Dannebrog.

Hvorfor den lille mand skal skydes for at, staten reelt kan dække over Jyske Banks forretningsmetoder, bedrageri som den Danske Stat formentlig selv er medvirkende til, med mindre myndighederne tager mod min anmodning om at få et møde med nationalbanken, Statsministeriet og Finanstilsynet for at fremlægge min dokumentation for Jyske Banks brug af mange strafbare handlinger.

Og jeg siger ikke uden grund, at Jyske Bank A/S skal fratages retten til at drive finansiel virksomhed, herunder bankvirksomhed i Danmark.

Jyske Bank har 1 februar 2019. Fremsat beskyldninger mod mig og min person for at lave strafbare handlinger.
23 oktober 2019. Efter de korrupte Lundgrens advokater blev fyret, fik jeg fat i en kopi, og uha jeg blev så bange.

 

Appendix 55. Bilag 55. 01-02-2019. Får 23-10-2019. kopi af dette brev, med påstand om falske beskyldninger. Og Dan Terkildsen opfordre til det.

Jeg har skrevet gentagne gange til Jyske Bank, og bedt om en forklaring, men koncernen ønsker ikke at svare

Og at fri proces styrelsen tidligere har nægtet at give fri proces, for at begrænse selskabet mulighed for at føre sag mod Jyske Bank.

Dette gør domstolen ved at afvise ansøgningen om at give fri proces med begrundelse, at det er op til en konkret vurdering hvorvidt selskabet har lånt de 4.328.000 dkk i Nykredit Bank som Jyske Bank siden 30 december 2008 har hævet renter af ved en rentebytte på 4.328.000 dkk.

Det er i ansøgningen blevet fremlagt at efter Nykredit blev stævnet i 2016. Hvor Nykredit Indrømme i en mail, at der ikke findes nogen lån på 4.328.000 dkk i Nykredit og at Nykredit afviser at have udbetalt et sådan lån til Jyske Bank.

På trods af denne klare meddelelse fra Nykredit der oplyser at der aldrig har været nogen lån på 4.328.000 dkk i Nykredit, afviser domstolen at give selskabet fri proces med begrundelse.

Sagen har ikke offentlighedens interesse

Det er op til en konkret vurdering om selskabet Storbjerg Erhverv har lånt de 4.328.000 dkk i Nykredit, altså selv om Nykredit har skrevet at der ikke findes et sådan lån i Nykredit.

Appendix 21. Bilag 21. 28-09-2018. Lundgrens fremlægger Bilag 18. fra 18-10-2016. SES i stævning 18-06-2015 bilag’s nr anvendt Bilag 1 side 42.

Appendix 22. Bilag 22. 28-09-2018. s.1-3. Processkrift 1. dette sender Lundgrens uden at fremlægge svig og falsk. og uden godkendelse, sender kopi til klient 01-10-2018.

Domstolene har ved flere ansatte hjulpet til MODARBEJDET RETFÆRDIGHED FOR AT DÆKKE OVER JYSKE BANKS MANGE LOVOVERTRÆDELSER.

Derfor nægtede domstolen i 2016 at give fri proces til at føre sag mod Jyske Bank.

Denne modarbejdelse fortsatte advokatnævnet og skriver, deres afgørelse har ikke offentlighedens interesse, hvorfor Advokat samfundet / nævnet ikke vil dele nævnets afgørelse, da de frikendte Lundgrens advokater for i alt 27 klageforhold for overtrædelse af god advokatskik.

Jeg kæmper mod korruption i de danske myndigheder og domstole, hvad fanden sker der for Danmark og den danske stat.

Dette har jeg skrevet flere gange, og hvis den danske stat altså folketinget og Statsministeriet, Finansministeriet Finanstilsynet, Justitsministeriet, Nationalbanken, Domstolsstyrelsen, Rigspolitiet mener noget andet, når jeg siger og skriver at i sandsynligvis er medvirkende til bankens svinde, da i ved kammerateri har valgt at dække over Jyske Banks forbrydelser, enkelt ved at i modarbejder min retssikkerhed, og viser at sådan handler myndighederne når banker laver bedrageri.

Så altså hvis ikke i er enige i.

At i formodentlig alle sammen er medvirkende til den organiseret kriminalitet Jyske Bank står bag, ved at i dækker over Jyske Banks bedrageri og brugen af dokumentfalsk med mere, så beder jeg jer alle sammen om at tage et møde med mig, og der se min tidslinje for, hvad hvem har lavet.

Det her er en opfordring, og det er mig imod alle jer som dækker over Jyske Banks forbrydelser.

Hvem tør være den første der har modet til tale med mig.
Hvem tør sammen med mig gennemgå min beviser for, at Jyske Bank står bag omfattende og systematisk bedrageri mod min lille virksomhed.
Hvilket den Danske Stat og myndighederne dækker over og derfor efter min opfattelse er medvirkende til.

Jyske Bank A/S ved CEO Anders Christian Dam, Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, har til dato ikke vist noget ønske om at få dette her skriveri til at gå over.

Derfor fortsætter jeg med at samle materialer og lave efterforskning af den Korruption der styrer Danmark.
Jeg forsøger også at finde en løsning med Jyske Bank, men det kræver at Jyske Bank vil tale med mig.

I har mit nummer, +4522227713. ring og tal med mig.

Hvis i gerne vil have at jeg holder op med at skrive om de kriminelle handlinger som Jyske Bank A/S står bag.
Og som jeg skriver at den danske stat herunder Finanstilsynet, Statsministeriet, Justitsministeriet, statsminister Mette Frederiksen, Folketinget og mange flere dækker over, hvorfor det er undergravende virksomhed mod danskernes retssikkerhed.

Ingen kan vide sig sikker, når Jyske Bank i samme arbejde med dommere arbejder for at få en dom i landsretten, som siger modsat hvad der der står i loven om.

Brugen af dokumentfalsk “falsk ”
Brugen af bedrageri / Bondefangeri og det at bevidst at lyve. “svig.”
Ond tro.
Udnyttelse af et bestående afhængighedsforhold.
Vildledning / Forvildelse.
Ikke stoppe forældelse, på den måde vil domstolene give rettens afgørelse for at bankers brug af bedrageri og dokumentfalsk er ikke ulovligt, når bare banken kan skjule det for kunderne i mindst 3 år.
Hvis i mener jeg udsætter Jyske Bank for bagvaskelse eller injurier, så bed mig rette op, eller kontakt politiet. telefon 114.
Med henvisning til alle mine tidligere henvendelser og mindst siden maj. 2016.
Jeg gør det som der skal gøres for at i bliver bevidst omkring, brugen af kammerateri der er dybt skadelig for retssikkerheden.

Jeg skriver i en god mening, og gør hvad jeg kan for at få Jyske Bank til at tale med mig, og løse det problem som Jyske Bank ved Anders Dam selv har skabt.

Hvad har jeg gjort Jyske Bank siden i dels udsætter det jeg skriver om, og hvorfor vil i ikke svare mig.

Er det ikke nok nu, skal vi ikke få sat en stopper for dette her pjat. 

Jeg har ikke delt denne her mail på nogle offentlige medier inu, jeg har blot et ønske om at får mest Jyske Bank råbt op for at i skal tale med mig, jeg ved ikke om jeg skriver så dårligt at i slet ikke kan forstå det.
Dialog og samtale fremmer forståelsen, det er for at undgå en konflikt.
Jeg er ikke typen der giver op bare fordi i alle sammen holder mund.
Jeg håber da bare at der er tale om en mindre misforståelse, og at Jyske bank selv løser problemet, og retter op, så jeg kan komme til at rydde op og lave noget noget andet.

Med venlig Hilsen
Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5.
3100 Hornbæk.
+4522227713

banknyt@banknyt.com

carsten.storbjerg@gmail.com

www.banknyt.dk

✍️

Bilag A. 05-06-2020. Storbjerg Erhv. Klager ove…

Bilag B. 08-09-2020. Lundgrens. svar på klage 2…

BILAG C. 08-09-2020. Lundgrens svare med bilag …

Bilag D. 19-09-2020. Storbjerg Erhver til advok…

Bilag E. 08-12-2020. Advokatnævnet. Lundgrens D…

Bilag F. 30-06-2021. Kendelsen sag 2020-1932. k…

Bilag G. 03-09-2021. Brev fra advokatnævnet. Kl…

Bilag H. 25-02-2022. Carsten Storbjerg mail til…

Bilag I. 12-03-2010. artikkel om Jyske Banks ad…

Bilag J. 15-03-2010 Artikkel. handler om 10.000…

Bilag K. 12-01-2010. Artikke. Jyske Bank banks …

Bilag L. 30-01-2018. mail med Brev til Lundgren…

Bilag M. 30-01-2018. Brev til Lundgrens. Carste…

Bilag N. 04.-02-2018. Mappe med Bilag overbragt…

Bilag O. 09-02-2018. brev Retten oplyses at Lun…

Bilag P. 09-02-2018. Mail til Retten og Lundgre…

Bilag Q. 21-02-2019. Mail fra Lundgrens der bek…

Bilag R. 16-02-2018. mail med brev. til Lundgre…

Bilag S. 10-04-2018. Mail korsp. Lundgrens Dan …

Bilag T. 04-05-2018. Brev til Lundgrens Ønske o…

Bilag U. 08-06-2018. Brev til Lundgrens, klient…

Bilag V. 14-06-2018. Mail fra Dan Terkildsen, …

Bilag W. 21-06-2018. Lundgrens oplyser på deres…

Bilag X. 04-07-2018. Mail til til Dan Terkildse…

Bilag Y. 01-08-2018. Mail fra Lundgrens skriver…

Bilag Z. 28-09-2018. Lundgrens fremlægger Proce…

Bilag Å. 02-11-2018. Mail fra Dan Terkildsen om…

Bilag Æ. 15-10-2018. Brev fra Dan Terkildsen me…

Bilag Ø. 15-10-2018. Brev til Lundgrens med Ins…

07-12-2022. kl. 18.01. Gmail – Hvad vil den Danske Stat og Jyske Bank fortage sig til denne her skandale om Danskernes retssikkerhed, for de har jo ingen retssikkerhed når Banker laver bedrageri..pdf
403K Vis som HTML Download

når nu både Jyske Bank og Lundgrens advokater arbejder for at undergrave selskabets økonomi, så er det svært for den lille mand. Men denne her gang har i taget fejl, og i har taget røven på den måske lille og svage kunde, men også den eneste der har samlet beviser nok til at Finanstilsynet kan sætte Jyske Bank under skærpet tilsyn. Men når advokat samfundet og dommere samt myndighederne virker ved kammerateri, for at dække over venner, der som Jyske Bank og og Anders Christian Dam der er ridder af Dannebrog. Hvorfor den lille mand skal skydes for at, staten reelt kan dække over Jyske Banks forretningsmetoder, bedrageri som den Danske Stat formentlig selv er medvirkende til, med mindre myndighederne tager mod min anmodning om at få et møde med nationalBanken, Statsministeriet og Finanstilsynet for at fremlægge min dokumentation for Jyske Banks brug af mange strafbare handlinger. Og jeg siger ikke uden grund, at Jyske Bank A/S skal fratages retten til at drive finansiel virksomhed, herunder bankvirksomhed i Danmark. Jyske Bank har 1 februar 2019. Fremsat beskyldninger mod mig og min person for at lave strafbare handlinger. 23 oktober 2019. Efter de korrupte Lundgrens advokater blev fyret, fik jeg fat i en kopi, og uha jeg blev så bange.

✍️

16-11-2022. kl. 23.37. Mail. Jeg gør alt jeg kan for at få Jyske Bank i tale, og det er ment som en udstrakt hånd.

✍️

14-11-2022 kl. 14.01. Mail. Kære alle sammen i Jyske Bank, omkring Jyske Bank bilerne, og mine små morsomheder, jeg ønsker at mødes og at vi får talt sammen.

✍️

05-12-2022. kl. 15.48. Hvis Jyske Bank ikke er allerede er kommet i dialog med Storbjerg Erhverv’s advokat, så anmoder jeg at CEO Anders Christian Dam sørger for at svare selskabets advokat.

✍️

03-12-2022. kl. 21.26. Gmail – Kan jeg gøre noget for at hjælpe Jyske Bank. Anders Dam du eller jeres direktion bestyrelsen kan eventuelt få en ledende medarbejder til at lave en aftale med mig.

✍️

06-11-2022. kl. 14.53. Jeg ønsker at tale med Jyske Bank, og at vi vi løse vores lille konflikt Vil i gerne have dette skriver i stopper Så tal med mig.

✍️

16-11-2022 kl. 23.23. Kære alle sammen, I VED HVAD JEG SKRIVER OM, MEN HVEM TØR SVARE OG TALE MED MIG., det her er jeres valg, hvis den Danske Stat og Jyske Bank ønsker jeg skal holde op.

Når jeg skriver at højtstående ansatte i de danske domstole, Domstolsstyrelsen så som Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, der er fastansat dommer i vestre landsret, og at partner i flere store danske advokatfirmaer, bevidst og UHÆDERLIGT har dækket over korruption mellem Danmarks anden største Jyske Bank og Lundgrens advokat partner selskab. Altså jeg siger det direkte og retter igen anklager mod. Højesterets dommer Kurt Rasmussen, og Birgitte Frølund partner i Horten Advokater. Jens Steen Jensen partner i Kromann Reumert Advokater. Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra Lægemiddelstyrelsen, tidl. Forbrugerklagenævnet. Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv. For alle at have dækket over at Lundgrens advokater, har taget imod bestikkelse fra Jyske Bank, under dække af returkommission, mod at Lundgrens advokater ikke måtte fremlægge nogle af klientens påstande og anbringender mod Jyske Bank koncernen. Lundgrens advokater skulle desuden hjælpe Jyske Bank koncernen, med at undergrave klientens økonomi, og modvirke retfærdighed ved ikke at fremlægge klientens sag mod Jyske Bank koncernen. ✍️ Jeg har skrevet at advokat og Managing partner Martin Lavesen fra DLA PIPER advokater, har medvirket til at dække over Jyske Banks bedrageri, ved at Martin Lavesen ikke vil offentliggøre advokatnævnets kendelse i klagen over de korrupte Lundgrens advokater. En kendelse som viser at selv advokatnævnets medlemmer selv dækker over de korrupte Lundgrens advokater, der som har hjulpet den danske bank, Jyske med organiseret bedrageri mod Lundgrens egnen klient. Jeg taler om at Lundgrens advokater reelt er medvirkende til Jyske Banks bedrageri rettet mod Lundgrens egen klient. En kendelse der danner præcedens, efter denne afgørelse behøver ingen advokater i Danmark at dele nogle af klientens egne processkrifter med deres klienter. Altså klienten har efter de ansatte i advokatnævnet, som er bestående af dommer og partnere i Kromann Reumert, Horten, DLA Piper advokater, Dansk erhvervs mening overhovedet ingen krav / ret eller rettigheder til at måtte se de processkrifter klientens egen advokater har fremlagt, eller fremlægger i klientens sag mod den virksomhed / eller personer som klienten har sagsøgt.

 

I er hermed igen blevet oplyst om Jyske Banks bedrageri og blevet oplyst at Jyske Bank laver  dokumentfalsk samt misbruger sin magt i samfundet til at udsætte kunder for organiseret bedrageri.

 

Nu da i ved i er medvirkende i min bog om den korruption og bestikkelse samt det kammerateri, der er undergravede virksomhed for Danmark, samt at i alle har plads i min bog den organiserede kriminalitet som Jyske Bank A/S ved mindst ledelsen og CEO Anders Christian Dam står bag, så er dette her jeres mulighed for at korrigere for eventuelle fejl eller misforståelser, da når jeg har skrevet bogen færdig ikke retter noget.

 

 

Med venlig hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvn 5. 3100 Hornbæk

carsten.storbjerg@gmail.com

banknyt@gmail.com

+4522227713