Fremlagt 10-09-2015. Bilag D. Bilag 36. 09-01-2012. Mail Kl. 13.18. Casper Dam Olsen Jyske Bank Helsingør skriver du har ændret det bagvedliggende lån.

Bilag D. Bilag 36. 09-01-2012. Mail Kl. 13.18 Casper Dam Olsen Jyske Bank Helsingør skriver du har ændret det bagvedliggende lån.

Fremlagt 10-09-2015.

 

Følg med her Se alle link på bloggen. Til opdelt Bilag.

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidtb

Bilag 36. Fremlagt af JB som Bilag D.
Den jyske bank lyver i 2012 at vi har omlagte lånet
4.328.000 kr.
Men hvorfor nægter jyske bank at vise os det, banken hæver penge i rente for det, men vil ikke modbevise bedrageri ved at vise os lånet 4.328.000 kr. I Nykredit

  

Lundgrens advokater skulle fremlægge disse 2 bilag, og medtage påstande mod Jyske Bank koncernen, at de lyver, hvilket du også kan hører i samtaler.

Når Lundgrens fremlægger noget andet 02-09-2019. Må det jo være det nemmest for Lundgrens advokater og Partner Dan Terkildsen at svare på Klagers afsluttende bemærkninger med 26 opfordringer, startende med opfordring 1.

Opfordring 1. i klagen over Partner i Lundgrens advokater. Sags nr. 2020-1932. - Opfordring 1. Dan Terkildsen opfordres til at dokumentere at Lundgrens inden fremlæggelsen af processkrift 2. den 2 september 2019. kl. 22.00 til domstolen. At Dan og eller øvrige ansatte i Lundgrens, har sikret sig at få klientens godkendelse, på det af Lundgrens fremlagte er klagers anbringer og påstande, samt vidner. - Med henvisning til klagers henvendelser som eks. Bilag 38. 40. ”41”. 69. 70. 106. 107. 104. 114. 115. 117. 129. 130. - Særligt i Bilag 114. og Bilag 115. Skriver klager meget klart at Lundgrens "Emil Hald Vendelbo Winstrøm. ikke måtte fremlægge noget til retten, uden klagers godkendelse. Derfor Opfordres Dan Terkildsen til at dokumentere at klager har godkendt det Lundgrens 02-09-2019 har fremlagt domstolen, forud for fremlæggelsen. Kan eller vil Dan Terkildsen ikke dokumentere dette, må det ligges til grund at Lundgrens advokater, ved partner Dan Terkildsen direkte, og helt bevidst har modarbejdet klager.

Opfordring 1. i klagen over Partner Dan Terkildsen i Lundgrens advokater. Sags nr. 2020-1932.

DET VIL VÆRE NEMT FOR LUNDGRENS ADVOKATER AT FJERNE MISTANKEN OM AT JYSKE BANKS LEDELSE STÅR BAG BESTIKKELSE AF LUNDGRENS ADVOKATER, LUNDGRENS PARTNER SKAL BARE BESVARE OPFORDRING 1-26. START MED DENNE HER. Opfordring 1. Dan Terkildsen opfordres til at dokumentere at Lundgrens inden fremlæggelsen af processkrift 2. den 2 september 2019. kl. 22.00 til domstolen.
At Dan og eller øvrige ansatte i Lundgrens, har sikret sig at få klientens godkendelse, på det af Lundgrens fremlagte er klagers anbringer og påstande, samt vidner.

Med henvisning til klagers henvendelser som eks. Med henvisning til klagers henvendelser som eks. Bilag 3840. ”41”. 6970106107104114115117.
129130. Særligt i Bilag 114. og Bilag 115. skriver klager meget klart at Lundgrens ikke måtte fremlægge noget til retten uden klagers godkendelse

Til Lundgrens “Emil Hald Vendelbo Winstrøm. måtte måtte fremlægge noget til retten, uden klagers godkendelse.
Derfor Opfordres Dan Terkildsen til at dokumentere at klager har godkendt det Lundgrens 02-09-2019 har fremlagt domstolen, forud for fremlæggelsen.
Kan eller vil Dan Terkildsen ikke dokumentere dette, må det ligges til grund at Lundgrens advokater, ved partner Dan Terkildsen direkte, og helt bevidst har modarbejdet klager.

 

LÆS Breve til og fra Jyske Bank fra 2006 frem til Klagen i pengeinstitut ankenævnet bliver afvist, og til advokat Morten Ulrik Gade endelig i november 2015. Nægter at give kunden agtindsigt.

 

03-04-2023. 18.55. Grundet at Jyske Bank bestak Lundgrens til ikke at fremlægge flere svig og falsk påstande mod Jyske Bank,

24-03-2023. kl. 12.00 Til Jyske Bank ledelsen hvilken dokumentation Jyske Bank har brugt for at lave udslettes af mit private pantebrev.

Samlet dokumenter der understreger at Jyske Bank har overtrådt tinglysningslovens paragraf 11, og nægter at indrømme dette.

19-03-2023. kl. 15.35. Ledelsen i Kromann Reumert en orientering forsøger at komme i dialog med Jeres klient Jyske Bank

18-03- 2023 kl. 15.19. til Kromann Reumert ledelse. Læs venligst brev og delte dokumenter, og svar om koncernen er enig i hvad Klienter ikke har ret til

18-03-2023. brev til Kromann Reumert advokater ledelsen og bestyrelsen, samt Jens Steen Jensen.

06-03-2023. Til Kromann Reumert ledelse. – Kære CEO Anders Christian Dam og Jyske Bank koncernen samt jeres advokater og støtter, jeg tilbyder at stoppe mine skriverier

27-10-2019. Bilag BS. Sagsøger måtte selv at lave processkrift. 3. da Lundgrens ikke har fremlagde nogle af klientens påstande

 

Jyske Bank A/S I. L.Tvedesvej 7. 3000 Helsingør. Att. Helsingør afdeling Jeg ved ikke om det er jer der står for at lukke min konto, da jeres advokater syntes at gøre alt for at beholde mig som kunde. Når man som Jyske Banks ansatte i Helsingør bevidst og uhæderligt har udsat kunde for groft bedrageri, herunder gjort brugen af dokumentetfalsk, mandatsvig, magtmisbrug, og vildledt kunde til at tro der er optaget lån, for at kunne tage 2.500.000 dkk i rente, og alt sammen er svindel der er udført bevidst af flere af Jyske banks medarbejder sammen i foreningen. Så af den grund vil jeg naturligvis ikke have noget med Jyske Bank A/S Helsingør afdeling at gøre, uagtet de kriminelle medarbejderer, som eksempelvis Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen og Casper Dam Olsen der i dag arbejder i henholdsvis. Jyske Bank A/S Vesterbrogade 9. København. Jyske Bank A/S Slotsgade 19. Hillerød. Jeg skal desuden oplyse at i mine bøger og opslag, vil jeg fremhæve at Jyske Bank Helsingør afdeling flere gange har misbrugt bankens adgang til tinglysningsretten, senest ved at have udslettet mit private ejerpantebrev mod instruks og uden fuldmagt. Dette er en overtrædelse af tinglysningslovens paragraf 11. Hvis i ønsker at angive en bestemt person som skyldig, vil jeg nøjes med at fremhæve at det er denne medarbejder der har overtrådt tinglysningslovens paragraf 11. Modst eller hvis i forholder jer pasivet til denne henvendelse, vil alle i afdelingen blive nævnt. Tina Agergaard Jyske Bank Hillerød er også nævnt, da hun har været min kontakt til Jyske Bank, og jeg gav instruks om at mit private ejerpantebrev stort 3.000.000 dkk blot skulle returneres til mig, da Jyske Bank ikke længere har pant i min ejendom. Hvis i iøvrigt har nogle spørgsmål til det jeg skriver, så er i velkommen til at kontakte mig på +4522227713. Jeg skriver faktisk i en god mening. Og ønsker kun at Jyske Bank finder ud af at tale med mig. Har rettet et par skrivefejl inden deling, denne mail erstatter, den den tidligere fra 5. apr. 2023 23.30 Venligst hilsen Carsten Storbjerg Skaarup Søvej 5. 3100 Hornbæk carsten.storbjerg@gmail.com +45222227713

Jyske Bank bilerne er en advarsel mod Jyske Bank.