Lund Elmer Sandager hjælper Jyske bank i svindelsag.

Mc jyske bank En anderleds gangster klub

Mc jyske bank
En anderleds gangster klub

Read 01-07-2019 HOW MANY CUSTOMERS BEYOND US AMOUNTS JYSKE BANK FOR FRAUD Jyske bank lån rådgivning These members of Jyske Bank’s Board of Directors have been knowledgeable about the bank’s many years of fraud against customers, without wanting to stop the bank’s continued fraud. Bente Overgaard 2020 Anker Laden-Andersen 2019 Per Schnack 2019 Sven Buhrkall 2019 Kurt Bligaard Pedersen 2019 Rina Asmussen 2019 Philip Baruch 2019 Jens A Borup 2019 Keld Norup 2019 Christina Lykke Munk 2019 Haggai Kunisch 2018 Johnny Christensen 2019 Marianne Lillevang 2019 Anders Dam 2019 Leif F Larsen 2018 Niels Erik Jakobsen 2019 Per Skovhus 2019 Peter Schleidt. Bente Overgaard 2020 The new board member, must then just 100% learn how Jyske Bank is doing and continue million frauds, since Bente Overgaard comes from the big shareholder Nykredit Bente Overgaard hardly knows the whole foundation of Jyske Bank A/S / Klik and Read www.Jyskebank.dk Med whistleblower-ordningen kan der blandet andet ske indberetning af: Økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse, bedrageri, dokumentfalsk, korruption eller lignende Problemet for Jyske Banks koncern, er at de er ligeglade, og Bestyrelsen forsøger at dække over Jyske Banks Bedrageri

Kurt Bligaard Pedersen Adm. direktør, Gazprom Energy, fhv. koncerndirektør, Dong Energy, fhv. afdelingschef i Finansministeriet og adm. direktør i Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Ønsker jyske bank retsmægling og ført dette til retsbogen så husk dette er forslåget tilbage i 2016 Vi har anmeldt advokat firmaet Lund Elmer Sandager på troustpilot og på Facesbook Spørg hvorfor de sletter opslag og lyver https://facebook.com/lundelmersandager/ Dette var i forbindelse med at jyske bank er sagsøgt for dårlig rådgivning i 2015. Sagen er dog ændret en hel del, efter vore efterforskning af jyske bank, Det viste sig at Jyske Bank. har og bruger falske bilag / lån i sagen, Vi taler her om aftaler der ikke findes, og alene er lavet af jyske bank selv og for at sikker jyske Banks øknomiske interesser. Det er blevet magtpåliggende for jyske bank at kunden hjemtaget et låne tilbud på 4.328.000 kr. I Nykredit, at jyske bank så selv fixer De falske låne bilag, således kunden kan udsættes for svig. I forbindelse med sagens anbringer først for pengeinstituttetsankenævn og derefter over for retten i Viborg jyske bank vælger sammen med Lund Elmer Sandager at benytte et lån der ikke findes, for at skuffe i retsforhold. At jyske bank har lavet mandatsvig, da jyske bank over 3 gange snuppede tilsammen over 100.000 kr. fra kundens konto. Mandatsvig er kun hvis Nykredit ikke har udbetalt lånet Når jyske bank efterfølgende mens kunden lå syg med en hjerne blødning, skrev jyske bank. Først Nicolai Hansen at han har hjemtaget lånetilbudet fra Nykredit på 4.328.000 kr. Og igen skriver Casper Dam Olsen at vi har lagt lånet om. Stemmer det vel ikke :-) Nej Alt sammen er løgn, selv om man har lavet mandatsvig, og gjort alt for at vildlede kunden, gør det ikke at lånetilbudet fra Nykredit på de 4.328.000 kr er blevet hjemtaget Omkring falske lån / aftaler i jyske bank: Falske aftaler omkring hjemtaget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Benyttes både af jyske bank selv og af deres bestyrelses medlem og advokat i Lund Elmer Sandager partner Philip Baruch. Vi har gentagende forsøgt at få Lund Elmer Sandager og deres partner Philip Baurch til at svare. Vi ønsker ikke at beskylde jyske bank for at lave million svig, hvis lånet på 4.328.000 kr er hjemtaget og udbetalt, og derefter omlagt Desvære har Lund Elmer Sandager kun svaret på 1 af de 3 spørgsmål som blev sendt til Lederen i Jyske Bank CEO Andes Dam Og her svarede partner Philip Baurch I Lund Elmer Sandager forkert, på trods af at har adgang til alle bilag. Når Lund Elmer Sandager ikke vil svare, eller tale sandt og når jyske bank heller ikke vil svare eller tale sandt, heller ikke med kunden, omkring det falske lån som benyttes af jyske bank for at lave svig for mindst 2.5 million, det er sådan som kunden opfatter sagen HJÆLP NU, således i ikke skal blive til den største skurk i sagen, tavshed er et signal på noget er rav rivende galt i lund Elmer Sandager Vi forsøger dialog for at finde svar. I og med at advokat Philip Baruch både er partner i Lund Elmer Sandager og bestyrelsesmedlem i jyske bank Så er han nok ikke den rigtige at spørge, Philip Baruch har i øvrigt forbudt os at skrive til jyske bank og til Philip. Vi syntes at advokat virksomheden skule svare om vi opfatter straffeloven forkert Og beder her Lund Elmer Sandager eksperten i strafferet hjælpe med at fortolke straffe loven i forbindelse med fremlagt bilag på www.Banknyt.dk Mandatsvig Bedrageri Tyveri Svig osv. Vi bad om svar på hvorfor Advokat firmaet Lund Elmer Sandager både dækker over, at jyske bank benytter falske låne aftaler og hvorfor Elmer Lund Sandager medvirker, og benytter falske lån, for at skuffe i retsforhold. Vi bad derfor ekspert i strafferet Henrik Høpner Jeres Advokat om at svare på Lund Elmer Sandagers Facesbook side Desvære var der heller ikke her noget svar Lund Elmer Sandager valgte istedet at slette anmeldelsen, og blokere og spærre os fra at kunne kommentere, eller like eller andet Hvad har Lund Elmer Sandager som de ønsker at offenligheden ikke ved om deres arbejdes metoder. At lyve over for retten, bruge falske bilag lån Det ved vi at advokat virksomheden gør, for at hjælpe klienter som jyske bank. Da Lund Elmer Sandager bør kende loven bedre end jyske bank kan det undre. At advokater i Lund Elmer Sandager vælger ikke kun at benytte falsk lån på 4.328.000 kr. overfor retten og for at skuffe i retsforhold, men også vildlede jyske Banks kundens egne advokater, dette ved at give dem direkte forkerte oplysninger, hvilket er imod god advokat skik Det skal oplyses at kunden i jyske er blevet nægtede aktindsigt for at jyske bank tilsyneladende kunne fortsætte med at med at lave svig for milioner. Lund Elmer Sandager lyver både om bilag som jyske bank har bortskaffet, samt lån der slet ikke er blevet hjemtaget, hvorfor forsøger Lund Elmer Sandager at slette vores spørgsmål Vi ønsker dialog og tænkte at det var i Lund Elmer Sandagers Interesse at komme frem med sandheden, frem for at blive ved med at lyve, både over for retten men også over for deres kollegaer der skal stå over for dem i retten og forsvare mig Carsten, Lund Elmer Sandager Det er ikke en advokat værdig at lyve Om det er for at skuffe i et retsforhold, eller andet. Henrik Høpner er højt specialiseret indenfor tre områder: Strafferet som forsvarsadvokat, fast ejendom og konkurskarantæne. Vi prøver offenligt igen at få svar. Hvorfor Lund Elmer Sandager, medvirker, at der benyttes falske låneaftaler for at skuffe i retsforhold. Det er i deres jyske bank sag, som omhandler SVIG for millioner Uden svar og dialog er en løsning svær. Sig ikke at vi ikke prøver, Se mere på www.banknyt.dk Hvis der er fejl ring 22227713 Tal da med med mig mvh Carsten Hvis i vil indrømme så ring og vi kan tale om det. Hvis i intet vil tale om eller indrømme så, er det jo svært. Syntes i skulle komme ud af flyver skjul og svare, hjælp så vi ikke skal være til grin, tænk hvis jyske bank har ret, men ikke vil bevise noget

Hvorfor nægter Præsident CEO Anders Dam kongen i Jyske Bank bedraget kunder dialog.

ANDERS DAM blev tilbudt en gebyr betaling på 250.000 kr.

Listen med spørgsmål og link nederst redigeres dagligt. Senest rettet 17-11-2017 Spørgsmål 6.A indsat :-) ------------------- Sagen, handler i bund og grund bare om jyske bank bedrager deres kunder, og hvor gode jyske bank er til SVIG foretninger. Læs dagbogen på www.banknyt.dk ------------------- :-( Vi har i sagen mod jyske bank brug for at Nykredit underskriver et dokument. Bare underskrive at vi ikke har hjemtaget noget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Som blev tilbudt 20 maj 2008. :-) :-) Se bilag på at tilbud er bortfaldet og derfor ikke kan eksistere. https://facebook.com/story.php?story_fbid=10214873510170621&id=1213101334&ref=bookmarks :-) :-) BILLEDER I NY TIDSLINIE SAGEN MOD JYSKE BANK FOR BEDRAGERI SVIG https://facebook.com/story.php?story_fbid=1493715853997211&id=1045397795495688 :-) :-) Normale og ærlige mennesker ville ikke nægte at hjælpe andre i en sådan sag, men anderledes er det med Nykredit. :-) Nykredit nægter at underskrive, for på den måde at hjælpe jyske bank med at kunne fortsætte bedrageri af kunde. :-) Nykredit kan følge sagen her. Om underskrift. https://facebook.com/Nykredit-dækker-over-SVIG-i-Jyske-Bank-Advokat-Mette-Egholm-Nielsen-svare-351558681922937/ :-( :-) Vi har anmodet vores advokat skrive til Nykredit 20-09-2017 og kræve en underskrift. Hvis Nykredit v/ Advokat Mette Egholm Nielsen Stadig nægter at underskrive. :-( På trods af møde referat fra Nykredit, og de mange beviser på at der ikke findes noget optaget lån i Nykredit på 4.328.000 kr Og at Nykredit heller ikke vil vise der findes et optaget / hjemtager lån i Nykredit på 4.328.000 kr. :-) Anmode vi vores advokat, at stævne Nykredit, så de tilpligtes til at underskrive. :-) Vi ved her 5 oktober 2017 stadig ikke om, der er skrevet, eller udtaget stævning mod Nykredit. :-) :-) Vores advokat Skrev 04-10-2017 At han anbefale, at vi opgiver sagen imod jyske bank. Og skriver om højsteretsdomme, om sager omhandlende rente bytte, Men skriver intet om det vores sag handler om. ( de mange spørgsmål som er nederst ) :-) :-) !. Vi blev meget forvirret over at vores advokat kun taler om dårlig rådgivning, omkring en rente bytte med jyske bank, En rentebytte, som jyske bank har lavet ved egen hånd. ! Uden påforhånd at sikker sig en mundtlig eller skriftligt aftale ved kunde. Vores Advokat er oplyst februar 2016 At den anlagte sag mod jyske bank er ændret. FRA DÅRLIG RÅDGIVNING TIL SVIG / BEDRAGERI At vi ikke har et lån 4.328.000 kr. at betale på, eller bytte renter med til nogle. At vi ikke har aftalt og godkendt den rente bytte fra 16-07-2008 som jyske bank opråber sig i retsforhold at være den der er godkendt 15-07-2008. :-) Vi har fremsende alt materiale til vores advokat februar 2016 og løbende herefter. Samt efterfølgende sendt kopi politi anmeldelse af jyske bank for bedrageri. En anmeldelse som stiller store spørgsmåls tegn, ved jyske Banks Hæderlighed, Ærlighed og Troværdighed. Sagen viser tydelige tegn på bedrageri. :-) Materialet er gennemgået ved møde ved min advokat. 2016 og grundig forklaret, og dengang forstået. Desværre mene min advokat tydeligvis ikke, at det nu har nogle betydning for sagen, mod jyske bank, da intet er blevet nævnt eller omtalt. :-) Vores advokat mener kun det handler om dårlig rådgivning, og sagen faktisk er tabt på forhånd, og anbefaler vi skal opgive. Hvorfor Carsten sendte et link hertil siden. :-) For på den måde måske at kunne ændre vores advokats opfattelse af sagen, som han ser den. Vores opfattelse af sagen, er tydeligvis en helt anden end vores advokat. :-) Som ikke syntes de nævnte forhold nederst, har betydning. Nogle de mange forhold, er her indsat som spørsmål nederst , og vi mener de alle har relevans til den anlagte sag, som vi mener er bedrsgeri. :-) Svig for milioner mod kunde i jyske bank. https://facebook.com/JyskeBank.dk/?ref=bookmarks :-) Vores bog og historie om at være 9 år i helvede, med den grønne slagter. Ud af planlagte 20 år. Men nok snarer at skulle skulle være det resten af livet. :-) Grundet jyske bank og en kæmpe løgn. OG nej det er ikke en beskyldning. Vi føler bare at JYSKE BANK LYVER en smule her, måske ligefrem planlagt. :-) Men det taler vi jo mere om i retten, for vi vil have alle vores spørgsmål besvaret, Det er åbenbart det eneste sted jyske bank vil besvare spørgsmål. :-) http://ekstrabladet.dk/kup/dinepenge/andelsboligforeninger-har-faaet-nok-stopper-betalinger-til-gebyrgribbene/6029918 Det er vores almindelige princip, at når en sag verserer for domstolene, udtaler vi os ikke, siger Peter Stig Hansen, juridisk direktør i Jyske Bank (dette er en MASTER som rettes med røbende link på bilag til alle spørgsmål, frem til vi har første retsmøde) :-) Kan denne historie mon betale for sådanne en bil de næste 20 år med alt betalt :-). Det ville være dejligt ny bil hvert andet år, Historien bør blive til en gyser film, selv om der kom mordtrusler fra en der købte flere ph lamper fra Carstens konto mens han var syg, var jyske bank er dog den mindst søde i historien og hjulpet kreditforeningen Nykredit I historien du gerne skulle se som film. :-) Men som da vi intet havde efter jyske bank tog alt fra os, der var intet lys at se forude, nu har vi bare en god historie at fortælle. :-) Lidt mere fra oplevelsen er her https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212893634034955 En fyldte tanken med olie, TAK En betalte til maden, TAK En betalte medicin, mange hjalp TAK :-) Undtagen jyske bank, de ønskede kun at tage alt og jyske bank tager stadig af kassen til renter af lån som ikke findes. DET ER BEDRAGERI SVIG SVINDEL :-) Mens jyske bank tog hvad de kunne tage, gemte vi dette minde, Carsten's hjerne :-) den huske hele historien. Om den tyvagtige og bedrageriske JYSKE BANK. ----- :-) :-) Bliver du Snydt af jyske bank så fortæl om det, Og har du brug for hjælp i din sag så ring 40333400. Carsten hjælper dig Gratis :-) Carsten ved om nogle hvordan jyske bank arbejder, og lyver for at tjære penge. :-) :-) Svar udbedes her eller i retten. :-) :-) Vi afventer 5-10-207 svar fra vores advokat om han mener vi har optaget et lån i Nykredit, efter tilbudet 20 maj 2008 på 4.328.000 kr. Og har aftalt om han mener vi har aftalt at bytte renter med jyske bank, på dette lån. Jævnfør den af jyske Banks fremlagte rente bytte lavet 16-07-2008 Som skulle erstatte den der er aftalt 15-07-2008 :-) :-) Mens vi venter så læs med. Lidt af de spørgsmål jyske bank ignorere og ikke vil svare på, :-) Men hvad jyske bank vil jo overhoved ikke tale med Carsten Storbjerg, det har bestyrelsen ved Philip Baruch skrevet 31/5-2016 Og på havkatten skriver de, sagen må gå sin gang, og det handler om jura Lige som de skriver at jyske bank overholder alle regler og love :-) Hej jyske bank, i er tilbudt dialog men ønsker det ikke, vi er også ved at være ret ligeglad kun far vil tale, men vil ikke være til grin. 1 år og 6 måneder gik uden at jyske bank har, ville elle tør svare på, om det lån i Nykredit på 4.328.000 kr. er falsk eller sandt, og i øvrigt intet vil svare på. :-) jyske bank behøver slet ikke svare, på noget som helst, er ved at være ret ligeglad, Men tænk da på bankernes omdømme, og ATP PFA mm som støtter jyske Banks handlinger ved aktie køb, og deres partner som REALMÆGLERNE GF FORSIKRING MM ;-( Banken får alligevel alle spørgsmål i retten. Så vi tager den der fra, Dyrt for Carsten med retten, men det er jo bankens måde at forsøge at stoppe disse dumme spørgsmål fra kunde der føler sig bedraget, ingen beskyldning men føler os bedraget. :-) :-) I retten må vi så bare ønske en god forestilling. Og se det sande jyske bank arbejde med jura af bølgepap og stjerne advokater, med speciale i bestyrelses ansvar. Opdater 23-09-2017 Jyske bank har på ingen måde vist ønske om dialog, Min advokat er ikke blevet kontaktet siden 2-11-2016 med en skjult dagsorden en rente sikring. :-) Gud fader i skuret, afviste på stedet at spilde tiden, så heller en dom da. jyske bank må gerne komme til mig, hvis de har noget de vil undskylde, de skal ikke spilde min advokats tid, han skal snart lave nyt proces skrift med de forhold som er fremlagt. :-) Og skal laves så sagen kan rykke videre i straffe retten efter. Regner ikke det af jyske Banks bestyrelses forliges tilbud, for andet end et nyt forsøg på at snyde mig med en Swap, vi kan jo ikke stole på jyske bank :-) Seneste henvendelse fra jyskebank var tilbudet om at lave en rente sikring på et andet lån som jeg har hjemtaget langt op i 2009 Dette var en direkte fornærmelse mod min familie og mig. :-) Halo jyske bank, og Philip Baurch jeg er altså blevet rask, så stop nu jeres latterlige forsøg på at snyde mig. :-) Kære jyske bank er taget i groft svig og løgne så tro ikke jeg er helt dum, og uden advokater fandt jeg ud at jyske Banks sande fundament. :-) Hvis bare det en masse fejl så bør jyske bank komme til mig, selv om det virker ret bevist, efter CEO blev oplyst om det 25 maj 2016 Ring 40 33 34 00 tal med Carsten istedet for at lave mere lort for jyskebanks troværdighed. Undskyld sproget men er lidt sur :-) -- Spørgsmål er næppe nye. Desværre vil Jyske bank ikke besvare nogle af dem. :-) :-) - 0. Sagens start, og hvorfor sagen faktisk startede, det handlede først om dårlig rådgivning. Rentesikring (eller rente swap) (eller rentebytte) til et underlægende lån i Nykredit. Dette er ikke et spørgsmål men en konstatering, Swappen W015785999 på 4.328.000 kr. som er lavet 16/7 2008 hvor Jyske Bank siger den er lavet 15/7 2008, at vi har godkendt denne. for at rentesikker et underlægende lån, også på 4.328.000 kr. som Jyske Bank har fortalt 3 personer, der har bistået i sagen, og i øvrigt alle er advokater, for at overbevise dem at Jyske Bank talte sandt. Og der ikke var noget at gøre, derfor opfordrede Advokat Søren Nav på dette grundlag at Carsten opgav kampen og derved betalte jyske bank, og i øvrigt opgav. Carsten siger i dag at swappen Swappen W015785999 ikke er aftalt, og det underlægende lån er FALSK, eller, siger bare det findes ikke i nykredit. https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1313767645325367 :-) :-) ----- 1. Hvordan kan jyske bank lave 2 byggekreditter, til 2 forskellige virksomheder, (2 cvr nummer). Både samtidige og overlappende Altså på samme kontonummer. ?. Er det ikke det samme som at sætte den samme nummerplade på 2 forskellige biler Samtidigt :-) ? Hvordan ved man hvilket cvr. Som betaler når der er 2 virksomheder på ? https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1314913848544080 :-) :-) ----- 2. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså den swap aftale, som kun er indgået, under forudsætning hvis man hjemtager det underlægende lånetilbud ? Det er her vist bare 2 bilag, som er blevet væk, for jyske bank. :-) En aftale og at aftalen lukkes. Og måske er andre bilag også blevet væk, hvis de findes :-) https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1315070638528401 :-) :-) -- 3. Selve forudsætningen for swap aftalen. Var både forkert og mangelfuld, og havde kun et formål. At jyske bank, måske bevist har fortiet og tilbageholdt flere oplysninger, over for deres kunde, forud for en swap aftale, har du vores ord på. Jyske bank syntes tilsyneladende ikke at huske, hvad banken oplyste i deres swap anbefalinger, Og derefter benægter at have tilbage holdt oplysninger, for deres kunde. Desværre har vi ikke optagelser af disse samtaler. Vi kommer ind på hvad jyske bank faktisk oplyste og svarede. Vi viste på daværende tidspunkt desværre ikke, at jyske bank efterfølgende ville benægte. Og at det derfor var nødvendigt at optage samtaler i jyske bank. Efterfølgende har vi dog fundet flere beviser, på at jyske bank har løjet for os i gennem de sidste 9 år. Vi kan og vil bevise, dokumentere løgne fra jyske bank. :-) :-) -- 4. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså en swap aftale der bliver lukket. og derefter at forsvinde, for jyske bank ? Det er vist her bare de 2 bilag der er blevet væk, for jyske bank. :-) (Det ene bilag finder jyske bank dog igen 7 år efter) :-) https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1315070638528401 :-) :-) -- 5. Hvorfor er de 2 bilag, ikke medtaget på årsopgørelsen, for det år hvor aftalen laves og lukkes. Der findes på årsopgørelsen kun den swap jyske bank egenhændigt har lavet. Det ene af de forsvundne bilag, er heldigvis efterfølgende dukket op igen, i en mail fremsendt fra et bestyrelsesmedlem. Men det er ikke på års opgørelsen ? :-) Hvordan kan 2 juridiske gældende dokumenter forsvinde fra Jyske Bank, må man fjerne disse. ? https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1316246245077507 :-) :-) — 6. Hvordan kan jyske bank, egenhændigt lave en ny rentebytte / swap aftale, uden at tale med deres kunde først ?. :-) Og derefter at indsætte deres nye rentebytte / swap bilag, i stedet for det swap bilag der i første omgang forsvandt :-). Fra jyske bank. Heldigvis dukkede det forsvundet bilag op igen, i et fremsendt svar fra jyske bank sep. 2015 Da en af jyske banks bestyrelsesmedlemmer og advokat, var så venlig og sender en kopi til retten i Viborg, i den anlagte sag mod jyske bank. :-) Og at jyske bank derefter februar 2015 på spørgsmål, oplyser at de kun har ombyttet de 2 bilag. Her er tale om et bilag / en swap aftale, som kunden ikke har anmodet jyske bank om at lave, eller indsætte til et lånetilbud. Findes der en mundtlig eller en skriftlig godkendelse af den aftale / bilag om det :-) Vi efterlyser bevis. :-) :-) — 6.A. Må man ændre i en indgået aftale. (Glem lige at jyske bank i svaret tilbageholder oplysninger om at aftalen er lukket) Jyske bank Philip Baurch skrive i retsforhold, efter 10-09-2015 hvor jyske bank er blivet opdaget. i at fuske med dokumenterne. At jyske bank 16-07-2008 kun har rettet i indgået aftale fra 15-07-2008 Altså jyske bank skriver at banken har rettet i et juridisk dokument, uden om kunden, og ikke fået en godkendelse. At jyske Banks advokat Lund Elmer Sandager oplyser i er retsforhold at jyske bank retter i en aftale, der er blevet lukket, bekymrer ikke advokaterne. Men når Lund Elmer Sandager i et retsforhold bruger falske oplysninger om lån der ikke findes, bliver man ikke overrasket. :-) :-) — 7. Hvordan kan jyske bank lade en ikke eksisterende gæld tinglyse. Altså lade et lånetilbud tinglyse som det var hjemtaget når lånet ikke er hjemtaget, eller overhoved findes hjemtaget og udbetalt :-) En kopi af hjemtagelsesanmodning med min underskrift og kopi af udbetalingen, er blevet efterlyst. :-) :-) — 8. Hvilket bilag er brugt over for tinglysningsretten, for at kunne tinglyse gælden til lån 4.328.000 kr. i Nykredit, som aldrig er blevet hjemtaget. 8.A Har jyske bank selv rykket tilbage i pantrækkefølge og givet Nulredit oprykkende pant på 4.328.000 kr. 16-04-2009. 8.B Har jyske bank jyske bank selv tinglyst pantet på 4.328.000 kr. til Nykredit 16-04-2009. :-) :-) — 9. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, til tinglysning af et lån i Nykredit, som ikke findes. først efter selv at blive stævnet indrømmer Nykredit, at de intet kender til lånet.? Lånet som jyske bank nægter at bevise hjemtaget og udbetalt. https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1317733184928813&ref=page_internal :-) :-) -- 10. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, for lånesagsomkostninger til Nykredit Som Nykredit efter selv at være stævnet, indrømmer at de intet kender til. Lånet som jyske bank hæver lånesags omkostninger for at formidle. Og som jyske bank nægter at bevise findes, som hjemtaget og udbetalt. https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1317095824992549 Udnyttelse: https://www.facebook.com/JyskeBank.dk/photos/a.1046330268735774.1073741836.1045397795495688/1233278270040972/?type=3&theater :-) :-) — 11. Hvordan kan jysk bank hæve af betroet midler, til gebyr for at lave sikkerhed over for Nykredit på et lån der ikke findes.? :-) :-) — 12. Hvordan kan jyske bank kræve en grund tvangssolgt, når banken ved de ikke selv har første ret til provenuet. Min ejendomsret er blevet krænket. :-) :-) — 13. Hvordan kan jyske bank forsvare at banken kræver et påstået underliggende lån til en swap (der der ikke er godkendt) afdrage ekstraordinært, og samtidig selv hæve renter af provenuet frem til 2028. er det ikke bedrageri. ? :-) :-) — 14. Hvordan kan jyske bank nægte at have krævet et tvangssalg, når banken udmærket ved, at det alene var et krav fra jyske bank. :-) :-) — 15. Hvordan kan jyske bank forklare at deres advokat og bestyrelse efter nok 20 breve, alle med samme meget klare og tydelige spørgsmål, vælger at svare direkte forkert på spørgsmål, om et lån var hjemtaget og blevet udbetalt mm.? Altså forsøger at vildlede. :-) :-) — 16. Hvorfor lyver jyske bank, over for sin kunde, skriver direkte usandt i mail om at et lån findes, selv om banken ved det er usandt. :-) :-) — 17. Hvorfor lyver jyske bank, når de skriver i mail at jeg har lavet lånet om, igen når banken ved det aldrig har været hjemtaget, så kan det heller ikke omlægges. ? :-) :-) — 18. Hvorfor vil jyske bank ikke svare deres kunder, som stiller spørgsmål, om et lån kunden ved ikke har hjemtaget. Det er vel banken, jyske bank som skal bevise, at kunden har hjemtaget, et lån i Nykredit. Selv om Nykredit bekræfter at de intet kender til det påstået lån ? :-) :-) — 19. Hvorfor nægter jyske bank at modtage provenuet, efter jyske Banks tvangs salg af grunden :-) :-) — 20. Hvorfor nægter jyske bank at lave deponeringskonto. Kort sagt hvorfor nægter jyske bank, alt til at jyske bank skulle være involveret i kravet, om tvangssalget, Når jyske bank ikke kan være i tvivl om hvad banken laver. 3 år skulle der gå, før :-) :-) — 21. Hvorfor godkender jyske bank et byggebudget, som jyske bank ved ikke stemmer, Jyske banks mand siger flere gange, om jeg har husket alt, (der er glemt provisioner renter mm) Skulle banken ikke kunne se det ? Jyske Bank siger så sender i budgettet til godkendelse i Nykredit, og i dag ved jeg det er alene jyske bank det :-) :-) — 22. Hvorfor ville jyske Bank ikke hjælpe, at finde ud af hvem som indsatte kr. 1.000.000 kr ( 1 million.) på min konto, selv om jyske bank godt viste svaret. Det kunne være en fejl eller hvidvaskning. ? :-) :-) — 23. Hvorfor oplyser jyske bank at man skal skynde sig at få og hjemtage et lån, da man ellers nok ikke kan låne hele beløbet. ? Jyske bank har selv godkendt budgettet og lånet over for Nykredit, som efterfølgende ikke vil godkende lånebeløbet og kræver det nedbragt med 800.000 kr. Kan også hænge sammen med at der er en Swap som ikke skulle betyde noget, bidraget stiger således fra 0,8 % til 3 % Dette har Nykredit bekræftet telefonisk er grundet swappen, men afviser efterfølgende på mail at skulle have bekræftet dette. (Klog af skade, så det findes en optagelse der bekræfter.) Men lån og rente bytte er fri fantasi En Swap jyske bank ikke oplyser Nykredit noget om, som at jyske bank ønsker denne Swap med på et lån. (Nu er denne Swap dog kun lavet og indsat af jyske bank, uden anmodning eller godkendelse.) :-) :-) - 24. Er det rigtigt at jyske bank efter at først have godkendt et bygge projekt med lån på 4.300.000 kr. overfor nykredit, under betingelser som er overholdt. Derefter ved færdiggørelsen, får oplyst at der kun kan lånes 3.500.000 kr. Og det af jyske Bank, hjemtaget lån i Nykredit nu skal nedbringes med 800.000 kr. Grundet Nykredit efter at have set ejendommen og opdaget der er en Swap registeret ikke vil godkende det lån som jyske bank godkendte. ? :-) :-) - 25. Er det rigtigt at jyske bank, nu har bragt deres kunde ud i at måtte låne de penge i jyske bank som lånet skulle nedbringes med Og til en rente på 9,25 % :-) :-) - 26. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den nybyggede ejendom. ? :-) :-) - 27. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den låntagers private ejendom. ? :-) :-) - 28. Er det rigtigt at jyske bank spærrede deres kundes kontoer for at afkræve underskrifter på disse salgs fuldmagter, Samt for at få deres kunde, til at indgå afdrags aftaler med banken, som kunden meget nemt kunne risikere ikke at kunne overholde. Aftaler som udspringer sig af swappen og det underlægende lån :-) :-) :-) - 29. Er det rigtigt at jyske bank spændte deres kunde så hårdt. Har jyske bank spekuleret i at kunden ikke måtte have mulighed for at indbringe sagen for retten, hvorfor det har været jyske Banks ønske at stække kunden ØKNOMISK Således at kunden med stor sandsynlighed, ikke kunne finde penge til at hyrer en advokat. Så frem kunden nu ville fortsætte den sag, der allerede var indbragt for penge instituttets ankenævn. :-) :-) - 30. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende, ville have pant i alle virksomhedens anparter, således banken fik fuld kontrol. Hvilket 100 % ville have ført til konkurs, såfremt det var lykkes banken, at få en underskrift. :-) :-) - 31. Er det rigtigt at kunden ikke kunne betale andre kreditorer, da jyske bank forfordelte sig selv, ved at sikker sig pant i alt. Og at kunden derved mistede et 25 årig gammel virksomhed, og tabte aktie kapitalen. Kunden redede kun sig selv og ejendom. Ved ikke at underskrive den pant, jyske Bank ville have i selskabet der ejede den nybyggede bygning. :-) :-) - 32. Er det rigtigt at jyske bank, samtidens med at Nykredit krævede det af jyske bank godkendte påforhåndslån 4.300.000 kr. Nedbragt til 3.500.000 kr. Samtids selv fortsatte (fortsætter) med at hæve renter på deres egen Swap aftale ( den Swap som jyske bank selv lavede, efter den som kunden lavede, blev lukket. Og til lånet som vi efterlyser bevis på er hjemtaget og udbetalt.) Og at jyske Bank vil tage oplyst 5,32 % i renter af afdraget frem til 2028 :-) :-) - 33. Er det rigtigt, når man regner på swappen realt betaler en rente på mindst ca. 5,63 % Ligger beregning på. Der kommer et link https://facebook.com/profile.php?id=355265088189333 :-) :-) - 34. Er det rigtigt at jyske bank, hæver renter på den Swap jyske bank egenhændigt har lavet, Mellem 1-4 dage før de selv oplyser Og derved sikker dig en ekstra indtægt på flere ekstra rente dage. (Anslaget på et 20 årig lån svare det til et kvartal.) ca 50.000 kr lige i skuffen Således kunden konto kan gå i minus og jyske bank herefter tager en stor over % i rente. :-) :-) - 35. Er det rigtigt at jyske bank har krævede adskillige sikkerheder, grundet den Swap jyske bank selv har lavet, til det påstået lån. Som: Pant sikkerheder der er omkring eller over 100 % over det samlede lånte beløb. :-) :-) - 36. Hvad findes der af forældelsesregler, omkring hævet af betroet midler,? Som eksempel punkt. 9, 10 og 11. Vel og mærket til lån og sikkerheder for lån der ikke findes. Spørgsmål er nødvendigt da jyske bank åbenlyst syntes at spekulere i forældelsesregler. :-) :-) - 38. Virksomheden har betalt anden virksomheds gæld ved vildledning fra jyske bank. Når jyske bank kan lave samme konto nummer til flere virksomheder samtidens :-) :-) - 39. Og at jyske bank selv flytte gæld fra en virksomhed til en anden virksomhed over natten. Taler kun om 280.000 kr Der er således opstået et problem til, som ikke før er nævnt. Jyske bank har ved at pålægger en ny virksomhed en enden virksomheds gæld på ca. 280.000 kr. Et nyt forhold der handler om penge. Det må være svig også, for det var ikke noget denne virksomhed skulle betale, Storbjerg erhverv har betalt en anden virksomheds gæld til jyske bank grundet vildledning er der tale svigagtighed eller hvad https://facebook.com/917187698410423/photos/a.941075642688295.1073741830.917187698410423/941264692669390/?type=3 :-) :-) - 40. Er det rigtigt at Jyske bank ved Lund Elmer Sandager Advokater 31-05-2016 har frabet sig henvendelser, fra kunden som stiller spørgsmål om falsk lån, og falske rentebytte af dette lån. :-) :-) -- 41. Er det rigtigt at Lund Elmer Sandager 31-05-2016 lyver over for kunden, på hans spørgsmål fra 25-05-2016 om han har optaget / hjemtaget et lån på 4.328.000 kr. i Nykredit :-) :-) - 42. Er det rigtigt at Lund Elmer Sandager 31-05-2016 lyver over for kunden, på hans spørgsmål fra 25-05-2016 hvor lånet på de 4.328.000 kr. fra Nykredit er indsat :-) :-) - 43.Er det rigtigt at kunden, efter jyske bank forbød / frabad sig at kunden skrev til jyske bank, eller dennes advokater, hargentagende gange har skrævet på havkatten, troustpilot har Jyske bank på disse medier ikke ville svare kunden. :-) :-) - 43.Er det rigtigt, at jyske bank har set kundens hjemmeside banknyt.dk hvor der ergjort utallige forsøg, på at få dialog med Jyske bank, lige som det på facesbook er forsøgt med opslag at komme i dialog med jyske bank, og jyske bank. :-) :-) - 43.Er det rigtigt at jyske bank på intet tidspunk, efter 31-05-2016 har ønskede at besvare nogle henvendelser fra kunden bag banknyt.dk :-) :-) - ------ Hvorfor vil jyske bank ikke tale med mig. Er jyske bank så penge begærlige at de vil bryde alle love og regler for at nå målet ? - Husk god skik at notere lidt om jyske bank holdning til den Swappen hvis den var aftalt: Måske har idioten opdaget at jyske bank hæver renter af 1.8 million til en swap :-) Kunne Philip Baruch tænke da han fremsender, tilbud om at forliges mødes, 2 november 2016 Altså af en swap det ikke er aftale Og af 1.8 million kr. der ikke engang skyldes Og i øvrigt som jyske bank selv har krævet de fleste nedbragt af Første gang skulle der nedbringes 800.000 kr. Sjovt nok det var efter Nykredit opdagede swappen. :-) :-) Så om jyske bank er en ærlig bank eller om jyske bank er en bank der slagter deres kunder, hvis de får muligheden for det. Det må retten vudere, du har lidt at læse på, så må du vudere selv. :-) :-) Da Nikolai Hansen jyske bank, selv på vegne af jyske bank, både foreslog og fortalte swap var det bedste og lidt billiger, og var lige så sikkert som et oblationslån Så var det en stor løgn, dette skal jeg snart fortælle i retten. :-) :-) Og det er ikke god skik, men jyske bank Philip Baruch siger god skik regl. At den behøver jyske bank ikke at efterleve, eller overholde. Der er ingen konsekvens når jyske bank vælger ikke at overholde god skik for banker, hvilket kommer i et punkt. :-) Der kommer løbende spørgsmål, som vi vil forsøge at afdække. ------------------ :-) Jeg undersøgte frisproces regler, og mener at jeg kunne få fri proces, hvorfor jeg i nok november 2016, spørger min advokat om det ikke var en god ide, under henvisning til procesbevillings regler at søge. :-) Og ville gerne have at han fremlage mine nye påstande og søgte, min advokat søgte kun med dårlig rådgivning som grund, hvorfor jeg naturligvis fik afslag, og anbefalede ikke at anke afslaget. Selfølgelig har jeg anket selv om min advokat ikke anbefalede det, og fremsendte de bilag der omhandlede sagen. :-) Sagen er principiel da jyske bank laver svig / bedrageri for millioner mod lille kunde. At en dansk bank som jyske bank lyver lån på 4.328.000 kr. Hjemtager og hæver renter fra kunden private konto. Selvfølgelig starter sagen med dette her, af jyske bank påstået lån i Nykredit på 4.328.000 kr. som er falsk. :-) :-) Afventer stadig svar, om der er sendt beviser nok. http://www.civilstyrelsen.dk/Fri_proces/fri_proces/rimelig_grund.aspx Herefter handle det mindre om at jyske bank forsøgte, og stadig forsøger at umuliggøre det øknomiske grundlag, for at kunne sagsøge jyske bank, når banken fortsætter med at tage eller ved svig stjæle af kagedåsen. mine penge, således jeg måske ikke kan betale :-) Det er sådan jyske bank kvæler deres kunder i sagsøge banken. Således kan en bank som jyske bank slippe, for at deres små erhvervsdrivende får mulighed for at søge hjælp. Når Danmarks største banker tilsyneladende, snyder og bedrager deres erhvervs kunder, som banker son jyske bank kan spekulere i at stække deres kunder :-) og derfor måske ikke har ØKNOMISK mulighed for at sagsøge banken, som de mange Swap offer der blev slagtet, lige som jyske bank ville slagte os. :-) - Vi har brug for at folketinget giver mindre erhverv virksomheder, samme muligheder som private Og at få lovgivet at banker som jyske bank skal overholde regler som god skik, nu jyske bank tydligt skriver at banken ikke skal overholde god skik

Kunde tilbyder stadig jyske bank 250.000 kr. for beviser.

jyske bank fortsat tavse

Anders Christian Dam kunne straks ved fremsendte mail 25 maj 2016 

konstatere at kunde i jyske Bank var udsat for svindel siden 2009 og det af jyske bank selv.

Jyske banks Advokat Morten Ulrig Gade fik samme oplysning 3 maj 2016

oplysningen er ligeleds sendt til Ledelsen / Bestyrelsen i Jyske bank 25 maj 2016

l

 

Har netop skrevet til retten og de slyngler af advokater i Lund Elmer Sandager les.dk Som ikke ønsker at jeg får en ny advokat, sat på sagen mod jyske bank, for bedrageri svindel eller hvad det er jyske bank laver mod deres kunder. Når jeg siger jyske bank stjæler, og dette ved mandatsvig, så kan det naturligvis bevises, og er bevist ved de til jyske bank fremsendte bilag på linket her under. :-) :-) I kender måske udtrykket DEN SOM TIER SAMTYKKER den der tier, samtykker TALEMÅDE hvis man ikke protesterer eller afslår, må andre regne med at man accepterer Har jyske bank benægtet at banken har lavet SVIG (MANDATSVIG FALSK) mod kunder. :-) Nej det har jyske bank ikke. :-) :-) Så kære jyske bank Ved godt i er helt ligeglade med hvem jyske bank snyder, og hvordan jyske bank snyder. bare jyske bank slippe for at betale erstatning. :-) Hvad med at tale og svarer de kunder som opdager jyskebank snyder og bedrager, frem for at nægte jeres kunder, som opdager svig forretninger i jyske bank svar på deres spørgsmål. Er det ikke kun kun rimeligt at i svare dem, som siger jyske bank lyver og stjæler. :-) -------------- :-) :-) 11-1-2018 kl 17.47. Altså 4 timer efter jeg skrev advokat Morten Ulrik Gade, l jyske bank at jeg skal have en ny advokat, i sagen mod jyske bank for svindel. :-) De advokater i Lund Elmer Sandager som hjælper jyske bank med at at skjule mandatsvig og falske aftaler, er uden moral og er is kolde om de lyver for retten, det handler om at jyske bank har 100 advokater Og at jeg nu ikke har nogle. ------ 11-1 Kl 17.47 Kopi af Lund Elmer Sandagers mail til retten :-) Under henvisning til ovennævnte sag samt nedenstående mail skal jeg på vegne af Jyske Bank protestere mod, at sagen sættes i bero, som Carsten Storbjerg har anmodet om, ligesom jeg skal protesterer mod yderligere udsættelse af sagen på sagsøgers processkrift. :-) Seneste processkrift, der er afgivet i sagen, er Jyske Banks duplik af 2. februar 2016. I den mellemliggende periode har sagen dels afventet afgivelse af processkrift fra sagsøgers side, ligesom sagen efterfølgende har afventet udfaldet af de 2 Højesteretssager, i hvilken periode sagsøger kunne have foretaget sine undersøgelser. :-) Højesteretssagerne er nu afgjort, og retten har fastsat en frist for sagsøgers processkrift til den 29. januar 2018, hvilket efter min opfattelse bør være tilstrækkeligt til at advokat Peter Sørensen kan gennemgå sagen og afgive et processkrift. Kan bør efter min opfattelse ikke udsættes på Procesbevillingsnævnets behandling af sagsøgers anmodning om fri proces. :-) Advokat Peter Sørensen er cc på denne mail. Med venlig hilsen/Best regards :-) Kristian Ambjørn Buus-Nielsen Advokat (L)/Attorney at Law :-) :-) ------- Jyske bank er oplyst at sagen handler om SVINDLEN I JYSKE BANK, og sagen mod jyske bank udvides. :-) Dette nægter jyske bank at forholde sig til, nægter at svare og bidrage med opklaring. FAKTA ER AT JYSKE BANK ER TAGE I AT STJÆLE FRA KUNDER, AT JYSKE BANK PÅ EN YDERST UDSPEKLORET MÅDE BEDRAGER DERES KUNDER, VED MANDATSVIG OG LYVER. :-) JYSKE BANK ER DERFOR SET MED FLERES ØJNE EN KRIMIEL BANK. UANSET DERES EGNE REGLER, OM AT DET NOK SYNTES I ORDEN AT BEDRAGE KUNDER ER TYVERI NU ENGANG TYVERI :-) MANDATSVIG ER TYVERI, NÅR JYSKE BANK UHÆDERLIGT HAR TAGET AF BETROET MIDLER, TIL FALSK GARANTI SÅ ER DET TYVERI. :-) Hvor mange gange har jyske bank mon lavet mandatsvig mod deres kunder. ? :-) Igen en grund til at advare kraftigt imod at stole på jyske bank. JYSKE BANK LYVER Og skulle vi tage fejl, så håber vi på at jyske bank vil tale om det, :-) men jyske bank har jo løjet siden 2008 hvor de ombyttede bilag og skjulte dette, at jyske bank har lavet mange overtrædelser efter straffeloven og nægter at forholde sig til dette, siger vel en smule om jyske Banks hæderlighed og troværdighed. Jyske bank kunne jo svare og så sige at vi tager fejl. Men nej vi små kunder er de nemmeste at bedrage, så hvorfor ikke forsøge at sætte nye metoder op for indtjening. :-) :-) ---------- Min mail til retten dd Kopi af mail til retten 12-01-2018 Sagen er offenlig Til retten Viborg Vedr BS 99-698/2015 Storbjerg Erhverv ApS / Carsten Storbjerg Mod jyske Bank :-) Jeg skal venligst rette, Da jeg ikke er så godt formulerede Der er stadig ikke sket advokat skifte, Thomas Sørensen fra rødstenen advokater udtræder. :-) Jeg står uden advokat, og har derfor ikke nogle advokat til at fører min sag. Dette som følge af rødstenen advokater ikke har fremlagt nogle af de oplyste svig og falsk forhold jeg har anmodet. :-) Min advokat har valgt ikke at ville oplyse eller fremlægge nogle de forhold der giver en ændret sag mod jyske bank, hvorfor jeg må have en ny advokat. Sagen som efter efterforskning / undersøgelse nu handler mere om Falsk Svig Udnyttelse og sikkert bedrageri af virksomheden. :-) Som påvirker mig privat, efter som jyske bank har misbrugt en fuldmagt hvilket også er grunden til der er søgt fri proces. Retten er ved brev oplyst om dette. Jeg har i den forbindelse fejlagtig oplyst at Peter Sørensen indtræder. Dette er ikke korrekt skrævet. :-) Advokat Peter Sørensen har tilbudt at hjælper mig, med at finde og få sat indsat en ny advokat, således jeg ikke privat, selv skal fører min sag om svig og falsk mod jyske bank. Samt selv skrive processkriftet at Lund Elmer Sandager i sagen, overfor retten har talt usandt :-) Eks Ved at fremhævet lån, som værende et underliggende lån til en falsk rentebytte. På trods af at det omtalte underlægende lån aldrig har eksisteret. At Lund Elmer Sandager har fremlagt urigtige oplysninger i sagen og overfor retten, og At der er tilbageholdt oplysninger overfor sagsøger, for at kunne skuffe i retsforhold, var sagsøger ikke bekendt med da sagen blev anlagt. :-) Jyske bank er ved brev 28-12-2017 oplyst om at sagen er ændret, efter kunden har opdaget at jyske bank har lavet mandatsvig (svig) og dokument falsk (falsk) mod kunden. :-) Hertil har storbjerg erhverv ApS / Carsten storbjerg brug for en advokat der kan og vil lave et nyt proces skrift, der kan fører sagen således den gøres forståelig overfor retten. Carsten har en ansøgning om frisproces liggende i ankenævnet som ønskes behandlet før sagen skal genopstarte. :-) Jeg bedre om at kontakten sker til Peter Sørensen, med mig på cc alle mail Frem til jeg får fundet en ny advokat der vil varetage mine interesser mod jyske bank i svig sagen. Mvh Carsten Storbjerg Søvej 5 3100 Hornbæk 40333400 :-) Kopi Peter Sørensen Lindevangsvej 33 2950 Vedbæk 30366055 :-) Kopi Lund Elmer Sandager Ret.vib@domstol.dk Mug@jyskebank.dk Kbn@les.dk Pb@les.dk Peter_sorensen@godmail.dk :-) KOPI AF MAIL SENDT TIL JYSKE BANK 11 januar 2018 ------------------------------ Kopi af mail til Morten Ulrik Gade jyske bank sendt 11/1-2018 sendt Kl. 12.49 :-) -emne- Dialog ønskes vi skal finde en ny advokat i sagen mod jyske bank for svig og falsk ------ :-) Hej jyske bank 11 januar 2018 Vedr BS 99-698/2015 Ændret sag og forhold. Advokat Morten Ulrik Gade. Jeg har afleveret kopi, dato 28-12-2017 lidt af sagen til jyske bank. Har måske fejlagtig skrevet at Peter Sørensen indtræder som advokat, til vi får sat en ny advokat på sagen. :-) Du ved jeg staver dårligt og laver mange skrive fejl, så giver det ikke mening det jeg skriver står jeg til rådighed på 22227713 Jeg skal venligst lige korrigere, Peter Sørensen indtræder ikke DIRÆKTE som advokat i sagen. :-) Men Peter er behjælpelig med at finde og indsætte en ny advokat, der vil fører sagen i mod jyske bank som den herfra er fremlagt, med blandt andet med de bilag jyske bank har modtaget kopi af sammen med brevet. 28-12 Du kan læse brev her, med lidt bilag i sagen. https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1578953258806803 Vil du have nye kopier så sender jeg gerne dette. :-) Peter Sørensen har telf 30366055 Og varetager at jyske bank kan få dialog, Uden om mig nu jyske bank har nægtet at svare mig, på noget af det jeg har spurgt om. Jyske bank har ikke forklaret hvorfor banken ikke vil tale med mig, kun at banken ikke ønsker mine spørgsmål. :-) Jeg har forsøgt at få dialog og svar fra jyske bank frem til 25 maj 2016 Hvorefter jyske bank 31 maj frabad sig kontakt og spørgsmål fra mig. Derfor de offenlige opråb for at få dialog på bla. www.banknyt.dk det er min dagbog som du allerede er oplyst. :-) De offenlig opråb er dialog til jyske bank og for at få svar hvis jyske Bank Intet galt har lavet ingen regler eller love overtrådt, og intet har at ville skjule :-) hvorfor tvinge jyske bank så deres kunder, til at gå rettens vej for at få svar. Ærlige svar på sine spørgsmål :-) Når Jyske bank ca 1 dec. 2017 skriver til rødstenen advokater at jyske bank ikke ønsker at gennemgå sagen med bilag / forlige eller lukke sagen. ER DETTE SÅ RIGTIGT FORSTÅET Hvis der er noget jeg har misforstået så venligst forklare det uden vildledning. :-) Med brevet omkring 1 december 2017 forstår jeg at jyske bank ikke vil svare på noget af det, jeg har forsøgt at få jyske bank til at svare på, og derfor som kunde, hverken kan få udleveret kopi af den låne aftale på 4.328.000 kr. i Nykredit, som jyske bank oplyser i retsforhold findes som et underlægende lån der byttes renter af. :-) Jeg kan heller ikke få beviser på at jeg har lavet en ny rente bytte af dette lån 16-07-2008 (såfremt lånet altså ikke er falsk.) Jeg har så mange spørgsmål til jyske bank og forstår bare ikke at jyske bank vil være sig selv bekendt, og nægte at tale med mig. :-) Sagen er anlagt efter det vi viste i 2013 og i retten 2015 I dag ved at det over for retten fremlagte ikke var helt sandt :-) Men mener sagen nu er opklaret, på trods at jyske bank gjorde alt banken kunne, for at jeg ikke måtte opdage, at jeg faktisk var udsat for mandatsvig og falsk og er blevet groft udnyttet som en malke ko. Mene jeg skrev det i 2014 / 2015 til dig. Uden at kende til de skjulte forhold. Jeg var heller ikke helt rask den gang Jeg formoder at jyske bank ikke på nogle måde vil medvirke til at bekræfte nogle af de fremlagte bilag, eller hjælpe mig med opklaring. :-) Så brevet 1 dec 2017 fra Lund Elmer Sandager Forståes således at jyske bank ikke på nogle som helst måde, vil have dialog omkring sagen, og min enste måde for dialog, at få svar på om jyske bank har taget af kassen til Eks. :-) Falsk lån Falsk garanti Flyttet gæld fra anden virksomhed til virksomheden der sagsøger jyske bank, ikke for dårlig rådgivning men nærmest for svindel. Falsk aftale, skjult ved svig og kraftig manipulation og hjælp ved at sende usande oplysninger omkring låne forhold som DIRÆKTE var usande. Osv :-) Enste måde at få svar er at stille jyske bank de samme spørgsmål i retten, dette kan jyske bank ikke være bekendt. :-) Såfremt jeg har misforstået jyske Banks hensigter er at ville snyde bedrage mig, bedes Peter Søren kontaktes. Og jyske bank kan erkende ægtheden af min efterforskning hvis jyske bank har overtrådt nogle love og regler kunne jyske bank jo bare undskylde Er dette misforstået ? :-) Jeg har oplyst både til rødstenen og på havkatten at jeg ikke ønsker at se på jeres bestyrelses medlem advokat Philip Baruch, da han lyver for at skuffe i retsforhold. Eller har jeg misforstået dette har derfor forslået et møde med Nicolai Hansen således han og jeg kan gennem gå bilag for ægteheden, og måske allerhelst løse sagen i mindelighed. Men uden dialog ingen løsning :-) Jeg forstår ikke at jyske Banks direktion og direktør nægter mig dialog og svar. Jeg er stadig indstillet på dialog, men dette DIRÆKTE med jyske bank Jyske bank skal jo bare komme med noget fornuftigt, så finder vi jo nok en løsning. :-) For helt ærlig, vil i jyske bank VIRKLIG ikke gerne have vi sammen finder ud af denne lille sag. Eller handler det om at jyske bank har flest penge, og kan betale deres advokater til at lyve og manipulere med bilag i retten. ? Jeg har noteret vist 17 dec 2015 at du nægtede mig aktindsigt, dette var inddirekte ved at skrive jyske bank ikke var forpligtet til at udlever aktindsigt. Se bilag i dagbogen :-) Jeg har ikke længer brug for aktindsigt, da min efterforskning er slut, uden hjælp fra jyske bank Du er velkommen til at ringe til mig, eller Peter hvis du mener noget er forkert her eller noget andet sted, så det kan rettes Håber på trods af jyske Banks mange lov overtrædelser stadig jyske bank vil tale med mig, eller Peter. :-) Jeg er faktisk bare en helt almindelig kunde der bare ønsker ærlighed og at kunne lægge denne her sag bag mig Min familie har siden 6 måned 2009 været udsat for udsat for en falsk rente bytte. Kunne måske opdages 28/12-2009 men lå syg med hjerneblødning så nej det opdagede jeg ikke :-) Tal nu med os i familien find en løsning vi alle kan være tilfreds med. Og lad os se frem af. 22227713 Carsten 30366055 Peter Og undskyld hvis jeg ikke forstår mine fremlagt bilag, og mine skriv Mvh Anne-Marie Skaarup Carsten Skaarup Søvej 5. 3100 Hornbæk Sendt fra min iPhone

Jyske bank lån rådgivning

Falsk garant i jyske bank, jyske snyder kunde og lyver lån på 4.328.000 kr. Som optaget / hjemtaget i Nykredit, herefter lyver jyske over for kunde, jyske bank lyver at kunden har lavet en rentebytte 16-8 til dette lån 4.328.000 kr. selv om det er jyske bank selv, som har lavet og indsat bilaget, om at bytte renter, mellem jyske bank og Nykredit. Taler om lånet i Nykredit på de 4.328.000 kr. Som jyske bank og advokat kontoret Lund Elmer Sandager, begge lyver som optaget / hjemtaget, over for kunden i jyske bank. At jyske Bank og Advokaterne lyver dette lån som optaget, og omlagt over for retten, må takseres som dokument faldt, da den som lyver for at for at skuffe i retsforhold, efter straffeloven straffes for dokumentfalsk. Så når jyske bank lyver et lån på 4.328.000 kr. Som optaget / hjemtaget i Nykredit og kunden mener jyske bank lyver, og derfor beder om kopi af lånet på 4.328.000 kr i Nykredit, skal jyske bank udlever en kopi, Men det vil jyske bank ikke, kunden må tvinge jyske bank i retten, for det bede jyske bank, udlever kopi at det lån jyske bank og Lund Elmer Sandager advokater, seneste 31. Maj 2016 i retsforhold lyver som hjemtaget og udbetalt. Vi skal også tale om, at den falske indsat rentebytte, til det falske lån i Nykredit. som om der var den aftale det blev, lavet 15-8 men først sendt 16-8. dette dokument fra 16-8 har jyske bank formentligt sendt omkring 2010. Det er svært at gennemskue jyske bank, og deres advokater i Lund Elmer Sandager, som ikke kun lyver for kunder, men også lyver over for kunders advokater, for at skuffe i retsforhold. Spørg advokaterne Lund Elmer Sandager, hvorfor advokater dækker over løgne, og lyver i retsforhold, for at hjælpe jyske bank, Nykredit vil ikke hjælpe, da de selv udnytter snyderiet, som for at sikker Nykredit's interesser, og ikke vil levere skyts imod jyske bank, Nykredit bliver indkaldt i retten, for at besvare spørgsmål. Dem nogle stykker af. Kære alle dette er sker i Danmark, så spørgsmålet til dig, føler du dig sikker, vil du stole på jyske bank eller andre DANSKE banker. Bil i jyske bank / Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt Sagen historien om Nykredit og jyskebank handler om: Bedrageri Svindel Løgne Tyveri Underslæb Mandatsvig Svig Dokumentfalsk, At dække over forbrydelser At skjule forbrydelser Om at lyve over for retten udelukket for at kunne fortsætte bedrageriske forhold. Mercedes BMW Audi VW Ford Kia Pegeout Citroen biler for alle, billig bolig, billig forsikring dankort visa

I Jyske Bank handler det om jyske banks intresser
alt andet er underordnet

Jyske Banks advokater Nægter at svare den lille kunde der opdager svindel af kunder i Jyske bank Først #snyder en #jysk bank fra en Helsingør afdeling kunder ved nok #svindel, og #lyver derefter i #retsforhold ved hjælp af #Jyskebanks #advokater :-) Så sender #jyske bank Helsingør afdelingen kunden til #slagteren i #Silkeborg, hvor #slagtermester Sorry mener #inkassomester Birgit Buch Thuesen ra inkasso afdelingen jyske bank klar med #kniven :-) Birgit Buch Thuesen #benægter at jyske bank har #ansvar for noget :-) Birgit Buch Thuesen gik så hårdt til værks at #Bush spærrede alle kunden konti i banken, Alene for at aftvinge kunden de #frivillige underskrifter på flere #salgsfuldmagter og åbnede først kundens adgang til disse spærrede #konti i jyske bank efter kunde underskrev, og det helt frivilligt på 2 salgsfuldmagter, For at sikker jyske Banks interesser, som Birgit Buch Thuesen skræv :-) Birgit Buch Thuesen gjorder meget ud af at det var #frivilligt hun fik underskrævet salgsfuldmagt Både på kundens #private #hus og #ejendom, at spærre kunders konti er jo ikke #tvang mener jyske Bank :-) Ligesom jyske Banks #advokater deriblandt Morten Ulrik Gade der mener alt er som det skal være, og altsammen er kundens egen skyld, jyske bank har intet gjort galt og jyske bank har intet ansvar. :-) Lige da som jyske bank Casper Dam Olsen og Nicolai Hansen løbende stillede støre og støre krav om at få sikkerheder, for det falske lån og falske rentebytte af det falske lån, håber du kan følge med, for der er meget lort i sagen her :-) #Jyskebank fortsætter #Udnyttelse og #vildledning For til sidst at kræve pant i hele virksomheden og alt virksomheden ejede Dette ved vi i dag at bedrageriet og svindlen mod kunder i jysk bank, er sket gennem #VILDLEDING og #TVANG :-) Men er det forkert skal jyske bank jo bare tale med kunden, og så sletter vi det som måtte være skrevet forkert Men kærer jyske bank, i kunne jo bare svare istedet for at udnytte jeres magt og penge til at fortsætte med at bedrage jeres kunder. :-) Så vejen for jyske bank er løgn løgn løgn At #lyve i jyske Bank er vist helt normalt #SVIG BLEV SKABT GENNEM #FALSK og jyske bank bed med at #besvige os. :-) #ledelsen #direktionen #bestyrelsen og særligt lederen i jyske Bank #AndersDam er helt bevist om at #jyskebank #bedrager deres kunder Som her FAMLEN FRA HORNBÆK FAMILIEN SOM JYSKE BANK IKKE VIL I #DIALOG MED, EJ HELLER IKKE VIL UNDERSØGE OM DER ER NOGET OM #SVINDLEN ER SANDT :-) og at jyske bank fortsætter bedrageri efter direktør og lederen Anders Dam personligt blev orienteret, 25 maj 2016 om det falske lån :-) Anders Christian Dam blev ved samme lejlighed tilbudt 250.000 kr. I gebyr for at bevise det påstået lån. 4.328.000 kr. I #Nykredit fandtes - #AndersDam satte bankens bestyrelse medlem Philip Baruch som er partner i Advokat virksomheden Lund Elmer Sandager #LES til at ved fortsatte med #VILDLING og St #lyve omkring at det falske lån på 4.328.000 kr fandtes og var optaget og udbetalt. -) Sagen er langt større end bare lidt #bedrageri Og at det er #jyskebank som med #moralsk støtte fra deres #aktionærer der vil bedrager familier og kontinuerligt bliver ved at bedrage, deres kunder sådan er #fundamentet i #jyskebank måske :-) selv om jyske bank ved de er opdaget, gør det ikke sagen minder #kriminel :-) :-) Jyske bank har fået navnet den grønne slagter fra landbruget :-) Anders Dam siger det navn intet har på sig, mens jyske bank slager omkring 2000 landbrug, er selfølgelig læst i #avisen :-) Kunden som mod forventning, opdagede, at jyske bank #Helsingør afdelingen har lavet dokumentfalsk og bedrageri, forsøger stadig at få kontakt og dialog med jyske bank, som afviser alle kontakt forsøg. Det handler om jura sige jyske bank hovent - Og nu har jyske bank bedraget den lille familie fra #Hornbæk igennem 9 år, så bliver jyske bank altså ved. Jyske Bank som er ligeglad og fortsætter bedraget, selv om jyske bank er blevet opdaget i ja bedraget eller svindlen om du vil :-) Jyske Bank har vist dette siden maj 2016 hvor #Bandeleder #andersdam fik oplysning om blandt andet det #falske #lån blev brugt Det handler om at jyske bank Helsingør afdeling har snydt kunde for millioner Så enkelt kan det skrives :-) HAR JYSKE BANK STADIG IKKE NOGLE KOMMENTR ELLER HAR JYSKE BANK STADIG KKE LYST TIL AT MODTAGE FAMILIENS UDSTRÆKTE HÅND OG KOMME TIL #RETSMÆLING I #GILLEJE For helvede det er jo dumt at lave #ulovligheder, og så i en bank

Det handler tilsyneladende om hvem der har magten , til at frit kunne bedrage kunder i de store danske banker .

Ps
mange billeder som er indsat har ikke noget med indlæget at gøre.

Men Hitler og stalin udnyttede også deres magt

 

Søge ord for at råbe jyske bank op Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Lån super billigt ingen gebyr rente Superlån Tivoli fripas Bakken fripas Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Line Braad Winding Casper Dam Olsen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt Sagen historien om Nykredit og jyskebank handler om: Bedrageri Svindel Løgne Tyveri Underslæb Mandatsvig Svig Dokumentfalsk, At dække over forbrydelser At skjule forbrydelser At nægte kunder svar At nægte kunder aktindsigt Om at lyve over for retten udelukket for at kunne fortsætte bedrageriske forhold. Mercedes BMW Audi VW Ford Kia Pegeout Citroen biler for alle, billig bolig, billig forsikring Regler og love Billån Mercedes BMW Audie WV Michael Rasmussen Nykredit og Anders Dam Jyske Bank, Lund Elmer Sandager Advokater Philip Baruch Jyske bank FUNDAMENT støttes at ATP PFA GF REALMÆGLERNE CODAN BRF AKTIONÆRENE I JYSKE BANK

Hvorfor lyver jyske bank lån på 4.328.000 kr. I Nykredit som ægte

Det handler om danskerne kan stole på de Danske Banker
her handler det om jyske Banks troværdighed
Og
jyske Banks fundament

Se dagbogen om
jyske bank
Advokaterne i Lund Elmer Sandager
Nykredit
Danmarks troværdig efter de mange danske bank skandaler.

Anders Dam kunne som øverste leder i jyske bank rette op.

Men i stedet vælger Direktør Anders Dam at fortsætte svindlen af hans kunde, med blandt andet et falsk lån,

en falsk rentebytte til det falske lån på 4.328.000 kr. som Jyske bank lyver er optaget  i Nykredit

Et falsk Lån 4.328.000 kr. som jyske bank ved svigagtighed har løjet som ægte. 

Anders Dam har ladet bestyrelses medlemmet Philip Baruch 31 maj 2016 skrive til kunden

Kunden som 25 maj 2016 oplyste den øverste ledelse i Jyske Bank.

At her er der noget som er helt galt.

Hallo OPRÅB til jyske bank, vi forsøger at få ørenlyd. TAL MED OS RING LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER KAN LYTTE MED. VI HAR LAGT ET ÅBENT BREV TIL HANRIK HØBNER OM HAN VIL HJÆLPE MED AT FORSTÅ STRAFFELOVEN, FOR DER ER NOGET GALT MED FUNDAMENTET I JYSKE BANK ØNSKER KONTAKT HJÆLP OS MED AT JYSKE BANK OPDAGER AT DER ER EN KUNDER SOM ØNSKER DIALOG MED JYSK BANK, DEN STORE DANSKE BANK JYSKE BANK. NEJ VI ER IKKE SURE MEN ØNSKER SAMTALE MED CEO ANDERS DAM FOR VORES SAG SAGEN MÅ LIGGE HOS LEDELSEN OG BESTYRELSEN I JYSKE BANK SOM VEL ER ANSVARLIGE FOR JYSKE BANKS HANDLINGER. TAL NU MED OS HAR VI TAGET FEJL OG ER DOKUMENTERNE SOM ER FREMLAGT FALSKE SKAL VI NARTURLIGVIS UNDSKYLDE VI UNDSKYLDER GERNE HVIS VI TAGER FEJL, VIL JYSKE BANK OGSÅ DET. Og skrev derfor til den 25. maj 2016 jyske bank omkring et tilsyneladende falsk lån. Vi taler om et tilbud på 4.328.000 kr. fra Nykredit af 20. maj 2008 som gjaldt til 20. november 2008 Vi ønskede bare forklaring på hvordan Jyske Bank kan tinglyse en gæld til Nykredit på et lån, der vist slet ikke fandtes, hverken i Nykredit eller i jyske bank. Vi har i år forud for disse henvendelser forsøgt at få fuld AKTINDSIGT Ved at skrive til Birgit Bush Thuesen og Advokat Morten Ulrik Gade, Morten Ulrik Gade svare efter 2 - 3 års forsøg på at få aktindsigt af jyske bank endelig et svar 17. november 2015, morten er afvisende at Jyske Bank ikke er forpligtet til at give aktindsigt. Altså jyske bank snupper renter til et lån på 4.328.000 kr. Som jyske bank ikke vil bevise findes. Kan ikke lade være med at tænke på den skattesvindel Jyske bank var indblandet i, DR lavede et program om denne skattesvindel, hvor jyske bank skulle stifte 2000 selskaber for at deres kunder kunne slippe for skat i Danmark. JYSKE BANK ER EN LUKKET BANK EN BANK SOM NÆGTER KUNDER AKTINDSIGT EN BANK DER BEVISTE GIVER FORKERTE SVAR: HVORDAN PASSET DET SAMMEN MED JYSKE BANKS VÆRDIER Jyske Bank selv efterlyser åbenhed hos andre, som da DR fangede Jyske Bank i Skatte rådgivning. Når Jyske Bank efterlyser en lignende åbenhed som her fra DR i Skattesagen Er der for os uforståeligt at jyske bank, selv er en bank der nægter deres kunder indsigt i deres dokumenter. Hvis det er fundamentet i jyske bank, passer det dårligt sammen med ord som Åbenhed Ærlighed Troværdighed Hæderlighed Overgolder alle love og regler, hjælper ikke med svindel osv. Vi kander en spade for spade, og spørger derfor Jyske bank et utal af gange om det samme. Vi ønsker jo bare en samtale hvor vi kan gennemgå vores sag. For at blive udsat for 9 års lidelse hvor Jyske bank ville slå os ihjel og tage alle vores penge, grundet noget der ligner svindel svig snyd bedrageri tyveri tvangs salg osv. MÅ VI SÅ IKKE BEDE OM EN FORKLARING -*- Frank Pedersen, direktør for kommunikation ved Jyske Bank, sammen med en kollega klar ved tasterne på Jyske Banks :Det er en værdi, vi har i Jyske Bank. Vi kalder en spade for en spade. Vi er ikke så gode til at pakke tingene ind. Jyske Bank rådgiver tilsyneladende gerne om, hvordan man kan gemme sine penge for de danske skattemyndigheder. Det fremgik af dokumentarudsendelsen 'Skattely', som netop er blevet sendt på DR1. -*- --------------------------------- Men her er der Et lån / gæld på 4.328.000 kr. som Jyskebank kræver sikkerhed for, for forhøjet pantsikkerhed. Jyske bank hævede over 100.000 kr. af betroede midler, tinglyste gælden på 4.328.000 kr. til Nykredit 16. april 2009 Jyske bank hævede igen af betroet midler, og lavede garantier for dette lån, (oplyst 4.328.000 kr.) til Nykredit, Nykredit opdager denne tinglyste gæld, som ikke jo ikke findes. 6. maj 2009 og sletter herefter denne, Det sker samtids med at vi har bet op et tilbud fra nykredit, hvilket Nykredit sender til Jyske bank modtages 7. maj. 2009 , heri oplyser Nykredit at tidligere tilbud fra 20. maj 2008 4.328.000 kr. er bortfaldet. Dette er ikke indsat på den liste med spørgsmål vi har til Jyske Bank Vi vil faktisk gerne spørger jyske Bank, om det bilag ( Bilag 75 eller 1042 i vores mappe ) aftale om finansielle instrumenter, som kunden her er blevet afkrævet en underskrift på, for at hans lån ikke skulle blive opsagt. Bilaget er om at bytte renter med Jyske Bank, på det lån i nykredit på 4.328.000 kr. Men det findes jo ikke Bilaget er udateret Men må være lavet omkring det tidspunkt 8. maj 2009. at Jyske bank modtaget oplysning fra Nykredit, denne dato er sikket, Jyske bank ved at der ikke findes noget lån på 4.328.000 kr. Eftersom tilbudet både er forældet og bortfaldet. DERFOR SPØRGES JYSKE BANK, hvad har kunden fået ud af, at jyske bank krævede en underskrift 11. maj 2009 på forhøjet sikkerhed for dette lån i Nykredit på 4.328.000 kr. som jyske bank med 100 % sikkerhed, er bekendt om at det ikke findes. Vi ønsker jo bare at vi sammen går det her i gennem, Selvfølge hvis det er Jyske bank ønske at snyde deres kunder bedst muligt, er det svært at give et svar. MANGLENDE LÅNE HJEMTAGELSE AF 4.328.000 kr. DET FINDES IKKE. Vi kunne ikke finde låne dokumenteret på de påstået 4.328.000 kr. Og beder jyske bank om en kopi. Jyske bank ønskede ikke at svare, på nogle af disse henvendelser. Efter mange forsøg for at få jyske bank til at svare opgav vi Og tilbød i stedet Jyske bank 250.000 kr. for en kopi, (for at få en reaktion) Vi ønskede en kopi af det lån, på de 4.328.000 kr. der måtte være i nykredit, og som jyske bank bytter renter med, på en rentebytte aftale som liggere efter den vi har lavet, ? Først skriver vi til Advokat Morten Ulrik Gade, så til Jyske banks Ledelse Jyske Banks Bestyrelse Jyske banks CEO leder Anders Dam og til Jyske Bank Advokater i Lund Elmer Sandager, hvor Philip Baurch bestyrelses medlemmet over for retten, har skrevet og oplyst nogle ting der vist ikke er helt sande, samt tilbageholdt flere oplysninger. DETTER ER NOGET VI GERNE VI I DIALOG OM. JYSKE BANK PÅSTÅR AT BANKEN GÅR IND FOR DIALOG HVORFOR SVARE DEN ÆRLIGE JYSKE BANK SÅ IKKE., MEN SVAER 31. MAJ 2016 EFTER KUNDENS TILBUD OM BETALING FOR EN LÅNE KOPI. JYSKE BANK FRABEDER SIG HENVENDELSER I DENNE SAG SE SAGEN I DAGBOGEN PÅ WWW.BANKNYT.DK Hvis jyske bank bare ville tale om disse eventyrlige små søde troværdigheds problemer, så kunne vi måske slippe uden om Byretten, det er jo latterligt at vi skal trække Jyske bank i retten vare for at bevare et par spørgsmål, Spørgsmål der er lige ud godteposen, som vi gerne vil have svar på, https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212864678591087?mds=%2Fedit%2Fpost%2Fdialog%2F%3Fcid%3DS%253A_I1213101334%253A10212864678591087%26ct%3D2%26nodeID%3Dm_story_permalink_view%26redir%3D%252Fstory_chevron_menu%252F%253Fis_menu_registered%253Dtrue%26perm%26loc%3Dpermalink&mdf=1 Listen opdateres før sagen kommer i Retten Her er en liste med møg-sager med Jyske Bank i centrum https://www.mja.dk/article/20131105/ARTIKEL/311059956

Er dette her tilbud på 4.328.000 kr. Hjemtaget / udbetalt inden 20 november 2008 hvor tilbudet udløb, hvis ja hvilken dato har kunden anmodet om det blev hjemtaget og hvor er det udbetalt til

Vi beder Advokat Mette Egholm Nielsen fra Nykredit besvare

Og underskrive fremsendt blanket af 8 september 2017
INGEN I NYKREDIT VIL UNDERSKRIVE NOGET

Mette siger at Nykredit ikke ikke levere skyts imod jyske bank , i denne her sag

Det viser sig at sagen er langt mere omfattende end bare et falsk lån.  

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt finans nyt penge dr kontant DR KONTANT Penge Rådgivning

Advokat Mette Egholm Nielsen Nykredit

skriver og bekræfter at der intet lån findes i Nykredit på 4.328.000 kr.

Og at jyske bank derved hæver rente af et lån på 4.328.000 kr. Der ikke findes

JYSKE BANK NÆGTER AT LAVE SVIG OG TILBAGEHOLDE OPLYSNINGER

Hvorfor Dækker Nykredit over Jyske Banks bedrageri, Når Nykredit advokaten Mette Egholm Nielsen har fået udlevert beviser for svindel,

og Mette efter Nykredit blev stævnet med krav om at udlever sagsagter, så finder og fremsender Bilag D. 

Kære jyske bank --------- Åbent brev feb 2018 Direktør Ander Christian Dam Telefon: 89 89 20 01 E-mail: direktion@jyskebank.dk :-) Anders du frabeder dig DIRÆKTE kontakt, Vi skrev ellers til dig 25 maj 2016 Og ønskede dialog og beviser Først på at lån 4.328.000 kr. Var ægte. - :-) Vi forsøger altså ikke at bedrage jyske bank, ved svig og falsk Har vi lånt de 4.328.000 kr. som jyske bank påstår, så betaler vi naturlig vis lånet tilbage plus renter Når nej renterne har i jo taget fra os, :-) men så lånet da :-) - Nu er det lidt mere, vi ønsker at tale om. det bliver nok til lidt mere, :-) :-) LAD OS MØDES Den lille familie fra Hornbæk, forstår ikke hvorfor jyske bank fortsætter at bedrage dem. Nu jyske bank har været bevist om det siden start 2016 - FAMILIEN SKAAUP RÆKKER IGEN HÅNDEN UD TIL JYSKE BANK VENLIGST ALEXANDER CARSTEN ANNE-MARIE SKAARUP :-) :-) Anders du har ikke ønsket at svare og forbyder os dialog HVORFOR ? MON IKKE DER ER NOGET, OM DE BEVISER VI FREMLÆGGER, ER ÆGTE ? :-) Jyske bank påstår som her 12-06-2017 på et af de mange enslydende svar, der ligger på troustpilot At jyske bank hverken stjæler, bedrager eller forfalsker dokumenter, og så forsikker jyske bank os kunder, At jyske bank skam da er helt ærlige. :-) Men er det det sandt ? Hvor mange gange har jyske bank, udsat andre kunder for det samme, som det jyske bank udsætter os for. :-) For os syntes straffeloven omkting dokumentfalsk bedrageri svig ellers ret klar, men herrer Gud, Ingen her er så dygtige som jyske Bank :-) Hjælp os med at få alle bilag, lad nu være at blive ved med at nægte os dem. Bare for at det så er nemmere at skuffe i retsforhold :-) så vi kan undersøge troværdigheden, ærligheden, og hæderligheden i jyske bank Vi bede ikke om benægtelse Vi beder jo bare om dialog og sande svar. :-) Derfor Kære jyske bank Direktør Ander Christian Dam Vi ønske du vil tale sandt og tale med os, på trods af at jyse bank nægter dialog. - Her er et åbent brev, som vi håber nogle vil vise dig. Du ved vi skrev til dig 25-05-2016 Og du lod en af dine soldater i jyske bank 31-05-2016 skrive dit svar :-) Anders det var et af dine bestyrelses medlemmer, som skrev at jyske bank frabad, at vi skrive til dig Anders Dam Ej heller din ledelsen eller bestyrelsen i jyske bank ønskede at tale om dette her - Kan du ikke ikke god forstå, vi er lidt små surre. :-) :-) Vi siger at din bank jyske bank, og dine advokater har overtrådt mange paragraffer, og mindst har overtrådt disse love. - GOD SKIK FINANS TILSYNET GOD SKIK ADVOKAT SAMFUNDET - TINGLYSNINGS LOVEN BOGFØRINGS LOVEN STRAFFE LOVEN AFTALE LOVEN - LOVEN : sæt af regler som gælder for et bestemt samfundsmæssigt område, og som alle skal rette sig efter :-) Hvad ville du jyske bank sige, hvis det os, familien der snød jyske bank, fjernede flere dokumenter, lavede falske aftale dokumenter, ændrede bilag, brugte fuldmagter ud over dens begrænsning, hævede penge for noget der ikke fandtes osv - Kort sagt SVINDLEDLER jyske bank kunder for millioner, Spørger bare Mon ikke jyske bank ville politi anmelde forbrydelsen :-) Måske har denne lille sag, ingen betydning for jyske bank, da jyske bank sikkert har mange ligende sager, som banken behandler på samme måde. :-) Men for os er det 9 år den jyske bank Som du står i spidsen for, har frarøvet os. Syntes ikke det er nogle værdig, at opfører sig på den måde :-) kan du ikke godt se og forstå det, ser ud til at være dokument falsk og bedrageri jyske bank laver hvis vi ikke kan se rigtigt, så hjælp os med at forstå jyske Banks måde at sikker bankens øknomiske interesser. :-) Vi tilbyder gerne at betale Jyske bank 300 kr. eller hvad i skal have på time, hvis i vil hjælpe jeres kunder, så vi ikke misforstår. Vi er jo hverken bank uddannet eller advokater og forstår bare ikke det som i laver, og som i så skjuler for os :-) Undskyld hvis ord er lidt grove, men jyske bank svarer jo ikke. :-( VI VIL BEVISE VED FLERE BILAG. AT JYSKE BANK ER ALT ANDET END HÆDERLIG. :-) HVORFOR HELVEDE ÆNDRE JYSKE BANK ELLERS I ET ÆGTE BILAG FRA 10-07-2008 FORUD FOR AFSENDELSE 16-04-2009 TIL NYKREDIT :-( BILAG (1078) ER FRA 10-07-2008 OG ER LAVET TIL PROJET 1. OG BLEV KUN LAVET TIL DETTE PROJEKT. :-) JYSKE BANK SENDER 16-04-2009 DETTE ÆNDRET, OG NU NYE (BILAG D.) (1093) TIL NYKREDIT, ER MÆRKET D. FOR LÅNE ET TILBUD 10-05-2008 FRA NYKREDIT PÅ 4.328.000 KR FOR PROJEKT 1. :-( ET PROJEKT 1. JYSKE BANK VED ER KASSERT ET PROJEKT 1. JYSKE BANK VED OGSÅ AT TILBUDET UDLØB 20-11-2008 :-( JYSKE BANK VED BILAG (1078) VAR UNDERSKRÆVET 10-07-2008 TIL ET HELT ANDET FORMÅL PROJEKT 1. END DET PROJEKT 2. SOM JYSKE BANK FORSØGER AT BENYTTE DE BILAG TIL, SOM KUN VAR LAVET HVIS PROJEKT 1. BLEV GENNEMFØRT. :-( JYSKE BANK RETTER SÅ (1078) FORUD FOR AFSENDELSE TIL NYKREDIT 16-04-2009 (nu BILAG 1093) :-) :-( JYSKE BANK ØNSKEDE SELV AT OPTAGE LÅN TIL PROJEKT 1. SELV OM PROJEKTET VAR DROPPET HELT. DETTE GRUNDET AT JYSKE BANK SELV, 16-07-2008 HAR LAVET EN NY RENTE BYTTE PÅ 4.328.000 KR. - FOR HVIS NYKREDITS TILBUDTE 20-05-2008 LÅNETILBUD PÅ 4.328.000 KR. FOR PROJEKT 1. BLEV AKTUELT MEN DET BLEV DET ALTSÅ IKKE, SÅ DROP NU BEDRAGERIET :-) OG INDRØM DA, AT DET IKKE ALTID BETALER SIG AT SNYDE OS SMÅ KUNDER I JYSKE BANK. OG SIG FORHÆLVEDE UNDSKYLD SELV OM DET VEL ER 9 ÅR FORSENT. :-( NÅR DER I 2009, OG I SADELLESHED I APRIL 2009 fra jyske bank er brugt bilag som garantier, fuldmagter mm, til andet end det fuldmagten var givet til som netop kun var til projekt 1. Og kun vedrørte tilbud fra Nykredit på 4.328.000 kr. til projekt 1. :-( - Projekt 1. 2008 Som var til byggeprojekt på en grund 1.599 m2 Projekt 2. 2009 Som var til byggeprojekt på en grund 2.875 m2 :-( - Det er Ikke kun 1 bilag, fuldmagt, garantier der er misbrugt men flere bilag, som var lavet til projekt 1. Der har været arbejdet med dette projekt 1. frem til 2008, tilbud herfor udløber 10 maj 2008 projekt 1. kasseres. :-) HVOR SVÆRT ER DET LIGE FOR JYSKE BANK AT FORSTÅ. VI ønsker samtale og dialog. :-) Her er en lille familie der er blevet ikke kun er blevet frarøvet og snydt for millioner grundet FALSK & SVIG og en kynisk grådig bank En familie som ikke er psykisk svage, og derfor ikke bare giver op, mod de kæmpe banker som bedrager kunder. :-) Vi er sikkert ikke som så mange andre familier, For her taler vi åbent, om det svig vi er udsat for, og de 9 år jyske bank har stjålet fra familien. Selv om jyske bank er stærkt uenig heri, kunne jyske bank da godt tale med os. Dette har vi råbt højt længe, men jyske bank er ligeglade. :-) DER ER FLERE STEDER JYSKE BANK HAR LAVE BÆ I BUKSERNE Som: Misbrugt begrænset fuldmagt Fuldmagts misbrug Dokument falsk :-) Løjet om lån det ikke fandtes / findes Bedrageri Svig :-) Smidt bilag væk Dokument falsk Svig :-) Lavet ny rentebytte aftale ude om kunde Dokument falsk Svig :-) Kan blive ved og ved ! :-) :-) Kære Anders Dam Syntes du at jyske bank kan være bekendt at udsætte deres kunder, for så massivt og Konstant SVIG & FALSK Og så nægte at svarer, eller bare svarer bevist forkert. :-) Måske kan Carsten ikke stave og formulere sig, Og har ikke ret til at kræve at #jyskebank svare Og har ikke ret til at se hvad jyske bank skjuler Men vi ville nu alligevel fortrække dialog med jyske bank. Mvh Familien fra Hornbæk

Dette BILAG D (1093)
Som beviser DOKUMENTFALSK

Har Nykredit advokaten Mette Egholm Nielsen fremsendt

Underskrævet 10-p
07-2008 for projekt 1
til et tilbud fra 20-05-2008
Hverken tilbud eller projekt blev anvendt

🙂
Dette bilag misbruger Jyske bank, og strejer matrikel nummer ud.

og fremsender så garanti til Nykredit
15-04-2009
for et andet projekt nr. 2,
men jyske bank forsøger at bruge bilaget til at fåe et lån og en rente bytte dette.

det er så magt pålæggende for jyske bank at snyde kunden

at banken dirækte efterfølgende lyver hele vejen op i retten om dette påstået lån.

BRF kredit en del af jyske bank

BRF kredit en del af jyske bank,

Dagens joke om jyske Banks advokater i lund Elmer Sandager kommer herunder. :-) Humor til en sjov historie, rettes til del af fiktion ------ Følg med bag fassaden på det Landskendte advokat firma med bolig advokaten Henrik Høpner, og jyske Banks darling Philip Baurch :-) En varm dag som alle andre, bortset fra i dag er det min sag medlemmerne i advokat Banden Lund Elmer Sander skal drøfte. :-) En kunde fra jyske bank, påstår at deres klient jyske bank bedrager virksomheden Elvagten, med falsk lån og falsk garanti, nå ja falsk eller ikke aftalt rentesikring. :-) Kunden kræver beviser, udover at tilbyde CEO Anders Dam 250.000 kr. For en lånekopi beder idioten også bevis på den anden rentesikring ikke er falsk, og har vi jo ingen kopi af aftaler eller nogle optagelse Vi kan ikke sige det var en fejl, tiden er løbet fir os. :-) Jyske bank har sendt os de optagelser som banken har af samtaler. Har vi har alt der skal til for at knuse den tumpe. :-) En advokat fra banden i Lund Elmer Sandager forslår at lukke munden på den irertererende kunde, og siger Vi sender da bare et brev til hans advokat og beder han om at lukke munden på den dumme kunde, som ikke vil makke ret. Vi har vores egen lovbog, og vi bruger vore egne love her i Lund Elmer Sandager LES :-) Er vi alle enige om at skrive dette og herefter lukker vi i, og anbefaler alle i jyske bank gøre det samme, så ham idioten ikke opdager noget. Vi skriver også at lånetilbudet på de 4.328.000 kr. Som han bliver ved at skrive ikke findes, :-) Og skriver til hans advokat at det både er hjemtaget og udbetalt, og så kan kan han intet gøre, vi skriver han selv skal lyfte bevis byrden, og ingurer ham helt fra nu af. Så forbyder vi han at skrive mere, og på den måde lukker vi munden helt på ham, :-) Er det ikke nemt, jeg er allerede blevet lovet af politiet, at de ikke vil efterforske sagen mod banken, og os advokater, så vi er sikker på at vore navn og rygte ingen last lider. :-) Alle bande medlemmerne griner Hæhæhæ En siger ! Sådan et fjols Ved han ikke hvem han prøver kræfter mod og smiler, for vi er bjørne banden og de sejeste af slagsen. :-) Når men er vi enige alle sammen, hvor på at den samlede bestyrelse som rådgiver jyske bank, gnækker et samlet JA :-) Nu da vi alle er enige i lund Elmer Sandager, at sige kunden har hjemtaget lånetilbudet på 4.328.000 kr. I Nykredit Så skal vil bare have det rentesikkerede Er der der nogle forslag, Elvagten har opdaget at jyske bank har lavet 2 rentesikringer. Og stiller også spørgsmål om dette, :-) kom så med nogle forslag, han har kun godkendt en aftale, hvordan klare vi nu denne her opgave. Jyske bank har store forventninger til os, og vi får jo et stort million honorar for at ændre på sagen, er det helt muligt at ændre lidt på datoerne ? Således at vi i svaret, svarskrift skriver at aftalen er lavet 16-07 :-) så passer datoer bedre for Jorkim Von And :-) Et bjørne bande medlem rejser sig op, hør lige dette kan vi da ikke, og siger så at det vil han ikke være med til ! Vi ved jo godt at aftalen som blev godkendt er lukket, og der ikke findes beviser, på en ny aftale er blevet godkendt. Lederen stanser mødet, og siger ok Kom vi går lige udenfor, så du ikke er med i beslutningen Lederen beder 2 vagter hvoraf den ene kun taler russisk, om af få vise medlemmet ud, og siger et ord på russisk til vagten som nikker :-) Lederen fra Lund Elmer Sandager kommer tilbage til mødet Og smiler og siger : Han siger ikke mere :-) Er der andre som vil ud, inden vi starter mødet igen Der er stilhed, :-) Så er vi enige, vi skriver til retten at de 2 aftaler bare er byttet om, retten behøver jo ikke vide at den første aftale er lukket Det de ikke ved, har de heller ikke behov for at vide hahahaha Retten behøver heller ikke vide at lånetilbudet slet ikke er hjemtaget, :-) Nykredit lovede ikke at svare ham på nogle spørgsmål, men kan de stå imod præsset, har hørt at historien kan blive offenlig. :-) Bande lederen siger så Jeg de i Nykredit ikke har svaret deres kunde på henvendelser i 3 år, så vi Kan regne med at Nykredit stadig dækker over jyske bank Og griner hånligt mens han rækker ud efter en cola, og siger det er fandme hårdt at lede dette her advokat firma :-) Men nu gør vi som vi plejer, :-) og lederen i LES.dk griner igen retten tror jo mere på os advokater i Lund Elmer Sandager, end en lille lus af en elektriker, Vi må bare håbe at Nykredit ikke sladre om at lånet sket ikke findes, og selfølgelig at idioten ikke selv regnet det ud. Jeg kan oplyse at jyske Banks advokat Morten Ulrik Gade har hjulpet det bedste han kunne Og nægtede deres kunde aktindsigt :-) Så der er gode muligheder for at han ikke kan finde bilaget som har lukket den aftale, han hævder han har godkendt da jysje bank ringede op og pressede ham til at sige ja så nu tværer vi han ud, Er vi en for alle og alle for en i Lund Elmer Sandager og sammen i et råb. Vi er største stærkest og de bedste i less true :-) Husk vi har vores egen lovbog, er der enighed at vi fortsætter med at holder fast og lader som om vi er dumme advokater der er forkølede og ikke kan sige noget Dette er fandme humor og historien bliver sjov Lidt fantasi og meget Virklighed Vil du også læse bogen så husk at se efter udgivelsen, bare rolig der en forfatter på som skriver langt bedre end mig lille myg :-) Vi håber på et opkald men det er jo jyske bank som ikke ligefrem er kendt som den der taler sandt

PFA pension ATP pension GF forsikring arbejder vist tæt sammen med jyske bank og Lund Elmer Sandager advokater

🙁

Ønsker jyske bank retsmægling og ført dette til retsbogen så husk dette er forslåget tilbage i 2016 Vi har anmeldt advokat firmaet Lund Elmer Sandager på troustpilot og på Facesbook Spørg hvorfor de sletter opslag og lyver https://facebook.com/lundelmersandager/ Dette var i forbindelse med at jyske bank er sagsøgt for dårlig rådgivning i 2015. Sagen er dog ændret en hel del, efter vore efterforskning af jyske bank, Det viste sig at Jyske Bank. har og bruger falske bilag / lån i sagen, Vi taler her om aftaler der ikke findes, og alene er lavet af jyske bank selv og for at sikker jyske Banks øknomiske interesser. Det er blevet magtpåliggende for jyske bank at kunden hjemtaget et låne tilbud på 4.328.000 kr. I Nykredit, at jyske bank så selv fixer De falske låne bilag, således kunden kan udsættes for svig. I forbindelse med sagens anbringer først for pengeinstituttetsankenævn og derefter over for retten i Viborg jyske bank vælger sammen med Lund Elmer Sandager at benytte et lån der ikke findes, for at skuffe i retsforhold. At jyske bank har lavet mandatsvig, da jyske bank over 3 gange snuppede tilsammen over 100.000 kr. fra kundens konto. Mandatsvig er kun hvis Nykredit ikke har udbetalt lånet Når jyske bank efterfølgende mens kunden lå syg med en hjerne blødning, skrev jyske bank. Først Nicolai Hansen at han har hjemtaget lånetilbudet fra Nykredit på 4.328.000 kr. Og igen skriver Casper Dam Olsen at vi har lagt lånet om. Stemmer det vel ikke :-) Nej Alt sammen er løgn, selv om man har lavet mandatsvig, og gjort alt for at vildlede kunden, gør det ikke at lånetilbudet fra Nykredit på de 4.328.000 kr er blevet hjemtaget Omkring falske lån / aftaler i jyske bank: Falske aftaler omkring hjemtaget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Benyttes både af jyske bank selv og af deres bestyrelses medlem og advokat i Lund Elmer Sandager partner Philip Baruch. Vi har gentagende forsøgt at få Lund Elmer Sandager og deres partner Philip Baurch til at svare. Vi ønsker ikke at beskylde jyske bank for at lave million svig, hvis lånet på 4.328.000 kr er hjemtaget og udbetalt, og derefter omlagt Desvære har Lund Elmer Sandager kun svaret på 1 af de 3 spørgsmål som blev sendt til Lederen i Jyske Bank CEO Andes Dam Og her svarede partner Philip Baurch I Lund Elmer Sandager forkert, på trods af at har adgang til alle bilag. Når Lund Elmer Sandager ikke vil svare, eller tale sandt og når jyske bank heller ikke vil svare eller tale sandt, heller ikke med kunden, omkring det falske lån som benyttes af jyske bank for at lave svig for mindst 2.5 million, det er sådan som kunden opfatter sagen HJÆLP NU, således i ikke skal blive til den største skurk i sagen, tavshed er et signal på noget er rav rivende galt i lund Elmer Sandager Vi forsøger dialog for at finde svar. I og med at advokat Philip Baruch både er partner i Lund Elmer Sandager og bestyrelsesmedlem i jyske bank Så er han nok ikke den rigtige at spørge, Philip Baruch har i øvrigt forbudt os at skrive til jyske bank og til Philip. Vi syntes at advokat virksomheden skule svare om vi opfatter straffeloven forkert Og beder her Lund Elmer Sandager eksperten i strafferet hjælpe med at fortolke straffe loven i forbindelse med fremlagt bilag på www.Banknyt.dk Mandatsvig Bedrageri Tyveri Svig osv. Vi bad om svar på hvorfor Advokat firmaet Lund Elmer Sandager både dækker over, at jyske bank benytter falske låne aftaler og hvorfor Elmer Lund Sandager medvirker, og benytter falske lån, for at skuffe i retsforhold. Vi bad derfor ekspert i strafferet Henrik Høpner Jeres Advokat om at svare på Lund Elmer Sandagers Facesbook side Desvære var der heller ikke her noget svar Lund Elmer Sandager valgte istedet at slette anmeldelsen, og blokere og spærre os fra at kunne kommentere, eller like eller andet Hvad har Lund Elmer Sandager som de ønsker at offenligheden ikke ved om deres arbejdes metoder. At lyve over for retten, bruge falske bilag lån Det ved vi at advokat virksomheden gør, for at hjælpe klienter som jyske bank. Da Lund Elmer Sandager bør kende loven bedre end jyske bank kan det undre. At advokater i Lund Elmer Sandager vælger ikke kun at benytte falsk lån på 4.328.000 kr. overfor retten og for at skuffe i retsforhold, men også vildlede jyske Banks kundens egne advokater, dette ved at give dem direkte forkerte oplysninger, hvilket er imod god advokat skik Det skal oplyses at kunden i jyske er blevet nægtede aktindsigt for at jyske bank tilsyneladende kunne fortsætte med at med at lave svig for milioner. Lund Elmer Sandager lyver både om bilag som jyske bank har bortskaffet, samt lån der slet ikke er blevet hjemtaget, hvorfor forsøger Lund Elmer Sandager at slette vores spørgsmål Vi ønsker dialog og tænkte at det var i Lund Elmer Sandagers Interesse at komme frem med sandheden, frem for at blive ved med at lyve, både over for retten men også over for deres kollegaer der skal stå over for dem i retten og forsvare mig Carsten, Lund Elmer Sandager Det er ikke en advokat værdig at lyve Om det er for at skuffe i et retsforhold, eller andet. Henrik Høpner er højt specialiseret indenfor tre områder: Strafferet som forsvarsadvokat, fast ejendom og konkurskarantæne. Vi prøver offenligt igen at få svar. Hvorfor Lund Elmer Sandager, medvirker, at der benyttes falske låneaftaler for at skuffe i retsforhold. Det er i deres jyske bank sag, som omhandler SVIG for millioner Uden svar og dialog er en løsning svær. Sig ikke at vi ikke prøver, Se mere på www.banknyt.dk Hvis der er fejl ring 22227713 Tal da med med mig mvh Carsten Hvis i vil indrømme så ring og vi kan tale om det. Hvis i intet vil tale om eller indrømme så, er det jo svært. Syntes i skulle komme ud af flyver skjul og svare, hjælp så vi ikke skal være til grin, tænk hvis jyske bank har ret, men ikke vil bevise noget

Lund Elmer Sandager advokater

Hvorfor bruger jyske bank de rådne advokater i Lund Elmer Sandager 🙂 er det fordi deres manipulerende jura er i jyske Banks ånd.

https://facebook.com/JyskeBank.dk/ Sådan snød jyske bank kunde for millioner Jyske Bank lyver over for kunde, i over 8 år om falsk lån, som jyske bank selv har lavet en Swap til. Kunden der fik en hjernenblødning i 2009 bliver af jyske bank fortalt i 2010 at han har hjemtaget et lån i 2008 og lavet en Swap til lånet, jyske bank oplyser herefter kunden i 2012 at lånet nu er lavet om. altsammen er løgn. Her 18/9 2016 har jyske bank stadig ikke givet indrømmelser, alså de forsætter med at lyve for kunden sålænge de kan. Se bilag før sagen kommer frem i retten. Såfremt jyske bank ikke ved svig har bedraget kunden siden 2008 Og jyske bank har tjent millioner og kunden har tabt millioner på dette bedrageri opfordre vi jyske bank til at fremlægge bevis på at kunden har hjemtaget lånet og godkendt swappen som er lavet 16/7 2008 jyske bank ved godt hvad vi taler om. De spørgsmål om lånet og Swap er jyske bank opfordret at besvare mindst 40 gange Vi prøver igen, og deler faktuelle oplysninger her for det ene forhold om overtrædelse af straffeloven Kunde taber som følge af jyske Banks løgn, over 20 millioner efter svig og rådgivning Jyske Bank, banken anklages nu for Svig og bedrageri. Sagen kort fortalt: Se jyske bank og deres Bestyrelses medlems anmeldelse https://www.trustpilot.com/reviews/572a4fc50000ff000957a1f8 Jyske Bank https://www.trustpilot.com/reviews/57b97c8f0000ff00097e5626. Lund Elmer Sandager Jyske Bank kræver herefter kunden sælger alt som hus og ejendom og banken har taget pant i alle kundens værdier, de vil kører kunden helt ned og plukke ham. Jyske bank har stadig ikke udleveret de krævet salgs fuldmagter som banken krævede grundet den falske Swap Skal der være fest i jyske bank, spøger den bedraget kunde i jyske bank Her kommer fortællinger der bør være forståeligt ellers spørg gerne, Sagen deles op i punkter da sagens omfang er stort og mange forhold i straffeloven syntes at være overtrådt.

🙁

Vil jo bare gerne tale med jyske bank, om de forhold jyske bank er opdaget i at udsætte deres kunder for, der er sikkert ikke noget alvorligt.

Gratis ROM uddeles, vi ryder op og har fundet et parti god ROM, alle som ansatte og medarbejder i Jyske Bank Boksen der Syntes at vide, hvad Anders Dam CEO og bestyrelsen i jyske bank laver, og hvorfor de lytter til Philip Baruch Les. Lund Elmer Sandager som anbefaler at jysk bank ikke at svare, snydte og bedraget kunder, der siger at jyske bank bedrager for millioner, et godt svar giver en flaske gratis ROM ansatte i LES er velkommen til at svar hvorfor advokaterne, byttede om på bilag i retsag mod jyske bank, og tilbage holdte oplysninger om at lånet slet ikke fandtes :-)

Gratis gode råd fra jyske bank, efter indtagelse

Hvorfor nægte at svare og bare stikke hoved i jorden,

hvad er Anders Dam jyske bank så bange for, vil jo bare have dialog.

https://facebook.com/JyskeBank.dk/ Sådan snød jyske bank kunde for millioner Jyske Bank lyver over for kunde, i over 8 år om falsk lån, som jyske bank selv har lavet en Swap til. Kunden der fik en hjernenblødning i 2009 bliver af jyske bank fortalt i 2010 at han har hjemtaget et lån i 2008 og lavet en Swap til lånet, jyske bank oplyser herefter kunden i 2012 at lånet nu er lavet om. altsammen er løgn. Her 18/9 2016 har jyske bank stadig ikke givet indrømmelser, alså de forsætter med at lyve for kunden sålænge de kan. Se bilag før sagen kommer frem i retten. Såfremt jyske bank ikke ved svig har bedraget kunden siden 2008 Og jyske bank har tjent millioner og kunden har tabt millioner på dette bedrageri opfordre vi jyske bank til at fremlægge bevis på at kunden har hjemtaget lånet og godkendt swappen som er lavet 16/7 2008 jyske bank ved godt hvad vi taler om. De spørgsmål om lånet og Swap er jyske bank opfordret at besvare mindst 40 gange Vi prøver igen, og deler faktuelle oplysninger her for det ene forhold om overtrædelse af straffeloven Kunde taber som følge af jyske Banks løgn, over 20 millioner efter svig og rådgivning Jyske Bank, banken anklages nu for Svig og bedrageri. Sagen kort fortalt: Se jyske bank og deres Bestyrelses medlems anmeldelse https://www.trustpilot.com/reviews/572a4fc50000ff000957a1f8 Jyske Bank https://www.trustpilot.com/reviews/57b97c8f0000ff00097e5626. Lund Elmer Sandager Jyske Bank kræver herefter kunden sælger alt som hus og ejendom og banken har taget pant i alle kundens værdier, de vil kører kunden helt ned og plukke ham. Jyske bank har stadig ikke udleveret de krævet salgs fuldmagter som banken krævede grundet den falske Swap Skal der være fest i jyske bank, spøger den bedraget kunde i jyske bank Her kommer fortællinger der bør være forståeligt ellers spørg gerne, Sagen deles op i punkter da sagens omfang er stort og mange forhold i straffeloven syntes at være overtrådt.

Vi ønsker jo bare at tale med jyske bank om mandatsvig, bedrageri, svig, dokument falsk, løgn, bare jyske bank ville tale om det så vi sammen fandt sandheden og en løsning.

Jyske bank stjal af betroet midler, og påstår det er sikkerheder ?

Hvilket jo er direkte løgn, det er i hvertfald ikke rigtigt, der findes ikke ikke nogle sikkerheder eller noget lån på 4.328.000 kr.

En ansat advokat i jyske bank som Morten Ulrik Gade sikkert ville sige, det ser ikke rigtigt ud.

Måske jyske bank vil tale med kunde, om de fremlagte bilag i dagbogen på banknyt.

🙂

Når banken har haft tid til at se på de bilag der er fremlagt for jyske bank,

Er jyskebank måske parat til at kommenter, anklager om svindelen i jyske bank  

Jyske bank er hæderlige og ærlige ? Grine altså :-) kom gratis på forsiden

Jyske bank siger om sig selv. At jyske bank er hæderlige og ærlige, overholder alle regler og love. Skal vi ikke tale sammen og så finde en løsning.

Kom gratis på forsiden, og sig igen 🙂

jyske bank er

Hæderlige. Troværdige. Ærlige.

Overholder alle regler og love.

Det sige medarbejderne i jyske bank

Lund Elmer Sandager flytter om på loven for jyske bank.

Advokat navn fjernet NÅR BANKER SYNTES AT SVINDLE DERES KUNDER. FEJL ELLER EJ MEN SVIG, DET ER DET. Også selv om bankerne lyver det bedste de kan, kun for at vildlede deres kunder, til at tro noget andet Jyske bank bedst i test, enig jyske bank er dygtige. Kan kalde det kraftig vildledning, men for pokker jyske bank er bedst i Tænk at jyske bank stadig ikke ønsker dialog, Vi ønsker dialog. Om jyske bank har stjålet og bedrager os, og på mange punkter har løjet, for at bedrageriet ikke måtte opdages. Det er en ting. :-) Men hvorfor vil jyske bank ikke tale med os, så vi måske kunnet finde en løsning. Og så komme videre, og se frem af. - MEN NU TILBAGE TIL NYKREDIT :-) HJÆLP OS MED AT FÅ SVAR RING OG SPØRG NYKREDIT OM DISSE HER OPLYSNINGER ER SANDE ELLER FALSKE :-) Den hæderlige advokat i Nykredit Vil åbenbart kun hjælpe jyske bank med at skjule måske mandatsvig / bedrageri / svig eller hvad det er ? :-) Ved at nægte kunde at svare på 1 spørgsmål. :-) Hej Nykredit Advokat xxxxx xxxxxx :-) Din mail med svar er utvetydig og det ene og meget enkle spørgsmål er ikke blevet besvaret. :-) Du får som Advokat for Nykredit 1 spørgsmål. Og du nægter at svare. ! :-) Det er et JA. / NEJ. spørgsmål Og Nykredit skal svare ja eller nej :-) HVIS ANDRE MÅTTE RINGE TIL NYKREDIT OG SPØRGER OM DET SAMME FRITAGER VI HERMED NYKREDIT FOR DERES TAGSHEDS PLIGT PÅ DETTE SPØRGSMÅL, Og selfølgelig også disse her Sandt eller falsk ? = Så Nykredit må svare dem som måtte spørge kreditforeningen. :-) NYKREDIT HAR HERMED TILLADELSE, TIL AT SVARE ALLE SOM SPØRGER. :-) NYKREDIT SKAL NATURLIGVIS SVARER DIRÆKTE OG TALE SANDT. Tilladelsen GIVES til at svare på disse spørgsmål. Har kunden Storbjerg Erhverv ApS hjemtaget er lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Som blev tilbudt 20 maj 2008 Samt til at bevise med en underskrift på udbetalings anmodningen fra Nykredit JA. ELLER. NEJ ret enkelt ikke - :-) Bekræfter gerne tilladelsen på skrift Har du som læser med spørgsmål Så ring gerne 40333400 og spørg. :-) - Spørgsmål: Har Storbjerg Erhverv ApS hjemtaget eller optaget et lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Ja. eller. Nej. ? = :-) Hvis ja, hvilken dato, og hvordan. Nykredit bedes lægge deres hjemtagelses dokumenter fra Nykredit op. :-) Kik gerne på banknyt.dk se dagbogen. Her er også ord forklaringer. :-) Gennemgår lige forløbet så Nykredit's advokat Xxxxx xxxxxx Kan vælge sin TRO eller JURA på sandt eller falsk, altså FAKTA :-) HVIS NOGET AF DET VI SKRIVER ER ENTEN USANDT / ELLER FORKERT ANMODES NYKREDIT HERMED AT OPLYSE OM EVENTUELE FEJL I DET OPLYSTE. OG SVARER Sandt eller falsk ? = JA eller NEJ :-) VED FEJL VENLIGST RET OG LÆG VENLIGST DOKUMATION FOR NYKREDITS RETTELSER. :-) Advokat xxxxx xxxxxx Drop lige din tro, hvad du tror, det rager os sådan set en høst blomst, om du går i kirke og beder til Gud, kommer kun dig selv ved. DET HANDLER IKKE OM DIN TRO ! Men om beviserne. :-) Lige nu dækker Nykredit over Jyske bank og dermed bliver Nykredit sikkert medskyldige, måske i meddelagtighed i en eller anden form. ? Ved det ikke. :-) Giganterne Jyske bank og Nykredit med deres mange milliarder til alverdens advokater mod musen som bare ønsker 1 svar. :-) HVOR SLEMT STÅR DET TIL MED HÆDERLIGHEDEN I DE DANSKE BANKER. ? Må men her er det om SANDT. ELLER. FALSK. Sandt eller falsk ? = ET UNDERHOLDNIGS PROGRAM OM FINANS OG BANKERS ÆRLIGHED, TROVÆRDIGHED OG HÆDERLIGHED I DET DANSKE LAND DET HANDLER OM ? KAN VI DANSKE KUNDER STOLE PÅ DEM I DE DANSKE BANKER. :-) Husk det er humor som holder en i gang. Nykredit er det SANDT ELLER FALSK :-) SAG FAKTA : :-) Storbjerg Erhverv ApS har modtaget et tilbud fra Nykredit på 4.328.000 kr. Sandt eller falsk ? = :-) Tilbudet fra Nykredit på 4.328.000 kr. er skrevet / lavet 20-05-2008 Sandt eller falsk ? = :-) Tilbudet var gyldigt 6 måneder, Altså til 20-11-2008 Sandt eller falsk ? = :-) Storbjerg Erhverv ApS har på intet tidspunkt, hjemtaget noget lån på 4.328.000 kr. I Nykredit som det der blev tilbudt 20-05-2008 af Nykredit A/S Sandt eller falsk ? = :-) Tilbudet på 4.328.000 kr. Skulle hjemtage senest 20-11-2008 Se gerne Aftaleloven § 2. Har tilbudsgiveren fastsat en frist for antagelse af tilbudet, må antagende svar være kommet frem til ham inden fristens udløb. Sandt eller falsk ? = :-) Blev det tilbudte lån 4.328.000 kr. Ikke hjemtaget senest 20-11-2008 udløb tilbudet, og kunne herefter ikke længer hjemtags. Sandt eller falsk ? = :-) Obligations Serien 21E 2019 0977039 som tilbudet på 4.328.000 kr. Er lavet udfra, er blevet lukket. Sandt eller falsk ? = :-) Og da serien på de bagved lægende obligationer var lukket, kan lån ikke optages i Nykredit AFTALELOVEN PRAGRAF 2. Tidsfrist for tilbud I. Om afslutning af aftaler § 2. Har tilbudsgiveren fastsat en frist for antagelse af tilbudet, må antagende svar være kommet frem til ham inden fristens udløb. :-) Sandt eller falsk ? = :-) Storbjerg Erhverv ApS har ikke Hjemtaget et lån på 4.328.000 kr. Som Nykredit tilbød 20-05-2008 Sandt eller falsk ? = :-) Nykredit anmodes, at lave et nyt tilbud lige før 6 maj 2009 Sandt eller falsk ? = :-) Nykredit opdager i forbindelse med at Nykredit laver et nyt, og et andet tilbud 06-05-2009 At jyske bank 16-04-2009 har tinglyst en gæld til Nykredit på 4.328.000 kr. Sandt eller falsk ? = :-) En gæld på 4.328.000 kr. Til Nykredit som ikke eksisterer og som Nykredit ikke kender til Sandt eller falsk ? = Og en gæld på 4.328.000 kr som i øvrigt aldrig har eksisteret. Sandt eller falsk ? = :-) Nykredit Se nu godt på de bilag som Nykredit har fået udlevet kopier af, flere gange. :-) :-) Jyske bank hæver 66.400,00 kr. Fra kundes konto 15-04-2009 Sandt eller falsk ? = Jyske bank kalder det tinglysning (Af pant til Nykredit på 4.328.000 kr.) Sandt eller falsk ? = :-) Det findes ikke på dette tidspunkt 15-04-2009 noget gyldigt tilbud på 4.328.000 kr. i Nykredit Sandt eller falsk ? = :-) Jyske bank hæver 23.517,36 kr. Fra kundes konto 16-04-2009 Jyske bank kalder det låneformidling. Nykredit (Af lån fra Nykredit på 4.328.000 kr.) Sandt eller falsk ? = :-) Der findes ikke på dette tidspunkt 15-04-2009 noget gyldigt tilbud på 4.328.000 kr. i Nykredit Sandt eller falsk ? = :-) Jyske bank hæver 13.517,36 kr. Fra kundes konto 16-04-2009 Sandt eller falsk ? = Jyske bank kalder det forhånds garanti (Af lån i Nykredit på 4.328.000 kr.) Sandt eller falsk ? = :-) Der findes ikke på dette tidspunkt 15-04-2009 noget gyldigt tilbud på 4.328.000 kr. i Nykredit Sandt eller falsk ? = :-) Der findes ikke noget lån at stille garant for Sandt eller falsk ? = :-) Nykredit har 11-10-2016 på mødet i Nykredit oplyst og bekræftet over for kunde. At Nykredit ikke kender noget til nogle garanti på 4.328.000 kr. Mellem Nykredit og Jyske Bank Sandt eller falsk ? = :-) At Nykredit 16-04-2009 ikke har anmodet jyske bank stille nogle garanti til Nykredit Sandt eller falsk ? = :-) :-) Lige som at Nykredit 11-10-2016 Bekræftede at det alene er / var jyske bank som har krævet, at kunde solgte en bygge grund på ca 7.500 m2 til 200 kr. Pr. m2 for at nedbringe et andet lån i Nykredit Et lån der var tilbudt kunden 6 maj 2009 og blev hjemtaget 03-07-2009 Sandt eller falsk ? = :-) Nykredit opdager 6 maj 2009 at der findes tinglyst en pant på 4.328.000 kr. Til Nykredit Sandt eller falsk ? = og straks herefter aflyses denne 6 maj 2009 Sandt eller falsk ? = Ved at Nykredit skriver til tinglyseningsretten i Helsingør. TEKST Nærværende pantebrev kvitteres til aflysning af tingbogen som ej benyttet, Sandt eller falsk ? = :-) SLETNING AF DEN GÆLD / PANT Som blev anmeldt af Jyske bank Efter Nykredit opdager, den af jyske bank tinglyste gæld, på 4.328.000 kr. Til Nykredit SE TINGLYSNINGS LOVENS PRAGRAF 5. ONDTRO ond tro, juridisk udtryk for den viden, en part har eller efter gældende uagtsomhedsnormer burde have haft om et bestemt forhold. En række retsregler og retsgrundsætninger fastslår, at en parts onde tro om fx andres kolliderende rettigheder afskærer muligheden for at opnå disse rettigheder. Lovgivningen tager i visse tilfælde stilling til, hvornår ond tro skal foreligge. Ved aftaler om køb eller pantsætning af fast ejendom er det fx afgørende, hvornår aftalen anmeldes til tinglysning, jf. Tinglysningsloven § 5 :-( DETTE HER, ER ET DRILLE SPÆRGSMÅL. :-) Men er der ikke en klokke der ringer, eller er ikke det bare øv at kunden, denne gang opdagede hvad Danske Banker laver mod deres kunder. Eftersom både Nykredit og Jyske Bank, begge nægtede kunden aktindsigt. Og nægter at svare og bevise at kunden har hjemtaget et lån på 4.328.000 kr. Er det ikke bare ØV JA. ELLER. NEJ Sandt eller falsk ? = :-) Nykredit dækker over jyske bank Sandt eller falsk ? = :-) Nykredit fremsender efter 6 maj 2009 det nye tilbud til jyske bank, som kontroller tilbudet og herefter udlever dette til Storbjerg Erhverv ApS Sandt eller falsk ? = At Nykredit sender tilbudet til Jyske Bank, :-) I tilbudet fra 6 maj 2009 Nykredit skriver på side 4/6 Det tidligere fremsendte pantebrev (4.328.000 kr.) er BORTFALDET Sandt eller falsk ? = Og I tilbudet fra 6 maj 2009 skriver Nykredit også på side 4/6 Det tidligere fremsendte tilbud (4.328.000 kr.) er BORTFALDET Sandt eller falsk ? = :-) BORTFALDET ordbogen det at noget forsvinder; det at noget ophører med at gælde / forsvinder (fx i henhold til en lovregel) Sandt eller falsk ? = :-) Måske er det nemmest at henvise til hvad andre skriver om at låne, Evt. på banknyt.dk se billeder som naturligvis er ægte. Sandt eller falsk ? = Hvad tror du :-) HVIS NYKREDT GØR SIG SKYLDIG I AT HJÆLPE JYSKE BANK ALTSÅ VED AT SKJULE OPLYSNINGER, OVER FOR DERES KUNDE, SOM VED AT NÆGTE, AT SVARE KUNDE PÅ OM, KUNDEN HAR HJEMTAGET ET LÅN I NYKREDIT PÅ 4.328.000 kr. Eller el

ADERS DAM / Jyske bank har et fundament som er vores værdigrundlag, bank nyt klik og se hvad jyske bank laver

JYSKE BANK NÆGTER AT INDRØMME

JYSKE BANK NÆGTER AT UNDSKYLDE

Vi har tilgivet alle medarbejder i jyske bank, den store danske bank, med ansatte som kan have drillet lidt,

med krav som Casper Dam Olsen, Birgit Bush Thuesen, Nicolai Hansen, Anette Kirkeby, Morten Ulrik Gade jyske bank.

Tager jeg fejl om falske lån og garantier mm giver jeg gerne en undskyldning

Tager jeg fejl om falske lån og garantier mm giver jeg gerne en undskyldning, men SVAR DA

Det er ledelsen i jyske og Anders Dam som aktionærerne i  ATP PFA støtter op om, dette giver jyske bank store troværdigheds problemer,

godt hjulpet af advokaterne i Lund Elmer Sandager, som lyver overfor retten i sagen

Dagens joke om jyske Banks advokater i lund Elmer Sandager kommer herunder. :-) Humor til en sjov historie, rettes til del af fiktion ------ Følg med bag fassaden på det Landskendte advokat firma med bolig advokaten Henrik Høpner, og jyske Banks darling Philip Baurch :-) En varm dag som alle andre, bortset fra i dag er det min sag medlemmerne i advokat Banden Lund Elmer Sander skal drøfte. :-) En kunde fra jyske bank, påstår at deres klient jyske bank bedrager virksomheden Elvagten, med falsk lån og falsk garanti, nå ja falsk eller ikke aftalt rentesikring. :-) Kunden kræver beviser, udover at tilbyde CEO Anders Dam 250.000 kr. For en lånekopi beder idioten også bevis på den anden rentesikring ikke er falsk, og har vi jo ingen kopi af aftaler eller nogle optagelse Vi kan ikke sige det var en fejl, tiden er løbet fir os. :-) Jyske bank har sendt os de optagelser som banken har af samtaler. Har vi har alt der skal til for at knuse den tumpe. :-) En advokat fra banden i Lund Elmer Sandager forslår at lukke munden på den irertererende kunde, og siger Vi sender da bare et brev til hans advokat og beder han om at lukke munden på den dumme kunde, som ikke vil makke ret. Vi har vores egen lovbog, og vi bruger vore egne love her i Lund Elmer Sandager LES :-) Er vi alle enige om at skrive dette og herefter lukker vi i, og anbefaler alle i jyske bank gøre det samme, så ham idioten ikke opdager noget. Vi skriver også at lånetilbudet på de 4.328.000 kr. Som han bliver ved at skrive ikke findes, :-) Og skriver til hans advokat at det både er hjemtaget og udbetalt, og så kan kan han intet gøre, vi skriver han selv skal lyfte bevis byrden, og ingurer ham helt fra nu af. Så forbyder vi han at skrive mere, og på den måde lukker vi munden helt på ham, :-) Er det ikke nemt, jeg er allerede blevet lovet af politiet, at de ikke vil efterforske sagen mod banken, og os advokater, så vi er sikker på at vore navn og rygte ingen last lider. :-) Alle bande medlemmerne griner Hæhæhæ En siger ! Sådan et fjols Ved han ikke hvem han prøver kræfter mod og smiler, for vi er bjørne banden og de sejeste af slagsen. :-) Når men er vi enige alle sammen, hvor på at den samlede bestyrelse som rådgiver jyske bank, gnækker et samlet JA :-) Nu da vi alle er enige i lund Elmer Sandager, at sige kunden har hjemtaget lånetilbudet på 4.328.000 kr. I Nykredit Så skal vil bare have det rentesikkerede Er der der nogle forslag, Elvagten har opdaget at jyske bank har lavet 2 rentesikringer. Og stiller også spørgsmål om dette, :-) kom så med nogle forslag, han har kun godkendt en aftale, hvordan klare vi nu denne her opgave. Jyske bank har store forventninger til os, og vi får jo et stort million honorar for at ændre på sagen, er det helt muligt at ændre lidt på datoerne ? Således at vi i svaret, svarskrift skriver at aftalen er lavet 16-07 :-) så passer datoer bedre for Jorkim Von And :-) Et bjørne bande medlem rejser sig op, hør lige dette kan vi da ikke, og siger så at det vil han ikke være med til ! Vi ved jo godt at aftalen som blev godkendt er lukket, og der ikke findes beviser, på en ny aftale er blevet godkendt. Lederen stanser mødet, og siger ok Kom vi går lige udenfor, så du ikke er med i beslutningen Lederen beder 2 vagter hvoraf den ene kun taler russisk, om af få vise medlemmet ud, og siger et ord på russisk til vagten som nikker :-) Lederen fra Lund Elmer Sandager kommer tilbage til mødet Og smiler og siger : Han siger ikke mere :-) Er der andre som vil ud, inden vi starter mødet igen Der er stilhed, :-) Så er vi enige, vi skriver til retten at de 2 aftaler bare er byttet om, retten behøver jo ikke vide at den første aftale er lukket Det de ikke ved, har de heller ikke behov for at vide hahahaha Retten behøver heller ikke vide at lånetilbudet slet ikke er hjemtaget, :-) Nykredit lovede ikke at svare ham på nogle spørgsmål, men kan de stå imod præsset, har hørt at historien kan blive offenlig. :-) Bande lederen siger så Jeg de i Nykredit ikke har svaret deres kunde på henvendelser i 3 år, så vi Kan regne med at Nykredit stadig dækker over jyske bank Og griner hånligt mens han rækker ud efter en cola, og siger det er fandme hårdt at lede dette her advokat firma :-) Men nu gør vi som vi plejer, :-) og lederen i LES.dk griner igen retten tror jo mere på os advokater i Lund Elmer Sandager, end en lille lus af en elektriker, Vi må bare håbe at Nykredit ikke sladre om at lånet sket ikke findes, og selfølgelig at idioten ikke selv regnet det ud. Jeg kan oplyse at jyske Banks advokat Morten Ulrik Gade har hjulpet det bedste han kunne Og nægtede deres kunde aktindsigt :-) Så der er gode muligheder for at han ikke kan finde bilaget som har lukket den aftale, han hævder han har godkendt da jysje bank ringede op og pressede ham til at sige ja så nu tværer vi han ud, Er vi en for alle og alle for en i Lund Elmer Sandager og sammen i et råb. Vi er største stærkest og de bedste i less true :-) Husk vi har vores egen lovbog, er der enighed at vi fortsætter med at holder fast og lader som om vi er dumme advokater der er forkølede og ikke kan sige noget Dette er fandme humor og historien bliver sjov Lidt fantasi og meget Virklighed Vil du også læse bogen så husk at se efter udgivelsen, bare rolig der en forfatter på som skriver langt bedre end mig lille myg :-) Vi håber på et opkald men det er jo jyske bank som ikke ligefrem er kendt som den der taler sandt

Jyske bank er en grådige bank med Kongen Anders Dam ved fadet i den store danske bank, en bestyrelse som er kronisk sulten efter penge til aktionærer som ATP PFA 🙂

At vi vist har mistet lidt småmønter direkte til jyske bank, og indirekte grundet jyske bank og personale / ansatte i den danske bank, jyske bank. 🙂

Herrer Gud, som Birgit Bush Thuesen jyske bank inkasso skrev.

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt Sagen historien om Nykredit og jyskebank handler om: Bedrageri Svindel Løgne Tyveri Underslæb Mandatsvig Svig Dokumentfalsk, At dække over forbrydelser At skjule forbrydelser Om at lyve over for retten udelukket for at kunne fortsætte bedrageriske forhold. Mercedes BMW Audi VW Ford Kia Pegeout Citroen biler for alle, billig bolig, billig forsikring dankort visa

Birgit Bush Thuesen Jyske Bank Silkeborg

Jeg skal sikker jyske banks øknomiske intresser , og derfor skal du underskrive disse 2 salgs fulsmagter

Birgit Bush Thuesen spærede alle kundens kunti frem til hun fik en frivillig underskrift

Frivilligt er ordet i Jyske Bank.

Fakta er FRIVILLIG er TVANG i jyske bank

Advokat Morten Ulrik Gade, har efterfølgende nægtet at retuner disse orgniale bilag,
på trods af flere anmodninger herom.

Dagens joke om jyske Banks advokater i lund Elmer Sandager kommer herunder. :-) Humor til en sjov historie, rettes til del af fiktion ------ Følg med bag fassaden på det Landskendte advokat firma med bolig advokaten Henrik Høpner, og jyske Banks darling Philip Baurch :-) En varm dag som alle andre, bortset fra i dag er det min sag medlemmerne i advokat Banden Lund Elmer Sander skal drøfte. :-) En kunde fra jyske bank, påstår at deres klient jyske bank bedrager virksomheden Elvagten, med falsk lån og falsk garanti, nå ja falsk eller ikke aftalt rentesikring. :-) Kunden kræver beviser, udover at tilbyde CEO Anders Dam 250.000 kr. For en lånekopi beder idioten også bevis på den anden rentesikring ikke er falsk, og har vi jo ingen kopi af aftaler eller nogle optagelse Vi kan ikke sige det var en fejl, tiden er løbet fir os. :-) Jyske bank har sendt os de optagelser som banken har af samtaler. Har vi har alt der skal til for at knuse den tumpe. :-) En advokat fra banden i Lund Elmer Sandager forslår at lukke munden på den irertererende kunde, og siger Vi sender da bare et brev til hans advokat og beder han om at lukke munden på den dumme kunde, som ikke vil makke ret. Vi har vores egen lovbog, og vi bruger vore egne love her i Lund Elmer Sandager LES :-) Er vi alle enige om at skrive dette og herefter lukker vi i, og anbefaler alle i jyske bank gøre det samme, så ham idioten ikke opdager noget. Vi skriver også at lånetilbudet på de 4.328.000 kr. Som han bliver ved at skrive ikke findes, :-) Og skriver til hans advokat at det både er hjemtaget og udbetalt, og så kan kan han intet gøre, vi skriver han selv skal lyfte bevis byrden, og ingurer ham helt fra nu af. Så forbyder vi han at skrive mere, og på den måde lukker vi munden helt på ham, :-) Er det ikke nemt, jeg er allerede blevet lovet af politiet, at de ikke vil efterforske sagen mod banken, og os advokater, så vi er sikker på at vore navn og rygte ingen last lider. :-) Alle bande medlemmerne griner Hæhæhæ En siger ! Sådan et fjols Ved han ikke hvem han prøver kræfter mod og smiler, for vi er bjørne banden og de sejeste af slagsen. :-) Når men er vi enige alle sammen, hvor på at den samlede bestyrelse som rådgiver jyske bank, gnækker et samlet JA :-) Nu da vi alle er enige i lund Elmer Sandager, at sige kunden har hjemtaget lånetilbudet på 4.328.000 kr. I Nykredit Så skal vil bare have det rentesikkerede Er der der nogle forslag, Elvagten har opdaget at jyske bank har lavet 2 rentesikringer. Og stiller også spørgsmål om dette, :-) kom så med nogle forslag, han har kun godkendt en aftale, hvordan klare vi nu denne her opgave. Jyske bank har store forventninger til os, og vi får jo et stort million honorar for at ændre på sagen, er det helt muligt at ændre lidt på datoerne ? Således at vi i svaret, svarskrift skriver at aftalen er lavet 16-07 :-) så passer datoer bedre for Jorkim Von And :-) Et bjørne bande medlem rejser sig op, hør lige dette kan vi da ikke, og siger så at det vil han ikke være med til ! Vi ved jo godt at aftalen som blev godkendt er lukket, og der ikke findes beviser, på en ny aftale er blevet godkendt. Lederen stanser mødet, og siger ok Kom vi går lige udenfor, så du ikke er med i beslutningen Lederen beder 2 vagter hvoraf den ene kun taler russisk, om af få vise medlemmet ud, og siger et ord på russisk til vagten som nikker :-) Lederen fra Lund Elmer Sandager kommer tilbage til mødet Og smiler og siger : Han siger ikke mere :-) Er der andre som vil ud, inden vi starter mødet igen Der er stilhed, :-) Så er vi enige, vi skriver til retten at de 2 aftaler bare er byttet om, retten behøver jo ikke vide at den første aftale er lukket Det de ikke ved, har de heller ikke behov for at vide hahahaha Retten behøver heller ikke vide at lånetilbudet slet ikke er hjemtaget, :-) Nykredit lovede ikke at svare ham på nogle spørgsmål, men kan de stå imod præsset, har hørt at historien kan blive offenlig. :-) Bande lederen siger så Jeg de i Nykredit ikke har svaret deres kunde på henvendelser i 3 år, så vi Kan regne med at Nykredit stadig dækker over jyske bank Og griner hånligt mens han rækker ud efter en cola, og siger det er fandme hårdt at lede dette her advokat firma :-) Men nu gør vi som vi plejer, :-) og lederen i LES.dk griner igen retten tror jo mere på os advokater i Lund Elmer Sandager, end en lille lus af en elektriker, Vi må bare håbe at Nykredit ikke sladre om at lånet sket ikke findes, og selfølgelig at idioten ikke selv regnet det ud. Jeg kan oplyse at jyske Banks advokat Morten Ulrik Gade har hjulpet det bedste han kunne Og nægtede deres kunde aktindsigt :-) Så der er gode muligheder for at han ikke kan finde bilaget som har lukket den aftale, han hævder han har godkendt da jysje bank ringede op og pressede ham til at sige ja så nu tværer vi han ud, Er vi en for alle og alle for en i Lund Elmer Sandager og sammen i et råb. Vi er største stærkest og de bedste i less true :-) Husk vi har vores egen lovbog, er der enighed at vi fortsætter med at holder fast og lader som om vi er dumme advokater der er forkølede og ikke kan sige noget Dette er fandme humor og historien bliver sjov Lidt fantasi og meget Virklighed Vil du også læse bogen så husk at se efter udgivelsen, bare rolig der en forfatter på som skriver langt bedre end mig lille myg :-) Vi håber på et opkald men det er jo jyske bank som ikke ligefrem er kendt som den der taler sandt

Vi vil stadig gerne tale med jyske bank, men jyske bank har siden 31 maj 2016 nægtet deres kunde dialog og vil ikke kommentere eller bevise at jyske bank ikke laver falske lån og falske garantier, med humor og sjove sider giver vi gratis reklame

Birgit Bush Thuesen skulle jo bare varetage jyske Banks interesser, og krævede salgs salgsfuldmagt på kundes private ejendom, samt virksomhedens ejendom.

🙁

Altså jyske bank lyver

Har jyske Banks ledelse nogle kommentar, udover at banken nægter alt, og siger lyske bank er hæderlige og ærlige, overholder alle regler og love.

Jyske bank og det løgnagtig advokat firma Lund Elmer Sandager vil ikke svare på spørgsmål i bedrageri sag, svig tyveri, mandatsvig. Dokument falsk

🙂

Mon Lund Elmer Sandager giver deres kunder dårlige råd.

Se bilag på www.banknyt.dk

Hvis du tror der er noget du ikke kan, har du sikkert ret. :-) tror jyske bank selv at banken kan undgå kundes ønsket dialog om bedrageri.

Hvis du tror der er noget du ikke kan, har du sikkert ret. 🙂 tror jyske bank selv at banken kan undgå kundes ønsket dialog om bedrageri, klik på billede og se de mange spørgsmål til Jyske Banks ledelse direktør CEO Anders Dam

🙂

Det syntes som om at en stjerne advokat ved les.dk Lund Elmer Sandager Philip Baurch.

KUNDEN SIGER AT LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER LYVER FOE RETTEN I SAGEN.

Listen med spørgsmål og link nederst redigeres dagligt. Senest rettet 17-11-2017 Spørgsmål 6.A indsat :-) ------------------- Sagen, handler i bund og grund bare om jyske bank bedrager deres kunder, og hvor gode jyske bank er til SVIG foretninger. Læs dagbogen på www.banknyt.dk ------------------- :-( Vi har i sagen mod jyske bank brug for at Nykredit underskriver et dokument. Bare underskrive at vi ikke har hjemtaget noget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Som blev tilbudt 20 maj 2008. :-) :-) Se bilag på at tilbud er bortfaldet og derfor ikke kan eksistere. https://facebook.com/story.php?story_fbid=10214873510170621&id=1213101334&ref=bookmarks :-) :-) BILLEDER I NY TIDSLINIE SAGEN MOD JYSKE BANK FOR BEDRAGERI SVIG https://facebook.com/story.php?story_fbid=1493715853997211&id=1045397795495688 :-) :-) Normale og ærlige mennesker ville ikke nægte at hjælpe andre i en sådan sag, men anderledes er det med Nykredit. :-) Nykredit nægter at underskrive, for på den måde at hjælpe jyske bank med at kunne fortsætte bedrageri af kunde. :-) Nykredit kan følge sagen her. Om underskrift. https://facebook.com/Nykredit-dækker-over-SVIG-i-Jyske-Bank-Advokat-Mette-Egholm-Nielsen-svare-351558681922937/ :-( :-) Vi har anmodet vores advokat skrive til Nykredit 20-09-2017 og kræve en underskrift. Hvis Nykredit v/ Advokat Mette Egholm Nielsen Stadig nægter at underskrive. :-( På trods af møde referat fra Nykredit, og de mange beviser på at der ikke findes noget optaget lån i Nykredit på 4.328.000 kr Og at Nykredit heller ikke vil vise der findes et optaget / hjemtager lån i Nykredit på 4.328.000 kr. :-) Anmode vi vores advokat, at stævne Nykredit, så de tilpligtes til at underskrive. :-) Vi ved her 5 oktober 2017 stadig ikke om, der er skrevet, eller udtaget stævning mod Nykredit. :-) :-) Vores advokat Skrev 04-10-2017 At han anbefale, at vi opgiver sagen imod jyske bank. Og skriver om højsteretsdomme, om sager omhandlende rente bytte, Men skriver intet om det vores sag handler om. ( de mange spørgsmål som er nederst ) :-) :-) !. Vi blev meget forvirret over at vores advokat kun taler om dårlig rådgivning, omkring en rente bytte med jyske bank, En rentebytte, som jyske bank har lavet ved egen hånd. ! Uden påforhånd at sikker sig en mundtlig eller skriftligt aftale ved kunde. Vores Advokat er oplyst februar 2016 At den anlagte sag mod jyske bank er ændret. FRA DÅRLIG RÅDGIVNING TIL SVIG / BEDRAGERI At vi ikke har et lån 4.328.000 kr. at betale på, eller bytte renter med til nogle. At vi ikke har aftalt og godkendt den rente bytte fra 16-07-2008 som jyske bank opråber sig i retsforhold at være den der er godkendt 15-07-2008. :-) Vi har fremsende alt materiale til vores advokat februar 2016 og løbende herefter. Samt efterfølgende sendt kopi politi anmeldelse af jyske bank for bedrageri. En anmeldelse som stiller store spørgsmåls tegn, ved jyske Banks Hæderlighed, Ærlighed og Troværdighed. Sagen viser tydelige tegn på bedrageri. :-) Materialet er gennemgået ved møde ved min advokat. 2016 og grundig forklaret, og dengang forstået. Desværre mene min advokat tydeligvis ikke, at det nu har nogle betydning for sagen, mod jyske bank, da intet er blevet nævnt eller omtalt. :-) Vores advokat mener kun det handler om dårlig rådgivning, og sagen faktisk er tabt på forhånd, og anbefaler vi skal opgive. Hvorfor Carsten sendte et link hertil siden. :-) For på den måde måske at kunne ændre vores advokats opfattelse af sagen, som han ser den. Vores opfattelse af sagen, er tydeligvis en helt anden end vores advokat. :-) Som ikke syntes de nævnte forhold nederst, har betydning. Nogle de mange forhold, er her indsat som spørsmål nederst , og vi mener de alle har relevans til den anlagte sag, som vi mener er bedrsgeri. :-) Svig for milioner mod kunde i jyske bank. https://facebook.com/JyskeBank.dk/?ref=bookmarks :-) Vores bog og historie om at være 9 år i helvede, med den grønne slagter. Ud af planlagte 20 år. Men nok snarer at skulle skulle være det resten af livet. :-) Grundet jyske bank og en kæmpe løgn. OG nej det er ikke en beskyldning. Vi føler bare at JYSKE BANK LYVER en smule her, måske ligefrem planlagt. :-) Men det taler vi jo mere om i retten, for vi vil have alle vores spørgsmål besvaret, Det er åbenbart det eneste sted jyske bank vil besvare spørgsmål. :-) http://ekstrabladet.dk/kup/dinepenge/andelsboligforeninger-har-faaet-nok-stopper-betalinger-til-gebyrgribbene/6029918 Det er vores almindelige princip, at når en sag verserer for domstolene, udtaler vi os ikke, siger Peter Stig Hansen, juridisk direktør i Jyske Bank (dette er en MASTER som rettes med røbende link på bilag til alle spørgsmål, frem til vi har første retsmøde) :-) Kan denne historie mon betale for sådanne en bil de næste 20 år med alt betalt :-). Det ville være dejligt ny bil hvert andet år, Historien bør blive til en gyser film, selv om der kom mordtrusler fra en der købte flere ph lamper fra Carstens konto mens han var syg, var jyske bank er dog den mindst søde i historien og hjulpet kreditforeningen Nykredit I historien du gerne skulle se som film. :-) Men som da vi intet havde efter jyske bank tog alt fra os, der var intet lys at se forude, nu har vi bare en god historie at fortælle. :-) Lidt mere fra oplevelsen er her https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10212893634034955 En fyldte tanken med olie, TAK En betalte til maden, TAK En betalte medicin, mange hjalp TAK :-) Undtagen jyske bank, de ønskede kun at tage alt og jyske bank tager stadig af kassen til renter af lån som ikke findes. DET ER BEDRAGERI SVIG SVINDEL :-) Mens jyske bank tog hvad de kunne tage, gemte vi dette minde, Carsten's hjerne :-) den huske hele historien. Om den tyvagtige og bedrageriske JYSKE BANK. ----- :-) :-) Bliver du Snydt af jyske bank så fortæl om det, Og har du brug for hjælp i din sag så ring 40333400. Carsten hjælper dig Gratis :-) Carsten ved om nogle hvordan jyske bank arbejder, og lyver for at tjære penge. :-) :-) Svar udbedes her eller i retten. :-) :-) Vi afventer 5-10-207 svar fra vores advokat om han mener vi har optaget et lån i Nykredit, efter tilbudet 20 maj 2008 på 4.328.000 kr. Og har aftalt om han mener vi har aftalt at bytte renter med jyske bank, på dette lån. Jævnfør den af jyske Banks fremlagte rente bytte lavet 16-07-2008 Som skulle erstatte den der er aftalt 15-07-2008 :-) :-) Mens vi venter så læs med. Lidt af de spørgsmål jyske bank ignorere og ikke vil svare på, :-) Men hvad jyske bank vil jo overhoved ikke tale med Carsten Storbjerg, det har bestyrelsen ved Philip Baruch skrevet 31/5-2016 Og på havkatten skriver de, sagen må gå sin gang, og det handler om jura Lige som de skriver at jyske bank overholder alle regler og love :-) Hej jyske bank, i er tilbudt dialog men ønsker det ikke, vi er også ved at være ret ligeglad kun far vil tale, men vil ikke være til grin. 1 år og 6 måneder gik uden at jyske bank har, ville elle tør svare på, om det lån i Nykredit på 4.328.000 kr. er falsk eller sandt, og i øvrigt intet vil svare på. :-) jyske bank behøver slet ikke svare, på noget som helst, er ved at være ret ligeglad, Men tænk da på bankernes omdømme, og ATP PFA mm som støtter jyske Banks handlinger ved aktie køb, og deres partner som REALMÆGLERNE GF FORSIKRING MM ;-( Banken får alligevel alle spørgsmål i retten. Så vi tager den der fra, Dyrt for Carsten med retten, men det er jo bankens måde at forsøge at stoppe disse dumme spørgsmål fra kunde der føler sig bedraget, ingen beskyldning men føler os bedraget. :-) :-) I retten må vi så bare ønske en god forestilling. Og se det sande jyske bank arbejde med jura af bølgepap og stjerne advokater, med speciale i bestyrelses ansvar. Opdater 23-09-2017 Jyske bank har på ingen måde vist ønske om dialog, Min advokat er ikke blevet kontaktet siden 2-11-2016 med en skjult dagsorden en rente sikring. :-) Gud fader i skuret, afviste på stedet at spilde tiden, så heller en dom da. jyske bank må gerne komme til mig, hvis de har noget de vil undskylde, de skal ikke spilde min advokats tid, han skal snart lave nyt proces skrift med de forhold som er fremlagt. :-) Og skal laves så sagen kan rykke videre i straffe retten efter. Regner ikke det af jyske Banks bestyrelses forliges tilbud, for andet end et nyt forsøg på at snyde mig med en Swap, vi kan jo ikke stole på jyske bank :-) Seneste henvendelse fra jyskebank var tilbudet om at lave en rente sikring på et andet lån som jeg har hjemtaget langt op i 2009 Dette var en direkte fornærmelse mod min familie og mig. :-) Halo jyske bank, og Philip Baurch jeg er altså blevet rask, så stop nu jeres latterlige forsøg på at snyde mig. :-) Kære jyske bank er taget i groft svig og løgne så tro ikke jeg er helt dum, og uden advokater fandt jeg ud at jyske Banks sande fundament. :-) Hvis bare det en masse fejl så bør jyske bank komme til mig, selv om det virker ret bevist, efter CEO blev oplyst om det 25 maj 2016 Ring 40 33 34 00 tal med Carsten istedet for at lave mere lort for jyskebanks troværdighed. Undskyld sproget men er lidt sur :-) -- Spørgsmål er næppe nye. Desværre vil Jyske bank ikke besvare nogle af dem. :-) :-) - 0. Sagens start, og hvorfor sagen faktisk startede, det handlede først om dårlig rådgivning. Rentesikring (eller rente swap) (eller rentebytte) til et underlægende lån i Nykredit. Dette er ikke et spørgsmål men en konstatering, Swappen W015785999 på 4.328.000 kr. som er lavet 16/7 2008 hvor Jyske Bank siger den er lavet 15/7 2008, at vi har godkendt denne. for at rentesikker et underlægende lån, også på 4.328.000 kr. som Jyske Bank har fortalt 3 personer, der har bistået i sagen, og i øvrigt alle er advokater, for at overbevise dem at Jyske Bank talte sandt. Og der ikke var noget at gøre, derfor opfordrede Advokat Søren Nav på dette grundlag at Carsten opgav kampen og derved betalte jyske bank, og i øvrigt opgav. Carsten siger i dag at swappen Swappen W015785999 ikke er aftalt, og det underlægende lån er FALSK, eller, siger bare det findes ikke i nykredit. https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1313767645325367 :-) :-) ----- 1. Hvordan kan jyske bank lave 2 byggekreditter, til 2 forskellige virksomheder, (2 cvr nummer). Både samtidige og overlappende Altså på samme kontonummer. ?. Er det ikke det samme som at sætte den samme nummerplade på 2 forskellige biler Samtidigt :-) ? Hvordan ved man hvilket cvr. Som betaler når der er 2 virksomheder på ? https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1314913848544080 :-) :-) ----- 2. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså den swap aftale, som kun er indgået, under forudsætning hvis man hjemtager det underlægende lånetilbud ? Det er her vist bare 2 bilag, som er blevet væk, for jyske bank. :-) En aftale og at aftalen lukkes. Og måske er andre bilag også blevet væk, hvis de findes :-) https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1315070638528401 :-) :-) -- 3. Selve forudsætningen for swap aftalen. Var både forkert og mangelfuld, og havde kun et formål. At jyske bank, måske bevist har fortiet og tilbageholdt flere oplysninger, over for deres kunde, forud for en swap aftale, har du vores ord på. Jyske bank syntes tilsyneladende ikke at huske, hvad banken oplyste i deres swap anbefalinger, Og derefter benægter at have tilbage holdt oplysninger, for deres kunde. Desværre har vi ikke optagelser af disse samtaler. Vi kommer ind på hvad jyske bank faktisk oplyste og svarede. Vi viste på daværende tidspunkt desværre ikke, at jyske bank efterfølgende ville benægte. Og at det derfor var nødvendigt at optage samtaler i jyske bank. Efterfølgende har vi dog fundet flere beviser, på at jyske bank har løjet for os i gennem de sidste 9 år. Vi kan og vil bevise, dokumentere løgne fra jyske bank. :-) :-) -- 4. Hvordan kan et swap bilag, blive væk. ? Altså en swap aftale der bliver lukket. og derefter at forsvinde, for jyske bank ? Det er vist her bare de 2 bilag der er blevet væk, for jyske bank. :-) (Det ene bilag finder jyske bank dog igen 7 år efter) :-) https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1315070638528401 :-) :-) -- 5. Hvorfor er de 2 bilag, ikke medtaget på årsopgørelsen, for det år hvor aftalen laves og lukkes. Der findes på årsopgørelsen kun den swap jyske bank egenhændigt har lavet. Det ene af de forsvundne bilag, er heldigvis efterfølgende dukket op igen, i en mail fremsendt fra et bestyrelsesmedlem. Men det er ikke på års opgørelsen ? :-) Hvordan kan 2 juridiske gældende dokumenter forsvinde fra Jyske Bank, må man fjerne disse. ? https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1316246245077507 :-) :-) — 6. Hvordan kan jyske bank, egenhændigt lave en ny rentebytte / swap aftale, uden at tale med deres kunde først ?. :-) Og derefter at indsætte deres nye rentebytte / swap bilag, i stedet for det swap bilag der i første omgang forsvandt :-). Fra jyske bank. Heldigvis dukkede det forsvundet bilag op igen, i et fremsendt svar fra jyske bank sep. 2015 Da en af jyske banks bestyrelsesmedlemmer og advokat, var så venlig og sender en kopi til retten i Viborg, i den anlagte sag mod jyske bank. :-) Og at jyske bank derefter februar 2015 på spørgsmål, oplyser at de kun har ombyttet de 2 bilag. Her er tale om et bilag / en swap aftale, som kunden ikke har anmodet jyske bank om at lave, eller indsætte til et lånetilbud. Findes der en mundtlig eller en skriftlig godkendelse af den aftale / bilag om det :-) Vi efterlyser bevis. :-) :-) — 6.A. Må man ændre i en indgået aftale. (Glem lige at jyske bank i svaret tilbageholder oplysninger om at aftalen er lukket) Jyske bank Philip Baurch skrive i retsforhold, efter 10-09-2015 hvor jyske bank er blivet opdaget. i at fuske med dokumenterne. At jyske bank 16-07-2008 kun har rettet i indgået aftale fra 15-07-2008 Altså jyske bank skriver at banken har rettet i et juridisk dokument, uden om kunden, og ikke fået en godkendelse. At jyske Banks advokat Lund Elmer Sandager oplyser i er retsforhold at jyske bank retter i en aftale, der er blevet lukket, bekymrer ikke advokaterne. Men når Lund Elmer Sandager i et retsforhold bruger falske oplysninger om lån der ikke findes, bliver man ikke overrasket. :-) :-) — 7. Hvordan kan jyske bank lade en ikke eksisterende gæld tinglyse. Altså lade et lånetilbud tinglyse som det var hjemtaget når lånet ikke er hjemtaget, eller overhoved findes hjemtaget og udbetalt :-) En kopi af hjemtagelsesanmodning med min underskrift og kopi af udbetalingen, er blevet efterlyst. :-) :-) — 8. Hvilket bilag er brugt over for tinglysningsretten, for at kunne tinglyse gælden til lån 4.328.000 kr. i Nykredit, som aldrig er blevet hjemtaget. 8.A Har jyske bank selv rykket tilbage i pantrækkefølge og givet Nulredit oprykkende pant på 4.328.000 kr. 16-04-2009. 8.B Har jyske bank jyske bank selv tinglyst pantet på 4.328.000 kr. til Nykredit 16-04-2009. :-) :-) — 9. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, til tinglysning af et lån i Nykredit, som ikke findes. først efter selv at blive stævnet indrømmer Nykredit, at de intet kender til lånet.? Lånet som jyske bank nægter at bevise hjemtaget og udbetalt. https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1317733184928813&ref=page_internal :-) :-) -- 10. Hvordan kan jyske bank hæve af betroede midler, for lånesagsomkostninger til Nykredit Som Nykredit efter selv at være stævnet, indrømmer at de intet kender til. Lånet som jyske bank hæver lånesags omkostninger for at formidle. Og som jyske bank nægter at bevise findes, som hjemtaget og udbetalt. https://www.facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1317095824992549 Udnyttelse: https://www.facebook.com/JyskeBank.dk/photos/a.1046330268735774.1073741836.1045397795495688/1233278270040972/?type=3&theater :-) :-) — 11. Hvordan kan jysk bank hæve af betroet midler, til gebyr for at lave sikkerhed over for Nykredit på et lån der ikke findes.? :-) :-) — 12. Hvordan kan jyske bank kræve en grund tvangssolgt, når banken ved de ikke selv har første ret til provenuet. Min ejendomsret er blevet krænket. :-) :-) — 13. Hvordan kan jyske bank forsvare at banken kræver et påstået underliggende lån til en swap (der der ikke er godkendt) afdrage ekstraordinært, og samtidig selv hæve renter af provenuet frem til 2028. er det ikke bedrageri. ? :-) :-) — 14. Hvordan kan jyske bank nægte at have krævet et tvangssalg, når banken udmærket ved, at det alene var et krav fra jyske bank. :-) :-) — 15. Hvordan kan jyske bank forklare at deres advokat og bestyrelse efter nok 20 breve, alle med samme meget klare og tydelige spørgsmål, vælger at svare direkte forkert på spørgsmål, om et lån var hjemtaget og blevet udbetalt mm.? Altså forsøger at vildlede. :-) :-) — 16. Hvorfor lyver jyske bank, over for sin kunde, skriver direkte usandt i mail om at et lån findes, selv om banken ved det er usandt. :-) :-) — 17. Hvorfor lyver jyske bank, når de skriver i mail at jeg har lavet lånet om, igen når banken ved det aldrig har været hjemtaget, så kan det heller ikke omlægges. ? :-) :-) — 18. Hvorfor vil jyske bank ikke svare deres kunder, som stiller spørgsmål, om et lån kunden ved ikke har hjemtaget. Det er vel banken, jyske bank som skal bevise, at kunden har hjemtaget, et lån i Nykredit. Selv om Nykredit bekræfter at de intet kender til det påstået lån ? :-) :-) — 19. Hvorfor nægter jyske bank at modtage provenuet, efter jyske Banks tvangs salg af grunden :-) :-) — 20. Hvorfor nægter jyske bank at lave deponeringskonto. Kort sagt hvorfor nægter jyske bank, alt til at jyske bank skulle være involveret i kravet, om tvangssalget, Når jyske bank ikke kan være i tvivl om hvad banken laver. 3 år skulle der gå, før :-) :-) — 21. Hvorfor godkender jyske bank et byggebudget, som jyske bank ved ikke stemmer, Jyske banks mand siger flere gange, om jeg har husket alt, (der er glemt provisioner renter mm) Skulle banken ikke kunne se det ? Jyske Bank siger så sender i budgettet til godkendelse i Nykredit, og i dag ved jeg det er alene jyske bank det :-) :-) — 22. Hvorfor ville jyske Bank ikke hjælpe, at finde ud af hvem som indsatte kr. 1.000.000 kr ( 1 million.) på min konto, selv om jyske bank godt viste svaret. Det kunne være en fejl eller hvidvaskning. ? :-) :-) — 23. Hvorfor oplyser jyske bank at man skal skynde sig at få og hjemtage et lån, da man ellers nok ikke kan låne hele beløbet. ? Jyske bank har selv godkendt budgettet og lånet over for Nykredit, som efterfølgende ikke vil godkende lånebeløbet og kræver det nedbragt med 800.000 kr. Kan også hænge sammen med at der er en Swap som ikke skulle betyde noget, bidraget stiger således fra 0,8 % til 3 % Dette har Nykredit bekræftet telefonisk er grundet swappen, men afviser efterfølgende på mail at skulle have bekræftet dette. (Klog af skade, så det findes en optagelse der bekræfter.) Men lån og rente bytte er fri fantasi En Swap jyske bank ikke oplyser Nykredit noget om, som at jyske bank ønsker denne Swap med på et lån. (Nu er denne Swap dog kun lavet og indsat af jyske bank, uden anmodning eller godkendelse.) :-) :-) - 24. Er det rigtigt at jyske bank efter at først have godkendt et bygge projekt med lån på 4.300.000 kr. overfor nykredit, under betingelser som er overholdt. Derefter ved færdiggørelsen, får oplyst at der kun kan lånes 3.500.000 kr. Og det af jyske Bank, hjemtaget lån i Nykredit nu skal nedbringes med 800.000 kr. Grundet Nykredit efter at have set ejendommen og opdaget der er en Swap registeret ikke vil godkende det lån som jyske bank godkendte. ? :-) :-) - 25. Er det rigtigt at jyske bank, nu har bragt deres kunde ud i at måtte låne de penge i jyske bank som lånet skulle nedbringes med Og til en rente på 9,25 % :-) :-) - 26. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den nybyggede ejendom. ? :-) :-) - 27. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende krævede salgsfuldmagt til at kunne sælge den låntagers private ejendom. ? :-) :-) - 28. Er det rigtigt at jyske bank spærrede deres kundes kontoer for at afkræve underskrifter på disse salgs fuldmagter, Samt for at få deres kunde, til at indgå afdrags aftaler med banken, som kunden meget nemt kunne risikere ikke at kunne overholde. Aftaler som udspringer sig af swappen og det underlægende lån :-) :-) :-) - 29. Er det rigtigt at jyske bank spændte deres kunde så hårdt. Har jyske bank spekuleret i at kunden ikke måtte have mulighed for at indbringe sagen for retten, hvorfor det har været jyske Banks ønske at stække kunden ØKNOMISK Således at kunden med stor sandsynlighed, ikke kunne finde penge til at hyrer en advokat. Så frem kunden nu ville fortsætte den sag, der allerede var indbragt for penge instituttets ankenævn. :-) :-) - 30. Er det rigtigt at jyske bank efterfølgende, ville have pant i alle virksomhedens anparter, således banken fik fuld kontrol. Hvilket 100 % ville have ført til konkurs, såfremt det var lykkes banken, at få en underskrift. :-) :-) - 31. Er det rigtigt at kunden ikke kunne betale andre kreditorer, da jyske bank forfordelte sig selv, ved at sikker sig pant i alt. Og at kunden derved mistede et 25 årig gammel virksomhed, og tabte aktie kapitalen. Kunden redede kun sig selv og ejendom. Ved ikke at underskrive den pant, jyske Bank ville have i selskabet der ejede den nybyggede bygning. :-) :-) - 32. Er det rigtigt at jyske bank, samtidens med at Nykredit krævede det af jyske bank godkendte påforhåndslån 4.300.000 kr. Nedbragt til 3.500.000 kr. Samtids selv fortsatte (fortsætter) med at hæve renter på deres egen Swap aftale ( den Swap som jyske bank selv lavede, efter den som kunden lavede, blev lukket. Og til lånet som vi efterlyser bevis på er hjemtaget og udbetalt.) Og at jyske Bank vil tage oplyst 5,32 % i renter af afdraget frem til 2028 :-) :-) - 33. Er det rigtigt, når man regner på swappen realt betaler en rente på mindst ca. 5,63 % Ligger beregning på. Der kommer et link https://facebook.com/profile.php?id=355265088189333 :-) :-) - 34. Er det rigtigt at jyske bank, hæver renter på den Swap jyske bank egenhændigt har lavet, Mellem 1-4 dage før de selv oplyser Og derved sikker dig en ekstra indtægt på flere ekstra rente dage. (Anslaget på et 20 årig lån svare det til et kvartal.) ca 50.000 kr lige i skuffen Således kunden konto kan gå i minus og jyske bank herefter tager en stor over % i rente. :-) :-) - 35. Er det rigtigt at jyske bank har krævede adskillige sikkerheder, grundet den Swap jyske bank selv har lavet, til det påstået lån. Som: Pant sikkerheder der er omkring eller over 100 % over det samlede lånte beløb. :-) :-) - 36. Hvad findes der af forældelsesregler, omkring hævet af betroet midler,? Som eksempel punkt. 9, 10 og 11. Vel og mærket til lån og sikkerheder for lån der ikke findes. Spørgsmål er nødvendigt da jyske bank åbenlyst syntes at spekulere i forældelsesregler. :-) :-) - 38. Virksomheden har betalt anden virksomheds gæld ved vildledning fra jyske bank. Når jyske bank kan lave samme konto nummer til flere virksomheder samtidens :-) :-) - 39. Og at jyske bank selv flytte gæld fra en virksomhed til en anden virksomhed over natten. Taler kun om 280.000 kr Der er således opstået et problem til, som ikke før er nævnt. Jyske bank har ved at pålægger en ny virksomhed en enden virksomheds gæld på ca. 280.000 kr. Et nyt forhold der handler om penge. Det må være svig også, for det var ikke noget denne virksomhed skulle betale, Storbjerg erhverv har betalt en anden virksomheds gæld til jyske bank grundet vildledning er der tale svigagtighed eller hvad https://facebook.com/917187698410423/photos/a.941075642688295.1073741830.917187698410423/941264692669390/?type=3 :-) :-) - 40. Er det rigtigt at Jyske bank ved Lund Elmer Sandager Advokater 31-05-2016 har frabet sig henvendelser, fra kunden som stiller spørgsmål om falsk lån, og falske rentebytte af dette lån. :-) :-) -- 41. Er det rigtigt at Lund Elmer Sandager 31-05-2016 lyver over for kunden, på hans spørgsmål fra 25-05-2016 om han har optaget / hjemtaget et lån på 4.328.000 kr. i Nykredit :-) :-) - 42. Er det rigtigt at Lund Elmer Sandager 31-05-2016 lyver over for kunden, på hans spørgsmål fra 25-05-2016 hvor lånet på de 4.328.000 kr. fra Nykredit er indsat :-) :-) - 43.Er det rigtigt at kunden, efter jyske bank forbød / frabad sig at kunden skrev til jyske bank, eller dennes advokater, hargentagende gange har skrævet på havkatten, troustpilot har Jyske bank på disse medier ikke ville svare kunden. :-) :-) - 43.Er det rigtigt, at jyske bank har set kundens hjemmeside banknyt.dk hvor der ergjort utallige forsøg, på at få dialog med Jyske bank, lige som det på facesbook er forsøgt med opslag at komme i dialog med jyske bank, og jyske bank. :-) :-) - 43.Er det rigtigt at jyske bank på intet tidspunk, efter 31-05-2016 har ønskede at besvare nogle henvendelser fra kunden bag banknyt.dk :-) :-) - ------ Hvorfor vil jyske bank ikke tale med mig. Er jyske bank så penge begærlige at de vil bryde alle love og regler for at nå målet ? - Husk god skik at notere lidt om jyske bank holdning til den Swappen hvis den var aftalt: Måske har idioten opdaget at jyske bank hæver renter af 1.8 million til en swap :-) Kunne Philip Baruch tænke da han fremsender, tilbud om at forliges mødes, 2 november 2016 Altså af en swap det ikke er aftale Og af 1.8 million kr. der ikke engang skyldes Og i øvrigt som jyske bank selv har krævet de fleste nedbragt af Første gang skulle der nedbringes 800.000 kr. Sjovt nok det var efter Nykredit opdagede swappen. :-) :-) Så om jyske bank er en ærlig bank eller om jyske bank er en bank der slagter deres kunder, hvis de får muligheden for det. Det må retten vudere, du har lidt at læse på, så må du vudere selv. :-) :-) Da Nikolai Hansen jyske bank, selv på vegne af jyske bank, både foreslog og fortalte swap var det bedste og lidt billiger, og var lige så sikkert som et oblationslån Så var det en stor løgn, dette skal jeg snart fortælle i retten. :-) :-) Og det er ikke god skik, men jyske bank Philip Baruch siger god skik regl. At den behøver jyske bank ikke at efterleve, eller overholde. Der er ingen konsekvens når jyske bank vælger ikke at overholde god skik for banker, hvilket kommer i et punkt. :-) Der kommer løbende spørgsmål, som vi vil forsøge at afdække. ------------------ :-) Jeg undersøgte frisproces regler, og mener at jeg kunne få fri proces, hvorfor jeg i nok november 2016, spørger min advokat om det ikke var en god ide, under henvisning til procesbevillings regler at søge. :-) Og ville gerne have at han fremlage mine nye påstande og søgte, min advokat søgte kun med dårlig rådgivning som grund, hvorfor jeg naturligvis fik afslag, og anbefalede ikke at anke afslaget. Selfølgelig har jeg anket selv om min advokat ikke anbefalede det, og fremsendte de bilag der omhandlede sagen. :-) Sagen er principiel da jyske bank laver svig / bedrageri for millioner mod lille kunde. At en dansk bank som jyske bank lyver lån på 4.328.000 kr. Hjemtager og hæver renter fra kunden private konto. Selvfølgelig starter sagen med dette her, af jyske bank påstået lån i Nykredit på 4.328.000 kr. som er falsk. :-) :-) Afventer stadig svar, om der er sendt beviser nok. http://www.civilstyrelsen.dk/Fri_proces/fri_proces/rimelig_grund.aspx Herefter handle det mindre om at jyske bank forsøgte, og stadig forsøger at umuliggøre det øknomiske grundlag, for at kunne sagsøge jyske bank, når banken fortsætter med at tage eller ved svig stjæle af kagedåsen. mine penge, således jeg måske ikke kan betale :-) Det er sådan jyske bank kvæler deres kunder i sagsøge banken. Således kan en bank som jyske bank slippe, for at deres små erhvervsdrivende får mulighed for at søge hjælp. Når Danmarks største banker tilsyneladende, snyder og bedrager deres erhvervs kunder, som banker son jyske bank kan spekulere i at stække deres kunder :-) og derfor måske ikke har ØKNOMISK mulighed for at sagsøge banken, som de mange Swap offer der blev slagtet, lige som jyske bank ville slagte os. :-) - Vi har brug for at folketinget giver mindre erhverv virksomheder, samme muligheder som private Og at få lovgivet at banker som jyske bank skal overholde regler som god skik, nu jyske bank tydligt skriver at banken ikke skal overholde god skik

LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER LYVER OVER FOR RETTEN I SAG.

En sag der startede som dårlig rådgivning, men da Jyske bank skjulte sandheden og løj i retsforhold, kunne bedrageri ikke konstateres.

🙂
Nu kryderes sagen med
Lidt dokumentfalsk
Lidt bedrageri
Lidt Mandatsvig
Lidt Vildledning
Lidt Svindel
kort sagt en sammenkogt ret, godt med sprut til.

Alle i Jyske Bank kender nok sangens forhold, men ingen vil offenligt kommentere noget.

er bilag falske, eller forfalsker Jyske Bank bilag

OG SKRIVER DETTE TYDLIGT TIL MORTEN ULRIK GADE.

SE BREV HER  

Set til kun 3.600.000 kr. Eller højeste bud kunne der stå. Opdateret link Lidt fra vores tidligere noget så smukke hjem. (kun møbler røg dog, og hvem var lige skurken) FORSØGER BARE AT RINGE JYSKE BANK OP Så hvorfor vil Jyske bank ikke tale med os, banken kunne også bare svare i stedet for at holde fast i falske aftaler. Har Jyske bank ikke lavet noget galt så bevis vi tager fejl, og vi skal gerne UNDSKYLDE offentligt. Men lige et minde om holdninger og om at lyve Lidt sjovt, og nej tænker på Kurt Thorsen ikke Jyske bank https://youtube.com/watch?v=1TelDoEv0rU Men huske at komme ud med din mening, hvis du er misbrugt Bare sig hvor vi skal undskylde. Kører gerne til silkeborg og undskylder, over for den samlede bestyrelse, altså hvis vi ikke har ret. Og i øvrigt syntes vi selv det er totalt latterligt, Tænk det skal være nødvendigt at skrive alt i offentligt rum At gøre os selv til grin, er absolut ikke spor sjovt, men pyt historier skrives, og af mange grunde. Uanset om alle i Jysk Bank Silkeborg stadig more sig gevaldigt over vores forkølede forsøg på at råbe kæmpen op, i mens de er ved at gå i kramper af grin, og ikke mener vi har en chance, i mod deres stjerne af bestyrelsesmedlem Philip Baruch som repræsentere jyske bank som advokat i retten. Men vent nu lidt med at grine mere. Og husk istedet på, den der ler sidst, ler bedst. Om det bliver os på vej ned i jyske bank, efter vi har fået vores første udbetaling når filmen engang har fået præmie i Hollywood :-) humor mangle vi ikke. Men grin bare, for hele historien er så god at idioten her nok skal blive godt kørende igen. Måske en i banken vil sige Nu er du blevet en god kunde igen. Måske ovenikøbet den samme, medarbejder, som efter han og hans ven, der var med som støtte til nyt møde i jyske bank Helsingør. I. L. Tvedesvej for at blive afkrævet salgsfuldmagt på en byggegrund på vej ud af døren sagde, medarbejderen til Carsten Nu er du altså blevet en dårlig kunde. Kort efter sendte jyske bank os til afvikling i inkasso afdelingen, Silkeborg Intet er skidt for noget, undtagen det er godt for noget andet, Det man ikke dør af gør en stærk Jyske Bank i gav mig styrken til at kæmpe imod, og kæmpe os op gennem den bunke mudderkager i kastede ned over hovet familien. Tak uden banken var vi næppe overlevede :-). Humor er vejen Grin med os istedet for af os. Men også øv, For nu ved alle som læser med, at Carsten både er analfabet og ret dum, men for en god sags skyld, udstiller han sig gerne som en klovn. Carsten fik 5 i dansk så undskyld, kan bare ikke stave. Carstens engelsk lære sagde han var for dum til at lære Tysk, Pyt den historie kan du læse i boge, syntes den er sjov. Når Carsten udstiller sig selv, er det for at fortælle en historie. og det gør han i den grad også i den kommende bog, der handler om både trusler på livet og andet familien har stået model til, forsøger at skrive humoristisk. Forligsmæssig løsning er blevet mere svært for familien at acceptere, da et forlig ikke er det samme som en dom. Når Advokat Morten Ulrik Gade Jyske Bank allerede her 20 april 2016 får klar besked at efterforskning viser at jyske bank ikke taler helt sandt. https://www.facebook.com/JyskeBank.dk/photos/a.1310305195671612.1073741846.1045397795495688/1310333765668755/?type=3&theater Så kan man undre sig det at jyske bank bare fortsætter ufortrødent, måsket jyske bank har en joker, men helst vil at de kan jorde og gøre hele familien til grin i retten :-) frem for at få dialog, men pyt vi tager den med. Hvor langt JYSKE BANK VIL GÅ, for at skjule sandheden. ? Spørg dem. Kære Jyske Bank overvej det i det mindste, at ringe vores revisor eller advokaten op. Lad os sammen komme vidrer og i stedet lave foretning sammen, har mange ideer, vil Jyske bank istedet være en del af disse ?, frem for at tage penge for noget der ikke findes, og jyske bank ved det bedre end nogle anden. Selv om der hele tiden kommer tanker frem som da: Birgit Bush Thusen skrev dette brev. 18/6 2013 Aftale om afvikling af dine konti i jyske bank og udover lån, de nævnte konti, er der også et mellemværende vedrørende aftale om renteswap, skriver hun Ok den skulle lukkes, er det ikke det som står, jyske bank forsøger ikke at skrive det direkte. https://www.facebook.com/JyskeBank.dk/photos/a.1310142005687931.1073741845.1045397795495688/1310146929020772/?type=3&theater Var det pænt gjort, det syntes vi bestemt ikke, og når vi ved hvad jyske bank har udsat os for, er det så ikke ok at sige stop, og bokse i retten som banken elsker. Vil Jyske bank give hånd og finde en løsning der stiller familien tilfreds, efter alt det vi er blevet udsat for. så ring til vore revisor eller vores advokat, eller Carsten som nok sur, men det er kun på toppen af jyske bank som er skyld i mange menneskers ruin, swap tab. Jyske bank har tabt deres swap sager som dårlig rådgivning, banken nægter bare at betale, og vil beholde pengende ved at opråbe forældelse. Er det hvad jyske bank kalder ærlighed, deres fundament er porøst på det punkt omkring hæderlige. Giv gerne vores gamle bankmand lov at gennemgå sagen, med Carsten Så er vi ikke afvisende. Tilbudet om at vi giver frokost på cafe Hansen i hornbæk er stadig åben, men ikke re trænge. Ellers tal med vores advokat og revisor, Vores revisor syntes det er for lidt vi har tilbudt, at ville lave forlig på, for at ville lukke sagen, hvilket han har ret i, men det bliver sikkert også bare at fortsætte sagen. Men begge vores opgørelse som Jyske Bank kan forholde sig til, eller lade være, en del kommer at indgå i ratssagen. Vi har ikke milliarder som Jyske Bank har, til jeres advokater Vi skal lave det hele selv. og arbejde for for at få brød på bordet. Når Jyske Bank ikke vil tale med os, i den sag som vi mener, har taget en drejning, efter endt efterforskning. marts april sidste år, hvad skal vi gøre. klart at vi skriver nettet, for hvor skulle vi ellers skrive. Når Jyske bank ikke vil dialog, er det offenligt vi skriver. Vi bider ikke, men finder os ikke i de urimeligheder, vi er blevet udsat for, og stadig udsættes for. Vi har tilbudt Jyske Bank at give frokost og holde møde, ingen SVAR, dette tilbud har være delt godt. https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10211662754223729 At vi gerne giver reklame ses, faktisk stod der også elvagten, men klistermærket blev trukket skævt op så måtte klippes af. Jyske Bank har fået reklamer for tæt ved 600.000 kr. På nettet. https://www.facebook.com/JyskeBank.dk/photos/a.1300037326698399.1073741843.1045397795495688/1301622759873189/?type=3&theater Ønsker jo bare at være en god kunde, og har ingen planer om at bruge en anden bank. Vi syntes selv det er latterligt at skulle skrive sådan her for at få opmærksomhed, med hvad skal vi ellers gøre. VI KAN TILGIVE, HVIS JYSKE BANK SIGER OG MENER UNDSKYLD. ----------------------- Jyske bank syntes ikke de har gjort noget forkert, og banken er faktisk ret ligeglade, Mon de tænker i morgen er historien glemt, og derfor helt kolde. Som dengang nyheder blev trykt i aviser, i dag er de på nettet, og må gerne deles. Mon ikke Jyske Bank tænker at uanset hvad Jyske bank laver, så er de ret ligeglade med deres kunder. Vi skal ikke sende mere post eller mails til jyske bank, det forbyder banken os. Sagens bilag er godt kendt af banken, men det rokker ikke på en ret ligeglad bank. Vil jyske bank tale, kan de ringe op til vores advokat. Jyske bank må selv tage den beslutningen. Herfra er sagen klar, efter 13/4 er der lukket for dialog, Der bliver ingen forliges muligheder efter denne dato. Næste step er nyt processkrift, hvilket vi holder kort møde om 5 april og sagen kan genopstarte, og køre uden yderlige ophold. Forsøger at skrive enkelt. Men da det er en meget spektakulær sag, er det svært at gøre simpel. Mener nu der er lidt mere forståeligt, selv om der er skrevet meget. Husk at se links til bilag og blader lidt dem. Måske kommer der lidt flere ind her løbende. Vi er ikke helt sure, men bare en smule skuffet over den behandling vi er udsat for, læs her lidt af sagen og se links til bilag, Jyske Bank skriver mange steder, at Jyske Bank er ærlige, og overholder alle love og regler. At ærlighed og åbenhed er Jyske banks fundament. Med 3.000.000.000 kr. i overskud, så skal pegende jo komme et sted fra. Sagen som vi har efterforsket, og som vi gerne vil dele lidt af med dig. Dette her er ikke en del af bogen, men bare lidt af de faktuelle oplysninger, således du kan vuderer selv om jyske bank er helt ærlige. Dette får du vel svar på, hvis du vil møde op og hører Jyske Bank, besvarer alle spørgsmål i retten. Hvis det som skrives er helt uforståeligt, hvis du syntes der mangler bilag, så spørg. Vi håber du tager dig tid at læse, og se de bilag som er linket op til beretningen. Her har vi taget det overordnet med i sagen mod jyske bank. Jyske Bank må gerne læse med, selv om banken ikke ønsker dialog, og derfor ikke vil svare. Måske jyske bank ændre deres politik, og vil åbne op, for at svare deres kunder, i fremtiden ved vi ikke. Vi ved kun hvad vores efterforskning af jyske bank har belyst. Når jyske bank bliver spurgt om noget, Om vi må få en kopi af det lån, jyske bank påstår findes og er hjemtaget, et lån som Jyske bank har taget penge for. Er det så ikke kun rimeligt at Jyske bank så sender en kopi, eller er det for meget at forlange. At Jyske bank kun vil svarer deres kunder i en retssal, har vi opdaget, det er et valg Jyske Bank vælger selv, det er måden jyske bank helst vil behandler deres kunder. http://penge.borsen.dk/artikel/1/161504/jyske_bank_laegger_afstand_til_jyske_invest.html Lige som at Jyske Bank, vil kæmpe imod deres kunder i nok alle sager, Jyske Bank mener ikke her at kunden har ikke ret, i at Jyske Bank giver dårlig rådgivning Dette opslag er 3 år gammelt, Er dømt for dårlig rådgivning, men vil beholde pengende ved at opråbe forældelse. https://www.facebook.com/carsten.storbjergskaarup/posts/10203727099597323 Sagen verserer stadig i retten. http://engelbrecht.blogs.business.dk/2012/10/22/flere-bank-til-jyske-bank/ Sagen i helhed er her http://engskoven.dk/jyske-bank-sagen/ Så vi ved hvad vi går ind til. https://facebook.com/story.php?story_fbid=10212864678591087&id=1213101334 (Ved godt det samme link er længer nede, men her øverst kikker man først,) skriver mest for at huske. Vi må jo bare vente til sagen får første retsmøde. Jyske bank har jo deres principper. Vi er som en åben bog, modsat jyske bank som helt er lukket i. Jyske bank har deres fundament, hvilket vores historie vil berøre http://dok.jyskebank.dk/Unit/jyskebank/jyskebankdk/Fundamentet/ I den kommende retssag vil vi bla. dokumenterer det vi skriver her, er sandt. Historien er vores families, Bogen er for at vor søn ikke skal glemme hvordan jyske bank behandlede os. Den først bog er om vores historie Den er skrævet sjovt, og lidt spændende. Den næste bliver om hvordan jyske bank arbejder, her er vores sag et godt skole eksempel på hvor uærlig en bank kan være. I bogen vil vi fremhæve loven som den er skrevet og vi forstår den. Samt henvise til andre sager, for at det ikke kun skal handle om vores sag. Det er for at få mere jura med, og forståelse omkring de metoder der anvendes for at tjene miliarder ind til jyske bank. Jyske bank forklare tydligt at det handler om jura i bankens arbejdes metoder, altså at kunne balancere på en knivsspids af loven, i deres sammenarbejde med de bedste advokater. lige nu vi skal arbejde på sagen som vi har anlagt mod jyske bank Vi sagsøger jyske bank netop fordi banken ikke ville stoppe deres, ? Hvad det nu er de lever af. Opdater ved genopstart af sagen. ------------------------ En ærlig historie, om jyske bank der handler om hvad hæderlighed og ærlighed er for jyske bank. Vores historie om jyske bank Handler om at vi skulle betale, og give overpant og sikkerhed, og betale grundet et falsk lån, falsk sikkerhed, 100 % overpant, falsk Swap en gyser. Vi måtte således sælge, næsten, alle vores private møbler og antikviteter til rene forærings priser, grundet løgne fra Jyske Bank. Har på den konto nok mistet tæt ved 2.000.000 kr. mange tak til jyske bank. Uden disse falske aftaler, ville vores liv have været meget anderledes de sidste 8 år. Ikke kun sygdom har vi måtte kæmpe med, med også Jyske Bank som vi stolede på, har gjort deres for at presset os, og låst os fast til hvad vi ved i dag er FALSK og FALSK ER SVIG, Altså det føler vi, så ingen beskyldninger mod Jyske Bank. Skulle det stå nogle steder at vi beskylder Jyske Bank for at bedrage deres kunde, er det en fejl. Det er kun ment som at vi føler, at vi bliver bedraget. Hvad ville jyske Bank også opnå ved at lyve for deres kunder. jo at kunne fodrer aktionærerne, som jyske bank lover pæne overskud, i deres fundament Men dog uden at sige hvordan banken skaffer pengene. Ønsker du at være med til at støtte denne måde at lave forretning på, så køb aktier i Jyske bank. Du er sikkert selv gennem ATP med til at støtte, men aktionær listen er lang. Men lad nu sagen lige bleve behandlet i retten først. Så får de også lejlighed til at læse det nye processkrift rigtigt. Til TYVEN Det der ligger lidt billeder her på her siden, indehold findes altså ikke længere. Men er nu solgt for en slik. (Huset blev simpelthen tømt) alene grundet Jyske Bank Men det var ikke nok for jyske bank, vores byggegrund i Espergærde blev også forlangt solgt. Desværre for jyske bank, glemte banken at de ikke skulle have provenuet, og straks herefter nægtede Jyske bank, at det var jyske bank der forlangte grunden solgt. Lige som banken nægter selv at have givet Nykredit oprykkende pant. Jyske bank siger det var Carstens egen skyld, og noget han selv har fundet på. Se bilag om hvem det kræver og forlanger salg. https://facebook.com/JyskeBank.dk/photos/a.1300037326698399.1073741843.1045397795495688/1300040450031420/?type=3&source=54&ref=bookmarks Se alle bilag. Så i stedet forlangte Jyske bank hurtigt efter vores private hus solgt, banken krævede salgsfuldmagter, på både hus, og den ejendom vi netop havde bygget. https://facebook.com/photo.php?fbid=1178065795610903&id=1124466740970809&set=a.1178025365614946.1073741837.1124466740970809&source=54 PS Vi vil stadig have de originale salgs fuldmagter retur, som er skrevet til jyske bank mange gange, men banken har jo forbudt os at skrive til dem. Vores opsparing og pension var ved at forsvinde, for nu skulle det hele sælges, det kunne ikke gå hurtigt nok for jyske bank. Da jyske bank ikke fik salgsfuldmagterne retur hurtigt nok, og uden vores forbehold påskrevet på salgsfuldmagterne. Spærrede Jyske bank alle vores konti. Bagefter spørger banken, hvorfor vi også bruger Nykredit :-) er det ikke indlysende, ellers var vi jo blevet slagtet af jyske bank. Næste step for Jyske Bank, er at vores private hus nu skal sælges. Jyske Bank vil sikkert benægte at de har krævet noget solgt, hvis du skulle spørger dem. Prisen på huset skulle ned og ned, samt der skulle også males. Birgit Bush Thuesen Jyske Bank Inkasso afdeling Silkeborg, skriver i brev, hvad skal der til før dit hus bliver solgt, har du talt med ejendoms mælaren. Hvad koster det lige at få malet et helt hus 100-200.000 kr. Jyske bank var da bedøvende ligeglade, det skulle males og sælges. Det værste var nok at de lod som om de tænke på ens ve og vel, når de kun tænkte på ? Ja jyske bank https://facebook.com/photo.php?fbid=1307598799275585&id=1045397795495688&st=14 Jyske Bank fortalte at det var meget vigtigt, at huset blev malet hvidt. Så huset hurtigere kunne blive solgt. Jyske bank har sågar ringet til ejendomsmalieren, og forklarede at Jyske Bank var i besiddelse af en salgsfuldmagt. Derfor bestemte jyske bank, og skulle have besked om eventuelle bud, og spurte indtil om der var nogle potentielle købere. Dette fik Carsten klar besked på nede ved vores ejendomsmægler. Som nu viste hvor hårdt familien var presset af jyske bank, huset kunne derfor nu sælges billigt, og langt under udbudsprisen. Salæret var hjemme, hvilket jyske bank også indregnet i tabet for Carsten. (Der er nok en grund til at jyske bank bliver kaldt DEN GRØNNE SLAGTER) http://m.finanswatch.dk/?article=1018762 Vores private indbo var blevet bortsolgt for omkring 20 % af værdien på auktion, for at betale banken. Vores hus skulle skydes af sted, og til en så lav en pris at vi stadig ville skylde Jyske Bank en masse penge. Og dermed være i jyske Banks gælds fælde. således vi også skulle bidrage til Jyske Banks milliard overskud resten af livet. Der er flere breve fra jyske bank, hvor det er tydeligt at banken vil slagte os også. Måden de skriver på er venlig men yderst bestemt. Her hjemme er sagen nu en ganske anden. Jyske bank har taget vores liv, 8 år. på en løgn af falske aftaler, som er blevet indsat, som om vi har sagt vi ville have en ny swap, En rentesikring til et lån der er lige så falsk som selve swappen. Jyske bank har bortskaffet bilag fra den faktiske indgået aftale, 15/7 2008 der var indgået under forudsætning til hjemtagelse af et underlægende lånetilbud på 4.328.000 kr. I Nykredit. At man bevist lyver og skjuler bilag, fjerne den indgået aftale fra års opgørelsen, som er blevet lukket, således det har været næsten umuligt, at opdage hvad jyske bank har haft gang i. Men en stor løgn, det har det været. Vi mistede næsten alt, til Jyske bank der forsøgte at få eller rettere sagt, tage alt fra os, for dernæst at sætte os i en evig gæld til jyske bank, og deres aktionere, det er tydeligt at Jyske Bank i deres fundament lover et godt afkast. Jo vi er ret sure, for når man har et dejligt hjem, og så at få besøg af den grønne slagter, fra Silkeborg. Mens slagteren skærer ind til benet, Og man ved fuld bevidsthed, bare kan mærke livet ringer ud, fra det liv man kender, kan man nemt bliver ked af det, for hvem tror jyske bank snyder. Vi er helt der, hvor vi frem til en dom, vil forsætte med at skrive, men vil banken pludselig tale med os, så er det sat en frist der ikke rykkes på. Hvis Jyske Bank mod forventning blive frifundet for SVIG, skal vi nok fjerne nogle opslag. Vi beskylder ikke banken for noget, skriver hvad vi føler Og bilag taler jo deres eget sprog. Har jyske bank under Carstens sygdom, givet (kalder det) urigtige oplysninger for at forvirre, eller ikke. Jyske bank har brug for, at der er et underlægende lån. Kun for at kunne snyde med en rentesikring til et lån, der altså begge er falskske. Når hverken Lån eller Swap er aftalt, må det handle mindst om svigagtighed. Carsten får et oplæg fra jyske bank som klart anbefaler, han skal vælge at få påforhåndslån i Nykredit. https://facebook.com/917187698410423/photos/a.941075642688295.1073741830.917187698410423/941183992677460/?type=3&source=54&ref=page_internal I dag ved vi at banken anbefaler hvad banken kan tjene mest på, hvilket er et lån i Nykredit og en swap. Men banken har åbenbart ikke lige tænk på Carsten fortrak en byggekredit, selv om jyske bank anbefalede lånetilbudet fra Nykredit. Her er den byggekredit der blev lavet, frem til der skulle besluttes om eventuel, andet lån skulle laves, og måske hjemtages. https://facebook.com/917187698410423/photos/a.941075642688295.1073741830.917187698410423/941264692669390/?type=3&source=54&ref=page_internal Meget kunne ske, det var jo sket ikke sikkert, der skulle laves noget andet lån. At en andet virksom havde en kredit, på samme konto nummer, både overlappende og samtide, syntes ikke være noget problem for jyske bank, som har deres egne regler her også. Se den anden kredit på samme konto nr https://facebook.com/917187698410423/photos/a.941075642688295.1073741830.917187698410423/941273742668485/?type=3&source=54&ref=page_internal Fordi Carsten fravalgte at hjemtage tilbudet fra Nykredit, giver det ikke jyske bank ret til at bedrage ham. Som det ses her, hvad en swap er og at den er til et underlægende / bagvedliggende lån. Nok derfor lyver jyske bank for at lykkes med at nå deres mål. https://facebook.com/JyskeBank.dk/photos/a.1045554925479975.1073741831.1045397795495688/1045554998813301/?type=3&source=54&ref=page_internal Lånetilbud 4.328.000 kr. 20/5 2008 Nykredit https://facebook.com/photo.php?fbid=1051111468257654&id=1045397795495688&set=a.1051107938258007.1073741840.1045397795495688&source=54&ref=page_internal Lånetilbudet var gyldigt til 20/11 2008. Altså kan tilbudet ikke hjemtages 14/4 2009, hvor jyske bank hæver af betroet midler. Som om det falske lån, blev hjemtaget og sikkerhed for lånet som jyske bank opfinder til formålet, overfor Nykredit. https://facebook.com/photo.php?fbid=1188387837912032&id=1124466740970809&set=a.1188387167912099.1073741838.1124466740970809&source=54 19/2 2010 sender en jyske bank en urigtig mail, at lån er hjemtaget. https://facebook.com/photo.php?fbid=1051112641590870&id=1045397795495688&set=a.1051107938258007.1073741840.1045397795495688&source=54&ref=page_internal Og her 9/1 2012 skriver jyske bank at det bagvedliggende lån til swappen er omlagt, ændret. https://facebook.com/photo.php?fbid=1051132768255524&id=1045397795495688&set=a.1051107938258007.1073741840.1045397795495688&source=54&ref=page_internal Tilbyder Jyske Banks CEO direktion og bestyrelse at ville betale 250.000 kr. I gebyr Bare for at få bevis på, at lånet ikke er falsk, beder om kopi af hjemtagelsen og udbetaling Bestyrelsen vælger at give forkert svar, for måske kan de stadig lade vores advokat tro, vi har lånt de 4.328.000 kr. I Nykredit som blev tilbudt 20 maj 2008 Og så omlagde dette påstået lån efterfølgende. Beder jyske bank at bevise lånet er rigtigt. Bevis at det findes, og er omlagt. https://facebook.com/JyskeBank.dk/photos/a.1046330268735774.1073741836.1045397795495688/1262927420409390/?type=3&source=54&ref=page_internal At et bestyrelses medlem, giver bevist forkert svar, på et ellers meget klart spørgsmål, er et meget velovervejet forkert svar. Og skriver at banken ikke ønsker at korrespondere med Carsten direkte, er vel for at kunne holde ham ude. Der må også være svært for jyske bank at forstå, Carsten har spørgsmål, men banken kunne jo starte med dialog, uha nej der er lukket. Liste som vi linker til, er for at huske sagen. Desværre vil jyske bank ikke svare, og sandt er deres eneste svar ikke. Så for ikke at bruge mere tid, på Carstens spørgsmål svare Philip. Det har fundet et andet lån frem, et der er hjemtaget 6 juli. 2009, altså et helt andet lån, der intet har med sagen at gøre, også et tilbud det ligger efter jyske bank snuppede af kassen. Det svar har intet med det lånetilbud der spørges om, på den måde forsøger Jyske bank forsat, at kunne kører med klatten. Her skærer vi det så ud i pap, er det så svært at forstå. Vi vil ikke stoppe, selv om vi har med den 3 største bank i Danmark at gøre. Vi føler os snydt og bedraget, Det er skrevet i flere breve til jyske bank, men det preller altså helt af. Vi skal nok dele brevene. At jyske bank ikke ønsker at svare, er beklageligt for deres troværdighed. https://facebook.com/JyskeBank.dk/photos/a.1046330268735774.1073741836.1045397795495688/1233259046709561/?type=3&source=54 VIL JYSKE BANK VÆRE SÅ VENLIG AT SVARE PÅ DERES LILLE BITTE KUNDE FRA HORNBÆK. Har vi hjemtaget noget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. som tilbudet lyder på. 20/5 2009 Og vil jyske bank bevise det er udbetalt. Vis os en underskrævet hjemtagelses anmodning, og så lige pegende også. Her bekræfter Nykredit at der ikke har været noget lån på 4.328.000 kr. men kun fordi Nykredit selv blev stævnet, vælger de at svare. https://facebook.com/JyskeBank.dk/photos/a.1046330268735774.1073741836.1045397795495688/1295805057121626/?type=3&source=54&ref=page_internal Her hæver jyske bank af betroet midler for at hjemtage tinglyse og til låneformidling 15/4 2009 til lån på 4.328.000 kr. i Nykredit Som du ser oven over, kender Nykredit intet til det. https://facebook.com/photo.php?fbid=941220122673847&id=917187698410423&set=a.941075642688295.1073741830.917187698410423 Her hæver jyske bank igen af betroede midler, til at lave garanti for lånet til Nykredit Problemet er bare at der ikke findes noget lån, og Nykredit ikke kender til nogle garanti, til noget lån på 4.328.000 kr. Skal det skæres ud i pap, før jyske bank vil svare i retten. Har jyske bank snuppet pengende fra deres kundes konto, til falsk lån og falsk garanti, eller mener jyske bank det er en medarbejder https://facebook.com/photo.php?fbid=941220122673847&id=917187698410423&set=a.941075642688295.1073741830.917187698410423 Bliver Jyske Bank Dømt. Er det nok der bedste, så ved banken også at min historie er sand, lige som dem der følger med. Så er vi først lige startet med at skrive den første historie og bog nr. 2 følger efter, som slutning på 8 år i helvede med jyske bank og deres løgne, der ville skjule sandheden og fortsætte, Hvilket jyske bank valgte at gøre efter banken i maj 2016 blev oplyst om de fakta vi her fremlægger. (Kunne give bogen titel den grønne kniv, eller den grønne slagter.) :-) Nå vi tænker på, da jyske bank var ved at slagte os. :-( Dengang ringede deres medarbejder næsten dagligt, de skrev mail, mange mails, og pressede os til det yderste. Det vil du kunne se i sagen, breve og mail der ligges op. Som da Jyske Bank skrev mail en dag, afsendt kl. 17 fredag. Med besked som at banken forventede (det var vel et krav) at få et svar på deres mail senest mandag. Så der er derfor ret underligt, at jyske bank slet ikke vil tale med os i dag. Samtids med Jyske Bank tilsyneladende fortsætter bedrageriet. Men om det nu er bedrageri, ved vi jo slet ikke i nu, det føles bare som vi er udsat for bedrageri. Men der må vi tale med en straffe advokat om, en der ikke er forlovet med jyske bank. Gælder loven for jyske bank som for andre, eller hvad. Dem vi rent privat, har talt med om sagen. siger alle at Jyske Bank vist har et problem, ja de lyver jo. Ikke desto mindre, måtte vi leve med bankens løgne i 8 af de første 20 år. Snyderiet var planlagt skulle foregå. Der er grædt tåre, vi har lidt, vi har ligget søvnløs. Imens jyske banks medarbejder kunne gå smilende i seng. For i morgen skulle vi eller andre kunder presses igen, ringes op og råbes af, kender turen. Forstår godt jeg også fik en depression, efter Jyske Banks konstante psykisk pression. Har du selv prøvet at mærke jyske bank barske ømhed og omtanke for dit velbefindende, så kender du nok historien. Sådan levede vi: Der var ikke råd til mad og medicin, og ikke slet ingen penge til at få varme på huset. Min egen far opdagede det tilfældigt i en telefonsamtale, hvor jeg ville give ham nogle teater billetter, til en forestilling noget uden for København. Billetter var fra en skuespiller, der var på teateret. Min far ringede at han syntes det var for langt, med hensyn til transporten, Og spurte om vi ikke selv ville i teater, jeg sagde kun at vi ikke havde råd til benzin, ellers ville vi gerne, det var vist en premiere, lige som den vi var til i går, i det Ny teater. Det var iøvrigt første gang vi rent faktisk har kunnet slappe lidt af. og nyde stykket, med den efterfølgende reception. Men 5 minuttet efter, ringede min far tilbage og spurte om vi gav kaffe, vi giver jo altid kaffe, til dem der vil hilse på os. Min far og hans hustru kommer herefter op til Hornbæk, vi sad og drak kaffe på have stole, ved det lille bord, i det nu næsten tomme hus. Se video det viser vores tomme hjem, det var svært at skjule. se hvor hyggeligt, jyske bank lavedes det for os, og så var der bedre plads til at male, SORT HUMOR Der var her vi drak kaffen, så kunne vist ikke skjule at Jyske Bank har været en rigtig sød og hjælpsom bank. https://photos.google.com/share/AF1QipOq89cYNWXXLhCeaY8kLMhZQ2LxjzMhiKr6GSM13AIPCapqvkOcA5f3UV7GfuHEoA/photo/AF1QipP58DKL82d2M6-6mnJUHfiijlkW_q-zffxNg1Lg?key=Y1Jua3E1MzNKY3AtTEUxclFSSXpiOWdSNFFpVGFR Mens vi sad der stak min far pludselig højre hånd ind i inderlommen, og trak en kuvert op. Og med ordene sagde, vi kunne hører det var helt galt, da vi talte i telefonen. I kuverten var der penge nok til mad for de næste 2 måneder, og med ordene i må selv om hvad i vil bruge dem til, gå ud og spise eller bare hygge jer. Vi brugte pengene til at købe mad for, og på den måde overlevede vi. FAR TAK. Vi har nydt det mad vi kunne købe. det hjalp og i fangede os rigtigt nok, vi havde intet, det var ikke meningen i skulle vide det, nu ved i at vi kæmper mod Danmarks 3 største bank Ikke så underligt at folk går ned psykisk, med banker som Jyske bank, der nådeløst slagter deres kunder, grundet falske lån og aftaler. Ved at holde kunder op til falske lån og aftaler, som Jyske bank selv indsætter. Vores tillid til jyske Banks ærlighed er således dalet en smule. Vi mener jyske bank helt uden hæmninger, har udnyttet carsten var syg, efter sin hjerneblødning. Måske Jyske Bank har OTSET på det aldrig ville blive opdaget, men lige her blev banken opdaget. Det gik jo ganske godt med at holde vores advokater i uvidenhed, om at det lån jyske Bank påstod, var både hjemtaget om omlagt, At det rent faktisk aldrig var hjemtaget, kommer jo frem. selv om jyske bank har taget penge fra vores konto, som vi ikke kunne se hjemme fra vores netbank, bliver det ikke ligefrem sandt. Samt at den swap Jyske Bank brugte, heller ikke var hverken aftalt eller godkendt. Det passer godt sammen med hvad Anders Christian Dam siger jyske bank skal blive kendt for. Anders Dam vil sætte en tyk streg under, at Jyske Bank ikke er som de andre. Vi vil nemlig hellere overraske end selv blive overrasket Ja det mærkes https://www.jyskebank.dk/wps/wcm/connect/a21abc8048eabdc3a87bba37e02f256c/jyskeforskelleandersdam.pdf?MOD=AJPERES Den kloge narrer den mindre kloge, dette kunne passe fint og indskrives i Jyske banks fundament. Så hvorfor ikke bare køre hele vejen, kunne jyske bank måske tænke. Det køre jo for Jyske bank, og når jyske banks advokater fortalte vores advokater, at sådan var virkeligheden, troede de jo på dem. For hvorfor skulle jyske bank advokater lyve over for mine advokater, hmmm måske for at skuffe i retssagen. Jyske bank viste, at så længe de passede godt på at vores advokater ikke opdagede sandheden, ville jyske bank kunne fortsætte, i 20 år men måske har jyske bank forregnet sig lidt. Et var at jeg ikke har styr på alt, og har været ret syg. Men da Jyske Banks bestyrelsesmedlem, og advokat selv medsender et bilag, i en bunke på tæt ved 200 sider, som har et andet swap nummer, min advokat opdager det selvfølge ikke, det er skjult godt. Der var noget jeg huskede ikke var det samme, om måtte lede for at finde det jeg ledte efter. Og ja jeg finder kopi af den aftale, rentesikring jeg har indgået, til et underlægende lån forudsat jeg så hjemtog dette. Jeg sætter jeg mig ind i alle bilag og sags materiale. Det meste handler er om hvor ærlige Jyske bank er, og der ikke er svig, og at det er mig der har bevisbyrden, OSV. Jyske Banks Advokat og bestyrelses medlem har styr på alle bilag, han har været inde i alt jeg bare har klikket på i Jyske net Bank. Han har adgang til alle bevægelser alle konti, ja alle bilag, og alligevel vil de ikke ud med sandheden. --- Bestyrelsen direktion og alle jyske Banks advokater ved, aller senest i april 2016 at Carsten nu kender sandheden Og alligevel vælger jyske bank og ledelsen at fortsætte, hvad Carsten har oplyst dem alle, at han tror er svig bedrageri eller i den dur. Hvilket må derfor være skærpede omstændigheder, såfremt jyske bank bliver dømt. Jyske bank er da vist til for aktionærerne ------- Jeg har ikke lyst, at skulle efterforske, da men ikke bliver rask af sådan en sag, jeg ønsker bare ikke at blive syg igen, men jeg har bare intet valg, da jyske bank ellers vil slagte min familie økonomisk, og de har lidt nok. Carsten oplyser advokaten, at der er noget der er forkert, noget der ikke stemmer, det skal efterforskes Han beder derfor om at bremse sagen, da vi skal have det hele med, sagen kommer på nu pause, Philip Bruch skriver 31/5 2016 at han tager, anklagerne med sindsro. Jeg ved jeg har været syg og ikke huskede så godt, så ærmerne skal smøges op. Vi skal tilbage og kæmpe kampen mod Jyske Bank, der med milliarder har ubegrænset resurser, som jyske banks advokat skriver omkring. At Jyske Bank ikke udnytter det ulige styrkeforhold. David og Goliat forholdet syntes klart. Om Carsten skulle får en ny hjerneblødning, er Jyske bank da vist græsk katolsk over for, så er det kun nemmer at slagte ham i retten. Hvis Carsten bliver stoppet og må side i en kørestol som en grøntsag, der ikke selv kan klare mere, Carsten var nødsaget til at tage chancen, og presse hjernen til det yderste. For jyske Bank handler det kun om penge, nu overlevede jeg efterforskningen, og opdagede hvad Jyske Bank virkeligt lavede. Så jo carsten er lidt sur, og familien er meget sure, hvis jyske bank så i det mindste ville svarer os, i stedet for at skrive de frabeder sig henvendelser, og nægter at give os svar på spørgsmål. (Se lidt nede) https://facebook.com/story.php?story_fbid=10212864678591087&id=1213101334&ref=bookmarks --- Men hvad, det var jo formålet fra starten, at vi netop skulle i retten med jyske Bank Som jo ikke mener banken gør noget forkert. Brevet her fra Morten Ulrik Gade advokat jyske bank, viser vel tydeligt at sagen kun kan føres i retten som planlagt. https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/fr/cp0/e15/q65/14424683_1151658491584967_1678966582032225304_o.jpg?efg=eyJpIjoidCJ9&oh=c840e87a5218aa384ef1fde112d90ec0&oe=595705DD Som Morten Ulrik jyske bank Skriver her Anmeldelsen er HELT grundløs, og banken har ingen bemærkninger. Jo vi er sku blevet lidt sure, derfor har vi sat den allersidst dato til 13/4 2017 Hvis jyske bank vil tale med os, inden vi skal i retten. Jyske Bank ved hvad Jyske bank skal indrømme, inden vi vil tale med dem. Jyske bank med deres stjerne advokat Elmer Lund Sandager og bestyrelsesmedlem fra jyske bank Philip Brunch Philip Brunch med speciale i bestyrelses ansvar. Kan enten køre forbi vores advokats kontor, eller banken kan tale med vores revisor, som også har sagen. Vi har allerede tilbudt, At ville mødes med jyske bank hvis banken forud for et møde, ville bekræfte: 1. Der findes ikke noget lån i nykredit på 4.328.000 kr. (tilbudet 20/5 2008) så det er ikke omlagt. https://facebook.com/jyske.bank.bedrager.kunde/photos/a.1146707215413428.1073741829.1124466740970809/1332373680180113/?type=3&source=54&ref=bookmarks Er fra albummet https://facebook.com/jyske.bank.bedrager.kunde/photos/?tab=album&album_id=1146707215413428&ref=page_internal 2. Det er alene Jyske bank der har krævet salget af Bybjergvej 45 https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/fr/cp0/e15/q65/17359367_1300040450031420_1702638230494475562_o.jpg?efg=eyJpIjoidCJ9&oh=90afcd23da50c589b08e729a094593cd&oe=596C2103 Er fra albummet https://facebook.com/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1300037326698399&ref=page_internal 3. Der er ikke anmodet, aftalt hverken skriftligt eller mundtligt, nogle ny rentesikring SWAP efter 15/7 2008 Det er hvad jyske bank selv skriver i svarskrift. https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/fr/cp0/e15/q65/r90/13120026_1045620192140115_3979774626411410552_o.jpg?efg=eyJpIjoidCJ9&oh=fa8382bc60b4278d50a4b1830ec629b2&oe=596CABB2 Er fra albummet. https://facebook.com/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1045619982140136&ref=page_internal En aftale der i øvrigt er lukket ved dette bilag, så findes der noget efter må det være dokument falsk. Men hvad ved jeg, er jo bare en dum ordblind elektriker, og er nu engang bedst til at finde fejl. https://facebook.com/photo.php?fbid=1178056795611803&id=1124466740970809&set=a.1178025365614946.1073741837.1124466740970809&source=54&ref=page_internal Swap aftalen som er indgået, og lukket ved bilaget oven over, har jyske bank fjernet, og skjult. For derefter at jyske bank, selv lave og indsætte en ny, uden foregående at spørge kunden, om han ønsker dette. Se den swap jyske bank selv laver. Dato er i øverste højer hjørne. Bilag 37. https://facebook.com/photo.php?fbid=1371438249568035&id=1242443235800871&set=a.1294626380582556.1073741834.1242443235800871&source=54 Jyske bank har fra start oplyst der kun var denne swap, se mit Th der er dato https://facebook.com/917187698410423/photos/a.964353207027205.1073741832.917187698410423/1062411703888021/?type=3&source=54&ref=page_internal Jyske bank har ikke kun tilbage holdt oplysninger over for kunden, men også over for kundens advokater, om den swap som kunde indgik, var blevet lukket. Datoen som jyske bank ved der er lavet og godkendt EN swap, ligger før denne her dato, lige som nummererne på swaps er fortløbende, At jyske bank benægter det er svig kommer ikke som nogen overraskelse. jyske bank er kendt for at benægte, eller bare ikke kan se de har gjort noget forkert. https://facebook.com/JyskeBank.dk/photos/a.1046330268735774.1073741836.1045397795495688/1057896077579193/?type=3&source=54 ------------ Således mangler 2 bilag i årsopgørelsen! Se neden under. Her bilag O, fra jyske bank. https://facebook.com/jyske.bank.bedrager.kunde/photos/a.1178025365614946.1073741837.1124466740970809/1178060392278110/?type=3&source=54&ref=page_internal Ville jyske Bank ikke bekræfte Punk 1. 2. 3. Ville jeg og min familie ikke deltage i noget møde. Vi gav vores advokat, lov at tale med Jyske Bank på vores advokats kontor. Såfremt Jyske bank ville tale med min advokat, uden vores tilstedeværelse. Nu er tiden næsten gået. opgørelse, blev sendt af sted så min advokat og revisor stod med tabs opgørelsen, hvis jyske bank ville tale om det. Der er på side 2, næsten nederst 28/6 er påført 2 gange Samt side 12 er et erstatnings forslag der absolut er rimeligt, set i lyset af at jyske bank ville kører hele vejen og 20 års bedrag, kunne det blive til, har tastet forkert på side 10, punkt 21, men kik på side 12 her er erstatning rigtig. Vi har flere tab som ikke er medtaget i opgørelsen, men der er et stort tab. Selvfølgelig er der sendt en rettet opgørelse, 28/3 Gad næsten ikke, for alt tyder alligevel på sagen bliver ført ved domstolen. Vi skal nu aflevere nyt processkrift til retten. Og har i den forbindelse 28/3 sendt vores advokat et dokument, der viser alle betalinger og restgælds oplysninger til det ægte lån i Nykredit Hvis jyske bank tænker at forsøge sig med samme umoralske ufine metoder, som jyske bank bruger mod andelsboligforeningen engskoven ved Århus At få os til at indgå en swap, (en vi ikke har) så kommer der et par ufine ord herfra, som Philip skriver :----- konsekvens, at foreningen ikke under sagen vil kunne påberåbe sig en delvis asymmetri mellem den indgåede renteswap og de underliggende lån med hensyn til afviklingen. Såfremt andelsboligforeningen accepterer omlægningen, bedes andelsboligforeningen derfor samtidig bekræfte, at andelsboligforeningen ikke, ved en fremtidig rentestigning, retter et erstatningskrav mod Jyske Bank Såfremt Andelsboligforeningen mod forventning ikke accepterer tilbuddet og medvirker til, at Jyske Bank afhjælper ovennævnte forhold, skal dette have processuel skadevirkning Hvem vil overhovedet tale med en bank der prøvet lokker folk ind til møde med sådanne tilbud ! Der ligner nærmest tvang. -/--- Men lad os da starte med asymmetri, 31/12 2016 hæver jyske bank renter af 1.785.234 kr som ikke skyldes. Ud af en samlet gæld på 1.333.590 kr. http://engskoven.dk/wp-content/uploads/2015/08/Forligsforslag-fra-JB.docx Og sammenhold med restgælds oplysninger på swappen som jyske bank selv har lavet og indsat. https://facebook.com/pg/JyskeBank.dk/photos/?tab=album&album_id=1311747862194012 Minder betydning siger jyske bank Uden forlig kommer det jyske bank forsøgte at skjule, med i sagen mod jyske Bank Nu var det jo heller ikke meningen at sagen skulle forliges, Derfor var vi nødsaget til at stævne jyske bank. Og vores advokat, som tror sagen er anderleds,spørger om vi er sikker, han ved jo ikke at det er et stort nummer fra den ærlige og hæderlige jyske bank. Vi er tratte af at blive kørt om hjørner med, det handler om åbenhed, sandhed og ærlighed. Jyske Bank har i en anden sag, lavede forhandlinger, lod som om de ville lave forlig, men da forældelsen kunne bruges vendte Jyske bank strategi således, nu ville banken ikke forhandle. Og med et snup tag mistede 8.500 deres erstatning http://www.shareholders.dk/art/templates/nyhedsbrev.aspx?articleid=2260&zoneid=1 Vi mistede næsten alt, og Jyske bank forsøgte at få, eller retter tage alt fra os, er nemmest at se i den anden bog. Så ikke underligt at folk går ned psykisk, men nu er jeg altså blevet rask nok til at tage kampen. Derfor er vores erstatnings forslag til jyske bank sat som det er, Og er kun et lille plaster. og bør sættet til mellem 8 X vores tab, og op til 20 X vores tab, da det hele er planlagt at skulle forgå i en 20 årig periode. Om Jyske Bank vil tale med vores Advokat og Revisor omkring den fremsendte opgørelse, Og erstatnings forslaget. Det er vi sådan set helt ligeglade med, det er blevet et princip. En dom kan give mere end penge kan give. Ville aldrig gennemgå sammen lidelser en gang til, for det vi har sat af krav for et forlig, det er ikke pengende værd. Så har jyske bank samme princip som vi har, altså at jyske bank vil banke os, som alle de kunder der ikke makker ret. Og offentligt ydmyge dem og os, med deres stjerne advokater, så er det jo hvad det er. At vi jo begge er princip faste, er som det er. Vi vil have en undskyldning, længer er den ikke, og jyske bank vil ikke undskylde, de overholder jo alle love og regler. Men kære Jyske Bank, det er altså forkert ikke at ville svare jeres kunder. Vi prøver at få kontakt og skriver åbent https://facebook.com/photo.php?fbid=10203579393184755&id=1213101334&st=14 Og selvfølgelig opgiver man på et tidspunkt https://facebook.com/story.php?story_fbid=10212752756673109&id=1213101334 Her forsøger vi med nyt ( sidste var fra maj 2016 ) opslag på Trustpilot https://dk.trustpilot.com/reviews/58d38529706ece028406643e Her forsøger vi på Jyske Bank Havkatten. https://facebook.com/carsten.storbjergskaarup/activity/10211608708992632 Men ok nu kommer sagen jo i retten, for vi vil ikke forsøge dialog længer. DER ER IKKE NOGLE SWAP, DER ER IKKE NOGET UNDERLÆGENDE LÅN. Og så alt det andet. Lidt sjovt at Bent en ven har en stor andel i, at vi valgte at købe hus med udsigt, og har besluttet, det skal med i bogen, for hele historien er både sød og ret sjov, omkring tiden op til selve omdrejningspunktet. Ved eftertanke gætter vi på hvorfor jyske bank ikke vi svare, på spørgsmål, og ikke ville lave forlig. Som opfordret til. Ligger breve op fra start Links kommer 2015 før vi opdagede bedraget 2016 marts Jyske bank forsøger via deres bestyrelses medlem, med et latterligt forsøg på tilbud for forligsmøde, Banken vil have vi skulle give os, syntes ellers det er forklaret, i mange breve om mails at vi mener jyske bank bedrager os. Og mon ikke jyske bank ville smide en Swap op på de ca 1.8 million kr. mindre end dem vi bliver bedraget med nu, som ikke engang skyldes Philip Brunch Advokat forsøger, at lokke Carsten til at mødes, afvises straks af Carsten. https://facebook.com/JyskeBank.dk/photos/a.1046330268735774.1073741836.1045397795495688/1227166430652156/?type=3&source=54 Med philips latterlige tilbud, om at mødes til bankens fordel Vi blev faktisk ret sure. Derfor krævede vi at jyske bank skulle bekræfte de 3 ting oven over, forud for et møde. Vi hørte intet. Derfor siger vi stop, Det er spild af penge til advokaten bare at forsøge kommunikere med jyske bank, når de ikke ønsker det. Så hellere bruge penge og tiden på sagen i retten. 2017. 20 marts sendte vi vores forslag til vores advokat og revisor, som er opdateret 23/3 (Har ikke det hele med, men det går nok) det som ikke er med vil vore revisor fortælle i retten. Vi gider ikke længer selv tale med Jyske Banks advokat omkring et forlig, er indstillet på at dette er udelukket, det er derfor jyske bank er en lukket bank. Håber at du som læser med Kan forstå, vi ikke længere gider prøve dialog. At Jyske bank sikkert har så mange sager, at de ikke har tid, at svarer. er bankens eget problem, de er jo selv skyld i dem. 3 år er for længe at vente på at lukke sagen, eller bare tale sammen. Vi tilbød senest i 2015 at jyske bank bare kan lukke swappen, Den jyske bank selv har lavet. Morten Ulrik Gade skriver indirekte at jyske bank ikke ønsker at lave forlig. Dengang Advokat Søren Nav var med i jyske bank for at få dem til at slette deres swap, som var åbenlys urimelig, dette nægtede banken. Selv om jyske bank viste at det underlægende lån var falsk Samt swappen nok var dokument falsk, den var ihvertfald ikke blevet aftalt. Jyske bank ville intet slette og krævede at få betaling, kort efter sendte jyske bank Carsten til afvikling af alle lån og lige swappen også, Jyske bank forsøger ikke at skrive det direkte, men det er det som står i brevet fra bbt@jyskebank.dk Og så mener jyske bank intet ansvar at have. se videoen hans breve er her, (hvis du orker 41 minutter) https://facebook.com/pg/jyske.bank.bedrager.kunde/videos/?ref=page_internal&mt_nav=1 Der er en tale fejl, kommer til at sige en salgs fuldmagt, hvor du der en begrænset fuldmagt. Det er jo derfor der er en sag, jyske bank er ikke enig med deres kunde. Hvorfor bliver vi så ved at prøve? Når jyske bank er en bank du ikke kan nå med dialog:-) de vil bare ikke tale med dig. Ja vi er jo bare nogle dumme kunder som er blevet til dårlige kunder, som jyske bank sagde til deres svækket kunde lige efter de på møde, var blevet oplyst at jyske bank ville have, salgsfuldmagt på grunden som banken krævede solgt. Er her nogle der, kender ligeså sjove historier, for vi kan da umuligt være de eneste. Og til jyske bank undskyld vi skriver åbent, men i nægter os at skrive til banken, så vi forsøger at skrive åbent i stedet. Hvem ved måske bestyrelse medlemmet Philip Bruch stjernen i jyske bank ser det. Det er jo han der er skyld i vi skriver her, Men nu skal der gøres klar til måske 8 års kamp til, da Jyske Bank er ikke en bank som er kendt for at ville indrømme noget. Hvilket vore næste bilags opslag vil vise, her bliver breve lagt op. Breve som alle handler om at ikke have ansvar, intet forkert har gjort, kort sagt benægtelsen, men det er jo derfor vi har en historie at fortælle. Kære jyske Bank Et hvert tab vi måtte have haft eller få i fremtiden. Som følge af eventuel svigagtighed fra jyske bank, grundet falsk lån, garanti, swap, overpant, taget af kassen mm altså en fornemmelse. Således vi ikke kunne / kan betale andre. Ethvert tab vil blive rettet mod jyske bank. Er det os som er komplet tosset, eller behandler Jyske Bank bare alle deres kunder, som har harft en hjerneblødning som imbecile og udnytter det. Nå som før skrevet. vi opgiver nu jyske bank, Så banken vinder når de skriver det er jura og sagen må gå sin gang. Jyske bank har latterliggjort os, og vist deres ligegyldighed over for mange årig trofast kunde. Som banken valgte at ville ruiner og derefter sende til aflivning, Kunden overlevede kun jyske bank ved at kunne omlægge aktiveteter som jyske bank ikke også nåede at tage pant i, ellers ville familien være slagtet. - Det sidste jyske bank nu skal gøre for at vise deres kunde foragt, er at kommer med et tilbud, der ikke svare til vores tab, og efter vores mening et for lavt erstatnings forslag. -- Slutter lige af med at vise disse 3 bilag igen. Brev om afvikling også mellemværende på swap :-( :-( https://facebook.com/JyskeBank.dk/photos/a.1310142005687931.1073741845.1045397795495688/1310146929020772/?type=3&source=54&ref=page_internal Når nogle kalder jyske bank for Den grønne slagter, Og Anders Dam siger det intet har på sig. Vi kan kun bekræfte at vi har samme følelses om slagteren, selv om CEO Anders Dam jyske bank siger det intet har på sig. - Brev fra jyske bank med forkert svar, og klart ikke vil tale med os 31/5 2016 https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/fr/cp0/e15/q65/15724894_1227165717318894_2863496155781893145_o.jpg?efg=eyJpIjoidCJ9&oh=8470a684806c734ea14869346c800941&oe=595AB359 -- Brev med at ville tale med os, dog uden indrømmelser og vil have vi skal rykke os, på trods af at jyske bank 100 % ved hvad efterforskningen har vist. Det er blivet meget svært at stoppe at sagen genopstarter, efter Philip Brunch skrev dette brev, https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/fr/cp0/e15/q65/15676277_1227166430652156_5488170664519185547_o.jpg?efg=eyJpIjoidCJ9&oh=472f98590f8fef44fc8ebee885b20e1e&oe=599862DE Det er jo som at Jyske Bank vil latterliggøre os, og samtids skulle vi betale vores advokat en masse penge for at blive latterlig gjort af Philip. Bestyrelses medlemmet Philip Baruch med de mange kasketter, er grunden til sagen med meget stor sandsynlighed nu bliver forsat i retten, som det hele tiden har været meningen. Vi er så langt fra hinanden, og så sure at det bliver svær, at kunne forlige noget. VI går ikke på forlig med vores opfattelse af sagen, og slet ikke erstatnings forslaget Vores prensipper kender alle dem omkring os. Vi vil heller tage en lang retssag mod jyske bank, end være til grin. Hvilket passer godt sammen med jyske bank, de satser også på at vinde i retten Og skulle jyske bank tabe ratssagen bliver det sikkert billigere, til glæde for aktionærerne. Her holder vi ord, ikke som andre der både lyver og tilbageholder beviser for at skjule sandheden. --------- Er her nogle der ved noget om at skrive bøger Så har Carsten brug for lidt hjælp, vi har en historie som er ret god syntes vi selv, vil du hjælpe os. Er du journalist eller forfatter er det kun en fordel Ring 40 33 34 00 / 22 22 77 13 Vi ønsker alle en god påske, og selvfølgelig også til jyske bank. Vi er ikke sure på nogen medarbejder, alle medvirkende er tilgivet. Ser helst en offentlig undskyldning fra Anders Christian Dam, så vi kan komme videre, og tilgivelse herfra kan følge. Når ja og en dom, hvis vi ellers har ret i vore påstande. Men nu er jyske bank jo ikke dømt i nu, om sagen skal forsøges nedgraves må vi se, vi er indstillet på at kæmpe mod jysk bank, hele vejen hvis sagen kræver det. Vi benytter ikke dokumentfalsk her, og Carsten Storbjerg indestår for at alle fremlagte dokumenter er ægte. Har du spørgsmål til sagen så ring 22227713 Eller skriv til Carsten.storbjerg@gmail.com Link kommer her til hele sagens proces og svar skrifter. https://facebook.com/pg/jyske.bank.bedrager.kunde/photos/?tab=album&album_id=1339086829508798&ref=page_internal Og lige til dig der også har haft en hjerneblødning, tænk positivt, fokusere på afslapning, det hjælper, du må aldrig give op. Og til andre som måtte have problemer med mistanke om noget ikke stemmer. Husk når noget ikke stemmet eller kan gennemskues, og banken ikke giver dig svar. Så er der nok en grund til at undersøge. Vi hjælper dig gerne Mvh Anne-Marie & Carsten

Bestyrelses medlem jyske bank Philip Baurch og advokat og partner Lund Elmer Sandager

Har sagt sikker til jyske bank,
at han nok skulle få lukke munden på snydt kunde,

siden Philip skriver  31-05-2016 banken frabeder sig henvendelse fra Carsten som er kunde

og som jyske bank nægter at have dialog med i svindel sagen.

om det er svindel om det er bedrageri om det er mandatsvig, det ved vi jo intet om, derfor vil vi jo gerne have dialog med jyske bank

Lidt fra historien om jyske bank og Lund Elmer Sandager advokater og deres ærlige og hæderlige virksomhed

Lidt fra historien om jyske bank og Lund Elmer Sandager advokater og deres ærlige og hæderlige virksomheder, åbenhed mig i Rxxxx.

Dagens joke om jyske Banks advokater i lund Elmer Sandager kommer herunder. :-) Humor til en sjov historie, rettes til del af fiktion ------ Følg med bag fassaden på det Landskendte advokat firma med bolig advokaten Henrik Høpner, og jyske Banks darling Philip Baurch :-) En varm dag som alle andre, bortset fra i dag er det min sag medlemmerne i advokat Banden Lund Elmer Sander skal drøfte. :-) En kunde fra jyske bank, påstår at deres klient jyske bank bedrager virksomheden Elvagten, med falsk lån og falsk garanti, nå ja falsk eller ikke aftalt rentesikring. :-) Kunden kræver beviser, udover at tilbyde CEO Anders Dam 250.000 kr. For en lånekopi beder idioten også bevis på den anden rentesikring ikke er falsk, og har vi jo ingen kopi af aftaler eller nogle optagelse Vi kan ikke sige det var en fejl, tiden er løbet fir os. :-) Jyske bank har sendt os de optagelser som banken har af samtaler. Har vi har alt der skal til for at knuse den tumpe. :-) En advokat fra banden i Lund Elmer Sandager forslår at lukke munden på den irertererende kunde, og siger Vi sender da bare et brev til hans advokat og beder han om at lukke munden på den dumme kunde, som ikke vil makke ret. Vi har vores egen lovbog, og vi bruger vore egne love her i Lund Elmer Sandager LES :-) Er vi alle enige om at skrive dette og herefter lukker vi i, og anbefaler alle i jyske bank gøre det samme, så ham idioten ikke opdager noget. Vi skriver også at lånetilbudet på de 4.328.000 kr. Som han bliver ved at skrive ikke findes, :-) Og skriver til hans advokat at det både er hjemtaget og udbetalt, og så kan kan han intet gøre, vi skriver han selv skal lyfte bevis byrden, og ingurer ham helt fra nu af. Så forbyder vi han at skrive mere, og på den måde lukker vi munden helt på ham, :-) Er det ikke nemt, jeg er allerede blevet lovet af politiet, at de ikke vil efterforske sagen mod banken, og os advokater, så vi er sikker på at vore navn og rygte ingen last lider. :-) Alle bande medlemmerne griner Hæhæhæ En siger ! Sådan et fjols Ved han ikke hvem han prøver kræfter mod og smiler, for vi er bjørne banden og de sejeste af slagsen. :-) Når men er vi enige alle sammen, hvor på at den samlede bestyrelse som rådgiver jyske bank, gnækker et samlet JA :-) Nu da vi alle er enige i lund Elmer Sandager, at sige kunden har hjemtaget lånetilbudet på 4.328.000 kr. I Nykredit Så skal vil bare have det rentesikkerede Er der der nogle forslag, Elvagten har opdaget at jyske bank har lavet 2 rentesikringer. Og stiller også spørgsmål om dette, :-) kom så med nogle forslag, han har kun godkendt en aftale, hvordan klare vi nu denne her opgave. Jyske bank har store forventninger til os, og vi får jo et stort million honorar for at ændre på sagen, er det helt muligt at ændre lidt på datoerne ? Således at vi i svaret, svarskrift skriver at aftalen er lavet 16-07 :-) så passer datoer bedre for Jorkim Von And :-) Et bjørne bande medlem rejser sig op, hør lige dette kan vi da ikke, og siger så at det vil han ikke være med til ! Vi ved jo godt at aftalen som blev godkendt er lukket, og der ikke findes beviser, på en ny aftale er blevet godkendt. Lederen stanser mødet, og siger ok Kom vi går lige udenfor, så du ikke er med i beslutningen Lederen beder 2 vagter hvoraf den ene kun taler russisk, om af få vise medlemmet ud, og siger et ord på russisk til vagten som nikker :-) Lederen fra Lund Elmer Sandager kommer tilbage til mødet Og smiler og siger : Han siger ikke mere :-) Er der andre som vil ud, inden vi starter mødet igen Der er stilhed, :-) Så er vi enige, vi skriver til retten at de 2 aftaler bare er byttet om, retten behøver jo ikke vide at den første aftale er lukket Det de ikke ved, har de heller ikke behov for at vide hahahaha Retten behøver heller ikke vide at lånetilbudet slet ikke er hjemtaget, :-) Nykredit lovede ikke at svare ham på nogle spørgsmål, men kan de stå imod præsset, har hørt at historien kan blive offenlig. :-) Bande lederen siger så Jeg de i Nykredit ikke har svaret deres kunde på henvendelser i 3 år, så vi Kan regne med at Nykredit stadig dækker over jyske bank Og griner hånligt mens han rækker ud efter en cola, og siger det er fandme hårdt at lede dette her advokat firma :-) Men nu gør vi som vi plejer, :-) og lederen i LES.dk griner igen retten tror jo mere på os advokater i Lund Elmer Sandager, end en lille lus af en elektriker, Vi må bare håbe at Nykredit ikke sladre om at lånet sket ikke findes, og selfølgelig at idioten ikke selv regnet det ud. Jeg kan oplyse at jyske Banks advokat Morten Ulrik Gade har hjulpet det bedste han kunne Og nægtede deres kunde aktindsigt :-) Så der er gode muligheder for at han ikke kan finde bilaget som har lukket den aftale, han hævder han har godkendt da jysje bank ringede op og pressede ham til at sige ja så nu tværer vi han ud, Er vi en for alle og alle for en i Lund Elmer Sandager og sammen i et råb. Vi er største stærkest og de bedste i less true :-) Husk vi har vores egen lovbog, er der enighed at vi fortsætter med at holder fast og lader som om vi er dumme advokater der er forkølede og ikke kan sige noget Dette er fandme humor og historien bliver sjov Lidt fantasi og meget Virklighed Vil du også læse bogen så husk at se efter udgivelsen, bare rolig der en forfatter på som skriver langt bedre end mig lille myg :-) Vi håber på et opkald men det er jo jyske bank som ikke ligefrem er kendt som den der taler sandt

Historien om den ærlige og hæderlige danske bank jyske bank, der er noget vi gerne vil tale med Anders Christian Dam om, derfor tilbød vi banken 250.000 kr. For en kopi af hvad vi sige er et falsk lån, da intet af det Jydske bank oplyser syntes at være sandt.

Hvis CEO Anders Dam præsidenten i milliard virksomheden jysk bank, rynker på næsen over den gratis reklame jyske bank får.

Jyske bank dømt for at hjælpe advokater med million svindel, men jyske bank har meget på deres kæmpe læs af sager

🙂
Så kan Anders Dam takke Advokaterne i Lund Elmer Sandager Eks Philip Baurch som rådgiver jyske bank.

Kære jyske bank ring nu til min far, det tager kun 5 minutter, han er på mobil 22227713 ring nu og find en løsning på bankens rod.

Kære jyske bank ring nu til min far, det tager kun 5 minutter, han er på mobil 22227713 ring nu og find en løsning på bankens rod.

Det er vel www.les.dk som fortæller hvordan deres klienter, som jyske bank hvad de skal gøre, hvis banken nu skulle blive taget med fingrene i kagedåsen.

Vi gør hvad vi kan for at fortælle, jyske bank og deres løgnagtige advokater i Les.dk Lund Elmer Sandager. :-) Vi er ikke sure på nogle medarbejder i jyske bank, men små sur på jyske Banks ledelse og dennes bestyrelse som nægter dialog og som fortsætter et kæmpe svig forhold. :-( At jyske bank bedrager kunde med falsk lån, og jyske bank har løjet over for kunden, løjet over advokaterne og i retten for at skuffe i et retsforhold. :-( At jyske bank nægter at indrømme gør ikke jyske bank mindre forbryderisk. :-( Fakta er jyske bank har taget af kassen, :-( Fakta er jyske bank tvinger et lån nedbragt (Er oplyst at være underlægende lån til en rente sikring.) :-( Efter tvangssalget og nedbringelse af lån, fortsætter jyske Bank med at hæve renter til rentesikring fra 16/7 af det (oplyste) underlægende lån som jyske bank krævede nedbragt :-) Dette kaldes bedrageri i straffeloven Problemet er at det lån lyske Bank lyver hjemtaget og udbetalt, samt efterfølgende omlagt, er falsk :-( Jyske Bank har vildledt og løjet over for deres kunde og skjult dette ved at nægte kunde aktindsigt :-( Den rente sikring som jyske bank ønskede deres kunde fik er telefonisk aftalt 15/7 ( dato er ikke til at rykke) :-) at det var magtpåliggende for jyske bank at narrer deres kunde til en sådanne rentesikring må stå klar for alle, da jyske bank klart syntes arbejdet efter at få kunde villedt og snydt.) :-( Den telefoniske aftalte rentesikring på 4.328.000 kr. Blev aftalt og lavet 15/7 2008 for rentesikring af det underlægende lån. Datoen står i alle dokumenter, Efterfølgende er rentesikringen lukket Pr. 30/12-2008 ved brev 16/7-2008 Disse datoer / bilag 59. og bilag 60. Er faktiske forhold og ægte bilag, som jyske bank forsøgte at skjule i retssag mod jyske bank. :-( Der er ingen efterfølgende aftale sket, hverken skriftligt eller mundtligt lavet. om at lave en ny rentesikring. :-) Sagen er yderst omfattende derfor ønsker vi dialog med jyske bank. :-) Vi beder jyske bank bekræfte forholdende, som er dokumenteret ved bilag. Kommer på www.tyv.dk Men bilag og den danske gyser banken er omtalt på www.bombe.dk også Jyske bank kan også vælge at benægte at jyske bank har stjålet fra kunde 15 og 16/4-2008 til falsk lån og sikkerheder ved brug af falske lånebilag kan have tinglyst en gæld der ikke fandtes. :-) Jyske bank kan også benægte at den store danske bank lavede samme konto nummer til flere forskellige selskaber (virksomheder.) og flyttede rundt på gælden. Foreløbig tør ingen i jyske bank og Lund Elmer Sandager, svare på noget som helst, og leder i deres egen lovbog med deres bølgepap af jura som ikke er på dansk, :-) men når man som advokat arbejder for at snyde og vildlede dommeren også, må der jo andre metoder til. Og dette er Lund Elmer Sandagers advokater allerede godt i gang med, ved tilbageholdes af beviser og løgne om falsk lån på 4.328.000 kr. :-( Hvor langt vil advokaterne i Lund Elmer Sandager gå for at hjælpe med vildning og dokumentfalsk, hvilket det heder i straffeloven når man bruger falske oplysninger / bilag over for retten. Er det en misforståelse, så retter vi, men uden dialog er det svært at finde sandheden om djævlens advokater, som ingen hæmninger har når de lyver om falske forhold over for retten. :-( Jyske bank er ikke anmodet at lavet nogle nye aftaler, om at rentesikker noget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Efter første første aftale blev lukket. Der er godkendt en rentesikrings aftale, som iøvrigt er den med dato 15/7, 2008 og er lukket efterfølgende. Der findes heller ikke noget underlægende lån at rente sikker, :-( selv om jyske Bank lyver om et lån på 4.328.000 kr. og at lånet er omlagt efterfølgende, og at deres advokat på spørgsmål om at bevise jyske bank ikke lyver, skriver på henvendelse med vores tilbud om at betale 250.000 kr for en låne kopi, vælger st lyve og skriver at lånet et udbetalt, :-( At vi gerne vil have dialog med jyske bank om falsk lån, falsk garanti / falsk sikkerhed og at jyske bank har taget af betroet midler til dette , og ja de forhold som jyske bank udsætter deres kunder for. :-) hvilket beskrives i straffeloven som mandatsvig: :-( Hvorfor fanden vil jyske bank ikke tale med os, så slap vi for at skrive offenligt for at gøre den danske bank, opmærksom på at de i jyske bank vist har et alvorligt troværdigheds problem. Et troværdigheds problem som kun vokser, i takt med de sager som jyske bank vil holde nede, alligevel dukker op til overfladen. :-( For når den jysk 'e bank skriver alle steder at jysk bank overholder alle regler og love, er det vist ikke sandt. Vi tager gerne en offenlig debat om jyske Banks løgne og bedrag, men jyske bank tør ikke svare på nogle af de for jyske bank belastende spørgsmål. :-) (Jyske bank siger også at god skik regler for banker er jyske bank ligeglad med, der har nemlig ingen konsekvens, når jyske bank ikke vil overholde god skik regler.) Og laver jyske bank fejl retter banken straks op, det striver banken selv :-) Men kan det virkelig passe ? :-( Er det så underligt at mange siger, jyske bank er utroværdig og umoralsk Selv DR skriver at jyske bank går over grænsen. når en bank lavet 2.000 selskaber for at hjælpe kunder med at snyde i skat. ( jyske Banks præsident Anders Christian Dam nægter at jyske bank rådgiver til skattesnyd, selv om DR har det på film :-) jyske Banks tv har lavet deres egen film, ) som banken ønsker. Om det er provoganda tv ? Stoler nu mere på DR end på jyske bank. :-( Jyske bank medarbejder er allerede dømt for at hjælpe advokater med million bedrageri. Går ud fra det er jyske bank, som er dømt for at hjælpe advokater med at bedrage kunder for millioner, ikke en ansat i jyske bank. :-( Jysk bank kunne ikke gøre alt dette uden deres dygtige medarbejdere. Jyske bank er dømt i sag om selskabstømning, og så mange andre sager. Kan jyske bank ikke få domme nok, eller er det også andre banker, som har det samme begærlige forhold til penge som jysk Jyske bank retter sig yderst sjældent efter domme fra ankenævnet. :-) Kære jyske bank Lad være at forbyde jeres kunder om at skrive til jyske bank, efter ønsket låne kopier. Tal med os kunder frem for at nægte os dialog. :-( Vi har anmodet jyske bank om aktibdsigt, det var jyske bank 3 år om at svare på, men anmodning blev nægtede til sidst, ved bankens Advokat Morten Ulrik Gade Håber at jyske bank ser myggens forsøg på dialog med elefanten. :-) :-) Vi tilbyder den gigantiske milliardær jyske bank dialog, hvor længe vil i nægte os dette. Vi kan bare holde et uformelt frokost møde, og tale om mine bilag er rigtige eller ikke rigtige. :-) Har banken bilag som vi efterlyser så som garantier og lånebilag på 4.328.000 kr. I Nykredit, samt bevis på at vi har anmodet og godkendte jyske bank lave en ny rentesikring. Så tag det med, det kan vel næppe være hemmeligheds stemplet :-) Ring nu til mig, så finder vi nok en løsning, :-) Ellers er sagen jo anlagt, processkrift skal lige ændres temmelig meget, er det det jyske bank ønsker, ? Vi vil gerne tale om det. Mvh Storbjerg erhverv ApS Vi beskylder ikke banken for noget, men mangler bilag som beviser jyske Banks ærlighed. Ring nu 22227713 eller 40333400 Og tal med os, vi må ikke ringe til jyske bank for jeres bestyrelses medlem. Her er muligheder for dialog

Vi giver stadig gene Gratis frokost, måske  på Strand Pavillonen i Hornbæk, eller andet sted, kom nu og lad os tale sammen, dialog fremmer forståelsen af Jyske Banks fundament, kom og lad os være ærlige sammem, alt andet er jo dumt.

🙁

Rådet fra Lund Elmer Sandager advokater til jyske bank, må være, forsøge skjule det, gratis og nemt.
Og så fortsætte med at lyve over for deres kunder, således eventuel vildledning ikke opdages.

Vi gør hvad vi kan for at fortælle, jyske bank og deres løgnagtige advokater i Les.dk Lund Elmer Sandager. :-) Vi er ikke sure på nogle medarbejder i jyske bank, men små sur på jyske Banks ledelse og dennes bestyrelse som nægter dialog og som fortsætter et kæmpe svig forhold. :-( At jyske bank bedrager kunde med falsk lån, og jyske bank har løjet over for kunden, løjet over advokaterne og i retten for at skuffe i et retsforhold. :-( At jyske bank nægter at indrømme gør ikke jyske bank mindre forbryderisk. :-( Fakta er jyske bank har taget af kassen, :-( Fakta er jyske bank tvinger et lån nedbragt (Er oplyst at være underlægende lån til en rente sikring.) :-( Efter tvangssalget og nedbringelse af lån, fortsætter jyske Bank med at hæve renter til rentesikring fra 16/7 af det (oplyste) underlægende lån som jyske bank krævede nedbragt :-) Dette kaldes bedrageri i straffeloven Problemet er at det lån lyske Bank lyver hjemtaget og udbetalt, samt efterfølgende omlagt, er falsk :-( Jyske Bank har vildledt og løjet over for deres kunde og skjult dette ved at nægte kunde aktindsigt :-( Den rente sikring som jyske bank ønskede deres kunde fik er telefonisk aftalt 15/7 ( dato er ikke til at rykke) :-) at det var magtpåliggende for jyske bank at narrer deres kunde til en sådanne rentesikring må stå klar for alle, da jyske bank klart syntes arbejdet efter at få kunde villedt og snydt.) :-( Den telefoniske aftalte rentesikring på 4.328.000 kr. Blev aftalt og lavet 15/7 2008 for rentesikring af det underlægende lån. Datoen står i alle dokumenter, Efterfølgende er rentesikringen lukket Pr. 30/12-2008 ved brev 16/7-2008 Disse datoer / bilag 59. og bilag 60. Er faktiske forhold og ægte bilag, som jyske bank forsøgte at skjule i retssag mod jyske bank. :-( Der er ingen efterfølgende aftale sket, hverken skriftligt eller mundtligt lavet. om at lave en ny rentesikring. :-) Sagen er yderst omfattende derfor ønsker vi dialog med jyske bank. :-) Vi beder jyske bank bekræfte forholdende, som er dokumenteret ved bilag. Kommer på www.tyv.dk Men bilag og den danske gyser banken er omtalt på www.bombe.dk også Jyske bank kan også vælge at benægte at jyske bank har stjålet fra kunde 15 og 16/4-2008 til falsk lån og sikkerheder ved brug af falske lånebilag kan have tinglyst en gæld der ikke fandtes. :-) Jyske bank kan også benægte at den store danske bank lavede samme konto nummer til flere forskellige selskaber (virksomheder.) og flyttede rundt på gælden. Foreløbig tør ingen i jyske bank og Lund Elmer Sandager, svare på noget som helst, og leder i deres egen lovbog med deres bølgepap af jura som ikke er på dansk, :-) men når man som advokat arbejder for at snyde og vildlede dommeren også, må der jo andre metoder til. Og dette er Lund Elmer Sandagers advokater allerede godt i gang med, ved tilbageholdes af beviser og løgne om falsk lån på 4.328.000 kr. :-( Hvor langt vil advokaterne i Lund Elmer Sandager gå for at hjælpe med vildning og dokumentfalsk, hvilket det heder i straffeloven når man bruger falske oplysninger / bilag over for retten. Er det en misforståelse, så retter vi, men uden dialog er det svært at finde sandheden om djævlens advokater, som ingen hæmninger har når de lyver om falske forhold over for retten. :-( Jyske bank er ikke anmodet at lavet nogle nye aftaler, om at rentesikker noget lån i Nykredit på 4.328.000 kr. Efter første første aftale blev lukket. Der er godkendt en rentesikrings aftale, som iøvrigt er den med dato 15/7, 2008 og er lukket efterfølgende. Der findes heller ikke noget underlægende lån at rente sikker, :-( selv om jyske Bank lyver om et lån på 4.328.000 kr. og at lånet er omlagt efterfølgende, og at deres advokat på spørgsmål om at bevise jyske bank ikke lyver, skriver på henvendelse med vores tilbud om at betale 250.000 kr for en låne kopi, vælger st lyve og skriver at lånet et udbetalt, :-( At vi gerne vil have dialog med jyske bank om falsk lån, falsk garanti / falsk sikkerhed og at jyske bank har taget af betroet midler til dette , og ja de forhold som jyske bank udsætter deres kunder for. :-) hvilket beskrives i straffeloven som mandatsvig: :-( Hvorfor fanden vil jyske bank ikke tale med os, så slap vi for at skrive offenligt for at gøre den danske bank, opmærksom på at de i jyske bank vist har et alvorligt troværdigheds problem. Et troværdigheds problem som kun vokser, i takt med de sager som jyske bank vil holde nede, alligevel dukker op til overfladen. :-( For når den jysk 'e bank skriver alle steder at jysk bank overholder alle regler og love, er det vist ikke sandt. Vi tager gerne en offenlig debat om jyske Banks løgne og bedrag, men jyske bank tør ikke svare på nogle af de for jyske bank belastende spørgsmål. :-) (Jyske bank siger også at god skik regler for banker er jyske bank ligeglad med, der har nemlig ingen konsekvens, når jyske bank ikke vil overholde god skik regler.) Og laver jyske bank fejl retter banken straks op, det striver banken selv :-) Men kan det virkelig passe ? :-( Er det så underligt at mange siger, jyske bank er utroværdig og umoralsk Selv DR skriver at jyske bank går over grænsen. når en bank lavet 2.000 selskaber for at hjælpe kunder med at snyde i skat. ( jyske Banks præsident Anders Christian Dam nægter at jyske bank rådgiver til skattesnyd, selv om DR har det på film :-) jyske Banks tv har lavet deres egen film, ) som banken ønsker. Om det er provoganda tv ? Stoler nu mere på DR end på jyske bank. :-( Jyske bank medarbejder er allerede dømt for at hjælpe advokater med million bedrageri. Går ud fra det er jyske bank, som er dømt for at hjælpe advokater med at bedrage kunder for millioner, ikke en ansat i jyske bank. :-( Jysk bank kunne ikke gøre alt dette uden deres dygtige medarbejdere. Jyske bank er dømt i sag om selskabstømning, og så mange andre sager. Kan jyske bank ikke få domme nok, eller er det også andre banker, som har det samme begærlige forhold til penge som jysk Jyske bank retter sig yderst sjældent efter domme fra ankenævnet. :-) Kære jyske bank Lad være at forbyde jeres kunder om at skrive til jyske bank, efter ønsket låne kopier. Tal med os kunder frem for at nægte os dialog. :-( Vi har anmodet jyske bank om aktibdsigt, det var jyske bank 3 år om at svare på, men anmodning blev nægtede til sidst, ved bankens Advokat Morten Ulrik Gade Håber at jyske bank ser myggens forsøg på dialog med elefanten. :-) :-) Vi tilbyder den gigantiske milliardær jyske bank dialog, hvor længe vil i nægte os dette. Vi kan bare holde et uformelt frokost møde, og tale om mine bilag er rigtige eller ikke rigtige. :-) Har banken bilag som vi efterlyser så som garantier og lånebilag på 4.328.000 kr. I Nykredit, samt bevis på at vi har anmodet og godkendte jyske bank lave en ny rentesikring. Så tag det med, det kan vel næppe være hemmeligheds stemplet :-) Ring nu til mig, så finder vi nok en løsning, :-) Ellers er sagen jo anlagt, processkrift skal lige ændres temmelig meget, er det det jyske bank ønsker, ? Vi vil gerne tale om det. Mvh Storbjerg erhverv ApS Vi beskylder ikke banken for noget, men mangler bilag som beviser jyske Banks ærlighed. Ring nu 22227713 eller 40333400 Og tal med os, vi må ikke ringe til jyske bank for jeres bestyrelses medlem. Her er muligheder for dialog

Gratis advokat i Lund Elmer Sandager, rådgiver om strafferet og øknomiske forbrydelser. Samt rådgiver om hvad god skik regler betyder. Og hvordan du kan slippe for at overholde disse.

🙂

Anders Dam er nok sur som en lille skole dreng,

og rynker kraftigt på næsen over det morsomme påfund for at skabe kontakt mellem erhvervs kunden den lille myg og kæmpen.

Dagens joke om jyske Banks advokater i lund Elmer Sandager kommer herunder. :-) Humor til en sjov historie, rettes til del af fiktion ------ Følg med bag fassaden på det Landskendte advokat firma med bolig advokaten Henrik Høpner, og jyske Banks darling Philip Baurch :-) En varm dag som alle andre, bortset fra i dag er det min sag medlemmerne i advokat Banden Lund Elmer Sander skal drøfte. :-) En kunde fra jyske bank, påstår at deres klient jyske bank bedrager virksomheden Elvagten, med falsk lån og falsk garanti, nå ja falsk eller ikke aftalt rentesikring. :-) Kunden kræver beviser, udover at tilbyde CEO Anders Dam 250.000 kr. For en lånekopi beder idioten også bevis på den anden rentesikring ikke er falsk, og har vi jo ingen kopi af aftaler eller nogle optagelse Vi kan ikke sige det var en fejl, tiden er løbet fir os. :-) Jyske bank har sendt os de optagelser som banken har af samtaler. Har vi har alt der skal til for at knuse den tumpe. :-) En advokat fra banden i Lund Elmer Sandager forslår at lukke munden på den irertererende kunde, og siger Vi sender da bare et brev til hans advokat og beder han om at lukke munden på den dumme kunde, som ikke vil makke ret. Vi har vores egen lovbog, og vi bruger vore egne love her i Lund Elmer Sandager LES :-) Er vi alle enige om at skrive dette og herefter lukker vi i, og anbefaler alle i jyske bank gøre det samme, så ham idioten ikke opdager noget. Vi skriver også at lånetilbudet på de 4.328.000 kr. Som han bliver ved at skrive ikke findes, :-) Og skriver til hans advokat at det både er hjemtaget og udbetalt, og så kan kan han intet gøre, vi skriver han selv skal lyfte bevis byrden, og ingurer ham helt fra nu af. Så forbyder vi han at skrive mere, og på den måde lukker vi munden helt på ham, :-) Er det ikke nemt, jeg er allerede blevet lovet af politiet, at de ikke vil efterforske sagen mod banken, og os advokater, så vi er sikker på at vore navn og rygte ingen last lider. :-) Alle bande medlemmerne griner Hæhæhæ En siger ! Sådan et fjols Ved han ikke hvem han prøver kræfter mod og smiler, for vi er bjørne banden og de sejeste af slagsen. :-) Når men er vi enige alle sammen, hvor på at den samlede bestyrelse som rådgiver jyske bank, gnækker et samlet JA :-) Nu da vi alle er enige i lund Elmer Sandager, at sige kunden har hjemtaget lånetilbudet på 4.328.000 kr. I Nykredit Så skal vil bare have det rentesikkerede Er der der nogle forslag, Elvagten har opdaget at jyske bank har lavet 2 rentesikringer. Og stiller også spørgsmål om dette, :-) kom så med nogle forslag, han har kun godkendt en aftale, hvordan klare vi nu denne her opgave. Jyske bank har store forventninger til os, og vi får jo et stort million honorar for at ændre på sagen, er det helt muligt at ændre lidt på datoerne ? Således at vi i svaret, svarskrift skriver at aftalen er lavet 16-07 :-) så passer datoer bedre for Jorkim Von And :-) Et bjørne bande medlem rejser sig op, hør lige dette kan vi da ikke, og siger så at det vil han ikke være med til ! Vi ved jo godt at aftalen som blev godkendt er lukket, og der ikke findes beviser, på en ny aftale er blevet godkendt. Lederen stanser mødet, og siger ok Kom vi går lige udenfor, så du ikke er med i beslutningen Lederen beder 2 vagter hvoraf den ene kun taler russisk, om af få vise medlemmet ud, og siger et ord på russisk til vagten som nikker :-) Lederen fra Lund Elmer Sandager kommer tilbage til mødet Og smiler og siger : Han siger ikke mere :-) Er der andre som vil ud, inden vi starter mødet igen Der er stilhed, :-) Så er vi enige, vi skriver til retten at de 2 aftaler bare er byttet om, retten behøver jo ikke vide at den første aftale er lukket Det de ikke ved, har de heller ikke behov for at vide hahahaha Retten behøver heller ikke vide at lånetilbudet slet ikke er hjemtaget, :-) Nykredit lovede ikke at svare ham på nogle spørgsmål, men kan de stå imod præsset, har hørt at historien kan blive offenlig. :-) Bande lederen siger så Jeg de i Nykredit ikke har svaret deres kunde på henvendelser i 3 år, så vi Kan regne med at Nykredit stadig dækker over jyske bank Og griner hånligt mens han rækker ud efter en cola, og siger det er fandme hårdt at lede dette her advokat firma :-) Men nu gør vi som vi plejer, :-) og lederen i LES.dk griner igen retten tror jo mere på os advokater i Lund Elmer Sandager, end en lille lus af en elektriker, Vi må bare håbe at Nykredit ikke sladre om at lånet sket ikke findes, og selfølgelig at idioten ikke selv regnet det ud. Jeg kan oplyse at jyske Banks advokat Morten Ulrik Gade har hjulpet det bedste han kunne Og nægtede deres kunde aktindsigt :-) Så der er gode muligheder for at han ikke kan finde bilaget som har lukket den aftale, han hævder han har godkendt da jysje bank ringede op og pressede ham til at sige ja så nu tværer vi han ud, Er vi en for alle og alle for en i Lund Elmer Sandager og sammen i et råb. Vi er største stærkest og de bedste i less true :-) Husk vi har vores egen lovbog, er der enighed at vi fortsætter med at holder fast og lader som om vi er dumme advokater der er forkølede og ikke kan sige noget Dette er fandme humor og historien bliver sjov Lidt fantasi og meget Virklighed Vil du også læse bogen så husk at se efter udgivelsen, bare rolig der en forfatter på som skriver langt bedre end mig lille myg :-) Vi håber på et opkald men det er jo jyske bank som ikke ligefrem er kendt som den der taler sandt

Jyske bank CEO Anders Dam blev 25 maj 2016 tilbudt 250.000 kr. I gebyr til jyske bank for at finde og sende kopi af falsk lån stort 4.328.000 kr.i Nykredit. Anders det står nu på bilen og vi giver stadig 250.000 kr. for en kopi af hjemtagelses kopi fra Nykredit. Sig så at jyske bank ikke lyver om lån og falske garantier som jyske bank ved mandatsvig har taget af betroet midler for. Dialog er vejen frem, selv om vi er på vej mod 2 år efter du Anders Dam fil tilbudet

🙂

Når pengemaskinen jyske bank selv vælger at lade et firma som, Lund Elmer Sandager, rådgive og bevist bruge falske aftaler,
for at skuffe i et retsforhold, er det et valg bankens bestyrelsen må stå bag.

🙂

Mon ikke det sikkert også er i bankens ånd, og at Brask Thomsen fra finans banken er med inde på kontorerne vesterbrogade København,

og som ånden i glasset hjælper med beslutningerne, når bestyrelsen søger gode råd.

Jyske bank kan få gratis råd her 🙂 tal med jeres kunder.

Dagens joke om jyske Banks advokater i lund Elmer Sandager kommer herunder. :-) Humor til en sjov historie, rettes til del af fiktion ------ Følg med bag fassaden på det Landskendte advokat firma med bolig advokaten Henrik Høpner, og jyske Banks darling Philip Baurch :-) En varm dag som alle andre, bortset fra i dag er det min sag medlemmerne i advokat Banden Lund Elmer Sander skal drøfte. :-) En kunde fra jyske bank, påstår at deres klient jyske bank bedrager virksomheden Elvagten, med falsk lån og falsk garanti, nå ja falsk eller ikke aftalt rentesikring. :-) Kunden kræver beviser, udover at tilbyde CEO Anders Dam 250.000 kr. For en lånekopi beder idioten også bevis på den anden rentesikring ikke er falsk, og har vi jo ingen kopi af aftaler eller nogle optagelse Vi kan ikke sige det var en fejl, tiden er løbet fir os. :-) Jyske bank har sendt os de optagelser som banken har af samtaler. Har vi har alt der skal til for at knuse den tumpe. :-) En advokat fra banden i Lund Elmer Sandager forslår at lukke munden på den irertererende kunde, og siger Vi sender da bare et brev til hans advokat og beder han om at lukke munden på den dumme kunde, som ikke vil makke ret. Vi har vores egen lovbog, og vi bruger vore egne love her i Lund Elmer Sandager LES :-) Er vi alle enige om at skrive dette og herefter lukker vi i, og anbefaler alle i jyske bank gøre det samme, så ham idioten ikke opdager noget. Vi skriver også at lånetilbudet på de 4.328.000 kr. Som han bliver ved at skrive ikke findes, :-) Og skriver til hans advokat at det både er hjemtaget og udbetalt, og så kan kan han intet gøre, vi skriver han selv skal lyfte bevis byrden, og ingurer ham helt fra nu af. Så forbyder vi han at skrive mere, og på den måde lukker vi munden helt på ham, :-) Er det ikke nemt, jeg er allerede blevet lovet af politiet, at de ikke vil efterforske sagen mod banken, og os advokater, så vi er sikker på at vore navn og rygte ingen last lider. :-) Alle bande medlemmerne griner Hæhæhæ En siger ! Sådan et fjols Ved han ikke hvem han prøver kræfter mod og smiler, for vi er bjørne banden og de sejeste af slagsen. :-) Når men er vi enige alle sammen, hvor på at den samlede bestyrelse som rådgiver jyske bank, gnækker et samlet JA :-) Nu da vi alle er enige i lund Elmer Sandager, at sige kunden har hjemtaget lånetilbudet på 4.328.000 kr. I Nykredit Så skal vil bare have det rentesikkerede Er der der nogle forslag, Elvagten har opdaget at jyske bank har lavet 2 rentesikringer. Og stiller også spørgsmål om dette, :-) kom så med nogle forslag, han har kun godkendt en aftale, hvordan klare vi nu denne her opgave. Jyske bank har store forventninger til os, og vi får jo et stort million honorar for at ændre på sagen, er det helt muligt at ændre lidt på datoerne ? Således at vi i svaret, svarskrift skriver at aftalen er lavet 16-07 :-) så passer datoer bedre for Jorkim Von And :-) Et bjørne bande medlem rejser sig op, hør lige dette kan vi da ikke, og siger så at det vil han ikke være med til ! Vi ved jo godt at aftalen som blev godkendt er lukket, og der ikke findes beviser, på en ny aftale er blevet godkendt. Lederen stanser mødet, og siger ok Kom vi går lige udenfor, så du ikke er med i beslutningen Lederen beder 2 vagter hvoraf den ene kun taler russisk, om af få vise medlemmet ud, og siger et ord på russisk til vagten som nikker :-) Lederen fra Lund Elmer Sandager kommer tilbage til mødet Og smiler og siger : Han siger ikke mere :-) Er der andre som vil ud, inden vi starter mødet igen Der er stilhed, :-) Så er vi enige, vi skriver til retten at de 2 aftaler bare er byttet om, retten behøver jo ikke vide at den første aftale er lukket Det de ikke ved, har de heller ikke behov for at vide hahahaha Retten behøver heller ikke vide at lånetilbudet slet ikke er hjemtaget, :-) Nykredit lovede ikke at svare ham på nogle spørgsmål, men kan de stå imod præsset, har hørt at historien kan blive offenlig. :-) Bande lederen siger så Jeg de i Nykredit ikke har svaret deres kunde på henvendelser i 3 år, så vi Kan regne med at Nykredit stadig dækker over jyske bank Og griner hånligt mens han rækker ud efter en cola, og siger det er fandme hårdt at lede dette her advokat firma :-) Men nu gør vi som vi plejer, :-) og lederen i LES.dk griner igen retten tror jo mere på os advokater i Lund Elmer Sandager, end en lille lus af en elektriker, Vi må bare håbe at Nykredit ikke sladre om at lånet sket ikke findes, og selfølgelig at idioten ikke selv regnet det ud. Jeg kan oplyse at jyske Banks advokat Morten Ulrik Gade har hjulpet det bedste han kunne Og nægtede deres kunde aktindsigt :-) Så der er gode muligheder for at han ikke kan finde bilaget som har lukket den aftale, han hævder han har godkendt da jysje bank ringede op og pressede ham til at sige ja så nu tværer vi han ud, Er vi en for alle og alle for en i Lund Elmer Sandager og sammen i et råb. Vi er største stærkest og de bedste i less true :-) Husk vi har vores egen lovbog, er der enighed at vi fortsætter med at holder fast og lader som om vi er dumme advokater der er forkølede og ikke kan sige noget Dette er fandme humor og historien bliver sjov Lidt fantasi og meget Virklighed Vil du også læse bogen så husk at se efter udgivelsen, bare rolig der en forfatter på som skriver langt bedre end mig lille myg :-) Vi håber på et opkald men det er jo jyske bank som ikke ligefrem er kendt som den der taler sandt

Det handler om jura skriver jyske bank, ja det handler om ærlighed hæderlighed, noget som vi stadig leder efter en skygge af i jyske bank, loven må også glæde for jyske bank og deres 100 advokater i Lund Elmer Sandager som nægtet deres kunder dialog. Men hør her syntes i ikke jeres kunde har krav på at se de aftaler jyske bank har taget penge for. Så som Falsk lån. Falsk garanti. Frem for at nægte at tale og svare jeres kunder

🙂

Valget er således falder på Lund Elmer Sandager,

da de har vist sig at kunne rådgive begge parter i retssager som for ATP pensam pension og deres kunder på samme tid,

og klart forforde deres klient ATP

ATP pensam pension Lund Elmer Sandager

🙁

Men med jyske bank og i deres sag
Troede det var mandatsvig at tegne af kassen

Underslæb syntes dog også at passe

Hvis jyske bank sammen med Lund Elmer Sandager lyver et falsk lån i Nykredit hjemtaget og udbetalt og har laver falske garantier for dette

🙂

LES.dk har deres egen LOVBOG

LES.dk har deres egen LOVBOG

Tænker underslæb passer bedrer og så står dette ord ungen steder 🙂

§ 278. For underslæb straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding

1) tilegner sig en fremmed rørlig ting, der er i hans varetægt, uden at forholdet falder ind under § 277.

2) fragår modtagelsen af pengelån eller andet lån til eje eller af en ydelse, for hvilken der skal svares vederlag.

3) uretmæssig forbruger ham betroede penge, selv om han ikke var forpligtet til at holde disse afsondrede fra sin egen formue.

Anders Dam byder velkommen

Lovtekster som er skrævet således alle kan forstå dem.

Mandatsvig er en formueforbrydelse som består i,

at man som forvalter af en andens formue giver denne et tab for at give sig selv eller andre en gevinst.

Rollen som forvalter kan i princippet ligge hos enhver, som handler som fuldmægtig, men ses i denne sammenhæng hyppigst hos ledelsen for en virksomhed, forening eller fond.

Mandatsvig er strafbart efter straffelovens § 280:

§ 280. For mandatsvig straffes […] den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding påfører en anden formuetab
1) ved misbrug af en for ham skabt adgang til at handle med retsvirkning for denne eller
2) ved i et formueanliggende, som det påhviler ham at varetage for den anden, at handle mod dennes tarv.
Strafferammen er fængsel i op til et år og seks måneder, jf. §285 og i særlige grove tilfælde op til otte år, jf. §286, stk. 2

17. FORSLAG TIL ÆNDRINGER. Åben og hæderlig side 17

Bedrageri er en formueforbrydelse, som består i, at man ved at vildlede nogen får dem til at handle anderledes end de ellers ville,

og dermed fremkalder et uberettiget økonomisk tab hos andre og hos sig selv en vinding.

Vildledningen skal være sket forsætligt, dvs., at en uagtsom vildledning ikke falder ind under straffelovens § 279.

Bedrageri er strafbart efter straffelovens § 279:[1]

§ 279. For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde,

bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse,

hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.
Strafferammen er fængsel i op til et år og seks måneder (§285), men kan stige til fængsel i op til 8 år, hvis forbrydelsen er af særlig grov beskaffenhed (§ 286, stk. 2).

Henrik Høpner LES.dk

Henrik Høpner LES.dk ekspert i strafferet og  bolig handel.

Måske Henrik Høpner fra Lund Elmer Sandager vil hjælpe ? Når nej han må ikke udtale sig.

Hjælp os med at forstå straffe loven, må man del flytte loven rundt, eller tilsidesætte regler og love i store advokat virksomheder som i www.les.dk

Den lille myg ønsker dialog med elefanter i glas butikken jyske bank

Der var også humor og joke.

Vi kan også tale om hvad bedrageri er For noget ? 

Dagens joke om jyske Banks advokater i lund Elmer Sandager kommer herunder. :-) Humor til en sjov historie, rettes til del af fiktion ------ Følg med bag fassaden på det Landskendte advokat firma med bolig advokaten Henrik Høpner, og jyske Banks darling Philip Baurch :-) En varm dag som alle andre, bortset fra i dag er det min sag medlemmerne i advokat Banden Lund Elmer Sander skal drøfte. :-) En kunde fra jyske bank, påstår at deres klient jyske bank bedrager virksomheden Elvagten, med falsk lån og falsk garanti, nå ja falsk eller ikke aftalt rentesikring. :-) Kunden kræver beviser, udover at tilbyde CEO Anders Dam 250.000 kr. For en lånekopi beder idioten også bevis på den anden rentesikring ikke er falsk, og har vi jo ingen kopi af aftaler eller nogle optagelse Vi kan ikke sige det var en fejl, tiden er løbet fir os. :-) Jyske bank har sendt os de optagelser som banken har af samtaler. Har vi har alt der skal til for at knuse den tumpe. :-) En advokat fra banden i Lund Elmer Sandager forslår at lukke munden på den irertererende kunde, og siger Vi sender da bare et brev til hans advokat og beder han om at lukke munden på den dumme kunde, som ikke vil makke ret. Vi har vores egen lovbog, og vi bruger vore egne love her i Lund Elmer Sandager LES :-) Er vi alle enige om at skrive dette og herefter lukker vi i, og anbefaler alle i jyske bank gøre det samme, så ham idioten ikke opdager noget. Vi skriver også at lånetilbudet på de 4.328.000 kr. Som han bliver ved at skrive ikke findes, :-) Og skriver til hans advokat at det både er hjemtaget og udbetalt, og så kan kan han intet gøre, vi skriver han selv skal lyfte bevis byrden, og ingurer ham helt fra nu af. Så forbyder vi han at skrive mere, og på den måde lukker vi munden helt på ham, :-) Er det ikke nemt, jeg er allerede blevet lovet af politiet, at de ikke vil efterforske sagen mod banken, og os advokater, så vi er sikker på at vore navn og rygte ingen last lider. :-) Alle bande medlemmerne griner Hæhæhæ En siger ! Sådan et fjols Ved han ikke hvem han prøver kræfter mod og smiler, for vi er bjørne banden og de sejeste af slagsen. :-) Når men er vi enige alle sammen, hvor på at den samlede bestyrelse som rådgiver jyske bank, gnækker et samlet JA :-) Nu da vi alle er enige i lund Elmer Sandager, at sige kunden har hjemtaget lånetilbudet på 4.328.000 kr. I Nykredit Så skal vil bare have det rentesikkerede Er der der nogle forslag, Elvagten har opdaget at jyske bank har lavet 2 rentesikringer. Og stiller også spørgsmål om dette, :-) kom så med nogle forslag, han har kun godkendt en aftale, hvordan klare vi nu denne her opgave. Jyske bank har store forventninger til os, og vi får jo et stort million honorar for at ændre på sagen, er det helt muligt at ændre lidt på datoerne ? Således at vi i svaret, svarskrift skriver at aftalen er lavet 16-07 :-) så passer datoer bedre for Jorkim Von And :-) Et bjørne bande medlem rejser sig op, hør lige dette kan vi da ikke, og siger så at det vil han ikke være med til ! Vi ved jo godt at aftalen som blev godkendt er lukket, og der ikke findes beviser, på en ny aftale er blevet godkendt. Lederen stanser mødet, og siger ok Kom vi går lige udenfor, så du ikke er med i beslutningen Lederen beder 2 vagter hvoraf den ene kun taler russisk, om af få vise medlemmet ud, og siger et ord på russisk til vagten som nikker :-) Lederen fra Lund Elmer Sandager kommer tilbage til mødet Og smiler og siger : Han siger ikke mere :-) Er der andre som vil ud, inden vi starter mødet igen Der er stilhed, :-) Så er vi enige, vi skriver til retten at de 2 aftaler bare er byttet om, retten behøver jo ikke vide at den første aftale er lukket Det de ikke ved, har de heller ikke behov for at vide hahahaha Retten behøver heller ikke vide at lånetilbudet slet ikke er hjemtaget, :-) Nykredit lovede ikke at svare ham på nogle spørgsmål, men kan de stå imod præsset, har hørt at historien kan blive offenlig. :-) Bande lederen siger så Jeg de i Nykredit ikke har svaret deres kunde på henvendelser i 3 år, så vi Kan regne med at Nykredit stadig dækker over jyske bank Og griner hånligt mens han rækker ud efter en cola, og siger det er fandme hårdt at lede dette her advokat firma :-) Men nu gør vi som vi plejer, :-) og lederen i LES.dk griner igen retten tror jo mere på os advokater i Lund Elmer Sandager, end en lille lus af en elektriker, Vi må bare håbe at Nykredit ikke sladre om at lånet sket ikke findes, og selfølgelig at idioten ikke selv regnet det ud. Jeg kan oplyse at jyske Banks advokat Morten Ulrik Gade har hjulpet det bedste han kunne Og nægtede deres kunde aktindsigt :-) Så der er gode muligheder for at han ikke kan finde bilaget som har lukket den aftale, han hævder han har godkendt da jysje bank ringede op og pressede ham til at sige ja så nu tværer vi han ud, Er vi en for alle og alle for en i Lund Elmer Sandager og sammen i et råb. Vi er største stærkest og de bedste i less true :-) Husk vi har vores egen lovbog, er der enighed at vi fortsætter med at holder fast og lader som om vi er dumme advokater der er forkølede og ikke kan sige noget Dette er fandme humor og historien bliver sjov Lidt fantasi og meget Virklighed Vil du også læse bogen så husk at se efter udgivelsen, bare rolig der en forfatter på som skriver langt bedre end mig lille myg :-) Vi håber på et opkald men det er jo jyske bank som ikke ligefrem er kendt som den der taler sandt

Jyske bank, kom nu frem af busken, lad min gamle rådgiver Nicolai Hansen ringe op for et frokost møde, lad ham og Carsten se om en løsning er mulig. vil i ikke tale om bilag så er det også ok, men tal nu med jeres kunder frem for at lyve over for dem. Dialog er vejen frem for benægtelsen.

Ønsker bare at jyske bank ikke forbyder kunder dialog med banken

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt Sagen historien om Nykredit og jyskebank handler om: Bedrageri Svindel Løgne Tyveri Underslæb Mandatsvig Svig Dokumentfalsk, At dække over forbrydelser At skjule forbrydelser Om at lyve over for retten udelukket for at kunne fortsætte bedrageriske forhold. Mercedes BMW Audi VW Ford Kia Pegeout Citroen biler for alle, billig bolig, billig forsikring dankort visa

jyske bank vil sikkert snyde og bedrage alle de kunder som er muligt

Sagen her viser jo netop, hvor langt jyske bank vil går,
for at sikker Jyske Banks intresser
Og indebærer det dokument falsk og bedrageri og evige løgne, så gør jyske bank det.

Hvor mange har inu ikk opdaget at være blevet bedraget af jyske bank ?

Medvirkende i sagen eller kender til sagen og ønsker ikke at rette fejl Fundament hæderlig ærlig åben retter fejl Nykredit jyske bank Advokat advokater strafferet øknomisk kriminelit Lund Elmer Sandager Michael Rasmussen CEO Nykredit Anders Christian Dam CEO Morten Ulrik gade Philip Baruch Mette Egholm Nielsen Birgit Bush Jyske bank erhverv Hillerød Helsingør Århus Aahus København Silkeborg Valby Østerbro Nicolai Hansen Anette Kirkeby Søren Woergaard Danske bank jysk Koncernledelse jyske bank Koncernbestyrelsen Sven Buhrkall Kurt Bligaard Pedersen Rina Asmussen Philip Baruch Jens A. Borup Keld Norup Christina Lykke Munk Haggai Kunisch Marianne Lillevang Koncerndirektionen Anders Dam Leif F. Larsen Niels Erik Jakobsen Per Skovhus Peter Schleidt Sagen historien om Nykredit og jyskebank handler om: Bedrageri Svindel Løgne Tyveri Underslæb Mandatsvig Svig Dokumentfalsk, At dække over forbrydelser At skjule forbrydelser Om at lyve over for retten udelukket for at kunne fortsætte bedrageriske forhold. Mercedes BMW Audi VW Ford Kia Pegeout Citroen biler for alle, billig bolig, billig forsikring dankort visa

OPRÅB TIL JYSKE BANKS DIRIKTION & LEDELSE. CEO ANDERS DAM
ØNSKER AT FÅ TALT OM DENNE HER LILLE OG UBETYDLIGE SAG,