03-02-2022. 14.17. I have again today written to the Prime Minister’s Office, the Ministry of Finance, the Ministry of Justice, the Danish Financial Supervisory Authority, the National Bank and the Prime Minister’s Office and the public prosecutor that I accuse the Danish state of covering Jyske Bank’s crimes, and request that politicians act, shared on www.banknyt.dk

03-02-2020. To the press. Time 19.05.

And to the danish Prime Minister’s Office and Prime Minister Mette Frederiksen and the Legal Affairs Committee.

stm@stm.dk
REU@ft.dk
folketinget@ft.dk

Information to the press, I provide information that the Danish state and government cover banks that, like Jyske Bank, have made forged documents, fraud and used bribes, and lawyers who, like Lundgrens, have taken back commissions to disappoint in legal matters, again today I have written to the Prime Minister’s Office, the Ministry of Finance, the Ministry of Justice, the Danish Financial Supervisory Authority, Danmarks Nationalbank and the Prime Minister’s Office and the public prosecutor that I accuse the Danish state of covering up Jyske Bank’s crimes, and request that politicians act, and investigate all information about Jyske Bank’s crime at Banknyt.dk

 

Dear politicians and the Prime Minister, as well as Prime Minister Mette Frederiksen.

You continue to ingure my evidence and information that Jyske Bank has committed several violations of the provisions of the Penal Code, and that you, as the Danish state, cover this Danish bank, which has committed serious criminal offenses, while at the same time as leaders of the state institutions, itself uses and collaborates with Jyske Bank.

🧐
Do something about it.
🤨

As a minimum, now make a thorough in-depth investigation of all my information that Jyske Bank is forging documents, fraud and that the board is behind the bribery of my former Lundgren’s lawyers, who were to present several frauds and false allegations against Jyske Bank, but which Lundgren’s lawyers unfortunately forgot. , after Jyske Bank had transferred several million kroner in return commission.

Am I right, or am I not right.

Ask your lawyers and the Ministry of Justice and the Minister of Justice for help, they must be able to help interpret the legislation, and check if I am right, and then answer me, help me understand the penal code, as major Danish banks should not have your permission to make financial crimes, and could do so without risk of criminal liability, investigation and prosecution.

You can not continue to cover up the fact that the Danish bank Jyske Bank has committed organized crime, regardless of whether and the Danish authorities clearly cover the large Danish companies that carry out harmful activities in society.

Sincerely, Carsten

😶😶😶

 

03-02-2022. 14.17. Jeg har igen idag skrevet til statsministeriet, finansministeriet, justitsministeriet, finanstilsynet, nationalbanken og statsministeriet samt statsanklageren, at jeg beskylder den danske stat for at dække over Jyske Banks forbrydelser, og anmoder at poliktikerene handler, samt efterforsker alle oplysninger om Jyske Banks kriminalitet hvilket er delt på www.banknyt.dk

🤗

Har i tænkt jer at staten skal tillade banker fortsat gerne må lave strafbare handlinger uden risiko for strafforfølgning ?. Re: Jeg har siden 1 maj 2019. Skrevet og delt oplysninger overfor folketinget og alle medlemmerne, omhandlende Jyske Banks økonomiske kriminalitet, eller lad sige overtrædelse af straffelovens bestemmelser, jeg ved at i har vedtaget at dække over 6 banker hvoraf Jyske Bank er den ene, det bedes i overvejende om der er sundt for tilliden til staten og Danmark

 

stm@stm.dk
folketinget@ft.dk
REU@ft.dk
Justitsministeriet • jm@jm.dk
fm@fm.dk
nationalbanken@nationalbanken.dk
kf@nationalbanken.dk
jakob.ellemann-jensen@ft.dk
saoek@ankl.dk
SAK@ankl.dk
kmj@atp.dk

KÆRE ALLE FOLKETINGETS MEDLEMMER OG SÆRLIGT RETSUDVALGET.

OG I SOM MODTAGER DENNE MAIL.

DIRÆKTE ELLER CC

I er ansvarlig for at staten og de danske myndighederne overholder lovgivningen, og hvis i vil påstå at Jyske Bank ikke har overtrådt straffelovgivningen, eller love og regler for tilladelse til financial virksomhed altså bankdrift I Danmark 

SÅ SKAL I NOK GØRE NOGET, INDEN JEG INDRYKKER DEN FØRSTE ANNONCE, DER SKAL ADVARE MOD JYSKE BANK OG LUNDGRENS ADVOKATER SAMT LUND ELMER SANDAGER ADVOKATER.

Jeg har kun delt det aller øverste med rettelser, og med navne, samt til bestyrelsen for finanstilsynet og bestyrelsen for den danske nationalbank, samt Finansministeren og Justitsministeren.

Da i alle sammen har et ansvar, så gør noget det her, og det er en skandale også for staten, som har ingurret alle henvendelser.

Jyske Banks organisation er ligeglade med jer, så hvorfor dækker i over Jyske Bank.

Kammerateri er det samme som returkommission eller bestikkelse, det er usundt.

Jeg ønsker ikke krig, men vil Danmark, og myndighederne samt jer poliktikere, ikke selv sørger for at danske banker som Jyske Bank og advokater overholder lovgivningen og god advokatskik samt god skik for finansielle virksomheder, så er der brug for at nogle som mig, indsætter artikler i udlanske aviser og tidsskrifter.

For jeg vil ikke finde mig i, at danske banker gerne for myndighederne må udsætte os danskere for bedrageri eller bundefangeri om i vil.

I kan grine lige så meget i vil, i ved jeg skriver sandheden.

CEO Anders Christian Dam er NOK den eneste der kan stoppe mig, han skal bare ringe og spørge om jeg vil stoppe min kamp imod Jyske Bank koncernen.

 

Det er narturligvis en selvfølgelig at Anders Dam straks sætte sit mandat frit, men hvorfor svare han mig ikke.

Hvis han ikke sørger for at handle så tror jeg at Anders Christian Dam er til skade for Danmark, og det er statens pligt at stoppe dem der er så magtfulde at de kan skade Danmarks omdømme, og det gør han hvis I ikke stopper ham.

Under det indsatte fra Storbjerg.dk og banknyt.dk er indsat denne her tekst.

Hvad siger i til det, vil folketinget fortsat ingurer mine beviser for at Jyske Bank har det jeg skriver på www.BANKNYT.dk samt www.storbjerg.dk og mange andre steder

I såvel vil jeg mene den danske stat og myndighederne også i som folkevalgte poliktikerene er medvirkende til Jyske Banks bedrageri, ikke bliver fremlagt for anklagemyndigheden og at Jyske Bank udsættes for efterforskning og strafforfølgning.

Det kan da umuligt være så svært at finde ud af.

Har jeg ret I det jeg har skrevet til Folketinget og staten samt myndighederne.

Eller lyver jeg og udsætter Jyske Bank samt Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater for bagvaskelse.

I anmodes også om at rette mig, hvis I mener jeg gør noget ulovligt, ved mine udtalelser og reklamer for Jyske Banks forbrydelser, I kender vel nogle som kan fortolke loven, og særligt straffelovgivningen, jeg Henrik Høpner fra Lund Elmer Sandager er dygtig. 🤪

 

Mit navn er Carsten Storbjerg Skaarup

Og jeg syntes at i skal se og gøre noget ved de oplysninger og beviser i har fået mod Jyske Bank.

 

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5

3100 Hornbæk

+4522227713

Her er www.storbjerg.dk 

The Danish state and authorities cover up the criminal bank, who make documents false and fraud, and the state by the Supreme Court judge Kurt Rasmussen have helped to cover up the corrupt Lundgren’s lawyers.

Mette Frederiksen hvad vil du og statsministeriet gøre når, du er fremlagt beviser for. At en af disse 6 banker Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRF kredit og Sydbank. Har lavet dokumentfalsk, bedrageri og brugt bestikkelse. Hvad vil den danske stat gøre, vil i blive ved med at dække over kriminelle danske banker, eller vil i snart stoppe Jyske Bank i at kunne bedrage flere virksomheder og kunder. Jeg spørger bare, da denne her sag skal deles med de nationer som har samhandel med danske virksomheder. Andre lande skal vide, at i Danmark dækker den danske stat, over banker og advokaters medvirken til danske bankers kriminalitet.

🤨

METTE FREDERIKSEN HVAD VIL DU OG STATSMINISTERIET GØRE NÅR, DU ER FREMLAGT BEVISER FOR. AT EN AF DISSE 6 BANKER DANSKE BANK, NYKREDIT, NORDEA DANMARK, JYSKE BANK, BRF KREDIT OG SYDBANK. HAR LAVET DOKUMENTFALSK, BEDRAGERI OG BRUGT BESTIKKELSE.

Siden er OPDATERET SENEST 03-02-2022. KL. 13.00.
You can read the previous front page Storbjerg.dk here, which has added a breath of fresh air to the Prime Minister’s Mette Frederiksen and Jyske Bank’s lawyers and CEO Anders Christian Dam.
Disse 6 banker Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRFkredit og Sydbank skal ikke overholde dansk lovgivning, som giver frikort til danske banker, for at begå økonomisk organiseret kriminalitet, såsom bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig, grov udnyttelse, og bruge bestikkelse vel og mærket uden at staten statsministeriet eller de danske myndigheder og institutioner vil blande sig. Og når hele Christiansborg med alle poliktikerene og Statsministeriet ved Mette Frederiksen har givet tilladelse til at banker gerne må lave groft udnyttelse, og kriminalitet uden at måtte udsættes forefterforskning og strafforfølgning, så er det en angreb på danskernes retssikkerhed, derfor skal andre nationer og udenlandske virksomheder vide, at den danske stat, samt regeringen ved statsadvokaten Mette Frederiksen, bevidst dækker over den kriminalitet, som danske banker laver.

Mette Frederiksen hvad vil du og statsministeriet gøre, når du og i på Christiansborg er fremlagt klare beviser for.

At en af disse 6 banker Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRF kredit og Sydbank.

Har lavet dokumentfalsk, bedrageri, udnyttelse, vildledning, mandatsvig, og har betalt Lundgrens advokater bestikkelse, for at Lundgrens ved Dan Terkildsen ikke måtte fremlægge sagsøgers svig påstande mod Jyske Bank.

DETTE ER BESKREVET I LINKET. KLAGEN OVER LUNDGRENS, HVOR HØJESTERETS DOMMER KURT RASMUSSEN, SAMMEN MED 4 ANDRE FRA ADVOKAT NÆVNET,  VALGTR AT DÆKKE OVER DE KORRUPTE LUNDGRENS ADVOKATER.

Hvad vil den danske stat og statsministeriet gøre, vil i blive ved med at dække over kriminelle danske banker, eller vil i snart stoppe Jyske Bank, at kunne bedrage flere virksomheder og kunder.

Jeg spørger da denne her sag skal deles med de nationer, der har samhandel med danske virksomheder.

Andre nationer skal vide, at i Danmark hjælper og dækker den danske stat ved myndighederne sammen med regeringen, over danske kriminelle banker, dette medvirker også ansatte fra domstolsstyrelsen til.

Den danske stat dækker også over de store advokat virksomheder’s medvirken til bedrageri, så når de danske advokater som Lundgrens og Lund Elmer Sandager advokater bevidst og uhæderligt, dækker over den korruption og kriminalitet danske banker, som her Jyske Bank står bag, og som kan fortsætte uden statens indblandning.

Så er det et problem for retssikkerheden og hele Danmarks befolkning.

Da jeg 1 maj 2019. skrev til Partierne på Christiansborg, og dermed har gjort staten, og regeringen, og daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen opmærksom på problemet, med den kriminalitet Jyske Bank står bag, så er det alvorligt.

Jeg har skrevet kontinuerligt som 2 februar 2022.
Du kan læse mailen her i LINKET. til statsministeriet, finansministeriet, justitsministeriet, finanstilsynet, nationalbanken, anklagemyndigheden med flere.

Senest 1 februar 2022. Delte jeg med blandt andet statsministeriet disse 2 mails. med kopi

Mail LINK. www.storbjerg.dk.
og
Mail LINK. www.banknyt.dk

Eftersom ingen har afvist denne af Jyske Banks udførte svindel, hvilket de største danske virksomheder fortsat kan udsætte deres kunder for, med statsgaranti altså med støtte fra den danske regering, der har nægtet at blande sig i de strafbare handlinger, som myndighederne er bevidste om at den danske banken Jyske Bank står bag. Statsminister Mette Frederiksen har i Statsministeriet gentagende modtaget flere anmodninger, om at der skal ske efterforskning af Jyske Bank, for de forhold myndighederne har modtaget, med henvisning til www.banknyt.dk omhandler den kriminalitet den danske bank Jyske Bank koncernen står bag.

Ministerierne herunder myndighederne som Finanstilsynet er fremlagt fuld dokumentation for Jyske Banks forbrydelser, samt at Jyske Bank også har betalt Lundgrens advokater bestikkelse, for at det danske advokat firma, skulle tilbageholde oplysninger overfor domstolen om Jyske bank og ledelsens kriminelle handlinger.

Frem til i dag 2 februar 2022. har ikke en eneste turde at svare mig, ingen tør sige noget, da den danske stat og regeringen selv, er helt bevidst omkring den danske stat dækker over den organiseret kriminalitet, som Jyske Bank står bag.

Ved at dække over kriminalitet, og modvirke efterforskning og strafforfølgning, kan de danske myndigheder og poliktikerene selv være direkte medvirkende til Jyske Banks bedrageri.

Hvis jeg får svar på mailen af 02-02-2022. til statsministeriet, justitsministeriet, finansministeriet, finanstilsynet, poliktikerene på Christiansborg, anklagemyndigheden, nationalbanken med flere her.
Vil det være første gang.

Bestyrelsen i danmarks nationalbank, Statsminister Mette Frederiksen,  Finansministeren Nicolai Halby Wammen og Justitsministeren Nick Hækkerup samt Bestyrelsen i Finanstilsynet ved alle udemærket at Jyske Banks tilladelse til bankdrift skal fratages Jyske Bank, da denne danske bank ikke overholder lovgivningen, for at have tilladelse til financial virksomhed i Danmark.

Min kamp for at stoppe den korruption som styre danmark fortsætter narturligvis, i ved alle sammen jeg ønsker dialog med CEO Anders Christian Dam, da han må kunne redegøre for Jyske Banks handlinger, og måske endda kan rette op.

This page is about Denmark being largely controlled by corrupt lawyers as Lundgrens, and criminal banks as Jyske Bank, and incompetent judges like Kurt Rasmussen who chose to cover up the crime of the powerful friends, it started 17 May 2016, where I first wrote directly to Jyske Bank Anders Christian Dam, and wrote I think I am exposed to a huge fraud, it should turn out that I was right, but that also the management of Jyske bank want the bank to deceive the customers the bank could I did not know, this little battle has developed to promote information that the Danish state by cooperating with criminal banks, and that the state covers this matter, by counteracting the victim of banks’ crime can get help, and that I as a victim of organized crime in Denmark myself must fight this unequal struggle, against this Danish bank which the Danish state and the authorities as well as the government cover.You probably ask yourself , why the Danish state by the authorities, all covers the Danish banks’ crime.

The reason is quite simple, because in 2013 the politicians at Christiansborg, and with the Ministry of Business and Growth, decided that, among other things, Jyske Bank should not go bankrupt.

And If the Jyske bank is responsible, for the Jyske bank’s fraud and false crimes, and the bank’s many others criminal acts.

The Financial Supervisory Authority will be forced to revoke Jyske Bank’s license to conduct banking business in Denmark.

Which is why the Danish bank Jyske Bank is highly likely go bankrupt.

And therefore the Danish state, through the authorities, therefore still cover the crime, that Jyske Bank actively had exposed their customers to.

The criminal Jyske bank, and of course through the management of Jyske Bank by CEO Anders Dam, covers well that the Danish state and also the Danish Financial Supervisory Authority will continue to cover the largest criminal Danish banks.

The management know for sure, that the Danish state covers the crime of the Danish banks, which Jyske Bank exploits, read the post 30-10-2021. here. And the link Storbjerg.dk and Banknyt.dk here.

 

Derfor er den danske stat medvirkende til Jyske Banks organiseret kriminalitet.

Når de danske myndigheder er vidne om at Jyske Bank bedrager kunder, og dækker over bankers kriminalitet, så er den danske stat og myndighederne medvirkende til Jyske Banks forbrydelser, hvis jeg tager fejl, så ring til mig på +4522227713 inden det bliver for svært at løse ved samtale, jeg ønsker at state handler efter den viden Carsten Storbjerg Skaarup har delt med alle myndighederne, og at den danske stat straks stopper med at beskytte de banker, der bevisligt laver kriminalitet,

 

Statsministeriet og
statsminister Mette Frederiksen samt regeringen, det er narturligvis Jyske Bank koncernen jeg henviser til, hvad vil i gør ved det, må danske banker stadig overtræde straffelovgivningen uden at politiet må lave efterforskning og strafforfølgning, eller vil staten fortsat tillade banker at udsætte kunder for grove svigforretninger, uden risiko for strafansvar.

🐦🤣 siger i det bare er en pip fugl, eller hvad 🧐 Det her er meget alvorligt, hvad vil den danske stat gøre ved Jyske Bank A/S

Og her fra www.banknyt.dk 

This page is to warn you who you do business with as Danish companies, you and your country are warned that in Denmark you will find organized economic crime, such as corruption, camaraderie, bribery which the Danish state and government know all about but cover. I mention here criminal organizations like the Danish bank Jyske Bank and lawyer companies as Lundgrens, beware of these companies.

Here you can read about Denmark’s biggest scandal in the 21st century. 💣 Which the Danish authorities continue to cover, a case that can cause Denmark’s second largest bank their life. 📣 while the Jyske Bank very easily can go bankrupt. ☠ The Danish state knows all about the fact, that Jyske Bank has committed forgery and fraud, as well as paid bribes, but still the state chooses to allow Danish banks to commit organized crime, therefore you must be careful about trusting large Danish companies.

READ HERE ABOUT DANISH BANKING SCANDALS. A PAGE ABOUT THE EXPLOITATION OF CORRUPTION BETWEEN LARGE DANISH LAW FIRMS AS LUNDGRENS AND DANISH BANKS, BRIBERY WHICH SUPREME COURT JUDGE KURT RASMUSSEN HAS COVERED FOR THE BAR COUNCIL.: 💰 WELCOME: ABOUT FRAUD IN THE DANISH BANK, JYSKE BANK 🏦. WARNING ⚠️ AGAINST DOING BUSINESS WITH LARGE DANISH BANKS AND LAW FIRMS, HERE IS A RISK OF THE USE OF BRIBERY AND THE USE OF FORGERY TO COMMIT FRAUD AGAINST THE CUSTOMER.

Siden er OPDATERET SENEST 03-02-2022. KL. 12.30. Her kan du læse mere om det kammerateri og korruption som styrer Danmark, og læse om fundamentet i Jyske Bank A/S, siden er både på dansk og engelsk.

Disse 6 banker Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRFkredit og Sydbank skal ikke overholde dansk lovgivning, som giver frikort til danske banker, for at begå økonomisk organiseret kriminalitet, såsom bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig, grov udnyttelse, og bruge bestikkelse vel og mærket uden at staten statsministeriet eller de danske myndigheder og institutioner vil blande sig. Og når hele Christiansborg med alle poliktikerene og Statsministeriet ved Mette Frederiksen har givet tilladelse til at banker gerne må lave groft udnyttelse, og kriminalitet uden at måtte udsættes forefterforskning og strafforfølgning, så er det en angreb på danskernes retssikkerhed, derfor skal andre nationer og udenlandske virksomheder vide, at den danske stat, samt regeringen ved statsadvokaten Mette Frederiksen, bevidst dækker over den kriminalitet, som danske banker laver.

Mette Frederiksen hvad vil du og statsministeriet gøre, når du og i på Christiansborg er fremlagt klare beviser for.

At en af disse 6 banker Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRF kredit og Sydbank.

Har lavet dokumentfalsk, bedrageri, udnyttelse, vildledning, mandatsvig, og har betalt Lundgrens advokater bestikkelse, for at Lundgrens ved Dan Terkildsen ikke måtte fremlægge sagsøgers svig påstande mod Jyske Bank.

DETTE ER BESKREVET I LINKET. KLAGEN OVER LUNDGRENS, HVOR HØJESTERETS DOMMER KURT RASMUSSEN, SAMMEN MED 4 ANDRE FRA ADVOKAT NÆVNET,  VALGTR AT DÆKKE OVER DE KORRUPTE LUNDGRENS ADVOKATER.

Hvad vil den danske stat og statsministeriet gøre, vil i blive ved med at dække over kriminelle danske banker, eller vil i snart stoppe Jyske Bank, at kunne bedrage flere virksomheder og kunder.

Jeg spørger da denne her sag skal deles med de nationer, der har samhandel med danske virksomheder.

Andre nationer skal vide, at i Danmark hjælper og dækker den danske stat ved myndighederne sammen med regeringen, over danske kriminelle banker, dette medvirker også ansatte fra domstolsstyrelsen til.

Den danske stat dækker også over de store advokat virksomheder’s medvirken til bedrageri, så når de danske advokater som Lundgrens og Lund Elmer Sandager advokater bevidst og uhæderligt, dækker over den korruption og kriminalitet danske banker, som her Jyske Bank står bag, og som kan fortsætte uden statens indblandning.

Så er det et problem for retssikkerheden og hele Danmarks befolkning.

Da jeg 1 maj 2019. skrev til Partierne på Christiansborg, og dermed har gjort staten, og regeringen, og daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen opmærksom på problemet, med den kriminalitet Jyske Bank står bag, så er det alvorligt.

Jeg har skrevet kontinuerligt som 2 februar 2022.
Du kan læse mailen her i LINKET. til statsministeriet, finansministeriet, justitsministeriet, finanstilsynet, nationalbanken, anklagemyndigheden med flere.

 

Senest 1 februar 2022. Delte jeg med blandt andet statsministeriet disse 2 mails. med kopi

Mail LINK. www.storbjerg.dk.
og
Mail LINK. www.banknyt.dk

Eftersom ingen har afvist denne af Jyske Banks udførte svindel, hvilket de største danske virksomheder fortsat kan udsætte deres kunder for, med statsgaranti altså med støtte fra den danske regering, der har nægtet at blande sig i de strafbare handlinger, som myndighederne er bevidste om at den danske banken Jyske Bank står bag.

Statsminister Mette Frederiksen har i Statsministeriet gentagende modtaget flere anmodninger, om at der skal ske efterforskning af Jyske Bank, for de forhold myndighederne har modtaget, med henvisning til www.banknyt.dk omhandler den kriminalitet den danske bank Jyske Bank koncernen står bag.

Ministerierne herunder myndighederne som Finanstilsynet er fremlagt fuld dokumentation for Jyske Banks forbrydelser, samt at Jyske Bank også har betalt Lundgrens advokater bestikkelse, for at det danske advokat firma, skulle tilbageholde oplysninger overfor domstolen om Jyske bank og ledelsens kriminelle handlinger.

Frem til i dag 2 februar 2022. har ikke en eneste turde at svare mig, ingen tør sige noget, da den danske stat og regeringen selv, er helt bevidst omkring den danske stat dækker over den organiseret kriminalitet, som Jyske Bank står bag.

Ved at dække over kriminalitet, og modvirke efterforskning og strafforfølgning, kan de danske myndigheder og poliktikerene selv være direkte medvirkende til Jyske Banks bedrageri.

Hvis jeg får svar på mailen af 02-02-2022. til statsministeriet, justitsministeriet, finansministeriet, finanstilsynet, poliktikerene på Christiansborg, anklagemyndigheden, nationalbanken med flere her.
Vil det være første gang.

Bestyrelsen i danmarks nationalbank, Statsminister Mette Frederiksen,  Finansministeren Nicolai Halby Wammen og Justitsministeren Nick Hækkerup samt Bestyrelsen i Finanstilsynet ved alle udemærket at Jyske Banks tilladelse til bankdrift skal fratages Jyske Bank, da denne danske bank ikke overholder lovgivningen, for at have tilladelse til financial virksomhed i Danmark.

Min kamp for at stoppe den korruption som styre danmark fortsætter narturligvis, i ved alle sammen jeg ønsker dialog med CEO Anders Christian Dam, da han må kunne redegøre for Jyske Banks handlinger, og måske endda kan rette op.

 

This page is about Denmark being largely controlled by corrupt lawyers as Lundgrens, and criminal banks as Jyske Bank, and incompetent judges like Kurt Rasmussen who chose to cover up the crime of the powerful friends, it started 17 May 2016, where I first wrote directly to Jyske Bank Anders Christian Dam, and wrote I think I am exposed to a huge fraud, it should turn out that I was right, but that also the management of Jyske bank want the bank to deceive the customers the bank could I did not know, this little battle has developed to promote information that the Danish state by cooperating with criminal banks, and that the state covers this matter, by counteracting the victim of banks’ crime can get help, and that I as a victim of organized crime in Denmark myself must fight this unequal struggle, against this Danish bank which the Danish state and the authorities as well as the government cover.You probably ask yourself , why the Danish state by the authorities, all covers the Danish banks’ crime.

The reason is quite simple, because in 2013 the politicians at Christiansborg, and with the Ministry of Business and Growth, decided that, among other things, Jyske Bank should not go bankrupt.

And If the Jyske bank is responsible, for the Jyske bank’s fraud and false crimes, and the bank’s many others criminal acts.

The Financial Supervisory Authority will be forced to revoke Jyske Bank’s license to conduct banking business in Denmark.

Which is why the Danish bank Jyske Bank is highly likely go bankrupt.

And therefore the Danish state, through the authorities, therefore still cover the crime, that Jyske Bank actively had exposed their customers to.

The criminal Jyske bank, and of course through the management of Jyske Bank by CEO Anders Dam, covers well that the Danish state and also the Danish Financial Supervisory Authority will continue to cover the largest criminal Danish banks.

The management know for sure, that the Danish state covers the crime of the Danish banks, which Jyske Bank exploits, read the post 30-10-2021. here. And the link Storbjerg.dk and Banknyt.dk here.

 

Для тех из вас, кто использует датские банки или датских адвокатов, таких как адвокаты Лундгрена. Клиент в датских банках, как Jyske Bank, вы должны прочитать здесь. Предупреждение против датских банков, которые используют взятки. Обратите внимание, что у вас есть акции в Jyske Bank, следите за делом. BS-402/2015-VIB - Мы, как вы, возможно, читали, сообщили суду, что по подозрению в коррупции мы уволили адвокатов датского юриста Лундгрена по делу против Jyske Bank за мошенничество. Простое и понятное дело, но, к сожалению, по истечении 44 месяцев адвокат не был представлен в суд. Таким образом, мошеннический разоблаченный клиент Danske Bank, JYSKE BANK, даже подает свои обвинения против этого датского криминального банка. Вы можете помочь нам и сообщить нам, если мы не ясно и недвусмысленно сказали адвокатам Лундгрена представить наши обвинения в мошенничестве в суде. Читайте письма и смотрите больше на www.banknyt.dk «Новости банка» - это дневник, посвященный мошенничеству в датских банках против клиентов ба

Christiansborg Slotsplads
Denmark Copenhagen
The Danish state and the Prime Minister’s Office by Mette Frederiksen insult or even support the fraud that Danish banks Jyske Bank exposes their customers to, the authorities do not care that Jyske Bank commits organized crime, and that law firms such as Lund Elmer Sandager and Lundgren’s lawyers are involved. the bank’s customers continue to be exposed to fraud.

When the Danish state and the Prime Minister’s Office by Mette Frederiksen, as well as the Danish Financial Supervisory Authority chose to cover Jyske Bank’s many criminal offenses, the Government and the Ministry of Justice probably forgot that not all victims, for the fraud that the Danish state supports and helps with, just gives up corrupt denmark.

Hvad siger i til det, vil folketinget fortsat ingurer mine beviser for at Jyske Bank har det jeg skriver på www.BANKNYT.dk samt www.storbjerg.dk og mange andre steder

I såvel vil jeg mene den danske stat og myndighederne også i som folkevalgte poliktikerene er medvirkende til Jyske Banks bedrageri, ikke bliver fremlagt for anklagemyndigheden og at Jyske Bank udsættes for efterforskning og strafforfølgning.

Det kan da umuligt være så svært at finde ud af.

Har jeg ret I det jeg har skrevet til Folketinget og staten samt myndighederne.

Eller lyver jeg og udsætter Jyske Bank samt Lund Elmer Sandager advokater og Lundgrens advokater for bagvaskelse.

Mit navn er Carsten Storbjerg Skaarup

Og jeg syntes at i skal se og gøre noget ved de oplysninger og beviser i har fået mod Jyske Bank.

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5

3100 Hornbæk

+4522227713

At

ons. 2. feb. 2022 14.53 skrev Carsten Storbjerg <carsten.storbjerg@gmail.com>:

Kære alle 179 folketingets medlemmer

Og særligt til Statsministeriet og statsminister Mette Frederiksen.

Samt til Nationalbanken, som jeg ved har et meget tæt samarbejde med Jyske Bank A/S

Jeg har siden 1 maj 2019. Skrevet og delt oplysninger overfor folketinget og alle medlemmerne, omhandlende Jyske Banks økonomiske kriminalitet, eller lad sige overtrædelse af straffelovens bestemmelser.

Ikke en eneste gang har jeg fået svar, hvad vil i som som folkevalgte gøre ved det jeg skriver til jer 179 poliktikere altså jer alle sammen.

Lad være med at ingurer mig og mine beviser for Jyske Banks forbrydelser.

Vil side med hovedet i skødet, når jeg indrykker de første annoncer i store udlanske aviser, med en skarp advarsel imod risiko for at de kan handle med en kriminel organisation, som den danske stat står bag, altså dækker over.

Når i den danske stat og myndighederne altså i poliktikere dækker over Jyske Bank A/S

Som i er fremlagt beviser for har lavet mange strafbareovertrædelseraflovgivningen, og ledelsen har væretmedvirkende.

Og i er fremlagt at Lund Elmer Sandager advokater for Jyske Bank gentagende gange har løjet overfor domstolen.

Og i er fremlagt at Jyske Bank har lavet dokumentfalsk, har lavet bedrageri, har lavet udnyttelse, har lavet vildledning, har lavet fuldmagtsmisbrug og så videre.

Og også har lavet vanhjemmel ved overtrædelse at tinglysningslovens paragraf 11.

 

Hvorfor støtter regeringen og i poliktikerene banker der overtræder straffeloven, I ved godt at det jeg skriver her og på www.banknyt.dk er sandt.

I ved også at denne sag stopper ikke, bare fordi også dommere vælger at være kammerater med de stærkeste, og er medvirkende til u-retfærdighed.

Denne her gang står i med et offer for Jyske Banks forbrydelser, jeg er et offer som ikke frygter nogle, jeg ved jeg har ret, og jeres tavshed har bekræft det kun.

Jeg spørger derfor igen, vil i som folkevalgte poliktikerene alle sammen, fortsat medvirkende til at dække over Jyske Banks lovovertrædelser, og vel og mærke strafbare lovovertrædelser.

Og på den måde nedskyde retssikkerheden I Danmark, eller vil I handle ved at iværksætte en tilbundsgående undersøgelse og efterforskning af mine,  dokumenteret påstande fra banknyt.dk mod Jyske Bank.

Jeg beder ikke om ret meget, ud over at i selvølge skal læse hvad jeg skriver.

Hvis jeg tager fejl, så fortæl mig det, men lad være at prøve feje mig ind under gulvtæppet, for der er ikke plads.

 

Jeg er en flink fyr, og opridser hvad jeg anmoder at poliktikerene sørger for bliver sat på dagsordenen.

1. At hvis staten bliver bekendt med at en bank overtræder straffeloven, skal der straks iverkes en uvildig advokat undersøgelse.

Og har banken lavet mere end 1.  overtrædelser af straffeloven, skal banken sættes under administration.

Og har banken lavet mere end 2. overtræder af straffeloven, skal bankens tilladelse til bankdrift i Danmark fratages.

2. At staten skal behandle og undersøge strafbare handlinger, som omhandler danske banker, uanset det bare små mennesker som mig, der har stået for efterforskning.

3 At staten ophøre med at sammenarbejde med banker som staten er bekendt med har har forbrudt sig mod straffelovens bestemmelser.

4. Og at staten i en periode på 20 år. Efter at det er konstateret, at banken banken har overtrådt straffelovgivningen, ikke må bruge banken.

 

Det handler ikke om straf, men kun har Jyske Bank lavet det jeg skriver, eller har Jyske Bank ikke lavet noget strafbart.

Dette jeg skriver er også morsomt, men stop nu med at dække over den kriminalitet som i har fået bekræftet at Jyske Bank har lavet.

Sørg nu for at alt det jeg skriver på www.BANKNYT.dk med links til dokumenter og billeder bliver nøje undersøgt, og har jeg ret i bare en brøkdel, så skal den danske stat ophører med at benytte Jyske Bank A/S,  som bank til nogle af statens institutioner.

Og hvis jeg lyver eller skriver noget usandt, så sig endelig til, så jeg kan rette ind.

Jeg mener denne her sag er en skandale for Danmark, og ikke kun Jyske Bank

JEG ØNSKER AT MEDVIRKE TIL DIALOG OG SAMTALE MED JYSKE BANKS CEO ANDERS CHRISTIAN DAM 

KUN HAN KAN STOPPE DENNE HER SAG I AT VOKSE, DET ER SÅ NEMT.

Anders Dam skal jo bare bare tale med mig og løse problemet.

Det kan gå hen og skade tilliden til staten og danske virksomheder som andre banker og advokater.

I kan føre en sag mod mig, for at skrive om problemet.

Eller i kan få anklageren, altså anklage myndigheden at fører en sag mod Jyske Bank og deres bagmænd.

Økonomisk er sagen meget lille, men kan risikere at blive bekostelig.

Læs nu det jeg skriver

Med venlig hilsen

Carsten Storbjerg Skaarup

Søvej 5

3100. Hornbæk

Danmark

22227713

PS jeg har også opdateret denne side som jeg sendte igår 1 februar

http://banknyt.dk/30-10-2031-til-finanstilsynet-folketinget-med-flere-jeg-afventer-stadig-jeres-svar-paa-spoergsmaalene-gaelder-loven-for-danske-banker-skal-danske-banker-overholde-alle-love-jyske-bank-h/

🦧

Min seneste opdatering på www.storbjerg.dk

Indeholder en god kopi af min dagbog www.banknyt.dk

The Danish state and authorities cover up the criminal bank, who make documents false and fraud, and the state by the Supreme Court judge Kurt Rasmussen have helped to cover up the corrupt Lundgren’s lawyers.

Mette Frederiksen hvad vil du og statsministeriet gøre når, du er fremlagt beviser for. At en af disse 6 banker Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRF kredit og Sydbank. Har lavet dokumentfalsk, bedrageri og brugt bestikkelse. Hvad vil den danske stat gøre, vil i blive ved med at dække over kriminelle danske banker, eller vil i snart stoppe Jyske Bank i at kunne bedrage flere virksomheder og kunder. Jeg spørger bare, da denne her sag skal deles med de nationer som har samhandel med danske virksomheder. Andre lande skal vide, at i Danmark dækker den danske stat, over banker og advokaters medvirken til danske bankers kriminalitet.

SE HER I LINKET HELE MAILEN FRA 02-02-2022. KL. 14.53

Med kopi af siden Storbjerg.dk

1. feb. 2022.

🙄

SE HER I LINKET HELE MAILEN FRA 02-02-2022. KL. 14.17

Med kopi af siden Banknyt.dk

1. feb. 2022.

| Tags: A.P.Møller, A/S JYSKE BANKS PENSIONSTILSKUDSFOND, AndersChristianDam JyskeBank, Anette Kirkeby, Atp, Birgit Buch Thuesen, Casper Dam Olsen, Dan Terkildsen, Danish Civil Defense, Danish Ministry of Finance, Danish Parliament, Danmarks billigste Bank, Danmarks nationalbank, danmarks største svindler, direktion@jyskebank.dk, find jyske bank, Fundamentet i Jyske Bank, Gratis billeder af Jyske Bank bil, Jeanett Kofoed-Hansen, juridisk@jyskebank.dk, Jyske Bank, Jyske Bank A/S, jyske bank århus, jyske bank bil, Jyske Bank biler, jyske bank billån, Jyske Bank Huslån, jyske bank lån, kristian ambjørn buus nielsen, Mette Marie Nielsen, Nicolai Hansen, Philip baruch

It is unhealthy for the Danish government that the state allows banks to commit crime, and covers it.

Disse 6 banker Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRFkredit og Sydbank skal ikke overholde dansk lovgivning, som giver frikort til danske banker, for at begå økonomisk organiseret kriminalitet, såsom bedrageri, dokumentfalsk, mandatsvig, grov udnyttelse, og bruge bestikkelse vel og mærket uden at staten statsministeriet eller de danske myndigheder og institutioner vil blande sig. Og når hele Christiansborg med alle poliktikerene og Statsministeriet ved Mette Frederiksen har givet tilladelse til at banker gerne må lave groft udnyttelse, og kriminalitet uden at måtte udsættes forefterforskning og strafforfølgning, så er det en angreb på danskernes retssikkerhed, derfor skal andre nationer og udenlandske virksomheder vide, at den danske stat, samt regeringen ved statsadvokaten Mette Frederiksen, bevidst dækker over den kriminalitet, som danske banker laver.

Mette Frederiksen hvad vil du og statsministeriet gøre, når du og i på Christiansborg er fremlagt klare beviser for.

At en af disse 6 banker Danske Bank, Nykredit, Nordea Danmark, Jyske Bank, BRF kredit og Sydbank.

Har lavet dokumentfalsk, bedrageri, udnyttelse, vildledning, mandatsvig, og har betalt Lundgrens advokater bestikkelse, for at Lundgrens ved Dan Terkildsen ikke måtte fremlægge sagsøgers svig påstande mod Jyske Bank.

DETTE ER BESKREVET I LINKET. KLAGEN OVER LUNDGRENS, HVOR HØJESTERETS DOMMER KURT RASMUSSEN, SAMMEN MED 4 ANDRE FRA ADVOKAT NÆVNET,  VALGTR AT DÆKKE OVER DE KORRUPTE LUNDGRENS ADVOKATER.

Hvad vil den danske stat og statsministeriet gøre, vil i blive ved med at dække over kriminelle danske banker, eller vil i snart stoppe Jyske Bank, at kunne bedrage flere virksomheder og kunder.

Jeg spørger da denne her sag skal deles med de nationer, der har samhandel med danske virksomheder.

Andre nationer skal vide, at i Danmark hjælper og dækker den danske stat ved myndighederne sammen med regeringen, over danske kriminelle banker, dette medvirker også ansatte fra domstolsstyrelsen til.

Den danske stat dækker også over de store advokat virksomheder’s medvirken til bedrageri, så når de danske advokater som Lundgrens og Lund Elmer Sandager advokater bevidst og uhæderligt, dækker over den korruption og kriminalitet danske banker, som her Jyske Bank står bag, og som kan fortsætte uden statens indblandning.

Så er det et problem for retssikkerheden og hele Danmarks befolkning.

Da jeg 1 maj 2019. skrev til Partierne på Christiansborg, og dermed har gjort staten, og regeringen, og daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen opmærksom på problemet, med den kriminalitet Jyske Bank står bag, så er det alvorligt.

Jeg har skrevet kontinuerligt som 2 februar 2022.

Du kan læse mailen her i LINKET. til statsministeriet, finansministeriet, justitsministeriet, finanstilsynet, nationalbanken, anklagemyndigheden med flere.

Senest 1 februar 2022. Delte jeg med blandt andet statsministeriet disse 2 mails. med kopi

Mail LINK. www.storbjerg.dk.
og
Mail LINK. www.banknyt.dk 

Eftersom ingen har afvist denne af Jyske Banks udførte svindel, hvilket de største danske virksomheder fortsat kan udsætte deres kunder for, med statsgaranti altså med støtte fra den danske regering, der har nægtet at blande sig i de strafbare handlinger, som myndighederne er bevidste om at den danske banken Jyske Bank står bag.

Statsminister Mette Frederiksen har i Statsministeriet gentagende modtaget flere anmodninger, om at der skal ske efterforskning af Jyske Bank, for de forhold myndighederne har modtaget, med henvisning til www.banknyt.dk omhandler den kriminalitet den danske bank Jyske Bank koncernen står bag.

Ministerierne herunder myndighederne som Finanstilsynet er fremlagt fuld dokumentation for Jyske Banks forbrydelser, samt at Jyske Bank også har betalt Lundgrens advokater bestikkelse, for at det danske advokat firma, skulle tilbageholde oplysninger overfor domstolen om Jyske bank og ledelsens kriminelle handlinger.

Frem til i dag 2 februar 2022. har ikke en eneste turde at svare mig, ingen tør sige noget, da den danske stat og regeringen selv, er helt bevidst omkring den danske stat dækker over den organiseret kriminalitet, som Jyske Bank står bag.

Ved at dække over kriminalitet, og modvirke efterforskning og strafforfølgning, kan de danske myndigheder og poliktikerene selv være direkte medvirkende til Jyske Banks bedrageri.

Hvis jeg får svar på mailen af 02-02-2022. til statsministeriet, justitsministeriet, finansministeriet, finanstilsynet, poliktikerene på Christiansborg, anklagemyndigheden, nationalbanken med flere her.

Vil det være første gang.

Bestyrelsen i danmarks nationalbank, Statsminister Mette Frederiksen,  Finansministeren Nicolai Halby Wammen og Justitsministeren Nick Hækkerup samt Bestyrelsen i Finanstilsynet ved alle udemærket at Jyske Banks tilladelse til bankdrift skal fratages Jyske Bank, da denne danske bank ikke overholder lovgivningen, for at have tilladelse til financial virksomhed i Danmark.

Min kamp for at stoppe den korruption som styre danmark fortsætter narturligvis, i ved alle sammen jeg ønsker dialog med CEO Anders Christian Dam, da han må kunne redegøre for Jyske Banks handlinger, og måske endda kan rette op.