15-01-2023. Afventer svar fra Justitsministeriet. Justitsminister Peter Hummelgaard. – Mens jeg venter på at Justitsministeriet svare om det er god advokatskik, at skjule og tilbageholde flere processkrifter over for sin klient. Eller at de svarer at det er ikke en overtrædelse af god advokatskik, når et advokatfirma skjuler og tilbage flere processkrifter overfor deres klient.

Bliver opdateret med hele mail, som i Link.  opdateret senest 17-01-2023. kl. 11.40.

Hvad siger AP Møller til at være hjemmehørende i et land styret af korruption, ?.

Jyske Bank A/S I. L.Tvedesvej 7. 3000 Helsingør. Att. Helsingør afdeling Jeg ved ikke om det er jer der står for at lukke min konto, da jeres advokater syntes at gøre alt for at beholde mig som kunde. Når man som Jyske Banks ansatte i Helsingør bevidst og uhæderligt har udsat kunde for groft bedrageri, herunder gjort brugen af dokumentetfalsk, mandatsvig, magtmisbrug, og vildledt kunde til at tro der er optaget lån, for at kunne tage 2.500.000 dkk i rente, og alt sammen er svindel der er udført bevidst af flere af Jyske banks medarbejder sammen i foreningen. Så af den grund vil jeg naturligvis ikke have noget med Jyske Bank A/S Helsingør afdeling at gøre, uagtet de kriminelle medarbejderer, som eksempelvis Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen og Casper Dam Olsen der i dag arbejder i henholdsvis. Jyske Bank A/S Vesterbrogade 9. København. Jyske Bank A/S Slotsgade 19. Hillerød. Jeg skal desuden oplyse at i mine bøger og opslag, vil jeg fremhæve at Jyske Bank Helsingør afdeling flere gange har misbrugt bankens adgang til tinglysningsretten, senest ved at have udslettet mit private ejerpantebrev mod instruks og uden fuldmagt. Dette er en overtrædelse af tinglysningslovens paragraf 11. Hvis i ønsker at angive en bestemt person som skyldig, vil jeg nøjes med at fremhæve at det er denne medarbejder der har overtrådt tinglysningslovens paragraf 11. Modst eller hvis i forholder jer pasivet til denne henvendelse, vil alle i afdelingen blive nævnt. Tina Agergaard Jyske Bank Hillerød er også nævnt, da hun har været min kontakt til Jyske Bank, og jeg gav instruks om at mit private ejerpantebrev stort 3.000.000 dkk blot skulle returneres til mig, da Jyske Bank ikke længere har pant i min ejendom. Hvis i iøvrigt har nogle spørgsmål til det jeg skriver, så er i velkommen til at kontakte mig på +4522227713. Jeg skriver faktisk i en god mening. Og ønsker kun at Jyske Bank finder ud af at tale med mig. Har rettet et par skrivefejl inden deling, denne mail erstatter, den den tidligere fra 5. apr. 2023 23.30 Venligst hilsen Carsten Storbjerg Skaarup Søvej 5. 3100 Hornbæk carsten.storbjerg@gmail.com +45222227713

Se her den mail der er sendt til Jyske bank og CC. Justitsministeriet 16-01-2023. kl. 16.32.

 

Since I am writing a book about how corruption and cronyism rule Denmark, I will once again bring my call to the Danish state for the informants involved, as well as the many criminals in Jyske Bank A/S, to be interviewed for use in the content of my book, and I ask you to accept my evidence that Jyske Bank is behind extensive crime, I still want to present this to the Prime Minister's Office, the Ministry of Finance, the Financial Supervisory Authority, the Ministry of Justice, the National Bank, the Danish Courts Authority and, not least, the Danish politicians in the Folketing. In other words, the many participating politicians who are aware of Jyske Bank's use of fraud and forgery as well as abuse of power of attorney, but who cover up the organized crime which Jyske Bank A/S is behind, have no comments on what I write, so answer that you are agree, and say I can't stop corruption and cronyism in Denmark, my task is simply to write about it and warn others.

Jyske Bank has got a new mascot BODIL

Bodil that cost a 72-year-old. woman life
, and is a name I associate with destruction and billion expenses for the whole of Denmark.

Jyske Bank has made great efforts to find a name that fits Jyske bank’s destructive business methods.

 

15-01-2023. kl. 16.12. SØGER DIALOG DER KAN STOPPE MINE SKRIVERIER OM JYSKE BANK. afventer svar fra Justitsministeriet. Justitsminister Peter Hummelgaard. – Mens jeg venter på Justitsministeriet svare om det er god advokatskik, at skjule og tilbageholde flere processkrifter over for sin klient. Eller at de Svarer at det er ikke en overtrædelse af god advokatskik, når et advokatfirma skjuler og tilbage flere processkrifter overfor deres klient.

 

Dette er en orientering til Jyske Bank, som følge af deres totale tavshed på alle henvendelser, sendt i perioden 2016 – 2023.

Jeg laver et officielt dokument, BREV. som jeg sender til Justitsministeriet og Justitsminister Peter Hummelgaard, det er noget af den samme tekst som jeg herunder skriver på.

 

Jeg kræver svar fra Justitsministeriet, og Justitsminister Peter Hummelgaard, derfor har jeg alleræde skrevet og stillet et klart og tydeligt spørgsmål, som på ingen måde kan misforstås.

 

Jeg skriver brevet, da jeg ønsker at få belyst om advokatnævnet, selv direkte sammen med Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, er medvirkende til at undergrave reglerne for god advokatskik, når der er tale om korruption mellem en bank “Jyske Bank.” og et større advokatfirma som Lundgrens må siges at være.

 

 

Eller om advokatrådet indirekte er blevet medvirkende til det bedrageri som Jyske Bank bevisligt står bag.

Eftersom Advokatnævnets medlemmer, ved flere sammen i forening har sat god advokatskik regler ud af kræft, når det gælder om at dække over medlemmer af advokatsamfundet, som ved ond tro, og ved I-Loyalt har tilbageholdt flere processkrifter over for deres klient, dette jeg skriver her som et spørgsmål til Justitsmister Peter Hummelgaard er kun en brøkdel af det som advokatnævnets medlemmer har dækket over.

 

 

SPØRGSMÅLET det er meget enkelt, og handler reelt om Domstolen er uafhængig, når staten har store økonomiske interesser i en organisation, som her Danmarks anden største bank.

Justitsministerns svar, kan medvirke til at underbygge min undersøgelse, om at dommerne som her Kurt Rasmussen, og Søren Ejdum har ladet sig påvirket af de milliard store økonomiske interesser, der ligger mellem den Danske stat og Jyske Bank.

Så når en bank som Jyske bank laver økonomisk kriminalitet mod den lille, har danske dommerne tilbøjelighed til at modarbejde retfærdighed overfor den lille, hvilket er for at sikker statens økonomiske interesser mere, end at sikker retssikkerhed og retfærdighed over for den svage borger i Danmark.

 

Jyske Bank A/S I. L.Tvedesvej 7. 3000 Helsingør. Att. Helsingør afdeling Jeg ved ikke om det er jer der står for at lukke min konto, da jeres advokater syntes at gøre alt for at beholde mig som kunde. Når man som Jyske Banks ansatte i Helsingør bevidst og uhæderligt har udsat kunde for groft bedrageri, herunder gjort brugen af dokumentetfalsk, mandatsvig, magtmisbrug, og vildledt kunde til at tro der er optaget lån, for at kunne tage 2.500.000 dkk i rente, og alt sammen er svindel der er udført bevidst af flere af Jyske banks medarbejder sammen i foreningen. Så af den grund vil jeg naturligvis ikke have noget med Jyske Bank A/S Helsingør afdeling at gøre, uagtet de kriminelle medarbejderer, som eksempelvis Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen og Casper Dam Olsen der i dag arbejder i henholdsvis. Jyske Bank A/S Vesterbrogade 9. København. Jyske Bank A/S Slotsgade 19. Hillerød. Jeg skal desuden oplyse at i mine bøger og opslag, vil jeg fremhæve at Jyske Bank Helsingør afdeling flere gange har misbrugt bankens adgang til tinglysningsretten, senest ved at have udslettet mit private ejerpantebrev mod instruks og uden fuldmagt. Dette er en overtrædelse af tinglysningslovens paragraf 11. Hvis i ønsker at angive en bestemt person som skyldig, vil jeg nøjes med at fremhæve at det er denne medarbejder der har overtrådt tinglysningslovens paragraf 11. Modst eller hvis i forholder jer pasivet til denne henvendelse, vil alle i afdelingen blive nævnt. Tina Agergaard Jyske Bank Hillerød er også nævnt, da hun har været min kontakt til Jyske Bank, og jeg gav instruks om at mit private ejerpantebrev stort 3.000.000 dkk blot skulle returneres til mig, da Jyske Bank ikke længere har pant i min ejendom. Hvis i iøvrigt har nogle spørgsmål til det jeg skriver, så er i velkommen til at kontakte mig på +4522227713. Jeg skriver faktisk i en god mening. Og ønsker kun at Jyske Bank finder ud af at tale med mig. Har rettet et par skrivefejl inden deling, denne mail erstatter, den den tidligere fra 5. apr. 2023 23.30 Venligst hilsen Carsten Storbjerg Skaarup Søvej 5. 3100 Hornbæk carsten.storbjerg@gmail.com +45222227713

ER DET EN OVERTRÆDELSE AF GOD ADVOKATSKIK, NÅR EN ADVOKAT SKJULER OG TILBAGEHOLDE ET, ELLER FLERE PROCESSKRIFTER OVERFOR DERES KLIENTER.

 

Hvis ikke Justitsministeren eller Justitsministeriet vil svare på selv sådanne spørgsmål, kan det kun skyldes at Justitsministeriet er medvirkende til at ved kammerateri, at dække over de korrupte Lundgrens advokater, hvorfor Danmark vil være retsløs når de største Danske virksomheder overtræder loven.

 

 

ER DET EN OVERTRÆDELSE AF GOD ADVOKATSKIK, NÅR EN ADVOKAT SKJULER OG TILBAGE HOLDER ET ELLER FLERE PROCESSKRIFTER OVER FOR DERES KLIENTER.

Jeg ønsker at få belyst og bekræftet om denne handling er en overtrædelse af god advokatskik, eller om det kun var i mit tilfælde det ikke er en overtrædelse af god advokatskik.

 

Hvis det ikke er en overtrædelse af god advokatskik, når ens Advokatfirm Lundgrens, der ved advokat og Partner Dan Terkildsen, sammen med flere ansatte, så som Mette Marie Nielsen “i dag ansat i Danske Bank” og Emil Hald Vendelbo Vindstrøm “i dag ansat i Rambøll” som i mit tilfælde har tilbageholdt store dele af retsbogen, og skjult 2 processkrifter overfor klienten.

Processkrifter og retsdokumenter som Lundgrens advokater ved Partner Dan Terkildsen heller ikke ville, udlevere på forlangende, hvorfor disse dokumenter og processkrifter, først er kommer til mit kendskab, efter jeg måtte fyrer Lundgrens advokater for at være Korrupte og dybt i-loyale overfor deres klient.

 

 

 

FUNDAMENTET I JYSKE BANK ER BUND RÅDDENT. Bare fordi Politiet Statsanklageren, Politimesteren, Finanstilsynet, Justitsministeriet, Finansministeriet og øvrige myndigheder, ikke vil efterforske de kriminelle banker og deres bagmænd, som CEO Anders Christian Dam, eller stoppe Jyske Banks forbrydelser, gør ikke at Jyske Bank ikke har lavet vanhjemmel, dokumentetfalsk, bedrageri, udnyttelse, fuldmagtsmisbrug eller brugt bestikkelse, da dette blot er FAKTUM. Jeg stiller stadig gerne op til en gennemgang af sagens beviser, at Jyske Bank koncernen står bag organiseret kriminalitet, hvilket Ledelse i forening ved CEO Anders Christian Dam står bag og er medvirkende til. Udfordring. Jeg Carsten Storbjerg Skaarup. Søvej 5. 3100 Hornbæk. Udfordre Jyske Bank’s top ledelse til en duel på sandt og falsk.

Bekræfter at det er en svig sag.

 

 

Groft sagt ønsker jeg at få belyst og bekræftet, at efter Jyske Bank ansatte / bestak Lundgrens advokater.

Har Lundgrens advokater, og det ved flere ansatte sammen i forening manipuleret med deres klient, for at holde deres klient ude af sagen mod Jyske Bank, og at dette skete ved at skjule og tilbageholde flere rets dokumenter, samt breve fra Retsbogen, og samt at Lundgrens skjulte flere processkrifter overfor klienten.

Eftersom Lundgrens advokater blev ansat først af mig i svigsagen mod Jyske Bank A/S og Jyske Bank straks efter ansatte Lundgrens advokater, for at Lundgrens skulle tabe deres klients svig sage mod Jyske Bank, og der var derfor Lundgrens skjulte deres sammen arbejde med Jyske Bank, og at Lundgrensbag om ryggen kun fremlagde at der var givet dårlig rådgivning, da dette så var tabt på forhånd, efter tidliger domme omhandlende dårlig rådgivning tabt i højesteret.

 

Samt at Lundgrens har nægtet deres klient adgang til at se også deres egne processkrifter, før efter at klientens advokater har fremlagt processkrifterne i klientens sag, dette gjorde Lundgrens advokater for ikke at give klienten mulighed for at kræve og lave lave rettelser.

Lundgrens advokater har deslige tilbageholdt flere processkrifter overfor klienten, både fra modparten Jyske Bank A/S ved Lund Elmer Sandager, og det processkrift som Lundgrens advokater selv fremlagde 30 dage inde hoved forhandlingen var berammet til.

 

 

Jeg ved godt at Lundgrens advokater er korrupte, og det skyldes at Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater, og hvis Jyske Bank eller Lundgrens advokater mod forventning her over 2 år siden, selv ønsker at forklare deres handlinger, så skal de være velkommen.

 

Alle klage dokumenter er delt her i dette opslag.

Vi tager udgangspunkt i klagen og klagens dokumenter, hvilket er delt her.

Vi kan tage min sag. klagen 5/6-2020 med link.

Og her uden link. Klagen over Lundgrens 5/6.-2020. – Klagers Bilag.

Lundgrens Svar. 8/9-2020. og Lundgrens Bilag.

Klagers afsluttende bemærkninger. 19/9-2020. med link til nævnet bilag. Og her Uden link.

Lundgrens udebliver fra afsluttende bemærkninger. 8/12-2020.

Og her advokatnævnet i kendelse 30-06-2021. der ved Kurt Rasmussen afviser alle klagens 27 punkter klageforhold, og det selv om Dan Terkildsen er udeblevet, og ikke svarede på en eneste af de 26 opfordringer.

 

 

 

PDS kopi. der viser at Advokatnævnet reelt er medvirkende til at undergrave ikke kun retssikkerhedens principper, men også tilliden til danske advokater, efter at nævnets medlemmer der er ansatte fra højesteret. / domstolsstyrelsen, Kromann Reumert, Horten og Dansk industri og fra forbrugerklagenævnet. Hvilket alle er enige i at det kommer ikke klienten ved hvad deres advokater laver, eller fremlægger, dermed har ingen klienter sikkerhed for at deres advokater ikke er korrupte som i mit tilfældet.

 

05-06-2020. Sagen mod Jyske Bank der ved Morten Ulrik Gade og CEO Anders Christian Dam for at være medvirkende til at Jyske Bank A/S har kunne bedrage deres kunder, lave dokumentfalsk og lyve overfor retten, medvirkende Lund Elmer Sandager advokater og Philip Baruch, Lundgrens ved Dan Terkildsen, Mette Marie Nielsen, Emil Hald Vendelbo. 05-06-2020. A. klage. 2020-1932. over Lundgrens advokat partner selskab. v Partner Dan Terkildsen. Bilag 233.

13-08-2020. Til advokat nævnet 13-08-2020 vedr klagen 2020-1932 over Dan Terkildsen Lundgrens med kopi af brev til Dan

 

08-09-2020. Bilag 241. side 1-4. Dan Terkildsen svar på klage af 05-06.2020.

 

19-09-2020 klagers afsluttende bemærkninger Til advokatsamfundet 28-09-2020. svare på Dan Terkildsens svar af 8 september i klager bemærkninger sag 2020-1932

19-09-2020. Bilag 241. Hjælpe bilag til Bilag 1 – 4. A.B.C.D fremlagt Lundgrens. henvis i Klagen over Advokat Dan Terkildsen 19-09-2020.

19-09-2020. Bilag 240. med Bilag Y. Z. Æ. Ø. Å. AB. AC. AD. AE. AG. AH. AJ. og Bilag 7. fra sagen mod Jyske Bank for brug af svig og dokumentfalsk udført i ond tro. . Framlagt af Philip Baruch 05-11-2018. i sagen hvor Lund Elmer Sandager advokater reelt hjælper Jyske Banks med at fortsætte bedrageri / svindel mod kunde i Jyske bank A/S

 

 

Koncernledergruppe Anders Christian Dam Anders Christian Dam Ordførende direktør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Niels Erik Jakobsen Niels Erik Jakobsen Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Per Skovhus Per Skovhus Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Peter Schleidt Peter Schleidt Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Benny Laibach Pedersen Benny Laibach Pedersen Direktør Afdeling:Kredit E-mail:benny-pedersen@jyskebank.dk Bo Ancher Christensen Bo Ancher Christensen Direktør Afdeling:Forretningsservice E-mail:bac@jyskebank.dk Birger Krøgh Nielsen Birger Krøgh Nielsen CFO Afdeling:Økonomi E-mail:birger-nielsen@jyskebank.dk Carsten Tirsbæk Madsen Carsten Tirsbæk Madsen Adm. direktør Afdeling:JR Direktion E-mail:ctm@jyskerealkredit.dk Erik Gadeberg Erik Gadeberg Managing Director Afdeling:Capital Markets E-mail:gadeberg@jyskebank.dk Erik Qvirin Hansen Erik Qvirin Hansen Direktør Afdeling:Kommunikation og marketing E-mail:eqh@jyskebank.dk Finn Bødker Knudsen Finn Bødker Knudsen Direktør Afdeling:Ejendomme E-mail:fbk@jyskebank.dk Ivan Stendal Hansen Ivan Stendal Hansen Direktør Afdeling:Private Banking E-mail:ivan-hansen@jyskebank.dk Jes Rosendal Jes Rosendal Direktør Afdeling:Jyske Bank Privat E-mail:jes.rosendal@jyskebank.dk Knud Nørbo Knud Nørbo Direktør, HR Afdeling:HR E-mail:noerbo@jyskebank.dk Lars Waalen Sandberg Lars Waalen Sandberg Direktør Afdeling:Forretningskoncepter E-mail:sandberg@jyskebank.dk Peer Roer Pedersen Peer Roer Pedersen Direktør Afdeling:Risiko E-mail:prp@jyskebank.dk Martin Skovsted-Nielsen Martin Skovsted-Nielsen Juridisk Direktør Afdeling:Juridisk E-mail:martin.nielsen@jyskebank.dk Rune Møller Rune Møller Direktør Afdeling:Jyske Bank Erhverv E-mail:rune@jyskebank.dk Klaus Naur Klaus Naur Adm. Direktør Afdeling:JF Direktion E-mail:naur@jyskefinans.dk Hanne Birgitte Møller Hanne Birgitte Møller Funktionsdirektør Afdeling:Koncerndirektionssekretariatet E-mail:hbm@jyskebank.dk

Koncernledergruppe Anders Christian Dam Anders Christian Dam Ordførende direktør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Niels Erik Jakobsen Niels Erik Jakobsen Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Per Skovhus Per Skovhus Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Peter Schleidt Peter Schleidt Bankdirektør Afdeling:Koncerndirektion E-mail:direktion@jyskebank.dk Benny Laibach Pedersen Benny Laibach Pedersen Direktør Afdeling:Kredit E-mail:benny-pedersen@jyskebank.dk Bo Ancher Christensen Bo Ancher Christensen Direktør Afdeling:Forretningsservice E-mail:bac@jyskebank.dk Birger Krøgh Nielsen Birger Krøgh Nielsen CFO Afdeling:Økonomi E-mail:birger-nielsen@jyskebank.dk Carsten Tirsbæk Madsen Carsten Tirsbæk Madsen Adm. direktør Afdeling:JR Direktion E-mail:ctm@jyskerealkredit.dk Erik Gadeberg Erik Gadeberg Managing Director Afdeling:Capital Markets E-mail:gadeberg@jyskebank.dk Erik Qvirin Hansen Erik Qvirin Hansen Direktør Afdeling:Kommunikation og marketing E-mail:eqh@jyskebank.dk Finn Bødker Knudsen Finn Bødker Knudsen Direktør Afdeling:Ejendomme E-mail:fbk@jyskebank.dk Ivan Stendal Hansen Ivan Stendal Hansen Direktør Afdeling:Private Banking E-mail:ivan-hansen@jyskebank.dk Jes Rosendal Jes Rosendal Direktør Afdeling:Jyske Bank Privat E-mail:jes.rosendal@jyskebank.dk Knud Nørbo Knud Nørbo Direktør, HR Afdeling:HR E-mail:noerbo@jyskebank.dk Lars Waalen Sandberg Lars Waalen Sandberg Direktør Afdeling:Forretningskoncepter E-mail:sandberg@jyskebank.dk Peer Roer Pedersen Peer Roer Pedersen Direktør Afdeling:Risiko E-mail:prp@jyskebank.dk Martin Skovsted-Nielsen Martin Skovsted-Nielsen Juridisk Direktør Afdeling:Juridisk E-mail:martin.nielsen@jyskebank.dk Rune Møller Rune Møller Direktør Afdeling:Jyske Bank Erhverv E-mail:rune@jyskebank.dk Klaus Naur Klaus Naur Adm. Direktør Afdeling:JF Direktion E-mail:naur@jyskefinans.dk Hanne Birgitte Møller Hanne Birgitte Møller Funktionsdirektør Afdeling:Koncerndirektionssekretariatet E-mail:hbm@jyskebank.dk

08-12-2020. Advokat nævnet meddeler at Dan Terkildsen er udeblevet. og altså ikke svaret på en eneste af de 26 opfordringer.

Meget overraskende afviser advokatnævnet hele klagen, og ser bort fra at Lundgrens Partner Dan Terkildsen ikke har svaret på en eneste opfordring, afgørelsen giver danske advokater ubegrænset magt over deres klienter, og tillader at danske advokatvirksomheder uden problemer kan samarbejde med både anklager og den anklaget, bare ikke det er samme sag.

 

30-06-2021. Kendelse over Lundgrens Dan Terkildsen. 2020-1932. forside og side 1 -10. 30-06-2021. KLAGEN afvises, hører under domstolen, således skriver advokatnævnet skriver at det ikke er klienten som bestemmer deres deres egen sag, / sagen blev kun fremlagt for 5 medlemmer, og ikke mindst 20 medlemmer. kan ikke se hvem eller hvilket medlemmer der har vurderet, og kan derfor heller ikke kontrollere deres relationer op til Jyske Bank, Lundgrens og Lund Elmer Sandager advokater. der alle er involveret i bankens million svindel i et eller andet omfang. / magtens elite har afvist og godkender derfor at en advokat ikke skal varetage klientens interesser.

 

Så når Lundgrens har fået en svig sag “på omkring 2 millioner. dkk.” og Lundgrens advokater skal fremlægge en sag mod Jyske Bank, for at lave svig og bruge falsk, samt at være i ond tro. Så mener advokat nævnets medlemmer der er blandet ansatte fra højesteret. / domstolsstyrelsen, Kromann Reumert, Horten og Dansk Erhverv og fra forbrugerklagenævnet. Hvilket alle er enige i og som selv Advokatsamfundets formand der er Partner i DLA Piper er enige i.

 

Men da advokat samfundet altså Martin Lavesen fra DLA PIPER advokater er enig i. de 5 medlemmer af advokatnævnet. men som bare ikke på skrift vil bekræfte hvad der ikke er en overtrædelse  af god advokatskik.

Altså at det ikke kommer klienterne ved, hvad der deres egen advokaten eller  fremlægges i deres egen sag, og at advokatsamfundet ved formanden Martin Lavesen heller ikke vil dele advokatnævnets afgørelse på advokatsamfundets hjemmeside, eftersom advokatsamfundet og dermed også formanden Martin Lavesen fra DLA Piper piper advokater ikke mener det kommer den danske befolkning ved, at advokatrådet har afgjort at klienter til danske advokater ikke behøver at få udleveret nogle processkrifter i deres sager, som Advokat samfundets formand Martin Lavesen ikke mener har offentlighedens interesse.

 

 

Min bog om korruption i Danmark hvor selv domstols medlemmer er medvirkende, kommer til at indeholde navne og virksomheder hvor de medvirkende arbejder eller har arbejdet, så hvis i mener i ikke har medvirket til den organiserede kriminalitet, jeg skriver Jyske Bank står bag, og at i fra advokatsamfundet og advokatrådet bevidst og uhæderligt har arbejdet for at dække over, så bør i tage ringe og få et møde med mig så i kan bekræfter hvad der ikke er en overtrædelse af god advokatskik, i bedes underskrive ved Kurt Rasmussen og Martin Lavesen.

 

 

 

Lundgrens ledelse kan sammen med Jyske Banks ledelse aftale et møde med mig Carsten Storbjerg Skaarup på +4522227713, Så kan vi aftale et møde, hvor vi sammen kan gennemgå mine beviser, og dokumentation for, at Jyske Bank efter jeg ansatte Lundgrens advokater til af føre en sag med flere svig forhold mod Jyske Bank.

Og at det var efter jeg havde ansat Lundgrens advokater, at Jyske Bank ansatte “Altså købte og betalte Lundgrens ved returkommission.” til over for retten at tilbageholde mine påstande mod Jyske Bank.

 

DETTE ER EN OPFORDRINGEN TIL BÅDE DE KORRUPTE LUNDGRENS ADVOKATER

Og til

DEN KRIMINELLE JYSKE BANK

Hvilket medvirkende årsag til, at jeg i dag kæmper for at bevare retssikkerheden i Danmark, da selv danske myndigheder og dommere har medvirket til at undergrave danskernes retssikkerhed, når banker som Jyske Bank A/S laver bedrageri.

 

Jeg har en undersøgelse i gang, om der findes bevis for at Jyske Bank har ulovlige sammenarbejder med retten i nogle retskredse, da dette vil understøtte at korruptionen i Danmark er stor.

 

Jeg ved godt at jeg ikke alene kan stoppe korruption i Danmark, så længe selv højtstående myndigheder, og myndighedspersoner er medvirkende til at dække over Jyske Banks strafbare handlinger.

 

Jeg stiller derfor spørgsmål til Justitsministeriet og Justitsministeren for at få klarlagt, om Danmarks højeste er indstillet på at undergrave danskernes retssikkerhed for at dække over Jyske Banks bedrageri.

 

Hverken Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, ansat i domstolsstyrelsen der høre lige under Justitsministeriet, og advokater som Birgitte Frølund partner i Horten Advokater. Jens Steen Jensen partner i Kromann Reumert Advokater. som i forvejen har et godt samarbejde med Jyske / Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra tidl. Forbrugerklagenævnet. nu Lægemiddelstyrelsen. / Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv.

Kunde siger at også advokat Morten Ulrik Gade for JYSKE BANK har haft en central rolle i Jyske Banks omfattende svindel. Morten Ulrik Gade der har selv medvirket til Jyske Banks organiseret bedrageri mod den lille virksomhed, da Morten Ulrik Gade skjult at kunden ikke har lånt de penge 4.328.000 dkk. som Jyske Bank hæver renter af. Jeres svar vil indgå i min bog, og eventuelle ikke svar vil blive registeret som at i er enige, men jeg beder jer alle samme om og tage en debat i folketinget og der stemme for om alle politikerne fortsat vil dække over Jyske Banks mange strafbare handlinger, eller om i lave en haste lov er undtager Danske banker fra at skulle overholde Dansk lov. Vil i som modtager denne her mail, medvirke til at dække danske bankers lovovertrædelser, og samtidig være med til at undergrave Danskernes retssikkerhed. Indsætter kopi af den sendte Gmail mail her med LINK. Eller. Vil i handle på de oplysninger i har modtaget til dato, i kunne starte med at se beviserne som jeg overbragte til folketinget 1 maj 2019, altså før jeg vidste at Lundgrens der var advokater på sagen mod Jyske Bank A/S, allerede i foråret 2018. var blevet købt og betalt af Jyske Bank A/S for at Lundgrens advokater ikke måtte fremlægge nogle af vore anklager mod Jyske Bank A/S

Kurt Rasmussen.
foto advokatnævnet.

Kunde siger at også advokat Morten Ulrik Gade for JYSKE BANK har haft en central rolle i Jyske Banks omfattende svindel. Morten Ulrik Gade der har selv medvirket til Jyske Banks organiseret bedrageri mod den lille virksomhed, da Morten Ulrik Gade skjult at kunden ikke har lånt de penge 4.328.000 dkk. som Jyske Bank hæver renter af. Jeres svar vil indgå i min bog, og eventuelle ikke svar vil blive registeret som at i er enige, men jeg beder jer alle samme om og tage en debat i folketinget og der stemme for om alle politikerne fortsat vil dække over Jyske Banks mange strafbare handlinger, eller om i lave en haste lov er undtager Danske banker fra at skulle overholde Dansk lov. Vil i som modtager denne her mail, medvirke til at dække danske bankers lovovertrædelser, og samtidig være med til at undergrave Danskernes retssikkerhed. Indsætter kopi af den sendte Gmail mail her med LINK. Eller. Vil i handle på de oplysninger i har modtaget til dato, i kunne starte med at se beviserne som jeg overbragte til folketinget 1 maj 2019, altså før jeg vidste at Lundgrens der var advokater på sagen mod Jyske Bank A/S, allerede i foråret 2018. var blevet købt og betalt af Jyske Bank A/S for at Lundgrens advokater ikke måtte fremlægge nogle af vore anklager mod Jyske Bank A/S

Henrik Hyltoft.
foto Dansk Erhverv.

Kunde siger at også advokat Morten Ulrik Gade for JYSKE BANK har haft en central rolle i Jyske Banks omfattende svindel. Morten Ulrik Gade der har selv medvirket til Jyske Banks organiseret bedrageri mod den lille virksomhed, da Morten Ulrik Gade skjult at kunden ikke har lånt de penge 4.328.000 dkk. som Jyske Bank hæver renter af. Jeres svar vil indgå i min bog, og eventuelle ikke svar vil blive registeret som at i er enige, men jeg beder jer alle samme om og tage en debat i folketinget og der stemme for om alle politikerne fortsat vil dække over Jyske Banks mange strafbare handlinger, eller om i lave en haste lov er undtager Danske banker fra at skulle overholde Dansk lov. Vil i som modtager denne her mail, medvirke til at dække danske bankers lovovertrædelser, og samtidig være med til at undergrave Danskernes retssikkerhed. Indsætter kopi af den sendte Gmail mail her med LINK. Eller. Vil i handle på de oplysninger i har modtaget til dato, i kunne starte med at se beviserne som jeg overbragte til folketinget 1 maj 2019, altså før jeg vidste at Lundgrens der var advokater på sagen mod Jyske Bank A/S, allerede i foråret 2018. var blevet købt og betalt af Jyske Bank A/S for at Lundgrens advokater ikke måtte fremlægge nogle af vore anklager mod Jyske Bank A/S

Jens Steen Jensen.
foto Kromann Reumert.

Kunde siger at også advokat Morten Ulrik Gade for JYSKE BANK har haft en central rolle i Jyske Banks omfattende svindel. Morten Ulrik Gade der har selv medvirket til Jyske Banks organiseret bedrageri mod den lille virksomhed, da Morten Ulrik Gade skjult at kunden ikke har lånt de penge 4.328.000 dkk. som Jyske Bank hæver renter af. Jeres svar vil indgå i min bog, og eventuelle ikke svar vil blive registeret som at i er enige, men jeg beder jer alle samme om og tage en debat i folketinget og der stemme for om alle politikerne fortsat vil dække over Jyske Banks mange strafbare handlinger, eller om i lave en haste lov er undtager Danske banker fra at skulle overholde Dansk lov. Vil i som modtager denne her mail, medvirke til at dække danske bankers lovovertrædelser, og samtidig være med til at undergrave Danskernes retssikkerhed. Indsætter kopi af den sendte Gmail mail her med LINK. Eller. Vil i handle på de oplysninger i har modtaget til dato, i kunne starte med at se beviserne som jeg overbragte til folketinget 1 maj 2019, altså før jeg vidste at Lundgrens der var advokater på sagen mod Jyske Bank A/S, allerede i foråret 2018. var blevet købt og betalt af Jyske Bank A/S for at Lundgrens advokater ikke måtte fremlægge nogle af vore anklager mod Jyske Bank A/S

Birgitte Frølund.
foto Horten advokater.

Kunde siger at også advokat Morten Ulrik Gade for JYSKE BANK har haft en central rolle i Jyske Banks omfattende svindel. Morten Ulrik Gade der har selv medvirket til Jyske Banks organiseret bedrageri mod den lille virksomhed, da Morten Ulrik Gade skjult at kunden ikke har lånt de penge 4.328.000 dkk. som Jyske Bank hæver renter af. Jeres svar vil indgå i min bog, og eventuelle ikke svar vil blive registeret som at i er enige, men jeg beder jer alle samme om og tage en debat i folketinget og der stemme for om alle politikerne fortsat vil dække over Jyske Banks mange strafbare handlinger, eller om i lave en haste lov er undtager Danske banker fra at skulle overholde Dansk lov. Vil i som modtager denne her mail, medvirke til at dække danske bankers lovovertrædelser, og samtidig være med til at undergrave Danskernes retssikkerhed. Indsætter kopi af den sendte Gmail mail her med LINK. Eller. Vil i handle på de oplysninger i har modtaget til dato, i kunne starte med at se beviserne som jeg overbragte til folketinget 1 maj 2019, altså før jeg vidste at Lundgrens der var advokater på sagen mod Jyske Bank A/S, allerede i foråret 2018. var blevet købt og betalt af Jyske Bank A/S for at Lundgrens advokater ikke måtte fremlægge nogle af vore anklager mod Jyske Bank A/S

Rikke Skadhauge Seerup Krogsgård.

Kunde siger at også advokat Morten Ulrik Gade for JYSKE BANK har haft en central rolle i Jyske Banks omfattende svindel. Morten Ulrik Gade der har selv medvirket til Jyske Banks organiseret bedrageri mod den lille virksomhed, da Morten Ulrik Gade skjult at kunden ikke har lånt de penge 4.328.000 dkk. som Jyske Bank hæver renter af. Jeres svar vil indgå i min bog, og eventuelle ikke svar vil blive registeret som at i er enige, men jeg beder jer alle samme om og tage en debat i folketinget og der stemme for om alle politikerne fortsat vil dække over Jyske Banks mange strafbare handlinger, eller om i lave en haste lov er undtager Danske banker fra at skulle overholde Dansk lov. Vil i som modtager denne her mail, medvirke til at dække danske bankers lovovertrædelser, og samtidig være med til at undergrave Danskernes retssikkerhed. Indsætter kopi af den sendte Gmail mail her med LINK. Eller. Vil i handle på de oplysninger i har modtaget til dato, i kunne starte med at se beviserne som jeg overbragte til folketinget 1 maj 2019, altså før jeg vidste at Lundgrens der var advokater på sagen mod Jyske Bank A/S, allerede i foråret 2018. var blevet købt og betalt af Jyske Bank A/S for at Lundgrens advokater ikke måtte fremlægge nogle af vore anklager mod Jyske Bank A/S

Martin Lavesen. 
foto. DLA PIPER.

 

 

 

 

 

Mit spørgsmål til Justitsministeriet og Justitsministeren Peter Hummelgaard er sendt, men bliver fulgt op at et post brev.

 

Her gør jeg spørgsmålet mere tydeligt så ministeren ikke kan misforstå det.

 

 

Gælder det for alle advokater i Danmark, at advokater kan og gerne må tilbageholde de processkrifter advokaterne ønsker, og at advokater heller ikke behøver at udlevere nogle processkrifter, eller rets dokumenter til deres klienter, også selvom selv om klienten direkte har givet advokat firmaget eller deres medarbejdere en anmodning om at få udleveret kopier, af retsbogen og sagsdokumenter, så som processkrifter.

 

Det må være nemt at svare på, om dette er god advokatskik, eller det er en overtrædelse af god advokatskik, og lad nu være med at henvise til at det skal jeg spørge advokatnævnet eller en advokat om, hvis jeg spørger nogle i Lund Elmer Sandager, Lundgrens, Kromann Reumert, Horten, DLA Piper, om ovenstående, vil svaret sikkert være, at det er ikke en overtrædelse af god advokatskik at en advokat skjuler og tilbageholder processkrifter og andre retsdokumenter overfor deres klient, hvilket er derfor jeg skriver til Justitsministeren.  

 

Mit spørgsmål skal naturligvis besvares, og hvis Justitsministeriet ligesom Advokatrådet, også nægter at svare, må det skyldes at advokater som er korrupte, IKKE skal give klienten nogle mulighed for at medvirke til at kontrollere og komme med rettelser til et processkrift, og at de korrupte advokater, ikke skal udlevere klienten kopier af retsbogen eller processkrifter.

Jeg ved at Advokatnævnet er blevet medvirkende til at dække over at Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater.

Men om Justitsministeriet vil medvirke til at modarbejde retfærdighed, altså at undergrave danskernes retssikkerhed, er det vi skal have belyst.

 

 

Jeg vil når Justitsministeren og Justitsministeriet om har svaret på den første henvendelser, omhandlende advokaters magt til at holde de af deres  klienter ude af en sag, altså hvis de som her er blevet bestukket, så har jeg flere spørgsmål, så som om Justitsministeriet og Justitsminister Peter Hummelgaard er enige med Kurt Rasmussen, Birgitte Frølund, Jens Steen Jensen, Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard, Henrik Hyltoft og

 

Bilag 92.A MP3. 22-03-2019. 14.51 Emil Hald Winstrøm Lundgrens bekrafter der er 9. vidner, og at alle bilag medtages. læs Bilag 62. 63. 135.

 

 

Bilag 93.A. del 1. MP3. 08-07-2019. samtale Emil Hald Winstrøm Lundgrens og klienten Emil bekrafter det handler om svig. bekrafter igen 9 vidner

 

 

Bilag 93.B. del 2. MP3. 08-07-2019. samtale Emil Windstrøm Lundgrens og klienten Emil bekrafter det handler om svig. bekrafter igen 9 vidner

 

 

 

22-08-2019. Brev til Lundgrens. SAGEN PÅSTAND ER UGYLDIGHED efter aftalelovens § 30. 31. 33.

Bilag 218. 27-08-2019. i må ikke fremlægge noget uden min godkendelse.

Processkrift 2. 02-09-2019 og bilagssliste 105 til 164.

 

 

 

Når der ikke er en overtrædelse af god advokatskik, er det så direkte at forstå, som at være god advokatskik.

Venligst ret mig Carsten Storbjerg Skaarup, hvis jeg har misforstået advokat nævnet har afgjort dette, nedenfor, ikke er en overtrædelse af god advokat skik.

 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvad en klient må få fremlagt af påstande og anbringer.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At det alene er advokaterne som bestemmer hvilket beviser en klient må få fremlagt til klientens påstande og anbringer.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokaten ændrer i klientens påstand, hvis en klient påstår noget er usandt, falsk, eller ugyldig, så må advokaten gerne ændre klientens påstand til det modsatte.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare på klientens henvendelser.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgers processkrifter med klienten.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke dele sagsøgtes processkrifter med klienten.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke deler alle retsbøger med klienten.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder advokaten om det.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke udlever klienten kopi af alle retsbøger, selv om klienten anmoder både advokaten men også domstolen om det. “Hvilket skete ved at anmode domstolen om agtindsigt i sin sag mod Jyske Bank A/S da Lundgrens advokater ikke ville udlevere klienten kopi af alle retsbøger og processkrifter.”
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At selv om advokater har bekræftet mundtligt, ”eller med optagelse” for deres klienter, at disse advokater ikke fremlægger noget for retten, uden klienten er helt enig med advokaten, advokater må gerne efterfølgende fremlægge påstande, som ikke er sammenligneligt med klientens påstande.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer i klientens anbringer, selv om klienten har skrevet til advokaten, du må intet fremlægge for domstolen, uden at jeg ”klienten” har godkendt det.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ændrer klientens anbringer, også uden at oplyse klienten noget om det. altså advokater behøver ikke at dele noget af det som advokaten fremlægger.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater indkalder andre vidner end dem klienten har sagt, også uden at oplyse klienten noget om det.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater fjerne klientens vidner, også uden at oplyse klienten noget om det.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater laver litrerings rod, ved fremlæggelse af bilag.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater vildleder klienten.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skriver ydelser på en klient, så som taxa regninger på en klient, selv om det ikke vedrører klienten.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare klienten på spørgsmål der omhandler spørgsmål, hvorvidt andre advokater fra samme advokatkontoret, måtte have arbejder for den samme virksomhed, som klientens advokaten er ansat til at fremlægge en svig og falsk sag imod.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater ikke svare deres klienter på spørgsmål, og som advokaten bagefter tager honorar / betaling for ikke at svare på det deres klienter spørge om.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At advokater skjuler overfor deres klienter, at retten har skrevet til advokaten, retten vil se bort fra klientens egne fremlagte skriftlige vidneforklaringer, med klientens påstande og bilag som understøtter klientens forklaring, hvilket klienten selv sendte til retten, efter advokaten selv glemte at fremlægge klientens påstande.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat opfordrer en klient, til at fortsætte med at udføre handlinger, som modpartens advokat i en sag, har skrevet til klientens advokat er strafbar handling.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At en advokat tilbage holder breve for klienten, hvori klienten beskyldes for at begå strafbar handling, eftersom advokater ikke behøver oplyse klienten om at klienten, beskyldes for at for at overtræde straffeloven.
 • Det er ikke en overtrædelse af god advokatskik: At bryde tavshedspligten ved i retsforhold, ikke at skjule mail adresser som er sendt Bcc. og som klienten ønsker skjult.

Hverken advokatsamfundet eller advokatnævnet ønsker ikke at kommentere deres tolkning af de advokatetiske regler.

Jyske Bank A/S I. L.Tvedesvej 7. 3000 Helsingør. Att. Helsingør afdeling Jeg ved ikke om det er jer der står for at lukke min konto, da jeres advokater syntes at gøre alt for at beholde mig som kunde. Når man som Jyske Banks ansatte i Helsingør bevidst og uhæderligt har udsat kunde for groft bedrageri, herunder gjort brugen af dokumentetfalsk, mandatsvig, magtmisbrug, og vildledt kunde til at tro der er optaget lån, for at kunne tage 2.500.000 dkk i rente, og alt sammen er svindel der er udført bevidst af flere af Jyske banks medarbejder sammen i foreningen. Så af den grund vil jeg naturligvis ikke have noget med Jyske Bank A/S Helsingør afdeling at gøre, uagtet de kriminelle medarbejderer, som eksempelvis Nicolai Hansen, Jeanett Kofoed-Hansen og Casper Dam Olsen der i dag arbejder i henholdsvis. Jyske Bank A/S Vesterbrogade 9. København. Jyske Bank A/S Slotsgade 19. Hillerød. Jeg skal desuden oplyse at i mine bøger og opslag, vil jeg fremhæve at Jyske Bank Helsingør afdeling flere gange har misbrugt bankens adgang til tinglysningsretten, senest ved at have udslettet mit private ejerpantebrev mod instruks og uden fuldmagt. Dette er en overtrædelse af tinglysningslovens paragraf 11. Hvis i ønsker at angive en bestemt person som skyldig, vil jeg nøjes med at fremhæve at det er denne medarbejder der har overtrådt tinglysningslovens paragraf 11. Modst eller hvis i forholder jer pasivet til denne henvendelse, vil alle i afdelingen blive nævnt. Tina Agergaard Jyske Bank Hillerød er også nævnt, da hun har været min kontakt til Jyske Bank, og jeg gav instruks om at mit private ejerpantebrev stort 3.000.000 dkk blot skulle returneres til mig, da Jyske Bank ikke længere har pant i min ejendom. Hvis i iøvrigt har nogle spørgsmål til det jeg skriver, så er i velkommen til at kontakte mig på +4522227713. Jeg skriver faktisk i en god mening. Og ønsker kun at Jyske Bank finder ud af at tale med mig. Har rettet et par skrivefejl inden deling, denne mail erstatter, den den tidligere fra 5. apr. 2023 23.30 Venligst hilsen Carsten Storbjerg Skaarup Søvej 5. 3100 Hornbæk carsten.storbjerg@gmail.com +45222227713

 

vil min konklusion være at selv Danmarks højeste myndighed Justitsministeriet  MIN FORTSATTE KLADDE

 

DELER HER MIN MAIL TIL JUSTITSMINISTERIET, OG JUSTITSMINISTER PETER HUMMELGAARD.

15. jan. 2023 16.12 mail til.

Justitsministeriet <jm@jm.dk>,
Statsministeriet <stm@stm.dk>,
postformand@ft.dk,
finanstilsynet@ftnet.dk,
Postkasse – Klagesagsafdelingen <klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk>,
postkasse@advokatsamfundet.dk,
Kommunikation <kommunikation@nationalbanken.dk>,
direktion@jyskebank.dk,
juridisk@jyskebank.dk,
martin.nielsen@jyskebank.dk,
Morten Ulrik Gade <MUG@jyskebank.dk>,
“Hotline (FT)” <Hotline@ftnet.dk>,
Folketingets Oplysning <folketinget@ft.dk>

og CC til.

SAK@ankl.dk,
saoek@ankl.dk,
lars.loekke@ft.dk,
jakob.ellemann-jensen@ft.dk,
info@lundgrens.dk,
info@horten.dk,
mail@kromannreumert.com,
denmark@dk.dlapiper.com,
di@di.dk,
metnie@danskebank.dk,
ehvw@ramboll.dk,
Dan Terkildsen Lundgren Advokater <DAT@lundgrens.dk>,
nicolai-hansen@jyskebank.dk,
Casper Dam Olsen <Casper-dam@jyskebank.dk>,
kirkeby@jyskebank.dk,
jkh@jyskebank.dk,
redaktionen@altinget.dk,
Kristian Ambjørn Buus-Nielsen <kbn@les.dk>

…..

Ministry of Justice in Denmark 

Slotsholmsgade 10.
1216 Copenhagen K
 
Kære alle    
15 januar 2023.

Justitsministeriet og Justitsminister Peter Hummelgaard.

Statsministeriet og Statsminister Mette Frederiksen

Folketinget formanden Søren Gade. “Venstre”
Finanstilsynet ved Jesper Berg.

Advokatrådet ved Kurt Rasmussen.
Advokatsamfundet ved Martin Lavesen.
Nationalbanken ved Lars Rohde.
Jyske Bank A/S koncernen. Att. Anders Dam. og følge.
Jeg ønsker at vi kan sætte os sammen og sætte et punktum der lukker min lille morsomme bog, for jeg formoder ikke at Jyske Bank syntes er sjovt længere.
 
 
Og cc. til anklagemyndigheden og nogle af de medvirkende samt nogle af de virksomheder hvor ansatte har medvirket til at dække over at Jyske Bank har bestukket Lundgrens advokater, for at modvirke retfærdighed og at skade i retsforhold, mere hvis i har spørgsmål, eller rettelser, hvis i er enig i det jeg skriver, kan i blot gøre som hidtil, og gemmer jer.
 
Dette her er lille mig, mod Danmarks anden største bank. og i er tarvelige hvis i ikke gider tale med mig.
Hvis Jeg har taget fejl skal jeg gerne undskylde, men jeg kan ikke vide om jeg tager fejl da i alle sammen har stukket hoved dybt ned i jorden.
 
image.png
 
 
Når ikke en eneste af jeg har svaret på en eneste henvendelse, tænker jeg at dette her handler om en skandale i alle vil dække over, på bekostning af retssikkerheden.  
 
image.png
 
Jeg skriver for at i skal vide jeg ønske fred, og at vi sammen finder ude af at hjælpe Jyske Bank på ret kurs. 
 
 
PS Søren Gade nu er du formand for folketinget. se denne delte video,  https://youtu.be/F4CSgLjQaws
Og jer alle samme se mine videoer som er delt her 
 
Vil du Søren Gade drage omsorg for at dele denne her mail med folketingets i alt 179 medlemmer. 
Dette er en sag for folketinget, da der er korruption i de danske domstole og advokatsamfundet, der fungere ved kammerateri, for at modvirke retssikkerheden for den lille borger i Danmark.  
 
14 januar 2023. 
1. et spørgsmål til Justitsministeriet & Justitsminister Peter Hummelgaard
Mens jeg venter på Justitsministeriet svare om det er god advokatskik, at skjule og tilbageholde flere processkrifter over for sin klient.
Eller at de Svarer at det er ikke en overtrædelse af god advokatskik, når et advokatfirma skjuler og tilbage flere processkrifter overfor deres klient.
Der er kun en politiker der har svaret 14-09-2021.på mine mails, og med dette svar, jeg gengiver det anonymt, da afsender ikke er medvirkende i min bog.
Det gør mig ondt, at du skal kæmpe så meget med din sag, men det er ikke folketinget, som har kompetencerne til at afgøre, hvad der er rigtigt og forkert i sagen. Det er alene et anliggende for domstolene.
JO DET ER ET ANLIGGENDE FOR FOLKETINGET, DA DER ER KORRUPTE DOMMER BLANDT DE ANSATTE. 
Problemet er at der findes meget kammerateri “altså det er korruption blandt nogle eller flere af de danske dommere.
Hvorfor den den lille ikke kan opnå retfærdighed når de største som her Jyske Bank laver bedrageri.
Jeg prøver at kredse mig ind på den korruption der findes i toppen af det danske samfund, altså i domstolen. 
Jeg har fokus på Højesteretsdommer Kurt Rasmussen som reelt er medvirkende, da han er en af dem der har dækket over at Lundgrens advokater i flere tilfælde har overtrådt god advokatskik. 
 
Dette her handler om korruption blandt nogle af advokatsamfundets medlemmer.
Hvis i bekræfter at ingen klient i Danmark har noget krav på at have indsigt i deres sag.
Og alle dem der ansætter en danske advokat ikke har noget krav på få udleveret kopier af processkrifterne i deres sag. 
 
Hvis dette er reglen for alle, så er vi et skridt nærmere på at kunne sige at der måske ikke er så meget korruption indblandet i advokatrådet, jeg har har flere spørgsmål.  
 
Men mindre at Justitsministeret eller at advokatnævnet / advokatsamfundet overfor mig skriftligt bekræfter nogle af de spørgsmål jeg stiller, så jeg kan udelukke korruption finder sted i domstolene.
Det handler om, at danskerne generelt ikke kan være sikker på deres advokat er korrupt, og at advokatnævnet tillader at en klients advokatfirma tager arbejde for modparten i en anden sag, der grundet økonomiske interesser kan påvirke advokatfirmaet til at modarbejde retssikkerheden for den lille og svage klient.
I min sag mod Jyske Bank valgte Jyske Bank at ansætte vore advokatfirma Lundgrens.
Selv om det er i en anden sag, er det undergravende for retssikkerheden, når der mellem Jyske Bank og Lundgrens er store økonomiske interesser, hvilket har betydning for ikke kun retssikkerheden, men  tilliden om et advokatfirma bliver inhabil, da nogle i klientens advokatvirksomheden har fået store økonomiske interesser med modparten dog i en anden sag modparten nu ansætter klientens advokat firma til, således at Lundgren både arbejder for mig i selskabets sag mod Jyske Bank, og at Lundgren samtidig arbejder for Jyske Bank i en handel til 600.000.000 dkk, Advokatrådet mener der er uden betydning, for Lundgrens handlinger.
 
Jeg har dokumenteret at Lundgrens efterfølgende bevidst, uhæderligt og ved ond tro, har holdt mig ude af min sag mod Jyske Bank imens Lundgrens helt bevidst, har arbejdet for at ville tabe sagen, dette er faktum.
Både Jyske Bank og Lundgrens advokater er blevet opfordret til at gennemgå mine beviser, således Lundgren kan forklare hvorfor jeg ikke måtte få fremlagt mine påstande og anbringender, samt at Lundgrens kan forklare hvorfor der ikke kom mig ved hvad Jyske Bank og Lundgrens advokater selv fremlagde i retten. 
 
Det er et problem at der er dommer der dækker over kriminelle banker. 
Højesteretsdommer Kurt Rasmussen er sammen med ansatte i Horten advokater, Kromann Reumert advokater, Dansk industri og DLA Piper advokater enige om, at det kommer ikke klienten ved hvad der fremlagt i klientens sag, Klienten har heller ingen ret til at få fremlagt de påstande klienten ansatte deres advokat “her Lundgrens” til at fremlægge.”mod Jyske Bank.”
Advokat Martin Lavesen fra DLA Piper advokater.
Mener ikke at det er i offentlighedens interesse, at deler min klage “vedhæftet”, selv om et enigt advokat nævn har afvist alle 27 klageforhold, og dermed har besluttet.
 
Til mit spørgsmål. 
At en klient der ansætter en advokat under advokatsamfundet, ikke har noget krav på at vide hvad deres advokat modtager eller fremlægge i en sag, da det alene er advokaten der bestemmer hvad klientens advokater ønsker at dele med deres klient.
 
Advokatrådet ved Højesteretsdommer Kurt Rasmussen er sammen med ansatte i Horten advokater, Kromann Reumert advokater, Dansk industri enige og har besluttet at, et Dansk advokatfirma som Lundgrens advokater eller Lund Elmer Sandager osv. ikke forpligtet til at udlever nogle processkrifter til klienten, hverken før eller efter fremlæggelse.
 
Det er dette her som jeg ved mit spørgsmål til Justitsministeren og Justitsministeret har anmodet Peter Hummelgaard om at bekræfte eller at afkræfte.
 
Jeg formoder at grunden til at i alle frem til idag har fortiet mig, er at i alle håber på at jeg holder kæft, hvilket må skyldes at også den Danske Stat er indblandet, grundet de store økonomiske interesser staten har sammen med Jyske Bank.
Deler  nedenunder et af mine mange opslag på Facebook.
Har i nogle kommentarer, nogle indsigelser, indvendinger eller rettelser, dog ikke skrive og stave fejl, da som i ved at jeg er ordblind.
Det forhindrer mig dog ikke af af skrive.
Jeg syntes at Jyske Bank sammen med deres medhjælpere sætter Danmarks troværdighed i et dårligt lys, for at Jyske Bank ikke svare og ikke ønsker at tale med mig, og der kan spørge om jeg ikke vil lade være med at hænge Jyske Bank ud som en kriminel organisation.
Når jeg nu skriver
Kære alle sammen.
Også dig CEO Anders Christian Dam og ikke mindst jer andre Niels Erik Jakobsen, Per Skovhus, Peter Schleidt, Lars Stensgaard Mørch.
 
Så er mit tilbud og forslag til Jyske Bank omkring at i mødes med mig Carsten Storbjerg Skaarup, og vi taler sammen, jeg ønsker at vi sammen skal finde ud af hvad der gik galt, søge en løsning inden der er nogle der begynder at stille spørgsmål til Jyske Bank troværdighed, og om den danske stat bør fortsætte med at dække over Jyske Bank.
Husk nu at denne her konkurrence er slut. 6 måneder har i haft.

Gratis konkurrence om Jyske Banks troværdighed 9 x 5.000 DKK til dig der kan modbevise det som står på bilerne.

https://youtu.be/qaGe-xX9pGc  her er alle biler, som i dag er påført reklamer. 
image.png
Jyske Bank og jeres ledelse ved Anders Christian Dam, i er grunden til at jeg skriver, eftersom i ikke frem til i dag har ville tale med mig.
Jyske Bank ved Lund Elmer Sandager advokater spildte i december selskabets og deres advokats tid, det var kort tid før jul, dette tænker jeg sikkert var for at vise Bankens magt i det danske samfund, og at Jyske Bank ønsker at understrege at den danske Stat og folketinget støtter Jyske Bank mange lovovertrædelser.  
Jeg er helt bevidst omkring at den Højesterets dommer Kurt Rasmussen, der er en af dem fra advokatrådet, og som har dækket over, at Lundgrens advokater har taget imod bestikkelse fra Jyske Bank under dække som returkommission, hvilket var for at holde klienten ude af sagen mod Jyske Bank, og derfor arbejder Lundgrens advokater for at undergrave klientens økonomi, stadig i samarbejde med Jyske Bank.
Denne bestikkelse har været medvirkende årsag til at Lundgrens advokater har tilbageholdt, og skjulte flere processkrifter overfor klienten, og det er faktum at partner Dan Terkildsen, heller ikke på anmodning 5 september 2019. ville udlevere, klienten en kopi af det processkrift som Lundgrens advokater fremlagde 2 september 2019. i klientens sag mod Jyske Bank.
Eftersom særligt Højesterets dommer Kurt Rasmussen har stået i spidsen for at dække over Lundgrens advokater er i loyale og at disse har modarbejdet deres klients retssikkerhed, hvilket var for at modarbejde, og undergraver retssikkerheden for Lundgrens egen klient.
Jeg har skrevet og skriver at der findes flere korrupte dommere, og at disse medlemmer arbejder under dække og støtte fra den danske stat, da staten formentlig sætter statens økonomiske interesser over retssikkerheden.
Justitsministeriet og Justitsministeren skal dog lige besvare det spørgsmål som jeg har skrevet 14 januar 2023.
I kan genlæse det nederste i denne her mail, fra et Facebook opslag.
Kammerateri i Domstolen er landsskadelig virksomhed, når det går ud over danskernes retssikkerhed, sålede at også dommere som Søren Ejdum har maniplueret vidneforklaringer i Viborgdomstol. 
Eftersom kammerateri og korruption er det samme, hvilket jeg formode i alle er enige i, men som i ikke vil hverken bekræfte eller afkræfte, det er derfor min påstand at mindst Højesteretsdommer Kurt Rasmussen er korrupt, Kurt Rasmussen er dommer i samme ret der behandler sagen mod Jyske Bank, så klart at denne sag kan ikke opnå retfærdighed når Korruption er en del af de danske domstole. 
 
Kurt Rasmussen er en af dem der har dækket over Lundgrens advokater, og som her i bare 2 klage forhold, afviser klagen over at Lundgren og Dan Terkildsen 
 
Klageforhold.
Lundgrens advokater har tilbageholdt og skjult et processkrift som Jyske Bank har fremlagt i sagen.
Klageforhold.
Lundgrens advokater har tilbageholdt og skjult et processkrift som Lundgrens advokater selv 2 september 2019. har fremlagt i sagen mod Jyske Bank.
 
Lundgrens advokater ved partner Dan Terkildsen ville heller ikke efterfølgende udlevere klienten en kopi, på trods af at klienten den 5 september 2019. anmoder Parter Dan Terkildsen om at få en kopi af det processkrift som Lundgrens advokater i klientens sag mod Jyske Bank har indleveret 
Til advokatsamfundet. 05-06-2020
Kronprinsessegade 28.
1306. København K
Jeg ønsker dialog.

https://youtu.be/pq1dMGXwHJ8

Denne her er til dig Anders Dam. 
 
Jyske Bank dette her er jeres skyld, og i skader ikke kun jer selv, men i trækker den danske stat med ind i jeres bedrageri.
Tal med mig spørg mig pænt om jeg vil holde op, så er det da muligt at jeg holder op med mine små morsomme indslag.
image.png
———–
14. jan. 2023 16.09 To
Ministry of Justice in Denmark
Slotsholmsgade 10.
1216 Copenhagen K-
Tel. 72 26 84 00
Email: jm@jm.dk
Att Justice Minister Peter Hummelgaard
🗣️
Indsat:
Når jeg i videoen siger at Jyske Banks aktier vil styrtdykke, er det nødvendigt kun hvis den danske stat og Folketinget, Finanstilsynet stopper med at dække over Jyske Banks bedrageri og dokumentfalsk samt anden strafbar økonomiske kriminalitet.
🤔🎤
I ask you and the Ministry of Justice as the highest authority to answer 3 questions.
✍️
Question No. 1.
If a law firm conceals not just one pleading, but if a law firm chooses to conceal multiple pleadings from their client.
And the lawyer firm also does not have to hand over prescriptions,
even if the client requests it.
Is this a violation of good legal practice or is it not a violation of good legal practice?
✍️
Question No. 2.
A client who hires a law firm has no claim to know what their lawyers present in the client’s case, which is why lawyers do not need to respond to their client’s inquiries.
right or wrong?.
🫣
Is this a violation of good legal practice or is it not a violation of good legal practice?
The Ministry of Justice is Denmark’s highest authority and is also requested to answer this question 3.
Is the Ministry of Justice sure that the Bar Council is independent and that no member has a hidden agenda, such as perhaps being able to cover up someone or something, if the economic consequences for society are of such a magnitude, how for the bar council can weigh the economic interests higher than legal certainty.
Question No. 3
Question 3. is a hypothetical question, but I request that the Ministry of Justice also answer this question with a simple
Yes or No.
The answers of the Ministry of Justice and the Minister of Justice are included in the book I am writing about corruption and legal certainty in Denmark.
My 3 questions are based on the following written on the website of the Ministry of Justice.
The bar council is an independent complaints board that deals with complaints about lawyers.
The board’s decisions cannot be appealed to another administrative authority.
When complaints that have been dealt with in the Bar Council cannot be dealt with elsewhere, I want to investigate in more detail whether the aforementioned may be governed by cronyism, i.e. corruption.
🙈🙉🙊
Which is why I am personally asking, and requesting the Ministry of Justice at the Minister of Justice Peter Hummelgaard to confirm.
That which the lawyer committee and Supreme Court judge Kurt Rasmussen and the committee agree on, with reference to my questions.
Does the Ministry of Justice agree that the client has hired a law firm to conduct a case. At all have no claim or any right to be served with pleadings in their cases.
And that it is only the lawyer who decides what their client may be handed over in their case, just as it is only the lawyer who always decides whether their client may present in the cases the client has hired the law firm to handle. i ask in a mail to Justitsministeriet Denmark jm@jm.dk
and so on
🎥
Have a nice weekend.
Regards
Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5.
3100 Hornbæk.
004522227713
😝
De personer jeg refererer til i den delte video er disse.
Hvilket skade advokatnævnet har gjort Danmark og mod retssikkerheden for at dække over de korrupte Lundgrens advokater.
De etiske regler som Højesteretsdommer Kurt Rasmussen, Ved domstolsstyrelsen og advokater som
Birgitte Frølund fra Horten Advokater.
Jens Steen Jensen fra Kromann Reumert Advokater.
Jurist Rikke Skadhauge Seerup Krogsgaard fra tidl. Forbrugerklagenævnet. nu Lægemiddelstyrelsen.
Samt  Henrik Hyltoft fra Dansk erhverv.
Og også Martin Lavesen fra DLA PIPER advokater.
Som er enig i. de 5 medlemmer af advokatnævnet, en klient har ingen krav på at få udleveret processkrifter fra hverken klientens advokater, eller de processkrifter modparten har fremlagt i sagen som klienten har igang.
✍️
Mailen bliver delt i mail til samme myndigheder, som jeg tidligere har nævnt og stillet spørgsmål til
Samt på forløbet banknyt Facebook kan ikke lide siden, grundet der er tekster gemt i billeder, til brug for Google søgninger som Jyske Bank bilen.
💰
Denne her mail er sendt til
Justitsministeriet • jm@jm.dk
Statsministeriet • stm@stm.dk
Og delt 15 januar klokken 03.22 med
Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann.
Og CC til
Morten Ulrik Gade • MUG@jyskebank.dk
Folketingets Oplysning • folketinget@ft.dk
Link to YouTube
🤐
En sand historie om hvordan korruption og kammerateri trives i Danmark langt op i de danske myndigheder herunder domstolene, med henvisning til at Højesterets dommer Kurt Rasmussen er en medvirkende årsag til problemet, da han har dækket over at Jyske Bank er kriminelle samt at Jyske Bank bestak Lundgrens advokater, under dække af returkommission for at de korrupte Lundgrens advokater skulle holde min sag mod Jyske Bank koncernen ude af retten, og samtidig sørger for at klienten ikke måtte vide hvad deres advokater fremlagde.
Advokatrådet siger enstemmigt, det kommer ikke klienten ved hvad deres advokater laver eller fremlægger, og afgøre at klienten må bare stole på deres advokater, på trods af at deres advokater har skjult et million stort samarbejde med modparten, altså Jyske Bank.
Alle de medvirkende til Jyske Banks bedrageri og dem som dækker over Jyske Banks bedrageri mod bankens kunde, i har alle sammen kontinuerligt holdt deres mund lukket, for fortsat at støtte den Jyske svindel Bank, selv om dette her er en kæmpe skandale, så bør det ikke være en lille en som mig det skal fortælle om det.
Kære Anders Dam 
Jeg skriver og giver en opfordring, løs vore konflikt mens alle myndighederne stadig dækker over Jyske Bank.
 
Du kan jo også vælge at påstå at jeg lyver, men det kan du jo ikke vel.
 
Jeg har skrevet 100 gange at  Jyske bank kan løse dette her sammen med mig, altså kun hvis Jyske Bank selv vil.
Hvis Jyske Bank ikke er interesseret i at jeg holder op med at skrive og lave mine reklamer. 
 
Samt at hvis Jyske Bank ikke ønsker at sammen med mig at få ryddet op, så beder jeg om at Jyske Bank selv meddeler at banken er ligeglade med det jeg skriver og deler.
 
Så vil jeg heller ikke opsøge dialog,m for at lave en aftale med Jyske Bank om at rydde op.
 
DET ER FOR DUMT AT JYSKE BANK, IKKE MELDER UD OG HJÆLPER MED AT STOPPE MINE REKLAMER
 
Mange hilsner jeres sjoveste kunde nu tidliger kunde 30 december 2022, ps husk at overføre de 120 kr, dem har jeg ikke set i nu. 
 
Mit tilbud er at vi sætter os sammen finder ud af at få ryddet op, og at jeg stopper med at skrive, dette også min bog, som i er inviteret til at medvirke til bliver korrekt skrevet, dette gennem interviews med nogle af de medvirkende.
 
Hvis Jyske Bank ikke ønsker fred, så meddel mig dette, så vil jeg holde og med at søge dialog og løsning, da det er ret trættende at ingen vil svare på noget.  
 
Jeg vil gerne have dialog, så hvad ønsker Jyske Bank at jeg gør for at i kan forstå at dette her er mærkligt.
Har jeg ret eller har jeg ikke ret. 
 
Mens jeg venter på Justitsministeriet svare om det er god advokatskik, at skjule og tilbageholde flere processkrifter over for sin klient.
Eller at de Svarer at det er ikke en overtrædelse af god advokatskik, når et advokatfirma skjuler og tilbage flere processkrifter overfor deres klient.
Carsten Storbjerg Skaarup
Søvej 5
3100 Hornbæk
+4522227713

16 vedhæftede filer • Scannet af Gmail

Forsmag på YouTube-video Når Søren Gade dækker over Jyske Banks bedrageri mod bankens kunder, er det meddelagtighed.

Forsmag på YouTube-video Til Justitsministeriet & Justitsminister Peter Hummelgaard må en advokat tilbageholde processkrifter

Forsmag på YouTube-video Myndighederne herunder medlemmer af Domstolsstyrelsen dækker over danske bankers kriminalitet.

Forsmag på YouTube-video Jyske Bank opfordres at føre en injurier sag, hvis ikke Jyske Bank står bag organiseret kriminalitet

Forsmag på YouTube-video Gratis konkurrence vind 40.000 DKK modbevis at Jyske Bank er en kriminel organisation. se BANKNYT.dk

Forsmag på YouTube-video Gratis konkurrence om Jyske Banks troværdighed 9 x 5.000 DKK til dig der kan modbevise det som står.

Forsmag på YouTube-video Jyske Bank bilen får en bøde nr. 4 på Samme parkering, Jyske Bank biler om Jyske Banks troværdighed

Forsmag på YouTube-video Case of organized fraud carried out by Jyske Bank A/S and corruption in Denmark can be taken over.

Forsmag på YouTube-video Jyske Bank har fået en på kassen & bankens troværdighed bløder. Kunde siger dialog er nødvendigt.

Forsmag på YouTube-video Jyske Bank og CEO Anders Dam, skrev til Danmarks nationalbank og Finansministeriet se nu BANKNYT.dk

osv. det kommer alt sammen ind
…..